Artikels

Muntstukke, geldrekeninge en prysbewegings: die Neder-Ryn-streek in 'n Europese konteks: 1350-1800

Muntstukke, geldrekeninge en prysbewegings: die Neder-Ryn-streek in 'n Europese konteks: 1350-1800

Muntstukke, geldrekeninge en prysbewegings: die Neder-Ryn-streek in 'n Europese konteks: 1350-1800

Deur Rainer Metz

Historiese sosiale navorsing / Historische Sozialforschung (HSR), Vol. 16: 1 (1991)

Inleiding: Die fokus van hierdie studie is die rekonstruksie en kwantitatiewe voorstelling van die geld van rekeningstelsels in die Neder-Ryn-gebied en die verandering daarvan in die langste tydperk moontlik. Die spesiale oriëntasie in die geskiedenis van pryse en lone vereis die statistiese rekonstruksie van goud- en silwergewigekwivalente van die rekeningmuntstukke in konstante tydreekse. Die aanbieding van hierdie fyn gewig-ekwivalente is nie net bedoel om die basiese gegewens te verskaf vir die omskakeling van nominale prysgetalle in gram edelmetaal nie, maar ook om 'n empiriese databasis te skep vir die ontleding van langtermyn-tendense in rekeninggeld waardes in die Neder-Ryn-gebied.