Artikels

Sisters Between: Gender and the Medieval Beguines

Sisters Between: Gender and the Medieval BeguinesWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Sisters Between: Gender and the Medieval Beguines

Abby Stoner

Ex Post Facto, Deel IV, nr. 2 - lente 1995

Abstrak

Die Beguines van Noord-Europa is die eerste vrouebeweging in die Christelike geskiedenis genoem. Hierdie groep godsdienstige toegewyde leke, wat geen permanente geloftes afgelê het nie, het geen voorgeskrewe reël gevolg nie, hulself deur handearbeid onderhou, met die 'wêreld' verkeer en selibaat gebly, in die dertiende en veertiende eeu gefloreer - 'n tyd toe die Kerk dit gedefinieer het twee wettige rolle vir vrome vroue: gekluisterde non en bewaarder by die huis. Met hul vryheid van beweging, ekonomiese onafhanklikheid en geestelike kreatiwiteit, het die Beguines 'n buitengewone uitgebreide - en kontroversiële - nis vir vroulike godsdienstige uitdrukking gesny. Alhoewel die Beguine-manier van lewe vir feministiese geleerdes en vroueskiedkundiges van groot belang was, het min navorsers die onderwerp benader met die fokus op geslag.

Begrippe van 'vroulikheid' en die grense daarvan - wat deur die vroom vroue self en die manlike geestelikes met wie hulle in aanraking gekom het - bedink, het 'n sentrale rol gespeel in die skep, bevordering en beperking van die godsdienstige ontwikkeling van die Beguines. Hul posisie as 'susters tussen' die twee gesanksioneerde sfere van huis en klooster was sowel die bron van hul sukses as die oorsaak van hul ondergang: hulle het mag en vryheid ontleen aan hul sleg gedefinieerde geslagsruimte, maar die dubbelsinnigheid van hul plek as vrou in die Kerk was uiteindelik te ontstellend om die manlike owerhede te verdra.


Kyk die video: Medieval Mystical Women - The Beguines - Hadewijch Mechthild of Magdeburg u0026 Marguerite Porete (Augustus 2022).