Artikels

"Mit grôzen listen wart gestalt": The Element of List in Thirteenth-Century Courtly Romances, met klem op Heinrich Von Dem Türlin se Diu Crône


"Mit grôzen listen wrat gestalt": The Element of List in Thirte-Century Courtly Romances, met die klem op Heinrich Von Dem Türlin se Diu Crône

Shockey, Gary C.

Comitatus Vol.31 (2000)

Inleiding

Die konsep van list, of sluheid, neem 'n besondere aanloklike posisie binne die groter korpus van hoflike romantiek in die dertiende eeu in. Digters en filosowe was dwarsdeur die hele Middeleeue gefassineer deur die idee van 'n ridder, 'n koning, 'n dame van die hof, 'n senuskaal of 'n skelm wat ander op so 'n manier verdraai dat dit in een of ander onderneming merkwaardige sukses behaal. Die dubbelsinnighede in die menslike toestand het mans en vroue waarskynlik daartoe gelei om swakhede in ander te benut vir persoonlike of professionele gewin, sowel as vir die voordeel van die koninkryk of soewerein. Slim sluheid, bedrog en die inhoud van die vinnig-denkende man of vrou was 'n meeslepende materiaal vir beide hoflike gehore en die opkomende burgery in die stede en dorpe, en ons is geseënd met 'n verskeidenheid tekste wat die kuns van perspektiwiteit demonstreer in 'n magdom vorms.