Artikels

MAANDAG, 9 Junie - Geskiedenis

MAANDAG, 9 Junie - GeskiedenisWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Meneer LUTHER MARTIN, van Maryland, het gaan sit.

In die komitee van die hele, —Mnr. GERRY, volgens vorige kennisgewing deur hom, het gesê dat "die nasionale uitvoerende gesag verkies moet word deur die uitvoerende beamptes van die state, wie se aandeel stemme dieselfde moet wees as die wat aan die state toegelaat is tydens die verkiesing van die senaat." As die aanstelling deur die nasionale wetgewer gemaak sou word, sou dit die onafhanklikheid van die uitvoerende gesag verminder, wat behoort te heers; sou intrige en korrupsie tussen die uitvoerende gesag en die wetgewer voor die verkiesing veroorsaak, en daarna partydigheid in die uitvoerende gesag aan die vriende wat hom bevorder het. 'N Ander manier het hom dus nodig gevind. Hy het voorgestel dat deur die staatsbestuurders aangestel word, as die meeste analoog aan die beginsel wat gevolg word by die verkiesing van die ander takke van die nasionale regering; die eerste tak wat deur die mense van die state gekies is en die tweede deur die wetgewers van die state, het hy geen beswaar teen die uitvoerende gesag van die state gesien nie. Hy het aangeneem dat die uitvoerende beamptes waarskynlik die sterkste mans sou kies, en dat dit hul belang sou wees om die man van hul eie keuse te ondersteun.

Mnr RANDOLPH dring sterk aan op die ondoeltreffendheid van mnr GERRY se manier om die nasionale uitvoerende beampte aan te stel. Die vertroue van die mense sou nie daardeur aan die nasionale landdros verseker word nie. Die klein state sou alle kans op 'n afspraak uit hulself verloor. Slegte afsprake sou gemaak word, aangesien die bestuurders van die state min vertroud was met karakters wat nie binne hul eie klein sfere was nie. Ook die staatsbestuurders, ondanks hul grondwetlike onafhanklikheid, wat in werklikheid van die staatswetgewers afhanklik is, sal oor die algemeen deur die standpunte van laasgenoemde gelei word, en verkies of gunstelinge in die state, of dit kan gedeeltelik wees, soos verwag kan word na die belange van die staat. 'N Nasionale uitvoerende gesag wat aldus gekies word, sal waarskynlik nie die nasionale regte teen staatsoortredings verdedig nie. Vakatures moet ook plaasvind. Hoe kan hierdie gevul word? Hy kon ook nie veronderstel dat die bestuurders die belangstelling sou voel om die nasionale uitvoerende gesag te ondersteun nie. Hulle sal nie die groot eikeboom waardeer om hulle tot lelike struike te verminder nie.

Oor die vraag om die aanstelling van die nasionale uitvoerende gesag na die staatsbestuurders te verwys, soos voorgestel deur mnr GERRY, - Massachusetts, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland, Virgmia, South Carolina, Georgia, nee; Delaware, verdeel.

Mnr. PATTERSON sê dat die komitee die klousule met betrekking tot die stemreg in die nasionale wetgewer opnuut bekragtig.

Meneer BREARLY sekondeer hom. Hy was jammer, het hy gesê, dat enige vrae op hierdie punt ter sprake gekom het. Dit was baie opgewonde in die kongres ten tye van die stigting van die Konfederasie, en is dan tereg besleg deur elke soewereine staat 'n gelyke stem toe te staan. Anders moes die kleiner state vernietig gewees het in plaas daarvan om gered te word. Hy het erken dat die vervanging van 'n verhouding billikheid op die oog af dra; maar op 'n dieper ondersoek was onregverdig en onregverdig. Te oordeel na die ongelykheid van die state volgens die kwota van die kongres, sou Virginia sestien stemme hê, en Georgia slegs een. 'N Gelyke verhouding tot die ander sal die hele getal negentig maak. Daar sal drie groot state en tien kleintjies wees. Die groot state, waarmee hy Massachusetts, Pennsylvania en Virginia bedoel het, sal alles voor hulle uitdra. Dit is erken en aan hom bekend uit feite in New Jersey dat waar groot en klein graafskappe in 'n distrik verenig is om verteenwoordigers vir die distrik te kies, die groot graafskappe altyd hul standpunt dra, en gevolglik sou die state dit doen. Virginia met haar sestien stemme sal inderdaad 'n stewige rubriek wees, 'n formidabele falanks. Terwyl Georgië met haar eensame stem, en die ander klein state, verplig is om hulself voortdurend op die skaal van een of ander groot te gooi, om enigsins gewig te hê. Hy het na die konvensie gekom met die doel om so nuttig as moontlik te wees om energie en stabiliteit aan die federale regering te gee. Toe die voorstel vir die vernietiging van die gelykheid van stemme na vore kom, was hy verbaas, hy was ontsteld. Is dit dan regverdig; daar sal gevra word dat Georgia gelyk moet stem met Virginia? Hy sou nie sê dit was nie. Watter middel dan? Een, dat 'n kaart van die Verenigde State uitgesprei word, dat al die bestaande grense uitgewis word en dat 'n nuwe verdeling van die geheel in dertien gelyke dele bestaan.

Mnr. PATTERSON beskou die voorstel vir 'n proporsionele voorstelling as opvallend vir die bestaan ​​van die mindere state. Hy sou egter 'n paar opmerkings oor die aard, struktuur en bevoegdhede van die konvensie veronderstel om hierdie vraag te ondersoek. Die konvensie, het hy gesê, is tot stand gebring uit hoofde van 'n kongreshandeling; dat hierdie wet in verskeie van die kommissies, veral die van Massachusetts, voorgelees is wat hy moes lees; dat die wysiging van die Konfederasie die voorwerp van al die wette en kommissies oor die onderwerp was; dat die artikels van die Konfederasie dus die regte basis was vir al die verrigtinge van die Konvensie; dat ons binne die perke daarvan moet bly, of dat ons deur ons kiesers van onsurpasie aangekla moet word; dat die mense van Amerika skerpsinnig was en nie mislei moes word nie. Maar die kommissies waaronder ons opgetree het, was nie net die maat van ons mag nie, dit het ook die sentimente van die state oor ons beraadslagings aangedui. Die idee van 'n nasionale regering, in teenstelling met 'n federale, het nooit by een van hulle opgekom nie; en vir die openbare verstand moet ons onsself akkommodeer. Ons het geen mag om verder te gaan as die federale plan nie; en as ons dit gehad het, is die mense nie ryp vir enige ander nie. Ons moet die mense volg; die mense sal ons nie volg nie. Die voorstel kon nie gehandhaaf word nie, hetsy met verwysing na ons as 'n nasie of as 'n konfederasie. 'N Konfederasie veronderstel soewereiniteit in die lede wat dit saamstel, en soewereiniteit veronderstel gelykheid. As ons as 'n nasie beskou moet word, moet alle staatsonderskeidings afgeskaf word, die geheel in 'n hotpot gegooi word, en as daar 'n gelyke verdeling is, kan daar redelik 'n gelyke verteenwoordiging wees. Hy het Virginia, Massachusetts en Pennsylvania, as die drie groot state, en die ander tien as kleintjies gehou; herhaling van die berekeninge van mnr. Hy het gesê dat daar geen rede meer is dat 'n groot individuele staat, wat baie bydra, meer stemme moet hê as 'n klein, wat min bydra nie, as dat 'n ryk individuele burger meer stemme as 'n behoeftige moet hê. As die belasbare eiendom van A tot dié van een -en -veertig was, behoort A daarom veertig keer soveel stemme as B te hê? So 'n beginsel sou nooit toegelaat word nie; en as dit toegegee word, sou B heeltemal aan die genade van A. Dieselfde kan gesê word van 'n groot staat, wat meer moet beskerm as 'n klein. Gee die groot state 'n invloed in verhouding tot hul omvang, en wat sal die gevolg wees? Hulle ambisie sal proporsioneel toeneem, en die klein state sal alles vrees. Dit is eenmaal deur Galloway, en sommige ander, voorgestel dat Amerika in die Britse parlement verteenwoordig moet word en dan deur sy wette gebind moet word. Amerika sou nie geregtig gewees het op meer as 'n derde van die verteenwoordigers wat in die deel van Groot-Brittanje sou val nie, sou Amerikaanse regte en belange veilig gewees het onder 'n gesag wat aldus saamgestel is? Daar is gesê dat as 'n nasionale regering gevorm word om die mense te beoefen en nie die state nie, die verteenwoordigers van die mense moet trek. Maar hoekom so? Mag 'n wetgewer, gevul deur die staatswetgewers, nie werk op die mense wat die staatswetgewer kies nie? Of word daar nie 'n praktiese dwang gevind nie? Hy het erken dat daar nie so 'n stelsel in die bestaande stelsel was nie. Hy was sterk geheg aan die plan van die bestaande Konfederasie, waarin die mense hul wetgewende verteenwoordigers kies; en die Wetgewers hul federale verteenwoordigers. Daar was geen ander wysigings as om die wentelbane van die State met die nodige presisie te merk nie, en om voorsiening te maak vir die gebruik van dwang, wat die belangrikste punt was. Hy het gesinspeel op die wenk wat die heer WILSON uitgegooi het, van die noodsaaklikheid waartoe die groot state verminder kan word, om onderling te konfedereer deur die weiering van die ander om saam te stem. Laat hulle verenig as hulle wil, maar laat hulle onthou dat hulle geen gesag het om die ander te dwing om te verenig nie. New Jersey sal nooit voor die komitee met die plan saamstem nie. Sy sou verswelg word. Hy het hom eerder aan 'n monarg, aan 'n despoot onderwerp as aan so 'n lot. Hy sou nie net die plan hier teenstaan ​​nie, maar met sy terugkeer huis toe alles in sy vermoë doen om dit daar te verslaan.

Mnr. WILSON het gehoop dat, as die Konfederasie ontbind sou word, dat 'n meerderheid - nee, 'n minderheid van die state sou verenig vir hul veiligheid. Hy het uitgebrei ingegaan op die verdediging van 'n proporsionele voorstelling, en verklaar vir sy eerste posisie dat, aangesien alle gesag van die mense afgelei is, ewe veel mense 'n gelyke aantal verteenwoordigers en verskillende getalle mense, verskillende getalle verteenwoordigers. Hierdie beginsel is in die Konfederasie onbehoorlik geskend weens die dringende omstandighede van die tyd. Wat die geval van A en B deur mnr. PATTERSON betref, het hy opgemerk dat die aantal mense in distrikte so groot soos die state die beste maatstaf is vir hul vergelykende rykdom. Of rykdom of getalle dus die verhouding sou vorm, sou dieselfde wees. Mnr. PATTERSON het erken dat persone, nie eiendom nie, die stemreg was. Is die burgers van Pennsylvania nie gelyk aan dié van New Jersey nie? Vereis dit honderd -en -vyftig van eersgenoemde om vyftig van laasgenoemde te balanseer? Verteenwoordigers van verskillende distrikte behoort duidelik dieselfde verhouding tot mekaar te hou as wat hul onderskeie kiesers teenoor mekaar hou. As die klein state nie met hierdie plan saamstem nie, sou Pennsylvania, en hy vermoed 'n paar ander state, nie 'n ander konfederasie nie. Ons is meegedeel dat elke staat wat soewerein is, almal gelyk is. Elke mens is dus natuurlik 'n soewerein oor homself, en alle mense is dus van nature gelyk. Kan hy hierdie gelykheid behou as hy 'n lid van die burgerlike regering word? Hy kan nie. Net so min kan 'n soewereine staat as hy lid word van 'n federale regering. As New Jersey nie van haar soewereiniteit sal skei nie, is dit tevergeefs om van die regering te praat. 'N Nuwe verdeling van die state is wenslik, maar klaarblyklik en totaal onuitvoerbaar.

Mnr. WILLIAMSON het die gevalle geïllustreer deur 'n vergelyking van die verskillende state met graafskappe van verskillende groottes in dieselfde staat; waarneem dat proporsionele voorstelling toegelaat word om in: laasgenoemde geval, en kan

Mnr. PATTERSON het gehoop dat die vraag eers gestel sou word, aangesien dit soveel daarvan afhang, dit die beste sou wees om die besluit tot môre uit te stel; wat gedoen is, nem. con.

Die komitee het opgestaan ​​en die huis verdaag.


New Orleans Saints pak Terron Armstead op 11 Junie 2021 die seremonie van die lint by die eerste Scholars Education -sentrum in New Orleans by.

New Orleans Saints pak Terron Armstead op 11 Junie 2021 die seremonie van die lint by die eerste Scholars Education -sentrum in New Orleans by.

New Orleans Saints pak Terron Armstead op 11 Junie 2021 die lintsny -seremonie van die eerste Scholars Education -sentrum in New Orleans by.

New Orleans Saints pak Terron Armstead op 11 Junie 2021 die seremonie van die lint by die eerste Scholars Education -sentrum in New Orleans by.

New Orleans Saints pak Terron Armstead op 11 Junie 2021 die seremonie van die lint by die eerste Scholars Education -sentrum in New Orleans by.

New Orleans Saints pak Terron Armstead op 11 Junie 2021 die seremonie van die lint by die eerste Scholars Education -sentrum in New Orleans by.

New Orleans Saints pak Terron Armstead op 11 Junie 2021 die seremonie van die lint by die eerste Scholars Education -sentrum in New Orleans by.

New Orleans Saints pak Terron Armstead op 11 Junie 2021 die lintsny -seremonie van die eerste Scholars Education -sentrum in New Orleans by.

New Orleans Saints pak Terron Armstead op 11 Junie 2021 die seremonie van die lint by die eerste Scholars Education -sentrum in New Orleans by.

New Orleans Saints pak Terron Armstead op 11 Junie 2021 die seremonie van die lint by die eerste Scholars Education -sentrum in New Orleans by.

New Orleans Saints pak Terron Armstead op 11 Junie 2021 die seremonie van die lint by die eerste Scholars Education -sentrum in New Orleans by.

New Orleans Saints pak Terron Armstead op 11 Junie 2021 die seremonie van die lint by die eerste Scholars Education -sentrum in New Orleans by.

New Orleans Saints pak Terron Armstead op 11 Junie 2021 die seremonie van die lint by die eerste Scholars Education -sentrum in New Orleans by.

New Orleans Saints pak Terron Armstead op 11 Junie 2021 die seremonie van die lint by die eerste Scholars Education -sentrum in New Orleans by.

New Orleans Saints pak Terron Armstead op 11 Junie 2021 die lintsny -seremonie van die eerste Scholars Education -sentrum in New Orleans by.

New Orleans Saints pak Terron Armstead op 11 Junie 2021 die seremonie van die lint by die eerste Scholars Education -sentrum in New Orleans by.

New Orleans Saints pak Terron Armstead op 11 Junie 2021 die seremonie van die lint by die eerste Scholars Education -sentrum in New Orleans by.

New Orleans Saints pak Terron Armstead op 11 Junie 2021 die seremonie van die lint by die eerste Scholars Education -sentrum in New Orleans by.

New Orleans Saints pak Terron Armstead op 11 Junie 2021 die seremonie van die lint by die eerste Scholars Education -sentrum in New Orleans by.

New Orleans Saints pak Terron Armstead op 11 Junie 2021 die lintsny -seremonie van die eerste Scholars Education -sentrum in New Orleans by.

New Orleans Saints pak Terron Armstead op 11 Junie 2021 die seremonie van die lint by die eerste Scholars Education -sentrum in New Orleans by.

New Orleans Saints pak Terron Armstead op 11 Junie 2021 die seremonie van die lint by die eerste Scholars Education -sentrum in New Orleans by.

New Orleans Saints pak Terron Armstead op 11 Junie 2021 die seremonie van die lint by die eerste Scholars Education -sentrum in New Orleans by.

New Orleans Saints pak Terron Armstead op 11 Junie 2021 die seremonie van die lint by die eerste Scholars Education -sentrum in New Orleans by.

New Orleans Saints pak Terron Armstead op 11 Junie 2021 die seremonie van die lint by die eerste Scholars Education -sentrum in New Orleans by.

New Orleans Saints pak Terron Armstead op 11 Junie 2021 die seremonie van die lint by die eerste Scholars Education -sentrum in New Orleans by.

New Orleans Saints pak Terron Armstead op 11 Junie 2021 die seremonie van die lint by die eerste Scholars Education -sentrum in New Orleans by.

New Orleans Saints pak Terron Armstead op 11 Junie 2021 die lintsny -seremonie van die eerste Scholars Education -sentrum in New Orleans by.

New Orleans Saints pak Terron Armstead op 11 Junie 2021 die lintsny -seremonie van die eerste Scholars Education -sentrum in New Orleans by.

New Orleans Saints pak Terron Armstead op 11 Junie 2021 die lintsny -seremonie van die eerste Scholars Education -sentrum in New Orleans by.

New Orleans Saints pak Terron Armstead op 11 Junie 2021 die seremonie van die lint by die eerste Scholars Education -sentrum in New Orleans by.

New Orleans Saints pak Terron Armstead op 11 Junie 2021 die seremonie van die lint by die eerste Scholars Education -sentrum in New Orleans by.

New Orleans Saints pak Terron Armstead op 11 Junie 2021 die seremonie van die lint by die eerste Scholars Education -sentrum in New Orleans by.

New Orleans Saints pak Terron Armstead op 11 Junie 2021 die seremonie van die lint by die eerste Scholars Education -sentrum in New Orleans by.

New Orleans Saints pak Terron Armstead op 11 Junie 2021 die lintsny -seremonie van die eerste Scholars Education -sentrum in New Orleans by.

New Orleans Saints pak Terron Armstead op 11 Junie 2021 die seremonie van die lint by die eerste Scholars Education -sentrum in New Orleans by.

New Orleans Saints pak Terron Armstead op 11 Junie 2021 die lintsny -seremonie van die eerste Scholars Education -sentrum in New Orleans by.

New Orleans Saints pak Terron Armstead op 11 Junie 2021 die seremonie van die lint by die eerste Scholars Education -sentrum in New Orleans by.


Woensdag, 9 Junie 2021

Ons het onlangs 'n nuwe en verbeterde webwerf bekendgestel. Om verder te lees, moet u by u intekenaarrekening aanmeld of 'n nuwe intekening koop.

As u 'n aktiewe rekening op ons vorige webwerf gehad het, dan het u 'n rekening hier. Stel eenvoudig u wagwoord terug om toegang tot u rekening te verkry.

As u nie 'n rekening op ons vorige webwerf gehad het nie, maar 'n huidige intekenaar is, klik hier om u webwerfrekening op te stel.

Klik anders hier om u opsies vir intekening te sien.

* Sukkel jy? Bel ons sirkulasie-afdeling by 360-385-2900, of stuur 'n e-pos aan ons ondersteuning.

Meld asseblief aan om voort te gaan

Het u 'n rekening nodig?

Druk intekenare

As u 'n gedrukte intekenaar is, maar nog nie 'n aanlynrekening het nie, klik hier om 'n rekening te skep.

Nie-intekenare

Klik hier om u opsies te sien om 'n intekenaar te word.

Registreer om geleenthede te plaas

As u 'n geleentheid op ons kalender wil plaas, kan u 'n gratis rekening skep deur hier te klik.

Let daarop dat gratis rekeninge nie toegang tot ons inhoud slegs vir intekenaars het nie.


Junie 2021 Maandelikse vakansiedae

Junie 2021 Weeklikse vakansiedae


Internasionale kleredragweek: 5-12 (Eerste Sat-So-week)
Nasionale Limonade-dae: 5-13 Skakel
Bedwugsbewustheidsweek: 6-12 Skakel
Swart enkelouersweek: 6-12 (eerste volle week)
Einde bergverwyderingsweek: 6-12 skakel (eerste volle week)
Nasionale Automotive Service Professionals Week: 6-12 (Week met die 12de in)
Nasionale sake-etiketweek: 6-12 (eerste volle week)
Nasionale hoofpynbewustheidsweek: 6-12 skakel (eerste volle week)
Troeteldierwaarderingsweek: 6-12 (eerste volle week) Skakel
Duct Tape Days: 10-12 Skakel Gekanselleer
Great American Brass Band Week: 11-12 Skakel
Westminster Dog Show: 12-13 Link (verskuif vanaf Februarie) Nie oop vir die publiek nie!
Nasionale Vlagweek: 13-19 (Het altyd 14de daarin)
*Nasionale Hermit Week: 13-20
Nasionale troeteldierweek: 13-19 (2de volle week) Skakel
Professionele week van nasionale reg op weg: 13-19 skakel (Tweede volle week)
Nasionale afval- en herwinningswerkersweek: 13-19 skakel (Dit bevat altyd die 17de, wat Garbage Man Day is.)
Bartender van die Jaarweek: 14-17? Skakel
Meet A Mate Week: 14-20
Mansgesondheidsweek: 14-20 Skakel Skakel (Eindig altyd op Vadersdag)
Amerikaanse Ope Gholfkampioenskap: 14-20
Royal Ascot: 15-19 skakel
Gemeenskapsgesondheidsverbeteringsweek (CHI): 16-18 Link

* Nasionale vervaardigingsweek: 17-23 Skakel
National Nursing Assistants Week: 17-24 Link (Donderdag tot Donderdag)
Afval- en herwinningswerkersweek: 17-23 Skakel
Amerikaanse polisie- en brandweerkampioenskappe: 10-19 skakel
Diereregbewustheidsweek: 20-26 Skakel (3de week) skakel
Greencare For Troops Awareness Week: 20-26
National Play Catch Week: 20-26 (3de week)
Old Time Fiddlers Week: 20-26 Skakel
Timmermanmierbewustheidsweek: 20-26 (Laaste volle week)
Vis is vriende, nie kos nie! Week: 20-26 skakel (verlede week)
Bliksemveiligheidsbewustheidsweek: 20-26 skakel (laaste volle week)
National Craft Spirits Week: 20-26 Skakel (3de week)
Nasionale bewusmakingsweek vir muskiete: 20-26 Skakel (Altyd op die week met 26ste)
Universele Vadersweek: 20-26 (3de volle week)
Nasionale Insekweek: 21-27

National Pollinator Week: 21-27 Link (begin die Maandag na Vadersdag)
Old Time Fiddlers Week: 21-26 (3de week)
Amerikaanse biblioteekweek: 24-29
World Hula Week: 24-26 Link (verskuif vanaf April)

Waatlemoenblom-saadspoegweek: 24-27 skakel (verlede naweek donderdag tot so.)
Waterski-dae: 25-27 (laaste volle naweek)
Tour de France: 26-7/18 skakel
*Nasionale bewustheid van oogbeserings: 27 -7/4
Windjammerdae: 27-7/3 skakel
Nasionale bandveiligheidsweek: 28-7/4 skakel

Junie 2021 Daaglikse vakansiedae

*Baby Boomers Erkenningsdag: 1
*CNN -dag: 1
*Wêrelddag van ouers: 1 Skakel
*Heimlich -maneuverdag: 1
*Internasionale IGBO -dag: 1
*Internasionale tafelblad: 1 skakel

*National Dare Day: 1 skakel (let wel: anders as een in April vir dwelms)
*Nasionale Kaalvoetdag: 1
*Nasionale naellakdag: 1 skakel
*Nasionale Olyfdag: 1 skakel
*Nasionale Pen Pal Day: 1 skakel
*Oscar The Grouch Day: 1 skakel
*Sê iets moois: 1 skakel
*Dag vir kinders: 1 skakel
*Superman se verjaardag: 1 (strokiesprent) Nota: Sien ook 29 Februarie, 18 Junie, 1 Desember
*Wêreldmelkdag: 1 skakel
*Wêrelddag vir narsistiese mishandeling: 1 skakel
*Wêrelddag vir bewusmaking van rif: 1 skakel

Global Running Day: 2 Link Link (Eerste Woensdag)
Verlaat die kantoor vroeg: 2 (let wel: as 2 Junie in die naweek val, word dit op die naaste werksdag waargeneem)
*Nasionale Bubba -dag: 2
*Nasionale bewusmakingsdag vir geweergeweld: 2
*Nasionale Rotisserie Hoenderdag: 2 skakel

*St. Erasmusdag: 2
National Tailors Day: 2 (Eerste Woensdag)

*Skree & quotFudge & quot by die Cobras in Noord -Amerika Dag: 2

*Chimborazo -dag: 3
*Nasionale gevulde garnaledag: 3 skakel

*Wonder Woman Day: 3 skakel
*Wêreldfietsdag: 3 skakel
*Wêreldklubvoetdag: 3 skakel

*Audacity to Hope Day: 4
Banana Split Days: 4-5 Skakel
Donutdag of doughnutdag: 4-5 skakel (eerste Vrydag-Saterdag in Junie) [Heilsleër]
*Hug Your Cat Day: 4 Link
Mieriksworteldae: 4-6 Skakel (Eerste naweek)
*Internasionale dag van onskuldige kinders slagoffers van aggressie: 4
*Internasionale (wêreld) Hug Your Cat Day: 4 skakel
*Nasionale skoonheidsdag: 4 skakel
Nasionale bewusmakingsdag vir geweergeweld: 4 (Eerste Vrydag)
*National Punk Day: 4 Link
*Nasionale VEILIGE dag: 4 skakel
*Ou Maid's Day: 4 skakel

*Apple II -dag: 5
Artisjokdae: 5-6 skakel (verskuif vanaf Mei)
*Baby Boomers Erkenningsdag: 5
Belmont -belange: 5 skakel
Do -Dah Parade Day: 5 (Kalamazo, Mi - Eerste Saterdag)
Tekendag of potlooddag: 5 (eerste Saterdag)
*Festival of Popular Delusions Day: 5 skakel
*Warmlugballondag: 5
Nasionale Swartbeer -dag: 5 (Eerste Saterdag) Skakel
National Bubbly Day: 5 Link (Eerste Saterdag)
*Nasionale maanskyndag: 5
National Play Outside Day: 5 Link (Eerste Saterdag)
Nasionale Prairiedag: 5
(Eerste Saterdag)
Nasionale Trails Day: 5 (Eerste Saterdag)
*Nasionale Veggie Burgers Day: 5 skakel
The Wicket World of Croquet Day: 5 skakel (Eerste Saterdag)
Turtle Races Day: 5 (Eerste Saterdag)
*Wêreldomgewingsdag: 5

*Atheists Pride Day: 6 skakel
Kinderbewustheidsdag: 6 (Eerste Sondag)
*D-dag: 6
*Drive-in Movie Day: 6
*Nasionale brildag: 6 skakel
National Animal Rights Day: 6 (First Sunday) Link
National Cancer Survivors Day: 6 Link (Eerste Sondag)
*Nasionale Dag vir Hoër Onderwys: 6 (Let wel: Amerikaanse kolleges hou op verskillende datums kennis)
*Russiese taaldag: 6 skakel
*YMCA Day: 6 (Organisasie, nie die liedjie nie.)
*YoYo Day: 6 Link (altyd op die verjaardag van Donald Duncan)


*(Daniel) Boone -dag: 7
Nasionaal dankbaar dis Maandag: 7 (Eerste Maandag)

*VCR -dag: 7

Bel jou doktersdag: 8 Skakel (2de Dinsdag)
*Ghostbusters Day: 8 skakel
*Nasionale MIV/VIGS -bewusmakingsdag in die Karibiese Eilande: 8 Skakel
*Upsy Daisy Day: 8
Wêreld APS -dag: 8 skakel
*Wêreld Oseanedag: 8 Skakel
Wêrelddag vir troeteldiere: 8 (2de Dinsdag)


*Donald Duck Day: 9 (verjaardag) skakel (sien ook 13 Maart)
*Internasionale Argiefdag: 9
*Nasionale Earl Baltes Day: 9 skakel
*Speelgoedbedryfdag: 9

*Anonieme alkoholiste (stigters) dag: 10
*Balpuntpen -dag: 10
*Ystee -dag: 10 Skakel Let wel: 10 Junie 1904 was 'n Vrydag.
*Nasionale eierroldag: 10 skakel
*Rasseenheidsdag: 10

*Mieliekopdag: 11
*Nasionale Cotton Candy Day: 11 Link
*National Making Life Beautiful Day: 11 skakel
Pluimvee dae: 11-13 skakel (2de volle naweek)


*Dag van bewustheid van bewuste nes: 12
Gesinsfiksheids- en gesondheidsdag: 12 (Tweede Saterdag) (Voorheen in September)
Internasionale Young Eagles Day: 12 (Tweede Saterdag)
*Liefdesdag: 12 Link Link
Ontbrekende Mutts -bewustheidsdag: 12 Skakel (Tweede Saterdag)
*Nasionale rukdag: 12
Nasionale Marina -dag: 12 (Tweede Saterdag)
*Nasionale grondboontjiebotterkoekiedag: 12 skakel
National Rose '(wine) Day: 12 Skakel (Tweede Saterdag) (Let wel: Internasionale Roosdag is verder op 28 Junie)
Koningin se amptelike verjaardag: 12 (op 'n Saterdag) skakel (ook bekend as Trooping of The Colors) gekanselleer.
Rekordwinkeldag: 12 skakel (en 17 Julie)
*Slagoffers van Orlando, aanvaldag in Florida: 12 skakel
World Bike Naked Day: 12 Link Link (Tweede Saterdag) (Let wel: verskillende stede het verskillende datums. Hulle ry die hele somer lank.)
*Wêrelddag teen kinderarbeid: 12 skakel
Wêreld Gin -dag: 12 Skakel (Tweede Saterdag)
Wêreldwyd brei (en Crotchet) in openbare dag: 12 skakel

Bewusmakingsdag vir vroue en kinders: 13 (Tweede Sondag)
Kindersondag: 13 (Tweede Sondag)
*Internasionale dag vir bewustheid van Albinisme: 13
Multikulturele Amerikaanse kinderdag: 13 (Tweede Sondag)
*Nasionale Doe B -dag: 13 skakel
*National Kitchen Klutzes of America Day: 13 skakel
Rasseenheidsdag: 13 (Tweede Sondag)
*Willekeurige handelinge van lig: 13 skakel
*Dag van die achtbaan: 13

*Weermag se verjaardag: 14
*Dag vir familiegeskiedenis: 14
*Vlagdag: 14
*Dag van bewustheid van hidranesfalie: 14 skakel
*Internasionale baddag: 14
*Nasionale Bourbon -dag: 14 skakel
*Geen pos vir kinders: 14 skakel
*Pouse vir die beloftedag: 14
Ride To Work Day (Motorfietse): 14 Link (Derde Maandag)
*(Wêreld) Bloedskenkersdag: 14 skakel*Wêreldwye winddag: 15 skakel
*Magna Carta -dag: 15
*Inheemse Amerikaanse burgerskapdag: 15
*Natuurfotografie -dag: 15 skakel
*Nasionale gebedsdag vir wetstoepassers: 15
*Nasionale kreefdag: 15 skakel (Ook 25 September verskillende borg)
*Snoeidag: 15
Royal Ascot: 15-19

*Wêrelddag vir bewusmaking van bejaardes: 15 skakel
*Wêreldwye dag van gee: 15 skakel

*Bloomsday: 16 skakel
*Fudge Day: 16 skakel
*Vrouedag (bofbal): 16

Bartender Day: 17 Link (The Day They Crown the Winner of Bartender of the Year)
Stort die pompdag: 17 Skakel (Derde Donderdag)
*Nasionale vullisman -dag: 17 skakel
National Career Nursing Assistants Day: 17 Skakel (Tweede Donderdag van die volle week)
Reses by die werkdag: 17 (Derde Donderdag)
*Stewarts Root Beer Day: 17
*Wêrelddag om woestynvorming en droogte te bestry: 17
Wêreld -tapasdag: 17 -skakel (derde Donderdag)
*Wêreld Tesselation Day: 17 Link

*Outistic Pride Day: 18 skakel
*Clark Kent se verjaardag (Superman): 18 (Sien ook 1 Junie, 19 Februarie, 1 Desember) Skakel
Dollars Against Diabetes Day (s): 18-20 (Always Father's Day Weekend) Skakel
*Internasionale Sushi -dag: 18
*Jack Herer Day: 18 skakel
*Nasionale Black America's Day of Berou: 18
National Flip Flop Day: 18 (3de Vrydag) Skakel Skakel (Ook 2/12 verskillende borge)
*National Splurge Day: 18 (sedert 1994)
*Dag vir volhoubare gasteronomie: 18
Take Back The Lunch Break Day: 18 Link (3de Vrydag)
Die lelikste hondedag: 18
(Normaalweg derde Vrydag) Skakel Skakel
Dra Blue Day: 18 Link (Vrydag van Men's Health Week)
[email protected] Vadersdag: 18 (Vrydag voor Vadersdag)


*Gratis BSD -dag: 19 skakel
*Garfield the Cat Day: 19
*Internasionale dag vir die uitskakeling van seksuele geweld in konflik: 19
Internasionale branderplankdag: 19 skakel Skakel (3de Saterdag)
*19de jaar: 19
Meermin -dag: 19 (Derde Saterdag)
Wetgewende dag van die nasionale biblioteek: 19-24 Skakel gekanselleer
*Nasionale wagdag: 19
Skakel
Ysbeer swem: 19 (Nome, AK) Skakel (Moenie in Januarie met Seward, AK verwar nie.) Op die naaste Saterdag tot 21 Junie (Summer Solstice)
Wêreld jonglering dag: 19 (Saterdag naaste aan die 17de) Skakel
*Wêreld sekelseldag: 19 skakel
*Wêreldbeskermingsdag: 19

*American Eagle Day: 20 skakel
*Anne en Samantha Day: 20 (op somer- en wintersonstilstand. Ook 21 Desember)
Gesinsbewustheidsdag: 20 (Derde Sondag)
Vadersdag: 20 Skakel Skakel
*Flitch of Bacon Day: 20 Link Link
(Let wel: Seremonie is die dag na 'n paartjie se herdenking. Daarom datums verskil. Maar hierdie datum word op my webwerf gelys as gevolg van die laaste gekwalifiseerde seremonie op 20 Junie 1751. 20 Junie is dus meer as 103 jaar lank oorweeg Flitch of Bacon Day. Toe word die seremonie herleef in 1854. Maar die seremoniedatums het by elke paartjie gewissel. Sommige is in Augustus gehou. Die seremonie is nie jaarliks ​​nie. Dag sedert dit die tradisionele datum vir 103 jaar was. U kan dus elke jaar op 20 Junie vier, of elke vier jaar vier op die datum wat deur die stad Dunmow in Engeland vasgestel is waar die seremonies nou plaasvind.
PS: Hier is 'n lys van die mees onlangse wenners van 2012 op die Dunmow Flitch Trials -webwerf
As u om hierdie prys wil aansoek doen, kan u hulle ook op hierdie webwerf kontak. Skakel)

*Wêreldwye orgasmedag: 20 (Altyd op Wintersonstilstand en Somersonstilstand)
Man Versorgerdag: 20 (Altyd op Vadersdag)
*Internasionale Nystagmus -bewustheidsdag: 20 skakel
*Lambrusco -dag: 20 skakel
Litha: 20
*Nasionale staptog met 'n geekdag: 20 skakel
*Nasionale Kouign Amann -dag: 20 skakel
*Nasionale seeskulpdag: 20 skakel (eerste somerdag)
Midsomer: 20
Somer: 20-9/22
Somersonstilstand: 20
Turkey Lovers Day: 20 skakel (Derde Sondag)
*Wêreld Produktiwiteitsdag: 20
*Wêreldvlugtelingdag: 20
Ann & amp; Samantha Day: 20 (Summer & amp; Winter Solstices. Ook 20 Des.) Skakel


*Koekoekwaarskuwingsdag: 21 (eerste somerdag)
*Skateboarding -dag: 21 skakel
*Internasionale dag van joga: 21 skakel
*Maak musiekdag: 21 skakel (daar is nog een in Desember)
*Nasionale Dagwaarderingsdag: 21
*Nasionale dag van die Gong: 21
National Energy Shopping Day: 21 (Eerste Maandag van die somer)
*Nasionale Selfiedag: 21 skakel
*Dag vir waardering vir lang meisies: 21 (die langste dag van die jaar)
*Wêreldkameelperddag: 21 skakel
*Wêreldhanddrukdag: 21 skakel
(Moenie met National Handshake Day verwar nie - verskillende borg op 24 Junie)
*Wêreld Humanistedag: 21
*Wêreldhidrografiedag: 21 Skakel
*Wêreldmusiekdag: 21

*HVAC Technicians Day: 22 skakel)
Nasionale Kolumniste -dag: 22 (4de Dinsdag)
*Positiewe mediadag: 22 skakel
*Stupid Guy Thing Day: 22
*Wêreldreënwouddag: 22 skakel (Let wel: daar is Wêreldreënwoudweek in Oktober.)
*Wêreldwye VW Beetle Day: 22 skakel


*Internasionale weduweedag: 23 skakel
*Laat dit gaan Dag: 23
*National Eat At A Food Truck Day: 23 skakel (Opmerking: 'n ander borg as die National Food Truck Day hieronder op 28 Junie)
*Nasionale pizza-dag in Detroit-styl: 23 skakel
*Nasionale hidrasie dag: 23 skakel
*Pink Flamingo Day (grasperkversierings): 23 skakel
*Staatsdiensdag: 23
*Runner's Selfie Day: 23
*SAT Wiskundag: 23 skakel
*Typing Day: 23*Celebration of the Senses: 24
Festival of Goodwill, Festival of Christ & Humanity, World Invocation Day: 24 Link (On Full Moon)
*International Fairy Day or Faerie Day: 24 Link
National Bomb Pop Day: 24 Link (Last Thursday)
National Hand Shake Day: 24 (Last Thursday) (Different sponsor than World Handshake Day)
*Stonewall National Monument Day: 24 Link
*World UFO Day: 24 (Also July 2) Link


*Color TV Day (CBS): 25
*Day of The Seafarer: 25 Link
Drive Your Corvette to Work Day: 25 Link (Last Friday that's closest to June 30)
*Global Beatles Day: 25 Link
*Global Smurfs Day: 25 Link
International Rose' Day: 25 Link (4th Friday)
*Leon Day: 25 Link
*National Catfish Day: 25 Link
National Food Truck Day: 25 (Last Friday) Link Note: Different than Eat At A Food Truck Day always on June 23.
*National Police Community Cooperative Day: 25 Link
*School Prayer Banned Anniversary: 25
Take Your Dog To Work Day: 25 Link (First Friday after Father's Day)

ARRL (American Radio Relay League) Field Day: 26-27 Link
*626 Day (Lilo & Stitch): 26 Link
*Bar Code Day: 26
Great American Backyard Campout: 26 (Fourth Saturday)
*Harry Potter Day: 26
*International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking: 26
*International Day in Support of Victims of Torture: 26
*National Canoe Day: 26
*National Coconut Day: 26 Link
National Haskap Berry Day: 26 (Last Saturday)
*Same Sex Marriage Day: 26
Summersgiving: 26 Link (Saturday after the Summer Solstice)
Tour de France: 26-7/18

America's Kids Day: 27 (Fourth Sunday)
*Celebrate Joy Day: 27 Link
*Decide To Be Married Day: 27
Descendants Day: 27 (Last Sunday)
Fast of Tammuz: 27 Link
*"Happy Birthday To You" Day: 27
*Industrial Workers of The World Day: 27
Log Cabin Day: 27 (Last Sunday)
*Micro-, Small-, And Medium-Sized Enterprises Day: 27
*National HIV Testing Day: 27 Link
*National Onion Day: 27 Link
*National Sunglasses Day: 27 Link
*PTSD Awareness Day: 27 Link


*International Body Piercing Day: 28
*International Lightning Safety Day: 28
*National Logistics Day: 28 Link
Please Take My Children To Work Day: 28 (Last Monday)
*Tau Day: 28 Link


*International Day Of The Tropics: 29
*International Mud Day: 29 Link
*World Camera Day: 29 Link (Note: World Photography Day is in August.)
*World Scleroderma Day: 29 Link

*Asteroid Day: 30
*California Avocado Day: 30 Link
*Disabled Veterans Day: 30 Link
*Leap Second Time Adjustment Day: 30
(Note: This is listed as an observance title only. Some years scientists do not make adjustments.
But, if they do, then it's done on either June 30 or December 31.)
*National Meteor Watch Day: 30 Link
*National Outfit Of The Day Day: 30 Link (Note: You do not have to buy a holiday to create one. Just sayin')
National Parchment Cooking Day: 30 Link (Last Wednesday)
*NOW (National Organization For Women) Day: 30
*Social Media Day: 30
Link


This Day in History

 • 1042 - Edward the Confessor becomes King of England
 • 1783 - Laki, a volcano in Iceland starts an eight month eruption that kills over 9,000 people and starts a seven year famine
 • 1786 - Ice Cream is advertised for the 1st time in Mr. Hall, New York City
 • 1789 - James Madison introduces a proposed Bill of Rights in the U.S. House of Representatives, and another proposed amendment to the U.S. Constitution becomes the 27th Amendment
 • 1824 - The washing machine is patented by Noah Cushing of Quebec
 • 1861 - The U.S. State of Tennessee votes to secede from the Union
 • 1906 - U.S. President Theodore Roosevelt signs the Antiquities Act into law, authorizing the President to restrict certain parcels of public land that have historical or conservation value
 • 1936 - The first parking meters are invented
 • 1953 - 116 are killed, 844 injured, and 340 homes destroyed after an F5 tornado touches down in Beecher, Michigan
 • 1953 - 113 are killed in Flint Michigan after 6 tornadoes touch down
 • 1968 - Assassinated U.S. Senator, Robert F. Kennedy's funeral takes place at the St. Patrick's Cathedral in New York City and his body is laid to rest at Arlington National Cemetery
 • 1992 - The first World Ocean Day is celebrated 
 • 1995 - The downed U.A. Air Force pilot Captain Scott O'Grady is rescued by U.S. Marines in Bosnia

Court again leaves Affordable Care Act in place

Statistics for OT2020

A surprising stat at this point in the term: Both Kagan and Breyer have been in the majority slightly more often than Alito.

Kavanaugh continues to have the highest rate (as he has for most of the term). Sotomayor has the lowest.

Still 15 cases left. So this could all change.

The first two pieces in our symposium on yesterday's decision in Fulton v. Philadelphia are up. First, @JimOleske dissects the decision in light of the court's shadow-docket ruling in Tandon v. Newsom, which took a very different approach to free exercise.

Fulton quiets Tandon’s thunder: A free exercise puzzle - SCOTUSblog

This article is the first entry in a symposium on the court’s decision in Fulton v. City of Philadelphia. .

Number of pages written by each justice in the five decisions handed down this week (majority opinions, concurrences, and dissents all included):

Kagan: 0
Barrett: 3
Kavanaugh: 11
Roberts: 15
Breyer: 16
Thomas: 25
Sotomayor: 27
Gorsuch: 28
Alito: 112

While today's decision in Fulton v. Philadelphia is a win for a Catholic group seeking to participate in the city's foster program, it stops short of the broad endorsement of religious freedom the challengers had hoped for. Here's @AHoweBlogger's analysis:

Court holds that city’s refusal to make referrals to faith-based agency violates Constitution - SCOTUSblog

In a clash between religious freedom and public policies that protect LGBTQ people, the Supreme Court ruled Thursday.

Now do we say that Sonia Sotomayor and the other liberals supported child slavery by all voting for Nestle today? Natuurlik nie. And Nestle’s lawyers like @Neal_katyal obviously don’t either. The cheap attacks on the court and thoughtful lawyers did not age well. -tg

The claim @nealkatyal was defending slavery is flat wrong & libelous. Here is what he actually said, which is the reverse: child slavery is abhorrent, criminal, horrific. Remember in a pending case he can't comment, so read what he really said in full.


The Bold and the Beautiful Spoilers: Monday, June 7 – Thomas Goes Ballistic Over Liam Killing Vinny – Murder Mystery Questions

The Bold and the Beautiful (B&B) spoilers for Monday, June 7, tease that Thomas Forrester (Matthew Atkinson) will go ballistic over Liam Spencer (Scott Clifton) killing Vinny Walker (Joe LoCicero), but murder mystery questions will follow.

B&B fans know Thomas has been seething about the hit-and-run driver ever since that tragic night. Thomas has repeatedly vowed to make the person responsible pay, but he never in a million years expected that person to be Hope Spencer’s (Annika Noelle) husband!

After Ridge Forrester (Thorsten Kaye) presumably hears the news of Liam’s guilt from Brooke Forrester (Katherine Kelly Lang), he’ll know he has to break it to Thomas.

The Bold and the Beautiful spoilers say Thomas’ shock will quickly turn to fury. It’ll be hard for Thomas to think straight with all the rage that’ll be burning through him.

Thomas’ best bud is dead, so he’ll blame Liam for that and will rant about Vinny being left on the side of the road. Of course, Ridge should explain that part was Bill Spencer’s (Don Diamont) fault.

That should give Thomas another reason to blow his top, which is to be expected under the circumstances.

Thomas is the one person who truly cared about Vinny and wanted answers more than anyone. It’ll be hard for Thomas to hear that Liam and Bill have been hiding such a massive secret all this time.

They robbed Thomas as well as Vinny’s girlfriend and family of closure for far too long.

However, Thomas will eventually settle down and try to look at the situation a bit more rationally. Despite Thomas’ issues with Hope’s hubby, he respects Liam as a good dad.

Thomas has been viewing the hit-and-run driver as a monster, but he’ll have to accept that’s not what Liam is at his core.

This will cause something to gnaw at Thomas deep down. Thomas will just feel like something isn’t exactly right here – like there could be other sinister forces at work that might’ve wanted Vinny dead.

It may be nothing more than an inkling at first, but Thomas will intend to pursue any lead he can find in the coming weeks. This is setting up the actual murder mystery, which will bring the truth about who really killed Vinny sooner or later.

In the meantime, Hope will be busy trying to get Liam released – even if it’s just out on bail for now. We’ll see Hope call on Justin Barber (Aaron D. Spears) for assistance, but she’ll also pay Liam a visit in lockup soon to offer support.

Hope will show Liam a drawing one of the kids made and try to lift his spirits with a promise that they’ll get through this.

As other B&B info comes in, we’ll deliver updates. The Bold and the Beautiful spoilers say some curveballs are in store for Liam as well as Bill, so don’t miss all the action! CDL will have other fantastic soap spoilers, updates and news posts to check out, so make us your hotspot.


Monday, June 14, 2021: Pass LD 194, our COVID-19 story, a just cause

Sen. Rick Bennett’s bill, LD 194, designed to prohibit businesses owned by foreign governments from lobbying, should pass without a second thought.

The reason is that, although Hydro-Quebec brought the Maine legal loophole to our attention, allowing foreign intervention by a foreign government in a Maine referendum places Mainers in a defensive position against a well-funded entity. While testimony on the bill centered on the issue of the current New England Clean Energy Connect powerline, the issue is much bigger and I thank Quebec for bringing it to our attention.

Not passing this bill sets precedent for any country in a similar position to lobby for their cause. Please note that this bill only affects businesses owned by a government and does not affect so many of the good investments private businesses headquartered in other countries have made in Maine.

In review of the current world situation, are there countries that people would not like to see using this same loophole? Yes, there is a laundry list of them — and by not fixing this loophole now, we will be giving them all a green light to abuse the referendum process.

Unintended consequences need review in many lights. Imagine the thoughts of the veterans that we honored over Memorial Day weekend if they knew that the Maine Legislature openly supported foreign governments competing with Mainers for the direction of Maine issues. People should contact their legislators today and let them know they respect our democratic process and the price our veterans have paid for it.

Our COVID-19 story

Regarding COVID-19: My family can personally attest to the fact that the vaccinations are good but do not offer 100 percent protection. This is what we all were told, which makes sense. Please, everyone, don’t let your guard down by relaxing on the safety measures we all know are helping to slow down the spread of this virus.

Our family of three has been very careful throughout the pandemic. My husband and I got a Johnson & Johnson vaccination the first week of April, and our daughter received her first Moderna shot in mid May. Guess what? Two of us got COVID!

We initially were shocked, but we realize our symptoms and the duration of our illness so far have been greatly diminished. We have the vaccination to thank for that. Still, we had our share of sickness and were down for the count for a week and a half.

To all unvaccinated folks out there: I beg you, please don’t play with your health and that of others, please get vaccinated!

Janet Bouchard

A just cause

John M. Crisp’s June 8 column in the BDN “Time for a better national motto” raises the question of the source and intent of the American motto “In God we trust.” He says “it’s presumptuous to make such an assertion of trust on behalf of an entire nation.”

I think the motto might have originated in the final verse of our national anthem ” The Star-Spangled Banner,” written in 1814 by Francis Scott Key as the War of 1812 neared its end. Probably most Americans are unaware that the anthem has four verses, as only the first is sung publicly. Here is the fourth and last verse:

“O thus be it ever when freemen shall stand between their loved homes and the war’s desolation. Blessed with victory and peace, may the heaven-rescued land praise the Power that hath made and preserved us a nation! Then conquer we must, when our cause it is just, and this be our motto: In God is our trust. And the Star-Spangled Banner in triumph shall wave o’er the land of the free and the home of the brave.”

Key was thanking God for rescuing and preserving the United States in two wars with Great Britain. But he seems to imply that to have confidence that we will prevail with divine aid in an armed conflict, we must have a just cause.


Flag Day is Monday, June 14th – Do you know the history of the American flag

SEYMOUR – The public is invited to attend a Flag Day ceremony on Monday, June 14th at 11 a.m. on the patio of the Seymour Elks Lodge 462 (also Brewskies Downtown restaurant), at 117 East Second Street in Seymour.

This annual holiday and ceremony will celebrate the history and symbolism of the American flag.

Flag Day is a celebration of the American flag that occurs each year on the anniversary of the flag’s official adoption, June 14.

What we know fondly as the “Stars and Stripes” was adopted by the Continental Congress as the official American flag on June 14, 1777, in the midst of the Revolutionary War. Colonial troops fought under many different flags with various symbols—rattlesnakes, pine trees, and eagles—and slogans—”Don’t Tread on Me,” “Liberty or Death,” and “Conquer or Die,” to name a few.

The Declaration of Independence made the adoption of an American flag necessary. Previously, each colony or special interest had its own flag.

On the 14th of June, Congress made the following resolution: “The flag of the United States shall be thirteen stripes, alternate red and white, with a union of thirteen stars of white on a blue field …” Official announcement of the new flag was not made until Sept. 3, 1777.

Who Made the First American Flag?

The origins of the Stars and Stripes have become part of American folklore. Although many people believe that Betsy Ross designed and sewed the first flag, there is no true proof of this. However, records do indicate that she made ensigns and pennants for the Philadelphia navy during the war. Various towns in colonial America have claimed to be the birthplace of the Stars and Stripes.

Based on colonial folklore, it has also been stated that the American flag was first flown in battle during the Revolutionary War at the Battle of Cooch’s Bridge in 1777.

The first American flag was designed to represent the 13 original colonies with 13 white stars on a blue field and 13 alternating red and white stripes.

One of the first flag designs had the stars arranged in a circle, based on the idea that all colonies were equal.

In 1818, after a few design changes, the United States Congress decided to retain the flag’s original 13 stripes and add new stars to reflect each new state that entered the union.

Today, there are 50 stars, one for each state in the union, but the 13 stripes remain.

WHY IS THE AMERICAN FLAG RED, WHITE, AND BLUE?

The Continental Congress left no record as to why it chose these colors. However, in 1782, the Congress of the Articles of Confederation chose the colors for the Great Seal of the United States with these meanings:

 • wit for purity and innocence
 • rooi for valor and hardiness
 • blou for vigilance, perseverance, and justice

According to the End of the Oregon Trail Interpretive Center, the colors originated with the British flag, which is called the Union Jack and was a combination of the Scottish cross of St. Andrew (white on blue) and the English cross of St. George (red on white) at the time. (The modern British flag also incorporates the Irish cross of St. Patrick into its design.)

AMERICAN FLAG ETIQUETTE

Did you know that there is a proper way to fly the American flag? The U.S. Flag Code is an official set of guidelines (not laws) that dictates how a flag should be flown in order to show it the respect and honor that it deserves. Learn all about American Flag Etiquette here and be well prepared to hoist the flag this Flag Day!

WHERE MAY THE AMERICAN FLAG BE FLOWN 24 HOURS A DAY?

The flag is usually taken indoors at night out of respect, but there are some places where flying the flag around the clock is permissible. Do you think you can guess them?

 1. The Betsy Ross House in Philadelphia
 2. Die wit Huis
 3. The U.S. Capitol
 4. The Iwo Jima Memorial to U.S. Marines in Arlington, Virginia
 5. The Revolutionary War battleground in Lexington, Massachusetts
 6. The site of George Washington’s winter encampment at Valley Forge, Pennsylvania
 7. Fort McHenry in Baltimore, Maryland
 8. The Jenny Wade House in Gettysburg, Pennsylvania (Jenny Wade was the only civilian killed in the Battle of Gettysburg, during the Civil War)
 9. Die USS Arizona Memorial at Pearl Harbor
 10. All customs points of entry into the United States
 11. Any US Navy ship that is under way

In truth, the flag may be flown at night anywhere that it may be flown during the day, provided that it is properly illuminated during the hours of darkness.

Flag Day, celebrated annually on June 14, is not an official federal holiday, but its observance is traditionally proclaimed each year by the president of the United States.


MONDAY, June 9 - History

THE HISTORY(R) CHANNEL'S HIT SURVIVAL SERIES "ALONE" RETURNS FOR SEASON EIGHT ON THURSDAY JUNE 3 AT 9:30PM ET/PT

New Location Puts Contestants in One of the Densest Grizzly Bear Populations on Earth - Chilko Lake, British Columbia

New York, NY - May 6, 2021 - The HISTORY(R) Channel's popular nonfiction survival series "Alone" returns for season eight on Thursday, June 3 at 9:30PM ET/PT. This season, ten contestants fight to survive in the Canadian wilderness on the shores of Chilko Lake, British Columbia - a location with one of the densest grizzly bear populations on earth. Survivalists are dropped off in undisclosed, remote locations and equipped with just ten survival tools, and enough camera gear to self-document their experiences. The survivalist who endures the longest, facing total isolation, punishing weather, and deadly predators, will win the $500,000 grand prize. No camera crews. No gimmicks. "Alone" is the ultimate test of human will.

"'Alone' has always been a hit series for The HISTORY Channel, but this past year it has particularly resonated with audiences now-more-than-ever as we've watched survivalists endure total isolation through their ingenuity and mental willpower," said Eli Lehrer, Executive Vice President and Head of Programming for The HISTORY Channel. "This new season will continue to authentically feature the grit of human endurance and challenge viewers to look at the outdoors - and their own backyards - a bit differently."

Season eight of "Alone" sets the stakes higher than ever before in the most dangerous location yet. Survivalists must build their own shelters, forage their own food, and overcome numerous obstacles and dangerous predators in hopes of being the last person standing. Never before have contestants come into such frequent contact with the fierce and territorial grizzly bear, until now.

"Alone" is produced for The HISTORY(R) Channel by Leftfield Pictures (an ITV America company). Shawn Witt, Gretchen Palek, Ryan Pender and Dan Bree serve as executive producers for Leftfield Pictures. Zachary Behr serves as executive producer for The HISTORY(R) Channel.

A+E Networks holds worldwide distribution rights for both the series and the format for "Alone."


Kyk die video: Geskiedenis Gr 9 Les 4 Belangrikste Apartheidswette (Augustus 2022).