Artikels

Konfronteer die kalief: ‘Uthmân b. ‘Affân in Three‘ Abbasid Chronicles

Konfronteer die kalief: ‘Uthmân b. ‘Affân in Three‘ Abbasid Chronicles

Konfronteer die kalief: ‘Uthmân b. ‘Affân in Three‘ Abbasid Chronicles

Deur Heather Keaney

Studia Islamica, nouvelle edisie / nuwe reeks, Vol. 1 (2011)

Inleiding: Middeleeuse Islamitiese kroniekskrywers is tot betreklik onlangs deur moderne historici op dieselfde manier beskou as wat Moslems Mohammed beskou - as sender eerder as outeur. Terwyl Moslems die onafgebroke aard van die Koran as een van die bewyse van sy goddelike oorsprong beskou, beskou geleerdes 'n kroniekversameling van uiteenlopende historiese verslae van vroeëre owerhede (khabar, pl., Akhbâr) as bewys dat kroniekskrywers nie hul eie skrywe skryf nie. vertellings of om hul tekste te bevorder met hedendaagse bekommernisse. Dink byvoorbeeld aan Franz Rosenthal se bewering in sy werk oor Islamitiese geskiedskrywing: “Die geskiedenis is nie gebruik as 'n middel vir die verspreiding van idees nie, of, meer presies, historici was in die reël nie bewustelik van plan om, in die skryf van hul werke, herinterpreteer nie. historiese gegewens om te pas by die idees wat hulle moontlik sou wou versprei. ” En hoewel hierdie perspektief destyds deur die werk van Marshall Hodgson en Albrecht Noth aangeval is, sal dit 'n paar jaar, of nie dekades, duur voordat die Islamitiese geskiedskrywing die idee van kroniekskrywers as skrywers volledig aanvaar het nie.

Die struktuur van Islamitiese kronieke wat hulle weerstand teen tradisionele historiografiese ontledings gemaak het, het hulle besonder ontvanklik gemaak vir nuwe benaderings in literêre kritiek. Hayden White se werk oor "vorm-as-boodskap" lyk byvoorbeeld veral van toepassing op Middeleeuse Islamitiese kronieke. Hy merk op: 'sodra ons verlewendig is in die mate waarin die vorm van die teks die plek is waar dit sy ideologies betekenisvolle werk doen, sal aspekte van die teks wat 'n kritiek op die werking van 'n vorm-as-boodskap ongevoelig maak, verbysterend vind , verrassend, inkonsekwent of bloot aanstootlik ... word self sinvol as boodskap. ” Sulke insigte het baie vrugte afgewerp in die Islamitiese geskiedskrywing wat daartoe gelei het dat gevestigde geleerdes soos Fred Donner hulle verwonder aan die onthulling van 'n teks en die outeur daarvan deur te fokus op 'strategieë van samestelling'. In die besonder noem Donner die strategieë van seleksie, plasing, herhaling en manipulasie en sluit sy artikel af deur te beweer dat dit 'n toppunt van ons agenda moet wees om sulke strategieë te ondersoek. '


Kyk die video: The Abbasid Caliphs In Our Time (Augustus 2021).