Artikels

Universiteit van Virginia

Universiteit van Virginia


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Die Universiteit van Virginia, ook genoem UVA, is 'n navorsingsuniversiteit in Charlottesville, Virginia. Die instelling is geakkrediteer deur Southern Association of Colleges and Schools (SACS) .Die stad staan ​​ook liefdevol bekend as "C-ville" of "Hooks-ville", vir UVA-studente. Die universiteit is in 1819 gestig deur Thomas Jefferson-die derde president van die Verenigde State. Die eerste klas is in 1825 toegeken, en die eerste graad is toegeken in 1828. In 1987 is die universiteitsgronde tot 'n wêrelderfenisgebied op UNESCO se gesogte wêrelderfenislys verklaar. Dit is in 1993 aangewys as die land se beste openbare universiteit Amerikaanse nuus en wêreldverslag.Die universiteit omvat die School of Architecture, College en Graduate School of Arts and Sciences, die McIntire School of Commerce, School of Engineering and Applied Science, die Darden Graduate School of Business Administration, School of Law, die Curry School of Education, School van voortgesette en professionele studies, en die University of Virginia Health System. 'n Netwerk van primêre en spesiale sorg, die gesondheidstelsel bestaan ​​uit vier komponente - School of Nursing, School of Medicine, Medical Center en die Claude Moore Health Sciences Library Deur die akademiese eenhede verleen die Universiteit van Virginia 48 baccalaureusgrade in 46 rigtings, 94 meestersgraad in 64 rigtings, ses opvoedkundige spesialisgrade, twee eerste-professionele grade in regte en geneeskunde en 55 doktorsgrade. Verder bied dit interdissiplinêre hoofvakke aan , buitelandse programme, honneursprogramme, onafhanklike studie, studente-ontwerpte hoofvakke en onderwyseropleidingsprogramme.Die uitgestrekte kampus is ongeveer agt kilometer van die Charlottesville-Albemarle-lughawe (CHO) af. Die Rotunda, die middelpunt van die kampus, is 'n merkwaardige argitektoniese prestasie. Die kampusterrein bevat ook 'n Heritage Repertory Theatre en die University of Virginia Art Museum. Die biblioteekstelsel van die Universiteit van Virginia bevat 17 skool- en afdelingsbiblioteke, wat gesamentlik meer as 4,9 miljoen boeke en verwante navorsingsmateriaal bevat.


Geskiedenis

Thomas Jefferson stig die Universiteit van Virginia in 1819. Hy beplan die kurrikulum, werf die eerste fakulteit en ontwerp die Academical Village. Die 'dorp', wat bestaan ​​uit 'n sentrale grasperk en omring deur fakulteitshuise met die naam paviljoene, met studentekamers tussen en werkswerwe agter, simboliseer Jefferson se voorneme om 'n instelling te stig wat die vrye en oop uitruil van idees, noue interaksie tussen studente en fakulteit ondersteun en kollegiale samewerking oor dissiplines heen. Saam met Monticello, Jefferson se bergtop, is die Academical Village 'n argitektoniese ontwerp van wêreldwye belang wat UNESCO in 1987 tot 'n wêrelderfenisgebied verklaar het ter erkenning van hul universele kulturele waarde.

Jefferson was van voorneme om 'n instelling te stig wat volgens sy woorde 'gebaseer sou wees op die onbegrensbare vryheid van die menslike gees'. Die konstruksie van die Akademiese Dorp het egter grootliks op slawerny van swart arbeiders staatgemaak, en die Universiteit het byna vyftig jaar lank op die slawerny van sy huiswerkers staatgemaak. Soos ander Amerikaanse kolleges en universiteite, het die Universiteit onlangs die broodnodige aandag gevestig op die rol van slawerny in sy vroeë geskiedenis. In 2015 het die Raad van Besoekers 'n nuutgeboude koshuis, Gibbons House, vernoem na William en Isabella Gibbons, man en vrou, wat deur verskillende professore verslaaf was en in die middel van die 19de eeu in verskillende paviljoene aan die Universiteit gewoon het. In 2017 het die Raad van Besoekers 'n ander gebou vernoem na die voormalige slaafarbeider en klipkapper Peyton Skipwith, en in 2020 'n gebou herdoop ter ere van Walter Ridley, die eerste Afro -Amerikaner wat 'n doktorsgraad aan UVA verwerf het. Die Memorial to Enslaved Laborers is in 2020 opgedra ter ere van die lewens, arbeid en weerstand van die 4-5 000 slawe wat op 'n stadium tussen 1817 en 1865 by UVA gewoon en gewerk het. Vir meer inligting oor slawerny aan die Universiteit, sien die Presidentskommissie vir slawerny en die Universiteit en Jefferson's University: The Early Life. In 2018 het die Raad van Besoekers die Presidentskommissie op die Universiteit in die Ere van Segregasie ingestel om die eeu na emansipasie te ondersoek oor ras en ongelykheid.

Wat sy missie betref, was die Universiteit vernuwend vir sy tyd, omdat dit toegewy was aan die opvoeding van leiers in praktiese aangeleenthede en staatsdiens eerder as vir beroepe in die klaskamer en uitsluitlik op die kansel. Dit was die eerste nie -sektariese universiteit in die Verenigde State en die eerste wat die elektiewe kursusstelsel gebruik het. Waar dit uitblink met betrekking tot kurrikulêre innovasie, was dit egter verteenwoordigend van sy tyd in die samestelling van sy studentekorps en fakulteit. Toe die Universiteit in 1825 vir lesse oopmaak, was die fakulteit van agt en die studentegroep van agt en sestig almal wit en almal mans. Eers in die 20ste eeu sou die universiteit vroue en mans van kleur of wit vroue toelaat, en dit sou een van die laaste openbare instellings vir hoër onderwys in die VSA wees om dit te doen.

Ten tyde van die opening van die Universiteit in die 19de eeu, het onderrig antieke tale, moderne tale, wiskunde, morele filosofie, natuurfilosofie, chemie, regte en medisyne ingesluit. Jefferson was gekant teen die toekenning van grade op grond van die feit dat dit 'kunsmatige versierings' was. graad is toegeken aan die eerste gegradueerdes van die School of Medicine in 1828, en die LL.B. is eerste toegeken vir gegradueerdes in die regte in 1842. Die baccalaureusgraad word in 1849 toegeken, maar word nie die standaard voorgraadse graad en 'n voorvereiste vir die meestersgraad tot 1899, wat die Universiteit in ooreenstemming met ander instellings vir hoër onderwys bring.Die Ph.D. word sedert 1883 toegeken.


Oprigting van die Universiteit van Virginia

Op 14 Februarie 1816 het die Algemene Vergadering van Virginia 'n handves vir Central College in Charlottesville toegestaan.1 Die hardnekkige wetgewende oorwinning is hoofsaaklik behaal as gevolg van die onwrikbare pogings van senator Joseph C. Cabell, Thomas Jefferson se staatmaker bondgenoot in die wetgewer. Die verhoging van Albemarle Academy tot Central College was 'n belangrike stap in die rigting van die vervulling van Thomas Jefferson se visie vir 'n staatsuniversiteit.

Lede van die Raad van Besoekers vir Central College het, benewens Jefferson, nog 'n oud-president, James Madison, 'n president, James Monroe, sowel as Joseph Cabell, John Hartwell Cocke en David Watson ingesluit. Die besoekers het eers op 8 April 1817 hul eerste vergadering gehad, meer as 'n jaar nadat die kollege sy handves ontvang het. Hoewel 'n kworum op daardie dag nie bereik is nie, het Jefferson, wat nie waardevolle tyd mors nie, Cabell en Cocke op 'n toer na moontlike boupersele gelei. Grond wes van Charlottesville wat deur Frank Perry besit word, is as wenslik geag, hoewel dit nie Jefferson se eerste keuse was nie, terwyl laasgenoemde in besit was van 'n man wat in stryd was met Jefferson wat geweier het om aan hom te verkoop.

Tydens die raadsvergadering van 5 Mei is Alexander Garrett aangewys as beide prokureur en tesourier. Die direksie het hom gemagtig om die grond van Perry te koop en het, volgens die argitektoniese plan wat Jefferson vroeër aan die trustees van die Albemarle Akademie voorgelê het, bepaal dat een van die paviljoene nou opgerig moet word saam met "slaapsale vir die studente langs die genoemde paviljoen, hoogstens tien aan elke kant. "Nadat hy voorgestel het dat konstruksie 'indien moontlik gedurende die daaropvolgende somer en winter' voltooi moet word, het die direksie sy aandag daarop gevestig om geld te vind om dit te bereik. Die notule lui:

Besluit dat 'n inskrywingspapier voorberei word en in die hande geplaas word wat die Prokureur van mening is dat dit die meeste waarskynlik sal bevorder met energie en sukses waarin verskillende kolomme sal bestaan, naamlik een vir diegene wat verkies om 'n skenking bruto te gee, 'n ander vir diegene wat bereid is om jaarliks ​​'n sekere bedrag vir die termyn van vier jaar te gee, en 'n derde vir skenkings in enige ander vorm en dat die getekende geld weggedoen word soos dit deur die Prokureur ontvang word.

Op dieselfde vergadering is Jefferson en Cocke aangestel as 'n "Komitee van die besoekers, gesamentlik of afsonderlik om alle planne en die toepassing van geld vir die uitvoering daarvan te adviseer en te goedkeur. ”3

Kort na die raadsvergadering in Mei, skryf Jefferson beide aan William Thornton, die argitek van die Capitol -gebou in Washington, sowel as aan Benjamin Henry Latrobe, en vra kommentaar oor sy planne vir die kollege. Op 18 Julie het hy persoonlik die bouperseel ondersoek, en die volgende dag aan Cocke gerapporteer dat 'ons vierkante afgelê word, die baksteenwerf begin word en die nivellering in die loop van die week begin word.' 4 'n Paar weke later het die direksie begin het die aanstelling van die eerste professor van die kollege, dr. Samuel Knox van Baltimore, goedgekeur en Jefferson ook gemagtig om 'n klipsnyer uit Italië in te voer.5 Die inskrywing het genoeg geld opgelewer sodat die direksie tydens die vergadering van 7 Oktober 'twee ander paviljoene voorgestel het' vir die volgende jaar gekontrakteer en uitgevoer met dieselfde aantal slaapsale aan elkeen. ” Studenteonderrig was vasgestel op $ 60 per jaar, waarvan $ 20 aan sy professor se koshuisruimte betaal sou word op $ 15,6

Suksesvolle konstruksie van geboue gedurende die laaste maande van 1817 het die strategiese doelwit bereik om Central College die voorkoms van 'n voortdurende bekommernis te gee voordat die wetgewer weer bymekaargekom het. dat Jefferson 'n brief, 'n 'ongetekende mededeling', aan die Richmond Enquirer. In wese 'n vorderingsverslag, verskyn die brief in die koerant met 'n lofwaardige voorwoord deur die redakteur waarin Jefferson geïdentifiseer is as die 'hoof stigter' van Central College en die hoop uitgespreek het dat die kollege 'n 'toekomstige kwekery van Science and of Liberty' sou wees . ”8

Ter voorbereiding vir die sitting van die Algemene Vergadering van 1817-1818, het Cabell Jefferson gevra om 'n wetsontwerp op te stel vir 'n stelsel van openbare onderwys.9 Jefferson het dit gedoen, voortgebou op sy vroeëre wetsontwerp wat veertig jaar vroeër voorgestel is, en omvattende gedagtes oor onderwys wat later gelewer is. in 1814 aan sy neef Peter Carr, 10 sowel as idees in 'n boodskap van 1816 aan goewerneur Wilson C. Nicholas wat advies ingewin het oor 'n plan vir openbare onderwys in Virginia.11

Die "Wetsontwerp vir die totstandkoming van 'n stelsel van openbare onderwys", wat Jefferson in 1817 opgestel het, stel dieselfde drie-vlak stelsel voor wat Jefferson, as 'n jong revolusionêr, in 1778 aan die Vergadering voorgelê het. Dit het gratis elementêre onderwys gevra, gevolg deur onderriggebaseerde sekondêre (kollegiale) onderwys, en, vir diegene wat in aanmerking kom, toegang tot 'n staatsuniversiteit. Terwyl grammatikaskole binne afdelings van elke provinsie gebou en bestuur sou word, sou nege kollegiale distrikte in verskillende provinsies vir skole vir sekondêre onderwys geskep word. Jefferson het daarna riglyne voorgestel "vir die oprigting van 'n universiteit in 'n sentrale en gesonde deel van die staat waarin al die takke van nuttige wetenskap onderrig kan word." Boonop bevat die wetsontwerp planne vir die geboue van so 'n universiteit, insluitend slaapsale vir studente wat "van tyd tot tyd gerieflik kan toevoeg." 12 Dit was nie toevallig dat Central College in die sentrale deel van die distrik vier (wat op sy beurt sentraal in die staat geleë was), is gestig om al die nuttige wetenskappe te onderrig, en was besig om slaapsale te bou wat uitgebrei kan word wanneer die inskrywing vereis.13 Jefferson het duidelik bedoel dat die wetgewer Central College sou sien as die voor die hand liggende keuse vir die staatsuniversiteit. Met die oog hierop het hy alternatiewe paragrawe vir die wetsontwerp saamgestel, spesifiek die naam van die Central College. Dit sou vervang word as dit blyk dat Central College as die staatsuniversiteit gekies sou word

Die lot van Jefferson se rekening was weereens in die hande van die getroue Cabell. In teenstelling met die opposisie teen die kollege, moes hy veranderings aanbring wat die wetsontwerp makliker deur die wetgewer sou bring. Die resultaat was 'n baie beskeie voorstel as wat Jefferson opgestel het. 'N Universiteit was nog steeds deel van die pakket, maar die webwerf was ongespesifiseer, en die vooruitsigte van selfs hierdie gestroopte weergawe, het Cabell gewaarsku Jefferson, was onseker.15

Jefferson het probeer om wetgewers te laat swaai deur 'n brief wat deur die besoekers van Central College onderteken is, aan die speaker van die Huis van Afgevaardigdes te stuur, met baie redes vir die keuse van Central College. Hy beskryf die sentrale ligging in die staat, die ideale klimaat ("niks in die omgewing wat die gesondheid van die studente kan bedreig nie"), die hoeveelheid grond wat reeds aangekoop is, en die innoverende argitektoniese ontwerp van die aparte paviljoene en studenteslaapkamers wat 'n enkele groot gebou en wat 'groter veiligheid teen brand en infeksie' moontlik maak, sowel as om 'die geboue in gelyke tempo met die geld uit te brei'. Sy lys van positiewe aspekte bevat ook die sukses van die inskrywingsveldtog, konstruksie wat aan die gang is of beoog word, en die voortgesette proses om die fakulteit te beveilig. Jefferson het ook gesê dat as "die wetgewer goed dink om voort te gaan met die stigting van 'n universiteit en om die plek van die Central College aan te neem", dat alle eiendom en regte van die kollege gelewer sal word. Ongelukkig het die verslag van die besoekers min invloed op die meerderheid lede van die huis gehad

Ondersteuners van 'n staatsuniversiteit was teen talle faksies in die vergadering wat nie saamgestem het oor die struktuur van 'n onderwysstelsel vir Virginia nie, hoe geld uit die literêre fonds bestee moet word, of waar 'n staatsuniversiteit, indien dit goedgekeur moet word, geleë. En dan was daar politieke teenstanders van Jefferson wat eenvoudig teen alles was wat die voormalige president voorgestel het. Die debat in die Vergadering het tot Januarie en tot Februarie voortgeduur, met Cabell wat al meer pessimisties geraak het dat 'n universiteitswetsontwerp in hierdie sessie sou goedkeur. 19

Jefferson se rekening misluk, soos Cabell verwag het, maar toe alles donker lyk, sien Cabell 'n pad na die doel. 'N Wetsontwerp wat laerskole vir behoeftiges finansier, het van die huis na die senaat gegaan en is verwys na 'n komitee waarvan Cabell lid was. Hy het goedkeuring verwerf van 'n ruiter vir die oprigting van 'n universiteit, ongespesifiseerde plek, met 'n jaarlikse krediet van $ 15,000. Dit is deur die Senaat goedgekeur en teruggekeer na die Huis vir 'n stemming, waar dit hoofsaaklik geslaag het omdat: (a) dit nie nou met Jefferson geïdentifiseer is nie, (b) dit nie baie duur was nie, en (c) dit het nie 'n plek vir die universiteit aangewys nie. Die laaste funksie het klaarblyklik nie die ondersteuners van 'n universiteit aan William en Mary in Williamsburg bedreig nie, of diegene wat dit verkies het om dit in Charlottesville, Staunton of Lexington te vind. Hierdie groepe sal nou wag tot die volgende wetgewende sitting om die geveg oor 'n webwerf te hernu

Op 21 Februarie 1818 het die Algemene Vergadering formeel goedgekeur vir die toewysing van fondse vir 'n staatsuniversiteit "genaamd 'The University of Virginia', waarin al die takke van nuttige wetenskap onderrig sal word." 21 Central College was nog aan die gang. vir die ligging daarvan, maar daar was ander vinnige perde in die wedloop. Die goewerneur is versoek om 'n kommissie aan te stel wat sou vergader en 'n plek vir die universiteit sou aanbeveel. Die kragmeting oor 'n perseel vir die universiteit was op die eerste dag van Augustus in die taverne in Rockfish Gap op die Blue Ridge.


Vorige dekane en direkteure van die Echols Scholars -program

Die dekaan van die Echols Scholars -program word aangestel deur die dekaan van die College of Arts & amp Sciences. Sommige van die mees vername fakulteite van die universiteit het in hierdie pos gedien en duisende studente geïnspireer.Tradisioneel hou die hoof van die Echols Scholars -program onderrig in sy of haar akademiese departement terwyl hy die pos beklee. Die inhuldigde dekaan was professor Francis Brooke van die Duitse departement. Ander vroeë dekane was professore Walter Heilbronner, ook van die Duitse departement, Alan Williams, van die geskiedenis geskiedenis, Marcus Mallett, van die Departement Filosofie, en Harry Gamble, van die Departement Godsdienskunde.

Die langste dienende en onbetwisbaar mees invloedryke Echols Scholars Dean was wyle Charles A. Vandersee van die Engelse departement. Van 1973-1997 was hy die voorsitter van die uitbreiding en versterking van die program in 'n era van vinnige en duidelike verandering vir die Universiteit. Ten tyde van sy dood, in Januarie 2003, het duisende Echols Alumni hulde gebring aan sy nalatenskap. Die Vandersee -beurs is in sy geheue geskep.

Sedert 1997 het die Echols Scholars -program onder leiding van uitstaande fakulteite binne die kollege voortgegaan. Vorige dekane is soos volg:


Virginia Geskiedenis en kultuur

Thomas Jefferson, wat reeds bekend was as 'n staatsman, het tydens sy uittrede uit die regering sy aandag gevestig op die stigting van 'n instelling vir hoër onderwys. Die voormalige president was nooit net 'n beskermheer nie, en het toesig gehou oor elke aspek van die skepping van wat die Universiteit van Virginia sou word. Saam met. Meer

Die stryd om Fairfax

The Fight for Fairfax, wat die eerste keer in 2009 gepubliseer is, vertel die verhaal van 'n groep plaaslike burgers in Fairfax County, Virginia, en hul pogings meer as 'n halwe eeu om 'n plek uit te vind wat meer sou wees as 'n voorstad in Washington, DC. Uit hul oogpunt word die boek vertel van die groep. Meer

Die belofte vervul

Virginia Commonwealth University (VCU), wat in 1968 in Richmond gestig is, het begin met 'n missie om 'n universiteit te bou om 'n stad te bedien wat uit die era van stedelike krisis kom - desegregasie, blanke vlug, politieke konflik en ekonomiese agteruitgang. Met die samesmelting van die Medical College of Virginia en die. Meer

Virginians en hul geskiedenis

Geskiedenis van Virginia het tradisioneel dieselfde belangrike, maar smal lyne opgespoor, en kyk uit op 'n hele reeks menslike ervaring wat noodsaaklik is vir 'n begrip van die gemenebes. Met Virginians and Their Histories bied Brent Tarter 'n vars, nuwe interpretatiewe verhaal wat die. Meer

Virginia Bier

Die dae om te kies tussen 'n handvol invoer en 'n ses-pakkie van 'n geriefswinkel, is lankal verby. Die bierlandskap in Amerika het in die een en twintigste eeu dramaties verander, aangesien die land 'n ontploffing ondervind het in die brou en verbruik van handgemaakte bier. Dit is nêrens meer waar as in nie. Meer

Virginia Wine

Geen staat kan aanspraak maak op 'n langer geskiedenis van eksperimenteer met en die bevordering van wingerdbou as Virginia nie-en die geskiedenis van enige staat toon ook nie 'n meer verstommende rekord van aanvanklike mislukking en uiteindelike sukses nie. . Meer

Harrisonburg op die foto

Harrisonburg bied die mees lewendige ondersoek wat beskikbaar is in die geskiedenis van die stad Virginia, eens 'n grensdorp wat in die 1730's gestig is, maar nou 'n ontluikende stad, sentraal geleë in een van Amerika se mees geliefde, historiese en mooiste streke - die Shenandoah -vallei. Neem. Meer

Jefferson se teleskoop

Thomas Jefferson beskou die Universiteit van Virginia as een van sy beste prestasies-'n lewende monument vir sy artistieke en intellektuele ambisies. Ter geleentheid van die tweehonderdjarige bestaan ​​van die Universiteit, het Brendan Wolfe honderd voorwerpe bymekaargemaak wat in 'n fassinerende samestelling saamgevoeg is. Meer

Samelewingsbande

Society Ties is 'n geskiedenis van die Universiteit van Virginia se oudste studente -organisasie, die Jefferson Society. Die Genootskap, wat in 1825 gestig is, het Woodrow Wilson en Edgar Allan Poe onder sy lidmaatskap gereken en is steeds een van die grootste en aktiefste studente -organisasies. Meer

Die Dooleys van Richmond

The Dooleys of Richmond is die biografie van twee geslagte van 'n dinamiese en filantropiese immigrantegesin in die stedelike Suid. Terwyl die meeste Ierse Katolieke immigrante wat in die negentiende eeu in die streek ingestroom het, arm en ongeletterd was, was John en Sarah Dooley welvarend en goed opgevoed. Meer

O, Shenandoah

Die Shenandoah -vallei is wyd bekend vir sy skoonheid en sy idilliese landskap van plase, velde, historiese dorpe en slagvelde in die burgeroorlog. Die gebied word in die ooste en weste omring deur die majestueuse Blue Ridge- en Alleghenyberge, en word gedefinieer deur die rivier wat beroemd geraak het in die lied 1882 "Oh. More

Die Vyf George Vrymesselaars

'N Stigende vader, 'n patriot in die Revolusionêre Oorlog, 'n afgevaardigde van Virginia na die Konstitusionele Konvensie en een van die dryfvere agter die skepping van die Amerikaanse Handves van Regte, George Mason (1725-1792) het sy lewe lank passievol en ywerig gewerk , beide as 'n private burger. Meer

Versteekte geskiedenis

In Hidden History, reis Lynn Rainville deur die vergete Afro -Amerikaanse begraafplase van sentraal -Virginia om inligting te herwin wat noodsaaklik is vir die verhale van die swart gesinne wat meer as tweehonderd jaar daar gewoon en gewerk het. Die onderwerpe van Rainville se navorsing is nie staatsmanne of. Meer

Waag om te droom

In 1971 was Madison College 'n onderwyserskollege in 'n klein stad met ongeveer 3000 studente, waarvan die meeste vroue was. Om die universiteit se sigbaarheid te verhoog en onmiddellik 'n beroep op mans te doen, het die nuwe president, dr. Ronald E. Carrier, probeer om 'n soliede atletiekprogram vir mans te bou. Hy het 'n jong man gehuur. Meer

Die argitektuur van die historiese Rockbridge

Hierdie volop geïllustreerde, wye bundel bevat die ryk en diverse argitektoniese geskiedenis van Rockbridge County, Virginia, insluitend die twee stede Lexington en Buena Vista. Terwyl onlangse boeke die sosiale geskiedenis van die gebied gedokumenteer het, vul hierdie boek 'n leemte wat lankal erken is deur op te spoor. Meer

Ou Southampton

Nat Turner se opstand teen slawe in 1831 het die Southampton County van Virginia berug gemaak. Geleidelik het die bloedige skouspel egter teruggekeer uit die nasionale geheue. Alhoewel die tydlose ritmes van die plattelandse lewe na die opstand hervat is, kon Southampton nie aan die kragte van verandering ontsnap nie. Van die ouderdom van. Meer

OpenGrounds aan die Universiteit van Virginia

OpenGrounds is 'n inisiatief van die Universiteit van Virginia wat voortbou op 'n erfenis van innovasie om nuwe programme, plekke en vennootskappe te skep om nuwe benaderings tot belangrike uitdagings te kataliseer en om nuwe samewerkings oor en buite die 'gronde' te inspireer. Die universiteit is gestig as 'n. Meer

Vrot, oproer en opstand

Thomas Jefferson het 'n radikale droom vir hoër onderwys gehad. Die Universiteit van Virginia, wat ontwerp is om die eerste moderne openbare universiteit te word, word beskou as 'n liberale kampus sonder godsdienstige verbintenis, met keusekursusse en selfregering van studente. Byna twee eeue na die universiteit. Meer

Reis oor die James

Van die begin af as 'n druppel yskoue water in die noordwestelike hoek van Virginia tot by die mylwye monding by Hampton Roads, het die Jamesrivier meer geskiedenis opgeteken as enige ander kenmerk van die Amerikaanse landskap-as tuiste van die eerste suksesvolle Engelse nedersetting van die kontinent. , snelweg vir. Meer

The Tangierman 's Klaaglied

Gaan waar die verhaal is-dit is 'n beginsel van joernalistiek wat Earl Swift min probleme ondervind het. In twee dekades nadat sy die Statebond behandel het, het Swift 'n unieke pad deur Virginia gestap, kanoë gemaak-selfs spelunked-. Hy het ook stilgehou en geluister. Hierdie versameling bring ongeveer twintig bymekaar. Meer

Die groothede van die regering

Sedert die stigting van die eerste instellings van verteenwoordigende regering en die gebruik van slawerny in die sewentiende eeu deur die Amerikaanse rewolusie, die burgeroorlog, die burgerregtebeweging en tot in die een-en-twintigste eeu, is die geskiedenis van Virginia gekenmerk deur hindernisse vir demokratiese . Meer

& quot Beantwoord onmiddellik & quot

Met die Commonwealth of Virginia se Public Park Condemnation Act van 1928, het die staat drie duisend stukke grond wat Shenandoah National Park sou word, ondersoek en verkry. Die Statebond het die huise van vyfhonderd gesinne veroordeel sodat hul grond aan die federale 'geskenk' kan word. Meer

Moet nooit toestemming vra nie

Sommige stede, deur swaarkry of glorie of 'n kombinasie van albei, lewer buitengewone vroue. Richmond in die vroeë twintigste eeu, oorheers deur sy prominente gesinne en nog steeds spook deur die spoke van sy Konfederale verlede, het 'n sterrestelsel van sulke karakters opgelewer, waaronder Ellen Glasgow, Mary. Meer

Richmond

Richmond: The Story of a City beskryf die groei van hierdie historiese gemeenskap oor byna vier eeue vanaf die stigting daarvan in die vroeë 1700's deur William Byrd II tot die mees onlangse stedelike en voorstedelike ontwikkelinge. In hierdie uitgebreide uitgawe werk Virginius Dabney sy geskiedenis by deur die. Meer

Die Universiteit van Virginia

In die byna twee eeue sedert die voltooiing van die eerste gebou in die akademiese dorp van Thomas Jefferson, is programme en fasiliteite aan die Universiteit van Virginia voortdurend uitgebrei en bygewerk. Hierdie tweede uitgawe van Susan Tyler Hitchcock se The University of Virginia: A Pictorial. Meer


Universiteit van Virginia

Besoekers wat belangstel in genealogiese navorsing waarby alumni van die Universiteit van Virginia betrokke is, vind 'n verskeidenheid nuttige bronne in Alderman Library.

Die verwysingsafdeling het 'n volledige versameling katalogusse en studentegidse van die Universiteit van Virginia. 'N Vertikale materiaallêer wat verband hou met alle aspekte van die geskiedenis van die universiteit, insluitend biografiese materiaal oor vorige en huidige fakulteitslede, noemenswaardige alumni en studente en studente -organisasies, is beskikbaar in die naslaankantoor. Die universiteitskoerante, Kollege Onderwerpe en Die Cavalier Daily, die Alumni Nuus van die Universiteit van Virginia (later getiteld Virginia) en die Alumni Bulletin is ook beskikbaar in die naslaankamer. Daar is 'n onvolledige indeks vir die Alumni Nuus en die Alumni Bulletin beskikbaar vir beskermheer. Die Cavalier Daily kaartindeks, wat in die 1890's begin is, word naby die ingeboude afskrifte van die koerant in die naslaankamer gestoor en is beskikbaar vir beskermheer.

Die Special Collections Library het die Universiteitsmatrikulasieboeke, asook die notule van die fakulteit en die raad van besoekers. Hierdie manuskripbronne kan baie nuttig wees om biografiese inligting oor alumni aan die universiteit op te spoor.

Die onderwerpopskrif in VIRGO vir studiegidse is: Universiteit van Virginia –Registers.

Geskiedenis

Gidse

Universiteit van Virginia. Alumni -vereniging. Gids van die Living Alumni van die Universiteit van Virginia. Ed. Lewis D. Crenshaw. Eeufees uitg. Charlottesville: University of Virginia Press, 1921. 'n Alfabetiese, geografiese en klasjaarindeks van die lewende alumni van die universiteit van die klas van 1845 tot die klas van 1920. 'n Kort biografiese inligting word opgeteken indien beskikbaar.

Universiteit van Virginia. Alumni -vereniging. Gids van die Living Alumni van die Universiteit van Virginia, 1931. Charlottesville, Va.: The Michie Company, 1931. Opdateer die 1921 -gids hierbo deur die klas van 1930.

Universiteit van Virginia. Kolonnade -klub. Alfabetiese lys van alumni van die Universiteit van Virginia. Charlottesville, Va.: Colonnade Club, 1910. Lys van name en adresse van alumni waarvan die plek in 1910 bekend was. Lede van die Colonnade Club word opgemerk.


Inhoud

1800's wysig

In 1802, terwyl hy as president van die Verenigde State dien, skryf Thomas Jefferson aan die kunstenaar Charles Willson Peale dat sy konsep van die nuwe universiteit 'op die mees uitgebreide en liberale skaal sou wees wat ons omstandighede sou vereis en ons fakulteite ontmoet', en dit kan selfs talentvolle studente van "ander state kom lok en die beker kennis drink". [17] Virginia was reeds die tuiste van die College of William and Mary, maar Jefferson verloor alle vertroue in hom alma mater, deels vanweë die godsdienstige aard daarvan - het dit van alle studente vereis om 'n kategismus voor te skryf - en die verstikking van die wetenskappe. [18] [19] Jefferson het dekades vroeër gefloreer onder die William of Mary- en Mary -professore William Small en George Wythe, maar die kollege was in 'n tydperk van groot agteruitgang en sy kommer het teen 1800 so erg geword dat hy dit aan die Britse chemikus Joseph Priestley uitgespreek het. , "ons het in daardie staat 'n kollege wat net goed genoeg is om die ellendige bestaan ​​uit te haal waartoe 'n ellendige grondwet dit gedoem het." [18] [20] [21] Hierdie woorde sou ongeveer sewentig jaar later waar word toe College of William and Mary bankrot raak ná die Burgeroorlog en die Williamsburg -kollege in 1881 heeltemal gesluit is, wat later herleef word as hoofsaaklik 'n klein kollege vir onderwysers totdat dit later in die twintigste eeu die status van die universiteit herwin het. [22]

In 1817 het drie presidente (Jefferson, James Monroe en James Madison) en hoofregter van die Amerikaanse hooggeregshof John Marshall by 24 ander hooggeplaastes aangesluit tydens 'n vergadering wat in die Mountain Top Tavern by Rockfish Gap gehou is. Na 'n bietjie beraadslaging het hulle die nabygeleë Charlottesville gekies as die plek van die nuwe Universiteit van Virginia. [23] Landbougrond net buite Charlottesville is by James Monroe gekoop deur die Raad van Besoekers vir die bou van 'n nuut geoktrooieerde streeksskool, bekend as Central College, wat self 'n institusionele opvolger van die Albemarle Akademie was, alhoewel geen van die skole ooit vir onderrig sou oopgaan nie. Die skool het laat in dieselfde jaar sy eerste hoeksteen gelê, en die voortgesette bou van die Academical Village was van invloed, aangesien die Statebond van Virginia 'n nuwe vlagskipuniversiteit op 25 Januarie 1819 gehuur het. John Hartwell Cocke werk saam met James Madison, Monroe en Joseph Carrington Cabell om Jefferson se droom om die universiteit te stig, te verwesenlik. Cocke en Jefferson is in die boukomitee aangestel om toesig te hou oor die bouwerk. [24] Soos baie van sy eweknieë, [25] het die universiteit slawe besit wat gehelp het om die kampus te bou. [26] Hulle bedien ook studente en professore. [26] Die eerste klasse van die universiteit het op 7 Maart 1825 vergader. [27]

In teenstelling met ander universiteite van die dag, waar 'n mens in medisyne, regte of goddelikheid kon studeer, kon die eerste studente aan die Universiteit van Virginia in een of meer van agt onafhanklike skole studeer - medisyne, regte, wiskunde, chemie, antieke tale, moderne tale, natuurlike filosofie en morele filosofie. [28] 'n Ander vernuwing van die nuwe universiteit was dat hoër onderwys van godsdiensleer geskei sou word. UVA het geen goddelike skool nie, is onafhanklik van enige godsdienstige sekte gestig, en die terrein was beplan en gesentreer op 'n biblioteek, die Rotunda, eerder as 'n kerk, wat dit onderskei van eweknie -universiteite wat steeds hoofsaaklik funksioneer as seminare vir een spesifieke stam van protestantisme of 'n ander. [29] Jefferson het die filosoof Thomas Cooper meegedeel dat ''n professoraat in die teologie geen plek in ons instelling mag hê nie', en dat daar nog nooit een was nie. Daar is aanvanklik twee grade toegeken deur die universiteit: Gegradueerde, aan 'n student wat die kursusse van een skool voltooi het en Dokter aan 'n gegradueerde in meer as een skool wat navorsingskrag getoon het. [30]

Jefferson was tot op die ou einde intiem by die universiteit betrokke en het Sondae by sy huis in Monticello vir dosente en studente aangebied tot en met sy dood. Jefferson beskou die universiteit se stigting as so groot belang en potensiaal dat hy dit tot sy grootste prestasies gereken het en dring daarop aan dat hy sy status slegs as skrywer van die Statuut van Onafhanklikheid en Virginia vir Godsdiensvryheid en vader van die Universiteit van Virginia noem. Hy vermy dus die vermelding van sy nasionale prestasies, soos die Louisiana -aankoop en enige ander aspekte van sy presidentskap, ten gunste van sy rol by die jong universiteit.

Aanvanklik pas sommige van die studente wat aan die Universiteit aankom, ooreen met die destydse algemene prentjie van kollege studente: welgestelde, bedorwe aristokrate met 'n gevoel van voorreg wat dikwels tot 'n bakleiery gelei het, of erger nog. Dit was 'n bron van frustrasie vir Jefferson, wat die studente tydens die eerste jaar van die skool op 3 Oktober 1825 bymekaargekom het om sulke gedrag te kritiseer, maar te oorweldig was om te praat. Hy het later van hierdie oomblik gepraat as 'die pynlikste gebeurtenis' in sy lewe. [31]

Alhoewel die frekwensie van sulke onverantwoordelike gedrag gedaal het ná Jefferson se kommer, het dit nie heeltemal verdwyn nie. Soos baie universiteite en kolleges, het dit periodieke studente -onluste beleef, wat uitgeloop het op die dood van professor John AG Davis, voorsitter van die fakulteit, in 1840. Hierdie gebeurtenis, in samewerking met die toenemende gewildheid van matigheid en 'n toename in godsdienstige affiliasie in die samelewing. oor die algemeen blyk dit dat die houding van studente permanent verander is, en die gedrag onder studente wat Jefferson so gepla het, het uiteindelik verdwyn. [31]

In die jaar van Jefferson se dood het die digter Edgar Allan Poe by die universiteit ingeskryf, waar hy in Latyn uitgeblink het. [32] The Raven Society, 'n organisasie vernoem na Poe se bekendste gedig, handhaaf steeds 13 West Range, die kamer waarin Poe bewoon het gedurende die enkele semester wat hy aan die universiteit bygewoon het. [33] Hy het vertrek weens finansiële probleme. Die Skool vir Ingenieurswese en Toegepaste Wetenskap het in 1836 geopen, wat UVA die eerste omvattende universiteit maak wat 'n ingenieurswese skool geopen het.

Anders as die oorgrote meerderheid eweknie -kolleges in die Suide, is die universiteit gedurende die Burgeroorlog oop gehou, 'n besondere prestasie omdat die staat meer bloedvergieting as enige ander gehad het en die byna 100% diensplig van die hele Amerikaanse Suide. [34] Na die totale verlies van Jubal Early in die Slag van Waynesboro, is Charlottesville gewillig oorgegee aan die magte van die Unie om massale bloedvergieting te vermy, en UVA -fakulteit het George Armstrong Custer oortuig om Jefferson se universiteit te behou. [35] Alhoewel vakbondtroepe op die grasperk kampeer en baie van die paviljoene beskadig het, het Custer se manne vier dae later sonder bloedvergieting vertrek en kon die universiteit terugkeer na sy opvoedingsmissie. 'N Uiters hoë aantal offisiere van beide die Konfederasie en die Unie was egter alumni. [36] UVA het 1,481 offisiere alleen in die Konfederale Weermag vervaardig, waaronder vier majoor-generaals, een-en-twintig brigadier-generaals en sewe en sestig kolonels uit tien verskillende state. [36] John S.Mosby, die berugte "Grey Ghost" en bevelvoerder van die blitsvinnige 43ste Bataljon Virginia Cavalry Ranger-eenheid, was ook 'n UVA-student.

Wikisource het die teks van 'n 1879 Amerikaanse Cyclopædia artikel oor UVA se 16 skole was in werking vanaf 1879.

Danksy 'n toekenning van die Statebond van Virginia, het onderrig in 1875 vir alle Virginiërs gratis geword. en het grade van meer as een skool afgelê. [37] Die universiteit het egter ook groeipyne ondervind. Namate die oorspronklike Rotunda aan die brand geraak het en in 1895 vernietig is, sou daar spoedig veranderings wees, veel groter as om die Rotunda in 1899 te herbou.

1900's Wysig

Jefferson het oorspronklik besluit dat die Universiteit van Virginia geen president sou hê nie. Hierdie bevoegdheid sou eerder deur 'n rektor en 'n raad van besoekers gedeel word. Maar toe die 19de eeu taan, het dit duidelik geword dat hierdie omslagtige reëling nie in staat was om die vele administratiewe en geldinsamelingstake van die groeiende universiteit voldoende te hanteer nie. [38] Edwin Alderman, wat pas onlangs uit sy pos as president van UNC-Chapel Hill sedert 1896 verhuis het om in 1900 president van die Tulane-universiteit te word, aanvaar 'n aanbod as president van die Universiteit van Virginia in 1904. Sy aanstelling was nie sonder kontroversie, en nasionale media soos Populêre wetenskap het die einde betreur van een van die dinge wat UVA uniek gemaak het onder universiteite. [39]

Wethouder het 27 jaar gebly en het bekend geword as 'n produktiewe fondsinsameling, 'n bekende redenaar en 'n goeie adviseur van die Amerikaanse president en UVA-oudleerling Woodrow Wilson. [38] Hy het aansienlik bygedra tot die universiteitshospitaal om nuwe siektebeddens en navorsing oor openbare gesondheid te ondersteun, en het gehelp om departemente vir geologie en bosbou, die Curry School of Education, die McIntire School of Commerce en die somerskoolprogramme waarin jong Georgia O 'Keeffe het gou deelgeneem. [40] Miskien was sy grootste ambisie die finansiering en bou van 'n biblioteek op miljoene boeke, baie groter as wat die Rotunda kon dra. Uitgestel deur die Groot Depressie, is Alderman Library in 1938 ter ere van hom genoem. Wethouder, wat sewe jaar tevore in die amp gesterf het op pad na 'n openbare toespraak aan die Universiteit van Illinois in Urbana – Champaign, is steeds die president wat die langste aangestel is van die universiteit.

In 1904 word UVA die eerste universiteit in die Amerikaanse Suide wat tot die Association of American Universities verkies is. Na 'n geskenk van Andrew Carnegie in 1909 is die Universiteit van Virginia in ses en twintig departemente in ses skole georganiseer, waaronder die Andrew Carnegie School of Engineering, die James Madison School of Law, die James Monroe School of International Law, die James Wilson School of Politieke ekonomie, die Edgar Allan Poe School of English en die Walter Reed School of Pathology. [30] Die eerbare historiese name vir hierdie skole - waarvan verskeie as moderne skole van die universiteit gebly het - word nie meer gebruik nie.

In Desember 1953 het die Universiteit van Virginia by die Atlantiese kuskonferensie vir atletiek aangesluit. UVA het destyds 'n sokkerprogram gehad wat pas deurgebreek het om in 1950, 1951 en 1952 nasionaal ingedeel te word, en sy mededingers North Carolina en Virginia Tech konsekwent met 34-7 en 44-0 te klop. Ander sportsoorte was ook baie mededingend. Die administrasie van Colgate Darden beklemtoon egter atletiek, ontneem die departement en weier om by die ACC aan te sluit voordat hy deur die Raad van Besoekers oor die besluit oorheers word. Dit sou tot in die tagtigerjare duur voordat die grootste deel van die atletiekprogramme heeltemal herstel het, maar die jaar 2000 was UVA weer een van die suksesvolste sportprogramme met NCAA-nasionale titels wat in 2020 in verskillende sportsoorte behaal is. het twee keer die Capital One Cup gewen vir algehele uitmuntende atletiek in mansport.

UVA het in 1954 'n junior kollege gestig en toe gebel Clinch Valley College. Vandag is dit 'n vierjarige openbare liberale kunskollege genaamd die University of Virginia's College at Wise en skryf tans 2 000 studente in. Die George Mason-universiteit en die bogenoemde Mary Washington-universiteit het vroeër as soortgelyke satellietkampusse bestaan, maar dit word nou heeltemal self toegedien.

Die Akademiese Dorp en die nabygeleë Monticello het in 1987 'n gesamentlike wêrelderfenisgebied geword. Terselfdertyd met Hawai'i Volcanoes National Park en Chaco Culture National Historical Park was dit die vyftiende, sestiende en sewentiende Amerikaanse terreine wat as kultuurbelangrik aangewys is vir die gesamentlike belange van die wêreldwye mensdom. , na die Vryheidsbeeld en die Yosemite Nasionale Park drie jaar tevore. As sodanig beskik UVA oor die enigste Amerikaanse kollegiale gronde wat internasionaal beskerm word deur die Verenigde Nasies se Onderwys-, Wetenskaplike en Kultuurorganisasie (UNESCO).

Integrasie, mede -opvoeding en onenigheid by studente

Die universiteit het eers 'n paar uitgesoekte vroue toegelaat om in die laat 1890's te studeer en sekere programme soos verpleegkunde en opvoeding in die 1920's en 1930's. [41] In 1944 word Mary Washington College in Fredericksburg, Virginia, die afdeling vir vroue se voorgraadse kuns en wetenskap van die Universiteit van Virginia. Met hierdie takkampus in Fredericksburg uitsluitlik vir vroue, het UVA sy hoofkampus in Charlottesville as byna uitsluitlik vir mans gehandhaaf, totdat 'n burgerregtelike regsgeding van die 1960's hom genoop het om die geslagte te kombineer. [42] In 1970 word die Charlottesville-kampus ten volle mede-opvoedkundig, en in 1972 word Mary Washington 'n onafhanklike staatsuniversiteit. [43] Toe die eerste vroueklas aankom, het 450 voorgraadse vroue UVA aangegaan, waarvan 39 persent van die voorgraadse studente was, terwyl die aantal mans wat toegelaat is konstant gebly het. Teen 1999 het vroue 'n meerderheid van 52 persent van die totale studentegroep uitgemaak. [41] [44]

Die Universiteit van Virginia het sy eerste swart student toegelaat toe Gregory Swanson in 1950 gedagvaar het om toegang tot die regsskool van die universiteit te verkry. [45] Na sy suksesvolle regsgeding is 'n handjievol swart gegradueerde en professionele studente toegelaat gedurende die 1950's, hoewel geen swart voorgraadse studente is tot 1955 toegelaat, en UVA het eers in die 1960's volledig geïntegreer. [45] Toe Walter Ridley 'n doktorsgraad in die onderwys behaal het, was hy die eerste swart persoon wat aan UVA studeer het. [45] UVA se Ridley -beursfonds word ter ere van hom genoem. [45]

Die stryd om integrasie en mede -opvoeding het veral in die laat 1960's op die voorgrond gekom, met die aanloop tot die Mei -staking van 1970, waarin studente protesteer vir hoër swart inskrywing, gelyke toegang tot UVA -toelating deur voorgraadse vroue, vakbond van werknemers en teen die teenwoordigheid van gewapende universiteitspolisie en werwers van regeringsagentskappe soos die CIA en FBI on Grounds. [46]

2000's wysig

As gevolg van 'n voortdurende afname in staatsbefondsing vir die universiteit, kom vandag slegs 6 persent van die begroting van die Statebond van Virginia. [47] 'n Handves-inisiatief is deur die destydse goewerneur Mark Warner in 2005 onderteken, met die universiteit onderhandel om groter outonomie oor sy eie sake te hê in ruil vir die aanvaarding van hierdie afname in finansiële steun. [48] ​​[49]

Die universiteit verwelkom Teresa A. Sullivan as sy eerste vroulike president in 2010. [50] Slegs twee jaar later het sy eerste vrouerektor, Helen Dragas, 'n gedwonge bedanking opgestel om president Sullivan uit sy amp te verwyder. [51] [52] Die poging om te ontslaan, het 'n fakulteit van die Senaat van wantroue in rektor Dragas ontlok en die studente -regering vra vir 'n verduideliking. [53] [54] In die lig van toenemende druk, insluitend dreigemente van alumni om die bydraes te staak, en 'n mandaat van die destydse goewerneur Robert McDonnell om die probleem op te los of die hele besoekersraad te verwyder, het president Sullivan eenparig heringestel. [55] [56] [57] In 2013 en 2014 het die direksie nuwe verordeninge aangeneem wat dit moeiliker gemaak het om 'n president te verwyder en moontlik 'n rektor te verwyder. [58]

In November 2014 het die universiteit broederskap- en vrouefunksies opgeskort in afwagting van die ondersoek van 'n artikel deur Rollende klip aangaande 'n beweerde verkragtingsverhaal, wat later vasgestel is as 'n "hoax" nadat die verhaal vals is deur ondersoek deur Die Washington Post. [59] [60] [61] Die universiteit het nietemin nuwe reëls ingestel wat 'vooraf gemengde drankies, stampe of enige ander algemene bron van alkohol', soos biervate, verbied en vereis dat 'nugter en helder' broederskaplede partye moet monitor. [62] In April 2015 het Rollende klip het die artikel heeltemal teruggetrek nadat die Columbia School of Journalism 'n verslag gepubliseer het oor wat met die artikel verkeerd geloop het, in 'n skerp en diskrediterende verslag. [63] [64] Selfs voor die vrystelling van die Columbia University -verslag, het die Rollende klip Die verhaal is deur die Poynter -instituut as 'Fout van die Jaar' aangewys. [65] Die UVA -hoofstuk van Phi Kappa Psi het 'n lastergeding besleg Rollende klip vir $ 1,65 miljoen. [66]

In Augustus 2017, die aand voor die berugte Unite the Right-byeenkoms, marsjeer 'n groep nie-studente en meestal nie-Virginian blanke nasionaliste op die grasperk van die universiteit met fakkels en sing antisemitiese en Nazi-slagspreuke nadat die stad Charlottesville besluit het om al die oorblywende Konfederale standbeelde uit die stad. [67] [68] Hulle is deur studente teen-betogers ontmoet naby die standbeeld van Thomas Jefferson voor die Rotunda, waar 'n geveg ontstaan ​​het.

James E. Ryan, 'n gegradueerde aan die University of Virginia School of Law, het in Augustus 2018 die negende president van die universiteit geword. ontvang volle studiebeurse vir onderrig, en diegene van gesinne wat minder as $ 30,000 verdien, ontvang ook gratis kamer en kos. [70] Ryan was voorheen dekaan van die Harvard School of Education.

Die UVA -kampus staan ​​algemeen bekend as die Gronde. [71] Dit is bekend vir sy Jeffersoniaanse argitektuur en plek in die Amerikaanse geskiedenis as 'n model vir universiteits- en universiteitskampusse regoor die land. Die kampus strek oor die grens tussen die stad Charlottesville en Albemarle County. [72]

Academical Village Wysig

Deur die geskiedenis het die Universiteit van Virginia lof verwerf vir sy unieke Jefferson -argitektuur. In Januarie 1895, minder as 'n jaar voor die Groot Rotundavuur, Die New York Times het gesê die ontwerp van die Universiteit van Virginia was "onvergelyklik die mees ambisieuse en monumentale argitektoniese projek wat in hierdie eeu nog bestaan ​​is of nog is." [73] In die Bicentennial -uitgawe van die Verenigde State van Amerika AIA Journal, het die American Institute of Architects dit 'die trotsste prestasie van Amerikaanse argitektuur in die afgelope 200 jaar' genoem. [74] The Academical Village is saam met Jefferson se huis in Monticello, wat hy ook ontwerp het, 'n wêrelderfenisgebied. Die eerste kollegiale argitektuur en kultuur Wêrelderfenisgebied ter wêreld, is in 1987 deur UNESCO gelys. [9] [75]

Jefferson se oorspronklike argitektoniese ontwerp draai om die Akademiese dorp, en die naam word vandag nog gebruik om die spesifieke gebied van die grasperk te beskryf, 'n groot, terrasvormige groen ruimte omring deur residensiële en akademiese geboue, die tuine, die reeks en die groter universiteit wat dit omring. Die hoofgebou van die ontwerp, die Rotunda, staan ​​aan die noordelike punt van die grasperk en is die mees herkenbare simbool van die universiteit. Dit is die helfte van die hoogte en breedte van die Pantheon in Rome, wat die primêre inspirasie vir die gebou was. The Lawn en die Rotunda was die modelle vir baie soortgelyke ontwerpe van 'gesentraliseerde groen gebiede' by universiteite regoor die land. Die ruimte is ontwerp vir studente en professore om in dieselfde omgewing te woon. Die Rotunda, wat kennis simboliseer, toon hiërargie. Die suidkant van die grasperk is oop gelaat om die uitsig van bewerkte landerye na die suide te simboliseer, as 'n weerspieëling van Jefferson se ideaal vir 'n land wat op agrariese gebied fokus.

Die opvallendste groen ruimtes onder leiding van soortgelyke geboue wat veral geïnspireer is deur die Rotunda en Lawn, is gebou aan: Duke University in 1892 Columbia University in 1895 Johns Hopkins University in 1902 Rice University in 1910 Peabody College van Vanderbilt University in 1915 Killian Court by MIT in 1916 het die Grand Auditorium van die Tsinghua Universiteit in 1917 in Beijing, China, die Sterling Quad van die Yale Divinity School in 1932 gebou en die universiteit se eie Darden School in 1996.

Tien paviljoene is afwisselend met studentekamers aan weerskante van die Rotunda en oor die grasperk. Elkeen het sy eie klassieke argitektoniese styl, sowel as sy eie ommuurde tuin wat deur Jeffersonian Serpentine -mure geskei word. Hierdie mure word 'serpentine' genoem omdat hulle 'n sinusvormige loop loop, wat die muur sterkte gee en die muur slegs een baksteen dik kan maak, een van die vele innovasies waardeur Jefferson probeer het om estetika met nut te kombineer. [76]

Op 27 Oktober 1895 het die Rotunda tot 'n dop gebrand weens 'n elektriese brand wat in die Rotunda-aanhangsel ontstaan ​​het, 'n lang struktuur met meer verdiepings wat in 1853 gebou is om ekstra klaskamers te huisves. Die elektriese vuur is ongetwyfeld bygestaan ​​deur die hulp van die ywerige fakulteitslid William "Reddy" Echols, wat probeer het om dit te red deur ongeveer 45 kg dinamiet in die hoofvuur te gooi in die hoop dat die ontploffing die brandende bylae sou skei van Jefferson se eie Rotunda. Sy laaste poging het uiteindelik misluk. Miskien is dit ironies dat een van die belangrikste honneurstudente van die universiteit na hom vernoem is. Universiteitsamptenare het vinnig die beroemde argitek Stanford White genader om die Rotunda te herbou. White het die beskuldiging verder geneem deur die ontwerp van Jefferson te verontagsaam en die Rotunda -interieur te herontwerp - dit het twee verdiepings in plaas van drie gemaak, drie geboue aan die voet van die grasperk toegevoeg en 'n president se huis ontwerp. Hy het wel weggelaat om die Rotunda-aanhangsel te herbou, waarvan die oorblyfsels as vulsel gebruik is en 'n deel van die hedendaagse Rotunda se noordelike plaza te skep. Die klasse wat voorheen in die bylae was, is na die South Lawn in White se nuwe geboue verskuif. [ aanhaling nodig ]

Die blanke geboue het die gevolg dat die uitkykpunt, soos oorspronklik bedink deur Jefferson, langs die grasperk oor die oop platteland na die berge afgesluit word. Die White -geboue aan die voet van die grasperk skep effektief 'n groot "vierhoek", al is dit baie groter as enige tradisionele kollege -vierhoek aan die Universiteit van Cambridge of die Universiteit van Oxford.

In ooreenstemming met die Bicentennial van die Verenigde State in 1976, is Stanford White se veranderinge aan die Rotunda verwyder en die gebou is teruggekeer na die oorspronklike ontwerp van Jefferson. 'N Rotonde van drie verdiepings, wat volgens oorspronklike sketse en historiese foto's opgeknap is, het op Jefferson se verjaardag, 13 April 1976, geopen. Koningin Elizabeth II het in dieselfde jaar die Rotunda kom besoek vir die twee-en-twintigste jaar en het 'n goeie bekendstelling van The Lawn gehad. . Die universiteit is gelys deur Reis + Ontspanning in September 2011 as een van die mooiste kampusse in die Verenigde State en deur MSN as een van die mooiste universiteitskampusse ter wêreld. [77] [78]

Biblioteke wysig

Die eerste biblioteek aan die Universiteit van Virginia was die Rotunda. In plaas van 'n kapel of 'n ander godsdienstige struktuur, is die universiteit rondom sy biblioteek gebou. Thomas Jefferson was baie betrokke by die keuse van die materiaal waaruit die oorspronklike versameling van die biblioteek bestaan, en in die ontwikkeling van die stelsel waarmee dit georganiseer sou word. Die Rotunda het meer as 'n eeu lank as universiteitsbiblioteek gedien totdat die biblioteek in 1937 geopen is. [79]

Vandag bestaan ​​die University of Virginia Library System uit 'n dosyn biblioteke en bevat meer as 5 miljoen volumes. Sy Elektroniese Tekssentrum, wat in 1992 gestig is, het 70 000 boeke aanlyn geplaas, asook 350 000 beelde wat daarmee gepaard gaan. Hierdie e-tekste is oop vir almal en het sedert 2002 [opdatering] 37 000 daaglikse besoeke ontvang (vergeleke met 6 000 daaglikse besoekers aan die fisiese biblioteke). [80] Alderman Library beskik oor die mees uitgebreide Tibetaanse versameling ter wêreld en het tien verdiepings boekstapels van verskillende ouderdomme en historiese waarde. Die Albert and Shirley Small Special Collections Library bevat 'n versameling Amerikaanse literatuur sowel as twee eksemplare van die oorspronklike druk van die Onafhanklikheidsverklaring. Dit was in hierdie biblioteek in 2006 dat Robert Stilling, 'n Engelse nagraadse student, 'n ongepubliseerde Robert Frost -gedig uit 1918 ontdek het. [81] Clark Hall is die biblioteek vir SEAS (die ingenieurswese -skool), en een van die opvallende kenmerke daarvan is die muurskildery Kamer, versier met twee muurskilderye met drie panele deur Allyn Cox, wat die morele wet en die burgerlike reg uitbeeld. Die muurskilderye is klaar en in 1934 opgestel. [82] Vanaf 2006 [update] werk die universiteit en Google aan die digitalisering van geselekteerde versamelings uit die biblioteekstelsel. [83]

Sedert 1992 bied die Universiteit van Virginia ook die Rare Book School aan, 'n organisasie sonder winsbejag in die studie van historiese boeke en die geskiedenis van drukwerk wat in 1983 aan die Universiteit van Columbia begin het.

Ander gebiede Redigeer

Weg van die historiese gebied is die argitektuur van UVA en die trou aan die Jefferson -ontwerp kontroversieel. In die negentigerjare is twee diep kontrasterende visioene saamgestel: die Williams Tsien post-modernistiese Hereford College in 1992 en die unapologetically Jeffersonian Darden School of Business in 1996. Kommentaar op beide was breed en partydig, aangesien die University of Virginia School of Architecture en Die New York Times lof vir Hereford vir sy nuwe gedagtes, terwyl sommige onafhanklike perse en welgestelde donateurs die tradisionele ontwerp van Darden prys. [84] [85] Dit lyk asof laasgenoemde groep die oorhand gehad het toe die South Lawn Project in die vroeë 2000's ontwerp is. [85] [86]

Die miljardêr John Kluge het in 2001 7,379 hektaar (29,86 km2) ekstra grond aan die universiteit geskenk. skenking wat die kern ondersteun. Vyf plase van altesaam 1 261 hektaar (510 ha) van die geskenk is spoedig verkoop aan die musikant Dave Matthews, van die Dave Matthews Band, om gebruik te word in 'n organiese boerderyprojek om sy nabygeleë Blenheim Vineyards aan te vul.[87] Morven het sedertdien die Morven Summer Institute aangebied, 'n streng studieprogram in die burgerlike samelewing, volhoubaarheid en kreatiwiteit. [88] Sedert 2014 [update] ontwikkel die universiteit verdere planne vir Morven en het hy 'n argitektuurfirma aangestel vir die byna drieduisend hektaar groot eiendom. [88]

Studentebehuising Redigeer

Die primêre behuisingsgebiede vir eerstejaarstudente is McCormick Road Dormitories, wat dikwels "Old Dorms" genoem word, en Alderman Road Dormitories, wat dikwels "New Dorms" genoem word. Die 1970's-era Alderman Road Dorms word volledig vervang met splinternuwe slaapsale in dieselfde omgewing. Die plaasvervangers bevat leefstyl in die gangstyl met gemeenskaplike ruimtes en baie moderne geriewe. In plaas daarvan om geskeur en vervang te word soos die oorspronklike New Dorms, sal die Old Dorms tussen 2017 en 2022 'n opknappingsprojek van $ 105 miljoen beloop. [89] Dit is in 1950 gebou en is ook konstruksies in die gang, maar met minder geriewe. Die Old Dorms is nader aan die studente se klasse.

In reaksie op 'n tekort aan behuising in die 1980's, is die Stadium Road Residential Area ten suide van die Alderman Road Dormitories gebou. [90] Die grootste van die huise in hierdie omgewing is die Gooch Dillard -koshuise wat 610 studente huisves.

Daar is drie residensiële kolleges aan die universiteit: Brown College, Hereford College en die International Residential College. Dit behels 'n aansoekproses om daar te woon, en is gevul met beide hoërskool- en eerstejaarstudente. Die aansoekproses kan uiters mededingend wees, veral vir Brown vanweë die ligging in die sentrale terrein.

Dit word as 'n groot eer beskou om uitgenooi te word om op The Lawn te woon, en 54 vierdejaarstudente doen dit elke jaar en sluit aan by tien lede van die fakulteit wat permanent in die paviljoene daar woon en onderrig. [91] Net so kan nagraadse studente op The Range woon. Edgar Allan Poe het voorheen in 13 West Range gewoon, en sedert 1904 het die Raven Society sy kamer ingerig en behou, net soos dit in die 1820's kon bestaan ​​het.

Die universiteit het verskeie aangeslote sentrums, waaronder die Rare Book School, hoofkwartier van die National Radio Astronomy Observatory, University of Virginia Center for Politics, Weldon Cooper Center for Public Service, Sorensen Institute for Political Leadership en Miller Center of Public Affairs. Die Fralin Museum of Art is toegewy aan die skep van 'n omgewing waar sowel die universiteitsgemeenskap as die algemene publiek kan studeer en kan leer uit direkte kunswerke. Die universiteit het sy eie interne werwingsfirma, die Executive Search Group en Strategic Resourcing. Sedert 2013 word hierdie departement onder die kantoor van die president gehuisves.

UVA kolleges en amp skole
Kollege/skool Jaar gestig
Skool vir Argitektuur 1954
College of Arts & amp Wetenskappe 1824
Darden Business School 1954
McIntire School of Commerce 1921
Skool vir Voortgesette en Professionele Studies 1915
Skool vir Datawetenskap 2019
Curry School of Education 1905
Skool vir Ingenieurswese en Toegepaste Wetenskap 1836
Regsskool 1819
Frank Batten School of Leadership and Public Policy 2007
Skool vir Geneeskunde 1819
Skool vir Verpleegkunde 1901

In 2006 kondig president Casteen 'n ambisieuse kapitaalveldtog van $ 3 miljard aan wat teen Desember 2011 voltooi moet word. [92] Tydens die Groot Resessie het president Sullivan die sperdatum van 2011 gemis en dit vir 'n onbepaalde tyd verleng. [93] Die doel van $ 3 miljard sou een en 'n half jaar later bereik word, wat president Sullivan tydens gradeplegtighede in Mei 2013 aangekondig het. [94]

Vanaf 2013 word UPA se akademiese begroting van $ 1,4 miljard betaal deur hoofsaaklik onderrig en fooie (32%), navorsingstoelaes (23%), skenking en geskenke (19%) en verkope en dienste (12%). [95] Die universiteit ontvang 10% van sy akademiese fondse deur staatsbesetting van die Statebond van Virginia. [95] Vir die algehele (insluitend nie-akademiese) universiteitsbegroting van $ 2,6 miljard kom 45% uit die inkomste van mediese pasiënte. [95] Die Statebond dra minder as 6%by. [95]

Alhoewel UVA die vlagskip -universiteit van Virginia is, het staatsbefondsing al verskeie dekades agtereenvolgens afgeneem. [47] Die finansiële steun van die staat het met die helfte gedaal van 12 persent van die totale inkomste in 2001-2002 tot ses persent in 2013-14. [47] Die deel van die akademiese inkomste uit die staat het in dieselfde tydperk met nog meer gedaal, van 22 persent tot net nege persent. [47] Hierdie nominale steun van die staat, wat slegs $ 154 miljoen van die UVA se begroting van $ 2,6 miljard in 2012–13 bygedra het, het president Sullivan en ander laat dink oor die gedeeltelike privatisering van die Universiteit van Virginia. [96] UVA se Darden School and Law School is reeds selfonderhoudend.

Hunter R. Rawlings III, president van die prominente Vereniging van Amerikaanse universiteite -navorsingsgroepe van universiteite waaraan UVA 'n verkose lid is, het na Charlottesville gekom om 'n toespraak te lewer aan die fakulteit van die universiteit, wat 'n verklaring bevat oor die voorstel: "daar is geen moontlikheid nie sover ek kan sien, sal enige staat ooit sy eienaarskap en bestuur van sy openbare universiteite prysgee, nog minder van sy vlagskip -navorsingsuniversiteit ". [96] Hy het universiteitsleiers aangemoedig om op te hou praat oor privatisering en eerder hul staatswetgewers te dwing om die befondsing vir hoër onderwys en navorsing as 'n openbare voordeel te verhoog. [96]

Vanaf 2013 was die Universiteit van Virginia een van slegs twee openbare universiteite in die Verenigde State wat 'n Triple-A-kredietgradering van al drie die groot kredietgraderingsagentskappe gehad het. [97]

Die Universiteit van Virginia bied 48 baccalaureusgrade, 94 meestersgrade, 55 doktorsgrade, 6 opvoedkundige spesialisgrade en 2 eerste professionele grade (medisyne en regte) aan sy studente. Alle grade word behaal en UVA het nog nooit 'n eregraad aan iemand toegeken nie. [98] [99] [100]

Beurse wysig

Die Jefferson Scholars Foundation [ permanente dooie skakel ] bied vierjarige volledige studiebeurse aan wat gebaseer is op streeks-, internasionale en groot kompetisies. Studente word deur hul hoërskole genomineer, ondervra, en word dan uitgenooi na 'n naweek lange reeks toetse van karakter, aanleg en algemene geskiktheid. Ongeveer 3% van die genomineerdes verdien die beurs suksesvol. Echols Scholars (College of Arts and Sciences) en Rodman Scholars (School of Engineering and Applied Science), wat 6-7% van die voorgraadse studente insluit, ontvang geen finansiële voordele nie, maar is geregtig op spesiale adviseurs, prioriteitskursusregistrasie, verblyf in aangewese slaapsale en minder kurrikulêre beperkings as ander studente. [103]

Volle onderrigbeurse word aan elke student in die staat gegee uit gesinne wat minder as $ 80,000 per jaar verdien. [70] Elke student in die staat uit gesinne wat minder as $ 30,000 per jaar verdien, ontvang ook gratis kamer en kos. [70] Hierdie beurse is 'n inisiatief van president Ryan, wat dit aangekondig het by sy inhuldiging in 2018. [70]

Rhodes -beurse is internasionale nagraadse toekennings wat aan studente gegee word om aan die Universiteit van Oxford te studeer. Sedert die studieprogram in 1904 begin het, het UVA vyf en vyftig Rhodes Scholars gehad. [104] Dit is die meeste van enige universiteit in die Amerikaanse Suide, die agtste mees algehele en derde derde buiten die Ivy League (agter Stanford University en die United States Military Academy). [105]

Navorsing Redigeer

Die Universiteit van Virginia is die eerste en langste lid van die Association of American Universities in die Amerikaanse Suide, wat lidmaatskap in 1904 behaal. [106] Dit word ingedeel onder "R1: Doctoral Universities - Very high research activity". [107]

Volgens die National Science Foundation bestee UVa in 2019 $ 614 miljoen aan navorsing en ontwikkeling, wat dit die 44ste plek in die land en die eerste plek in Virginia plaas. [108] North Fork (voorheen die UVA Research Park [109]), wat in 1996 gebou is, is 'n uitgebreide navorsingspark van 3,7 miljoen vierkante voet, 562 hektaar groot, nege myl noord van UVA se North Grounds. [110] [111] Dit huisves die UVA Applied Research Institute sowel as baie privaat O & ampD -pogings deur ondernemings soos Battelle, The MITER Corporation, Signature Science en CACI. [111] [112]

UVA is ook die tuiste van wêreldwyd erkende navorsing oor hipersoniese vlug vir NASA en ander. [113] Die Amerikaanse Lugmag, National Science Foundation en die National Center for Hypersonic Combined Cycle Propulsion het elk vir UVA-navorsers miljoene fondse toegestaan ​​vir die universiteit se voortgesette breë en diepgaande navorsing oor vlugte met 'n baie hoë snelheid. [113] Vanaf 2015 het 'n UVA-span onder leiding van professor in meganiese ingenieurswese Eric Loth begin met die departement van energie-gefinansierde navorsing oor 'n oorspronklike ontwerp van windturbines op die see wat moontlik die grootte en omvang van enige wat elders geproduseer of ondersoek word, kan verdwerg. [114] Die innoverende ontwerp wat deur palmbome geïnspireer is, het daartoe gelei dat Loth vernoem is na a Populêre wetenskap lys van "The Brilliant Minds Behind The New Energy Revolution". [114] [115] [116]

UVA is herken deur Wetenskap as toonaangewende twee van die top 10 wetenskaplike ontdekkings ter wêreld in 2015. [10] Die eerste deurbraak was toe navorsers van die UVA School of Medicine, Jonathan Kipnis en Antoine Louveau, voorheen onbekende vate ontdek het wat die menslike brein direk met die limfstelsel verbind. [10] Die ontdekking "het die kaart" van die limfstelsel herontwerp, mediese handboeke herskryf en die oortuigings oor hoe die immuunstelsel in die brein funksioneer, geskrap. [10] Die ontdekking kan baie help om neurologiese siektes van veelvuldige sklerose tot Alzheimer se siekte te bekamp. [10] Die tweede wêreldwyd erkende deurbraak van 2015 was toe Brian Nosek, professor in UVA -sielkunde, die reproduceerbaarheid van 100 sielkundestudies ondersoek het en gevind het dat minder as die helfte gereproduseer kan word. [10] Die ontdekking kan groot gevolge hê vir die manier waarop sielkundige studies uitgevoer en gedokumenteer word. [10] Meer as 270 navorsers op vyf kontinente was betrokke, en twee-en-twintig studente en fakulteite van UVA is as mede-outeurs op die wetenskaplike artikel vermeld. [10]

Op die gebied van astrofisika is die universiteit lid van 'n konsortium wat betrokke is by die konstruksie en werking van die Large Binocular Telescope in die Mount Graham International Observatory van die Pinaleno -gebergte in die suidooste van Arizona. Dit is ook lid van beide die Astrophysical Research Consortium, wat teleskope by Apache Point Observatory in New Mexico bedryf, en die Association of Universities for Research in Astronomy wat die National Optical Astronomy Observatory, die Gemini Observatory en die Space Telescope Science Institute bedryf. Die Universiteit van Virginia huisves die hoofkwartier van die National Radio Astronomy Observatory, wat die Green Bank -teleskoop in Wes -Virginia bedryf en die Very Large Array -radioteleskoop wat bekend gemaak is in die Carl Sagan -televisiedokumentêr Kosmos en film Kontak. Die Noord -Amerikaanse Atacama Large Millimeter Array Science Center is ook op die Charlottesville NRAO -terrein. In 2019 was navorsers van NRAO mede-outeur van 'n studie wat die ontdekking van 'n paar reuse-uurglasvormige ballonne wat radiogolwe uit die middel van ons Melkweg-sterrestelsel uitstraal, opdok. [117]

Innovasie Redigeer

Die Charlottesville -gebied is aangewys as die nommer 1 vinnigste groeiende metropolitaanse gebied vir waagkapitaal in die Verenigde State, met $ 27,7 miljoen se jaarlikse befondsing vanaf 2015 [update]. [118] 'n Meerderheid van die suksesvolle start -ups in die Charlottesville -streek is begin deur of befonds deur UVA -studente en gegradueerdes. [118] Een voorbeeld van 'n begin wat deur universiteitstudente geloods is, is Reddit, een van die vyf mees gewilde webwerwe in die VSA (tussen Januarie 2018 [update] [119] tussen Amazon en Wikipedia geplaas) met byna 100 miljard jaarlikse bladsyweergawes, gestig deur UVA -slaapplekke Steve Huffman en Alexis Ohanian in 2005. Hulle was onderskeidelik studente aan die School of Engineering and Applied Science en die McIntire School of Commerce. Nadat hy so groot geword het, het Reddit sy hoofkwartier in San Francisco. 'N Ander voorbeeld is CNET, wat sedert 2015 die hoogst geleesde nuusbron vir tegnologie op die internet geword het, met meer as 200 miljoen lesers per maand, onder die 200 mees besoekte webwerwe wêreldwyd. [120] [121] [122]

Benewens McIntire en SEAS, het die Darden School hoogs innoverende gegradueerdes en entrepreneurs tot gevolg gehad. Byvoorbeeld, 'n draagbare handskoen wat help om beroertepasiënte te rehabiliteer, is gedurende 2015 deur 'n Darden -gegradueerde in Suid -Korea op die mark gebring. [123] Volgens 'n studie deur navorsers aan die Darden School en Stanford University het UVA -alumni in die algemeen meer as 65,000 gestig maatskappye wat 2,3 miljoen mense wêreldwyd in diens gehad het met 'n jaarlikse wêreldwye inkomste van $ 1,6 biljoen. [12]

Ranglys Wysig

Akademiese ranglys
Nasionaal
ARWU [124] 57–65
Forbes [125] 33
DIE/WSJ [126] 51
Amerikaanse nuus en wêreldverslag [127] 26
Washington maandeliks [128] 28
Globaal
ARWU [129] 151–200
QS [130] 217
DIE [131] 117
Amerikaanse nuus en wêreldverslag [132] 109

Amerikaanse nuus en wêreldverslag UVA beklee die 26ste plek onder die nasionale universiteite in die algemeen, die 4de onder die openbare universiteite en die 109de onder die wêreldwye universiteite in sy verslag van 2021, [133] die 7de beste sakeprogram [134] en die derde beste sakebestuursprogram. [135] Onder die professionele skole van UVA, Amerikaanse nuus en wêreldverslag 'Met die ranglys van 2021 is sy regsskool algeheel 8de en 1ste onder openbare universiteite, sy gegradueerde Darden School of Business 11de algeheel en 2de onder openbare universiteite, die mediese skool 6de algeheel in die kategorie 'Primêre sorg' en eindig op die algehele 29ste plek in die 'Research' "kategorie, en die ingenieurswese skool was algeheel 41ste. [136] In sy 2015 -ranglys, Die ekonoom lys Darden wêreldwyd 2de en 1ste onder openbare instellings. [137] In sy 2016 -notering, Bloomberg BusinessWeek beklee die McIntire School of Commerce, UVA se voorgraadse sakeprogram, 5de algeheel en 2de onder openbare universiteite. [138]

Washington maandeliks UVA op die 28ste plek in die ranglys van nasionale universiteite in 2020 op grond van sy bydrae tot die openbare belang, gemeet aan sosiale mobiliteit, navorsing en die bevordering van staatsdiens. [139] In sy verslag van 2016, Business Insider, wat daarna streef om die voorbereiding vir die professionele arbeidsmag te meet, is UVA algeheel 9de en 1ste onder openbare universiteite. [140]

Ander erkenning Redigeer

Die Universiteit van Virginia word ook erken dat dit deurgaans die hoogste Afro -Amerikaanse gradeplegtigheid onder nasionale openbare universiteite het. [141] [142] [143] [144] Volgens die Fall 2005 -uitgawe van Journal of Blacks in Higher Education, UVA "het die hoogste gradeplegtigheid van swart studente van die Publieke Ivies" en "verreweg die indrukwekkendste is die Universiteit van Virginia met sy hoë grade van swart studente en sy klein rasseverskil in gradeplegtighede." [145]

Wikisource het die teks van 'n 1911 Encyclopædia Britannica artikel oor omstreeks 1911 organisasie van die universiteit.

Toelatings en finansiële hulp Wysig

Vir die voorgraadse klas van 2023 het die Universiteit van Virginia 'n rekord van 40,815 aansoeke ontvang, met 24 persent toegelaat. [146] Ongeveer 40 persent van die toegelate persone is nie-blank. [146] Gematrikuleerde studente kom uit al 50 state en 147 buitelandse lande. [147] [148] Volgens die Amerikaanse wet moet UVA twee derdes van sy voorgraadse studentegroep matrikuleer uit sy poel in-staat aansoekers. [146] As gevolg hiervan is die aanvaardingskoers vir studente in die staat (36 persent) byna twee keer die buitelandse koers (19 persent) vanaf 2019. [146] Die universiteit het 'n bestendige toename in die aantal kandidate gekry. in die afgelope dekades, en die aantal aansoeke het meer as verdubbel sedert die klas van 2008 15,094 aansoeke ontvang het. [149] Vanaf 2014 was 93 persent van die toegelate aansoekers in die top 10 persent van hul hoërskoolklasse. [148] [150]

Gedurende die skooljaar 2012–2013 was die verskil tussen buitelandse en staatsonderrig $ 26,012 per jaar. [151]

President James Ryan het tydens sy inhuldiging in die herfs 2018 aangekondig dat studente in die staat van gesinne wat minder as $ 80,000 per jaar verdien, volle onderrigbeurse ontvang. [70] Diegene van gesinne wat minder as $ 30,000 verdien, ontvang ook gratis kamer en kos. [70] Die universiteit het reeds 100 persent van die bewese behoefte aan alle toegelate voorgraadse studente bevredig, wat dit een van slegs twee openbare universiteite in die VSA was om hierdie vlak van finansiële hulp aan sy studente te bereik. [152] [153] Amerikaanse nuus en wêreldberig erken die universiteit se laer koste ten opsigte van mededingende private universiteite met 'n artikel oor UVA se waarde. [154] Vir 2014 het die universiteit algeheel die 4de plek behaal deur die Princeton Review vir "Groot finansiële hulp". [155] In 2008 noem die Center for College Affordability and Productivity UVA die hoogste waarde onder alle nasionale openbare kolleges en universiteite, en in 2009 is UVA weer in 'n aparte apartheid as die 'beste waarde' onder openbare universiteite in die Verenigde State aangewys. ranglys volgens VSA VANDAG en die Princeton Review. [156] [157] [158] Kiplinger in 2014 was UVA die 2de uit die 100 beste openbare kolleges en universiteite met die beste waarde in die land. [159]

Nagraadse en professionele skoolopnames is ook baie selektief. Vanaf 2019 was die gemiddelde LSAT -telling 169 by die School of Law, terwyl by die Darden School of Business die gemiddelde GMAT -telling 718 was. [160] [161]

Die studentelewe aan die Universiteit van Virginia word gekenmerk deur 'n aantal unieke tradisies. Die kampus van die universiteit word die 'gronde' genoem. Eerstejaars, tweedejaars, juniors en seniors word eerder eerste-, tweede-, derde- en vierdejaars genoem om Jefferson se oortuiging te weerspieël dat leer 'n lewenslange proses is, eerder as een wat binne vier jaar voltooi moet word.

Student-fakulteit interaksie en verbindings Redigeer

Professore word tradisioneel aangespreek as 'meneer'. of "mev." by UVA in plaas van 'Doctor' (alhoewel mediese dokters die uitsondering is) uit eerbied vir Jefferson se begeerte om gelyk te wees aan idees, gediskrimineer deur verdienste en sonder titelbelasting. UVA vergemaklik noue interaksies tussen studente en professore op verskeie maniere.

Eerstejaarstudente aan die College of Arts & amp Science het die geleentheid om twee universiteitseminare te neem, een per semester, wat later ook aan ander studente beskikbaar gestel word. Hierdie klein klasse, van 4 tot 19 studente elk, bied geleenthede om vanaf die begin van 'n student se akademiese loopbaan nou saam te werk met professore aan die universiteit.Die klein groeperings help ook om meer gereelde en intense gesprekke tussen studente in hierdie nouer omgewing te vergemaklik.

Kies 'n fakulteit by Brown College op Monroe Hill, Hereford College, International Residential College en in Pavilions on The Lawn. Dit bied professore meer geleenthede om studente uit te nooi vir middagetes en aandetes, wat gereeld plaasvind, en dit skep kanse vir impromptu vergaderings en interaksies tussen fakulteite en studente op die terrein.

Dit weerspieël hierdie noue student-fakulteit-interaksie by UVA, en verwelkom die Nobelpryswenner William Faulkner in 1957 as 'n skrywer in die koshuis. . Hy is ernstig beseer in 'n perdongeluk in 1959, en het nie teruggekeer na die staat voor sy dood in 1962. [162] Faulkner het toe die meerderheid van sy papiere aan Alderman Library nagelaat, wat UVA die grootste Faulkner -argiewe ter wêreld gegee het. [163]

Globale burgerskap -inisiatiewe Redigeer

Die International Residential College is 'n residensiële kollege by UVA wat studente van regoor die wêreld lok en vier wat verkies om die universiteit by te woon. Dit is een van drie groot residensiële kolleges by UVA. Studente daar kom uit 45 verskillende lande, wat 40% van die studentebevolking verteenwoordig, maar Amerikaanse studente word aangemoedig om ook by IRC te woon om meer te wete te kom oor die lande waarvandaan hul klasmaats gereis het om UVA by te woon.

UVA was voorheen die akademiese borg vir Semester at Sea. Gedurende die geskiedenis van die program sedert 1963 het byna 55,000 voorgraadse studente [164] van meer as 1500 kolleges en universiteite aan Semester at Sea deelgeneem.

Die Universiteit van Virginia het die Paul Simon -toekenning vir omvattende internasionalisering in 2015 ontvang deur die Association of International Educators. [165] Hierdie toekenning bevestig die sukses en toewyding van die universiteit in die opvoeding van sy studente op 'n globale sowel as nasionale vlak. [165]

Studente leierskap geleenthede Wysig

Daar is 'n aantal UVA -voorgraadse leierskapgeleenthede wat aangebied word, benewens die standaard studente -regering of broederskap- en vroueposisies wat by baie universiteite gevind word. Dit bevat die geheime genootskappe en debatsverenigings van UVA, die erekomitees wat deur studente bestuur word, en die kans om erkenning te kry as 'n vierdejaarstudent op die hoogtepunt van studenteleierskap deur gevra te word om op The Lawn te woon.

Die Frank Batten School of Leadership and Public Policy, wat in 2007 gestig is, brei uit op hierdie unieke studenteleierskapgeleenthede om Leierskap self as 'n interdissiplinêre onderwerp te bestudeer, en sluit nou aan by baie van die universiteite se skole, insluitend die argitektuur, onderwys, Ingenieurs-, regs-, mediese en Darden -skole, sowel as met programme in politiek, ekonomie en toegepaste etiek.

Geheime samelewings Edit

Studenteverenigings bestaan ​​sedert die vroeë 19de eeu op die terrein. Geheime samelewings het sedert die eerste klas studente in 1825 deel uitgemaak van die studentelewe van die Universiteit van Virginia. Hoewel die aantal verenigings 'n hoogtepunt bereik het gedurende die 75-jarige periode tussen 1875 en 1950, is daar steeds ses verenigings aktief wat meer as 100 jaar oud is , en verskeie nuwer samelewings.

Eerstelsel Wysig

Die eerste gekodifiseerde erestelsel van die land is in 1842 ingestel deur UVA -professor Henry St. George Tucker, senior, nadat 'n mede -professor op The Lawn doodgeskiet is. Daar is drie beginsels in die stelsel: studente moet eenvoudig nie lieg, bedrieg of steel nie. Dit is 'n 'enkele sanksiestelsel', wat beteken dat die pleeg van enige van hierdie drie oortredings die uitsetting van die universiteit tot gevolg sal hê. As hulle beskuldig word, word studente voor hul eweknieë verhoor - medestudente, nooit fakulteite nie, dien as advokaat en jurie.

Die erestelsel is bedoel om deur studente bestuur en deur studente bestuur te word. [167] Alhoewel die erekomitee se hulpbronne gespanne was deur massale skandale soos 'n saak in 2001 van 122 vermeende bedrieërs oor 'n paar jaar in 'n enkele groot Fisika -opnamekursus, en federale regsgedinge die stelsel uitgedaag het, word sy uitsprake selde omgekeer. [168] [169] [170] Daar is slegs een gedokumenteerde geval van direkte inmenging van die UVA -administrasie in 'n erestelselproses: die verhoor en die daaropvolgende herverhoor van Christopher Leggett. [171]

Studente -aktiwiteite Redigeer

Baie geleenthede vind plaas aan die Universiteit van Virginia, op die grasperk en oor die terrein. Een van die grootste geleenthede by UVA is Springfest, aangebied deur die Universiteitsprogramraad. Dit vind elke jaar in die lente plaas en bevat 'n groot gratis konsert, verskillende opblaas- en speletjies. 'N Ander gewilde geleentheid is Foxfield, 'n steilhelling en sosiale byeenkoms wat in April in die omgewing van Albemarle County plaasvind, en wat jaarliks ​​duisende studente van die Universiteit van Virginia en naburige kolleges bywoon. [172]

Die studentelewe -gebou word Newcomb Hall genoem. Dit is die tuiste van die Studenteaktiviteite -sentrum (SAC) en die Media -aktiwiteite -sentrum (MAC), waar studentegroepe leiersraad kan kry en rekenaar- en kopieerhulpbronne kan gebruik, asook verskeie vergaderruimtes vir studentegroepe. Studenteraad, die selfbeheerliggaam vir studente, hou vergaderings Dinsdae om 18:30. in die Newcomb South Meeting Room. Studenteraad, oftewel "StudCo", hou ook kantoorure en gereelde komiteevergaderings in die nuut opgeknapte Newcomb Programs and Council (PAC) kamer. Die PAC huisves ook die Universiteitsprogramraad en Klasrade. Die nuwe kelder is die tuiste van die kantoor van die onafhanklike studentekoerant Die verklaring, Die Cavalier Daily, en die Consortium of University Publications.

In 2005 is die universiteit aangewys as "Hottest for Fitness" Nuusweek tydskrif, [173] deels te danke aan 94% van sy studente wat een van die vier binnenshuise atletiekgeriewe gebruik. Die water- en fiksheidsentrum, veral oorkant die Alderman Dorms, is veral gewild. Die Universiteit van Virginia het in 2006 [174] en 2008 [175] meer werkers na die Peace Corps gestuur as enige ander 'medium' universiteit in die Verenigde State. Vrywilligerswerk aan die universiteit is gesentreer rondom Madison House, wat talle geleenthede bied om ander te dien. Onder die talle programme wat aangebied word, is onderrig, verbetering van behuising, 'n organisasie genaamd Hoos Against Hunger, wat voedsel uit restaurante aan haweloses van Charlottesville gee, eerder as om dit toe te laat, onder talle ander vrywilligersprogramme.

Soos by baie universiteite, is alkoholgebruik deel van die sosiale lewe van baie voorgraadse studente. Kommer het veral ontstaan ​​oor 'n neiging in die verlede dat oormatige alkohol gedurende die vierde jaar gedurende die dag van die laaste tuisvoetbalwedstryd gebruik is. [176] President Casteen kondig 'n skenking van $ 2,5 miljoen van Anheuser-Busch aan om 'n nuwe UVA-gebaseerde Social Norms Institute in September 2006 te befonds. [177] 'n Woordvoerder het gesê: "die doel is om studente die positiewe gedrag van die groot mense na te boots. meerderheid studente ". Aan die ander kant was die universiteit die eerste plek in Speel seun se lys van die top 10 partytjie -skole in 2012, gebaseer op graderings van seks, sport en naglewe. [178]

Studente -aktivisme Redigeer

Die Universiteit van Virginia het 'n lang geskiedenis van studente -aktiviste wat radikale omgewings-, godsdienstige en politieke groepe gevorm het om verskillende sosiale veranderinge te beveg. [179] 'n Besondere intense periode van studente -aktivisme het gedurende die sewentigerjare plaasgevind tydens die May Days -aanvalle teen die Viëtnam -oorlog. [180] Meer onlangs het die Curry School of Education en sy Youth-Nex Center in 2019 'n nasionale konferensie gehou om studente-aktivisme by UVA en verder te bevorder. [181]

Broederskap en meisies Verander

Die Universiteit van Virginia het 'n aantal broederskap en bruidskappe op die kampus, wat die tradisionele sosiale broederskap en meisies insluit, sowel as mede -opvoedkundige, diens- en eer -broederskap. Die sosiale lewe aan die universiteit is oorspronklik oorheers deur debatsverenigings. [182] Die eerste broederskaphoofstuk wat by UVA gestig is, was Delta Kappa Epsilon in 1852, en dit is vinnig gevolg deur nog vele meer die Universiteit van Virginia was die geboorteplek van twee nasionale broederskap, Kappa Sigma en Pi Kappa Alpha, wat aan die universiteit bestaan ​​om hierdie dag. [183] ​​[184] [185]

Gedurende die twintigste eeu het die rolle van hierdie organisasies op die kampus uitgebrei tot sosiale sororiteite, professionele broederskap en sororiteite, diensgenootskappe, ere -verenigings, swart broeders en sororiteite, en multikulturele broederskap en sororiteite. Ongeveer 30% van die studentekorps is lede van sosiale broederskap en meisies, terwyl bykomende studente betrokke is by diens-, professionele en ere -broederskap. [186] "Spoed en belofte" vind in die lentesemester plaas by die meeste organisasies. Kappa Sigma en die Trigon Engineering Society hou voorbehoude kamers op die grasperk, terwyl Pi Kappa Alpha die enigste voorgraadse kamer in die reeks het. [187]

Vervoer Redigeer

'N Stel buslyne wat deur die Universiteit se Transitdiens bestuur word, verbind verskillende dele van die UVA -terrein met aangrensende parkeergeriewe. Dit word aangevul deur 'n stel buslyne wat deur Charlottesville Area Transit bestuur word, wat die Universiteit van Virginia met ander dele van Charlottesville verbind. Die Virginia Department of Transportation onderhou die paaie deur die universiteitsgronde as State Route 302. [188]

Charlottesville Union Station is slegs 0,97 km van UVA af, en daarvandaan bedien energiedoeltreffende Amtrak -passasierstreine Charlottesville op drie roetes: die Kardinaal (Chicago na New York), Halfmaan (New Orleans na New York City), en Noordoos -streek (Virginia na Boston). Die langafstand Kardinaal werk drie keer per week, terwyl die Halfmaan en Noordoos -streek albei hardloop daagliks. Die lughawe Charlottesville - Albemarle, 13 myl daarvandaan, het direkte vlugte na Chicago, New York, Atlanta, Charlotte en Philadelphia. Die groter Richmond Internasionale Lughawe is 124 myl suidoos, en die nog groter Dulles Internasionale Lughawe is 159 km noordoos. Hulle is onderskeidelik toeganklik via Interstate 64 en U.S. 29, wat albei groot snelweë is en gereeld verhandel word.

Megabus het Charlottesville begin bedien met goedkoop direkte snelroetes na en van Washington, DC in 2018. [189] Megabus loop ook tot vier reise per dag van Charlottesville na New York City met verskeie tussenstop tussen. [190] Net soos die treine, is die Megabus -stop by die nabygeleë Amtrak -stasie. [190]

Virginia was die afgelope paar jaar by die top van kollegiale atletiekprogramme. In 2015 en 2019 het UVA die landwye Capital One Cup gewen vir algehele uitnemendheid by mans. [16] Die spanne en atlete wat Virginia in kollege -atletiek verteenwoordig, word die Kavaliers sedert 1923, voor die NBA se Cleveland Cavaliers met byna 'n halwe eeu.

In 2019 het Virginia-mansbasketbal die NCAA-kampioenskap in "March Madness" gewen, die nasionale uitskakeling van die nasionale basketbaltoernooi YouGov Amerikaanse kykers (vanaf dieselfde jaar) ondervra dat dit die opwindendste kollegiale sportbyeenkoms is. [191] [192] In 2015, toe Virginia die eerste keer sy eerste Capital One Cup gewen het, het sy spanne die 2014 College Cup, die 2015 College World Series en die 2015 NCAA Tennis Kampioenskappe gewen. Toe dit die prestasie in 2019 herhaal, het die program sowel March Madness as die 2019 Lacrosse -kampioenskap vir mans gewen.

Die atletiekdirekteur van Virginia is Carla Williams, die eerste Afro -Amerikaanse vrou wat die pos beklee het by enige kragkonferensie -universiteit. Die vorige atletiekdirekteur was Craig Littlepage, die eerste Afro -Amerikaner wat die titel in die ACC gehad het. Hy beklee die pos vir sestien jaar en onder sy leiding het UVA baie belangrike personeellede bygevoeg wat sukses getoon het naby die top van hul onderskeie sportsoorte, waaronder die onlangse NCAA -kampioene Tony Bennett, Lars Tiffany, Brian O'Connor en Todd DeSorbo, as asook Bronco Mendenhall. Onder afrigters wat langer ampstermyne het, het George Gelnovatch sedert 2009. twee NCAA -sokkertoernooie vir mans sedert 2009 gewen. Kevin Sauer het sedert 2010 UVA -vroue se roei na twee NCAA -titels gelei.

Kampioenskappe Redigeer

Net in die 21ste eeu het UVA -spanne sewentien NCAA -kampioenskappe gewen. Die manspanne het onlangse NCAA -titels in basketbal (2019) lacrosse (2003, 2006, 2011, 2019 en 2021) bofbal (2015) sokker (2009 en 2014) en tennis (2013, 2015, 2016 en 2017) gewen. UVA -vroue het onlangse NCAA -titels in roei (2010 en 2012) en swem en duik (2021) gewen. Die Kavaliers staan ​​eerste in die ACC ('n kragkonferensie) met 20 NCAA -kampioenskappe vir mans, en derde op die konferensie met agt NCAA -kampioenskappe vir vroue.

Onder Tony Bennett het die Cavaliers 'n basketbalrenaissance beleef, die NCAA-kampioenskap in 2019 gewen, die ACC-toernooie van 2014 (oor Duke) en 2018 (oor Noord-Carolina) gewen en die gewone seisoenskampioenskappe in 2014, 2015, 2018 en 2019 gewen UVA het onlangs die derde program in die geskiedenis van die ACC geword wat 30 of meer wedstryde in opeenvolgende seisoene gewen het, en John Paul Jones Arena word beskou as een van die meer intimiderende reise vir teenstander. Die basketbalprogram vir vroue het in 1990 nie sy eie NCAA -kampioenskap gehad nie, en die kampioenskapwedstryd in oortyd verloor. Die span word tans gelei deur die WNBA -legende Tina Thompson.

Die Virginia-mans- en dames-lacrosse-programme is twee van die mees dominante in die geskiedenis van die sport, en wen tien van UVA se nege-en-twintig NCAA-kampioenskappe tussen hulle en nog twee (vir 'n totaal van 11 erkende nasionale kampioenskappe) voordat NCAA toesig begin. 2019 en 2021 NCAA-kampioen, hoofafrigter vir mans, Lars Tiffany, het UVA weer op die voorgrond geplaas nadat Dom Starsia uittree as die alledaagse ACC-leier in mans se lacrosse-oorwinnings. Al drie die UVA -hoofafrigters in die posisie voor Tiffany staan ​​steeds (vanaf 2019) in die top 20 van loopbaanoorwinnings. Drie-tydige NCAA-kampioen-hoofafrigter Julie Myers lei vroue se lacrosse en onder haar leiding is Virginia die enigste program wat kwalifiseer vir 24 opeenvolgende NCAA-toernooie vanaf 2019. [193]

Die Cavalier -bofbalspan onder Brian O'Connor het ook groot sukses behaal. UVA eindig as nasionale naaswenners in die 2014 College World Series en kom terug om die 2015 College World Series te wen. Virginia het vyf NCAA Super Regional -toernooie by Davenport Field aangebied.

Die UVA-manstennisprogram vir mans het in 2015–2017 'drie-turf' NCAA-kampioenskappe gewen nadat hulle die eerste van die Cavaliers in 2013 gewen het. Noord -Virginia). [194]

Die landloopspan van die Universiteit van Virginia het die NCAA -afdeling vir vroue in die landloopkampioenskap in 1981 en 1982 gewen, asook die DI Binne -kampioenskappe. [195]

Die swem- en duikspan vir vroue het sy eerste NCAA -kampioenskap in 2021 gewen. [196]

Rivaliteite Redigeer

Amptelike wedrenwedstryde wat deur ACC aangewys is, sluit die Virginia -Virginia Tech -wedywering en die Virginia -Louisville -reeks in. Hierdie twee wedywerings word gewaarborg vir 'n jaarlikse wedstryd in alle sportsoorte, en 'n tuis-en-weg-reeks in mans- en damesbasketbal. Die Kavaliers het teen die Hokies in die Statebond -uitdaging en meer onlangs deelgeneem aan die Statebond -botsing, onder nuwe reëls, vir baie sportsoorte waarin hulle kop-aan-kop meeding. Die Cavaliers het met 2-0 voor die Hokies in die Uitdaging en 3–2 in die Botsing (5–2 algeheel). Miskien was die twee belangrikste wedyweringswedstryde tussen die Cavaliers en Hokies albei op 1 Maart 2007 en 15 Januarie 2019 in mans basketbal. kry 'n deel van die gereelde seisoen konferensie kampioenskap. UVA het die wedstryd met 69–56 gewen en hul vyfde van tien ACC -titels behaal. In laasgenoemde klop UVA nommer 4 Virginia Tech 81–59 in die enigste ontmoeting tussen twee AP Top 10 -spanne in die geskiedenis van die wedywering.

Die ACC word dikwels beskou as die beste basketbalkonferensie vir kollege, [197] [198] [199] [200] [201] en UVA lei die reeks in sy amptelike ACC -basketbalwedstryde: teen Virginia Tech 96–56 en Louisville 15– 4, vanaf 2019 [opdatering]. In 'n ontluikende maar skewe reeks tussen Virginia se Tony Bennett en Louisville se Rick Pitino het Bennett 5 van 6 wedstryde gewen voordat Pitino se Hall of Fame -loopbaan in Louisville in 'n skandaal geëindig het. Ander opvallende basketbalwedstryde sluit in die teen Noord -Carolina en Maryland. Veral die ACC -toernooi in 1982, waar Dean Smith sy span toekomstige NBA -sterre (soos Michael Jordan en James Worthy) sewe minute lank die bal gehou het, teen 'n Virginia -span met Ralph Sampson, het gelei tot die koms van die skietklok en die driepuntlyn. Die Maryland -wedywering is nou meestal slapend, maar dit is weer aangewys vir die 2014 en 2018 -uitgawes van die ACC - Big Ten Challenge, met albei uitdagings wat die Cavaliers op die pad in College Park gewen het.

Virginia mans se lacrosse, as een van die wonderlike NCAA-programme van alle tye, het 'n kampioenskapswedstryd met die ACC-program Syracuse (die Cavaliers en Orange wat 18 NCAA-kampioenskappe tussen hulle hou), sowel as wedywerings teen die groot tien programme Johns Hopkins en Maryland. Die wedrenne tussen Syracuse en Johns Hopkins word minstens een keer per seisoen gespeel (Syracuse het gespeel twee keer in 2021 [202]) met die spanne wat hulle dikwels 'n tweede of derde keer in die ACC- en NCAA -toernooie te staan ​​kom. Virginia se lacrosse, ook 'n multi-NCAA-kampioenskapsprogram, handhaaf verskeie van dieselfde wedywerings.

Die sokkerspan van Virginia ding teen Noord -Carolina mee in die South's Oldest Rivalry, 'n historiese voetbalwedstryd wat 'n sittende president van die Verenigde State, Calvin Coolidge, in 1924 tyd gemaak het om in Charlottesville by te woon. Die 1960's en 1970's was besonder donker dekades vir die sokkerprogram, wat later in die 1980's en 1990's 'n herlewing onder George Welsh beleef het. Afrigter Welsh het die program tot sy eerste bakbiedings gelei, begin met die 1984 Peach Bowl. Welsh, wat selfs AP No.1 op die ranglys vir Virginia in Oktober 1990, is 'n lid van die College Football Hall of Fame nadat hy die tweede meeste oorwinnings in die ACC-geskiedenis opgestel het ná Bobby Bowden. [203] In 'n historiese wedywering tussen twee legendariese afrigters het Welsh twee wedstryde geëindig in die kop-aan-kop-reeks teen Frank Beamer, afrigter van Virginia Tech, met 8–6. Hy was ook oorheersend teen UNC in die Southest Old Rivalry, en eindig 13–5–1, insluitend 'n perfekte rekord van 10-0 teen North Carolina in Scott Stadium.

Borgskap Wysig

In 2015 het The Cavaliers 'n 10-jarige borgskapooreenkoms met Nike beding, waaruit die program $ 3,5 miljoen per jaar ontvang. [204]

Fakulteit Redigeer

Die fakulteit was oorspronklik onder die studente in die Akademiese Dorp gehuisves, sowel as instrukteurs as adviseurs, en het voortgegaan om die McCormick Road Old Dorms op te neem, hoewel dit uitgefaseer is ten gunste van voorgraadse studente -adviseurs (RA's). Verskeie van die fakulteite sit egter voort met die universiteitstradisie om op die terrein te woon, hetsy op die grasperk in die verskillende paviljoene, of as genote by een van drie residensiële kolleges (Brown College by Monroe Hill, Hereford College en die International Residential College) .

Die fakulteit van die universiteit bevat 'n wenner van die Nasionale Geesteswetenskappe en Nasionale Medalje van Kunste en 'n voormalige Amerikaanse digter, 'n bekroonde in die Orde van Isabella the Catholic, [205] 25 Guggenheim -genote, 26 Fulbright -genote, ses National Endowment for the Humanities -genote, twee wenners van die presidensiële Young Investigator -toekenning, drie wenners van die Sloan -toekenning, drie wenners van die Packard Foundation -toekenning en 'n wenner van die 2005 Nobelprys vir fisiologie of geneeskunde. [206] Professor Fisika James McCarthy was die hoof akademiese skakel met die regering by die oprigting van SURANET, en die universiteit het ook deelgeneem aan ARPANET, Abilene, Internet2 en Lambda Rail. Op 19 Maart 1986 word die universiteit se domeinnaam, VIRGINIA.EDU, die eerste registrasie onder die .EDU-topvlakdomein, afkomstig van die Statebond van Virginia oor wat die World Wide Web sou word. [207]

Larry Sabato het, volgens Die Wall Street Journal en Die Washington Post, word die mees aangehaalde professor in die land deur nasionale en streeks nuusorganisasies, beide op die internet en in druk. [208] Burgerregte -aktivis Julian Bond, 'n professor in die Departement Geskiedenis van Corcoran van 1990 tot 2012, was die voorsitter van die NAACP van 1998 tot 2009 en is gekies as gasheer vir die Nobelpryswenners in 1998.

Alumni Redigeer

Vanaf Desember 2014 [update] het die Universiteit van Virginia 221,000 lewende gegradueerdes. [12] Volgens 'n studie deur navorsers aan die Darden School en Stanford University, het UVA -alumni meer as 65,000 maatskappye gestig wat 2,3 miljoen mense wêreldwyd in diens gehad het met 'n jaarlikse wêreldinkomste van $ 1,6 biljoen. [12] Uitgetrapoleerde getalle toon dat maatskappye wat deur UVA -alumni gestig is, 371 000 werksgeleenthede in die staat Virginia alleen geskep het. [12] Die relatief klein bedrag wat die Statebond UVA vir ondersteuning gee, is deur die studie bepaal om 'n geweldige opbrengs op belegging vir die staat te hê. [12]

President van die Verenigde State, Woodrow Wilson en drie en vyftig Rhodes Scholars het UVA bygewoon. [104] Dit is die meeste van enige universiteit in die Amerikaanse Suide, die meeste onder alle staatsondersteunde openbare universiteite en die agtste mees algehele. [105]

Dertig Amerikaanse staats- of Amerikaanse territoriale goewerneurs het aan UVA gegradueer, waaronder vyftien goewerneurs van Virginia, [nota 3] en vyftien goewerneurs van ander Amerikaanse state en gebiede. [nota 4]

Die alumni -geledere van UVA sluit ook ander in wat wyd bekendheid verwerf het: die rekenaarwetenskap -pionier John Backus pool ontdekkingsreisiger Richard Byrd -wetenskaplikes Walter Reed, Stuart Schreiber, Daniel Barringer, Richard Lutz en Francis Collins kunstenaars Edgar Allan Poe en Georgia O'Keeffe musikante Stephen Malkmus en Boyd Tinsley selfgemaakte miljardêr Paul Tudor Jones nasionale nuusankers Katie Couric en Brit Hume-akteurs Tina Fey en Ben McKenzie Team USA Olimpiese span kapteins John Harkes, Dawn Staley en Claudio Reyna NBA All-Star MVP Ralph Sampson en die NBA se agtste ooit 50 –40–90 skieter Malcolm Brogdon en tweemalige FIFA-wêreldkampioenskap vir vroue, Becky Sauerbrunn, Emily Sonnett en Morgan Brian.


Geneeskunde by UVA — A Brief History

Die Universiteit van Virginia se gesondheidstelsel verpersoonlik die leierskap en vindingrykheid van sy stigter, Thomas Jefferson. Twee eeue gelede het Jefferson die Universiteit van Virginia en die 10de mediese skool van die land gestig, wat sedertdien gegroei het tot 'n nasionaal bekende akademiese mediese sentrum wat toegewyd is aan die verskaffing van uitstekende pasiëntesorg, die opvoeding van gesondheidsleiers van môre en die ontdekking van beter maniere om te behandel siekte.

Toe Jefferson sy ontwerpe vir die Universiteit van Virginia voltooi het, het hy 'n mediese gebou, die Anatomical Hall, ingesluit. In 1826 voltooi, bevat die saal 'n teater vir anatomiese en mediese demonstrasies vir studente. Dr. Robley Dunglison, wat deur Jefferson uit Londen gewerf is, was die eerste lid van die mediese fakulteit en die eerste voltydse professor in medisyne in die Verenigde State. Charlottesville was destyds te klein en geïsoleer om 'n hospitaal te ondersteun, en daarom het mediese kursusse teorie en anatomiese studie gevolg eerder as praktiese ervarings. Oor die volgende dekades is 'n apteek en daarna 'n hospitaal geopen om studente en plaaslike inwoners te versorg, wat ook as modelle vir die mediese klasse gedien het.

In 1893 het die mediese fakulteit die bou van 'n moderne hospitaal op universiteitsterrein aanbeveel. Die eerste Universiteit van Virginia-hospitaal-'n fasiliteit van 150 beddens met 'n sentrale gebou omring deur paviljoene-het op 13 April 1901, Thomas Jefferson se verjaardag, geopen.

Vandag het die UVA -hospitaal gegroei tot die gesondheidstelsel, wat 'n netwerk van fasiliteite verteenwoordig wat pasiëntsorg, gesondheidsopvoeding, navorsing en openbare diens ondersteun en integreer:


Universiteit van Virginia

Ons redakteurs gaan na wat u ingedien het, en bepaal of hulle die artikel moet hersien.

Universiteit van Virginia, openbare, mede -opvoedkundige instelling vir hoër onderwys in Charlottesville, Virginia, VS, op 'n kampus van 405 hektaar naby die voetheuwels van die Blue Ridge Mountains. Dit is gestig deur Thomas Jefferson, en is geoktrooieer in 1819. Jefferson is bygestaan ​​deur Joseph C. Cabell (1778–1856), 'n lid van die Virginia-senaat en die skool se hoofinsameling. Die skool het Jefferson verkies tot sy eerste rektor van die raad van besoekers (die beheerliggaam). James Madison en James Monroe was ander Amerikaanse presidente wat in die raad van die universiteit gedien het.

Jefferson het die kampus van sy 'akademiese dorp' aangelê, die geboue daarvan ontwerp, toesig gehou oor die bou van die Rotunda (wat hy op die Pantheon in Rome ontwerp het), die leergang beplan en die fakulteit gekies. Die skool is in 1825 geopen met 'n fakulteit van agt. Jefferson het 'n elektiewe studiestelsel ingestel en gekant teen die toekenning van grade as 'kunsmatige versierings'. Teen die tyd van die Amerikaanse burgeroorlog was die universiteit tweede op Harvard, net wat die grootte van die fakulteit en studente betref. Dit was in wese 'n nagraadse skool totdat die baccalaureus in die wetenskap in 1868 aangebied is, en in 1899 het die baccalaureusgraad die primêre graad geword. (Die universiteit het in 1831 'n meestersgraad in kunste goedgekeur, die primêre graad in die 19de eeu wat die eerste keer in 1828 toegeken is en 'n graad in die regte in 1842.)

In 1904 word Edwin A. Alderman verkies tot die eerste president, voorheen was die administratiewe hoof die voorsitter van die fakulteit. Onder Alderman (1904–31) het die universiteit sy basiese moderne struktuur gevestig. Die McIntire School of Commerce is daar in 1952 gestig en die Sentrum vir Gevorderde Studies in 1965. Spesiale programme sluit in Asiatiese, Afro-Amerikaanse en Afrikaanse studies, Slawiese tale en letterkunde, en omgewings- en rekenaarwetenskappe.

Inskrywings is die grootste by die College of Arts and Sciences. Ander skole onderrig argitektuur, onderwys, ingenieurswese en toegepaste wetenskappe en verpleegkunde. Die gegradueerde en professionele skole sluit in die Colgate Darden School of Business Administration, die Graduate School of Arts and Sciences en die regte van die regte en medisyne. Die totale inskrywing is ongeveer 18,000.

Mary Washington College in Fredericksburg (gehandhaaf in 1908 as 'n vrouekollege) is van 1944 tot 1972 by die universiteit gekonsolideer. Teen die sewentigerjare was vroue voorheen by alle eenhede van die universiteit ingeskryf, hulle kon slegs geselekteerde programme en nagraadse skole bywoon. Clinch Valley College (1954) in Wise, in die suidweste van Virginia, is 'n aangeslote skool.

Hierdie artikel is mees onlangs hersien en bygewerk deur Amy Tikkanen, bestuurder van korreksies.


Inhoud

Vroeë geskiedenis Redigeer

Die verhaal van sokker by UVA begin eintlik in die herfs van 1886, toe twee nagraadse studente aan die Universiteit, die voormalige Yale -student Charles Willcox, wat die mediese skool by UVA volg, [8] en die voormalige Princeton -student, Richard Reid Rogers [9] wat aan die regsskool gematrikuleer, het die sport aan die Jefferson's University bekendgestel. Nadat hulle die sukses van Princeton en Yale tydens hul voorgraadse loopbane gesien het, het hierdie twee mans 'n magdom kennis oor hierdie ontluikende sport gebring na 'n gebied in die land waar geen voetbalspanne was nie: die suide. [9]

Studente aan UVA het al in 1870 bakkies gespeel van die skopstyl van sokker, en sommige beweer selfs dat sommige vlytiges in 1871 'n wedstryd teen Washington en Lee College gereël het, net twee jaar na Rutgers en Princeton se historiese eerste wedstryd in 1869. Maar daar is geen rekord gevind van die telling van hierdie wedstryd nie. Daar is 'n rekord van 'n wedstryd tussen Washington & amp Lee en VMI in 1873, die eerste wedstryd in die suide. In 1874 het universiteitstudente kennis gemaak met die sport van rugby toe hulle in 'n tellinglose wedstryd teen 'n span Engelse van Albemarle County gespeel het. Agt jaar later, in November 1883, is 'n sokkerklub herorganiseer, 'n grondwet opgestel en beamptes verkies. 75 mans het teen mekaar meegeding, maar nie teen 'n ander klub nie. [9] The University Magazine beskryf hoe "pluk gekweek word deur 'n mededinger te versmoor en met geweld op die grond te gooi." [10]

Uiteindelik, in die herfs van 1887, het Willcox en Reid, nadat hulle deur die jaar belangstelling in hul medestudente gewek het, gehelp om Virginia sy eerste gereeld georganiseerde span in die veld te plaas. Maar in hierdie vroeë dae het hulle niemand gehad om te speel nie. Gelukkig het Pantops Academy, 'n seunskool wat net langs die UVA -terrein gestig is, ingestem tot 'n wedstryd op 13 November 1887. Na 'n telling sonder wedstryde was daar 'n herhaling vir Maart 1888. Die historiese eerste wedstryd is behaal deur quarterback Herbert Barry en die Universiteit wen 26–0. [11]

Die daaropvolgende seisoen, op 8 Desember 1888, speel UVA hul eerste interkollegiale wedstryd, 'n verlies van 26-0 vir Johns Hopkins. Die verlies het nie hul entoesiasme vir die sport gedemp nie. Virginia het die guns teruggegee met 'n drukking van Hopkins van 58-0 die volgende seisoen toe hulle met 4-2 geseëvier het, met 'n marge van 180-4 in sy oorwinnings en twee noue verliese teen 'n span van Lehigh en Navy met agt oorwinnings. [12]

Eerste kampioenskappe Redigeer

Die spanne van 1889, 1890, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896 en 1897 eis almal Suidelike kampioenskappe. Die 116–0 druppel deur Princeton in 1890 dui op die aankoms van voetbal in die suide. [13] [14] The South's Oldest Rivalry het in 1892 begin, toe Virginia wedstryde met Noord -Carolina verdeel het. Die span van 1897 het 'n doellose stryd met Vanderbilt gehad in 'n wedstryd wat as die kampioenskap van die Suide beskou word.

William Lambeth Edit

Die eerste atletiese direkteur van die skool was William Lambeth, 'n mediese professor aan die universiteit, en een van die deelnemers aan die belangrikste reëlskomitees wat ingestel is om van voetbal 'n veiliger sport te maak. Die neiging was egter nie in alle uithoeke welkom nie, volgens die historikus van die universiteit, Philip Alexander Bruce, wat neerhalend geskryf het oor die aankoms van "professionele atlete in vermomming" van regoor die land. Skoolvoorsitter Edwin Alderman, hoewel 'n onvermoeide voorstander van universiteitsvoetbal, was beduidend bekommerd om 'n ondersoekkomitee in 1904 aan te stel, en 'n streng atletiese kode is in 1906 geskryf. [15]

Afrigterskarrousel (1900–1920) Redigeer

Tussen 1900 en 1915 het Virginia gesien hoe afrigters 10 keer verander en 10 wenseisoene behaal met die hulp van die tackle John Loyd, heelagter Bradley Walker, quarterback Robert Kent Gooch en die Suid-Amerika se eerste konsensus All-American in die middelveldspeler Eugene N. "Buck" Mayer . Die spanne 1900, 1901, 1902, 1908, 1914 en 1915 eis Suidelike kampioenskappe.

In 1900 het die span die eerste nederlaag sedert 1897 aan die Sewanee Tigers gegee. Die kaptein van die span was John Loyd, die tackle. Virginia verloor teen Pop Warner se Carlisle Indiane. Bradley Walker, later 'n Nashville -prokureur en prominente skeidsregter, het Hawley Pierce, Carlisle se grootste speler, gegryp en hom tien meter lank gedra terwyl hy oor sy skouer gehang het. [16] [17]

In 1901 is begin met die werk op 85 hektaar (85 000 m) Lambeth Field, wat sportontwikkeling by UVA aandryf. Saam met Walker, 'een van die allermooiste in die suidelike atletiekgeskiedenis', [18] het die 1901-span verskeie prominente spelers gehad, waaronder die tackle Christie Benet, later 'n Amerikaanse senator in Suid-Carolina, toekomstige dokters wat wag was vir Buck Harris en die agterspeler Robert M. Coleman, en quarterback Ed Tutwiler, 'n oordrag van Alabama en die seun van die nyweraar en New Market -kadet Edward Magruder Tutwiler. Die span van 1901 verslaan Gallaudet, maar verloor teen Georgetown, en dus eis beide Gallaudet en Virginia titels.

Die span van 1902 het Carlisle geklop. In 1905 verloor Virginia vir die eerste keer in die laaste jaar van Hunter Carpenter met VPI. Die span van 1908 het 'n enkele puntelose band met Sewanee gehad. Die eerstejaar Archer Christian is in die Georgetown -spel doodgetrap.

SAIAA (1912–1920) Redigeer

1912 verskyn Virginia in die eerste Suid -Atlantiese Interkollegiale Atletiekvereniging (SAIAA) se seisoen. Seisoenkaartjies was $ 7,50 vir studente en $ 9,50 vir alumni toe die Lambeth-stadion met 8 000 sitplekke in 1913 geopen is, met 'n prys van $ 35,000. Die seisoen het begin met drie oorwinnings vir tuisuitskakeling vir Virginia, later in die seisoen gevolg deur 'n tuiswedstryd met Vanderbilt wat as Die Football Classic van die Suide. Treinvragte alumni het in Charlottesville ingestorm om te sien hoe Virginia die Commodores, 34–0, verpletter op Lambeth se toewyding.

Vir jare was dit tradisioneel om elke seisoen 'die grootste tuiswedstryd' aan te wys. In 1914 was dit Georgia-'n 'Rally' Round the Rotunda 'wat UVA met 28-0 gewen het, terwyl Robert Kent Gooch' sy manne met 'n seldsame vermoë 'gelei het,' het die Alumni News gejaag. In 'n wedstryd van 1915 was Yale baie swaar, wat in daardie stadium van Virginia se geskiedenis as die grootste oorwinning van alle tye beskou is. Geen suidelike span het die mag van die Ivy League ooit verslaan nie, totdat Virginia - onder leiding van die quarterback Norborne Berkeley en Buck Mayer - met 10–0 in New Haven gewen het. Opskrifte in die Charlottesville Daily Progress lui: "Yale Bowl a Soup Tureen — Virginia Eleven Serves Dish of Bulldog Stew!" [19] Die span van Virginia uit 1915 was ook die enigste span wat die "punt-per-minuut" Commodores verslaan het. Die enigste verlies van die seisoen was 9–0 op die pad by Harvard. Harvard se enigste verlies was vir die nasionale kampioen Cornell. Halfback Eugene N. "Buck" Mayer was die Suid-Amerikaanse eerste konsensus All-American.

Die eerste voetbalseisoen wat die universiteit ooit verloor het, het die volgende jaar plaasgevind, insluitend 'n terugbetaling van 61–3 by Yale. 'Hulle het te vroeg in die seisoen gespeel', kreun 'n 1916 Alumni News. Vrae oor die rol van atletiek is in 1917 ter syde gestel, verdwerg deur 'n groter gevegsfront wat nou bekend staan ​​as die Eerste Wêreldoorlog. Atletiek is in 1917 en 1918 ingekort "in 'n poging om hierdie universiteit aan te pas by die streng behoeftes van 'n oorlogsvolk", volgens die Corks & amp Curls. [20]

Die oorlog eindig, inskrywings begin herbou, en die sokkeroefening hervat in 1919 met slegs twee briefmanne. "Alle treine lei na Charlottesville!" plakkate wat die "Great Post War Gathering of Virginia Alumni" vir die tuiswedstryd van 15 November 1919 met Vanderbilt bevorder het. UVA verloor met 10–6 en laat val die tradisionele Thanksgiving Day-wedstryd met Noord-Carolina om die “aanvang” -seisoen op 2–5–2 te voltooi.

In Desember 1919 is dr Rice Warren aangestel as afrigter in 1920. Warren het die span van 1920 tot 'n rekord van 5–2–2 gelei. UVA het ook in 1920 by die Southern Intercollegiate Athletic Association aangesluit, maar vertrek saam met baie SIAA -spanne om die Suidelike Konferensie in 1921 te vorm. Rice Warren se ampstermyn eindig voor die 1922 -seisoen, en die nuwe afrigter, Thomas Campbell, het die span tot 'n rekord van 4–4-1 gelei. - nie so middelmatig nie, aangesien die span van '21 slegs drie punte in sy laaste vier wedstryde behaal het.

SoCon (1921–1936) Redigeer

Virginia was 'n charterlid van die Southern Conference in 1921, toe dit en 13 ander skole van die Southern Intercollegiate Athletic Association geskei het. [21]

Universiteitspanne het omstreeks 1923 die Virginia Cavaliers geword, en Earle "Greasy" Neale was die leier van die eerste "amptelike Cavs". Alhoewel sy rekord van 1923 3–5–1 was, het sy spanne dit geniet om rekords van 1924–27 te wen voordat hulle in 1928 tot 2–6–1 gedaal het. Die onverskilligheid van studente het hoog geloop, die deelname was laag en Neale bedank ná die 1928 -seisoen.

Earl Abell het twee jaar lank die voetbal teuels geneem te midde van 'n ander skommeling van die atletiekafdeling. Die pos as atletiese direkteur is geskep, en James G. Driver-'n driejarige briefman by UVA-is aangewys as Athletic Director.

Lambeth Field is teen die lente van 1930 ontgroei, aangesien universiteits- en eerstejaarspanne in sokker, bofbal, baan en lacrosse probeer het om daar te oefen. UVA -historikus Virginius Dabney vertel dat lente -sokkeroefeninge gestaak is weens die spies en diskusgooiers. [22]

Nuwe stadion Edit

Die Universiteit het begin onderhandel om grond vir 'n nuwe sportterrein te bekom, en planne is afgehandel vir die opening van Scott Stadium in Oktober 1931. Grond vir oefenvelde tussen Ivy Road en die C & ampO Railroad tracks is ook verkry.

Ondersteuning vir UVA -sokker het krampagtig geword - selfs broederskapbroers wedde openlik teen die Kavaliers - omstreeks 1930, maar in 1931 het 'n dinamiese nuwe afrigter genaamd Fred Dawson opgewonde gees gemaak. Die verlies van seisoene en 'n gebrek aan atletiekbeurse het Dawson se entoesiasme egter erg geëis, en hy het ná 1933 opgehou en is opgevolg deur Gus Tebell.

Net so gefrustreerd oor die gebrek aan noemenswaardige oorwinnings, was die universiteitspresident Edwin Anderson Alderman, wat 'n komitee opgestel het om die situasie te bestudeer. In 1935 het die Suidelike Konferensie die Graham -plan geïmplementeer, vernoem na die Frank Porter Graham, hoof van die Universiteit van North Carolina -stelsel (wat die Tar Heels -sokker van die Universiteit van North Carolina en die NC State Wolf Pack -sokker insluit). Die Graham -plan het die Suidelike Konferensie daartoe verbind om enige vorm van subsidiëring vir atlete wat nie vir gewone studente beskikbaar was nie, uit te skakel. [23] Die Kavaliers het besluit om die Suider -konferensie aan die einde van die 1936 -sokkerseisoen te verlaat, die jaar toe die Graham -plan in werking getree het. [24]

Onafhanklik (1937–1953) Redigeer

Tebell buig na drie verloorseisoene en word in 1937 opgevolg deur Frank Murray, aangesien die Kavaliers sy status as onafhanklik begin (van konferensieverband). Alhoewel die Kavaliers tydens Murray se eerste jaar met 2–7 geseëvier het, was die span in 1938 onoorwonne teen staatspanne en het dit 'n rekord van 4–4–1 aangeteken, wat byna histeries in die studentegroep was.

Tweede Wêreldoorlog jare Redigeer

Die veertigerjare was 'n tyd van gemengde sukses vir die Kavaliers - grootliks danksy die groot aantal studente wat in die weermag gedien het - maar dit was ook bekend as die era van 'Bullet Bill'. William McGarvey Dudley, 'n 168-pond van Bluefield, Virginia, word dikwels die beste ooit genoem om 'n uniform van Virginia te dra. Dudley, wat trui nommer 35 gedra het, hardloop, slaag, skop, blokkeer, pak en onderskep sy weg na All America -eerbewyse.

Onder Murray het die span van 1940-sonder 'n T-formasie-4–5, maar verbeter tot 8–1 in 1941, die enigste verlies wat 21 tot 19 by Yale ontsteld was. In sy laaste wedstryd as 'n Kavalier het Dudley in 'n Thanksgiving -klassieke uitsending nasionaal 22 punte in Noord -Carolina behaal. Na 'n oorwinning van 28–7 UVA, het sy spanmaats hom van die veld gedra. Dudley het vyfde geëindig in die stemming van die Heisman Trophy in 1941. Murray se span van 1942 het tot 2–6–1 gedaal, nadat hy 29 spelers verloor het vir die gradeplegtigheid en “geleerdheid vir oom Sam”.

Tot die oorlog in 1945 geëindig het, funksioneer UVA -sokker met tydelike spanne - gassterre van ander skole wat by die Universiteit se militêre eenhede ingeskryf was en kon dus speel. Ten spyte van 'n 7–2 seisoen, vertrek Frank Murray, in 1946 opgevolg deur Art Guepe, wat sewe jaar afgerig het met 'n wenrekord.

Na-oorlogse jare Redigeer

In 1947 verslaan Virginia Harvard met 47–0, met 'n span wat John Papit, George Neff en Bob "Rock" Weir bevat. Die wedstryd was beduidend omdat UVA voor die eerste keer swart speler was-Harvard se Chester Pierce. [25] Die sukses van die laat-veertigerjare van die laat veertigerjare het tot in die vroeë vyftigerjare voortgeduur, aangesien Guepe-spanne-met Papit, Joe Palumbo en Tom Scott die eerbewys van All-America gewen het-tussen 1950 en 1952 slegs vyf wedstryde verloor het.

Die Guepe -jare het geëindig na die 1952 -seisoen, toe die afrigter deur Vanderbilt weggejaag is in die nasleep van die universiteitspresident Colgate Darden se weiering om Virginia toe te laat om aan enige sokkerwedstryd na die seisoen deel te neem. Virginia het pas ontkom om permanent van die NCAA verban te word omdat sy atletiekbeurse aan atlete toegeken het, wat op daardie stadium onwettig was. Die NCAA se "Sanity Rules" het bepaal dat kollege -atlete vir hul onderrig moes werk, alhoewel hierdie reël dikwels openlik mislei is (byvoorbeeld, voor die Rose Bowl in 1950, is onthul dat ten minste 16 Ohio State Buckeye -voetbalspelers koud was werk by die staat Ohio, insluitend 'n terugloop op die betaalstaat van die departement van vervoer as 'n bandinspekteur [6]).

President Darden voer 'n beginselvaste argument teen die statuut, en let op die voorbeeld van spanne soos Ohio State, en verklaar onomwonde dat sy skool nie van plan was om die kode te volg nie, aangesien dit die skole van die Groot Tien en SEC in staat gestel het om akademici en in wese te ignoreer betaal om voetbaltalent te behou. Terwyl UVA (tesame met die tradisionele UVA -mededingers Virginia Polytechnic Institute, Maryland en Boston College) daarvan ontsnap het om NCAA -spel verbied te word, was president Darden bekommerd oor die effek van 'groot tydsvoetbal' op die akademiese status van die Universiteit. Na die 1951 -voetbalseisoen, waarin UVA slegs een wedstryd verloor het, het die Virginia Cavaliers genooi na die Orange Bowl, wat president Darden onmiddellik geweier het, wat 'n presedent skep wat dertig jaar lank nie gebreek is nie. [6]

Ook in 1951 het professor Robert Gooch die 'Gooch -verslag' geskryf, waarin versoek word dat UVA sy sokkerprogram afskaf en ophou om sportbeurse te gee. Terwyl president Darden daarteen gekant was om die sokkerprogram of atletiekbeurse heeltemal af te skaf, het hy wel die aantal atletiekbeurse met 80%verminder. Dit het gelei tot die vertrek van afrigter Guepe en 'n reeks verliese seisoene deur die voetbalspan. [5]

ACC (1954 -hede) Redigeer

Verhitte argumente het ontstaan ​​oor die vraag of Virginia by die Atlantiese kuskonferensie moet aansluit. Die atletiese direkteur en die voormalige sokkerafrigter Gus Tebell en president Darden het skerp verskil - Tebell was ten gunste, Darden was bekommerd oor die akademiese standaarde van die liga en die oortuiging dat Virginia slegs met ander Virginia -skole moet inpas - en die Raad van Besoekers ondersteun Tebell. Virginia is op 4 Desember 1953 in die ACC toegelaat. [26] Die eerste 9 jaar in die ACC het 9 verloorseisoene en 'n verloorreeks van 28 wedstryde (die gelyke tweede ergste in die NCAA FBS-geskiedenis) meegebring [27] derde wedstryd van 1958 tot die openingswedstryd van 1961. Die reeks het voor die opening van die 1961 -seisoen voor 18 000 ondersteuners in die Scott -stadion geëindig. Virginia klop William & amp 21–6.

Integrasie Redigeer

In 1970, die vorige jaar van George Blackburn, is UVA se sokkerprogram vir die eerste keer geïntegreer, met die ondertekening van Harrison Davis, Stanley Land, Kent Merritt en John Rainey. [28] Blackburn is vervang deur Don Lawrence, wat deur drie agtereenvolgende verloorseisoene gely het tussen 1971 en 1973. Lawrence is opgevolg deur Ulmo Shannon "Sonny" Randle, UVa '59. AstroTurf is in Mei 1974 in die Scott -stadion gelê, en die span het nog steeds 'n verloorseisoen gehad met 4-7.

Dick Bestwick -era (1976–1981) Redigeer

Na 'n rampspoedige 1-10 seisoen in 1975, het die atletiese direkteur, Eugene Corrigan, Randle afgedank en Dick Bestwick in 1976 aangestel. Bestwick was gewild onder spelers, alumni en fakulteite totdat die span vyf seisoene verloor het in ses jaar. Bestwick is ná die seisoen van 1981 deur die atletiese direkteur Dick Schultz ontslaan.

George Walliese era (1982–2000) Redigeer

Hoofafrigter George Welsh is aangestel vir die begin van die 1982 -seisoen, en het dieselfde pos by die U.S. Naval Academy verlaat. Hy het jare as assistent -afrigter onder Joe Paterno in Penn State deurgebring en 'n wen -tradisie in sy 19 jaar aan die stuur gebring.

Nadat Welsh 2–9 en 6–5 in sy eerste twee veldtogte gewen het, het Welsh die Kavaliers in 1984 na ’n 8–2–2 seisoen gelei met’ n oorwinning van 27–24 Peach Bowl oor Purdue, wat UVA se eerste voorkoms en oorwinning ooit in die rolbal verteenwoordig het.

Baie UVA -eerstes het onder George Welsh voortgegaan:

 • Die eerste eenparige All-America-keuse-1985, aanvallende pak Jim Dombrowski
 • Eerste 10-oorwinningsseisoen — 1989, 10–3
 • Eerste ACC -kampioenskap - 1989
 • Eerste keer op nommer 1—1990, 4 weke
 • Eerste span wat Florida State geklop het in ACC -spel - 1995

In 1985 en 1986 het die Kavaliers nie na rolbalwedstryde gegaan nie. In 1987 begin hulle met 3-4, maar wen die laaste vyf wedstryde om 8–4 te eindig met 'n All-American Bowl-oorwinning oor BYU. In 1988 begin die Kavaliers met 2–4, maar wen hul laaste vyf wedstryde om met 7–4 te eindig sonder om te speel. Die 1989-seisoen was die grootste seisoen in die skoolgeskiedenis, met 'n rekord van 10–3 in die algemeen en die wen van die program se eerste ACC-medekampioenskap. Virginia sou die Florida Citrus Bowl, die eerste Nuwejaarsdagbak in die geskiedenis van die skool, verloor.

Virginia, wat vir die eerste keer in 10 jaar nuwe uniforms gedra het en slegs die tweede keer in die ampstermyn van George Welsh, het in 1994 een van die beste seisoene in hul geskiedenis geniet. in die middel tot donkerblou helms met 'n "V" oor twee gekruiste sabel aan die kante. Die V-Saber-logo is ontwerp deur coach Welsh se seun Matt. Die res van die uniform het verander van oorwegend oranje en wit na oorwegend blou en wit.

Die kunsgras in die Scott -stadion is 'n groot verbetering in die atletiekfasiliteit, en is verwyder voor die begin van die 1995 -seisoen met natuurlike gras. Kunstgras is die eerste keer in 1974 in die Scott -stadion geïnstalleer. David A. Harrison III Field is op 2 September 1995 toegewy by die huisopening van Virginia teen William en Mary. In 1995 wen die Cavaliers hul tweede ACC -titel.

Welsh het op 11 Desember 2000 sy bedanking oor sy gesondheid as 'n primêre rede vir sy besluit genoem, op 'n perskonferensie aangekondig, waar hy eenvoudig gesê het: "Ek is nou, en vir altyd, 'n Wahoo." Welsh tree op 67 uit by Virginia nadat hy hom as die beste afrigter in die UVA- en ACC -geskiedenis gevestig het. Hy het 'n 19-jaar rekord van 134–86–3 in Virginia opgestel, insluitend 'n konferensie-rekord van 80 ACC-oorwinnings. Wallies het die Kavaliers gelei tot 12 rolbalwedstryde en 14 agtereenvolgende jare waarin hulle minstens 7 wedstryde gewen het.

Al Groh -era (2001–2009) Redigeer

Met die uittrede van 'n UVA -legende, was die Virginia -gelowiges op soek na 'n nuwe afrigter wat dieselfde sukses kon bring vir die span wat George Welsh gedurende sy ampstermyn behou het. Nadat die offensiewe koördineerder van Florida State University, Mark Richt, die pos as hoofafrigter van die Universiteit van Georgia aanvaar het, was die aanvanklike bespiegeling oor die voormalige defensiewe koördineerder van Penn State University, Jerry Sandusky, met slegs 'n onderhoud met Sandusky en Richt voordat Virginia op 30 Desember 2000 'n onderhoud gevoer het New York Jets se hoofafrigter en voormalige Virginia -speler Al Groh. [29] Sy eerste jaar was 'n heropboujaar met 'n span van 5–7. Groh het die Cavaliers daarna na vier agtereenvolgende wenseisoene van 2002 tot 2005 gelei, insluitend 'n rekord van 3–1 in rolbalwedstryde. In die 2002 -span het die uitbreekseisoen van die quarterback Matt Schaub plaasgevind, wat die Cavaliers na 'n 9–5 -seisoen gelei het, met 'n 48-22 uitblaas van nr. 12 West Virginia in die Continental Tire Bowl. Die span van 2003 het teenspoed ondervind met 'n vroeë seisoenbesering aan Schaub, maar die span het saamgespan om die jaar 8–5 te voltooi, insluitend 'n oorwinning oor Pittsburgh in die Continental Tire Bowl in 2003. Die span van 2004 bereik nommer 6 in nasionale stembusse na 'n begin van 5-0, die Cavaliers se hoogste posisie sedert 1990, maar hulle verloor 36–3 in Florida se nr. 7 en eindig met 8–4 na 'n ontstelde nederlaag teen Fresno State in die MPC Computers Bowl. Die span van 2005 eindig met 'n rekord van 7–5, maar sluit Virginia se tweede oorwinning ooit oor Florida State en 'n oorwinning oor Minnesota in die Music City Bowl in. Die rekord van die span van 2006 het tot 5–7 gedaal. In 2007 was die span 9–3 vir die seisoen, insluitend 'n uitsluiting van 48-0 van die Universiteit van Miami in die Hurricanes se laaste tuiswedstryd in die Orange Bowl -stadion, asook 'n NCAA -rekord vir oorwinnings met twee punte of minder (vyf). [30] Deur 'n uitnodiging na Jacksonville, Florida, vir die Gator Bowl te kry, verloor hulle 28–31 vir Texas Tech. Vir 2008 het die span met 'n paar groot verliese begin, maar vier wedstryde agtereenvolgens gewen voordat hulle die laaste vier van die seisoen verloor het en met 5-7 geëindig het. Virginia se veldtog in 2009 onder Groh het begin met 'n wonderlike verlies van 26-14 teen William & Mary van die FCS (voorheen I-AA). Dit was UVA se eerste nederlaag teen 'n I-AA-span sedert hy in 1986 met William & Mary 41–37 verloor het. Die 2009-span eindig met 3-9 en Groh word afgedank ná die laaste wedstryd van die seisoen, 'n verlies teen die mededinger Virginia Tech. [31]

Mike London -era (2010–2015) Redigeer

Mike London is aangewys as hoofafrigter van die Cavaliers op 7 Desember 2009. [32] Londen, wat voorheen hoofafrigter by die Universiteit van Richmond was, was 'n hulpafrigter onder Al Groh van 2001–04 en weer van 2006–07. Londen het een van slegs tien swart hoofafrigters op die afdeling I-A geword. In sy eerste seisoen met die Cavs het die span met 4-8 algeheel en 1-7 in konferensiespel gespeel. [33] [34] Hy het dit opgevolg met 'n omdraaiseisoen van 8–4 (5–3 ACC), waarna hy die ACC -afrigter van die jaar -toekenning gewen het, nadat die voorseisoenvoorspellings vir Virginia vyfde in die ACC Coastal Division was. Die span van 2011 het vir die eerste keer in die skoolgeskiedenis 'n oorwinning in Florida State behaal en het die eerste span in die geskiedenis van FBS geword om wedstryde in Miami en Florida State in dieselfde seisoen te wen. Die span het 'n bod verdien vir die Chick-fil-A Bowl van 2011, waar hulle met 43–24 teen Auburn verloor het. In 2012 het die span 'n teleurstellende 4-8 seisoen beleef, wat gelei het tot die afdanking van vier hulpafrigters. Voor die aanvang van die 2013-seisoen, het beide die agterste quarterbacks van die vorige jaar, Michael Rocco en Phillip Sims, van Virginia na onderskeidelik Richmond en Winston-Salem oorgeplaas. Die afwaartse spiraal van die Kavaliers het in 2013 voortgegaan toe die span, wat nou op die agterspeler deur die tweede rok, David Watford, gelei is, laaste in die ACC geëindig het met 'n rekord van 2–10 en hul laaste nege wedstryde van die seisoen verloor het. Die daaropvolgende jaar het marginale verbetering onder die kwartspelers Greyson Lambert en Matt Johns plaasgevind, maar het 5-7 behaal, insluitend 'n elfde agtereenvolgende verlies vir Virginia Tech. Die sportdirekteur Craig Littlepage het voor die einde van die seisoen gekies om Londen vir 2015 te behou, [35], maar aanhangers het steeds ontevredenheid uitgespreek oor die oproep van Londen en sy personeel, en sommige het gevra dat Londen verdryf moet word. [36] [37] Na 'n derde 4-8 seisoen in 2015 bedank Londen as hoofafrigter. [38] Miskien is die mees verdoemende kenmerk van Londen se ampstermyn dat hy 0-12 gevaar het in Virginia se wedyweringswedstryde teen North Carolina en Virginia Tech.

Bronco Mendenhall -era (2016 – hede) Redigeer

BYU se hoofafrigter, Bronco Mendenhall, is aangewys as die hoofafrigter van die Cavaliers op 4 Desember 2015. [39] Mendenhall het Virginia binnekort in sy tweede en derde jaar tot rolbalwedstryde gelei, insluitend 'n verrassende roete van 28-0 van South Carolina in die 2018 Belk Bowl . Dit was die eerste agtereenvolgende rolverdeling vir die program sedert 2002-2005. Mendenhall het die Cavaliers ook tot 'n oorwinning oor hul aartsvyand Hokies in 2019 gelei om die 15-jarige verloorreeks in 'n wedstryd met die meeste op die spel vir albei spanne in byna 'n dekade te verbreek, 'n opwindende de facto Coastal Championship Game wat UVA gestuur het na die ACC Championship Game 2019 en Orange Bowl 2019. Mendenhall het die eerste afrigter geword wat die Statebondbeker en Jefferson-Eppes-trofee tegelykertyd na Charlottesville gebring het, op die hakke van sy derde agtereenvolgende Suid-oudste wedyweringstryd.

  (1888–1899) (1900–1905) (1906–1911) (1912–1921) (1921–1937)
 • Onafhanklik (1937–1953) (1953 - hede)
  • Kusafdeling (2005 - hede)

  Konferensie kampioenskappe Redigeer

  Die Kavaliers het talle konferensiekampioenskappe gewen, hoewel die getal in twis is. In die laaste deel van die 19de eeu was konferensies nie so prominent soos onafhanklike sokkerwedstryde nie. Terugwerkend het 'n lys van onafhanklike suidelike voetbalkampioene Virginia 12 keer op 'n onafhanklike vlak op 1889 tot 1908 as kampioen van die Suide aangemeld. .

  Jaar Konferensie Afrigter Algehele rekord Konferensie rekord
  1914† South Atlantic Intercollegiate Athletic Association Joseph M. Wood 8–1 3–0
  1915† South Atlantic Intercollegiate Athletic Association Harry Varner 8–1 2–0
  1989† Atlantiese kuskonferensie George Wallies 10–3 6–1
  1995† Atlantiese kuskonferensie George Wallies 9–4 7–1

  Afdelingskampioenskappe Redigeer

  Jaar Afdeling Kampioenskap Afrigter Algehele rekord Konferensie rekord Opponent Uitslag
  2019 ACC Coastal Bronco Mendenhall 9–4 6–2 Clemson L 17–62

  Virginia het meer as 40 hoofafrigters gehad sedert georganiseerde sokker in 1888 begin het. [40] [41] Bronco Mendenhall is sedert 2016 die hoofafrigter.

  Verblyfreg Afrigter Jare Rekord Pct.
  1888–1891 Onbekend 4 13–6–2 .667
  1892 William C. Spicer 1 3–2–1 .583
  1893–1894 Johnny Poe 2 16–5 .762
  1895 Harry Arista Mackey 1 9–2 .818
  1896–1897 Martin V. Bergen 2 13–4–3 .725
  1898 Joseph Massie 1 6–5 .545
  1899–1900 Archie Hoxton 2 11–5–3 .658
  1901 Westley Abbott 1 8–2 .800
  1902 John de Saulles 1 8–1–1 .850
  1903 Gresham Poe 1 7–2–1 .750
  1904 George Sanford 1 6–3 .667
  1905–1906 William C. "King" Cole 2 12–6–2 .650
  1907 Hammond Johnson 1 6–3–1 .650
  1908 Merritt Cooke Jr. 1 7–0–1 .938
  1909 John Neff 1 7–1 .875
  1910 Charles B. Crawford 1 6–2 .750
  1911 Kemper Yancey 1 8–2 .800
  1912 John S. Elliott 1 6–3 .667
  1913, 1920–1921 W. Rice Warren 3 17–7–2 .692
  1914 Joseph M. Wood 1 8–1 .889
  1915 Harry Varner 1 8–1 .889
  1916 Peyton Evans 1 4–5 .444
  1917–1918 Geen Varsity -skedule nie 2
  1919 Harris Coleman 1 2–5–2 .333
  1922 Thomas J. Campbell 1 4–4–1 .500
  1923–1928 Vet Neale 6 28–22–5 .555
  1929–1930 Earl Abell 2 8–9–2 .474
  1931–1933 Fred Dawson 3 8–17–4 .345
  1934–1936 Gus Tebell 3 6–18–4 .286
  1937–1945 Frank Murray 9 41–34–5 .544
  1946–1952 Art Guepe 7 47–17–2 .727
  1953–1955 Ned McDonald 3 5–23 .179
  1956–1957 Ben Martin 2 7–12–1 .375
  1958–1960 Dick Voris 3 1–29 .033
  1961–1964 Bill Elias 4 16–23–1 .413
  1965–1970 George Blackburn 6 29–32 .475
  1971–1973 Don Lawrence 3 11–22 .333
  1974–1975 Sonny Randle 2 5–17 .227
  1976–1981 Dick Bestwick 6 16–49–1 .250
  1982–2000 George Wallies 19 134–86–3 .608
  2001–2009 Al Groh 9 59–53 .527
  2010–2015 Mike Londen 6 27–46 .370
  2016 -hede Bronco Mendenhall 4 25–25 .500

  Virginia is onder meer uitgenooi na die Gator, Peach, Citrus, Sugar en Orange Bowls. Die mees onlangse voorkoms van die Cavaliers was in die Orange Bowl van 2019 teen die Florida Gators. Die program se rekord van alle tye is 8–13 gedurende die 2019-seisoen. [42] Die span het twee keer in sy geskiedenis, in 1994–1996 en 2002–2005, in vier agtereenvolgende rolbalwedstryde verskyn. Virginia is die vinnigste span in die geskiedenis van Belk Bowl met 'n 3-0 -rekord ná sy oorwinnings in 2002, 2003 en 2018. Virginia hou ook die rekord vir die grootste segesmarge in die bak ná sy oorwinning van 28-0 oor South Carolina by Bank of America -stadion in 2018.

  Virginia Tech Edit

  Virginia en Virginia Tech het die eerste keer in 1895 ontmoet en speel sedert 1970 jaarliks, met die Statebondbeker wat sedert 1996 aan die oorwinnaar toegeken is. Virginia het laas die beker in 2019 gewen. de facto Coastal Championship -wedstryd wat UVA na die Orange Bowl in 2019 sou stuur. Virginia Tech lei die reeks 58–38–5 deur die seisoen 2019. [43]

  Noord -Carolina Edit

  Die spanne het sedert 1919 elke jaar gespeel en in 1895 begin speel, in die verreweg die langste reeks in die ACC.Die naam van die wedywering spruit uit die feit dat die twee programme tussen 1895 en 1910 as die beste van die Suide beskou is en die oorgrote meerderheid suidelike kampioenskappe tydens daardie era gewen het. Die wedstryd is op Thanksgiving Day tot 1950 gespeel, en 'n sittende president van die Verenigde State (Calvin Coolidge) het die Thanksgiving-reis na Charlottesville oor 'n uur geneem om die wedstryd in 1928 te sien. Noord-Carolina lei die reeks 64–57–4 die 2019 seisoen. [44]

  Florida State Wysig

  Die twee spanne speel om die Jefferson – Eppes -trofee. [45] Die trofee is geskep op voorstel van die voormalige president van die FSU, Sandy D'Alemberte, nadat Virginia op 2 November 1995 die eerste ACC -program geword het om die staat Florida te verslaan. [7] Tot dusver het die Seminoles 'n perfekte 29–0 rekord tydens hul eerste 3½ jaar van Atlantic Coast Conference. Florida -staat loop 14–4 voor gedurende die 2019 -seisoen. [46] In die afgelope dekades is die wedstryde sporadies, maar mededingend: sedert 2005 is Virginia met 3-2 teen Florida State (vanaf 2019). [47] Virginia het laas die trofee in 2019 gewen en hou dit tans.

  Maryland Edit

  Virginia en Maryland was ACC 'permanente teenstanders' tussen 2005 en 2013 onder die tweedelingstelsel. Baie atlete en studente aan beide kante kom uit die Washington Metropolitan Area. Maryland lei die reeks 44–32–2 deur die 2019 -seisoen. [48]

  Groot toekennings Edit

  • Maxwell -toekenning
  • Campbell/Draddy -trofee
  • John Mackey -toekenning
  • Ted Hendricks -toekenning
  • Bobby Dodd Afrigter van die Jaar -toekenning
  • ACC -afrigter van die jaar
  • ACC -speler van die jaar
  • ACC -nuweling van die jaar
  • ACC se verdedigende speler van die jaar

  Eerste span Alle Amerikaners wysig

   , FB, 1957, P, 1995, LB, 2004, OG, 2004, OG, 1993, OT, 1985, HB, 1941, DB, 1995, OT, 2005, HB, 1999, DE, 1998, OT/OG, 1999 , DE 2007, HB 1915, TE, 2004, WR, 1990, QB, 1990, MG, 1951, FB, 1949, DB, 1997 & amp 1998, OT, 1991, DE/OLB, 1989, DE, 1952, DE, 1991 & amp; 1992, C, 1999

  Eerste span Alle suidelike wysig

   , Einde, 1898, T, 1898, 1899, en amp 1900
 • James Davis, G, 1898, G, 1899 & amp 1900
 • Harry Gerstle, HB, 1899, FB, 1899, 1901, Einde, 1900, HB, 1900, T, 1901, G, 1901, QB, 1901, FB, 1901
 • Thomas Bronston, Einde, 1902
 • Henry Johnson, T, 1902 & amp 1903, T, 1902, 1903, & amp 1904, QB, 1902 & amp 1903, G, 1903, G, 1904, HB, 1904 & amp 1905, QB, 1906
 • Henry Cabell Maddux, Jr, End, 1907, C, 1907 & amp 1908, QB, 1907 & amp 1908
 • Carlton Elliott, Einde, 1908 en 1909
 • B. R. Cecil, T, 1909
 • Forest Stanton, HB, 1909, FB, 1909, T, 1914, G, 1914, HB, 1914 & amp 1915, T, 1922
 • G. B. Arnold, HB, 1922, G, 1926
 • Afgetrede nommers Wysig

  Die Kavaliers het tot dusver 6 nommers afgetree. [49]

  Afgetrede truie Edit

  Die atletiekafdeling van die Universiteit van Virginia het die volgende verklaring uitgereik waarin 'afgetrede truie' van 'afgetrede getalle' onderskei word: 'Jersey -aftrede vereer spelers van Virginia wat die program aansienlik beïnvloed het. bly aktief. ” [49]

  Virginia Cavaliers het truie uitgetree
  Geen. Speler Pos.
  3 Anthony Poindexter DB
  6 Thomas Jones RB
  7 Matt Schaub QB
  10 Sal Brice Bl
  12 Bob Davis QB
  19 Ronde Barber CB
  21 Tiki Barber RB
  34 Jim Bakhtiar FB, LB, K
  42 Terry Kirby RB
  50 John St. Clair T
  56 Ray Savage LB
  58 Patrick Kerney DE
  61 Elton Brown G
  65 Tom Scott DE, Einde
  66 Mark Dixon G
  D'Brickashaw Ferguson T
  72 Ray Roberts T
  77 Noel LaMontagne G
  85 Chris Slade DE
  87 Herman Moore WR
  John Papit HB
  89 Heath Miller TE
  91 Chris Long DL
  98 Patrick Kerney DL

  College Football Hall of Famers Wysig

   , HB, ingewy in 1956, hoofafrigter, ingelyf in 1967, DE, ingelyf in 1979, hoofafrigter, ingelyf in 1983, MG, ingewy in 1999, hoofafrigter, ingelyf in 2004, OG, ingewy in 2008, S, ingelyf in 2020

  NFL Hall of Famers Wysig

  Virginia 20 - Clemson 7 Wysig

  Voor die koms van George Welsh, het Clemson die reeks oorheers teen Virginia. Die Tigers het nog nie een wedstryd teen die Cavaliers verloor nie, en die meeste wedstryde was uitblaas. Die voormalige afrigter van Clemson, Frank Howard, het in die 1960's na die Cavaliers verwys as 'White Meat' en hulle het sedertdien nie teen Virginia verloor nie. Ondanks die sukses van Wallies, was die rekord van die Tiere teen die Cavaliers op 29-0, nadat Clemson die span van Virginia in 1989 wat die ACC-mede-kampioenskap verower het, verslaan het. Agter 'n sterk oortreding met Shawn Moore, Herman Moore en Terry Kirby en 'n sterk verdedigingspoging onder leiding van Chris Slade, verslaan die Cavaliers uiteindelik Clemson, wat destyds in die toptien was, in die tweede wedstryd van die 1990 seisoen. Die oorwinning het die Kavaliers se styging in die peilings laat styg, wat einde Oktober op 'n nommer een-plek uitgeloop het.

  Virginia 33 - Florida State 28 Wysig

  UVa het daarin geslaag om sy deel van noue wedstryde te wen terwyl die 1995-seisoen ontvou het, insluitend 'n oorwinning van 33-28 oor die tweede posisie en voorheen onoorwonne Florida State. Vir die eerste keer op Donderdagaand in Charlottesville het Virginia op nasionale televisie gespeel om die oorwinning te behou. Met die oorwinning het die Cavaliers FSU se reeks van vier jaar en 29 wedstryde teen ACC-spanne beëindig sedert hulle by die konferensie in 1992 aangesluit het. Florida State het die span met die hoogste posisie ooit geword wat ooit teen die Cavaliers geval het. Virginia en die staat Florida is later as mede-ACC-kampioene bekroon nadat hulle die seisoen met identiese 7–1 konferensierekords voltooi het.

  Virginia 20 - North Carolina 17 Wysig

  Tydens 'n oor die algemeen teleurstellende seisoen van 1996 het die Cavaliers die top tien met die hoogste posisie in die Scott -stadion ontstel. In die vierde kwart het North Carolina Virginia met 17–3 voorgeloop, en nadat hy binne die Cavaliers se vyf-werflyn gevorder het, was hy op die punt om die wedstryd weg te sit. Antwan Harris, agterspeler van Virginia, het egter 'n teerhak -aangee in die eindgebied onderskep en dit 100 meter teruggegee vir 'n raakskop. Quarterback Tim Sherman het die Cavaliers daarna na nog tien punte gelei, beperk deur Rafael Garcia se doelveld in die laat veld, en die verdediging het die gedemoraliseerde Tar Heels afgeskakel vir 'n pragtige oorwinning van 20-17. Die nederlaag het North Carolina 'n bod gebring op die Bowl Alliance -afrigter, Mack Brown, het UNC na Texas verlaat nadat 'n ander Tar Heel -span in 1997 ook nie 'n bod van Bowl Alliance ontvang het nie.

  Virginia 36 - Virginia Tech 32 Wysig

  Virginia het die gewone seisoen van 1998 afgesluit met 'n oorwinning van 36–32 by Virginia Tech in die grootste terugkeer in die skoolgeskiedenis. Onder in die helfte met 29–7, het die Kavaliers die Hokies met 29–3 in die laaste twee kwarte oortref. UVA het sy historiese byeenkoms afgesluit met 'n wedstrydwinnende pas van 47 meter van Aaron Brooks aan die breë ontvanger Ahmad Hawkins, met 2:01 oor om te speel. Dit was Virginia se laaste oorwinning by Virginia Tech

  Virginia 14 - Florida State 13 Wysig

  Voor 2011 het Virginia nog nooit 'n wedstryd teen Florida State in Tallahassee gewen nie. Die Cavaliers se rekord teen die Seminoles was in die algemeen 2–14 en 0–8 in die Doak Campbell -stadion. Kevin Parks, 'n terugslag in Virginia, hardloop vir 'n voorsprong met 1:16 oor in die wedstryd, wat Virginia die voortou gee. Florida State-skopper, Dustin Hopkins, misloop toe 'n velddoel van 42 meter toe die tyd uitloop, en gee die Cavaliers hul eerste oorwinning in Tallahassee in die geskiedenis van die skool.

  Virginia 39 - Virginia Tech 30 Wysig

  Virginia verloor 15 opeenvolgende wedstryde vir Virginia Tech van 2004 tot 2018. By die 2019 -wedstryd het die Cavaliers en Hokies dieselfde rekords van 5–2 in ACC -spel en 8–3 in die geheel behaal, wat die wedstryd 'n de facto ACC Coastal Division kampioenskap. Virginia se agterspeler Bryce Perkins het 'n totaal van 475 meter en drie raakskoppe gehad, terwyl die skopper Brian Delaney twee laat velddoele geskop het om Virginia met 33-30 voor te gee. Met net 'n minuut oor het Virginia drie keer agtereenvolgens die Hokies se Hendon Hooker afgedank. Op die derde sak het Hooker die bal gefnuik, wat deur die verdedigende lineman Eli Hanback in die VT -eindgebied teruggevind is vir 'n toets om die oorwinning te beklink, die verloorreeks te beëindig en Virginia na sy eerste ACC -kampioenskapwedstryd te stuur. Virginia het sy eerste Orange Bowl en ook sy eerste New Year's Six bowl -wedstryd gemaak. [50]


  Kyk die video: ДКК 2021: Универзитет у Каргујевцу - Ботаничка башта ПМФ (Julie 2022).


Kommentaar:

 1. Danris

  ja nogal goed

 2. Caddaric

  Die onderwerp is net baie interessant, respek vir die skrywer.

 3. Garth

  Sorry for interrupting you, there is a proposal to go down another route.

 4. Laine

  Ek stem saam met jou!

 5. Vallois

  Jy onthou nog die 18de eeuSkryf 'n boodskap