Artikels

Cynewulf die digter, Alfred the King, and the Nature of Anglo-Saxon Duty

Cynewulf die digter, Alfred the King, and the Nature of Anglo-Saxon Duty

Cynewulf die digter, Alfred the King, and the Nature of Anglo-Saxon Duty

Schlosser, Donna

Comitatus Vol.31 (2000)

Inleiding: Of hy sy vers in die agtste, negende of tiende eeu gekomponeer het, Cynewulf het die kodas van sy vier getekende gedigte gebruik om 'n konsekwente boodskap aan sy gehoor oor die aard van die Anglo-Saksiese plig te lewer: leer om berou te hê, om die hemel te herken as huis toe, en om vir jouself en jou naaste te bid om daardie hemelse bestemming te bereik.