Artikels

Bernard Ayglier en William of Pagula: Two Approaches To Monastic Law

Bernard Ayglier en William of Pagula: Two Approaches To Monastic LawWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Freiburg-Toronto Nagraadse werkswinkel: integrasie van kennisliggame

“Bernard Ayglier en William of Pagula: Two Approaches to Monastic Law”

Tristan Sharp (Universiteit van Toronto)

Albei werke van Bernard en William bied 'n omvattende gids tot die godsdienstige lewe. Bernard het sy verhandeling in 1270 geskryf en William syne in die 1320's, maar albei het gedurende die 14de eeu bekendheid verwerf. Daar is onlangs 'n uitstekende studiebeurs oor kloostertekste, -reëls en -gebruikers gehad.

Canon Law en studente aan universiteite ondersoek sulke tekste met een benadering. 'N Ander benadering is die belangstelling in normatiewe monastiese tekste. Canon Law verskil van die teologie as 'n studie, maar albei benaderings lewer waardevolle resultate. Hierdie twee werke volg verskillende benaderings tot die kanonieke reg. Bernard gebruik Gratian’s Dekretum terwyl William 'n gesofistikeerde opsomming van die kanonieke reg bied. Elke outeur stel maniere voor waarop Jus Commune kan in die kloosterlewe geïntegreer word.

Bernard het Savigny binnegekom as 'n jong man; sy werk dui daarop dat hy 'n skolastiese opleiding gehad het en dat hy in Dominikaanse denke belanggestel het. Hy het 'n baie gelese kommentaar oor die Benediktynse reël geskryf. Sy werk, Speculum Monachorum het die Benediktynse klooster ondersoek en is oorweeg ‘Agrondige gids tot die basiese elemente van die Benediktynse lewe ’ - dit was 'n gewilde werk in die Middeleeue. Bernard word in 1263 abt van Monte Cassino en sterf in 1281. Sharp wys 'n skyfie van hoe Bernard georganiseer het, Speculum Monachorum.

Willem van Pagula is in die vroeë 1280's in Engeland gebore en word 'n gemeentepriester. Hy behaal sy Baccalaureus in die regte in Oxford in 1314, word kanonis in Oxford, en behaal sy doktorsgraad in 1319. Hy word beskou as een van die belangrikste pastorale skrywers van die Middeleeuse Engeland. Hy het 'n indrukwekkende aantal kanons uit Gratian's saamgestel Dekretum en ander kloosterbronne, terwyl akademiese kommentaar ook opgeneem is. Sharp het 'n skyfie getoon wat William se organisasie van hom demonstreer “Speculum Religiosorum”. Sy werk het gewild geword by die Durham-katedraal. Sommige van William se werk is meer kompleks, maar die meerderheid van sy werk bly soortgelyk. Administratiewe bruikbaarheid het 'n belangrike rol in William se werk gespeel.Speculum Prelatorum, wat in 1322 geskryf is, was 'n mengsel van kanonieke reg, teologie en preke waar baie van die kanons met monnike verband hou. William het graag sy skrywe verkort, ‘hy gee vinnige antwoorde‘. Ongelukkig het hierdie werk weinig sukses behaal, maar het dit die basis vir sy werk gewordSpekulum ReligosorumDie eerste deel het hoofbronne soos die Bybel, vaders, cisterciërs en victorines bespreek. Die tweede deel het gefokus op regsmateriaal, die derde, verskillende kloosteronderwerpe. Die vierde en laaste deel het die toewyding aan die gekruisigde Christus aangeraak. Sy werke is in verskillende Benediktynse kloosters gekopieer.

Wat was die rol van Canon Law in elke verhandeling?
In Bernard se werk haal hy Gratian net twee keer aan by die naam. Hy verwys slegs by een ander geleentheid eksplisiet na die kanonieke reg, oor nalatigheid en simonie. Bernard plaas die kanonieke wet twee keer langs die Bybel en die Vaders, maar sy werk blyk aanvanklik baie min kerkreg in te hê. Dit is miskien nie die geval nie en by nadere ondersoek is dit duidelik dat sommige van Gratian se bronne verkeerdelik aan Jerome toegeskryf is. Bernard gebruik nooit behoorlike wettige aanhalings nie en het dit duidelik geken Dekretum wel. Hy maak geen onderskeid tussen patristiese en Bybelse tekste nie. Bernard assosieer die kanonieke reg twee keer met die geskrifte as noodsaaklik vir die kloosterlewe en bied twee leesmodelle vir die monnike.

Bernard en William se werk dui daarop dat daar ander maniere is om die kanonieke te lees, en dat die kanonieke op 'n toegewyde manier gelees kan word. Die wetlike teks kan dien as 'n administratiewe teks en persoonlike gids vir monnike. Alhoewel albei werke op verskillende tye en plekke geskryf is, het hulle soortgelyke doelstellings en is dit vir dieselfde Benediktynse gehoor geskryf.

Respondent: Nadja Germann
Enkele waarnemings: Bernard en William het geskryf in 'n tyd waarin die formele kanonieke reg nog in die kinderskoene was. William probeer om 'n korpus van kloosterwet te verskaf; sy werk het vrae laat ontstaan ​​en twyfel oor hoe die monastieke reg inpas in 'n wêreld van monastiese toewyding. Dit was egter suksesvol, soos gesien deur die gewildheid daarvan in latere eeue. Regstekste was nie net 'n bron vir besige administrateurs nie, maar het ook gehelp met die selfvorming van monnike.Vrae: wie is die leser van hierdie tekste? Sharp het gesê dat hierdie tekste geskryf is vir diegene wat onopgeleid was in teologiese werke. Wat word bedoel met toegewyde lees? En hoe word hierdie werke presies gebruik?

Tristan-reaksie: Wat die gehoor betref, hou dit verband met die vraag na genre. In die loop van die 13de en 14de eeu begin die kloosters 'n paar lede na die universiteite stuur. Terselfdertyd het byna al die lede van die kloosters 'n funksionele literêre vermoë. Die gehoor is diegene wat Latyn het en kan lees, maar nie universiteit toe was nie of 'n hoë vlak binne die klooster bereik het. Die gebruik van kinderofferery het ook omstreeks hierdie tyd opgehou, en dit het in die 12de eeu afgeneem en in die 13de eeu gestaak. Aangesien mense wat die klooster binnegaan nie daarin as oblates opgeneem is nie, en onopgevoed ingekom het, moes hulle vinnig opgevoed kon word, sodat hierdie tekste daarop gerig was.

Wat toewydingslees betref, ondersoek Robert Sweetman se performatiewe lees hierdie metode. Daar is verskillende maniere om 'n teks te benader en verskillende grade om u tot 'n teks te verbind. U kom na die teks as 'n leser waar u verwag dat die teks u lewenswyse sal verander en vorm - dit is toegewyde lees; dit het iets te sê oor die hoogste rolle in die lewe.

Bernard en William het die wet op baie verskillende maniere gelees - maar nie op 'n manier wat in klassieke regsopleiding gelees sou word nie. Hoe verteenwoordigend is hul tekste? Bernard se benadering was redelik algemeen. Dit is egter moeilik om dit van teks na teks aan te toon. Dit is moeiliker om William as verteenwoordiger te bewys - hy is die enigste persoon wat die styl het om akademiese regswerk in 'n verhandeling te hou soos hy gedoen het. Dit was moontlik 'n aanduiding van hoe monnike destyds die wet gelees het. Daar is wenke dat sy werk 'n breër leesstrategie weerspieël.


Kyk die video: Monastic Life in Medieval England (Augustus 2022).