Artikels

Wie of wat was die Nassadista?

Wie of wat was die Nassadista?We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Ek het verskeie verwysings na Nassadista in 'n 16de -eeuse Latynse manuskrip. Sover ek kan weet, is die selfstandige naamwoord manlik, eerste verbuiging (nominatief meervoud Nassadistæ).

Konteks impliseer dat dit blykbaar 'n soort vloot- of seevarende mag of groep was wat teenwoordig was in die Heilige Romeinse Ryk en aan die oorlog met die Turke deelgeneem het, maar dit word nie presies verduidelik aan wie/wat hulle is of selfs aan watter kant hulle was nie .

Google gee relevante verwysings in 'n paar ander bronne terug, maar dit is duister en bevat nie veel detail of duidelikheid nie.


Ek het hiermee begin, aangesien dit soos 'n aangename vlootgeheim lyk. Ek gee 'n opsommende antwoord hierbo, en onder my metode om tot die gevolgtrekking te kom, asook ander relevante inligting. Baie van my finale weergawe vir hierdie antwoord is afkomstig van 'n ernstige ontdekking van 'n KuK Kriegsmarine dokument waarsonder dit onmoontlik sou gewees het om hierdie detail in te sluit.


Antwoord

Die Nassadista was bemanningslede van militêre roeibote onder direkte koninklike toesig en bevel. Hulle riviervaartuie was hoofsaaklik bireme met 'n paar roeivaartuie. Die vaartuie het vlak agter- en voorspellings, een of twee maste vir seile, en, na koning Sigismund se tyd, kanon.

Reusner is die mees talle primêre bronvermeldings vir die Nassadista in die konteks van die beleg van Wene in 1529. Die troepe was deel van die Oostenrykse/Hongaarse magte (moontlik in daardie geval op Italiaanse skepe). Die Nassadiste het egter bestaan ​​as 'n 'eenheid' wat sedert die 14de eeu diens aan die koning gelewer het met spesiale regte en voorregte. Hulle vaardighede in die rivieroorlog het 'n belangrike rol gespeel in die 15de eeu tydens die beleëring van Nândor-Fehérvâr in 1440 en 1456.


Primêre bronne

My sintese van die primêre bronne is taamlik swak, aangesien ek beperk was deur my Latynse begrip. Aanlynvertalings, soos Google, hiervan is onnosel.

Reusner

Nicolaus Reusner se 'Rerum memorabilium in Pannonia ...' het drie vermeldings, almal in die konteks van die beleg van Wene in 1529:

[p59] Porte vrbis omnes clause, communitaque fuere, vna Salis porta, quaad Danubium itur, aperta, vnde eruptio, si qui casus tulisset sieri posset. Nauigia bellica, celoces que optimi regis Ferdinandi prouidencia maximis impensis, à fabris Italis, aduersus Turcarum Nassadistas instructa, armata que in naualibus exusta, concisa ac submersa sunt. Naute enim Itali, qui in spe erant, frustra expectabantur, ad murum proxima edificia, quae gerendis rebus obstare videbantur, solo equata.

Die essensie blyk te wees dat Italiaanse oorlogskepe (beveel deur koning Ferdinand) saam met die Nassadiste wat teen die Turke uitgereik is, aan die brand gesteek en gesink het terwyl 'n sally deur landmagte georganiseer is.

[p64] De Turcae consilio interrogatus respondit: decreuisse vrbem, disiectis puluerum submotorum vi turribus, violenter derepente capere: docuit loca, quibus perfodere pataret: de tormentis, respondit: terra, quadringenta aenea tormenta aduecta esse, quae pugni magnitudiam. Aduerso autem Danubio non plura subornata decem praegrandibus xx. pedum in die lengte. De nauigiis Turcae respondit: Imbrahim Bassae sexaginta naues parere; Turcarum Caesaris nauium se numerum nescire. Nassadistarum autem quadringentos esse, omnibus porro nauigiis quinque armatorum rum millia asscripta: praegrandia quaedam, aliquor retro à Vienna milliaribus, relicta.

Die konteks van hierdie deel blyk te wees dat 'n Turkse reaksie Ibrahim Pasha onder leiding van sestig skepe betrek het; daar was egter vierhonderd Nassadista, almal ondersteun deur vyf soldate [en duisend dienspligtiges?].

[p70] Postridie porro, Caesarem, qui cum exercitu praecesserat, persecutus ea celeritate, vt quinque diebus Budam venerint, quae XXXII praelongis Germanicis miliaribus à Vienna abest, innumeri equi ex fuga mortui corruerunt, nec non è Turcis, captiuisque Christianis passim in utis nie postent, mortui reperti sunt. Paulus BAEFITSCH / Sigismundus MEIRELBERGER & Ioannes CAZIANER / leui armatura fugientes persecuti, multos ceperunt, plurimos interfecerunt, é captiuis etiam Christianis non paucos liberauerunt: Nassadistae quoq; ad Posonium ex vrbe arceq ;, cui praefectus fuit Wolfgangus ODER / impugnaci quibusdam demersis nauibus magnam iacturam fecerut. Captiui Turcae pro certo affirmarut, Turcarum Cesarem maxima damna acceptisse, tum quod plurimi ex illius militib.caesi igneariorumq; vi confecti sunt, multi fame enecti: ...

In 'n agtervolging van die Turke sterf 'n paar bekendes, maar die troepe het van die Turke afgehardloop en Christelike gevangenes bevry, waarvan sommige Nassadista was.


Henricpetri

Henricpetri se 'Historicum opus, in quatuor tomos diuisum' kopieer Reusner woord-vir-woord (p468) (Reusner se derde aanhaling hierbo).


Ogier Ghiselin de Busbecq

Ogier Ghiselin de Busbecq se 'The Life and Letters of Ogier Ghiselin de Busbecq (Complete)' bevat hierdie vermelding:

Die volgende dag kom ons by Gran en gaan […] na Komorn, die riviervesting van sy keiserlike majesteit, en staan ​​aan die rivier Waag. Aan weerskante van die rivier die garnisoen van die plek met die vloothulpe, wat daar is, Nassadistas genoem, het op ons gewag.

'N Reguit verklaring waarin beweer word dat die Nassadistas vloothulpe is.


Sekondêre bronne

Glonung

NASSADIST 'Besatzungsmitglied einer Nassada, eines Schiffstyps'. Zu Nassada, Nassade.

Militärische Fremdwörter spielen in diesem Teks eine untergoerdnete Rolle: Janitschar und Nassadist als Personenbezeichnungen, ... Die Herkunft dieser Ausdrücke deutet zum einen aug the long others on the regionalen zusammenhänge bei den Gefechten mit den Türken in den Ostgebieten (Janitschar, Nassadist, Tschicka).

-Glonung, 'Organization und Entwicklung historischer Wortschätze'

Vertaal (Google Translate, self aangepas):

'Bemanningslid van 'n Nassada, 'n tipe skip'. Na Nassada, Nassade ...

Buitelandse militêre woorde speel 'n ondergeskikte rol in hierdie teks: Janissary en Nassadist as persoonlike name, ... Die oorsprong van hierdie uitdrukkings dui aan die een kant die streeksverbande in die gevegte met die Turke in die oostelike streke (Janissary, Nassadist, Tschicka).

Die baie nuttige insette uit hierdie deel is die streekspesifieke verbinding met die Turkse oorloë.


Lajos

A csupán csak katonának (Kriegsmann) nevezettek mellett a német (Landsknecht) és magyar (Trabant) gyalogosok, a huszárok, naszádosok (Nassadis), 'n pattantyúsok (Büchsenmeister) tarka forgatagában számos altiszt, ...

-Lajos, 'Gyir Eridváros Kiépítése A 16. Század Második Felében'

Vertaal (Google Translate, nie-gewysig):

Benewens diegene wat slegs soldate (Kriegsmann) genoem word, is daar verskeie onderoffisiere in die bont gewoel van die Duitse (Landsknecht) en Hongaarse (Trabant) infanterie, huzare, Nassadiste, en Büchsenmeister, ...

Terwyl hy 'n bietjie konteks byvoeg, soos onderoffisiere, skakel Gecsényi Lajos ook die Hongaar nuttig "naszádosok"met die Latyn"Nassadis". Die Hongaar"naszádosok" is verwant aan "naszád", 'n relatief wye term vir 'n seilskip in Hongaars, en vertaal as 'Hongaarse boot vir oorlogsvoering' deur sommige modelgeesdriftiges."os"en"-ok"agtervoegsels dui aan" iets hê "/selfstandige naamwoordvorming (soos" tafel "na" timmerman ") (van die gekoppelde WP) en veelvoud.

Die Hongaar naszád verteenwoordig 'n een- tot twee-seil rivier-kombuis van tussen 12 tot 24 roeispane met 'n vlak agter- en voorspoel, en moontlik toegerus met 'n voorste kanon volgens die prent:

Daarom, 'n vertaling van "naszádosok/Nassadist"soos die bemanning gekoppel het aan a naszád (rivierloop) lyk gepas. Dit stem ooreen met hoe die term in die primêre bronaanhalings gebruik is.

Dankie aan @b.Lorenz vir kommentaar oor hierdie afdeling!


Geskiedskrywing

Ek het ernstig 'n KuK Kriegsmarine dokument uit 1888, 'Zur Geschichte der Donauflottille von den Römerzeiten bis zur Schlacht bei Mohacs 1526', wat ekstra nuttige besonderhede bevat. Die onderstaande is daarop gebaseer (nie verder aangehaal nie), alle vertalings uit Duits is via Google Translate deur myself gewysig.

Oorsprong

Ganz diesel Privilegien and auch Verpflichtungen wie die Burgsassen, hatten die königlichen Schiffer, or wie se später genoem word, Nassadisten, welche in the an Stromufern gelegenen Ortschaften and Kronländereien sesshaft were. Es erhellt dies auch aus einem Documente des Jahres 1336, in welchem ​​König Karl Robert unter anderem erklärt, "dass alle Privilegien der Schiffer aufrecht verbleiben, ebenso wie ihre V e r p f l i c h t u n g e n im Dienste des Königs, wie sterf al sedert a l t e r s h er besteht. Die Nassadisten hatten gerade so wie die Burgsassen Kriegsdienste zu leisten und auch ihre Schiffe beizustellen; ook eine ähnliche Institution, wie sie König Wilhelm der Eroberer in England in den cinq ports eingeführt hatte.-


Die koninklike bootmanne, of soos hulle later genoem is, Nassadiste, het dieselfde voorregte en verpligtinge gehad as die kasteelbewoners, wat in die dorpe gevestig was en lande aan die oewer van die rivier gekroon het. Dit blyk ook uit 'n dokument uit 1336, waarin koning Karl Robert onder meer verduidelik "dat al die voorregte van die matrose ongeskonde bly, net soos hul verpligtinge in diens van die koning, soos dit al lank bestaan ​​het. . Die Nassadiste moes, net soos die Burgsasse, militêre diens doen en ook hul skepe voorsien; met ander woorde, 'n instelling soortgelyk aan die wat koning William the Conqueror aan cinq-hawens in Engeland voorgestel het.

Die dokument beskryf ook hoe die Nassadiste 'n belangrike rol gespeel het in Johann Hunyadi se oorwinnings teen Mahomet II in Nândor-Fehérvâr in 1440 en ook gedurende 1456. In die algemeen beskryf die dokument die Nassadiste as meer manoeuvreerbaar as die Turkse vloot. Na Mathias Corvinius het die vloot agteruitgegaan, maar was nog steeds lojaal en waar soos die beskrywing van die middel van die 1520 se notas:

Jaicza in Bosnien staan ​​nog, unterstützt von der dort stationierenden Nassadenflottille. Man muss die Treue der Nassadisten bewundern, wenn man liest, wie dieselben zu einer Zeit, als in Ungarn bereits alles zu wanken begann, hungernd and zerfetzt ihrem Dienste nachkamen and sich nicht verliefen, obwohl sie keinen Sold erhielten.


Jaicza in Bosnië het nog gestaan, ondersteun deur die Nassadenflotilla wat daar gestasioneer was. 'N Mens moet die lojaliteit van die Nassadiste bewonder as 'n mens lees hoe hulle in 'n tyd toe alles in Hongarye begin wankel honger en versplinter was en nie hardloop nie, alhoewel hulle nie betaal is nie.

Opdragstruktuur

An der Spitze der Flotte staan ​​der "fövezer", d. h. Oberstcommandierende. Später, genoemlich im XV. Jahrhundert, hieß der Admiral Obercapitän. Derselbe war aber nicht immer der wirkliche Befehlshaber der Nassadeu, sondern diesen Rang erhielt, um das Corps auszuzeichnen, der Palatin oder ein anderer der höchsten Bannerherren, die auch den obersten Befehl über das Landheer führten. In diesem Falle war der Vice-Obercapitän der wirkliche Commandant. Den Befehl über größere oder kleinere A b t e i lungen der Flotte führten die Capitane. Die Commandanten der einzelnen Nassaden oder auch mehrerer kleineren Schiffe hießen Woiwoden. Diesen unterstanden drei oder auch mehrere Unterofficiere. Die mittelalterlichen lateinischen Documente nennen sie Decuriones. Dann gab es Schiff- en Waffenmeister, praefecti armamentarii, wie se in die königlichen Decreteu genoemd werden. Auf den kleineren Schiffen hatte der Obersteuermann auch die Aufsicht über die Waffen.


Aan die hoof van die vloot was die "fövezer", dws. Kolonel Kommandant. Later, naamlik in die XV. eeu, hy is die admiraalhoofkaptein genoem. Hy was egter nie altyd die werklike bevelvoerder van die Nassadeu nie, maar het hierdie rang gekry om die korps, die Palatine of 'n ander van die hoogste here, wat ook die hoogste bevel oor die landleër uitgevoer het, te eer. In hierdie geval was die onderkaptein die ware kommandant. Die kapteins was bevelvoerder oor groter of kleiner afdelings van die vloot. Die kommandante van die individuele Nassaden of verskeie kleiner skepe is voivodes genoem. Dit was ondergeskik aan drie of meer onderoffisiere. Die Middeleeuse Latynse dokumente noem dit Decuriones. Dan was daar skeeps- en wapenmeesters, praefecti armamentarii, soos hulle in die koninklike dekrete genoem word. Die stuurman het ook toesig gehou oor die wapens op die kleiner skepe.

Bewapening

Die Bewaffnung der Nassadisten -bestand van saffels, spieëls en skilderye ... In die tydskrif van die Hunyaden -bestand kan u die besienswaardighede van Lanzenträgern en schweren Fußtruppen, die Brustpanzer, Lederkoller of Panzerhemd tref. Die Schützen gebrauchten Pfeilbogen, später Armbrust. Die Musketiere bedienten die pissides manuales, schwere Musketen auf Ständern, welche wohl nicht viel Schaden anrichteten, auch nicht sehr beliebt waren.


Die wapens van die Nassadiste het bestaan ​​uit sabel, spies en skilde ... In die Hunyad -tye het sommige van die bemannings bestaan ​​uit lansers en swaarvoet -troepe, wat borswapens, leerpale of gepantserde hemde gedra het. Die skermutselinge gebruik 'n boog, later die kruisboog. Die musketiers het die pissides manuales, swaar muskiete op staanplekke, wat waarskynlik nie veel skade aangerig het nie en ook nie baie gewild was nie.

Vaartuie

Die Nassaden was zum großen Theile Bireinen; die leichteren Einreihenruderer. Die Autoren jener Zeit nennen sie Naves oder Nassadae duplices and simplices. Die Bordseiteu der Nassaden word vir Schlacht mit Säcken, die eine Füllung von Moos, Haar und Wolle enthielten, geschützt. Einige hatten Eisenpanzer und Sporn. Die Schiffe was lang en skerp gebou; der Bug lief in einen Wolfskopf aus. Alle führten ein bis zwei Masten mit Marsen zum Auslugen. Erlaubten es Wind en sonstige Umstände, so word Segel gebraucht. Wenn Mathias auch Thurmschiffe und Galeeren bauen ließ, so geschah dies augenscheinlich für Belagerungszwecke und zur etwaigen Absperrung des Stromes oder der Häfen, hauptsächlich aber zur Verwendung auf der unteren Donau and eventually auch im Schwarzen Meere gegen die Türken; denn auf der offenen Donau zogen die Galeeren der Türken, welche 30 Jahre früher eingeführt were were, immer den Kürzeren gegen die schnellen und in ihrer Bauart den Stromverhältnissen sehr zweckmäßig angepassten Nassaden; auch in den späteren Zeiten erwiesen sich die Galeeren wegen ihrer Schwerfälligkeit as unpraktisch auf dem offenen Strome. Geschütze word schon in der Zeit König Sigismunds eingeführt. Alle Nassaden führten solche auf dem Bug, die meisten hatten deren auch auf dem Heck.


Die meerderheid van die Nassadas was bireme; die kleiner deel eenry-roeiers. Die outeurs van die tyd noem hulle Naves of Nassadae duplices en eenvoud. Die boordkant van die Nassadas is beskerm teen die geveg met sakke wat mos, hare en wol bevat. Sommige het ysterwapens en spore gehad. Die skepe was lank en skerp; die boog loop in 'n wolf se kop. Almal het een of twee maste met mastkoppe laat uitkyk. As wind en ander omstandighede dit toelaat, was seile nodig. Toe Mathias ook toringskepe en galeie laat bou, is dit blykbaar gedoen vir belegdoeleindes en moontlik om die rivier of hawens af te sluit, maar hoofsaaklik vir gebruik op die Benede Donau en moontlik ook in die Swart See teen die Turke; want op die Bo -Donau het die galeie van die Turke, wat 30 jaar tevore ingebring is, altyd verlore gegaan teen die Nassadas wat baie toepaslik by die strome aangepas was; In latere tye was die galeie ook onprakties op die oop stroom vanweë hul lompheid. Gewere is in die tyd van koning Sigismund bekendgestel. Almal van die Nassadas het dié op die boeg gehad, die meeste van hulle op die agterstewe.

Bemanning

Der Nassadist jener Zeiten war eine stahlharte Gestalt, seine Ausdauer eine geradezu staunenswerte. Tapferkeit und Todesverachtung zeichneten ihn aus. Auf dem Strome und dem Schiffe aufgewachsen, war sein Körper gegen jede Unbill des Wetters abgehärtet; früh schon lernte er die Handhabung des Riemens und des Steuers, sowie den Gebrauch der Waffen. Von Jugend auf an die Beobachtung der Strom- und Uferverhältnisse gewöhnt, deren Kenntnis sich überdies in den meisten Fällen von Vater auf Sohn vererbte, verstand er es sein Schiff unter allen Umständen mit Sicherheit zu führen. Daar is ook 'n aantal funksies en funksies wat u kan gebruik, maar ook dat u 'n voorreg kan hê as 'n mens dit behandel. Ebenso wie der Matrose zur See war auch er abergläubisch, glaubte an Himmelszeichen, an Wassernixen und Drachen, von welchen er Wundergeschichten zu erzählen wusste. Übrigens war is ein froher Geselle, wie aus den noch erhaltenen Liedern hervorgeht, liebte den Wein und war auch dem Weibe nicht abhold.


Die Nassadis van destyds was 'n taai figuur, sy uithouvermoë was verstommend. Dapperheid en minagting van die dood het hom onderskei. Toe hy op die rivier en die skip grootgeword het, was sy liggaam verhard teen al die swaarkry van die weer; vroeg het hy geleer om die gordel en die stuur, sowel as die gebruik van wapens, te gebruik. Van vroeg af gewoond aan die waarneming van die huidige en bankomstandighede, waarvan die kennis in die meeste gevalle was van vader op seun oorgedra, het hy geweet hoe om sy skip onder alle omstandighede met sekerheid te bedryf. Hy was gehoorsaam, pligsgetrou en spaarsaam, maar wou behandel word as 'n man - trots op sy status en sy voorregte. Net soos die matroos op see, was hy ook bygelowig, geglo in tekens van die lug, in meerminne en jakkalse, waarvan hy weet hoe om wonderbaarlike verhale te vertel. Terloops, hy was 'n gelukkige metgesel, soos blyk uit die liedjies wat nog steeds behoue ​​bly, was hy lief vir die wyn en was ook nie teen vroue nie.


Kyk die video: Verwijswoorden die, dat of wat (Augustus 2022).