Artikels

Die Romeinse wet van die twaalf tabelle oor slawerny

Die Romeinse wet van die twaalf tabelle oor slawernyWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Ek het pas die Romeinse twaalf tabelle gelees, en is diep verward.

In tabel VI staan ​​dit:

Wet VII.

Waar iemand vryheid vir 'n ander eis teen die eis van diensbaarheid, sal die Prætor uitspraak doen ten gunste van vryheid.

As daaraan voldoen word soos dit geskryf is, blyk dit dat enige slaaf na die Praetor kan gaan en sê "Haai, ek moet nie 'n slaaf wees nie!" en die Prætor sou hom moes bevry.

Dit was duidelik nie die geval, of sou daar geen slawe in Rome gewees het nie, so wat gaan aan?

Enige Romeinse regsgeleerdes wat kan help?


Tabel VI, wet VII sê:

Waar iemand vryheid vir 'n ander eis teen die eis van diensbaarheid, sal die Prætor uitspraak doen ten gunste van vryheid.

Wat dit eintlik beteken, is dat as 'n vry persoon (burger of andersins) was onregmatig as 'n slaaf gehou word, kan 'n vriend na die Praetor gaan om hulle vry te laat. Let daarop dat dit eintlik 'n burgerlike verhoor was, en die slawe -eienaar sou 'n regsverweer kon voorlê. Dit het die Praetor te beurt geval om vas te stel of die beweerde slaaf in werklikheid wettig vry is of nie.

Daarom het die wet die gemiddelde slaaf nie gehelp nie. Let daarop dat hulle nie sommer self na die Praetor kon gaan nie, maar dat iemand eerder hul saak sou wou pleit. Selfs as ons aanneem dat 'n kampioen gevind kan word, was daar geen rede om te verwag dat hulle die slawe -eienaar kon oorwin nie. Ten minste, nie as die verkryging wettiglik gedoen is nie.

[Tabel VI Wet VII] help natuurlik nie 'n reeds gevestigde slaaf nie, maar dit het onetiese mans verhinder om ander met geweld te verslaaf.

- Newton, Michael. Die pad na tirannie: 'n geskiedenis van die afstamming van die vrye samelewing in tirannie. Michael Newton, 2010.

Aan die ander kant het die wet aanleiding gegee tot 'n leemte om slawe vry te laat, deur iemand na die Praetor te laat gaan en te argumenteer dat 'n slaaf verkeerdelik aangehou is. Die eienaar kon die saak dan doelbewus gooi, sodat die slaaf vry verklaar kon word.

'N Persoon wat sy slaaf wil bevry, reël dat 'n vriend hom teen hom bring vindicatio in libertatem, die eis om vryheid, voor die preator. Die vriend beweer dus dat 'n vry man verkeerdelik as 'n slaaf aangehou word, dat die eienaar geen verweer ingedien het nie en dat die praetor die slaaf vry verklaar het.

- Watson, Alan. Die Gees van die Romeinse reg. University of Georgia Press, 1995.


Soos tohuwawohu uitgewys het, kom hierdie wet nie in sommige weergawes van die twaalf tabelle voor nie. Dit is opmerklik dat die oorspronklike twaalf tabelle in die oudheid lank verlore gegaan het, en dat enige moderne weergawe eintlik rekonstruksies is wat gebaseer is op aanhalings of parafrase in ander bronne. Vir die oorgrote meerderheid is die tabelnommer onbekend. Die organisasie volgens tafel is dus 'n moderne kategorisering van gerief met weinig meer as opgevoede raaiskote.

Dit alles wil sê, daar is 'n groot mate van onsekerheid in die presiese vorm van die twaalf tabelle. Dit is inderdaad moontlik dat hierdie spesifieke wet nie werklik bestaan ​​het nie, alhoewel ek geen spesifieke rede het om te twyfel oor die uitgawe wat TheHonRose aangehaal het nie. As ek aanvaar dat dit korrek is, is die interpretasie in hierdie antwoord ek glo geldig.


19 - Slawerny en Romeinse reg

In hierdie hoofstuk word hoofsaaklik die Romeinse reg van die klassieke tydperk, tussen ongeveer 200 v.C. en 200 na. van keiserlike wetgewing in die Theodosian Code (Codex Theodosianus), en van keiserlike reaksies op individuele navrae in Justinian's Code (Codex Iustinianus). Uit die massa van die oorlewende Romeinse wet oor slawe, is daar slegs ruimte vir enkele belangrike aspekte.

Die Digest is in opdrag van Justinianus in advertensie 527 gemaak. Dit is saamgestel uit die werke van die groot regsgeleerdes, veral die vyf groot regsgeleerdes van die laat tweede en vroeë derde eeu, Papinianus, Paulus, Modestinus, Ulpian en Gaius, wat 'n eeu vroeër as gesaghebbend verklaar is deur Valentinianus en Theodosius (ad 426). Hulle verwys na, of selfs direk aanhaal, baie vroeëre wette, keiserlike verordenings of antwoorde, en senatoriese dekrete, en noem regsinterpretasies deur vroeëre juriste, wat tot in die laat Republiek strek. The Digest is ook ons ​​belangrikste bron vir die inhoud van die Praetor's Edict (sien Robinson 1997: 39–42), wat die formele bron van die meeste Romeinse privaatreg was, waarin die beskikbare regsmiddels en die toepaslike formules of prosedures vir hulle te bekom. Die Edik is veral belangrik as 'n manier waarop regskontrakte wat deur slawe aangegaan is teen hul eienaars toegepas kan word, met ander woorde, dit het 'n groot deel van die Romeinse sakelewe moontlik gemaak.


Delik

Ons redakteurs gaan na wat u ingedien het, en bepaal of hulle die artikel moet hersien.

Delik, in die Romeinse reg, 'n verpligting om 'n boete te betaal omdat 'n onreg begaan is. Eers in die 2de en 3de eeu is openbare misdade van privaat misdade geskei en vanaf daardie tydstip na strafhofe verhoor, bly siviele optrede die middel vir private misbruik. In die moderne gebruik in lande wat hul reg van die Romein ontleen, dui delict op 'n fout in sy burgerlike aspekte, wat ooreenstem met skade in die Anglo-Amerikaanse reg.

Die Romeinse burgerlike deliktereg was in wese straf, alhoewel boetes as vergoeding beskou word, dikwels met dubbele en drievoudige skade, en eerder aan die beseerde as aan die staat betaal is. Daar was vier hoofsoorte delikte: furtum (diefstal), rapina (roof), injuria (besering), en damnum injuria datum (verlies as gevolg van skade aan eiendom).

In die behandeling van injuria die twaalf tabelle, die vroegste kodifikasie van die Romeinse reg (451–450 v.C.), toon die wet in 'n toestand van oorgang van 'n stelsel van privaat wraak na een waarin die staat daarop aangedring het dat die persoon wat verontreg is, vergoeding moet aanvaar in plaas van om wraak te neem en sy bedrag vasgestel. As 'n man 'n ander se ledemaat gebreek het, talie, waardeur die persoon wat die onreg aangedoen het dieselfde besering kon opdoen, is steeds toegelaat, maar slegs as daar nie ooreengekom is nie. Dit is te betwyfel of vergelding ooit gebruik is. In die vroeë tye is skadevergoeding vir elke oortreding deur die wet bepaal, maar veranderinge in die waarde van geld het dit uitgedien. Later is in elke geval 'n mate van ruimte gebied om skadevergoeding te bepaal. Verder, injuria Dit sluit nie net net fisiese aanranding in nie, maar ook laster en beledigende gedrag.

Die bepalings van die twaalf tabelle aangaande damnum injuria datum (verlies van eiendom) is nie bekend nie, maar hulle is in elk geval deur die Lex Aquila in die vroeë 3de eeu v.C. Hierdie wet het slawe en diere sowel as geboue gedek. As 'n slaaf of 'n weidende dier onregmatig doodgemaak is, was die skade gelykstaande aan die hoogste waarde van die slaaf of dier in die voorafgaande jaar deur die verbranding, breek of vernietiging van ander soorte goedere tot die hoogste waarde in die laaste 30 dae. In beide gevalle moes die skade aangerig gewees het deur 'n verkeerde of nalatige daad.


Wat is die betekenis van die twaalf tabelle in die Romeinse reg?

Die Twaalf Tabelle was die eerste poging van die Romeine om wette oor die hele ryk op te stel. Die tablette is ook die oudste stuk Romeinse literatuur wat nog oorleef het. Hulle is omstreeks 450 v.C.

Die Romeinse hof het 10 mans aangestel om die twaalf tafels op te stel wat grotendeels gebaseer was op die statute van ander nasies. Die tabelle gee 'n uiteensetting van die prosedures vir howe en verhore wat skuldkwessies, vaderskapregte, erfenis- en wettige voogregte, grondregte en verkrygings- en besitregte besleg. Die twaalf tabelle het ook wette oor persoonlike beserings opgestel.

Ongeveer 'n jaar na die voltooiing daarvan is die twaalf tafels geparafraseer en in twaalf ivoortafels gebeitel en opgehang in die Forum Romanum, 'n opelug-plein, sodat elke Romeinse burger die belangrikste dele van elke wet kon lees.

Volgens die California State University in Northridge het die twaalf tabelle agt soorte straf opgelê vir die oortreding van die wette: boetes, boesem, geslag, presiese ooreenstemming, openbare skande, verbanning, slawerny en teregstelling. Die twaalf tabelle het ook gesê dat mans en vroue wat 'n jaar lank saam gewoon het, as getroud beskou moes word, dat 'n hoër klaslid nie met 'n laer klaslid kon trou nie en dat 'n persoon doodgemaak word omdat hy 'n lasterlike lied vir 'n ander gesing het.


In die Republiek was daar verskillende dele van die regering. Die drie hoofdele van die regering was die senaat, die konsuls en die gemeentes. Die senaat was saamgestel uit leiers van die patrisiërs, die edele en welgestelde families van antieke Rome.

Die twee magtigste landdroste in Rome is konsuls genoem (KAHN-suhlz). Die konsuls is elke jaar verkies om die stad te bestuur en die leër te lei. Daar was twee konsuls sodat niemand te sterk sou wees nie. Onder die konsuls was ander magistrate.


Inhoud

Die Romeine het gesê dat die twaalf tabelle van die Romeinse samelewing ontstaan ​​het as gevolg van die lang sosiale stryd tussen patrisiërs en plebeiërs. Na die verdrywing van die laaste koning van Rome, Tarquinius Superbus, in 509 vC, is die Republiek beheer deur 'n hiërargie van landdroste. Aanvanklik was slegs patrisiërs in aanmerking om landdroste te word, en dit was onder meer plebeïese klagtes 'n bron van ontevredenheid vir plebeiers. In die konteks van hierdie ongelyke status, sou plebeiërs optree om toegewings vir hulself te bekom deur die bedreiging van afstigting te gebruik. Hulle sou dreig om die stad te verlaat met die gevolg dat dit tot stilstand sou kom, aangesien die plebeiërs Rome se arbeidsmag was. Volgens tradisie was die vestiging van een van die belangrikste toegewings wat in hierdie klasstryd gewen is Twaalf tafels, om basiese prosedurele regte vir alle Romeinse burgers ten opsigte van mekaar vas te stel. [6] Die opstel van die twaalf tabelle is moontlik veroorsaak deur 'n begeerte na selfregulering deur die patrisiërs, of om ander redes. [2]

Omstreeks 450 vC, die eerste decemviri (decemvirate, raad van "Ten Men") is aangestel om die eerste tien tafels op te stel. Volgens Livy het hulle 'n ambassade na Griekeland gestuur om die wetstelsel van Athene, bekend as die Soloniese grondwet, te bestudeer, maar ook om meer te wete te kom oor die wetgewing van ander Griekse stede. [7] [8] Sommige geleerdes ontken dat die Romeine die Grieke in hierdie opsig nageboots het [9] of stel voor dat hulle slegs die Griekse stede in Suid -Italië besoek het en nie heeltemal na Griekeland gereis het nie. [10] In 450 vC, die tweede decemviri aan die laaste twee tafels begin werk.

Die eerste decemviraat het die eerste tien kodes in 450 vC voltooi. Hier is hoe Livy hul skepping beskryf:

". Elke burger moet elke punt in stilte oorweeg, dit dan met sy vriende bespreek, en ten slotte alle aanvullings of aftrekkings wat wenslik lyk, in die openbaar bespreek." (vgl. Liv. III.34)

In 449 vC het die tweede decemviraat die laaste twee kodes voltooi, en na a secessio plebis (afskeiding van die plebes, 'n plebiese protes) om die Senaat te dwing om dit te oorweeg, is die Wet van die Twaalf Tabelle formeel afgekondig. [11] Volgens Livy (AUC 3.57.10) was die twaalf tabelle op brons ingeskryf (Pomponius (Dig. 1 tit. 2 s2 §4) sê alleen oor ivoor), en in die openbaar geplaas, sodat alle Romeine dit kon lees en ken .

Die wette wat die twaalf tabelle behandel het, was 'n manier om die regte wat elke burger in die openbare en private sfeer gehad het in die openbaar te vertoon. Hierdie twaalf tabelle vertoon wat voorheen in die Romeinse samelewing as die ongeskrewe wette verstaan ​​is. Die openbare vertoning van die koper tablette maak voorsiening vir 'n meer gebalanseerde samelewing tussen die Romeinse patrisiërs wat opgevoed was en die wette van regstransaksies verstaan ​​het, en die Romeinse plebeïners wat min opleiding of ondervinding in die verstaan ​​van die reg gehad het. Deur die ongeskrewe reëls van die samelewing aan die publiek bekend te maak, het die twaalf tabelle 'n beskerming gebied vir Plebeërs, wat hulle die geleentheid gebied het om finansiële uitbuiting te vermy en die balans van die Romeinse ekonomie te verhoog.

Sommige van die bepalings is prosedureel om billikheid te verseker onder alle Romeine in die howe, terwyl ander gevestigde regsvoorwaardes die wettigheid van kapitaalmisdade, opsetlike moord, verraad, meineed, geregtelike korrupsie en die skryf van lasterlike gedigte bepaal. [13] Die Romeine waardeer die behoud van vrede in die stad en die twaalf tabelle was 'n meganisme om vrede en gelykheid te vestig en voort te sit. [13]

Tabel 1 Prosedure: vir howe en verhore
Tabel 2 Verdere verordenings oor proewe
Tabel 3 Uitvoering van vonnisse
Tabel 4 Regte van gesinshoofde
Tabel 5 Wettige voogdyskap en erfeniswette
Tabel 6 Verkryging en besit
Tabel 7 Grondregte en misdade
Tabel 8 Skade en dade (Wette van besering)
Tabel 9 Publieke reg
Tabel 10 Heilige wet
Tabel 11 Aanvulling I
Tabel 12 Aanvulling II

Tabelle I & amp II: Prosedure vir howe en regters en verdere verwerkings oor beproewings

Hierdie twee tabelle handel oor die Romeinse hofverrigtinge. Tabel I dek verrigtinge tussen die verweerder en die eiser, met reaksies op moontlike situasies, soos wanneer ouderdom of siekte die verweerder verhinder om te verskyn, en vervoer moet gereël word om hulle te help. [14] Dit handel ook oor:

 • Die versuim om te verskyn deur die verweerder.
 • As daar nie een van die partye verskyn nie, moet die regter na die middag 'n oordeel neem ten gunste van die teenwoordige.
 • Bied 'n rooster vir die verhoor (eindig teen sononder) [14]

Tabel II bepaal die bedrag van die finansiële belang vir elke party, afhangende van die bron van geskille, wat om te doen in geval van 'n aantasting van die regter en die reëls van wie bewys moet lewer. [14]

Tabel III: Uitvoering van vonnis Redigeer

In die twaalf tabelle verskyn vyf reëls oor hoe om vonnisse uit te voer, ten opsigte van debiteure en skuldeisers. Hierdie reëls toon hoe die ou Romeine vrede met die finansiële beleid gehandhaaf het.

In die boek, Die twaalf tafels, geskryf deur 'n anonieme bron vanweë die oorsprong daarvan deur middel van 'n reeks vertalings van tablette en antieke verwysings, het P.R. Coleman-Norton baie van die belangrikste kenmerke van skuld wat die twaalf tabelle in die 5de eeu in werking gestel het, gereël en vertaal. Die vertaling van die regskenmerke rondom skuld en afgelei van die bekende bronne van die twaalf tabelle word as sodanig vermeld

“1. Van skuld erken en vir aangeleenthede wat in die hof beoordeel word (in iure) is dertig dae volgens wet toegelaat [vir betaling of vir bevrediging].

2. Daarna word [verstryk van dertig dae sonder betaling] die hand (Manus -infeksie) [die skuldenaar] opgelê. Hy sal voor die hof gebring word (in ius).

3. Tensy hy (die skuldenaar) die skuldenaar ontslaan, tensy iemand (in iure) in die hof verskyn om betaling vir hom te waarborg, neem hy (die skuldeiser) [die skuldenaar] saam. Hy bind hom met string of met kettings, waarvan die gewig nie minder as vyftien pond is nie, of meer as hy (die skuldeiser) kies.

4. As hy (die skuldenaar) kies, sal hy op sy eie [lewensmiddele] lewe. As hy nie op sy eie lewe nie, [skuldeiser] wat hom in bindings hou, moet hy hom daagliks 'n pond brood gee as hy (die skuldeiser) dit begeer, sal hy hom meer gee .

5. Tensy hulle (die skuldenaars) 'n kompromie aangaan, sal hulle (die skuldenaars) sestig dae lank in obligasies gehou word. Gedurende daardie dae sal hulle na [die landdros] na die komitee (vergaderplek) gebring word op drie opeenvolgende markte […] ”[14]

Die vyf mandate van die twaalf tabelle wat skuld insluit, het 'n nuwe begrip in sosiale klasse in antieke Rome geskep dat versekerde finansiële uitbuiting beperk sou word binne wettige saketransaksies.

Tabel IV: Reg op gesinshoofde Wysig

Die vierde tabel van die twaalf tabelle handel oor die spesifieke regte van aartsvaders van gesinne. Een van die eerste afkondigings van Tabel IV is dat kinders wat "vreeslik misvormd is" vinnig genoodsaak moet word. Dit verduidelik ook dat seuns gebore word in die erfenis van hul gesin. Babas met liggaamlike en geestesiektes moet deur die vader self vermoor word. As 'n man nie meer met sy vrou getroud wil wees nie, kan hy haar uit hul huishouding verwyder en 'haar beveel om met haar eie sake om te gaan' [15] Nie alle kodes van tabel IV is slegs tot voordeel van die aartsvader nie. As 'n pa sy seun drie keer probeer verkoop, verdien die seun sy vryheid van die vader.

Vroue: Tabelle V, VI & amp X Edit

Die twaalf tabelle bevat drie afdelings wat betrekking het op vroue, met betrekking tot boedels en voogdyskap, eienaarskap en besit en godsdiens, wat 'n basiese begrip gee van die wettige regte van vroue.

 • Tabel V (Boedels en voogdyskap): "Vroulike erfgename moet onder voogdyskap bly, selfs as hulle die meerderjarige ouderdom bereik het, maar daar word uitsondering op die Vestale Maagde gemaak." [13]
 • Tabel VI (Eienaarskap en besit): "Waar 'n vrou, wat nie 'n huwelik met 'n man verenig is nie, vir 'n hele jaar sonder onderbreking van drie nagte by hom woon, sal sy as sy wettige vrou in sy mag oorgaan." [13]
 • Tabel X (Godsdiens): "Vroue mag nie tydens 'n begrafnis hul gesigte skeur of hul wange met hul naels skeur nie, en hulle sal ook geen gehuil uitroep oor die dooies nie." [13]

Een van die aspekte wat in die twaalf tabelle uitgelig word, is 'n vrou se regstatus en status in die samelewing. Vroue word beskou as 'n vorm van voogdyskap soortgelyk aan dié van minderjariges, [16] en gedeeltes oor eienaarskap en besit wek die indruk dat vroue as 'n soortgelyke eiendom beskou word as gevolg van die gebruik van terme soos as "eienaarskap" en "besit". [16]

Tabel VII: Grondregte en misdade wysig

Hierdie tabel gee 'n uiteensetting van die houding teenoor eiendom. Die volgende is alle reëls oor eiendom [15]

 • Grensgeskille word deur derde partye besleg.
 • Padbreedtes is agt voet breed op reguit dele en verdubbel dit by draaie.
 • Mense wat naby die pad woon, is verantwoordelik vir die instandhouding daarvan. As 'n pad egter nie goed onderhou word nie, kan karre en diere gery word waar die ruiters wil
 • Eiendomseienaars kan versoek dat bome wat op hul eiendom geblaas is, verwyder word
 • Vrugte wat van 'n boom op 'n buurman se eiendom val, behoort steeds aan die oorspronklike bomeienaar.

Tabel VIII: Skade en skade (Wette van skade) Wysig

Skadepleging is wette wat handel oor die regsgedinge wat tussen die burgers voorkom. Een so 'n situasie is die van fisiese besering, vergelding wat kan wissel van die hantering van die dader 'n besering in natura, tot geldelike vergoeding aan die beseerde. Hierdie tabel gee ook 'n uiteensetting van die wetlike gevolge vir skade aan eiendom wat deur diere aangerig word en skade aan gewasse deur mense of diere. Die straf vir diefstal van gewasse hang as offer vir Ceres [15]

Die tabel beskryf ook verskeie wette wat handel oor diefstal.

Tabel IX: Publiekreg wysig

Hierdie gedeelte van die tabelle maak dit onwettig vir enigiemand om te definieer wat 'n burger van Rome is, met die uitsondering van die grootste vergadering, of maximus comitatus. Dit verbied ook die teregstelling van diegene wat nie skuldig bevind is nie, omkopery van regters en uitlewering van 'n burger aan vyandelike magte. [15]

Die aanvullings: tabelle XI en amp XII wysig

 • Tabel XI (Huwelik tussen klasse): 'N Persoon uit 'n sekere klas mag nie met 'n persoon van 'n laer klas in die huwelik tree nie.
 • Tabel XII (Bind in die wet): Wat een of meer persone tot die wet beveel het, word deur die wet gehou.

Die twaalf tabelle word dikwels genoem as die grondslag vir die antieke Romeinse reg. Die Twaalf Tabelle het 'n vroeë begrip gegee van 'n paar sleutelbegrippe soos geregtigheid, gelykheid en straf. [17] Alhoewel regshervorming plaasgevind het kort na die implementering van die twaalf tabelle, bied hierdie ou wette sosiale beskerming en burgerregte vir beide die patrisiërs en plebeiërs. Op hierdie tydstip was daar uiterste spanning tussen die bevoorregte klas en die gewone mense, wat die behoefte aan een of ander vorm van sosiale orde tot gevolg gehad het. Terwyl die bestaande wette groot gebreke gehad het wat hervorming nodig het, het die twaalf tabelle die burgerlike spanning en geweld tussen die plebeiërs en patrisiërs verlig. [18]

Die twaalf tabelle is ook sterk beïnvloed en word in latere Romeinse wettekste verwys, veral The Digest of Justinian I. Wette uit The Digest wat uit die twaalf tabelle afgelei word, is die regsvergoeding vir skade wat deur 'n dier veroorsaak is, protokol vir erfenis, en ook wette oor strukturele saakbeskadiging. [19]

Die invloed van die twaalf tabelle is nog steeds duidelik in die moderne tyd. Die Twaalf Tabelle speel 'n belangrike rol in die basis van die vroeë Amerikaanse regstelsel. Politieke teoretici, soos James Madison, het die belangrikheid van die twaalf tabelle beklemtoon in die opstel van die Amerikaanse Handves van Regte. [20] Die idee van eiendom is ook in die twaalf tabelle bestendig, insluitend die verskillende vorme van geld, grond en slawe. 'N Bykomende voorbeeld: die twaalf tabelle is gekoppel aan die idee van Jus Commune, wat vertaal word as' gemenereg ', maar in Engelssprekende lande word dit algemeen as' burgerreg 'genoem. Sommige lande, waaronder Suid -Afrika en San Marino, baseer steeds hul huidige regstelsel op aspekte van die gemeenskap. [18] Boonop moet regstudente regoor die wêreld steeds die twaalf tabelle sowel as ander fasette van die Romeinse reg bestudeer om die huidige regstelsel beter te verstaan. [21]

Die twaalf tabelle bestaan ​​nie meer nie: alhoewel hulle deur die Republiek 'n belangrike bron gebly het, het hulle geleidelik verouderd geraak, maar uiteindelik slegs van historiese belang. [2] Die oorspronklike tablette is moontlik vernietig toe die Galliërs onder Brennus Rome in 387 vC verbrand het. Cicero beweer [22] dat hy dit as 'n seuntjie op skool uit sy kop geleer het, maar dat niemand dit meer gedoen het nie. Wat ons vandag van hulle het, is kort uittreksels en aanhalings uit hierdie wette in ander skrywers, dikwels in duidelik opgedateerde taal. Hulle is geskryf in 'n argaïese, lakoniese Latyn (beskryf as Saturniese vers). Alhoewel dit nie vasgestel kan word of die aangehaalde fragmente die oorspronklike vorm akkuraat behou nie, gee die huidige inligting 'n mate van insig in die grammatika van vroeë Latyn. Sommige beweer dat die teks as sodanig geskryf is, sodat plebeiërs die wette makliker kon memoriseer, aangesien geletterdheid nie algemeen in die vroeë Rome was nie. Romeinse Republikeinse geleerdes het kommentaar op die twaalf tafels geskryf, soos L. Aelius Stilo, [23] onderwyser van Varro en Cicero. [24]

Soos die meeste ander vroeë regskodes, was dit grotendeels prosedureel en kombineer streng en streng strawwe met ewe streng en streng prosedure. In die meeste van die oorblywende aanhalings uit hierdie tekste word die oorspronklike tabel wat dit bevat, nie gegee nie. Geleerdes het geraai waar die fragmente wat oorleef het, vergelyk deur dit te vergelyk met die paar bekende kenmerke en rekords, waarvan baie nie die oorspronklike reëls bevat nie, maar parafrases. Dit kan nie met sekerheid uit die oorlewing bekend word dat die oorspronklikes ooit so georganiseer is nie, of selfs al is dit ooit volgens onderwerp georganiseer. [2]


Wet van twaalf tafels

Die wet van die twaalf tafels (Lex Duodecim Tabularum) was die eerste kodifikasie van die Romeinse reg in 451-449 vC. Dit was ongetwyfeld die grootste oorwinning van die plebeiaanse oor die aristokrasie. Die begin van die totstandkoming van Wet XII. Tablette moet in die vroeë republiek gesien word. Rome wat deur patrisiërs beheer word, word gekenmerk deur sosiale onreg. Die rykes, wat deur die Senaat verteenwoordig is, kon nie vrees dat hulle hul regte sou verloor nie. Hierdie situasie was ongemaklik vir die pleb omdat dit geen verteenwoordiging op die wetgewende forum gehad het nie. Een van die vereiste van die mense was om die gewoontereg op te skryf. Sy kennis en interpretasie was voorbehou vir pontifikate wat afkomstig was van patrisiërs, wat hul mag versterk het. Die oorwinning van plebeiërs oor patrisiërs wat vermoedelik in 494 vC van Rome na die Heilige Berg gedwaal het, het hulle in staat gestel om die sogenaamde volkstribune te stig (tribunus plebis). Hierdie amptenare sou die plebeiaanse gemeenskap voor die Patriciaanse staat verteenwoordig. Veranderinge in die staat het voortgegaan.

Sukses in die stryd teen die aristokrasie het die mense aangemoedig om verdere eise te stel. As gevolg hiervan is die wet neergeskryf, insluitend strafreg, wat veral ongemaklik was vir plebe. Die opstel van die geskrewe wet is uitgevoer deur 'n spesiale kommissie van 10 patrisiërs (Decemviri legibus scribundis – dus decemvirs genoem) in 451 vC. Die kodifikasie het van 451 tot 449 vC geduur Die traagheid van die kommissie het veroorsaak dat die sg. 2de plebeiaanse afstigting. Uit vrees vir 'n burgeroorlog het die patrisiërs ingestem om 'n tweede kommissie in te stel waarby twee plebeiers toegelaat word. Die kommissies het na Griekeland gegaan om die elemente wat in Griekse stede van krag was, te gebruik om die wet te skep, en in 449 vC is die geskrewe wet plegtig deur die konsuls verkondig. Hierdie dokument bevat gebruiklike wette wat die patrisiërs se krag en aktiwiteite aansienlik beperk het. Hierdie regte is op twaalf brons tafels gepubliseer (leges duodecim tabularum) en op die openbare forum op die Roman Forum geplaas, sodat dit aan alle burgers bekend kon wees. Die wet het privaatreg, sekere bepalings van die strafreg en godsdiensreg ingesluit. Die wet van die XII -tablette het nie die verdeling tussen patrisiërs en plebeiers afgeskaf nie, maar dit het die vryheid uitgeskakel om die wet deur patrisiërs te interpreteer. Tot vandag toe dien dit as 'n model vir die totstandkoming van 'n grondwet in demokratiese state. As die Grieke as die ongeëwenaarde kultuurskeppers beskou word, word die inwoners van die Tiber bewonder vir hul prestasies op die gebied van wetgewing en ontwikkeling.

Die afskrywing van die gewoontereg het gelei tot 'n verdere transformasie van die republiek. Verdere ampte is gevestig en die bevoegdhede van die Volksvergadering is vergroot, wat die staatstrukture duidelik versterk het.

Die oorspronklike borde het redelik vinnig verdwyn, en die oorspronklike inhoud van die wet het tot vandag toe nog nie bestaan ​​nie. Ons ken dit slegs uit rekonstruksies gebaseer op die Romeinse regsliteratuur en grammatika (grammatikane het fragmente van die wet aangehaal om ou woorde te illustreer). Die betekenis van die wet van die twaalfde tafels was nie beperk tot die politieke oorwinning van die plebeiers nie. Dit het 'n hofprosedure (wetgewende proses) ingestel – “Salarium incertae pollicitationis peti non potest ”.

Dit het die dinamiese ontwikkeling van die Romeinse reg begin. Aanvanklik, tot die tyd van Gnaeus Flavius, is sy interpretasie deur die College of Pontifics behandel. Die wet van tabelle XII was een van die basiese bronne van die Romeinse reg. Titus Liwiusz (3, 34) het na haar verwys as fons omnis publici privateimque iuris (bron van alle publiekreg en privaat). Ondanks die feit dat sommige bepalings mettertyd buite gebruik geraak het, is die wetsontwerp self nooit herroep nie. Justinianus beskou dit as steeds van krag; die verdeling van die kode in 12 boeke verwys na 12 tabelle.

In die koninklike tydperk is die wet verdeel in ius (sekulêre reg) en fas (goddelike wet). Die Wet van XII -tabelle dui op die oorwinning van eersgenoemde.

Volgens bekende rekonstruksies het Wet XII van tabelle die volgende volgorde gehad:


Regsdiskoerse oor privaat rituele

Die twaalf tabelle het verbied om slegte towerspreuke (karmina ), iemand anders seermaak deur besweringe, vrugte te betower en die oes van 'n naaste te lok (8: 1, 8: 4, Crawford, 1996). Nie alle rituele praktyke wat magie genoem is, is verbode nie, maar slegs die wat die eiendom en die reputasie van 'n medeburger geskend het (Graf, 1997, pp. 41 – 43). In 'n deurlopende burgerlike diskoers oor hierdie bepaling, het die fokus geleidelik na spreuke en rituele verskuif (Kippenberg, 1997). Die Lex Cornelia, wat in 82/81 vC bekendgemaak is, verbied die besit van spesifieke stowwe. "Wie met die doel om 'n man dood te maak" het 'n slegte dwelm voorberei, verkoop, gekoop of toegedien (venenum malum ), sal op 'n kriminele aanklag verhoor word (Crawford, 1996, pp. 752 – 753). Omdat die idee van venenum Natuurlike sowel as bonatuurlike toestelle bedek, Romeinse advokate het towerspreuke en rituele ingesluit. As gevolg van 'n gebrek aan 'n teorie oor natuurlike oorsaak, is gif en 'onbeperkte godsdienstige aktiwiteit' onder dieselfde rubriek gebring (Phillips, 1991). In politieke verhore waar die verweerder van verraad beskuldig is (maeistas ), die aanklag van towery (veneficia ) is dikwels bygevoeg. Die Pauli Sententiae, wat ongeveer 300 saamgestel is, het die kuns van towerkuns en die besit van magiese boeke as sodanig verbied en ernstige straf voorgeskryf. Dit was selfs van toepassing op geheime nagtelike rites (Paulus, Sententiae 25, 17 – 18). Beoefening van towerkuns het op sigself 'n misdaad geword, ongeag of dit skade aangerig het of nie. Selfs erkende rituele kan vermoed word dat dit 'magies' is, mits hul optrede ongemagtig en van kwaadwillige opset was.

Nadat die Katolieke Kerk binne die Romeinse regstradisie gestig is (Gaudemet, 1947), het die Christelike keisers voortgegaan om magie te verbied. 'N Edik van Constantius II (317 – 361) het byvoorbeeld gesê: "Bygeloof (bygeloof ) sal die waansin van offers ophou (sacrificiorum insania ) word afgeskaf "(CTh 16, 10, 2 341 n.C.). Tog was die inhoud van hierdie uitspraak oop vir verskillende opvattings. Heidense amptenare het dit verstaan ​​as 'n lisensie vir die vervolging van towerkuns, en Christelike amptenare, om heidendom te onderdruk (Salzman, 1987). Terwyl die Christelike heersers en hul regsgeleerdes die bestaande regsbegrippe behou het, het hulle hul verwysing omgekeer. Dit was veral van toepassing op die kategorie bygeloof. Toe die Christendom in die Romeinse Ryk versprei het, heidense skrywers uit die vroeë tweede eeu ce — Plinius (ep. X 96f), Tacitus (c. 56 – c. 120 ann. XV 44, 2 – 5), en Suetonius (c. 69 – na 122 Nero 16, 2) — het dit as 'n nuwe bygeloof. Deur by te voeg nova et malefica aan bygeloof, Het Suetonius dit selfs van magiese praktyke vermoed. In heidense tye bygeloof gedefinieer deur sy teenoorgestelde, religio, en kan verwys na buitelandse oorsprong of na onwettige praktyke. Aangesien die verwysing van die paar volgens die gebruiker daarvan verander het (Sachot, 1991), kon Christene beweer dat hulle die religio, terwyl hy heidendom aan die kaak stel as bygeloof (Grodzynski, 1974).

'N Ander opvallende voorbeeld van die kontinuïteit van die Romeinse reg tot die Christendom en 'n ommekeer van die kategorieë tegelykertyd is Augustinus. In De civitate Dei (8, 19) hy het met die artes magicae en het daarop gewys dat die Romeine, nie die Christene nie, hulle begin vervolg het. Heidense openbare mening (lux publica ) was sterk teen magiese kunste, soos die Christene was. Augustinus was so verlief op die Romeinse wet dat hy aanhalings uit die twaalf tafels oorgedra het, wat baie waardevol geword het vir die moderne heropbou.


Twaalf Tabelle, Wet van die

Die wet is belangrik vir enige samelewing, omdat dit reëls en protokolle daarstel vir hoe 'n bepaalde koninkryk, ryk of staat moet funksioneer. Omstreeks 509 v.C. het die Romeinse Republiek ook effektiewe wette nodig gehad om sy mense te regeer omdat dit nie meer deur 'n alleenheerser beheer word nie.

Hierdie artikels word geskryf deur die uitgewers van Die ongelooflike Bybeltydlyn
Sien vinnig 6000 jaar Bybel- en wêreldgeskiedenis saam

Unieke sirkelvorm - sien meer in minder ruimte.
Leer feite wat u nie net kan leer uit die lees van die Bybel nie
Aantreklike ontwerp ideaal vir u huis, kantoor, kerk en#8230

Tarquin the Trots was die laaste koning wat die mag in Rome gehad het. Nadat hy omstreeks 510 v.C. uit Rome verban is, het die vooraanstaande lede van die Romeinse samelewing besef dat hulle nie langer konings kon laat regeer nie. After his banishment, the Senate set out to establish a more modern form of government that would be more effective than a monarchy, and they came up with the Republic.

The establishment of the republic led eventually to the Law of Twelve Tables established in 449 BC which is where it appears on the Bible Timeline Chart with World history. Once they established the Republic they realized that they needed more effective laws for keeping order and protection in Roman society. A well respected member of Roman society named Hermodorus had encouraged the Senate to send a group of learned Roman men to Greece to study their legal system.

The Senate ultimately agreed, and they sent a board of 10 men or decemvirate to Athens. Once the men arrived in Athens, they were greeted by the Athenian rulers and given permission to study the Solonian Constitution, which helped to create the legal system for the Greeks. This happened around 451 B.C. After the men had gained knowledge about the Greek legal system, they returned home and adjusted the laws to fit Roman society.

Once they formulated the laws they inscribed them on ten brass tablets. When the laws were created, they were written in a simple and remedial manner. The reason they were written in this way was because illiteracy was a major problem in Rome. Only the educated patrician class was able to read. There were few poor plebeians and slaves who were literate. After the initial ten tablets had been constructed they were put on display for all of the Roman citizens to view. They became such a huge success that Rome sent the same men back to Athens and this time they came back with more information to create two more tablets.

With the addition of the new information, Rome was able to create twelve tablets that revealed the law. The laws that were contained on the tablets were designed to limit the patricians from gaining too much power. They imposed strict and rigid penalties and fines for crimes such as embezzlement, theft or burglary. People could be executed when they were found guilty of murder, and they regulated the private rights for all citizens. They touched off on the agrarian laws that were already in use when the twelve tablets were being composed.

The patricians (wealthy) and the plebeians (poor) classes were constantly opposing each other over legal issues and matters before the twelve tablets were formed. The patrician class typically made the laws and used it to their advantage. The plebeians realized that they didn’t have any type of power to stop them so they decided to rebel by not working the patrician’s lands. This of course would have bankrupted many of the patricians who depended on them for labor. The twelve tables helped to improve the society of ancient Rome and through them Greece had influenced Roman civilization and way of life.


The Twelve Tables of Rome

Rome’s first law code was called the Twelve Tables and outlined laws related to marriage, inheritance, certain crimes and their punishments, appeal rights, and the rights of families. [1] These laws, much like the preamble of the United States, were memorized by generation after generation. [2] Some of the laws within the Twelve Tables would be argued as barbaric by today’s standards, such as “A dreadfully deformed child shall be quickly killed.” [3] However, other laws within the tables could be compared to modern-day laws of our society. For example, “A man might gather up fruit that was falling down onto another man’s farm.” [4] In the case of Lane v. W.J. Curry and Sons heard in the Supreme Court of Appeals found that “litter in the form of fruit belongs to the tree owner while attached to the tree and can be claimed after it falls.” [5]

[1] D. Brendan Nagle, The Ancient World: a Social and Cultural History, 8th ed. (New Jersey: Pearson, 2013), 179.

[3] Oliver J. Thatcher, The Library of Original Sources (Milwaukee: University Research Extension Co., 1901), pp. 9-11.

[5] UT Agricultural Extension, “Tree Owners Rights and Responsibilities”.

Bibliografie:

Nagle, D. Brendan, and the University of Southern California. The Ancient World: a Social and Cultural History. 8th ed. New Jersey: Pearson, 2013.

Oliver J. Thatcher, ed., The Library of Original Sources (Milwaukee: University Research Extension Co., 1901), Vol. III: The Roman World, pp. 9-11.

UT Agricultural Extension. “Tree Owners Rights and Responsibilities.” Accessed June 8, 2017. https://extension.tennessee.edu/publications/Documents/SP687.pdf.

 • Posted by Misty Hamilton Smith
 • Posted in Ancient History, History, Rome
 • Nov, 03, 2018
 • No Comments.


Kyk die video: 28 September 2021 Daaglikse Oordenking (Augustus 2022).