Artikels

President Truman onderteken die Wet op Nasionale Veiligheid

President Truman onderteken die Wet op Nasionale VeiligheidWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

President Harry S. Truman onderteken die National Security Act, wat een van die belangrikste dele van die Koue Oorlog -wetgewing word. Die wet het 'n groot deel van die burokratiese raamwerk vir buitelandse beleid vir die volgende 40 jaar van die Koue Oorlog gevestig.

Teen Julie 1947 was die Koue Oorlog in volle gang. Die Verenigde State en die Sowjetunie, eens bondgenote tydens die Tweede Wêreldoorlog, het nou as ideologiese vyande te staan ​​gekom. Die administrasie van president Truman het in die voorafgaande maande militêre en ekonomiese hulp aan Griekeland en Turkye aangevoer en bekom om hulp te verleen in hul stryd teen kommunistiese opstandelinge. Boonop het die Marshall-plan, wat miljarde dollars aan Amerikaanse hulp gevra het om te help met die heropbou van oorloggeteisterde Wes-Europa en dit te versterk teen moontlike kommunistiese aggressie, ook gestalte gekry. Namate die omvang van die Koue Oorlog toegeneem het, het ook die behoefte aan 'n meer doeltreffende en hanteerbare buitelandse beleidsbepaling in die Verenigde State ontstaan. Die National Security Act was die oplossing.

Die Wet op Nasionale Veiligheid het drie hoofdele gehad. Eerstens het dit die militêre instelling van die land gestroomlyn en verenig deur die vlootdepartement en die oorlogsafdeling byeen te bring en die departement van die lugmag te stig, onder 'n nuwe departement van verdediging. Die DoD sou die beheer en gebruik van die groeiende weermag van die land vergemaklik. Tweedens het die wet die Nasionale Veiligheidsraad (NSS) ingestel. Die NSS, gebaseer in die Withuis, was veronderstel om as 'n koördinerende agentskap te dien en deur die toenemende stroom diplomatieke en intelligensie -inligting te kyk om die president kort, maar gedetailleerde verslae te gee. Laastens het die wet die Central Intelligence Agency (CIA) gestig. Die CIA vervang die Central Intelligence Group, wat in 1946 gestig is om die intelligensie-insamelingsaktiwiteite van die verskillende militêre takke en die Staatsdepartement te koördineer. Die CIA sou egter veel meer wees - dit was 'n aparte agentskap, wat nie net ontwerp was om intelligensie in te samel nie, maar ook om geheime operasies in vreemde lande uit te voer.

Die Wet op Nasionale Veiligheid het formeel in werking getree in September 1947. Sedertdien het die Departement van Verdediging, NSS, Lugmag en CIA geleidelik gegroei wat grootte, begrotings en krag betref. Die Departement van Verdediging, gevestig in die Pentagon, beheer 'n begroting wat baie nasies van die Derde Wêreld sou beny. Die NSS het vinnig nie net 'n inligtingsorganisasie geword nie, maar ook 'n organisasie wat aktief was in die vorming van buitelandse beleid. Die CIA het ook tydens die Koue Oorlog aan bewind gegroei en by talle geheime operasies betrokke geraak. Die opvallendste hiervan was die mislukte Bay of Pigs -operasie van 1961, waarin Kubaanse vlugtelinge, opgelei en gewapen deur die CIA, losgelaat is teen die kommunistiese regime van Fidel Castro. Die missie was 'n ramp, met die meeste aanvallers wat in 'n kort tydjie doodgemaak of gevange geneem is. Alhoewel dit beide suksesse en mislukkings gehad het, het die National Security Act aangedui hoe ernstig die Amerikaanse regering die bedreiging van die Koue Oorlog geneem het.


Wet op Nasionale Veiligheid van 1947

Die National Security Act van 1947 het 'n groot herorganisasie van die buitelandse beleid en militêre instellings van die Amerikaanse regering opgelê. Die wet het baie van die instellings geskep wat presidente nuttig gevind het tydens die opstel en implementering van buitelandse beleid, insluitend die National Security Council (NSC).

Die Raad self het die president, vise-president, minister van buitelandse sake, minister van verdediging en ander lede ingesluit (soos die direkteur van die Central Intelligence Agency), wat in die Withuis vergader het om beide langtermynprobleme en meer onmiddellike nasionale veiligheidskrisisse. 'N Klein NSS -personeel is aangestel om buitelandse beleidsmateriaal van ander agentskappe vir die president te koördineer. Vanaf 1953 het die president se assistent vir nasionale veiligheidsake hierdie personeel gerig. Elke president het die NSS verskillende grade gegee en aan die NSS -personeel verskillende vlakke van outonomie en invloed op ander agentskappe, soos die staatsdepartemente en verdediging, gegee. President Dwight D. Eisenhower het byvoorbeeld die NSS -vergaderings gebruik om belangrike besluite oor buitelandse beleid te neem, terwyl John F. Kennedy en Lyndon B. Johnson verkies om meer informeel deur betroubare medewerkers te werk. Onder president Richard M. Nixon is die NSS -personeel, toe onder leiding van Henry A. Kissinger, van 'n koördinerende liggaam omskep in 'n organisasie wat aktief betrokke was by onderhandelinge met buitelandse leiers en die uitvoering van die president se besluite. Die NSS -vergaderings self was egter selde en slegs bevestigde besluite wat reeds deur Nixon en Kissinger ooreengekom is.

Die wet het ook die Central Intelligence Agency (CIA) gestig, wat ontstaan ​​het uit die Tweede Wêreldoorlog-kantoor vir strategiese dienste en klein naoorlogse intelligensie-organisasies. Die CIA het gedien as die primêre burgerlike intelligensie-insamelingsorganisasie in die regering. Later het die Defense Intelligence Agency die belangrikste militêre intelligensie -liggaam geword. Die wet van 1947 het ook ingrypende veranderinge in die militêre instelling veroorsaak. Die departement van oorlog en vloot het saamgesmelt tot 'n enkele departement van verdediging onder die minister van verdediging, wat ook die nuutgeskepte departement van die lugmag gelei het. Elkeen van die drie takke het egter hul eie dienssekretarisse onderhou. In 1949 is die wet gewysig om die minister van verdediging meer mag te gee oor die individuele dienste en hul sekretarisse.


Wet op Nasionale Veiligheid

Ons redakteurs gaan na wat u ingedien het, en bepaal of hulle die artikel moet hersien.

Wet op Nasionale Veiligheid, Amerikaanse hervormingswetgewing oor militêre en buitelandse beleid, onderteken deur pres. Harry S. Truman in Julie 1947, wat die struktuur van die Amerikaanse weermag herorganiseer het na die Tweede Wêreldoorlog. Dit het die kantoor van sekretaris van verdediging opgerig om toesig te hou oor die militêre instelling van die land, en dit het ook die National Security Council (NSC) en aparte departemente vir elke tak van die gewapende magte gestig. Dit het voorsiening gemaak vir die koördinering van die weermag met ander departemente en agentskappe van die regering wat met nasionale veiligheid te doen het, soos die Central Intelligence Agency (CIA), en vir presidensiële en kongres toesig oor aangeleenthede van nasionale intelligensie.

Die verklaarde doel van die National Security Act was "om 'n omvattende program vir die toekomstige veiligheid van die Verenigde State te voorsien." Om dit te bereik, het die wet verskeie organisatoriese veranderinge aangebring. Dit kombineer die voormalige departement van oorlog en die vlootafdeling (wat ook die Amerikaanse mariene korps insluit) in die departement van verdediging (DoD), wat ook die departemente van die weermag en lugmag insluit. Die herorganisasie was bedoel om 'n duidelike en direkte opdraglyn vir alle militêre dienste te skep, om die duplisering van pogings in die DoD uit te skakel (veral op die gebied van navorsing en ingenieurswese), om meer doeltreffende en ekonomiese administrasie in die verdedigingsinstelling te bied, om 'n verenigde strategiese leiding vir die gewapende magte te verskaf en om die werking van die weermag onder verenigde bevel te vergemaklik. Alhoewel die herorganisasie nie onderneem is om 'n enkele stafhoof oor die weermag of 'n algemene personeel van die gewapende magte te vestig nie, het die wet wel die Joint Staff Chiefs (JCS) ingestel om die president te adviseer oor militêre strategie en beplanning.

Die Wet op Nasionale Veiligheid het baie klem gelê op die koördinering van nasionale veiligheid met die intelligensiegemeenskap en sy vele vermoëns. Die wetgewing het veral die CIA tot stand gebring en die pos as direkteur van sentrale intelligensie gevestig, wat verantwoordelik was vir die bestuur van die CIA sowel as om toesig te hou oor die hele intelligensiegemeenskap.

Die Wet op Nasionale Veiligheid het ook die NSS ingestel om te help met die koördinering van die land se veiligheidsbates. Die NSS bevat die president, vise -president, die president se nasionale veiligheidsadviseur, die minister van buitelandse sake, die sekretaris van verdediging en ander presidensiële aanstellings wat deur die senaat goedgekeur is. Die NSS bestuur ook kleiner subkomitees om bedreigings vir nasionale veiligheid aan te spreek.


Wet op Nasionale Veiligheid (1947)

Die National Security Act, wat op 18 September 1947 deur Harry Truman onderteken is, het die militêre departemente van Amerika herstruktureer en die Amerikaanse lugmag gestig. Dit vorm ook die National Security Council (NSC) en die Central Intelligence Agency (CIA). Die volgende uittreksels uit die wet het betrekking op die CIA:

Hierdeur word onder die Nasionale Veiligheidsraad 'n sentrale inligtingsagentskap saamgestel met 'n direkteur van sentrale intelligensie, wat die hoof daarvan is. Die direkteur word aangestel deur die president, deur en met advies en toestemming van die senaat, onder die opdraggewers van die gewapende dienste of uit individue in die burgerlike lewe.

As 'n opdragbeampte van die gewapende dienste as direkteur aangestel word dan is hy onder toesig, beheer, beperking of verbod (militêr of andersins) onderworpe aan die uitvoering van sy pligte as direkteur; vir hom as hy 'n burger was wat op geen manier met die [weermag] verbind is nie

Om die intelligensie -aktiwiteite van die verskillende regeringsdepartemente en -agentskappe in die belang van nasionale veiligheid te koördineer, is die agentskap onder leiding van die Nasionale Veiligheidsraad:

1. Om die Nasionale Veiligheidsraad in kennis te stel oor aangeleenthede rakende intelligensie -aktiwiteite van die regeringsdepartemente en -agentskappe wat verband hou met nasionale veiligheid

2. Om aanbevelings aan die president te maak deur die Nasionale Veiligheidsraad vir die koördinering van intelligensie -aktiwiteite van die departemente en agentskappe van die Regering wat verband hou met die nasionale veiligheid

3. Om intelligensie rakende die nasionale veiligheid te korreleer en te evalueer en voorsiening te maak vir die verspreiding van sodanige intelligensie binne die regering met behulp van, waar toepaslik, bestaande agentskappe en fasiliteite …

4. Om ten bate van die bestaande intelligensie -agentskappe, die bykomende dienste van gemeenskaplike belang, wat die Nasionale Veiligheidsraad bepaal, doeltreffender, sentraal te verrig

5. Om ander funksies en pligte wat verband hou met intelligensie wat die nasionale veiligheid beïnvloed, uit te voer wat die Nasionale Veiligheidsraad van tyd tot tyd mag gee.

In die mate wat deur die Nasionale Veiligheidsraad aanbeveel en deur die President goedgekeur word, is die intelligensie van die departemente en agentskappe van die Regering ter insae van die Direkteur van Sentrale Intelligensie beskikbaar, behalwe soos hierna bepaal, met betrekking tot die nasionale veiligheid. sodanige intelligensie wat verband hou met die nasionale veiligheid en in besit is van sodanige departemente en ander regeringsagentskappe, behalwe soos hierna bepaal, sal aan die direkteur van sentrale intelligensie beskikbaar gestel word vir korrelasie, evaluering en verspreiding.

Op skriftelike versoek van die Direkteur van Sentrale Intelligensie, sal die Direkteur van die Federale Buro vir Ondersoek die inligting aan die Direkteur van Sentrale Intelligensie beskikbaar stel vir korrelasie, evaluering en verspreiding wat noodsaaklik is vir die nasionale veiligheid. ”


Wat u moet weet oor die Wet op Nasionale Veiligheid

1. Die National Security Act van 1947 (hierna "Act") was 'n groot herorganisasie van die buitelandse beleid, intelligensie en militêre instellings van die Amerikaanse regering. Die wet is 'een van die belangrikste wetgewing in die moderne Amerikaanse geskiedenis', sê die geleerde Douglas Stuart. 'Sedertdien is geen vergelykbare omnibuswetgewing uitgevaardig nie, en dit is veilig om te sê dat geen vergelykbare wetgewing in die vroeë 21ste eeu uitgevaardig kon word nie.'

2. Die Wet het die Nasionale Veiligheidsraad opgestel om die president te adviseer oor die integrasie van binnelandse, buitelandse en militêre beleid rakende die nasionale veiligheid, sodat die militêre dienste en die ander departemente en agentskappe van die regering meer effektief kan saamwerk in aangeleenthede wat die nasionale veiligheid betref. ” Die wet gee ook 'n uiteensetting van wie in die raad sal wees: die president, die minister van buitelandse sake, die minister van verdediging, die sekretaris van die weermag, die sekretaris van die vloot, die sekretaris van die lugmag, die voorsitter van die National Security Resources Board , en “van die volgende genoemde beamptes wat die president van tyd tot tyd kan aanwys” - die sekretarisse van die uitvoerende departemente, die voorsitter van die munisipaliteitsraad en die voorsitter van die raad vir navorsing en ontwikkeling.

3. Alhoewel die Wet die Nasionale Veiligheidsraad gestig het, word daar nie melding gemaak van die posisie van Nasionale Veiligheidsraadgewer nie. Die enigste standpunt wat vir die Raad uiteengesit is, is "Uitvoerende Sekretaris." Eisenhower het eers in 1952 Robert Cutler aangestel om die rol van 'spesiale assistent van die president vir nasionale veiligheidsaangeleenthede' te neem om toesig te hou oor die raad. Sedertdien het elke president iemand aangestel om as 'n NSA te dien. (Sien ook: Wat u moet weet oor die nasionale veiligheidsadviseur)

4. Die wet het die Central Intelligence Agency en die rol van die direkteur van Central Intelligence (DCI) geskep. 'N Deel van die DCI se rol wat in die wet uiteengesit word, is om "intelligensie met betrekking tot die nasionale veiligheid te korreleer en te evalueer, en voorsiening te maak vir die gepaste verspreiding van sodanige intelligensie binne die regering met behulp van, waar toepaslik, bestaande agentskappe en fasiliteite."

5. Die Wet het die Departement van Oorlog - wat sedert 1789 bestaan ​​het - vervang met die Departement van die Weermag. Die Departement van die Weermag is gekombineer met die Departement van die Vloot en die nuutgeskepte Departement van die Lugmag in die National Military Establishment (NME). Die naam van die NME is twee jaar later verander na die Departement van Verdediging (DoD).

6. Die wet het die kantoor van sekretaris van verdediging geskep. Behalwe dat hy in beheer was van die NME (nou DoD), is die minister van verdediging aangewys as die hoofassistent van die president in alle aangeleenthede rakende nasionale veiligheid. Die oorlogsekretaris en vlootsekretaris is ook uit die presidensiële opvolgingslyn verwyder en vervang deur die minister van verdediging (tans sesde in die rang van die presidensie).

7. Na die Tweede Wêreldoorlog was die lot van die U.S. Marine Corps (USMC) as 'n duidelike tak in gevaar, aangesien die weermag aangedring het op 'n verenigde monolitiese diens (met die leër in beheer). Die wet het die voortbestaan ​​van die USMC verseker deur statutêr sy rolle te verklaar en te verklaar dat die vloot seemagte deel van ons weermag sal wees. Soos James D. Hittle in 1947 geskryf het, is dit "die enigste geval waarin die National Security Act van 1947 voorsiening maak vir die bestaan ​​van 'n bedryfskomponent van enige van die gewapende dienste."

8. Die wet het die departement van die lugmag geskep en die Amerikaanse weermag se lugmag, die Amerikaanse weermag se lugkorps en die lugmag van die algemene hoofkwartier (lugmag bestry) oorgedra na die nuutgestigte Amerikaanse lugmag.

9. Die wet het ook die oorlogsraad (saamgestel uit die minister van verdediging, sekretaris van die weermag, sekretaris van die vloot, sekretaris van die lugmag, weermagpersoneel, hoof van vlootoperasies en stafhoof van die lugmag) geskep. as die gesamentlike stafhoofde (weermaghoof, hoof van vlootoperasies, stafhoof van die lugmag en stafhoof by die opperbevelhebber, indien daar een is).

10. Soos die CIA opgemerk het, bly die wet die handves van die Amerikaanse nasionale veiligheidsinstelling totdat dit aansienlik verander is met die aanvaarding van die National Security Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act van Desember 2004, wat die kantoor van die direkteur van nasionale intelligensie tot stand gebring het.

Joe Carter is 'n adjunk -professor in joernalistiek aan die Patrick Henry College, 'n redakteur vir verskeie organisasies, en die skrywer van die NIV Lifehacks Bybel.

Fotokrediet: President Truman in die kabinetskamer van die Withuis saam met die Nasionale Veiligheidsraad op 19 Augustus 1948. Foto deur Abbie Rowe, via National Archives and Records Administration en Wikimedia Commons.


Hierdie dag in die geskiedenis: Truman onderteken die wetsontwerp op nasionale veiligheid (1949)

Op hierdie dag in die geskiedenis onderteken president Truman die wetsontwerp op nasionale veiligheid en maak dit wetlik. Die wetsontwerp vestig die departement van verdediging. Die nuwe departement was nodig vir die nuwe soort oorlog wat tussen die Demokratiese Weste en die Kommunistiese Ooste gevoer is.

In 1947 het die National Security Act die pos van die sekretaris van verdediging gevestig. Die sekretaris van verdediging sou 'n brief hê wat die koördinering van die verdediging van Amerika en haar bondgenote insluit. Hierdie posisie het die posisies van die sekretarisse vir die weermag, vloot en lugmag vervang. Die Koue Oorlog was uiters kompleks en dit was noodsaaklik dat die weermag en die intelligensiemagte van die VSA gekoördineer moes word en geen foute moes begaan nie. As hulle dit doen, kan dit 'n wêreldoorlog met die Sowjetunie en sy kommunistiese bondgenote tot gevolg hê. Binnekort kan dit tot 'n kernoorlog lei wanneer die Sowjette, met gesteelde Amerikaanse geheime, die atoombom ontwikkel het.

Truman met Nehru in 1949

In 1949 het die wetsontwerp op nasionale veiligheid die verdedigingsagentskappe van die Amerikaanse regering rasionaliseer. Die wetsontwerp van 1949 het die nasionale militêre instelling deur die departement van verdediging vervang. Dit was 'n meer moderne benadering tot die weermag en die verdediging van die land. Die sekretarisse van die weermag, vloot en lugmag was nou ondergeskik aan die minister van verdediging. Die eerste sekretaris was die ervare Louis Johnson. Uiteindelik het die wetsontwerp voorsiening gemaak vir die amp van voorsitter van die gesamentlike stafhoofde in 'n poging om 'n einde te maak aan die geveg wat selfs tydens konflikte tussen die weermag en die vloot in die besonder endemies was. In die Koue Oorlog was dit nie meer onaanvaarbaar nie, dit was vanweë die erns van die bedreiging wat die VSA met die internasionale kommunisme in die gesig gestaar het. Die groot bevelvoerder van die Tweede Wêreldoorlog, generaal Omar Bradley, is in 1949 aangewys as die eerste voorsitter van die gesamentlike stafhoofde.

Die wetsontwerp op die nasionale veiligheid van 1949 was die gevolg van die besef dat meer koördinasie en doeltreffendheid nodig was op hierdie gevaarlikste tyd. Dit het vir baie in Amerika geblyk dat kommunisme besig was om vooruit te gaan en dat dit eintlik wen. Stalin het ná die oorlog die grootste deel van Oos -Europa ingeneem en die kommuniste wen die burgeroorlog in China. Die Amerikaanse en rsquos-militêre-verdedigingsburokrasie, wat tydens en na die Tweede Wêreldoorlog geweldige groei beleef het, moes beter georganiseer word in die lig van so 'n bedreiging. Die Koue Oorlog was 'n nuwe en gevaarlike soort oorlog vir Amerika, en dit het die Departement van Verdediging nodig gehad. Vandag word die wetsontwerp van 1949 beskou as een van die belangrikste besluite wat Truman in die beginjare van die Koue Oorlog geneem het.


Die president en die nasionale veiligheidsstaat tydens die Koue Oorlog

Op 12 Maart 1947 het president Harry Truman die kongres toegespreek oor die 'erns van die situasie waarmee die wêreld vandag te kampe het'. In sy versoek om ekonomiese hulp aan Griekeland en Turkye, het Truman sy beroemde belofte afgelê dat "dit die beleid van die Verenigde State moet wees om vrye mense te ondersteun wat verset is teen poging tot onderwerping deur gewapende minderhede of deur druk van buite." Hy het die kongres gewaarsku dat Amerikaners moet optree omdat die 'vrye mense van die wêreld hulp soek om ons vryhede te behou'.

Die 'Truman -leerstelling' beskryf die morele en ekonomiese belang wat die Verenigde State het in die stryd teen kommunisme in die buiteland. President Truman gebruik die geleentheid om globale ekonomiese en nasionale veiligheidsbelange te verbind op maniere wat die president se institusionele mag en internasionale rol as leier van die 'vrye wêreld' dramaties kan uitbrei.

Vanaf die Tweede Wêreldoorlog het 'n massiewe 'oorlogvoeringstaat' ontstaan ​​wat die plek van die federale regering, en veral die uitvoerende gesag, verander het in die lewens van individue tuis en oor die hele wêreld. 1 Die Koue Oorlog het 'n tweeledige aanvaarding van multilateralisme in buitelandse aangeleenthede aanvaar toe die land by die Verenigde Nasies en die Noord -Atlantiese Verdragsorganisasie aangesluit het en belowe het om 'vrye mense wat pogings tot onderwerping weerstaan, te ondersteun'. Tydens en na die Tweede Wêreldoorlog het die Verenigde State gegroei tot 'n internasionale 'arsenaal van demokrasie'. 2 Dit het geweldige institusionele uitbreiding van die uitvoerende gesag vereis, ekonomiese reëlings - insluitend inkomstebelasting op individue en hoë vlakke van korporatiewe belasting - en ideologiese verbintenisse tot internasionalisme en die beleid van insluiting, soos beroemd uiteengesit in die verslag van die National Security Council 1950 (NSS) 1950 (NSS) 68). 3

President Truman by sy lessenaar in die ovaalkantoor, met die wysigings van die National Security Act van 1949, wat hy pas onderteken het.

Geskiedkundiges het ondersoek ingestel hoe ideologie, ekonomiese visies en persoonlikhede internasionale diplomasie en militêre pogings tydens die Koue Oorlog gevorm het. 4 Die presidensie is groot in hierdie historiese verslae. Soos diplomatieke historikus Stephen Rabe uitwys in 'n oorsig van presidente van die Koue Oorlog, bevat 'n onlangse bibliografie van Eisenhower se buitelandse beleid 840 wetenskaplike bronne. 5 Die presidensie oorheers die geskiedenis van buitelandse betrekkinge na die Tweede Wêreldoorlog omdat presidente, net soos Truman in 1947, die retoriese parameters van internasionale betrekkinge bepaal het en die institusionele gesag gehad het om op te tree. Gedurende hierdie tyd het die Kongres doelbewus die gesag van die presidensie versterk met die Wet op Atoomenergie van 1946 en die Wet op Nasionale Veiligheid van 1947, wat die National Security Agency, National Security Council en die Central Intelligence Agency gestig het.

Soos historikus James Sparrow beweer, het hierdie wetgewing die president gekonsentreerde mag gegee om die 'vrye wêreld' in die buiteland te beskerm deur internasionale konflikte en tuis te monitor deur 'voortdurend na die lojaliteit van die burgers te kyk om interne ondermyning van 'n' vrye samelewing 'te voorkom. 6 Presidente van die Koue Oorlog het die hulpbronne en die mag gehad om die land in militêre verbintenisse te onderneem, wat onbekend was vir lede van die kongres en die groter publiek, in die belang van die nasionale veiligheid. 7 Soos Lewis Gould opgemerk het, was die presidentskap dus “die enigste instelling in die regering wat op’ n volgehoue ​​en samehangende manier ’n aksie kon volg”. 8 In hierdie afdeling sal studente ondersoek hoe die veranderende internasionale konteks die verantwoordelikhede en werking van die presidensie in die buiteland beïnvloed het.

Truman vergader met die National Security Council, 19 Augustus 1948. Abbie Rowe, National Park Service. Harry S. Truman Library & amp Museum.

Verdediging van vryheid in die buiteland:
Die Koue Oorlog het die nasionale veiligheidskwessies daagliks besorg by die president, wat nou die verantwoordelikheid gehad het om nie net die atoombom teen misbruik te beskerm nie, maar ook om die politieke stryd in kleiner lande regoor die wêreld te verstaan. Soos historici opgemerk het, het die ideologiese lens van die Koue Oorlog gevorm hoe presidente revolusionêre nasionalisme regoor die wêreld verstaan. Veral in die globale Suide het die 'prisma van die Sowjet -Amerikaanse konfrontasie' hul persepsie van internasionale konflikte beïnvloed. 9 Truman se opvolgers, Dwight Eisenhower, John Kennedy, Lyndon Johnson en Richard Nixon, het voortgesette militêre operasies en internasionale verbintenisse van hul voorgangers geërf. Terwyl sommige openbaar was, was ander verborge. Almal van hulle bied egter aan presidente 'n ongekende geleentheid om oorlog te voer vanuit die Oval Office.

SEKONDARYRE BRONNE

 • Frank Costigliola, "Persoonlike dinamika en presidensiële oorgang: die saak van Roosevelt en Truman," in Balogh en Schulman, red., Herwinning van die ovale kantoor: nuwe historiese benaderings tot die Amerikaanse presidentskap, 34–50.
 • William I. Hitchcock, "Ike's World: In Search of Ideology in the Eisenhower Presidence", in Balogh en Schulman, red., Herwinning van die ovale kantoor: nuwe historiese benaderings tot die Amerikaanse presidentskap,108–122.
 • Marc Selverstone, "Epiese ongeluk: John F. Kennedy se eerstejaarsbuitelandse beleid struikelblokke het swaarverdiende lesse geleer,"Die eerste jaar: 2017, waar die volgende president begin, Miller -sentrum vir openbare aangeleenthede, Universiteit van Virginia.

PRIMARYRE BRONNE

BESPREKINGSVRAE

 • Hoe verander die betekenis van die term 'nasionale veiligheid' voor, tydens en na die Tweede Wêreldoorlog deur die vergelyking van die Amerikaanse besluit teen Curtiss-Wright Export Corp, die Fireside Chat van 1940 oor nasionale veiligheid en die National Security Act van 1947? Watter nuwe tipes gesag kry die president met hierdie groeiende definisie van nasionale veiligheid?
 • Hitchcock voer aan dat 'n kombinasie van ideologie en pragmatisme die benadering van Eisenhower tot internasionale beleid gevorm het, terwyl Costigliola die krag van persone beklemtoon om diplomatieke betrekkinge te beïnvloed. Na 'n ondersoek na Selverstone se ontleding van Kennedy se "struikelblokke" en die primêre bronne rondom sy besluit tydens die Baai van varke, op watter punt sien u ideologie wat beleidsbesluite vorm? Op watter punt sien u die dinamika van individuele presidente wat hul keuses vorm?
 • Sowel Marc Selverstone as Frank Costigliola ondersoek die probleme van presidensiële oorgange. Terwyl Costigliola die persoonlike politiek ondersoek, belig Selverstone hoe bestaande militêre verbintenisse van 'n bestaande presidensiële administrasie die inkomende president kan uitdaag. Na die lees van Selverstone se ontleding en ondersoek van die primêre dokumente oor die Bay of Pigs -krisis, hoeveel is Kennedy die skuld vir die militêre ramp in Kuba en hoeveel is die institusionele uitbreidings van die nasionale veiligheidsstaat die skuld?
 • Op grond van die presidentskap van die Koue Oorlog en die ontleding van die Bay of Pigs -voorval, watter advies sal u inkomende presidente gee oor besluite oor buitelandse beleid wat hy/sy in die eerste jaar moet neem?

NAVORSINGSAKTIWITEIT

Tweede Wêreldoorlog, die Manhattan -projek en die debat oor die presidensiële verantwoordelikhede van die atoomtydperk

Op 25 April 1945 ontmoet oorlogsekretaris Henry Stimson en hoof van die Manhattan -projek, Leslie Groves, in die geheim met Harry Truman. Hulle het aan die nuwe president verduidelik dat ons binne vier maande 'na alle waarskynlikheid die mees vreeslike wapen wat ooit in die geskiedenis van die mens geken is, voltooi het, waarvan een bom 'n hele stad kan vernietig.' Die twee mans het aan Truman vertel hoe die wapen die 'primêre kwessie van ons buitelandse betrekkinge' sou word, en beklemtoon die morele erns van die besluit om dit te ontplooi. 'Ons leierskap in die oorlog en in die ontwikkeling van hierdie wapen het 'n sekere morele verantwoordelikheid op ons gelê wat ons nie kan ontwyk sonder 'n ernstige verantwoordelikheid vir 'n ramp vir die beskawing nie.' Truman het aandagtig na die verslag geluister, wetende dat hy as opperbevelhebber 'n besluit moet neem oor die gebruik van die atoombom.

President Truman se daaropvolgende besluit om die atoombom op Hiroshima op 6 Augustus en Nagasaki drie dae later te laat val, het hewige omstredenheid veroorsaak.

Studente kom in klein groepies byeen om die volgende historiese vrae wat politieke, militêre en morele debatte veroorsaak het, te gebruik deur die versameling dokumente uit die versameling van die primêre bronne van die National Security Archive oor die "atoombom en die einde van die Tweede Wêreldoorlog" te ontmoet. sedert 1945.

 1. Groep 1: Was die atoombomme militêr nodig om die oorlog te wen en 'n Japannese inval te voorkom?
 2. Groep 2: Het Truman die atoombom gelas om politieke voordeel te trek in die naoorlogse onderhandelinge met die Sowjets of om die oorlog met Japan vroeg te beëindig?
 3. Groep 3: Watter alternatiewe bestaan, hoe aanneemlik waar hulle is, en waarom het Truman besluit om nie hierdie alternatiewe paaie te volg nie?
 4. Groep 4: Het Truman die besluit geneem om die bom te laat val, of is hierdie besluit reeds geneem deur die adviseurs wat hy van Franklin Roosevelt geërf het?
 5. Groep 5: Is dit moreel geregverdig om die bom te laat val, veral as die straling in die nadraai in ag geneem word?

ALGEMENE BESPREKINGSVRAE

 • Hoe het die ontwikkeling van die bom 'n nuwe verhouding tussen die weermag, die presidensie en professionele kundiges geskep?
 • Het die Koue Oorlog begin met die gooi van die atoombom?
 • Het die sukses van die atoomaanvalle die prioriteite beïnvloed waarmee president Truman die Koue Oorlog gevoer het?

Legacy of the Manhattan Project: The Expansion of the Military - Industrial - University Complex

Na die Manhattan -projek het die strewe na tegnologiese en militêre superioriteit die regering aangemoedig om wetenskaplike navorsing aan universiteite regoor die land te ondersteun. Alhoewel navorsingsfinansiering deur die federale regering slegs in 1940 $ 97 miljoen beloop het, het dit tydens die Tweede Wêreldoorlog tot $ 1,6 miljard toegeneem en daarna $ 2,1 miljard in 1953. President Eisenhower het die federale befondsing in wetenskaplike navorsing verder verhoog na die Sowjet -bekendstelling van Sputnik I, die wêreld se eerste kunsmatige satelliet om in 1957 om die aarde te wentel.

Hierdie dokumente gee 'n uiteensetting van hoe die Eisenhower -administrasie gereageer het op die Sputnik -bekendstelling, en bied insig in die verhoudings tussen korporasies, universiteite, professionele persone, individuele studente en Eisenhower se nasionale veiligheidsraad. Die gevolge van die atoomtydperk wat deur die suksesvolle Manhattan -projek ontketen is, het ook openbare en private gedrag op skool en in die huis gevorm, soos die twee video's wat deur die federale regering se kantoor vir burgerlike verdediging gemaak is, toon.


President Truman onderteken die National Security Act - GESKIEDENIS


Vir onmiddellike vrylating
Kantoor van die perssekretaris
25 November 2002

President Bush onderteken die Wet op Binnelandse Veiligheid
Opmerkings deur die president by die ondertekening van H.R. 5005 die Wet op Binnelandse Veiligheid van 2002
Die Oos -kamer

DIE PRESIDENT: Dankie dat u gekom het. Dankie vir die hartlike ontvangs, en welkom in die Withuis.

Vandag neem ons historiese stappe om die Verenigde State te verdedig en ons burgers te beskerm teen die gevare van 'n nuwe era. Met my handtekening sal hierdie kongreswet 'n nuwe departement van binnelandse veiligheid skep, wat verseker dat ons pogings om hierdie land te verdedig omvattend en verenig is.

Die nuwe departement sal bedreigings ontleed, ons grense en lughawens bewaak, ons kritieke infrastruktuur beskerm en die reaksie van ons land vir toekomstige noodgevalle koördineer. Die Departement van Binnelandse Veiligheid fokus op die volle hulpbronne van die Amerikaanse regering op die veiligheid van die Amerikaanse volk. Hierdie noodsaaklike hervorming is deeglik deur die kongres oorweeg en uitgevaardig met sterk tweeledige meerderhede.

Ek wil vir Tom Ridge, die adviseur vir tuisveiligheid, bedank vir sy harde werk aan hierdie inisiatief. Ek wil al die lede van my kabinet wat hier is bedank vir hul werk. Ek wil die lede van die kongres bedank wat vandag by ons is, veral die lede van die kongres wat noodsaaklik was vir die gedeelte, waarvan baie saam met my hier op die verhoog staan. Een lid wat nie by ons is nie, is ons gemeenskaplike vriend uit Texas, Phil Gramm. Ek waardeer sy harde werk. Ek bedank die werk van senator Fred Thompson en senator Joe Lieberman. Ek waardeer ook die harde werk van Zell Miller en Don Nickles. Ons het baie lede van die Huis hier en ek wil u almal bedank dat u gekom het. Ek wil veral hulde bring aan Dick Armey, wat die rekening op die vloer van die Huis van Verteenwoordigers gehou het. Ek sal hom mis - ek is nie so seker dat almal dit sal doen nie. (Gelag en toejuiging.)

Ek bedank Tom DeLay dat hy seker gemaak het dat die wetsontwerp goedgekeur word. Ek bedank Rob Portman vir sy harde werk. En ek wil ook vir Ellen Tauscher bedank vir haar leiding oor hierdie kwessie.

Ek waardeer Kay James van die kantoor van personeelbestuur wat so hard gewerk het om seker te maak dat hierdie poging deur almal in ons regering begryp word, en ek wil die ander administratiewe amptenare wat hier is, bedank, waarvan baie verantwoordelik sal wees om te sien hierdie nuwe departement funksioneer goed.

Ek wil al die plaaslike en staatsamptenare bedank wat vandag hier by ons is. Ek sien goewerneurs en regters, burgemeesters kom. My eie burgemeester - die burgemeester van Washington, DC, ek waardeer dat u kom, meneer die burgemeester.

Ek wil die plaaslike en staatswetstoepassers bedank wat hier is, die polisiehoofde en brandweerhoofde wat vandag by ons is. Ek sien die hoof van my stad is ook hier. Dankie, meneer Chief, dat u gekom het.

Ek wil die vakbondverteenwoordigers bedank wat hier is. Ons sien uit daarna om met u saam te werk om seker te maak dat u mense regverdig behandel word in hierdie nuwe afdeling. Ek wil die federale werkers wat hier is bedank. U word daarvan beskuldig dat u in die voorste linie is om Amerika te beskerm. Ek verstaan ​​u werk; ons sien uit daarna om saam met u te werk om seker te maak dat u u werk verrig. Ek wil ook die president se adviesraad vir tuisveiligheid bedank. En dankie vir almal se koms.

Van die oggend van die 11de September 2001 tot hierdie uur was Amerika besig met 'n ongekende poging om ons vryheid en ons veiligheid te verdedig. Ons voer 'n oorlog teen terreur met al ons hulpbronne, en ons is vasbeslote om te wen.

Met die hulp van baie nasies, met die hulp van 90 nasies, volg ons terreuraktiwiteite, bevries ons die finansies van terroriste, ontwrig ons terreurplanne, sluit terroriste kampe, is ons op soek na een persoon op 'n slag. Baie terroriste word nou ondervra. Baie terroriste is dood. Ons het 'n land bevry.

Ons erken dat ons grootste veiligheid gevind word in die meedoënlose soektog na hierdie koelbloedige moordenaars. Omdat terroriste Amerika egter teiken, is die voorkant van die nuwe oorlog hier in Amerika. Ons lewe het op 11 September 2001 dramaties verander en verander.

In die afgelope 14 maande het elke vlak van ons regering stappe gedoen om beter voorbereid te wees op 'n terreuraanval. Ons verstaan ​​die aard van die vyand. Ons verstaan ​​dat hulle ons haat as gevolg van wat ons liefhet. Ons doen alles in ons vermoë om die veiligheid op ons lughawens en kragsentrales en grensoorgange te verbeter. Ons het opsporingstoerusting ingespan om te soek na massavernietigingswapens. Ons het wetstoepassers beter gereedskap gegee om terreurselle wat in ons eie land kan skuil, op te spoor en te ontwrig.

En deur middel van afsonderlike wetgewing wat ek vroeër vandag onderteken het, versterk ons ​​die veiligheid by ons land se 361 hawens, en voeg hawe -sekuriteitsagente by, wat vereis dat skepe meer inligting moet verskaf oor die vrag, bemanning en passasiers wat hulle vervoer. En ek wil die lede van die kongres bedank dat hulle ook hard gewerk het aan hierdie belangrike wetgewing.

Die Wet op Binnelandse Veiligheid van 2002 neem die volgende kritieke stappe om ons land te verdedig. Die voortdurende bedreiging van terrorisme, die dreigement van massamoord op eie bodem sal met 'n verenigde, effektiewe reaksie voorsien word.

Tientalle agentskappe wat verantwoordelik is vir tuisveiligheid, sal nou in een kabinetsafdeling geleë wees met die mandaat en wetlike gesag om ons mense te beskerm. Amerika sal beter reageer op toekomstige aanvalle, om ons kwesbaarheid te verminder en, die belangrikste, te voorkom dat terroriste onskuldige Amerikaanse lewens neem.

Die Departement van Binnelandse Veiligheid sal byna 170 000 werknemers hê, toegewyde professionele persone wat elke oggend wakker word met die belangrikste taak om hul medeburgers te beskerm. As federale werkers het hulle regte, en hierdie regte sal ten volle beskerm word. En ek is dankbaar dat die kongres na my besorgdheid geluister het en die gesag van die president behou het om die regte mense op die regte tyd op die regte tyd te plaas ter verdediging van ons land.

Ek het groot vertroue in die mans en vroue wat in hierdie afdeling sal dien en in die man wat ek gevra het om dit te lei. Terwyl ek voorberei om hierdie wetsontwerp te onderteken, is ek bly om aan te kondig dat ek goewerneur Tom Ridge sal benoem as die eerste sekretaris van binnelandse veiligheid in ons land. (Applous.)

Amerikaners ken Tom as 'n ervare staatsamptenaar en as die leier van ons tuisveiligheidspogings sedert verlede jaar. Tom aanvaar die opdrag in dringende omstandighede, bedank as die goewerneur van Pennsylvania om die Withuis se kantoor van binnelandse veiligheid te organiseer en om 'n omvattende strategie te ontwikkel om die Amerikaanse volk te beskerm. Hy het puik werk gedoen. Hy is die regte man vir hierdie nuwe en groot verantwoordelikheid. (Applous.)

Ons gaan 'n goeie span saamstel om saam met Tom te werk. Die sekretaris van die vloot, Gordon England, word benoem vir die pos van adjunk -sekretaris. (Applous.)

En Asa Hutchinson van Arkansas, nou die administrateur van die Drug Enforcement Administration, sal aangewys word as ondersekretaris vir grens- en vervoersekuriteit. (Applous.)

Die aangewese sekretaris en sy span het 'n geweldige taak voor hulle. Die oprigting van die Departement van Binnelandse Veiligheid behels die mees omvattende herorganisasie van die federale regering sedert Harry Truman die Wet op Nasionale Veiligheid onderteken het. Om hul missie te behaal, moet leiers van die nuwe departement die kultuur van baie uiteenlopende agentskappe verander - hulle almal in die rigting van die hoofdoel van die beskerming van die Amerikaanse volk. Die inspanning sal tyd en fokus, en vaste besluit neem. Dit sal ook volle steun van beide die administrasie en die kongres vereis. Onderweg sal aanpassings nodig wees. Tog is dit 'n dringende saak, en die harde werk om 'n nuwe departement te bou, begin vandag.

As die Departement van Binnelandse Veiligheid ten volle in werking is, sal dit die veiligheid van ons mense op baie praktiese maniere verbeter.

Eerstens sal hierdie nuwe departement intelligensie -inligting ontleed oor terreurbedreigings wat deur die CIA, die FBI, die National Security Agency en ander versamel is. Die departement sal hierdie intelligensie ooreenstem met die kwesbaarhede van die land - en saam met ander agentskappe, en die private sektor, en staats- en plaaslike regerings werk om Amerika se verdediging teen terreur te versterk.

Tweedens sal die departement al ons pogings versamel en fokus op die uitdaging van kuberterrorisme en die nog erger gevaar van kern-, chemiese en biologiese terrorisme. Hierdie departement sal aangekla word van die aanmoediging van navorsing oor nuwe tegnologieë wat hierdie bedreigings betyds kan opspoor om 'n aanval te voorkom.

Derdens kan staats- en plaaslike regerings hulp en inligting by een federale binnelandse veiligheidsagentskap inskakel, in plaas van meer as 20 agentskappe wat tans hierdie verantwoordelikhede verdeel. Dit sal ons plaaslike regerings help om saam met die federale regering saam te werk ter wille van al die mense van Amerika.

In die vierde plek sal die nuwe departement die agentskappe saambring wat verantwoordelik is vir grens-, kuslyn- en vervoersekuriteit. Daar sal 'n gekoördineerde poging aangewend word om ons vervoerstelsels te beskerm en die grens te beveilig, sodat ons ons burgers beter kan beskerm en ons vriende kan verwelkom.

In die vyfde plek sal die departement saam met staats- en plaaslike amptenare saamwerk om ons reaksie op enige toekomstige terreuraanval voor te berei. Ons het gevind dat die eerste ure en selfs die eerste minute na die aanval van deurslaggewende belang kan wees om lewens te red, en dat ons eerste respondente die noukeurig beplande en geboorde strategieë nodig het wat hul werk effektief sal maak.

Die Departement van Binnelandse Veiligheid sal ook baie duplisering en oorvleuelende verantwoordelikhede beëindig. Ons doel is om minder te bestee aan administrateurs in kantore en meer aan werkende agente in die veld - minder aan bokoste en meer aan die beskerming van ons woonbuurte en grense en waters en lug teen terroriste.

Met 'n groot nasie om te verdedig, kan ons nie elke denkbare aanval voorspel of voorkom nie. En in 'n vrye en oop samelewing kan geen regeringsdepartement ons veiligheid heeltemal waarborg teen genadelose moordenaars wat beweeg en in die skadu trek nie. Tog sal ons regering alle moontlike maatreëls tref om ons land en ons mense te beskerm.

Ons voer 'n nuwe soort oorlog teen vasberade vyande. En staatsamptenare sal lank in die toekoms die verantwoordelikheid dra om Amerikaners teen terreur te verdedig. Hierdie administrasie en hierdie kongres het die plig om die stelsel in werking te stel. Ons sal daardie plig nakom. Met die Homeland Security Act doen ons alles in ons vermoë om Amerika te beskerm. Ons toon die vasberadenheid van hierdie groot nasie om ons vryheid, ons veiligheid en ons lewenswyse te verdedig.

Dit is nou my voorreg om die Wet op Binnelandse Veiligheid van 2002 te onderteken. (Applous.)


Die evolusie van die Amerikaanse intelligensie-gemeenskap-'n historiese oorsig

Die funksie van intelligensie as 'n aktiwiteit van die Amerikaanse regering word dikwels beskou as 'n produk van die Koue Oorlog. Baie van wat vandag bekend staan ​​as die inligtingsgemeenskap is in die tydperk van die Koue Oorlog geskep en ontwikkel. Maar intelligensie is 'n funksie van die regering sedert die stigting van die Republiek. Hoewel intelligensie mettertyd verskeie inkarnasies gehad het, het intelligensie histories 'n sleutelrol gespeel in die ondersteuning van Amerikaanse militêre magte en in die vorming van die beleid van die Verenigde State teenoor ander lande.

Die vroeë jare van die Republiek

Tydens die Revolusionêre Oorlog was generaal George Washington 'n ywerige gebruiker van intelligensie sowel as 'n volmaakte beoefenaar van die intelligensievaartuig. Opnames toon dat Washington, kort nadat hy die bevel van die kontinentale leër in 1775 geneem het, 'n ongeïdentifiseerde agent betaal het om in Boston te woon en skelm te rapporteer deur gebruik te maak van 'n korrekte korrespondensie oor die bewegings van Britse magte. Washington het inderdaad 'n aantal agente gewerf en bestuur, spioenasies opgerig, geheime berigingsmetodes bedink, die rou intelligensie wat sy agente versamel het, ontleed en 'n uitgebreide veldtog uitgevoer om die Britse leërs te mislei. Geskiedkundiges noem dat hierdie aktiwiteite 'n belangrike rol gespeel het in die oorwinning op Yorktown en in die vermoë van die kontinentale weermag om die Britte tydens die winters by Valley Forge te ontduik.

In 'n brief aan een van sy offisiere wat in 1777 geskryf is, het Washington geskryf dat geheimhouding die sleutel is tot die sukses van intelligensie -aktiwiteite:

Washington was nie die enigste een wat die belangrikheid van intelligensie vir die koloniale saak erken het nie. In November 1775 het die Kontinentale Kongres die Komitee vir Geheime Korrespondensie gestig om buitelandse intelligensie van mense in Engeland, Ierland en elders op die Europese vasteland in te samel om te help met die vervolging van die oorlog.

Washington se groot belangstelling in intelligensie het oorgedra na sy presidentskap. In die eerste staatsrede in Januarie 1790 het Washington die kongres gevra vir fondse om intelligensie -operasies te finansier. In Julie daardie jaar het die kongres gereageer deur die Kontingent Fund of Foreign Intercourse (ook bekend as die Geheime Diensfonds) te stig en $ 40 000 vir hierdie doel te magtig. Binne drie jaar het die fonds gegroei tot $ 1 miljoen, ongeveer 12% van die destydse begroting van die regering. Alhoewel die Kongres die president vereis om die uitgawes te sertifiseer, kon hy ook die doeleindes en ontvangers van die fondse verberg. (In 1846 is laasgenoemde bepaling deur die Huis van Verteenwoordigers betwis, maar president Polk het, met verwysing na nasionale veiligheidsgronde vir die beskerming van bronne, geweier om meer spesifieke inligting oor die gebruik van die Fonds aan die Kongres oor te dra.)

Te oordeel na die gebrek aan die historiese rekord, blyk dit dat belangstelling in intelligensie as 'n hulpmiddel van die uitvoerende gesag in die opvolgende administrasies afgeneem het, hoewel af en toe prestasieverval soms kontroversie veroorsaak het. Tydens die Oorlog van 1812 het militêre intelligensie byvoorbeeld nie ontdek dat Britse troepe op Washington vorder totdat hulle 16 myl van die hoofstad af was nie. Die oorlogsekretaris het geweier om te glo dat die Britte Washington sou binnedring, en militêre intelligensie het vanuit hierdie perspektief berig.

Intelligensie het tydens die Burgeroorlog weer prominent geword. Sowel die Unie as die Konfederale leierskap waardeer intelligensie -inligting, het hul eie spioenasienetwerke op die been gebring en het gereeld by die pers gewerk om intelligensie aan die ander kant te verskaf. Die Konfederale magte het die sein- en geheime diensburo gestig met die primêre handves om noordelike koerante te bekom. Aan die kant van die Unie het die departemente van die vloot, staat en oorlog elkeen 'n intelligensiediens onderhou. Unie -kodebrekers het Konfederale boodskappe gedekodeer en verneem dat die borde vir die konfederale geldeenheid in New York vervaardig word. In Junie 1861 is die eerste elektroniese oordrag van inligting vanaf 'n lugverkenningsplatform gestuur-in hierdie geval, 'n ballon-direk na president Lincoln op die grond. Twee maande later het die uniemagte 'n ballonkorps gestig. Alhoewel dit na twee jaar ontbind is, het dit daarin geslaag om 'n groot konsentrasie konfederale troepe op te spoor wat voorberei het om aan te val by Fair Oaks, Virginia.

In 1863 is die eerste professionele intelligensie -organisasie gestig deur die Unie -magte, die Bureau of Military Intelligence. Onder leiding van die bevelvoerder van die Army of the Potomac, generaal Joseph Hooker, het die Buro evaluerings voorberei van die krag en aktiwiteite van die Konfederale Weermag op grond van bronne wat infiltrasies van die Konfederasie se oorlogs- en vlootafdelings insluit. Dit word beskou as die beste inligtingsoperasie van die Burgeroorlog. Tog was Hooker se ondoeltreffende gebruik van intelligensie (na berig word oorstroom met inligting) grootliks verantwoordelik vir die Konfederale oorwinning op Chancellorsville. Op dieselfde manier word beweer dat Lee se nederlaag in Gettysburg gedeeltelik toegeskryf kan word aan sy gebrek aan intelligensie oor die sterkte en ontplooiing van die uniemagte.

Die Buro vir Militêre Intelligensie is aan die einde van die oorlog gestaak. 'N Byproduk van die ontbinding daarvan was die Geheime Diens, wat in 1865 gestig is om vervalsing te bekamp.

'N Rol in vredestyd vir intelligensie

Voor die 1880's was intelligensieaktiwiteite byna uitsluitlik toegewy aan die ondersteuning van militêre operasies, óf om ontplooide magte te ondersteun óf om inligting te verkry oor die sienings of deelname van ander lande aan 'n spesifieke konflik. In Maart 1882 is die eerste permanente intelligensie-organisasie, die Office of Naval Intelligence, egter in die Departement van die Vloot geskep om intelligensie oor buitelandse vloot in vredestyd en oorlog te versamel. Drie jaar later is 'n soortgelyke organisasie-die Militêre Inligtingsafdeling-binne die weermag gestig om buitelandse en binnelandse militêre data vir die oorlogsdepartement en die weermag in te samel.

Die administrasie van Theodore Roosevelt het tot dusver moontlik die mees aktiewe gebruik van intelligensie vir buitelandse beleidsdoeleindes deur enige president gesien. Geskiedkundiges merk op dat Roosevelt intelligensie -agente gebruik het om 'n rewolusie in Panama aan te wakker om die anneksasie van die Panamakanaal te regverdig. In 1907 maak die president ook staat op intelligensie wat die militêre opbou van die Japannese as regverdiging getoon het om die wêreldwye vaart van die 'Great White Fleet' as 'n vertoning van die Amerikaanse vlootmag te begin.

Die vroeë deel van die twintigste eeu was egter meestal nie gekenmerk deur 'n uitgebreide gebruik van intelligensie vir buitelandse beleidsdoeleindes nie, maar deur 'n uitbreiding van binnelandse intelligensievermoëns. Die Buro vir Ondersoek van die Departement van Justisie (die voorloper van die FBI) ​​is in 1908 gestig uit die rede dat die geheime diensagente op lede van die kongres spioeneer. Teen 1916 het die Buro gegroei van 34 agente wat hoofsaaklik op bankaangeleenthede gefokus het tot 300 agente met 'n uitgebreide handves wat interne veiligheid, Mexikaanse grenssmokkelaktiwiteite, neutraliteitsoortredings in die Mexikaanse revolusie en onrus in Sentraal -Amerika insluit. Nadat die oorlog in Europa uitgebreek het, maar voordat die Verenigde State by die Geallieerde aangesluit het, het die Buro sy aandag gevestig op die aktiwiteite van Duitse en Britse onderdane binne ons grense.

Eerste Wêreldoorlog

Teen die tyd dat die Verenigde State die oorlog betree het, het dit nie 'n gekoördineerde intelligensie -poging gehad nie. As 'n voorstander van openbare diplomasie, het president Woodrow Wilson die gebruik van spioene verwerp en was hy oor die algemeen agterdogtig oor intelligensie. Sy siening oor die onderwerp blyk egter te verander as gevolg van 'n noue verbintenis met die Britse intelligensiehoof in Washington.

Die Britse intelligensie het trouens 'n groot rol gespeel om die Verenigde State in die Eerste Wêreldoorlog te bring. Openbare onthullings van die Duitse intelligensiepogings om die Amerikaanse industrie en die finansiële sektor te verhinder om Groot -Brittanje te help, het die Amerikaanse publiek baie kwaad gemaak. Daarna het die Britse intelligensie die beskrywing van die Duitse diplomatieke en vlootverkeer aan Wilson voorgelê, wat 'n Duitse poging toon om die Mexikaanse regering te verlei om by Duitsland aan te sluit teen die Verenigde State in ruil vir Texas, Arizona en New Mexico as Duitsland die oorlog wen. Hierdie afgebreekte kommunikasie, wat bekend staan ​​as die & quotZimmerman Telegram, het later ontklassifisering en aan die publiek bekend gemaak, en het Wilson woedend gemaak en bygestaan ​​by sy toespraak voor 'n gesamentlike kongresgeleentheid in 1917 waarin die Verenigde State aangespoor word om die oorlog teen Duitsland te verklaar.

In Junie 1917 is die eerste Amerikaanse seine -intelligensie -agentskap binne die weermag gestig. Die agentskap, bekend as 'quotMI-8', is aangekla van die dekodering van militêre kommunikasie en die verskaffing van kodes vir gebruik deur die Amerikaanse weermag. In 1919, aan die einde van die oorlog, is die agentskap na die staatsdepartement oorgeplaas. Dit staan ​​bekend as die 'Black Chamber' en fokus op diplomatieke eerder as militêre kommunikasie. In 1921 het die Black Chamber miskien sy belangrikste sukses gevier deur sekere Japannese diplomatieke verkeer te ontsyfer. Die intelligensie wat uit hierdie prestasie verkry is, is gebruik om Amerikaanse onderhandelaars te ondersteun tydens 'n Washington -konferensie oor ontwapening van die see. Tog, ondanks sulke suksesse, het president Hoover besluit dat die staatsdepartement se onderskep van diplomatieke kabels en korrespondensie nie geduld kan word nie. Klaarblyklik saamstem met die beweerde, maar dikwels aangehaalde verklaring van sy minister van buitelandse sake, Henry Stimson, dat & quot; Manne nie mekaar se e-pos lees nie, & quot; Hoover het die agentskap teruggekeer na 'n militêre oriëntasie onder die Army Signal Corps.

Ander intelligensie -entiteite het na die einde van die Eerste Wêreldoorlog bestaan, maar hul hulpbronne het aansienlik verminder. 'N Uitsondering op hierdie algemene neiging was die Departement van Justisie se Buro vir Ondersoek, wat sy missie en arbeidsmag aansienlik uitgebrei het. In 1924 word J. Edgar Hoover aangewys as direkteur van die Buro (in 1935 herdoop tot die Federal Bureau of Investigation (FBI)). Die handves van die FBI is veral uitgebrei in die jare wat gelei het tot die Tweede Wêreldoorlog, toe die kommer oor Amerikaanse interne veiligheid toeneem namate Duitse aggressie in Europa plaasvind. Die FBI is verantwoordelik gemaak vir die ondersoek na spioenasie, teenspionasie, sabotasie en oortredings van die neutraliteitswette. Dit was ook gedurende hierdie tydperk dat die eerste poging aangewend is om die aktiwiteite van die verskillende intelligensie -elemente van die Regering te koördineer. 'N Interdepartementele intelligensie -koördinerende komitee is vir hierdie doel gestig, maar omdat die komitee 'n permanente voorsitter gehad het en deelnemende agentskappe huiwerig was om inligting te deel, het dit 'n beperkte impak gehad.

Tweede Wêreldoorlog en die gevolge daarvan

Die jare onmiddellik voor die toetrede van die Verenigde State tot die Tweede Wêreldoorlog het die Amerikaanse belangstelling in ontwikkelings in Europa en die Stille Oseaan dramaties toegeneem, wat formele en informele pogings tot gevolg gehad het om inligting te versamel en te ontleed. President Franklin Roosevelt het sterk staatgemaak op Amerikaanse en Britse vriende wat na die buiteland reis om hom te voorsien van intelligensie oor die bedoelings van ander leiers. Een so 'n vriend was William J. Donovan, 'n liefhebber van intelligensie en 'n veteraan uit die Eerste Wêreldoorlog, wat Roosevelt in 1940 na Europa gestuur het om inligting oor die stabiliteit van Brittanje te versamel en weer in die lente van 1941 om inligting te versamel oor die Italiaanse diktator Mussolini , onder andere. By sy terugkeer het Donovan hard gepleit vir die oprigting van 'n gesentraliseerde, burgerlike intelligensie -apparaat om die van die weermag aan te vul.

In Julie 1941, in reaksie op die oproep van Donovan, het Roosevelt Donovan as koördineerder van inligting aangestel om 'n nie-militêre intelligensie-organisasie te stig. Die koördineerder van inligting sou alle inligting en data wat die nasionale veiligheid kan inhou, versamel en ontleed vir die president en diegene wat hy aangewys het. Die koördineerder het die bevoegdheid gekry, met die goedkeuring van die president, om inligting van ander agentskappe en departemente aan te vra, maar is spesifiek aangemoedig om nie die pligte en verantwoordelikhede van die president se militêre en vlootadviseurs in te meng nie. Die direkteur van die FBI, J. Edgar Hoover, wat vrees dat die nuwe koördineerder die gesag sal verloor, het die president verseker dat die voorrang van die Buro in Suid -Amerika nie verander nie.

Donovan, wat baie van die Britse intelligensiemodel geleen het, het 'n spesiale personeel geskep om alle inligting oor nasionale veiligheid saam te stel en te ontleed en 'n beoordelingsraad van agt lede, uit die akademie, saamgestel om die ontleding te hersien en die gevolgtrekkings daarvan te toets. In oorleg met die bibliotekaris van die kongres het COI Donovan die afdeling spesiale inligting in die biblioteek georganiseer, om saam met Donovan se analitiese personeel te werk en om studiebeurse in die biblioteek en in die akademie te koördineer. In teorie sou die afdeling ongeklassifiseerde inligting aan Donovan se personeel verskaf, wat dit met geklassifiseerde inligting sou kombineer om 'n ontleding te lewer wat deur die spesiale raad hersien sou word voordat dit aan die president voorgelê word. Alhoewel die proses in die praktyk nie presies verloop het soos beplan nie, is die konsep van gesentraliseerde analise tot stand gebring.

Die verrassingsaanval op Pearl Harbor deur die Japannese op 7 Desember 1941 het Amerika in die oorlog gebring en 'n beduidende mislukking van die Amerikaanse intelligensie -apparaat aan die lig gebring. Soos daaropvolgende ondersoeke gevind is, is intelligensie op 'n toevallige, ongekoördineerde manier hanteer, en was daar onvoldoende aandag aan sekere versamelingsvereistes. Die gebrek aan koördinasie tussen agentskappe, hoofsaaklik die weermag en die vloot, het daartoe gelei dat tydige verspreiding van relevante inligting nie aan belangrike besluitnemers gegee is nie. Boonop het intelligensie -ontleders Japannese vermoëns en voornemens ernstig onderskat, en 'n neiging om Japannese optrede te misverstaan, onthul deur daarna te kyk met Amerikaanse kulturele vooroordele. Na die oorlog het die besluit van die Amerikaanse leiers 'nooit weer' om 'n ander Pearl Harbor toe te laat grootliks daartoe gelei dat 'n gesentraliseerde intelligensie -struktuur tot stand gekom het.

Amerika se toetrede tot die Tweede Wêreldoorlog het 'n onmiddellike behoefte aan intelligensie nodig gehad om die oorlogsvegter te ondersteun. Terwyl die weermag en die vloot hul eie intelligensievermoëns handhaaf, was niemand bereid om die nodige ondersteuning te bied nie. 1 Om hierdie poging te versterk, is die Office of Strategic Services (OSS) in Junie 1942 gestig onder die onlangs gestigte gesamentlike stafhoofde om die koördineerder van inligting op te volg. William Donovan bly in beheer van die herorganiseerde eenheid. Benewens die analitiese rol van sy voorganger, is die OSS geoktrooieerd om klandestiene operasies teen die asmagte wêreldwyd uit te voer. Dit is egter nie maklik aanvaar deur die Joint Staff Chiefs (JCS), wat skepties gebly het oor die waarde van OSS -aktiwiteite nie, en die nuwe eenheid het sterk mededinging ondergaan van die FBI en die weermag se intelligensie -organisasie.

Die OSS se bydrae tot die produksie van intelligensie, wat gewoonlik verheerlik is as die opskuddende operasionele arm van die Amerikaanse weermag (met sy bekende spioenasie-uitbuiting met die verset in Europa), is grootliks onopgemerk. Dit was egter een van die sewe groot intelligensieprodusente en was 'n belangrike opleidingsgrond vir 'n generasie intelligensie -ontleders, sowel as operasionele persone. Beslis anders as die Britse stelsel, het die OSS die tradisie gevestig om ontleders en agente in dieselfde organisasie te plaas. Die probleme wat die OSS ondervind het om hom in die JCS -struktuur te vestig, bevestig egter weer die oortuiging van Donovan dat die opvolger van die OSS in vredestyd 'n burgerlike organisasie moet wees wat direk verantwoordelik was vir die president. In 1944 begin Donovan hom vir hierdie model beywer.

Intussen is aansienlike intelligensie -vermoëns in die militêre dienste geskep om die oorlogspoging te ondersteun. Die intelligensie -operasies van die weermag is onder toesig van die Militêre Inligtingsafdeling van die Algemene Staf van die Weermag. Sy werkswapen, die Militêre Inligtingsdiens (MIS), is in 1942 gestig en het versamelingsaktiwiteite regoor die wêreld uitgevoer, insluitend agentbedrywighede, seine -onderskeping en fotoverkenning. MIS het ook intelligensie -analise aan Amerikaanse en geallieerde opdragte verskaf. Terselfdertyd is intelligensie -elemente direk aan die operasionele magte in die veld toegewys. Hierdie intelligensie -eenhede het taktiese seine -intelligensie versamel en ontleed, foto's geïnterpreteer en grondverkenningsopdragte uitgevoer. Lugverkenningsmissies is deur die Army Air Corps bestuur. Om teen -intelligensie -ondersteuning te bied, insluitend die debriefing van gevangenes en afvalliges, is die Army Counterintelligence Corps in 1942 gestig met sowel binnelandse as oorsese missies.

Weermag se intelligensie -ontleders het daarin geslaag om die kodesisteme wat deur die keiserlike Japannese leër gebruik is, te verbreek en te benut, en intelligensie te produseer wat volgens baie die oorlog in die Stille Oseaan verkort het. In Engeland, nadat die U.S.by die oorlog aangesluit, het weermagspanne deelgeneem aan die werk wat deur die Poolse begin is en deur die Britte voortgegaan is om Duitse militêre kommunikasie wat met die Enigma -chiffermasjiene geïnkripteer was, te ontsyfer. Die intelligensie wat deur hierdie poging verkry is, met die kodenaam & quotULTRA, & quot, het die Geallieerdes ongeëwenaard insig gegee in die werking van die Duitse weermag en die oorlog in Europa verkort.

Binne drie dae na die verwoestende en verleentlike aanval op Pearl Harbor, was die vloot se gevegseenheidseenheid in Pearl Harbor besig om die Japanse vlootkode, JN25, te probeer kraak. Teen April 1942 was genoeg inligting bekend om die Amerikaanse Stille Oseaan -vloot die eerste slag toe te laat sonder om die Japannese vloot tydens die Slag van die Koraalsee te sien. Teen Mei 1942 het Navy -kriptanaliste dit reggekry om die Japannese kode te kraak. Hierdie beduidende marine -intelligensievermoë, in ooreenstemming met die Britse en Poolse dekripsie van die Duitse kode, het die Amerikaners in staat gestel om die Japannese in die Slag van Midway te verslaan en die Japannese te meet tydens die res van die oorlog in die Stille Oseaan.

Ook in die Stille Oseaan -teater het 'n geallieerde vertaler- en tolkafdeling, bestaande uit 2 000 Amerikaanse Nisei -soldate, Japannese gevangenes ondervra en gevange dokumente uitgebuit. Aangesien die OSS nie in die Suid-Stille Oseaan-teater werksaam was nie, is spesiale menslike intelligensie-vermoëns gevestig, met behulp van Australiese en Filippynse guerrillamagte, asook 'n spesiale verkenningspan oor die lang afstand, bekend as die Alamo Scouts.

Net so het die Marine Corps die Navajo Code Talker Program ontwikkel en ontplooi in Mei 1942. Teen 1945, wat in beide teaters van die oorlog werk, het 400 inheemse Amerikaanse Navajo -lede van die Corps Engelse boodskappe gekodeer, oorgedra en gedekodeer in die komplekse taal van die Navajo -Indiane. Die Code Talkers het 'n belangrike rol gespeel in die oorwinning van die Marine Corps op Iwo Jima. Hierdie metode van kodering en kommunikasie was so suksesvol dat dit in die Koreaanse en Viëtnam -konflikte gebruik is.

Teen die einde van die oorlog moes die administrasie besluit wat hulle met hierdie intelligensie -vermoëns moes doen. 'N Kragtige en hewige debat het ontstaan ​​tussen diegene wat die Donovan -idee van 'n onafhanklike, burgerlike intelligensie -organisasie wat regstreeks aan die president rapporteer, voorstaan ​​en diegene wat die behoud en beheer van intelligensie deur die weermag voorgestaan ​​het. Die staatsdepartement het onder meer swaar geweeg teen die Donovan -benadering.

In September 1945, terwyl die debat voortduur, het president Truman, op aanbeveling van sy begrotingsdirekteur, die OSS per uitvoerende bevel afgeskaf en sy funksies tussen die oorlogs- en staatsdepartemente verdeel. State het die navorsings- en ontledingsfunksie ontvang en dit gekombineer met die bestaande analitiese kantoor om die Interim Research and Intelligence Service (IRIS) te vorm. Die Oorlogsafdeling het die Strategiese Dienste -eenheid (SSU) gevorm uit die klandestiene kant van die OSS. President Truman het ongerealiseerde hoop dat die staatsdepartement die koördinering van intelligensie vir die regering sou oorneem.

Teen die tyd dat die OSS ontbind is, is 'n studie gepubliseer in opdrag van die marine -sekretaris James Forrestal en onder voorsitterskap van die private sakeman Ferdinand Eberstadt gepubliseer. Alhoewel die verslag hoofsaaklik handel oor die kwessie van militêre eenwording, word dit ook aanbeveel om die intelligensiefunksie te koördineer deur die oprigting van 'n nasionale veiligheidsraad (NSS) en 'n sentrale intelligensie -agentskap (CIA). Die NSS sou die burgerlike en militêre nasionale veiligheidsbeleid vir die president koördineer. Die CIA, onder die vaandel van die NSS, sou die nasionale veiligheidsintelligensie dien en quotto koördineer. "Terwyl die weermag oor die algemeen die aanbeveling ondersteun om sentrale koördinering van" nasionale veiligheid "intelligensie te gee, was hy nie bereid om sy eie insamelingsprogramme en analitiese vermoëns prys te gee nie.

Die Central Intelligence Group

Alhoewel die aanbevelings van die Eberstadt -studie die inhoud van wat uiteindelik die National Security Act van 1947 geword het, aansienlik sou beïnvloed, is dit nie onmiddellik geïmplementeer nie. President Truman het egter besluit om die vraag te besleg of daar 'n gesentraliseerde burgerlike intelligensie -organisasie moet wees.

Hy weerspieël sy ontevredenheid oor wat volgens hom die toevallige aard van intelligensieversameling was, sy begeerte om 'n gesaghebbende bron vir intelligensie -advies te hê, en bowenal sy begeerte om 'n ander Pearl Harbor te vermy, het president Truman op 22 Januarie 1946 'n uitvoerende opdrag uitgevaardig die oprigting van 'n nasionale intelligensie -owerheid, 'n sentrale intelligensiegroep (CIG) onder leiding van 'n direkteur van sentrale intelligensie en 'n adviesraad vir intelligensie. Laasgenoemde liggaam bestaan ​​uit burgerlike en militêre hoofde van intelligensie -agentskappe wat die DCI sou adviseer. Die National Intelligence Authority, wat bestaan ​​uit die sekretarisse van die oorlog, die staat, die vloot en die persoonlike verteenwoordiger van die president, is belas met die beplanning, ontwikkeling en koördinering van die intelligensiepoging. Laastens was die CIG ('n klein interdepartementele groep, nie 'n onafhanklike agentskap nie) verantwoordelik vir die koördinering, beplanning, evaluering en verspreiding van intelligensie en openlik versamelde inligting. Befondsing en personeel van die CIG is verskaf deur ander departemente en agentskappe wat beheer oor hul eie intelligensiepogings behou het.

Die eerste DCI, admiraal Sidney Souers (wat die intelligensie -afdeling van die Eberstadt -studie geskryf het), aanvaar die aanstelling teësinnig en bly slegs ses maande in die pos. Onder sy ampstermyn het die CIG 'n beperkte analitiese rol gespeel weens Souers se onwilligheid om die analitiese produk van die staatsdepartement se IRIS uit te daag. Maar die IRIS is gou verwoes deur die kongres se begrotingsbesnoeiing, en die meeste van sy posisies is versprei oor die hele departement en na ander agentskappe. In totaal is 600 posisies van die IRIS na die National Intelligence Authority, die CIG en die militêre dienste oorgeplaas. Dit het die departement 'n skelet -analitiese groep gelaat, wat sy missie beperk het tot die verskaffing van intelligensie -ondersteuning slegs aan die beleidmakers in die departement van buitelandse sake. 2

Die tweede DCI, luitenant -generaal Hoyt Vandenberg, was aggressiewer as sy voorganger, en het gesag gekry vir die CIG om personeel aan te stel en sy eie administratiewe ondersteuning te bekom, asook die uitbreiding van klandestiene versameling, navorsing en ontleding en die algehele grootte van die organisasie. In opdrag van die president is die eerste nasionale raming oor die bedoelings en vermoëns van die Sowjet in 1946 tydens die ampstermyn van Vandenberg gemaak.

Teen die tyd dat Vandenberg DCI word, is daar in Junie 1946 wetgewing opgestel in die kongres en in oorleg met die Truman -administrasie om voorsiening te maak vir die eenwording van die militêre instelling onder 'n minister van verdediging. Aangesien die CIG 'n jaarlikse krediet benodig om voort te bestaan, het Vandenberg 'n geleentheid gesien om wetstaal op te neem en 'n onafhanklike sentrale intelligensie -agentskap te skep met verskeie funksies wat gebaseer is op die bestaande handves van die CIG. Binne 'n maand nadat hy die pligte van DCI aangeneem het, het Vandenberg 'n voorstel ingedien waarin hierdie nuwe entiteit beskryf word, met die steun van die Truman -administrasie, wat basies bestaan ​​uit die relevante taal uit die presidensiële richtlijn van 1946 en taal wat voorheen in die Federale Register gepubliseer is .

Die National Security Act van 1947

In die daaropvolgende kongresdebat oor die Vandenberg -voorstel het verskeie kwessies na vore gekom oor die rol van die DCI.

Die een was of die DCI 'n burgerlike of militêre offisier moet wees. Sommige het aangevoer dat as die DCI 'n aktiewe militêre offisier was, hy onder die beheer van sy ouer diens sou wees. Aan die ander kant is die weermag erken as die belangrikste verbruiker van intelligensie en het hy die meeste hulpbronne wat daaraan bestee is, beheer. Die wetgewing het uiteindelik bepaal dat die president óf 'n burger óf 'n militêre offisier as die DCI kon aanstel, maar as 'n militêre offisier aangestel word, sou hy uit die beheer van sy ouer diens verwyder word.

'N Ander kwessie was of die DCI 'n lid moet wees van die Nasionale Veiligheidsraad wat deur die wetsontwerp ingestel is as die fokuspunt van die Withuis vir aangeleenthede oor nasionale veiligheid. Die vlootsekretaris James Forrestal het sterk teen hierdie voorstel aangevoer en gesê dat die Raad te groot sou wees om sy sake te doen en dat die nuwe DCI gereed toegang sou hê sonder formele lidmaatskap. Sy argument was oortuigend en die DCI se voorgestelde lidmaatskap van die NSS is laat vaar.

'N Derde kwessie was die verhouding van die DCI tot ander agentskappe, veral die FBI. Die konsepvoorstel het bepaal dat die nuwe Sentrale Intelligensie -agentskap die fokuspunt in die regering sou wees waar intelligensie versamel en geëvalueer sou word. As sodanig sou die CIA noodwendig toegang benodig tot inligting wat deur ander agentskappe ingesamel is. Die weermag het ingestem tot hierdie koördinerende rol vir die CIA, solank die weermag sy eie versameling en analitiese vermoëns kon handhaaf om militêre operasies te ondersteun. Die FBI het egter daarop aangedring om die CIA se toegang tot FBI -lêers te beperk slegs as skriftelike kennisgewing eers gegee is en slegs as toegang tot die nasionale veiligheid noodsaaklik was.

Op 27 Julie 1947 onderteken president Truman die Wet op Nasionale Veiligheid van 1947, wat 'n raamwerk vir nasionale veiligheid skep. 'N Nasionale Veiligheidsraad is gestig om die nasionale veiligheidsbeleid te koördineer. Die wet het die posisie van sekretaris van verdediging geskep en die afsonderlike militêre departemente (die weermag, die vloot en die nuutgeskepte lugmag) verenig onder hierdie posisie. Die wet het ook die gesamentlike stafhoofde ingestel om as die belangrikste militêre adviseurs vir die president en die minister van verdediging te dien. Uiteindelik is 'n sentrale intelligensie -agentskap gestig met die direkteur van sentrale intelligensie as hoof. Ten tyde van die stigting daarvan was die CIA die enigste agentskap wat aangekla was van 'n 'nasionale' intelligensie -missie.

Die statutêre taal rakende die owerhede en funksies van die nuwe Central Intelligence Agency is doelbewus vaag gelaat. Dit weerspieël deels die burokratiese sensitiwiteit om die rolle en missies van die DCI ten opsigte van ander agentskappe in die wet te spesifiseer, en deels die begeerte om woorde te vermy wat ander regerings aanstootlik mag vind. Daar was dus geen melding van & quot spionage & quot of & quotspying & quot in die statuut nie, en daar was ook geen bewoording wat daarop dui dat bedekte optrede (dws geheime operasies om politieke toestande in ander lande te beïnvloed) deel was van die handves van die nuwe agentskap. Die CIA is eerder gemagtig om dienste van gemeenskaplike sorg uit te voer aan ander intelligensie-agentskappe, soos deur die Nasionale Veiligheidsraad bepaal, en om ander funksies en pligte wat verband hou met intelligensie uit te voer wat die nasionale veiligheid beïnvloed, soos die Nasionale Veiligheidsraad van tyd tot tyd mag doen. -time Direct.

Die 1947-wet bevat ook 'n uitdruklike verbod op die CIA om 'n "polisie", dagvaarding, wetstoepassingsbevoegdhede of interne veiligheidsfunksies te hê, wat die kongres en die openbare begeerte weerspieël om te verseker dat hulle nie 'n Amerikaanse "Gestapo" skep nie en die FBI se voorrang behou in huishoudelike aangeleenthede. Die wet het die DCI ook verantwoordelik gemaak vir die beskerming van intelligensiebronne en metodes teen ongemagtigde openbaarmaking.

Die vroeë jare van die CIA

Dit lyk asof die vroeë jare van die CIA moeilik was, aangesien die agentskap probeer het om hom binne die regering te vestig, te midde van toenemende kommer oor kommunistiese winste in Oos -Europa en Sowjet -ekspansionisme.

Admiraal Roscoe Hillenkoetter was DCI toe die CIA gestig is. Hy het die agentskap in twee hoofafdelings georganiseer: die een handel oor intelligensie -operasies en die ander oor analise. Die analitiese arm het, in reaksie op die beleidmaker se belangstelling, korttermyn intelligensie-stukke voorberei en versprei. DCI Hillenkoetter het dit egter moeilik gevind om ander agentskappe te dwing om deel te neem aan die ontwikkeling van langer referate ondanks die taal van die 1947 -wet. Die klem op die vervaardiging van korttermynstukke, daarenteen, word dikwels beskou as 'n indringing in die rol van ander produsente, soos die staatsdepartement, die militêre departemente en die FBI. Daar was ook konflik aan die operasionele kant. Die regering het dit oorweeg om sielkundige oorlogvoering in die buiteland te begin om die Sowjet -ekspansionisme teë te werk, maar die NSS het verkies dat die staatsdepartement, eerder as die CIA, daarvoor verantwoordelik was. Dit is eers toe die minister van buitelandse sake sterk teen die rol van die departement beswaar aangeteken het, dat dit aan die CIA toegewys is.

In Januarie 1948, minder as 'n jaar nadat die CIA gestig is, het die Nasionale Veiligheidsraad, wat sy toesighoudende rol onder sy uitvoerende sekretaris Sidney Souers uitoefen, drie privaat burgers gevra om die CIA se struktuur, administrasie, aktiwiteite en verhoudings tussen agentskappe volledig te ondersoek. & Quot Allen Dulles, William Jackson en Matthias Correa, drie advokate in New York met ervaring in intelligensie, het hul hoogs kritiese verslag in Januarie 1949 ingedien. : CIA was nie besig om intelligensie-aktiwiteite in die regering te koördineer nie, die korrelasie- en evalueringsfunksies was nie goed georganiseer nie, en ander lede van die jong intelligensiegemeenskap was nie volledig by die skattingsproses ingesluit nie en die DCI het nie voldoende daaglikse kontak met die werk gehad nie van CIA. Die Dulles-Jackson-Correa-verslag het 'n beroep op die DCI gedoen om 'regverdige leierskap' uit te oefen en om bestaande koördineringsliggame aktief te gebruik, soos die Intelligensie-advieskomitee (IAC) bestaande uit die leiers van die militêre en burgerlike intelligensie-agentskappe. Byvoorbeeld, in die verslag word aangemoedig dat die finale koördinering van intelligensieberamings deur middel van IAC gedoen moet word, om ramings vas te stel as die mees gesaghebbende verklaring wat beskikbaar is vir beleidmakers.

Die Dulles-Jackson-Correa-verslag het ook gesê dat koördinering en beplanning slegs effektief kan wees met 'n sterk DCI en CIA. Dit het dus aanbeveel dat die DCI sy kantoor herorganiseer om die hoofde van die hoofkomponente van die CIA by sy onmiddellike personeel op te neem. Die verslag verklaar ook dat die CIA baat by burgerlike leierskap en het aanbeveel dat as 'n ander militêre DCI aangestel word, hy sy militêre kommissie moet bedank en hom kan kwytskeld van alle diensbande en rotasies wat die kontinuïteit wat nodig is vir goeie intelligensiewerk, sou verhinder. & Quot 4

Ook gedurende 1948 het die Kongres 'die Kommissie vir Organisasie van die Uitvoerende Tak van die Regering' gestig. 'Onder voorsitterskap van die voormalige president Herbert Hoover het die Kommissie 'n subgroep gestig om na nasionale veiligheidsorganisasies, waaronder die CIA, te kyk. Hierdie groep, onder leiding van die New Yorkse sakeman Ferdinand Eberstadt, 5 het tot die gevolgtrekking gekom dat die basiese organisatoriese reëlings vir nasionale veiligheid goed was, maar daar was probleme met die uitvoering van die funksie. Die CIA is spesifiek gekritiseer omdat dit nie behoorlik georganiseer was om alle inligting oor wetenskaplike ontwikkelings in die buiteland te assimileer nie, om die belangrikheid van hierdie ontwikkelings te skat en rigting aan versamelaars te gee. Kommer is ook uitgespreek dat die CIA nie toegang tot alle beskikbare inligting binne die regering kry nie. Die vrees dat ander lande kernwapens kan ontwikkel, het die Eberstadt -groep met dringendheid gesê: "As die omvang van wetenskaplike ontwikkelinge in vyandelike lande nie behoorlik beoordeel word nie, kan dit meer onmiddellike en katastrofale gevolge hê as mislukking op enige ander gebied van intelligensie."

In sy verslag van November 1948 het die Hoover -kommissie 'kragtige pogings' versoek om die interne struktuur van CIA en die kwaliteit van sy produk te verbeter, veral in wetenskaplike en mediese intelligensie. 'N Evalueringsraad of afdeling op senior vlak in die CIA is voorgestel om slegs aan intelligensie-evaluerings te werk. Laastens het die Kommissie positiewe pogings aangespoor om die verhouding van wedersydse vertroue tussen die CIA en sy verbruikers te bevorder. 6

Luitenant-generaal Walter Bedell Smith, wat Hillenkoetter opgevolg het as DCI kort na die uitbreek van die Koreaanse Oorlog, het die eerste stappe gedoen om die aanbevelings van die Hoover- en die Dulles-Jackson-Correa-verslae uit te voer. Onder sy eerste stappe was om Allen Dulles, 'n OSS -veteraan, as adjunkdirekteur vir planne te werf en 'n raad van nasionale ramings op te stel onder voorsitterskap van William Langer van Harvard University.

In 1949 het die kongres bykomende wetgewing vir die CIA uitgevaardig, wat sy direkteur sekere administratiewe owerhede gegee het wat nodig was vir die uitvoering van klandestiene intelligensie -aktiwiteite wat nie algemeen vir regeringsagentskappe beskikbaar was nie. In die besonder het die nuwe wet die DCI toegelaat om bewilligde fondse te bestee vir die verkryging van goedere en dienste om die agentskap se funksies uit te voer sonder om te voldoen aan die omslagtige verkrygingsreëls wat van toepassing is op ander regeringsinstansies. Dit het die Agentskap ook toegelaat om bewilligde fondse te bestee wat slegs gebaseer is op 'n bewys wat deur die DCI onderteken is.

1950's en 1960's: Die ontwikkeling van die intelligensiegemeenskap

Die dekades van die 1950's en 1960's het 'n uitbreiding en intensivering van die Koue Oorlog, sowel as 'n uitbreiding in die grootte en verantwoordelikhede van Amerikaanse intelligensie -agentskappe om die uitdagings die hoof te bied.

Die 1950's

Op grond van die aanbevelings van 'n kommissie van senior amptenare onder leiding van George Brownell, het president Truman, per geklassifiseerde memorandum, die National Security Agency (NSA) in Oktober 1952 gestig ter erkenning van die noodsaaklikheid dat 'n enkele entiteit verantwoordelik is vir die seine -intelligensie -missie van die Verenigde State. In die departement van verdediging het die NSA die verantwoordelikhede van die voormalige veiligheidsagentskap vir die weermag aanvaar, sowel as die intelligensie -verantwoordelikhede van die CIA en ander militêre elemente. In 1958 het die Nasionale Veiligheidsraad riglyne uitgevaardig waarin die missie en gesag van die NSA onder die sekretaris van verdediging uiteengesit word.

CIA het intussen belangrike vordering gemaak. Sy analitiese pogings tydens die Koreaanse Oorlog het die Agentskap as 'n belangrike speler op die gebied van verdediging en buitelandse beleid gevestig. Aan die operasionele kant het die Nasionale Veiligheidsraad sy richtlijn van 1948 oor geheime optrede om die doelwitte van buitelandse beleid in vredestyd te bereik in 1955 heruitgegee, en dit beklemtoon weer dat die implementeringsverantwoordelikheid by die CIA was. In 1954 het president Eisenhower die konsep van 'n hoogvliegende verkenningsvliegtuig goedgekeur om bo die Sowjet-lugafweerstelsels te vlieg. Vanweë die spesiale verkrygingsowerhede van CIA en die vermoë om die missie in die geheim uit te voer, het die president die poging as 'n gesamentlike CIA-lugmagprogram ingestel.Die program se vermoë om die U-2 (teen 1955) vroeër as beplan en onder die oorspronklike kosteberaming te ontwikkel en uit te voer, was 'n duidelike sukses vir die deelnemers. Voor die einde van die dekade het foto's wat deur die U-2 verskaf is, prominent geplaas in die verdedigingsbeplanning.

In 1954 het die kongres weer gepoog om die organisasie en doeltreffendheid van die uitvoerende tak te ondersoek en het die kommissie vir organisasie van die uitvoerende tak van die regering herleef. onder leiding van generaal Mark Clark om die agentskappe van die Intelligensiegemeenskap te bestudeer. 7

Die taakspan van Clark het aanbeveel dat die CIA intern herorganiseer word om beter te fokus op sy primêre missies, en dat die DCI 'n "stafhoof" of uitvoerende beampte aanstel om die daaglikse bedrywighede te bestuur. 8 Dit het ook 'n permanente "waghond" -kommissie gevra om toesig te hou oor die CIA, bestaande uit lede van die Huis en Senaat en uitstaande privaat burgers wat deur die president aangestel is. 9 'n Jaar later, in 1956, het president Eisenhower die presidensiële raad van konsultante oor buitelandse intelligensie -aktiwiteite gestig (later deur president Kennedy herdoop tot die president se adviesraad vir buitelandse intelligensie). Kort nadat dit gevorm is, het die raad 'n kritiese hersiening van die DCI se bestuur van die intelligensiegemeenskap uitgevaardig. Later, in 1957, op aanbeveling van die raad, het president Eisenhower die Amerikaanse inligtingsraad as die enigste forum vir alle intelligensiehoofde ingestel om advies aan die DCI te verskaf oor intelligensie -aktiwiteite.

In 1957, aangevuur deur die Sowjet -bekendstelling van Sputnik, het die CIA en die lugmag begin met die beplanning vir die eerste fotoverkenningssatelliet. In die openbaar bekend as 'die Discoverer Weather System' en onlangs gedeklassifiseer as 'CORONA', was die stelsel teen 1962 suksesvol in werking.

Die 1960's

Die dekade van die 1960's is gekenmerk deur beduidende tegnologiese vooruitgang, verdere uitbreiding van die Intelligensiegemeenskap en die eerste voorlopige pogings van 'n DCI om beheer daaroor uit te oefen. Maar wat die publiek betref, het dit begin met die noemenswaardige mislukking van die CIA by die Bay of Pigs. 'N Invasie van Kubaanse uitgewekenes, opgelei deur die CIA, het in die lente van 1961 'n inval in Kuba geloods met die doel om die Castro -regime te verdryf. Sonder Amerikaanse militêre hulp het die inval verbrokkel. Die reputasie van die agentskap het aansienlik skade gely.

In Augustus van dieselfde jaar het die sekretaris van verdediging McNamara die Defense Intelligence Agency (DIA) gestig om die produksie van intelligensie -analise deur elk van die militêre dienste te konsolideer en te koördineer en as die belangrikste bron van intelligensie -ondersteuning aan die sekretaris en sy personeel, sowel as die gesamentlike stafhoofde en die verenigde bevele. DIA het in 1963 'n nuwe produksiesentrum geopen, maar die militêre departemente het steeds hul eie analitiese vermoëns behou. In 1965 is DIA verantwoordelik vir die administrasie van die nuutgeskepte Defense Attache-stelsel, wat bestaan ​​uit uniforme militêre personeel wat in ambassades dien en op duidelike wyse inligting versamel wat nuttig is vir die weermag.

Intussen was daar aansienlike vooruitgang in die Amerikaanse tegniese versamelingsvermoëns. Foto's wat deur die U-2 geneem is, was 'n groot faktor in die suksesvolle oplossing van die Kubaanse missielkrisis in 1962. Die eerste foto-verkenningssatelliet is dieselfde jaar gelanseer. Die eerste hoë-snelheid verkenningsvliegtuig, die SR-71, is 'n rukkie later deur die CIA gebou en getoets. Alhoewel hierdie tegniese insamelingspogings al verskeie jare in die CIA en die lugmag voortduur, is dit formeel gekonsolideer volgens 'n nasionale veiligheidsvoorskrif in 1961 by die National Reconnaissance Office (NRO).

Alhoewel die feit dat dit bestaan, steeds ingedeel is, is die NRO aangewys as 'n aparte werksagentskap van die Departement van Verdediging, wat aan die Sekretaris van Verdediging rapporteer, hoewel die DCI 'n rol behou by die keuse van sleutelpersoneel, sowel as aansienlike beheer oor die begroting, vereistes , en prioriteite van die organisasie. Met behulp van die spesiale verkrygingsowerhede van die DCI kon die NRO vinnig satellietversamelingsstelsels vir die Intelligensie -gemeenskap aanskaf en bedryf.

Benewens die NSA, DIA en NRO, het elkeen van die militêre dienste aansienlike intelligensie -organisasies onderhou, beide op departementele vlak en op taktiese vlak. Hierdie organisasies versamel tipies inligting en verskaf ontleding oor die wapensisteme, taktiek en vermoëns van buitelandse eweknie -magte. Hierdie inligting en analise is gebruik om die proses van die verkryging van wapens in elke diens te ondersteun, om kragontwikkeling en gebeurlikheidsbeplanning te ondersteun, en is opgeneem in opleidingsprogramme.

Die toename in intelligensiepogings binne die departement van verdediging het die relatiewe gebrek aan die DCI se rol in die res van die gemeenskap beklemtoon. In Julie 1961 het die president se adviesraad vir buitelandse intelligensie aan die president voorgestel dat die DCI van die CIA geskei word en die hoof van 'n kantoor van koördinasie in die Withuis staan. President Kennedy het die aanbeveling nie onderskryf nie, maar het in Januarie 1962 'n brief aan sy nuwe DCI John McCone gestuur waarin hy lui:

In 1963 het DCI McCone 'n National Intelligence Programs Evaluation Staff gestig om gemeenskapsprogramme en koste-effektiwiteit te hersien en te evalueer. Later in die dekade het DCI Helms 'n National Intelligence Resources Board op die been gebring om alle gemeenskapsprogramme en begrotings te hersien en om gemeenskapsgeskille te oordeel. 10

Maar die groeiende Amerikaanse militêre betrokkenheid by die Viëtnam-oorlog, die pogings om die kommunistiese uitbreiding in Laos te blokkeer en konflikte in die Midde-Ooste te hanteer (veral die Arabies-Israeliese Sesdaagse Oorlog van 1967), het ernstige pogings van die DCI's effektief uitgesluit groter beheer oor die intelligensiegemeenskap uitoefen.

Die 1970's: The Decade of Turmoil & amp Reform

Die dekade van die sewentigerjare het begin met ernstige pogings om DCI -beheer oor die Intelligensiegemeenskap in te stel, maar dit is uiteindelik ondermyn deur 'n reeks opspraakwekkende openbaarmakings in die media, gevolg deur ongekende ondersoeke van die Intelligensiegemeenskap binne die Uitvoerende Tak en deur die Kongres. Gedurende die laaste helfte van die dekade is nuwe hervormings aangeneem en nuwe toesigmeganismes ingestel. Terwyl die intelligensie -funksies van die regering voortduur, het die Kongres 'n baie meer aktiewe rol begin speel in die bepaling van hul koste en toesig gehou oor die uitvoering daarvan.

In Desember 1970 het president Nixon die adjunk -direkteur van die kantoor van bestuur en begroting, James Schlesinger, beveel om aan te beveel hoe die organisasiestruktuur van die intelligensiegemeenskap verander moet word om groter doeltreffendheid en doeltreffendheid te bewerkstellig. Die Schlesinger -verslag, wat in Maart 1971 voltooi is, het onder meer bevind dat intelligensiefunksies gefragmenteerd was en ongeorganiseerde versamelingsaktiwiteite onnodig mededingend was en dat oortollige intelligensie onder onbeplande en onbegeleide groei -intelligensie -aktiwiteite te duur was en omdat analitiese produkte op sulke 'n wye verskeidenheid onderwerpe, het hulle dikwels onder kwaliteit gebuk gegaan. Die verslag vra vir basiese hervorming van die bestuurstruktuur met 'n sterk DCI wat intelligensiekoste onder beheer kan bring en die analitiese kwaliteit en responsiwiteit kan verbeter. Die studie het onder meer aanbeveel dat die DCI 'n gekonsolideerde begroting vir die Intelligensiegemeenskap saamstel en toesig hou oor die uitvoering daarvan.

Opgevolg na die aanbevelings in November 1971, het president Nixon 'n opdrag uitgereik waarin gevra word om die intelligensieproduk te verbeter en om die hulpbronne doeltreffender te benut. Die DCI is verantwoordelik gemaak vir die beplanning, hersiening en evaluering van alle intelligensieprogramme en -aktiwiteite en vir die vervaardiging van nasionale intelligensie. intelligensie -aktiwiteite te koördineer en te hersien. Dit het ook 'n advieskomitee vir intelligensiehulpbronne ingestel, bestaande uit verteenwoordigers van die staats- en verdedigingsdepartemente en OMB, om die DCI te adviseer oor die gekonsolideerde intelligensiebegroting. In Maart 1972 het DCI Helms 'n spesiale "Intelligence Community Staff" geskep om hom te help met die daaglikse uitvoering van sy gemeenskapsverantwoordelikhede.

Nie een van hierdie veranderinge het egter destyds 'n wesenlike impak gehad nie, omdat die regering in 1973 en 1974 grootliks besig was met die Watergate -aangeleentheid. voorbereiding van 'n sielkundige profiel van Daniel Ellsberg. 12 Die pers het egter tot 'n mate gemotiveer deur die wantroue wat deur Watergate ontstaan ​​het, toenemend krities oor intelligensie -aktiwiteite begin verslag doen. Persartikels behandel bewerings van insamelingspogings wat tydens die Viëtnam -era teen Amerikaanse burgers onderneem is, pogings om buitelandse leiers te vermoor of kommunistiese regimes te destabiliseer, en pogings om die oorskot van 'n Sowjet -duikboot van die Stille Oseaan se vloer af op te lig.

In Desember 1974, in reaksie op berigte oor die steun van die CIA aan die nie-kommunistiese weerstandsmagte in Angola, het die Kongres 'n wysiging van die Wet op Buitelandse Bystand goedgekeur, bekend as die & quotHughes-Ryan-wysiging, & quot; wat die president vir die eerste keer vereis het enige geheime CIA -bedrywighede in 'n vreemde land (behalwe vir die insameling van intelligensie) aan die betrokke kongreskomitees (wat destyds die kommissies vir gewapende dienste, komitees vir buitelandse betrekkinge en kredietkomitees in elke kongreshuis ingesluit het).

Die verskillende onthullings in die media het ook gelei tot amptelike ondersoeke in die uitvoerende gesag en die kongres:

A. Die Rockefeller -kommissie.

Die Kommissie vir CIA -aktiwiteite in die Verenigde State, onder voorsitterskap van vise -president Rockefeller, is op 4 Januarie 1975 deur president Ford opgestel om te bepaal of CIA -werknemers onwettige aktiwiteite in die Verenigde State beoefen het. Die ondersoek is later uitgebrei met die handves van die CIA se buitelandse intelligensie en om voorstelle te maak vir operasionele riglyne. In Junie 1975 het die Kommissie sy verslag uitgereik wat onder meer die bestaan ​​van 'n CIA -pos vir binnelandse pos bevestig het, het bevind dat die Agentskap in die laat 1960's en vroeë 1970's lêers bygehou het oor 300,000 Amerikaanse burgers en organisasies wat verband hou met huishoudelike dissidente. het bevind dat president Nixon probeer het om CIA -rekords vir politieke doeleindes te gebruik en tot die gevolgtrekking gekom dat die CIA geen betrokkenheid by die moord op president Kennedy gehad het nie. Die Kommissie het ook bevind dat die oorgrote meerderheid van die binnelandse aktiwiteite van die CIA voldoen aan sy statutêre gesag. CIA se begroting en aanstelling van twee bevestigde adjunk -direkteure, een om die CIA te bestuur en een om die DCI oor militêre aangeleenthede te adviseer. Die Kommissie het verder aanbeveel dat die DCI nie langer as 10 jaar dien nie.

B. Die Kerkkomitee.

Drie-en-twintig dae nadat die Rockefeller-kommissie onder die indruk gebring is, kondig die Senaat sy eie ondersoekliggaam aan, die Komitee om Regeringsbedrywighede te ondersoek ten opsigte van intelligensie-aktiwiteite (ook bekend as die Kerkkomitee na sy voorsitter). Die kerkkomitee het een van die grootste ondersoeke wat die senaat ooit onderneem het, beskuldig van die geheime aktiwiteite van die CIA in die buiteland, insluitend beweerde sluipmoorde op buitelandse leiers, beweerde mishandeling deur die Internal Revenue Service en die FBI beweerde binnelandse spioenasie deur die weermag en die beweerde onderskepings van die gesprekke van Amerikaanse burgers deur die National Security Agency. Die ondersoek van die komitee het byna 'n jaar geduur, wat gelei het tot 'n verslag van ses volumes wat in April 1976 vrygestel is. Intelligensiegemeenskap word versterk dat statutêre handveste vir CIA, DIA en NSA ingestel word dat die Nasionale Buitelandse Inligtingsbegroting gepubliseer word en dat klandestiene steun aan onderdrukkende regimes wat menseregte misken, deur die wet verbied word. Die komitee het lof vir verskeie hervormings (insluitend 'n verbod op sluipmoord) wat reeds deur president Ford uitgevoer is.

C. Die Snoekkomitee.

Die huisgenoot van die Kerkkomitee was die gekose komitee oor intelligensie om bewerings van onwettige of onbehoorlike aktiwiteite van federale intelligensie -agentskappe te ondersoek. Die komitee is in Februarie 1975 geïnspireer en was ook bekend onder die naam van sy voorsitter, kongreslid Otis Pike. Die verslag van die Pike -komitee is in Januarie 1976 deur die Huis afgeneem en is nooit amptelik uitgereik nie. Gedeeltes is egter uitgelek aan 'n New York -koerant, The Village Voice.

D. Die Murphy -kommissie.

In Junie 1975, omstreeks die tyd dat die Rockefeller-kommissie sy ondersoek na intelligensie-ongerymdhede voltooi het, was 'n ander kongreskommissie, die Commission on the Organization of the Government for the Conduct of Foreign Policy, besig met 'n studie van drie jaar wat 'n ondersoek van die organisasie en prestasie van die Intelligensiegemeenskap. Onder leiding van die veteraan -diplomaat Robert Murphy, 13, het die Kommissie aanbeveel dat die DCI 'n groter status in die Withuis en die Intelligensiegemeenskap kry, dat die DCI sy verantwoordelikheid om die CIA te bestuur aan 'n adjunk delegeer dat die DCI 'n kantoor geografies nader aan die Blanke beklee. House om hom beter in staat te stel om sy rol as presidensiële adviseur uit te voer en dat die CIA sy naam na die Foreign Intelligence Agency verander. 14 Die Kommissie het ook aanbeveel dat geheime optrede slegs gedoen moet word waar dit duidelik noodsaaklik is vir lewensbelangrike Amerikaanse doeleindes en slegs na 'n noukeurige proses van hersiening op hoë vlak. Dit het verder aangemoedig dat die NSS se komitee oor intelligensie aktief gebruik word as die belangrikste forum om die verskillende perspektiewe van intelligensieverbruikers en -produsente op te los, en om gereeld daarvoor te vergader.

Hervorming en toesig

Selfs terwyl die kerk- en snoekkomitees hul ondersoeke voortsit, het die uitvoerende tak uitgebreide pogings aangewend om hervorming te bewerkstellig. 15

In die somer van 1975 beveel president Ford die implementering van 20 van die 30 aanbevelings van die Rockefeller -kommissie, om maatreëls in te sluit om 'n verbeterde interne toesig oor die CIA -aktiwiteite te bied, addisionele beperkings op die binnelandse aktiwiteite van die CIA, 'n verbod op posopeninge en 'n einde aan afluisters, misbruik van belastinginligting en die toets van dwelms op niksvermoedende persone. Ford het egter nie ingestem tot die bekendmaking van die inligtingsbegroting nie, en hy het ook nie dadelik ingestem tot 'n aparte toesigkomitee van die kongres nie.

President Ford het die eerste Uitvoerende Bevel oor intelligensie op 18 Februarie 1976 (E.O. 11905) uitgereik, 16 voordat die kerk- of Pike -ondersoekkomitees verslag gedoen het. Vir 'n eerste keer is 'n beskrywing van die Intelligensiegemeenskap en die owerhede en verantwoordelikhede van die DCI en die hoofde van ander intelligensie -agentskappe gespesifiseer in 'n openbare presidensiële dokument. Die bevel het ook 'n komitee vir buitelandse intelligensie as deel van die Nasionale Veiligheidsraad opgestel, onder voorsitterskap van die DCI en wat direk aan die president verslag doen, as die fokuspunt vir beleid en hulpbrontoewysing oor intelligensie. 17 'n Aantal beperkings op intelligensie -agentskappe is ook ingestel, waaronder 'n verbod op sluipmoorde as 'n instrument van die Amerikaanse beleid. Om die nakoming van die bevel te monitor, is 'n nuwe raad vir intelligensie -toesig in die uitvoerende kantoor van die president ingestel.

Beide kongresondersoekkomitees het in hul finale verslae aanbeveel dat permanente opvolgkomitees geskep word om toesig te hou oor die intelligensiefunksie en om verdere wetgewende aksies te oorweeg, soos nodig.

Die senaat het eers in Mei 1976 opgetree en die geselekteerde komitee vir intelligensie gestig. Die huis het 'n bietjie meer as 'n jaar later gevolg en die Permanente Gekose Komitee vir Intelligensie opgestel. Beide komitees is verantwoordelik gemaak vir die goedkeuring van uitgawes vir intelligensie -aktiwiteite (alhoewel die Senaat beperk was tot "nasionale" intelligensie, terwyl die Huismandaat beide "nasionale" en "kwotaktiese" intelligensie -aktiwiteite insluit) en om die nodige toesig te hou. Die besluite wat beide komitees tot stand gebring het, erken dat hulle 'kwotatief' en tans op hoogte gehou sal word van intelligensie -aktiwiteite wat onder hulle beheer is. Beide komitees is by die lys van persone gevoeg om kennis te ontvang van geheime optrede ingevolge die Hughes-Ryan-wysiging. Die senaatskomitee is ook verantwoordelik vir die hantering van die bevestigingsverrigtinge toe die DCI en die adjunk -DCI deur die president benoem is.

Alhoewel pogings in die daaropvolgende maande aangewend is om emosies oor intelligensie-aktiwiteite te laat bedaar en meer "normale" verhoudings tussen die wetgewende en uitvoerende tak te vestig, was die onderbreking relatief van korte duur. In 1977 het die Senaatskomitee die vraag heroorweeg of die totale intelligensiebegroting in die openbaar vrygestel moet word. Hierdie kwessie sal vir die komende twee dekades voortgesit word. Die verklaring van die nuut aangestelde DCI Turner dat hy geen probleem gehad het met die bekendmaking van hierdie syfer nie, wek protes uit by diegene wat meen dat openbaarmaking vyandige intelligensiedienste kan help om Amerikaanse intelligensie-aktiwiteite te ontsyfer.

In Augustus 1977 het DCI Turner 'n groter kontroversie veroorsaak deur sy voorneme aan te kondig om die CIA se Direktoraat vir Operasies met 800 mense te verminder. Die eerste verlagings het plaasgevind op 31 Oktober 1977 (genaamd die "Halloween Massacre" binne CIA) toe 200 beamptes afgedank is. Kritici van die DCI het aangekla dat hy die CIA se vermoë om menslike bronne te versamel vernietig ten gunste van tegniese versamelingsprogramme wat deur die departement van verdediging bestuur word. (Sommige in die verdediging, aan die ander kant, beskou Turner as 'n poging om die programme oor te neem.)

Op 24 Januarie 1978 het president Carter 'n nuwe uitvoeringsbevel oor intelligensie uitgereik wat die DCI se gesag oor die hele gemeenskap bevestig oor prioriteite, taak en die begroting bevat bykomende beperkings op insamelingstegnieke, deelname aan huishoudelike aktiwiteite en menslike eksperimentering en herhaal die verbod op sluipmoorde. Intelligensie -agentskappe moes spesifiek prosedures bekend maak om die versameling van inligting oor Amerikaanse burgers en persone wat vir permanente verblyf in die VSA toegelaat is, te beheer.

Ondanks die nuwe presidensiële bevel het beide kongreskomitees in 1978 rekeninge oorweeg wat die intelligensiegemeenskap drasties sou opknap.Na aanleiding van die voorstelle van die Kerkkomitee sowel as die integrering van verskeie aspekte van die hervormings van die uitvoerende tak, het die senaatskomitee 'n omvattende wetsontwerp opgestel met die titel "National Intelligence Reorganization and Reform Act of 1978." met breër magte as die DCI om as hoof van die Intelligensiegemeenskap te dien. Die direkteur van nasionale intelligensie sou die leierskap van CIA 18 behou het met die bevoegdheid om hierdie verantwoordelikheid na 'n adjunk of assistent -direkteur na die diskresie van die president te delegeer. Die wetsontwerp bevat ook 'n lang lys van beperkte of verbode aktiwiteite, wat spesifieke missies en funksies vir elke element van die Intelligensiegemeenskap bevat, streng prosedures vir hersiening en kennisgewing vir geheime optrede en klandestiene insameling bepaal en talle vereistes gestel het om aan die Kongres verslag te doen.

Terwyl die Carter -administrasie aanvanklik die poging tot die opstel van 'kwartier' -wetgewing ondersteun het, het dit uiteindelik sy steun teruggetrek in die lig van toenemende kommer dat die intelligensiefunksie belemmer sou word deur te veel gedetailleerde regulering in die statuut. Na uitgebreide onderhandelinge met die twee intelligensiekomitees, het die Administrasie ingestem tot 'n maatreël wat beperk is tot die vasstelling van die grondreëls vir kongres toesig. Die Wet op Intelligensie -toesig van 1980 het bepaal dat die hoofde van intelligensie -agentskappe die toesighoudende komitees 'kwotatief en tans ingelig' hou van hul aktiwiteite, insluitend 'n groot aantal verwagte intelligensie -aktiwiteite. ' aantal kongreskomitees wat kennis ontvang dat geheime optrede beperk is tot die twee toesigkomitees.

Die kongres het ook, met die steun van die Carter Administration, die Wet op Buitelandse Intelligensie -toesig van 1978 goedgekeur, wat voorsiening maak vir 'n spesiale hofbevelprosedure om elektroniese toesig vir intelligensiedoeleindes goed te keur, aktiwiteite wat voorheen uitgevoer is op grond van 'n eis van grondwetlike gesag van die President.

Ten slotte, in reaksie op voortgesette kritiek van die kongreskomitees oor die nut van nasionale intelligensieberamings, is 'n nuwe meganisme vir die ontwikkeling van ramings ingestel. DCI Colby het in 1973 die National Intelligence Officer -stelsel in die plek van die Board of Estimates ingestel. Hy het die eerste ses NIO's aangestel in 'n poging om intelligensie meer reageer op beleid te maak. Teen die einde van die dekade het DCI Turner die NIO's gevorm in die National Intelligence Council. Die Raad het aan die DCI verslag gedoen en bestaan ​​uit 'n voorsitter en agt nasionale intelligensiebeamptes, wat beskou word as die senior ontleders van die intelligensiegemeenskap binne hul onderskeie kundigheidsgebiede. As sodanig sou hulle toesig hou oor die voorbereiding van ramings, kwaliteitskontrole verseker en die resultate van hul werk aan beleidmakers voorlê, soos benodig.

1980's: 'n Dekade van groei en skandaal

Aan die begin van die dekade is die verkiesing van 'n nuwe president, Ronald Reagan, wat die herlewing van intelligensie deel van sy veldtog gemaak het. Intelligensiebegrotings is verhoog en nuwe personeel is aangestel. Die oorgrote meerderheid van die reëls en riglyne wat tydens die Ford- en Carter -administrasie aanvaar is, bly van krag. Teen die middel van die dekade het die VSA egter 'n reeks spioenasie -skandale beleef en die eerste ernstige oortreding van die toesigreëlings met die kongres. Alhoewel die organisasie van die Intelligensiegemeenskap gedurende die dekade stabiel gebly het, was dit 'n periode van groeiende groei en aktiwiteit.

Tydens die presidentsverkiesing van 1980 het intelligensie 'n doelgerigte veldtogkwessie geword. Die platform van die Republikeinse Party bevat 'n plank waarin beweer word dat die Demokrate die doeltreffendheid van die intelligensiegemeenskap benadeel en die militêre sterkte van die Sowjet onderskat het. President Reagan het sy amp aangeneem en belowe om intelligensievermoëns te verbeter deur tegniese stelsels op te gradeer en teenintelligensie te versterk.

Om hierdie beloftes na te kom, het Reagan William Casey, 'n veteraan van die OSS, as DCI aangestel en aangekondig dat die DCI vir die eerste keer die rang van die kabinet sal beklee. Met hierdie presidensiële mandaat het Casey hoër begrotings vir intelligensie gesoek en ontvang en 'n ongekende tydperk van personeelgroei in die intelligensie -gemeenskap ingestel.

Op 4 Desember 1981, byna 'n jaar in sy administrasie, het president Reagan sy uitvoerende bevel oor intelligensie uitgereik (E.O. 12333). Dit het in die algemeen die funksies van intelligensie -agentskappe herbevestig (soos uiteengesit in die vorige bevel) en die meeste van die vorige beperkings voortgesit, maar dit het 'n meer positiewe toon gegee as sy voorganger, en het die CIA groter ruimte gebied om buitelandse intelligensie in die Verenigde State te versamel en om hulp aan wetstoepassers te verleen. Die Uitvoerende Orde het ook 'n nuwe NSS -struktuur verskaf vir die hersiening van intelligensie -aktiwiteite, insluitend geheime optrede. 19

Intussen het die intelligensiekomitees van die kongres die bereidheid getoon om wetgewende gesag te verskaf wat die intelligensiegemeenskap versoek. In 1980 is die Wet op Geklassifiseerde Inligtingsprosedures aangeneem om geklassifiseerde inligting wat in strafverhore gebruik word, te beskerm. In 1982, na die openbare onthulling van die name van sekere CIA -beamptes wat blykbaar tot die moord op een beampte gelei het, het die kongres 'n nuwe wet aanvaar wat dit 'n misdaad maak om die name van geheime intelligensiepersoneel bekend te maak. In Oktober 1984 het die Kongres sekere operasionele lêers van die CIA vrygestel van openbaarmaking ingevolge die Wet op Vryheid van Inligting. Wetgewingvoorstelle wat in 1984 aangebied is, waarin 'n vaste termyn vir die DCI en adjunk -DCI vereis is, wat vereis dat hulle loopbaanintelligensiebeamptes is, is egter nie aanvaar nie.

Die 1986 Goldwater-Nichols Act, wat die departement van verdediging herorganiseer en gesag van die militêre departemente na die Joint Chiefs en teaterkommando's verskuif het, het ook 'n invloed op intelligensie. Die Defense Intelligence Agency en Defense Mapping Agency is spesifiek as gevegsteunagentskappe aangewys, en die minister van verdediging is in oorleg met die DCI aangesê om beleid en prosedures op te stel om die National Security Agency te help met die uitvoering van sy gevegsteunfunksies. Die wet vereis ook dat die president jaarliks ​​'n verslag aan die kongres voorlê oor die Amerikaanse nasionale veiligheidstrategie, insluitend 'n beoordeling van die toereikendheid van die intelligensievermoë om die strategie uit te voer.

1985: The Year of the Spy

Vanaf 1985 het die Intelligensiegemeenskap 'n ongekende uitslag van spioenasiesake beleef wat tot talle aanbevelings vir verandering gelei het.

Die afloop van die voormalige CIA-offisier Edward Lee Howard in die lente van 1985 is gevolg deur die arrestasies van John A. Walker, Jr. en Jerry A. Whitworth, personeel van die vloot met toegang tot hoogs sensitiewe inligting van die CIA-werknemers, Sharon Scranage en Larry Wu- Tai Chin, voormalige NSA -werknemer, Ronald W. Pelton FBI -agent, Richard Miller en 'n werknemer van Naval Intelligence, Jonathan J. Pollard. Die sake van Walker-Whitworth, Pelton en Howard het veral Amerikaanse houe toegeslaan. Met die einde van die jaar, het 'n mariene wag by die Amerikaanse ambassade in Moskou erken dat hy inligting aan die Sowjets deurgegee het en daarvan beskuldig dat Sowjet -personeel die kanseliersgebou kon binnegaan. Dit is verder bekend gemaak dat die VSA vasgestel het dat sy nuwe kanselary in Moskou tydens die konstruksie daarvan bederf is. Hierdie onthullings het die publiek en die kongres kort ná mekaar opgevolg.

Verskeie pogings is aangewend binne die uitvoerende gesag om tekortkominge in teen -intelligensie en veiligheid te identifiseer en reg te stel. Die minister van verdediging het 'n spesiale ondersoek na die beleid en praktyk van die verdediging gelas. Die minister van buitelandse sake het 'n hersiening gemaak van die sekuriteit van die ambassade, insluitend die kwesbaarheid van Amerikaanse diplomatieke instellings vir elektroniese penetrasie. Die CIA het 'n interne hersiening van teen -intelligensie en sy prosedures vir die hantering van afvalliges onderneem.

Die kongres se intelligensiekomitees het ook hierdie probleme ondersoek en lang verslae opgestel wat verandering aanbeveel. In 1988 vra die senaatskomitee 'n groep gesiene private burgers, onder leiding van die sakeman Eli Jacobs, uit New York, om die vordering wat met teenintelligensie gemaak is, te hersien en aanbevelings te gee vir verdere verbeterings. Hulle verslag is in 1989 verstrek, maar het nie daartoe gelei dat wetgewing uitgevaardig is nie. Dit was deels te wyte aan die val van die Berlynse muur en dramatiese veranderinge wat in die Sowjetunie plaasgevind het, wat die intensiteit van fokus op probleme met spioene verminder het.

Die Iran-Contra-saak en die gevolge daarvan

In November 1986 verneem die kongres dat verteenwoordigers van die Reagan -administrasie, in stryd met die aangekondigde beleid van die regering, wapens aan die regering van Iran verkoop het in ruil vir sy hulp om die vrylating van Amerikaanse gyselaars in Libanon te verseker. Die operasie is deur lede van die NSS -personeel geïnisieer, en is uitgevoer met die hulp van 'n paar amptenare van die CIA en die departement van verdediging ingevolge 'n terugwerkende geheime aksie onderteken deur president Reagan in Januarie 1986, wat nog nooit by die kongres aangemeld is nie. Dit is ook bekend gemaak dat die NSS-personeellede wat by die verkope betrokke was, die Iraniërs te veel betaal het vir die wapens en die opbrengs gebruik het om die anti-kommunistiese rebelle, die & quotContras, & quot in Nicaragua te ondersteun op 'n tydstip waarop sodanige hulp deur die wet verbied is. Die waarheid van die openbare verklarings wat die president en ander senior amptenare gemaak het, met kennis van die episode, verskyn in twyfel. CIA en ander intelligensie-agentskappe is vinnig in die twis betrokke, wat gesamentlik bekend staan ​​as die Iran-Contra-aangeleentheid.

'N Spesiale aanklaer is aangestel om moontlike kriminele aktiwiteite na te gaan, en ondersoeke het gevolg in die uitvoerende gesag en die kongres. In Desember 1986 het die president 'n spesiale beoordelingsraad aangestel, onder voorsitterskap van die voormalige senator John Tower. Drie maande later het die Tower Board bevind dat die Iran- en Contra -operasies buite gereeld gevestigde kanale plaasgevind het en dat die vereistes vir intelligensie -toesig geïgnoreer is. Die direksie het ook die bestuurstyl van president Reagan verwyt. Alhoewel dit nie organisatoriese veranderinge op sigself aanbeveel nie, het die Raad aangemoedig dat 'n beter stel riglyne ontwikkel word vir die goedkeuring en rapportering van bedekte optrede. Die raad het ook aanbeveel dat die kongres oorweeg om die twee intelligensiekomitees saam te voeg tot 'n enkele gesamentlike komitee.

Vroeg in 1987 het die Huis en die Senaat afsonderlike ondersoekkomitees gevorm, maar later ooreengekom om 'n Gesamentlike Komitee saam te stel vir die onderhoud van getuies en die verhoor. Na maande van intense openbare verhore het 'n meerderheid van die komitee 'n lang verslag van sy werk in die herfs van 1987 uitgereik. optrede teenoor die kongres se toesigkomitees verskerp.

Lawrence Walsh, die spesiale aanklaer wat in Januarie 1987 aangestel is, het sy ondersoek na die Iran-Contra-aangeleentheid vir byna sewe jaar voortgesit en strafregtelike vervolging teen die betrokke NSC-persone, sommige CIA-werknemers en 'n voormalige minister van verdediging, vervolg. President Bush het later vergifnis aan ses van die aangeklaagdes gegee.

Wetgewing wat 'n statutêre inspekteur -generaal vir die CIA tot stand bring, is in 1989 uitgevaardig. Hoewel die inspekteur -generaal by die DCI aangemeld het, kon hy slegs deur die president verwyder word. Die wet vereis onder meer dat die inspekteur -generaal halfjaarlikse verslae aan die kongres se intelligensiekomitees moet voorlê, met die opsomming van die geïdentifiseerde probleme en regstellende stappe.

Wetgewende pogings om die vereistes vir die rapportering van geheime optrede te verskerp, het nog etlike jare nie geslaag nie. In 1988, met die verkiesing van president George Bush, 'n voormalige DCI, het die kongres die versekering gekry dat die ervaring van Iran-Contra nie herhaal sou word nie en dat gepaste konsultasies sou plaasvind oor toekomstige geheime optrede. Hierdie versekering het die saak nie tot rus gebring wat die komitees betref nie, maar het wel die kongres -ywer gedemp om presiese tydsvereistes vir verslagdoening te bepaal.

1990-1995: Die einde van die Koue Oorlog en aflegging

Die drie jaar na die verkiesing van president Bush het groot veranderinge in die wêreld plaasgevind wat 'n enorme impak op die intelligensiegemeenskap gehad het. In die herfs van 1989 val die Berlynse muur neer en begin Duitsland met die herenigingsproses. Die kommunistiese regimes van Oos -Europa het plek gemaak vir demokratiese bewind. In Augustus 1990 het Irak Koeweit binnegeval. Kort daarna het die Sowjetunie begin uitbreek met baie voormalige Sowjetrepublieke wat onafhanklikheid verklaar het. Vroeg in 1991 het die VSA saam met die NAVO -bondgenote (en die ooreenkoms van die Sowjetunie) Koeweit binnegeval om die besettende Irakse magte te verdryf met 'n vreesaanjaende vertoning van moderne wapens. Later in die jaar het die kommunistiese bewind in Rusland geëindig.

Sommige het begin twyfel of 'n intelligensievermoë meer nodig is, terwyl ander aansienlike aflegging versoek het. Leiers in die intelligensiegemeenskap het hul agentskappe begin stroomlyn en heroriënteer na nuwe missies, met 'n groter fokus op transnasionale bedreigings. Die kongres het hulle meegesleur deur 'n nuwe intelligensie-gemeenskapsstruktuur voor te stel en algemene personeelvermindering op te stel.

Die tydperk eindig met 'n skokkende nuwe spioensaak by die CIA en hernieude oproepe tot hervorming.

Die Golfoorlog

Die Golfoorlog van 1991, al was dit kort, het groot gevolge gehad vir Amerikaanse intelligensie. Nog nooit is soveel inligting so vinnig van intelligensie -stelsels na oorlogsvegters oorgedra met so 'n verwoestende effek nie. Die akkuraatheid van Amerikaanse presisie -geleide wapens het die wêreld verstom. Die oorlog beklemtoon ook die noodsaaklikheid van die Verenigde State om hul eie pogings uit te brei om intelligensie -stelsels met gevegstelsels te koppel en om militêre personeel op te lei om hierdie stelsels effektief te gebruik. Die VSA het erken dat die toekoms van oorlogvoering geneig sou wees om gevegte op 'n afstand tussen opponerende magte te voer, wat 'n premie plaas op die beskikbaarheid van intelligensie oor die aard en ingesteldheid van vyandige magte.

Tog het die Golfoorlog ook probleme met intelligensie getoon. Aanvanklik was die intelligensiegemeenskap nie goed voorbereid om militêre operasies in hierdie omgewing te ondersteun nie, maar in die herfs en winter van 1990 het die werk verrig. Die Joint Intelligence Center is tydens die oorlog gestig met verteenwoordiging van die belangrikste intelligensie -agentskappe en het 'n model verskaf vir krisisondersteuning aan militêre operasies. Inderdaad, 'n permanente nasionale militêre gesamentlike intelligensiesentrum is gestig kort na die konflik in die Pentagon en later by alle verenigde bevele. Tog het die oorlog probleme met die verspreiding van beelde na die veld, sowel as die beperkings van Amerikaanse menslike intelligensie -vermoëns, belig. Daarbenewens het 'n aansienlike probleem ontstaan ​​met mededingende CIA en militêre assessering van die skade wat deur geallieerde bombardemente veroorsaak is.

Die Gates -taakmagte

In 1991, na 'n ingrypende bevestigingsproses wat die eerste openbare ondersoek van die analitiese proses by die CIA gelewer het, het DCI Robert Gates 'n omvattende herondersoek van die na-Koue Oorlog-intelligensiegemeenskap onderneem. Die aanbevelings van 14 afsonderlike taakgroepe het beduidende veranderinge meegebring: ontleding sou meer reageer op besluitnemers, 'n geformaliseerde vereistesproses sou ingestel word vir die insameling van menslike bronne. en om die CIA -ondersteuning aan die weermag te verbeter. Die personeel van die DCI, wat hom in sy gemeenskapsrol ondersteun het, is versterk. En na baie onderhandelinge oor watter entiteite om op te neem, is 'n nuwe Central Imagery Office, onder gesamentlike beheer van die DCI en die minister van verdediging, gestig om die versameling van beelde te koördineer en om uniforme standaarde vir die interpretasie en verspreiding van beelde aan die veld.

Boren-McCurdy-wetgewing

Terwyl die taakgroepe van Gates werksaam was, is wetgewing deur die onderskeie voorsitters van die senaat en die intelligensiekomitees van die huis ingestel om die intelligensiegemeenskap te herstruktureer. Die wetsontwerpe het vereis dat 'n direkteur van nasionale intelligensie geskep word met gesag oor die intelligensiebegroting, sowel as die bevoegdheid om personeel tydelik van een intelligensie -agentskap na 'n ander oor te dra. Die DNI sal voortgaan om vereistes en prioriteite vir die insameling van intelligensie vas te stel en dien as intelligensie -adviseur van die president. In hierdie verband sou die analitiese element van die CIA onder beheer van die DNI oorgedra word, sodat die res van die CIA deur 'n aparte direkteur van die agentskap beheer word. Die wetgewing het ook 'n Nasionale Beeldagentskap voorgestel om bewerking, versameling, verwerking en verspreiding van beelde te koördineer.

Gegewe die optrede van DCI Gates om die resultate van sy taakgroepe te implementeer, het die komitees egter nie aangedring op die uitwerking van hul alternatiewe voorstelle nie. In plaas daarvan het hulle besluit om die bestaande statutêre raamwerk wat sedert 1947 grootliks onveranderd was, te kodifiseer en uit te klaar. die drie rolle van die DCI, het die owerhede en verantwoordelikhede van die DCI uiteengesit met betrekking tot ander elemente van die Intelligensiegemeenskap, en die verantwoordelikhede van die Sekretaris van Verdediging vir die uitvoering van nasionale intelligensieprogramme uiteengesit. Die sekretaris moes onder meer met die DCI konsulteer voordat hy die direkteure van die NSA, die NRO, 20 en die DIA aanstel.

Die kongres het voortgegaan om te debatteer of die intelligensiebegroting gedeklassifiseer moet word. In 1991 en 1992 het die kongres nie-bindende resolusies van die Kongres aangeneem en die president aangemoedig om die totale befondsing vir intelligensie bekend te maak. President Bush wou dit nie doen nie, net soos president Clinton in 1993.

Die vise -president se National Performance Review

In 1993, as deel van die algehele poging van die Clinton -administrasie om die regering te "uitvind", het 'n span van die vise -president se National Performance Review na die intelligensie -gemeenskap gekyk en voorgestel dat verskeie stappe gedoen word om aktiwiteite te konsolideer en 'n gemeenskapsgevoel op te bou om meer doeltreffend en om kliënte beter te bedien. Uit die hersiening is bevind dat die gemeenskap te dikwels van die kompetisie om nuwe programme en begrotingstoewysings onderskei word en dat rotasie -opdragte onder agentskappe aanbeveel word om 'n breër, meer kollegiale perspektief te bevorder.Die aanbeveling van die hersiening dat die raad vir intelligensie -toesig saamgesmelt word in die president se adviesraad vir buitelandse intelligensie, is in September 1993 uitgevaardig.

Die Ames Spy Case

In Februarie 1994 word Aldrich H. Ames, 'n CIA -werknemer met byna 30 jaar ervaring in bedrywighede, sedert minstens 1985 aangekla van spioenasie vir die Sowjetunie. Gedurende hierdie tydperk word beweer dat hy feitlik al die CIA se aktiewe agente, waarvan baie later tereggestel of in die tronk was. In Mei het Ames en sy vrou skuld erken en is hulle tronk toe gestuur.

Die daaropvolgende ondersoeke deur die CIA -inspekteur -generaal en deur die intelligensiekomitees van die kongres het berig dat Ames ernstige persoonlike probleme en 'n voorliefde vir buitensporige uitgawes getoon het, wat hom onder sekuriteitsondersoek moes gebring het. Die ondersoeke beklemtoon ook probleme met die koördinering van teen -intelligensie -sake tussen die FBI en die CIA. Ondanks die erns van die onthulling van Ames en die talle tekortkominge van die CIA -beamptes, het DCI Woolsey bepaal wat as relatief ligte dissiplinêre maatreëls beskou is. Die vertroue van die publiek en die kongres in die CIA het aansienlik verswak.

In die herfs van 1994 is nuwe wetgewing ingestel om die teen -intelligensie en veiligheidspraktyke in die hele intelligensiegemeenskap te verbeter, en veral om die koördinasie tussen die FBI en die CIA te verbeter. Boonop het die president 'n nuwe burokratiese raamwerk geskep vir die hantering van teenintelligensie -aangeleenthede, met inbegrip van die plasing van FBI -teenintelligensie -spesialiste binne die CIA.

Die skepping van 'n nuwe kommissie

Selfs voordat die Ames -saak die onmiddellike dryfveer gebied het, het die intelligensiekomitees van die kongres verwag dat die uitvoerende tak 'n omvattende hersiening van die intelligensiegemeenskap sou doen. Toe dit nie gebeur het nie, het die Senaatskomitee, en veral sy ondervoorsitter, senator John Warner, wetgewing ontwikkel om 'n kommissie in te stel om die rolle en vermoëns van intelligensie-agentskappe in die tydperk na die Koue Oorlog te bestudeer en aanbevelings te doen vir verandering. Die wetgewing is in Oktober 1994 goedgekeur as deel van die Wet op Intelligensie -magtiging vir 1995. 21

Voetnote

1 Voormalige minister van buitelandse sake, Dean Rusk, herinner aan die toestand van die Amerikaanse intelligensiepoging in 1941 in getuienis voor 'n subkomitee van die Senaat: "Toe ek in 1941 by G-2 aangestel was, meer as 'n jaar nadat die oorlog in Europa begin het, het ek is gevra om die leiding te neem oor 'n nuwe afdeling wat georganiseer is om alles van Afghanistan tot in die suide van Asië, Suidoos -Asië, Australië en die Stille Oseaan te dek. Omdat ons geen intelligensie -organisasie gehad het wat tot op daardie tydstip aandag aan daardie gebied gegee het nie Die materiaal wat ek beskikbaar gehad het toe ek vir diens aangemeld het, het bestaan ​​uit 'n toeristehandboek oor Indië en Ceylon, 'n verslag van 'n militêre attaché uit 1924 uit Londen oor die Indiese leër en 'n laai vol uitknipsels uit die New York Times wat sedert die Tweede Wêreldoorlog versamel het Een. Dit was letterlik die hulpbronne van die G-2 op die groot deel van die wêreld, 'n jaar nadat die oorlog in Europa begin het. "

2 In 1957 is hierdie groep herdoop tot die Buro vir Intelligensie en Navorsing.

3 Dieselfde Sidney Souers wat in Januarie 1946 deur president Truman as eerste DCI aangestel is. Souers was van 1947 tot 1950 uitvoerende sekretaris van die NSS.

4 Hoewel NSC 50 uitgereik is om die aanbevelings van die verslag uit te voer, het DCI Hillenkoetter nie opgevolg op sy talle aanbevelings nie.

5 Dieselfde persoon wat die oprigting van die National Security Council en die CIA voorgestel het in 'n verslag van 1945 aan die Navy Sekretaris Forrestal.

6 Die diepte en belangrikheid van hierdie probleem is aan die lig gebring toe president Truman aangekondig het dat die Sowjets in September 1949 'n kernapparaat laat ontplof het. Die enigste gekoördineerde skatting van die CIA oor die dringende vraag wanneer die Sowjets 'n kernwapen sou hê, het drie verkeerde voorspellings gegee: 1958 , 1955 en 1950-1953, en nie een van die voorspellings is deur alle departemente aanvaar nie.

7 In sy verslag van 1955 erken die Tweede Hoover -kommissie vir die eerste keer die bestaan ​​van 'n 'intelligensie -gemeenskap' binne die regering, met die naam van die NSS, CIA, NSA, FBI, Staatsdepartement, Weermag, Vloot, Lugmag en Atomic Energy Commission as sy lede.

8 Allen Dulles, wat in 1953 tot DCI verhef is, het nie 'n stafhoof aangestel nie weens sy aktiewe belangstelling in die werking van die CIA. In plaas daarvan het hy generaal Lucien Truscott as sy adjunk aangestel om jurisdiksiegeskille tussen die CIA en die militêre dienste op te los, in 'n poging om sy gemeenskapskoördinasievermoëns te vergroot.

9 In 1956 het die Huis- en Senaat se gewapende dienste -komitees, en die Senaat se bewilligingskomitee intelligensie -subkomitees gestig, en die komitee vir huiseienaars het 'n 'spesiale groep' gevorm onder sy voorsitter.

10 Die Verenigde State se inligtingsraad, wat voorheen in die vyftigerjare gestig is om as die belangrikste adviesliggaam van die DCI te dien, is deur DCI's ongelyk gebruik, afhangende van hul belange in gemeenskapsbestuur.

11 Die intelligensiekomitee, onder voorsitterskap van die nasionale veiligheidsadviseur, het bestaan ​​uit die prokureur -generaal, die onder -minister van buitelandse sake, die adjunk -sekretaris van verdediging, die voorsitter van die gesamentlike stafhoofde en die DCI.

12 CIA-amptenare het die Withuis se versoek geweier dat die CIA gebruik word om die Watergate-saak te verbloem.

13 In 1976 word Murphy deur president Ford aangestel as die eerste voorsitter van die nuutgestigte raad vir intelligensie -toesig en as lid van PFIAB.

14 Die hoofskrywer van hierdie gevolgtrekkings was na bewering William Casey, later DCI.

15 Daar moet ook op gelet word dat DCI Colby 'n studiegroep in die CIA aangestel het, onder leiding van James Taylor, wat 'n interne verslag in Oktober 1975 uitgereik het: "American Intelligence: A Framework for the Future." Die Taylor -studie het beweer dat intelligensie meer doeltreffend en doeltreffender en meer verenigbaar met ons demokrasie moet word. Die studie het voorgestel dat die huidige intelligensiestelsel verfyn word en gefokus is op die rol van die DCI, insluitend die verhouding met die minister van verdediging en die intelligensiegemeenskap, met die argument dat die DCI meer invloed benodig op beide inhoudelike vonnisse en hulpbronbestuur. In die verslag word opgemerk dat die verantwoordelikhede van die DCI, maar nie sy owerhede nie, aansienlik toegeneem het sedert 1947. In die studie word aanbeveel dat die DCI van CIA (wat deur sy eie direkteur bestuur word) geskei word, en dat fondse aan die DCI toegewys word wat dit aan programme toewys. bestuurders.

16 Hierdie bevel en opvolgende bevele uitgereik deur president Carter (EO 12036, 1978) en president Reagan (EO 12333, 1981) het die volgende lede van die intelligensiegemeenskap gelys: CIA, NSA, DIA, DOD -verkenningskantore, INR/staat, intelligensie -elemente van Army, Navy, Air Force, Marines, FBI, Treasury en DOE (destyds bekend as die Energy Research & Development Administration). Personeelelemente van die DCI is bygevoeg in die Carter- en Reagan -bevele.

17 Die ander lede van die CFI was die adjunk -sekretaris van verdediging vir intelligensie en die adjunk -assistent van die president vir nasionale veiligheid. Die CFI het direk aan die NSS gerapporteer.

18 Diegene wat gedink het dat die DNI 'n direkte bestuursrol oor die CIA moet behou, het aangevoer dat die skeiding van die DNI van die CIA 'n sterk institusionele basis sou ontneem en hom onder meer druk van die beleidmakers sou onderwerp.

19 Nóg president Bush nóg president Clinton het uitvoerende bevele oor intelligensie uitgereik wat E.O. 12333. Dit bly van krag.

20 In 1992, terwyl die wetgewing oorweeg is, het die president die feit van die NRO's gedeklassifiseer


Truman onderteken die National Security Act: 1947

President Harry S. Truman onderteken die Wet op Nasionale Veiligheid,wat een van die belangrikste dele van die Koue Oorlog -wetgewing word. Die wet het 'n groot deel van die burokratiese raamwerk vir buitelandse beleid vir die volgende 40 jaar van die Koue Oorlog gevestig.

Teen Julie 1947 was die Koue Oorlog in volle gang. Die Verenigde State en die Sowjetunie, eens bondgenote tydens die Tweede Wêreldoorlog, het nou as ideologiese vyande te staan ​​gekom. Die administrasie van president Truman het in die voorafgaande maande militêre en ekonomiese hulp aan Griekeland en Turkye aangevoer en bekom om hulp te verleen in hul stryd teen kommunistiese opstandelinge. Boonop het die Marshall-plan, wat miljarde dollars aan Amerikaanse hulp gevra het om te help met die heropbou van oorloggeteisterde Wes-Europa en dit te versterk teen moontlike kommunistiese aggressie, ook gestalte gekry. Namate die omvang van die Koue Oorlog toegeneem het, het ook die behoefte aan 'n meer doeltreffende en hanteerbare buitelandse beleidsbepaling in die Verenigde State ontstaan. Die National Security Act was die oplossing.

Die Wet op Nasionale Veiligheid het drie hoofdele gehad. Eerstens het dit die militêre instelling van die land gestroomlyn en verenig deur die vlootdepartement en oorlogsdepartement bymekaar te bring onder 'n nuwe departement van verdediging. Hierdie departement sal die beheer en gebruik van die groeiende weermag van die land vergemaklik. Tweedens het die wet die Nasionale Veiligheidsraad (NSS) ingestel. Die NSS, gebaseer in die Withuis, was veronderstel om as 'n koördinerende agentskap te dien en deur die toenemende stroom diplomatieke en intelligensie -inligting te kyk om die president kort, maar gedetailleerde verslae te gee. Laastens het die wet die Central Intelligence Agency (CIA) gestig. Die CIA vervang die Central Intelligence Group, wat in 1946 gestig is om die intelligensie-insamelingsaktiwiteite van die verskillende militêre takke en die Staatsdepartement te koördineer. Die CIA sou egter veel meer wees; dit was 'n aparte agentskap wat nie net ontwerp was om intelligensie in te samel nie, maar ook om bedekte operasies in vreemde lande uit te voer.

Die Wet op Nasionale Veiligheid het formeel in werking getree in September 1947. Sedertdien het die Departement van Verdediging, die NSS en die CIA geleidelik gegroei wat grootte, begrotings en krag betref. Die Departement van Verdediging, gevestig in die Pentagon, beheer 'n begroting wat baie nasies van die Derde Wêreld sou beny. Die NSS het vinnig nie net 'n inligtingsorganisasie geword nie, maar ook 'n organisasie wat aktief was in die vorming van buitelandse beleid. Die CIA het ook tydens die Koue Oorlog aan bewind gegroei en by talle geheime operasies betrokke geraak. Die opvallendste hiervan was die mislukte Bay of Pigs -operasie van 1961, waarin Kubaanse vlugtelinge, opgelei en gewapen deur die CIA, losgelaat is teen die kommunistiese regime van Fidel Castro. Die missie was 'n ramp, met die meeste aanvallers wat in 'n kort tydjie doodgemaak of gevange geneem is. Alhoewel dit beide suksesse en mislukkings gehad het, het die National Security Act aangedui hoe ernstig die Amerikaanse regering die bedreiging van die Koue Oorlog geneem het.

Feitekontrole Ons streef na akkuraatheid en regverdigheid. Maar as u iets sien wat nie reg lyk nie, Kontak Ons!


Einde 1970-Vroeg 1971: Noodsensuur is heraangewys binne ‘Shadow ’ regering

Na aanleiding van berigte oor die regering se planne om openbare inligting te sensureer in die geval van 'n krisis (sien Oktober 1970), verander die Nixon -administrasie die titel van die geheime kantoor van sensuur na die Wartime Information Security Program (WISP). Die WISP -agentskap loop op uit die Office of Emergency Preparedness (OEP), wat verantwoordelik is vir die hoogs geklassifiseerde program vir kontinuïteit van die regering (COG) (kyk 21 Oktober 1968). Die aantal raadslede binne die WISP -eenheid, wat oorspronklik op 26 vasgestel is (kyk 1958), word tot slegs agt afgeskaal. Die agentskap handhaaf dieselfde basiese doelwit om openbare inligting te sensor in die geval van 'n krisis. Skrywer Ted Galen Carpenter sal later rapporteer dat “ feitlik niks ” verander ten opsigte van die sensuurplanne nie. In die geval van 'n nasionale noodgeval, sou perscensuur in werking tree en sou 'n paar duisend opeenvolgende reserviste ’ by plekke regoor die land aanmeld om alle pos, kabels, telefoonoproepe en ander kommunikasie (insluitend persversendings) te sensureer die Verenigde State binnegaan of verlaat. ” Onder die WISP -program sou die regering nie net inligting wat 'n vyand kan help, sensor nie, maar ook enige data wat 'n beleid van die Verenigde State nadelig kan beïnvloed. ” Time magazine sal later opsomming, en#8220 Persberigte in 1970 het die bestaan ​​van 'n standby nasionale sensor blootgestel en gelei tot die formele ontbinding van die sensuureenheid, maar sy pligte is op 'n diskrete wyse toegewys aan 'n ander deel van 'n interne memo waarna verwys word as die &# 8216shadow ’ government. ” [Time, 8/10/1992 Carpenter, 1995, pp. 114]