Artikels

God’s Warriors uit die Tsjeggiese Koninkryk - die terreur van Sentraal- en Oos-Europa in die eerste helfte van die 15de eeu

God’s Warriors uit die Tsjeggiese Koninkryk - die terreur van Sentraal- en Oos-Europa in die eerste helfte van die 15de eeu

God’s Warriors uit die Tsjeggiese Koninkryk - die terreur van Sentraal- en Oos-Europa in die eerste helfte van die 15de eeu

Deur David Papajík

Internasionale Tydskrif vir Geesteswetenskappe en Sosiale Wetenskappe, Vol. 2 No. 4 (2012)

Opsomming:Hierdie studie is gerig op die aanbieding van 'n interessante verskynsel van die Middeleeuse Europese geskiedenis, die Hussiete, wat gedurende die eerste helfte van die vyftiende eeu die aandag van Sentraal- en Oos-Europa vir 'n lang tydperk beset het en wat deur 'n aantal kruisvaardige veldtogte. Dit was die eerste keer, en vir 'n lang periode, die laaste keer dat die Tsjeggiese geskiedenis 'n onderwerp van belang geword het vir 'n groot deel van Europa.

Inleiding: 'n Mens moet begin deur verskeie basiese begrippe op te klaar. Ongetwyfeld het nie elke inwoner van die Tsjeggiese Koninkryk hulself as God se vegter beskou nie, en selfs nie almal wat die wapen opgehef het teen vreemde vyande nie, beskou hulle in hierdie terme. Nietemin kan daar aangevoer word dat die meerderheid van hierdie krygers hulleself in die posisie beskou het as mense wat vir die regte van God veg, met die belang om die orde van God op aarde te vestig. Dit sluit in die bekendste bevelvoerder van die tyd in die Tsjeggiese geskiedenis, Jan Zizka van Trocnov, oorspronklik 'n minderjarige edelman, wat homself as die uitgebreide arm van God beskou het, as 'n man wat deur God gekies is om goddelike wet op aarde toe te pas. Die feit dat Zizka op 'n wit perd gery het, kan ook geïnterpreteer word in die lig van die teks van die Openbaringboek waar die seëvierende leër van Jesus Christus (God se krygers) op wit perde aankom. Ţiţka het homself dus uitgebeeld in die posisie van 'n ridder van die Apokalips, God se ridder wat 'n leër van God se vegters gelei het.

Hulle vyande het, begryplik genoeg, nie die Tsjge as God se vegters beskou nie, maar presies die teenoorgestelde as ketters. Die woord ketter (Latyn haereticus, Duits Ketzer) was 'n term wat deur die Rooms-Katolieke Kerk gebruik word vir 'n persoon wat oortuigings het wat nie met die Bybel strook nie; met die individu wat ook hierdie sienings in die openbaar openbaar en hardkoppig verdedig. Hy wat in stryd is met die leer van die Kerk, gebaseer op die gesag van die pous, is 'n ketter. Daarbenewens, volgens die leer van Thomas Aquinas, moet ketters uit die kerk geban word en met reg vermoor word. Die woord ketter is ook gebruik vir diegene wat in stryd was met die leer van die Kerk en die opdragte van die pous. Volgens algemene standpunte moet ketters deur wêreldse moondhede gestraf word, waardeur die oorspronklike godsdienstige inhoud van die woord na die sfeer van regering en politiek geskuif word. Die woord ketter het ook 'n belediging geword. 'N Intense antagonisme het in die Middeleeuse samelewing ontstaan ​​vir almal wat as ketters bestempel is. Alles wat van ketter afkomstig was, was afskuwelik. Tsjegge is deur die Rooms-Katolieke Kerk as ketters bestempel, waardeur die Tsjeggiese lande 'n ketterse streek is.


Kyk die video: Complottheorieën: Waarom geloven mensen erin? UITGEZOCHT #24 (Julie 2021).