Artikels

Armoede, armes en welsyn in die Middeleeuse stedelike kultuur

Armoede, armes en welsyn in die Middeleeuse stedelike kultuur

Armoede, armes en welsyn in die Middeleeuse stedelike kultuur

Deur Lucas Burkart

Die welsynstaat: verlede, hede, toekoms, geredigeer deur Ann Katherine Isaacs (Universiteit van Pisa, 2001)

Inleiding: Onder die invloed van sosiologie het die studie van sosiale groepe 'n belangrike fokuspunt van historiese ondersoek gevorm. Sowat veertig jaar lank het historici wat verskillende tydperke bestudeer samelewings ondersoek vanuit die perspektief van hul sosiale stratifikasies. Die sosiologiese paradigma het die woordeskat van historici verfyn deur terme en konsepte beskikbaar te stel wat gehelp het om die proses van sosiale stratifikasie te verstaan ​​(Sozialgeschichte). Die proses van sosiale stratifikasie verskil van die een tydvak na die ander. As gevolg van die metodologiese verandering van die paradigma, het die belangstelling verskuif van die studie van rykes en magtiges wat samelewings ekonomies en polities lei na die laer klasse, na groepe en individue aan die rand van die samelewing. Vir historici van die Westerse samelewings van die 19de eeu het die belangstelling van die bourgeoisie na die ontstaan ​​van 'n proletariaat as gevolg van industrialisering verskuif, terwyl historici van antieke samelewings veral belangstelling getoon het in slawe en nie meer uitsluitlik in slawe-eienaars nie.

Verder hou die vraag na die sosiale stratifikasie van groepe en individue ten nouste verband met die vraag na hul ekonomiese posisie binne 'n samelewing. Dat daar 'n verband bestaan ​​tussen sosiale rang en ekonomiese toestande, is een van die paradigmatiese metodologiese implikasies van die sosiale geskiedenis in die algemeen. Die groep wat ons in hierdie hoofstuk wil analiseer, word dus beter beskryf as 'n sosio-ekonomiese groep as 'n sosiale klas in die streng sin. Die sosiologiese benadering is egter baie aanwesig deur die feit dat ons sekere individue as verteenwoordigers van 'n groep beskryf, en deur die feit dat ons 'die armes' as 'n kategorie van wetenskaplike analise gebruik.


Kyk die video: 500 + Vroulike Gegewe Name met Uitspraak Girl Name (Junie 2021).