Artikels

Plaaslike geskille en die rol van die koninklike regbank in die vroeë veertiende-eeuse Noorweë

Plaaslike geskille en die rol van die koninklike regbank in die vroeë veertiende-eeuse Noorweë

Plaaslike geskille en die rol van die koninklike regbank in die vroeë veertiende-eeuse Noorweë

Deur Anders Berge

Gemeenskappe in Europese geskiedenis: voorstellings, jurisdiksies, konflikte, geredigeer deur Juan Pan-Montojo en Frederik Pedersen (Pisa University Press, 2007)

Samevatting: Hierdie hoofstuk ondersoek die plaaslike regstelsel in Noorweë in die vroeë deel van die 14de eeu deur die ondersoek na regspraktyke wat in vier goed gedokumenteerde plaaslike geskille opgeteken is. Ek pleit vir die bestaan ​​van 'n dubbele regstelsel wat plaaslike mening sowel as besluite deur die koninklike regbank as regsowerhede aanvaar. Dit het gelei tot 'n situasie waarin feite partye nie net oor die waarheid moes veg nie, dit wil sê om die feite oor 'n saak vas te stel. Hulle moes ook 'n konteks skep waarin waarheid geïnterpreteer en vasgestel kon word. Die regsgeleerdes het twee regsliggame aangewend en het die geleentheid gehad om ongunstige besluite te omseil. Verder vereis omvattende konflikoplossing dat skikkings deur sowel die plaaslike mening as die koninklike regbank bereik moet word, en hierdie skikkings vereis onderhandelinge tussen die betrokke partye en agente van die plaaslike gemeenskappe en die koninklike regbank.


Kyk die video: Narod se seli a Norveska trlja ruke. (Junie 2021).