Artikels

Die belang van die Middeleeue vir die geskiedenis van wetenskap en tegnologie

Die belang van die Middeleeue vir die geskiedenis van wetenskap en tegnologie

Die belang van die Middeleeue vir die geskiedenis van wetenskap en tegnologie

Deur Nicholas H. Steneck

Annale van die New York Academy of Sciences441 (1985)

Inleiding: Vóór die einde van die negentiende eeu het min geleerdes die Middeleeue baie belangrik geag toe hulle die ontwikkeling van moderne wetenskap en tegnologie bespreek het. Die meeste het aangeneem dat die Middeleeuse tyd die beste gesien kon word as 'n agterlike era, waarvan die duisternis die glans van die Wetenskaplike Revolusie en Verligting help uitspreek het. Begin in die eerste dekade van hierdie eeu het Pierre Duhem probeer om hierdie siening te verander deur bewyse aan te bied van belangrike wetenskaplike ontdekkings wat vermoedelik in die veertiende eeu deur Paryse en Engelse skolastics gemaak is.

Teen die laat 1920's trek Charles Homer Haskins die gordyne nog verder terug met sy bespiegelinge oor die belangrikheid van die renaissance van die twaalfde eeu. Met die hernieude belangstelling in Middeleeuse wetenskap en tegnologie wat gevolg het, is die weg geopen vir 'n kritiese herevaluering van die relevansie van die Middeleeue vir die ontwikkeling van ons moderne wetenskaplik-tegnologiese wêreld.

Die proses van herevaluering het egter nog geen konsensus opgelewer oor die relevansie van die Middeleeue vir die wetenskaplike en tegnologiese revolusies van die Westerse samelewing nie. Duhem se kontinuïteitstesis word nou as te optimisties beskou. Veertiende-eeuse denkers het elemente van die Aristoteliese wêreldbeskouing gekritiseer, maar hulle het dit nie laat vaar nie. Hulle leringe oor sterrekunde het nie die bydraes van Copernicus tot sterrekunde vooruit gesien nie, en ook nie traagheid of analitiese meetkunde nie. Behalwe vir enkele moontlike klein uitsonderings op die gebied van sterrekunde, optika en wiskunde, is dit moeilik om te wys op enige bespiegelinge oor die natuur wat in die Middeleeue gehandhaaf is en wat nie later in die loop van die wetenskaplike rewolusie omvergewerp is nie.


Kyk die video: Geskiedenis van Sarkicism. Sarkic kultusse. SCP groep belang (Mei 2021).