Artikels

Van konings en pous en wet

Van konings en pous en wet

Van konings en pous en wet: 'n ondersoek na die kerk- en staatsverhouding in Engeland gedurende die hoë middeleeue en die invloed van die verhouding op die struktuur en prosesse van die Engelse reg

Deur Jan Katherine Clark

Magister in die regte proefskrif, Universiteit van Victoria, 2012

Samevatting: Gedurende die laaste helfte van die 11de eeu tot aan die einde van die 13de eeu beleef Europa wat deur sommige historici as 'die' middeleeuse renaissance beskou word, andersins die Europese Renaissance van die Twaalfde Eeu genoem. Dit lyk asof die tyd ryp was vir 'n ontploffing van kulturele en intellektuele vooruitgang en verandering. Twee terreine wat gedurende daardie tydperk 'n beduidende ontwikkeling gehad het, was wetgewing en bestuur, beide sekulêr en kerklik.

In Engeland was die regeringstydperk van koning Hendrik II die tydperk wat die meeste regshistorici die belangrikste vormingsjare van die gemenereg beskou. Inderdaad, Sir William Holdsworth skryf Henry II toe vir 'die vervanging van een gemenereg deur die verwarde massa plaaslike gebruike waarvan die Engelse wetgewing voorheen bestaan ​​het'. Maar soos R.H. Helmholz gesê het, 'regsgeskiedenis, soos enige ander, is 'n geskiedenis van wenners, en die geskiedenis van die verloorkant word dikwels oor die hoof gesien. Dat ons slegs die geskiedenis van die kanonieke wet aan die hand van die gemenereg laat deurskemer, is 'n feit van die lewe en nie te betreur nie ”. Hy vermaan ons egter om nie die intrinsieke belang van die jurisdiksie wat die howe van die Kerk in die ontwikkeling van die Engelse reg uitoefen, te ignoreer nie.

Ek neem Helmholz se uitdaging aan in hierdie proefskrif en ondersoek die verhouding wat ontstaan ​​het tussen die Engelse koninklike owerhede en die Latynse (Westerse) Christelike Kerk vanaf die begin van die bewind van Edward die Belyder tot die einde van die regering van koning Johannes. Deur 'n oorsig van sake wat deur die Selden-vereniging gerapporteer is van die koninklike howe van Henry II, Richard I en John, fokus ek my navorsing op die 62-jarige periode tussen die begin van die regering van Henry II en die dood van John, en oorweeg dit die invloed van die Kerk- en Staatsverhouding op die struktuur en prosesse van die ontwikkelende Engelse koninklike reg en die omvang daarvan.


Kyk die video: Loof Hom Keurspel: Hosanna. Bring n Nuwe Lied Vir Jesus. Heil Aan Die Koning. Kroon Die.. (Augustus 2021).