Artikels

Crusaders in Crisis: Towards the Re-assessment of the Origins and Nature of the "People's Crusade" van 1095-1096

Crusaders in Crisis: Towards the Re-assessment of the Origins and Nature of theWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Crusaders in Crisis: Towards the Re-assessment of the Origins and Nature of the "People's Crusade" van 1095-1096

Deur Philip Slavin

Imago temporis: medium Aevum, Vol.4 (2010)

Samevatting: Daar is baie verklarings aangebied vir die aanvang van die kruistog in die laat elfde eeu. Die ekologiese en sosio-ekonomiese agtergrond van die 1090's is egter tot dusver grotendeels deur geleerdes verwaarloos. Die huidige referaat ondersoek en ontleed die ekologiese en ekonomiese krisis van 1093-1096 as die aanloop tot die Eerste Kruistog, hoofsaaklik in sy 'gewilde' vorm. Die pes van 1093-1094, droogte en hongersnood van 1095 het die godsdienstige ywer en sosiale geweld van die gewilde massas in streke van Duitsland, die Lae Lande en Frankryk verhoog. Hierdie kombinasie het verander in die (mislukte) kruistog. Die gesamentlike gedrag van die kruisende rustieke weerspieël terselfdertyd hul ekonomiese nood, godsdienstige ywer en gewelddadige gemoedstoestand.

Inleiding: In sy Historia Ierosolymitana, voltooi binne een generasie van die Eerste Kruistog, vertel Albert van Aken 'n nuuskierige verhaal oor sommige rustieke, gelei deur goddelik geïnspireerde gans en 'n bok om die heilige pad na Jerusalem te neem. Die rustieke het hul diereleiers van harte gevolg. Vir Albert en sommige ander kontemporêre outeurs was dit 'gruwelike goddeloosheid' van 'dom en kranksinnig onverantwoordelike gepeupelgrims' (scelus detestabile in hac gemeentee pedestris populi stulti et vesane levitates). Hierdie anekdotiese episode, wat deur Terry Jones in sy TV-reeks The Crusades in 1995 gepopulariseer is, kan wel as 'n kuriosum beskou word, maar weerspieël in werklikheid die gewilde mentaliteit en kollektiewe bekommernisse van die vroegste kruistogte, bestaande uit rustieke massas. Alhoewel die oorsprong van die vroeë kruistog en veral die Eerste Kruistog (1095 / 6-9) onderhewig was aan baie wetenskaplike debatte en ondersoeke, moet die wortels van die gewilde kruistogbeweging nog lank nie bestudeer word nie. Dit weerspieël tot 'n sekere mate die neiging van die kruisvaarder om na langdurige oorsake te kyk wat tot langdurige gevolge lei; naamlik om te konsentreer op langtermynprosesse en -kontekste, -strukture en -konjunkture, wat kollektiewe mentaliteite beïnvloed waarin die langtermynbegrip en -beweging gebore is. Dit kan miskien lonend wees om die te oorweeg en te ontleed histoire événementielle, bestaande uit onmiddellike gebeure en feite wat gelei het tot die massa-menslike beweging van 1096. Die huidige referaat ondersoek die omgewings- en sosio-ekonomiese agtergrond van die vroeëre 1090's, as 'n voorspel tot die gewilde kruisbeweging van 1095-6. 'N Noukeurige ontleding van die bronne, sowel skriftelik as gevolmagtigde, kan die wortels en oorsake van die "People's Crusade" in die besonder, en van die vroeë kruistog in die algemeen, openbaar.


Kyk die video: The First Crusade - full documentary (Augustus 2022).