Artikels

Onderhoud met Lisa Jefferson

Onderhoud met Lisa Jefferson

Middeleeuse Londen was 'n sentrum vir sake en handel, en die verskillende gildes was belangrike burgerlike en ekonomiese instellings. Vir diegene wat belangstel om hierdie veld te ondersoek, kan hulle nou toegang kry tot twee uitstekende uitgawes en vertalings van hul plate. Lisa Jefferson het die eerste keer gepubliseerWarden's Accounts and Court Minute Books of the Goldsmith's Mistery ofLonden, 1334-1446 in 2003, en in 2009 het sy en Ashgate Publishing vervaardigThe Medieval Account Books of the Mercers of London: An Edition and Translation. Ons het Lisa Jefferson ondervra oor haar boeke en hierdie plate kan 'n waardevolle bron vir historici wees.

1. Die Middeleeuse rekeningboeke van die handelaars van Londen is jou tweede boek wat die rekords van a redigeer en vertaal Londen gilde.Jou eerste was die Warden's Accounts and Court Minute Books of the Goldsmiths ' Misterie van Londen, 1334-1446. Hoe het u belanggestel? werk u aan hierdie tekste?

Ek het gewerk vir die Anglo-Normandiese woordeboek, my taak is om woorde te vind wat was nie in hierdie woordeboek. Ek het my eers na dokumente by die PRO gewend en daarna aan die Londense Livery-maatskappye gedink, uitgevind wie van hulle oorleef het uit die Middeleeuse tydperk, en watter daarvan in Engels geskryf is, en na 'n bietjie werk by die Merchant Taylors en die raadpleging van verskillende gepubliseerde plate ontdek die skatkis van die Goldsmiths Company eers en 'n bietjie later die van die Mercers. Dit het vir my duidelik geword dat die belangstelling en waarde van hierdie tekste baie hoog was en dat 'n goeie uitgawe daarvan baie geleerdes op baie verskillende terreine sou bevoordeel. Ek het ook besef dat ek sowel die taalkennis as die redaksionele ervaring gehad het om hierdie werk te verrig, en dat die rede waarom dit nog nie voorheen gedoen is nie, was dat, hoewel 'n paar historici van hierdie verslae geken het en dit gebruik het, hulle miskien nie oor die nodige vaardighede beskik om die tekste te redigeer nie; hierdie is dus net baie gedeeltelik benut, en in die meeste gevalle is die gepubliseerde werk wat dit gebruik, slegs deur parafrasering of met baie kort aanhalings aangehaal, en dit in (nie altyd akkurate nie) vertaling. Wat ek nou verskaf het, is die basiese grondstof waaruit baie ander geleerdes kan werk. Vir beide die Goldsmiths-rekords en nou ook die van die Mercers, het ek 'n uitgawe van die oorspronklike tekste aangebied, geskryf in Middeleeuse Engels-Frans, in Middeleeuse Latyn, en vir die latere periode in Midde-Engels, en in parallel op die bladsy. Ek het 'n vertaling in moderne Engels gegee, met die doel om soveel moontlik navorsers in staat te stel om akkuraat toegang te verkry tot die inligting in hierdie uiters interessante tekste, en sodoende verder te werk te gaan met die gebruik daarvan.

2. Hierdie soort plate bied baie inligting, nie net oor nie die reëls en praktyke van stedelike gildes, maar ook baie anders. Watter navorsingsareas kan met behulp van hierdie rekords uitgevoer word?

Vreeslik baie. Die Mercers was natuurlik nie net handelaars van sy, linne en baie luukse goedere nie, hulle was ook, baie van hulle, handelaars wat veral in Nederland handel gedryf het, en in Engeland was hulle sterk betrokke by die bestuur van die City of London ; verwysings na hierdie aktiwiteite kom voor, terwyl baie van die voorste handelaars as burgemeesters van Londen gedien het, en natuurlik ook as burgemeesters en balju's. Elke Middeleeuse gilde het sy eie ambag of handel en diegene wat daarin werk, beheer, en sodoende is die besonderhede van boetes en ander strawwe bewaar aan diegene wat onwettig opgetree het, hetsy oor gewigte en maatreëls, of oortreding van verordeninge, of wat onder mekaar geveg het mondelings of fisies. Die Mercers het ook 'n kapel gehad, en dit het klere, standbeelde, gordyne en altaardoeke, sowel as wasgoed en kerse van wasgoed, voorsien. Hulle het na hul eie armes en ander omgesien, en baie inligting oor die betaling van aalmoese word in elke jaar se rekening gevind. Hulle het deelgeneem aan die jaarlikse optogte van die balju's en burgemeesters van Londen, waarvoor hulle spesiale lewendige klere uitgereik het en ook musikante aangestel het om op hul trompette, trompette en tromme te speel, en vir wie hulle lewendige kappies voorsien het. Die Mercers het ook beide hul eie perseel en 'n baie groot hoeveelheid eiendom wat hulle verhuur het. In sommige jare vind 'n mens slegs 'n totale bedrag vir huurinkomste en die nodige uitgawes vir die eiendomme, maar vir ander jare word presiese besonderhede gevind, beide van hoeveel inkomste uit elke huis, winkel, kelder of werkkamer ontvang is, of hierdie huur verminder of vermeerder, en ook watter presiese geld bestee is aan watter herstelwerk in watter eiendom.

Die finansiële besonderhede wat in hierdie verslae van die Mercers uiteengesit word, is een van die interessanthede wat ek hoop om deur spesialiste te bestudeer en in hul navorsing gebruik word. Rekeningkunde is 'n veld waar daar relatief min historiese werk gedoen is, en baie min aan die Middeleeuse stelsel van 'Charge and Discharge' -rekeningkunde, wat nie net die metode van 'dubbelboekboekhouding' voorafgegaan het nie, maar ook daaraan voortgegaan het. . In my 'Inleiding' tot hierdie verslae van die Mercers, het ek 'n kort inleiding tot hierdie boekhoudingstelsel gegee en die tegniese woordeskat wat daarmee gepaard gaan, ondersoek. Hierdie woordeskat sal beslis van belang wees vir leksikograwe, en dit is 'n gebied wat gereeld in die woordeboekdekking gemis word. Die Mercers se Middeleeuse verslae bewaar hierdie woordeskat vir ons, want wat oorleef het, is nie net die 'interne' rekord wat deur opvolgende bewaarders gehou word nie, maar 'n baie formele 'billike eksemplaar', bedoel vir die nageslag en volgens die hoogste standaarde wat beide visueel is aanbieding en van taalkundige akkuraatheid. Waar ander gilde-rekords dalk net die opskrif "Ontvangste" het, en onder 'n lys met items en somme wat ontvang is, word hierdie rekords deurgaans bewaar met behulp van volsinne, noukeurige opskrifte en dus mondelinge sowel as syfersrekening.

3. Het u verskille gevind in die redigering van hierdie manuskripte, en was daar enige uitdagings?

Daar was inderdaad! Die oorlewende Middeleeuse verslae van die verskillende Londense leweringsondernemings toon 'n groot verskeidenheid manuskripte. Baie meer rekords het verlore gegaan as wat die gevare van verwaarlosing, onverskilligheid, brand en vloed, skynbare oorbodigheid of selfs diefstal ontduik het, en wat oorleef het, verskil in elke geval. Die goudsmede se oorlewende verslae van die veertiende en vyftiende eeu is op papier geskryf en was die bewaarders se eie rekord, wat jaar vir jaar (met 'n paar leemtes) opgeskryf is deur 'n baie lang reeks verskillende skrywers wat duidelik soms 'haastig' was , en sommige van die papiere het later aan klam en verwaarlosing gely. Hier was dus 'n aantal probleme suiwer van ontsyfering. Die Mercers se twee hoofrekordboeke van dieselfde tydperk, die hoof Bewaarders se rekeningboek en die Huurderbewaarders se rekeningboek, was gemaak van hoë gehalte materiaal, perkament vir die Wardens se rekeningboek, en afwisselende perkament en papier vir die Renter Wardens se boek; hulle is opgeskryf as 'n fyn billike kopie uit ander meer tydelike aantekeninge en rekords (wat nie oorleef het nie, maar waarna verwys word), deur professionele skrifgeleerdes of deur lede van die misterie, die kraal dikwels, met uitstekende handskrif. My 'Inleiding' bevat besonderhede van al die skrifgeleerdes, waarvan baie by name bekend is, ander anoniem en watter bladsye deur hulle geskryf is. Geen werklike ontsyferingsprobleme kom voor in hierdie manuskripte nie (aan iemand wat vertroud is met die destydse hande en met die tale wat gebruik word). Die taalgeleerdheid van die skrifgeleerdes verskil egter, en sommige van die woordeskat en frasering is baie tegnies, en akkurate interpretasie was dus 'n belangrike kwessie.

Ek het ook 'n baie volledige naamindeks opgestel van elke persoon wat genoem word, waarin elke gebeurtenis van die persoon se naam gelys word op datum en volgens soort vermelding (toegang tot vakleerlingskap, gelde betaal, boetes opgelê, datum waarop 'n bewaarder gemaak is, name van vakleerlinge aangeneem, eiendomsbesit, burgerlike funksies, ens.). Caxton verskyn hier, soos natuurlik ook Richard Whittington, die burgemeesters William Eastfield, Henry Colet, Henry Frowyk, John Stockton en ander wat in die geskiedenis bekend is, maar ook duisende ander, onbekend of min bekend, kyk na wie se lewens is bekostig en wie se familie- en beroepsverhoudinge in mindere of meerdere mate in kaart gebring kan word. Die gedetailleerde onderwerpindeks moet ook van groot hulp wees, en kan byvoorbeeld gebruik word om onder 'Boumateriaal' op te spoor, waar stene genoem word, waar lood en soldeer gebruik is, en wanneer hulle voorrade van ou hout verkoop het vir hoeveel ; 'n mens kan ook kussings en kussings, slotte en sleutels wat bygevoeg word, opspoor, kerse wat by wasveranderaars gekoop word; en 'n mens kan die boetes en strawwe vir 'n wye verskeidenheid oortredings volg, die datums van verskillende verordeninge vind, die foliogetalle opsoek waar Arabiese syfers voorkom (ongewoon op hierdie datum), ontdek wanneer houppelandes in die mode was, waar om makelaars te vind tariewe gelys, waar u alle vermeldings van musikante en hul instrumente kan vind Die samestelling van hierdie indekse was beslis 'n 'uitdaging', maar baie die moeite werd, aangesien dit baie direkte toegang tot die rykdom van hierdie rekords moontlik maak.

4. Was daar onverwagte ontdekkings wat u gemaak het?

Een van die aangenaamste was om die bekende verligting, William Abell, te vind as 'n huurder van die Mercers. Hy huur 'n tuin in Moor Lane by hulle. Ek was vertroud met sy werk, soos ondersoek deur Jonathan Alexander en verskeie ander, en het geweet dat hy vermoedelik die kunstenaar was wat die toneel van Richard Whittington op sy sterfbed geteken het wat op f. 1r van 'n manuskrip wat deur die Mercers 'Company met die Engelse weergawe van die Whittington-aalmoesverordening gehou is, en dit was dus met genoeë dat ek die inskrywing in 'n huur vir eiendom wat in Moor Lane gehou is, gelees het: “De Willelmo Abelle, lymnour, pro uno gardino ibidem per jaar - iii s. ”

5. Noudat u hierdie twee werke voltooi het, wat is u toekoms? navorsingsplanne?

Hulle lê nie in die veld van verdere werk aan Londense rekords nie, om die eenvoudige rede dat ek nou in die suide van Frankryk, in die Pireneë, woon, en my navorsingsbelangstellings het dus ingetrek in gebiede wat plaaslik ondersoek kan word. Onlangs was my werk op middeleeuse ingekapte effigiale begrafnisplate, gewoonlik met 'n inskripsie om die sykante, en konsentreer op die wat in hierdie omgewing te vinde is, en werk nou saam met die kundige op hierdie gebied, Paul Cockerham. Ek sal egter altyd so ver ek kan tred hou met toekomstige werk aan die geskiedenis van die Londense leweringsondernemings, 'n fassinerende studiegebied, of eerder gebiede, waarvan baie nog nie ondersoek is nie. Ek sal ook altyd bly wees om te help met enige navrae wat oor hierdie tekste mag ontstaan, en om op enige manier te help met verdere navorsing deur ander.

Ons bedank Lisa Jefferson vir die beantwoording van ons vrae.


Kyk die video: Lisa Beamer on Larry King Live - September 11, 2002 part 1 (Junie 2021).