Artikels

The Church Atrium as a Ritual Space: The Cathedral of Tire and St Peter's in Rome

The Church Atrium as a Ritual Space: The Cathedral of Tire and St Peter's in Rome

The Church Atrium as a Ritual Space: The Cathedral of Tire and St Peter's in Rome

Sible De Blaauw

Radboud Universiteit Nijmegen, Ritueel en ruimte in die Middeleeue, Harlaxton-simposium (2009)

Abstrak

Die oorheersende siening van die vroeg-Christelike kerkbou in moderne wetenskap is dat dit amper niks nuuts bekendgestel het nie. Geleerdes is geneig om die kontinuïteite met die antieke Romeinse argitektuur en die lang geskiedenis van die basilika-tipe te beklemtoon, wat as voorbeeld dien vir die standaardformule van die Christelike kerk. Die klassisiste onder hulle beklemtoon nie dat sulke kontinuïteit nie 'n dramatiese verlies aan begrip van die klassieke kanon verhinder het nie. Vanuit hierdie oogpunt is die vroeg-Christelike kerkgebou net 'n swak begaafde, basterkind van 'n baie edele gesin, wat argitektonies die resultaat is van 'n min of meer vaardige knip-en-plak-operasie op die uitgebreide repertoire van die Klassieke tradisie. Daar kan iets in hierdie persepsie wees wat ten minste metodies vrugbaar is, maar dit ly aan 'n chroniese neiging om die aansienlike vernuwing wat plaasgevind het in die laat-antieke argitektuur in die algemeen en in die vroeg-Christelike kerkbou in die besonder, oor die hoof te sien.

Gesien vanuit 'n sekere perspektief - nie die van verouderde verskoning nie - was die Vroeë Christelike kerk 'n uiters innoverende skepping. Hierdie insig veronderstel egter die bereidheid om die suiwer analise van geïsoleerde elemente te laat vaar en die ruimtelike effek te begryp, waarin nie net die vorms as sodanig nie, maar ook die dinamika tussen vorm en funksie, en dus tussen vorm en betekenis, opgeneem word. . Vanuit hierdie oogpunt is die kerkatrium een ​​van die mees interessante elemente van die Vroeë Christelike argitektuur


Kyk die video: Holy Eucharist in Contemporary Language. 9:00AM, 28 Feb 2021 (Augustus 2021).