Artikels

Die invloed van inligtingskoste op die integrasie van finansiële markte: Noord-Europa, 1350-1560

Die invloed van inligtingskoste op die integrasie van finansiële markte: Noord-Europa, 1350-1560

Die invloed van inligtingskoste op die integrasie van finansiële markte: Noord-Europa, 1350-1560

Deur Oliver Volckat

XIV Internasionale Ekonomiese Geskiedenis Kongres (2006)

Synopsis: Wat die ekonomiese geskiedenis betref, is daar nog nie veel gepoog om transaksiekoste te meet nie. In die besonder lyk dit asof daar weinig pogings aangewend is met betrekking tot die voor-industriële geskiedenis: die probleme wat die gebrek aan en die swak gehalte van die data meebring, was te verbiedend. Met behulp van 'n nuwe benadering, is die huidige artikel daarop gemik om hierdie gebrek reg te stel, ten minste wat Noord- en Sentraal-Europa tussen die middel van die veertiende en die tweede helfte van die sestiende eeu betref. Die bedoeling is nie om die ontwikkeling van die transaksiesektor te meet nie en ook nie om vas te stel hoe die koste ontwikkel het wat aangegaan moes word om spesifieke transaksies aan te gaan nie. Die benadering is eerder om transaksiekoste te verdeel in komponente wat meer hanteerbaar is en waarvan die definisies makliker bereik kan word as oor die konsep in sy geheel, en om ten minste een daarvan te meet. Om die relevansie van hierdie kostekomponent aan te toon, word die effekte wat die ontwikkeling daarvan op die markte in die laat-Middeleeuse en vroeg-moderne Europa gehad het, ook beraam.


Kyk die video: Brocante markt 2017 aftermovie (Mei 2021).