Artikels

Die kleremakers van Londen en hul gilde, c.1300-1500

Die kleremakers van Londen en hul gilde, c.1300-1500We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Die kleremakers van Londen en hul gilde, c.1300-1500

Matthew P. Davies

Universiteit van Oxford: PhD-proefskrif, doktor in die filosofie, Corpus Christi College (1994)

Abstrak

Die studie van die stede van die Middeleeuse Europa het voordeel getrek uit 'n oplewing van wetenskaplike belangstelling gedurende die afgelope dertig jaar, wat gepoog het om nuwe benaderings te bewerkstellig op tot dusver sluimerende gebiede van historiese studie. Die heterogene aard van die stedelike samelewing in die middeleeue word nie beter bewys as in die diversiteit van stedelike produksie nie, en die magdom verenigings of 'gildes' wat deur ambagsmanne en handelaars ingestel is. Hierdie proefskrif poog om die aard en perke van die gesag wat hierdie verenigings in dorpe gehad het, te herevalueer aan die hand van die verhoudings tussen ambagsmanne en die gildes, en tussen die gildes en burgerlike owerhede in die Middeleeue. Die buitengewone volledige Middeleeuse verslae van die gilde van Londense kleermakers, wat vanaf 1503 bekend staan ​​as die Merchant Taylors 'Company, bied 'n seldsame geleentheid om die verskeidenheid rolle wat hierdie organisasies in die laat-Middeleeuse Londen gespeel het, te beoordeel, sowel vir die ambagsmanne self as vir die breër stedelike gemeenskap; ook ander bronne laat groter lig werp op die diversiteit van ekonomiese aktiwiteite waarby ambagsmanne betrokke was en die aard van die 'werkswinkelekonomie' in die middeleeue. Daar word beweer dat hierdie diversiteit nooit sou weerspieël kan word in die ordonnansies wat deur gildes afgekondig word nie, wat bloot 'n normatiewe raamwerk vir die organisering van stedelike nywerhede wou vestig. Die toepassing van hierdie ordonnansies was nie eenvormig nie en weerspieël dikwels die bekommernisse, nie net van die gilde-owerhede nie, maar ook van die meerderheid ambagsmanne wat nie lede van hierdie elite-instellings was nie. Daar word beweer dat gildes oor verteenwoordigende vermoëns beskik wat dikwels 'n positiewe impak gehad het op ekonomiese ontwikkeling en innovasie in die Middeleeuse stad.

Hoofstuk een van hierdie proefskrif ondersoek die oorsprong en ontwikkeling van die gilde van Londense kleermakers, wat vanaf minstens 1300 bekend staan ​​as die broederskap van Sint Johannes die Doper. Ouer studies van handwerkorganisasies het in die algemeen nie die ooreenkomste tussen 'ambagsgildes' en ander gildes en broederskappe waardeer nie, veral dié wat aan parochiekerke geheg is. Meer onlangs is die oorsprong en funksies van baie ambagsorganisasies egter opnuut beoordeel deur historici wat die algemene oorsprong van hierdie skynbaar verskillende verenigings beklemtoon het en die voortgesette belang van die sosiale en godsdienstige funksies en onderlinge verpligtinge wat hul bestaan ​​ten grondslag gelê het. Die broederskap van die Tailors was ongewoon in die omvang en omvang van hierdie funksies, wat, word aangevoer, baie te danke het aan hul sosiale en politieke aspirasies in die hoofstad. In hierdie hoofstuk word eerstens die bewyse ondersoek vir die vroeë ontwikkeling van die broederskap, die verkryging van 'n saal in die huidige Threadneedle-straat en van prominente weldoeners en beskermhere. Die fisiese en geestelike bates wat die Kleermakers gedurende die veertiende en vyftiende eeu bekom het, word vervolgens in meer besonderhede bespreek. Pouslike voorregte is by twee geleenthede verleen en die broederskap het die gebruik van twee kapelle verkry, een in hul saal en die ander in die Sint-Paulus-katedraal. Daarbenewens het die broederskap aan die einde van die veertiende eeu briewe van broederskap van nege godsdienstige huise in en rondom Londen ontvang. Behalwe dat dit 'n vereniging vir die rykste beoefenaars van die ambag was, het die broederskap meer as 1 200 mans en vroue uit ander vlakke van die samelewing toegelaat, wat wissel van lede van ander Londense ambagte en handelsgildes tot vooraanstaande kerkmanne, edele en die adel. Die samestelling van die nie-pasgemaakte lidmaatskap word breedvoerig ondersoek en die verskeidenheid impulse word beoordeel wat baie van hulle daartoe gelei het om by die broederskap aan te sluit. Hierdie kenmerk van die ontwikkeling van die Tailors 'broederskap is veral opmerklik en bied 'n ongewone insig in die godsdienstige en sosiale aspirasies van welgestelde Londense inwoners, en die wyse waarop sekere van die Londense gildes beskou is deur prominente nie-burgers, van wie baie gevestig is. sakeverhoudinge met handelaars en vakmanne in die hoofstad.

Ten spyte van die verbasend groot lidmaatskap wat nie op maat was nie, was die broederskap van Sint Johannes die Doper, soos die ander ambagsbroeders van Londen, 'n instrument vir die uitdrukking van handwerkidentiteit. Hoofstuk twee kyk na twee belangrike maniere waarop die beginsels van offraternitas tot voordeel van die maatlidmaatskap ontgin word. Eerstens word die administrasie van reëlings ten opsigte van post-obit namens weldoeners ondersoek. Teen 1548, toe die kersfees uiteindelik ontbind is, het die Kleermakers dertien kersies en sewe-en-twintig besittings toegedien in nege parochiekerke en godsdienstige huise in en om Londen, wat in die meeste gevalle gestig is uit die inkomste uit lande en huise wat aan die broederskap oorgelaat is. prominente kleremakers. Ryk Londense burgers in die algemeen, word aangevoer, beskou hul ambag-broederskap dikwels as ideale bestuurders van sulke reëlings, ondanks hul trou aan hul gemeentekerkies of plaaslike broederskap. Hierdie stigtings lewer boonop 'n 'wins' bo en behalwe die koste van die dienste wat deur die weldoeners gespesifiseer word. Hierdie inkomste is teruggeploeg in die 'gemeenskaplike doos' van die broederskap en vir verskillende doeleindes gebruik, hetsy dit verband hou met die toesig oor die ambag as geheel of die interne lewe van die broederskap. Beslis, soos blyk uit die hoofstuk, het die Tailors 'broederskap aansienlike rykdom verwerf as gevolg van sy aktiwiteite as 'n' korporatiewe eksekuteur 'vir sy lede. Een van die gebruike waaraan sulke geld gebruik is, was die verskaffing van liefdadigheidshulp vir maatlede van die broederskap, 'n sentrale funksie wat betrekking het op alle lekebroederskap, groot en klein in die middeleeue. Die hoofstuk beskryf in detail die ontwikkeling en werking van meganismes om arm lede te help, die kriterium wat gebruik word om aalmoes te kies en die verskillende vorme van hulp wat aangebied word. Die stigting van 'n aalmoese vir sewe arm kleermakers en hul vrouens in 1413 het die belangrikheid van die liefdadigheidsdimensie vir die aktiwiteite van die broederskap beliggaam, en was die vroegste stigting in Londen. Die hoofstuk word afgesluit met 'n ondersoek na die verskuiwings in vroom gedrag wat in die latere vyftiende eeu in Londen en elders plaasgevind het, veranderinge wat blykbaar 'n uitwerking gehad het op die voorsiening van liefdadigheid deur die broederskap van die Tailors en die mate waarin dit voortgegaan het om die pos te administreer. obit reëlings. Veral toenemende klem op die gemeente lyk asof dit die rol wat broeders van alle soorte in die verskaffing van liefdadigheidsbystand speel, verminder het.Kyk die video: The Complete London 2012 Opening Ceremony. London 2012 Olympic Games (Augustus 2022).