Artikels

'N Handves van Willem die Oorwinnaar en twee van sy seuns

'N Handves van Willem die Oorwinnaar en twee van sy seuns

'N Handves van Willem die Oorwinnaar en twee van sy seuns

Deur David Bates

Tabularia, Nr.5 (2005)

Abstrak: Ek het 'n dokument uit my uitgawe van die handveste van William the Conqueror weggelaat op grond van argumente wat voorgestel het dat dit 'n handves van William Rufus was. Die signa stem nie almal ooreen met die datum van die dokument van 1084 nie, maar die handves, wat opgeneem is in 'n pancarte wat in 1944 vernietig is, moet beskou word as 'n handves van Willem I waartoe kort na sy dood toevoegings gemaak is. Die dokument het 'n mate van betekenis vir die politiek van 1088 en vir die betrekkinge tussen die oorwinnaar se seuns.