Artikels

Bronne oor die eerste kruistog: insigte van drie redakteurs

Bronne oor die eerste kruistog: insigte van drie redakteursWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Die afgelope paar maande het ons drie belangrike verslae van die Eerste Kruistog gesien. Elke teks bied nuwe perspektiewe op die pelgrimstog / veldtog / beweging wat Jerusalem in 1099 verower het. Om hierdie geleentheid te vier, het ons onderhoude gevoer met die geleerdes wat die uitgawes / vertalings van hierdie tekste voorberei het. Hulle is:

Carol Sweetenham is 'n mede-navorsingsgenoot aan die Universiteit van Warwick. Sy het die eerste Engelse vertaling van Robert the Monk se Historia Iherosolimitana, 'n Latynse prosakroniek wat die Eerste Kruistog beskryf. Benewens die verskaffing van nuwe en unieke inligting oor die Kruistog (Robert beweer dat hy in 1095 'n ooggetuie was van die Raad van Clermont), lê die besondere belang daarin in die groot gewildheid wat dit in die Middeleeue geniet het. Hierdie boek is deel van die reeks Crusade Texts in Translation van Ashgate Publishing. Klik hier om die Inleiding tot hierdie boek te lees.

Die volgende teks is vertaal deur die span van Bernard S. Bachrach en David Bachrach, wat onderskeidelik professor aan die Universiteit van Minnesota en die Universiteit van New Hampshire is. Hulle het die eerste Engelse vertaling van die Gesta Tancredi, deur Ralph van Caen. Hierdie teks bied 'n buitengewoon belangrike vertelling van die Eerste Kruistog en die onmiddellike nasleep daarvan, wat die periode 1096-1105 dek. Ralph fokus sy werk op die rolle wat gespeel word deur Bohemond van Taranto en sy neef Tancred, wat die vorstedom van Antiochië regeer het van 1108 tot 1112. Dit word ook uitgegee deur Ashgate, en u kan die Inleiding van hierdie boek hier lees.

Susan B. Edgington is 'n ere-navorsingsgenoot aan die Universiteit van Londen (Queen Mary). Haar teks is The Historia Ierosolimitana (Geskiedenis van die reis na Jerusalem), toegeskryf aan Albert van Aken, een van die mees gedetailleerde en kleurvolste van die hedendaagse vertellings van die Eerste Kruistog en die loopbane van die eerste generasie Latynse setlaars in Outremer van 1095-1119. Dit bestaan ​​uit twaalf boeke, waarvan die eerste ses die verhaal vertel van die Eerste Kruistog tot die inname van Jerusalem in 1099 en die nasleep daarvan, en die laaste ses wat die interne en eksterne politiek van die kruisvaartstate gedurende die eerste twee dekades van die nedersetting beskryf. Hierdie boek, wat deur Oxford University Press uitgegee word, bevat die eerste moderne uitgawe en vertaling met oorspronklike Latynse teks.

Wat het u die eerste keer laat belangstel om u teks te redigeer en te vertaal?

Carol Sweetenham: Ek het Robert the Monk raakgeloop as deel van die navorsing vir my doktorsgraad. Ek het die Occitan Canso d'Antioca geredigeer (daarna gepubliseer in samewerking met Linda Paterson - klik hier vir meer inligting), 'n fragment wat die slag van Antiochië tydens die eerste kruistog beskryf: as deel van die navorsing daarvoor lees ek wyd in primêre bronne. Wat by Robert aangetrek het, was veral sy vermoë om 'n goeie verhaal te skryf. Ek dink nie dit is toevallig dat sy verslag verreweg die gewildste in die Middeleeue was nie en in ongeveer 100 manuskripte oorleef het. Dit het dit des te verbasender gemaak dat hy so min kritiese aandag gekry het; hy was agterstallig met 'n vertaling en moderne ondersoek.

David en Bernard Bachrach: Bernie het al 'n geruime tyd gewerk aan kruistogonderwerpe, en ek het 'n kruistog gedoen vir my boek oor die rol van godsdiens in die Middeleeuse oorlogvoering, en ons wou albei 'n projek saam in die kruistogte doen. Ons het hieroor met John Smedley gesels tydens die Byzantynse studiekonferensie wat in 2002 in Notre Dame gehou is en hy het voorgestel dat ons 'n vertaling vir Ashgate doen. Bernie het van sy eie werk van die Gesta Tancredi geweet en geweet dat dit nie ten volle benut word nie, omdat die Latynse teks moeilik is en die Franse vertaling uit die 19de eeu nutteloos is. Daarom het ons met John Smedley gereël om die vertaling te doen.

Susan Edgington: Ek was op soek na 'n navorsingsprojek in 1968, en 'n toevallige opmerking van prof. Hussey in die klas (sy het gesê: 'Ons het regtig 'n definitiewe uitgawe van hierdie teks nodig.') Vestig my aandag op Albert van Aken. Ek het geweet dat ek die linguistiese toerusting het, en ek was baie gelukkig omdat ek toegelaat is om te registreer om dit te doen. Deesdae moet u bytprojekte vir 'n PhD doen, of u instansie ly finansieel.

Dit moet baie tyd en moeite neem om 'n projek soos hierdie te voltooi. Kan u praat oor hoe u te werk gaan aan hierdie tekste en dit na 'n voltooide uitgawe bring?

Carol Sweetenham: Ek het die bronmateriaal al goed geken deur die Canso te doen. Ek het 'n eerste ruwe snit gedoen wat ek teenoor die negentiende-eeuse Franse vertaling deur Guizot as kruiskontrole vergelyk het. Ek het ook nagegaan of dit leesbaar is. Daarna het ek die harder stukke van die teks geïsoleer vir verdere werk, terwyl ek die Gesta Francorum, die werk van Gilo (wat nou parallelle toon met Robert) en die Chanson d'Antioche (wat Robert gebruik as bron vir die laaste derde of so). Ek beskou die skryf van 'n inleiding tot die teks as belangrik, veral vir 'n skrywer soos Robert wat min geleerdheid gehad het. Wat ek geskryf het, is ontwerp om 'n moderne leser alles te gee wat hulle nodig het om die teks te plaas. Ek sou verkies om 'n moderne uitgawe te hê om van te werk: maar ek het dit beter gedink om 'n vertaling van die negentiende-eeuse Recueil-uitgawe te hê as niks. Terloops, ek het ook Reims besoek, sodat ek die abdij van St-Rémi kon sien, waar Robert miskien 'n bietjie van sy tyd deurgebring het.

David en Bernard Bachrach: Aangesien Bernie al redelik vertroud was met die Tancred-teks, het ons besluit dat ek 'n rowwe konsep van die vertaling moes uitslaan en dit as die basis vir 'n finale produk sou gebruik. In die somer van 2003 was ons albei in Heidelberg, waar Bernie 'n kursus vir Stefan Weinfurter aangebied het, en ons het ongeveer 6 harde weke deurgebring om die rowwe vertaling in 'n skoon teks te verander.

Susan Edgington: My Albert verskil van die ander twee tekste, want dit bevat 'n uitgawe van die Latyn, en om dit te vervaardig was destyds my hoofdoel; die vertaling het baie later gekom. Daarom het ek begin met die gepubliseerde uitgawe (in RHC Occ) en die manuskripte. Ek het altesaam 12 manuskripte opgespoor, vasgestel dat die RHC-uitgawe nie die oudste of beste gebruik het nie, en het al 12 versamel, eers uit mikrofilm en daarna die argiewe besoek om dit 'in die vlees' (of vel) te sien. Ek het gevind dat al die manuskripte behalwe 5 buite rekening gelaat kan word, en dit is uit hierdie 5 dat die uiteindelike uitgawe voorberei is. Die uitgawe was dus fase een, en is voltooi as my PhD-proefskrif in 1991. Ek het toe die Engelse vertaling, en 'n enorme program van die lees van ander primêre bronne en historici se werk, ten einde die historiese kommentaar so bruikbaar as moontlik te maak.

Wanneer u 'n vertaling maak, moet u 'n paar uitgawes jongleer, soos leesbaarheid of hoeveel u nodig het om die letterlike woorde in die teks te volg. Hoe hanteer u hierdie kwessies en het u probeer om vertalings van ander verslae van die Eerste Kruistog te raadpleeg?

Carol Sweetenham: Altyd die sleutelvraag. Ek het gemik op 'n middelgang tussen die twee: ek wou hê dat my werk van nut moet wees vir geleerdes wat aan die teks werk en vir 'n meer algemene leserspubliek oor die kruistogte. Robert se Latyn is oor die algemeen redelik duidelik en ek kon noukeurig by sy sinstruktuur hou: ek het egter 'n vrye hand geneem met parataxis wat sy eie redelik losbandige benadering weerspieël. Daar was drie besondere kwessies. Die eerste was die heksameters wat in die teks ingebed is: ek het geen poging aangewend om dit in poësie te vertaal nie, en het gekies vir 'n ingeslote prosa om dit uit te merk. Die tweede was 'n godsdienstige sentiment: die denkwyses van die twaalfde en twintigste eeu is so ver uitmekaar hieroor dat al wat ek as vertaler kon doen, was om 'n letterlike benadering te volg wat 'n bietjie vreemd was met wat ek elders probeer doen het. Die derde was die woordspel waarin Robert soms toegee: sommige hiervan val netjies in Engels, ander beslis nie. Hier het ek gekies vir duidelikheid eerder as letterlikheid.

David en Bernard Bachrach: Die twee basiese benaderings vir vertalings van hierdie tipe is 'n verbum pro verbo benadering en 'n sensum pro sensu benadering. Vanweë die grammatikale struktuur van Latyn en die groot verskille in Engels, veral die veelvuldige manier waarop 'n enkele woord in 'n Latynse sin kan funksioneer, het ons besluit dat 'n woord-vir-woord-vertaling eenvoudig sal verduister wat die skrywer probeer sê. Ons het dus besluit om voort te gaan met 'n vertaling wat die sin van die skrywer se teks aangebied het, maar tog so na as moontlik aan die taal wat hy gebruik het, gehou het. In hierdie konteks het ons duidelik gemaak dat sommige standaardvertalings van Latynse terme, veral die betreurenswaardige gewoonte om die woord kilometers as ridder te vertaal, baie misleidend was. Daarom het ons hierdie terme vertaal soos ons dink dat Ralph dit bedoel het. Ons het ook nie gepoog om Ralph se poëtiese afdelings in die poësie om te draai nie, want nie een van ons is poëties geneig nie. In plaas daarvan het ons formaataanbieding gebruik om aan te dui watter gedeeltes in prosa was en watter gedeeltes in poësie was.

Susan Edgington: Alhoewel Albert nie baie gesofistikeerde Latyn gebruik het nie, was dit moeilik om die regte balans tussen akkuraatheid en leesbaarheid te kry. Dit het soms behels dat hy sy baie lang sinne opgebreek het of om seker te maak dat hy 'n enkelvoudige werkwoord na aanleiding van 'n enkelvoud (selfstandige naamwoord) gebruik. Hy het baie gebruik gemaak van duplisering (bv. 'Caedes et strages') en met die risiko van tautologie het ek getrou probeer om hierdie eienskap (slagting en slagting) te bewaar. Omdat 'n OMT-uitgawe vir alle tye bestaan, het ek gesorg dat omgangstaal vermy word wat dateer - 'n aanhitsing is natuurlik 'n pep-talk!

Die eerste kruistog is beslis 'n onderwerp wat baie geleerdheid kry. Hoe dink u sal u teks die vorige studiebeurs beïnvloed of verander?

Carol Sweetenham: Dit sal in 'n toeganklike vertaling (ek hoop!) Die gewildste verslag van die Eerste Kruistog deur die Middeleeue beskikbaar stel. Robert vertel ons nie veel nuut oor die gebeure tydens die kruistog nie. Sy belangstelling vir ons lê in die skepping van mites en persepsies oor die kruistog. Hoe ver het sy verslag die manier waarop ons die kruistog sien gevorm? Wat vertel dit ons van wat by sy tydgenote aanklank gevind het?

David en Bernard Bachrach: Dit is waarskynlik dat Ralph Ralph baie toegankliker sal maak vir geleerdes van die eerste kruistog en die onmiddellike na-die-kruistyd. Ralph se Latyn is moeilik en duister en dit lyk asof dit 'n aantal geleerdes daartoe gelei het om nie sy teks te gebruik nie. Dit kan gesien word in die feit dat Ralph relatief min aangehaal word in werke aan die kruistog en die vroeë kruistogstate, ten spyte van sy unieke Norman en spesifiek pro-Tancred standpunt.

Susan Edgington: Ek het al verskeie kere hieroor gedruk, maar, kortom, Albert se weergawe van die Eerste Kruistog is belangrik omdat dit onafhanklik is van die ooggetuieverslae. Dit word met die nodige sorg gebruik om 'n regstelling te gee aan hul baie Franco- en pousgesentreerde interpretasie van gebeure. Albert's Historia is egter nog belangriker vir die bewind van Baldwin I, wat in boeke vii-xii behandel word.

Wat is die beste manier om u teks in 'n klaskamer te gebruik, vir voorgraadse of nagraadse studente?

Carol Sweetenham: Eerstens, soos hierbo voorgestel, om te ondersoek waarom Robert se verslag die gewildste was en wat ons vertel van hedendaagse persepsies. Tweedens, om die Gesta Francorum en die ander van Gesta Francorum afgeleide verslae te vergelyk met die oorsprong daarvan om te ondersoek hoe skrywers hul bronmateriaal aanpas. Derdens, om munt te slaan uit die lewendigheid van Robert se skryfwerk om die Middeleeue tot lewe te bring vir studente met min vorige kennis.

David en Bernard Bachrach: Die vertaling van Ralph kan die beste in die klaskamer gebruik word deur spesifieke papieronderwerpe toe te ken wat verband hou met Ralph se agenda, of deur Ralph se aanbieding van gebeure te vergelyk met dié van ander kontemporêre skrywers wat nie sy pro-Normandiese en pro-Tancred-standpunt gedeel het nie, of bronne. 'N Ander benadering sou wees om die prosa- en poësiegedeeltes van die teks te vergelyk en te kontrasteer om 'n argument te voer oor waarom Ralph gekies het om sommige van die teks in een formaat en ander afdelings in 'n ander formaat te plaas.

Susan Edgington: Dit moet sentraal staan ​​in enige oorweging van gebeure 1095-1119, byvoorbeeld deur uittreksels in te sluit om met ander bronne oor belangrike episodes te vergelyk (Baldwin in Edessa, vgl. Fulcher en Matthew; Holy Lance, vgl. Raymond en Ralph).

Uiteindelik het ek my afgevra waaroor u, indien enigiets, sou wou hê dat u skrywer nog 'n paar reëls sou spandeer het?

Carol Sweetenham: As vertaler leer u u skrywer baie goed ken, en daar is baie dinge wat ek graag vir Robert wil vra of ek 'n uur saam met hom kan hê. Die top van my lys sou egter wees wie hom opdrag gegee het om te skryf, watter benadering hy sou vra, en hoe eksplisiet hy homself as 'n Cluniac-siening van die Kruistog beskou. Ek sou hom vra wie sy ander bron langs die Gesta Francorum was. Ek sou hom vra wat sy gunsteling chansons de geste was en waar hy dit raakgeloop het. Ek sou hom vra vir 'n gedetailleerde verslag van die Raad van Clermont, waarin hy sê dat hy 'n ooggetuie was. En ek sou hom uitvra oor sy loopbaan in die kerk: sy af en toe sardoniese tye laat my dink dat hy 'n lang ervaring van kerklike burokrasie gehad het.

David en Bernard Bachrach: Bernie en ek is baie institusionele / administratiewe historici en ons sou dus baie meer direkte aanhalings wou sien uit die dokumente waarna Ralph in sy teks verwys, asook meer spesifieke inligting oor ekonomiese aangeleenthede, bv. pryse en markte, asook 'n meer gedetailleerde bespreking oor militêre logistiek. Ek moet byvoeg dat Ralph wel die positiewe reëlings tussen die kruisvaarders en Alexius baie vollediger bespreek as enige ander kontemporêre westerse bron.

Susan Edgington: Waar het hy sy inligting vandaan gekry? Ek het die ou 'verlore Lotharingiaanse kroniek'-hipotese ter ruste gelê, en my eie is dat hy 'n mondelinge historikus was wat verslae van teruggekeerdes versamel het, maar dit sou lekker wees as hy sy werksmetodes sou verduidelik!

Ons bedank elkeen van hierdie vier mense vir die vriendelike beantwoording van ons vrae.

Sien ook ons ​​video-onderhoud met Bernard en David Bachrach


Kyk die video: Kingdom of Heaven 35 Movie CLIP - Ambush 2005 HD (Augustus 2022).