Artikels

Onhuwelike: vroue, mans en seksuele verbintenisse in die Middeleeue

Onhuwelike: vroue, mans en seksuele verbintenisse in die Middeleeue

Onhuwelike: vroue, mans en seksuele verbintenisse in die Middeleeue

Deur Ruth Mazo Karras

Universiteit van Pennsylvania Press, 2012
ISBN: 978-0-8122-4420-5

Synopsis van die uitgewer: die middeleeue word dikwels beskou as 'n bewaarplek van tradisie, maar wat ons as tradisionele huwelik beskou, was nog lank nie die enigste alternatief vir die enkele staat in die Middeleeuse Europa nie. Baie mense het in langtermyn-heteroseksuele verhoudings gebly, nie in staat om te trou as iemand in heilige orde was of as die vennote van verskillende godsdienste was nie. Sosiale norme het teen die huwelik van meester met slaaf of tussen individue van verskillende klasse gepleit, of as die egpaar so arm was dat hulle nie 'n onafhanklike huishouding kon stig nie. Sulke vakbonde, waar die beskerming wat die Middeleeuse wet aan vrouens (en hul kinders) gebied het, afwesig was, het veral gevaar vir vroue gehad, maar dit bied ook 'n mate van buigsaamheid en toon die aanpasbaarheid van sosiale gebruike in die lig van stadig veranderende godsdienstige leer.

Onhuwelike maak gebruik van 'n wye verskeidenheid bronne van regoor Europa en die hele Middeleeuse millennium om strukture en verhoudings te ondersoek wat Middeleeuse outeurs en rekordhouers nie direk aangespreek het nie, hetsy om dit te minimaliseer of omdat dit so algemeen was dat dit nie was nie noemenswaardig. Skrywer Ruth Mazo Karras gee veral aandag aan die manier waarop vroue en mans die vorme van verbintenis van teenoorgestelde geslagte anders ervaar en die implikasies daarvan vir gesagsverhoudinge. Sy behandel regs- en teologiese besprekings wat op die hele Europa van toepassing was en bied 'n aanskoulike reeks gevallestudies van hoe vakbonde in spesifieke omstandighede opereer om konkreet te illustreer wat ons kan aflei, hoe ver ons kan bespiegel en wat ons nooit kan weet nie.

Behalwe: Hoofstuk 3: Priesters en hul lewensmaats

Toe ek vir mense vertel dat ek besig was met 'n boek oor paartjies wat saam gewoon het sonder om getroud te wees, het die meeste nie-Middeleeërs (en baie Middeleeue) dadelik gesê: "O priesters." Die idee dat sommige kerkmanne hul gelofte van selibaatskap in die tegniese sin van ongetroud handhaaf, maar nie in die meer algemene sin om van seksuele aktiwiteite te onthou nie, verbaas niemand, of ons nou praat oor die Middeleeue of vandag, wanneer die meerderheid van die Christene in die wêreld behoort tot denominasies waarin die geestelikes mag trou. Die feit dat die "selibaat" "kuisheid" sowel as "die ongetroude staat" beteken, weerspieël dat die oorgrote meerderheid Christendenkers, regoor denominasies en tot in die een-en-twintigste eeu, van mening was dat die huwelik die enigste regte plek is vir seksuele verhoudings en daarom dat elkeen wat selibaat is in die sin van ongetroud, ook selibaat moet wees in die sin van onthouding.

Video: Ruth Mazo Karras praat oor haar boek

Sien ook:

Onsigbare vroue, deur Ruth Mazo Karras

Holy Harlots: Prostitute Saints in Medieval Legend, deur Ruth Mazo Karras


Kyk die video: As Die Verlostes HD (Augustus 2021).