Artikels

Persoonlike ’rituele: die kantoor vir seremonies en pouslike troues, 1483-1521

Persoonlike ’rituele: die kantoor vir seremonies en pouslike troues, 1483-1521

Persoonlike ’rituele: die kantoor vir seremonies en pouslike troues, 1483-1521

Jennifer Mara DeSilva

Premodern Europa: Italië en daarna, red. Jacqueline Murray (Toronto: Centre for Reformation & Renaissance Studies, 2012), pp. 47-71.

Abstrak

In die vroeë moderne tydperk was die trou 'n mengsel van wettige, godsdienstige en sosiale dade wat die vereniging van twee mense, twee gesinne en twee stelle besittings tot 'n einde gebring het. Alhoewel die Kerk in 1439 die huwelik formeel as 'n sakrament gevestig het, het die huwelikshandeling deur die sestiende eeu hierdie drieledige identiteit behou, selfs in die pouslike Rome. Van 1484 tot 1521 was daar agt troues in die Vatikaanpaleis van verskillende kinders of niggies / nefies van die pous. Hierdie vakbonde het beduidende politieke belang gehad, maar het ook 'n ongewone plek in die pouslike hof se rituele lewe ingeneem. Binne 'n omgewing wat oorwegend manlik, selibaat was en byna uitsluitlik op liturgiese seremonies gefokus was, tref die wettige en lekke sosiale rituele van hierdie troues 'n onwettige akkoord. Hierdie referaat sal die pouslike seremoniemeester (Johann Burchard en Paris de 'Grassi) se reaksies op hierdie troues oor vyf pontifikate ondersoek.

Tussen 1483 en 1521 het lede van die pouslike Kantoor van Seremonies, wat verantwoordelik was vir die leiding van die pouslike kapel en alle rituele en liturgiese gebeure wat met die pous verband hou, veertien troues opgeneem waarby lede van die pouslike familie betrokke was (Tabel 1). Die ontleding van hierdie gebeure bied 'n nuwe perspektief op die rituele aktiwiteite van die pous wat die belangrikheid van leekverbindings in elite Katolieke Kerkleierskap beklemtoon.


Kyk die video: Wat Enneagram tipes is die gooi van DIE Kantoor? (Augustus 2021).