Artikels

Watter soort Middeleeuse geskiedenis moet in die Sekondêre Skool geleer en geleer word?

Watter soort Middeleeuse geskiedenis moet in die Sekondêre Skool geleer en geleer word?

Watter soort Middeleeuse geskiedenis moet in die Sekondêre Skool geleer en geleer word?

Deur Jorge Sáiz

Imago temporis: medium Aevum, No.4 (2010)

Samevatting: hierdie studie bied 'n besinning oor die onderrig van geskiedenis in sekondêre onderwys. Dit handel spesifiek oor die onderwerpe uit die Middeleeue wat geleer en geleer word en tot watter doel. Ons hersien die “gereguleerde geskiedenis”, dit wil sê die huidige leerplan, om later die interpretasies daarvan en moontlike onderrigmetodologie te ondersoek. enersyds het ons die perspektief van die grootste uitgewers van handboeke, wat die belangrikste 'onderriggeskiedenis' verteenwoordig. Aan die ander kant het ons die alternatiewe voorstel deur verteenwoordigers van innoverende onderrig as 'n klein "ideale geskiedenis" wat kom uit 'n kritiek op die huidige probleme, wat die ontwikkeling van onderwysbevoegdhede aanmoedig. Laastens word die bestaande verhoudings tussen hierdie nuwe opsie en opvoedkundige innovasie op universiteitsvlak bespreek.

Inleiding: Hierdie referaat is 'n kritiese analise van die huidige stand van die onderrig en leer van geskiedenis vanuit die perspektief van die geskiedenis van die Middeleeue in die verpligte sekondêre onderwys in Spanje (Educación Secundaria Obligatoria of ESO), spesifiek in die Valenciaanse gemeenskap. As onderwyser van ESO, maar ook 'n aktiewe navorser in die Middeleeuse geskiedenis en in die onderrig van geskiedenis, is ek van plan om my gedagtes met die gemeenskap van Middeleeue te deel en in die algemeen met almal wat belangstel in die onderrig van Middeleeuse geskiedenis op verskillende opvoedingsvlakke. Die Middeleeue as 'n historiese periode word in die tweede jaar behandel (Segundo Curso) van ESO in die vakgebied 'sosiale wetenskap, geografie en geskiedenis', wat gedurende die vier jaar van hierdie stadium verpligtend is. Tot onlangs het die inhoud van die Middeleeuse geskiedenis in hierdie tweede jaar van ESO net effens oorvleuel met menslike geografie. Maar sedert die akademiese jaar 2008-2009, na die herorganisasie na aanleiding van die fundamentele onderwyswet (Ley Orgánica de Educación of LOE), dit oorvleuel met geografie, dieselfde as die moderne geskiedenis, in 'n wye perspektief van die pre-industriële samelewings. die meeste onderwysers is dit eens dat dit 'n opeenhoping van buitengewone digte materiaal is vir studente op hierdie vlak (13-14 jaar oud), wat oorweldig kan word deur die Middeleeuse tydperk in slegs een trimester te behandel. Maar miskien is dit 'n mindere probleem, aangesien dit afhang van die interpretasie van die leerplan, dit wil sê die huidige wetlike raamwerk, en as sodanig van die daaropvolgende keuse en organisering van materiaal en doelstellings. Op die volgende bladsye is ek van plan om beide die kurrikulum en die moontlike interpretasies daarvan, wat deur verskillende materiale (handboeke, onderwysers se gereguleerde boeke, ens.), Krities te beoordeel, wat elkeen tot sekere onderrigmetodes kan lei.


Kyk die video: Tinus du Preez - Dissipline- en Geweldprobleme in Skole - 8 Nov 2018 (Augustus 2021).