Artikels

Uniewet (1536 - 1543)

Uniewet (1536 - 1543)We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Nadat Edward I Wallis in 1283 verower het, is die land in twee verskillende gebiede verdeel. Die land wat die koning beheer het, het bekend geword as die Prinsdom. Hierdie gebied is op soortgelyke wyse as Engeland beheer. Die Vorstendom is verdeel in regerings (graafskappe) wat beheer word deur amptenare wat deur die koning aangestel is. Ongeveer twee derdes van Wallis word steeds deur Marcher Lords beheer. Hierdie lande is in die 11de en 12de eeu deur die Normandiërs verower.

Tydens die Slag van Bosworth in 1485 wen Henry Tudor die Engelse troon van Richard III. Henry was 'n Walliese man wat sterk op Walliese soldate staatgemaak het om hom te help om die oorwinning te behaal. Nadat hy koning geword het. Henry VII beloon baie Walliese leiers wat hom met titels en regeringsposte gehelp het.

Toe Henry VIII koning was, het hy besorg geraak oor die manier waarop Marcher Lords hul lande regeer. Verslae wat hy ontvang het, dui daarop dat die Marcher Lords nie wet en orde handhaaf nie. Daar is aangevoer dat misdadigers die wet in Engeland oortree en daarna na Wallis ontsnap het. Een verslag beweer dat 'n Walliese amptenaar betaling ontvang het van drie en twintig moordenaars en vyf en twintig diewe in ruil daarvoor dat hulle hulle teen Engelse geregtigheid beskerm het.

Henry se vrese oor die mag van die Marcher Lords het toegeneem na sy breuk met die Katolieke kerk in 1534. Sommige van hierdie Marcher Lords was ondersteuners van die pous en Henry was bekommerd dat hulle teen hom sou in opstand kom. Henry is ook gewaarsku dat Katolieke monarge in Frankryk en Spanje Engeland kan binnedring deur hul soldate aan die swak verdedigde kus van Wallis te land. Om homself te beskerm teen hierdie moontlikheid. Henry besluit om die beheer oor die hele Wallis te neem.

Tussen 1536 en 1543 het die Engelse parlement 'n reeks wette aangeneem wat bekend staan ​​as die Acts of Union. Die Prinsdom en die grond wat deur die Marcher Lords beheer word, is nou saamgevoeg om 'n verenigde Wallis te vorm.

Net soos Engeland was die hele Wallis nou in heres verdeel. Die administrasie van hierdie shires was gebaseer op die shires in Engeland, met elkeen sy eie vrederegter.

Ingevolge die bepalings van die Act of Union is Wales toestemming verleen om in die parlement verteenwoordig te word. In 1542 is sewe en twintig mense in Wallis verkies om in die Laerhuis te sit. Die meeste van hierdie verkiesings is nie betwis nie en die persoon wat na die laerhuis gestuur is, is gewoonlik deur 'n paar welgestelde gesinne in die omgewing gekies.

Een aspek van die Act of Union het 'n groot aantal mense in Wallis ontstel. Die wet lui dat alle mense wat gekies is om Wallis as amptenare of parlementslede te verteenwoordig, Engels moet kan praat. Dit het ook gesê dat die regshowe in Wallis die Engelse taal moes gebruik.


Wallis

Op die bewaarder van die 3de hertog van Buckingham in 1521, het die laaste groot marsherskap wat nog in privaat besit was, tot die kroon afgesweer. Terwyl biskop Veysey tydens die optogte president van die raad gebly het, is daar geen voordeel benut uit die geleentheid om marsbestuur in ooreenstemming te bring met die in die owerhede van Noord- en Suid -Wallis nie, maar in 1534 word Veysey vervang deur die meer kragtige Rowalnd Lee. Hoewel hy deur Cromwell aangestel is, was Lee nie altyd in ooreenstemming met die minister nie en is daar bewyse dat die egpaar nie saamstem oor die maatreël wat vroeg in 1536 vir die regspleging in Wallis uitgevaardig is nie (26 Hen. VIII, c.26). Die Wet, algemeen bekend as die (eerste) Act of Union, het Wallis op 'n Engelse manier geherorganiseer met vredes- en vredesopdragte en die gemenereg na die gebied uitgebrei. Dit het voorsiening gemaak vir die oprigting van skatkisers en kanseliers vir marchergebruik binne vyf jaar in Brecon en Denbigh en het die balju en ander plaaslike beamptes daar aanspreeklik gemaak: daar is geen melding gemaak van die skatkis en kanselaars wat lank reeds bestaan ​​het in Cardiff, Caernarvon, Carmarthen nie. en Pembroke, maar hierdie het die Unie oorleef. Deur die nuwe graafskap Monmouth binne die baan van Chancery te plaas en sy balju aan die staatskas te onderwerp, is Mommouthshire geannekseer na Engeland. Die wet het ook voorsiening gemaak vir die terugkeer van lede vir Wallis en Monmouthshire 'dat hierdie huidige parlement en alle ander parlemente gehou moet word' en dat hulle betaal moet word. Monmouthshire is toegelaat om twee ridders te kry, maar die Walliese shires het slegs een elk, en die 'distrik Momouth' en 'elke stad is 'n dorp' in Wallis, behalwe dat Merioneth as lid van 'n lid verkies word gehef en versamel, sowel as in stadsdele en in die dorpe, net soos by alle ander ou gemeentes in dieselfde stad. 'N Voorwaarde het die Koning' binne die volgende drie jaar 'gemagtig om enige deel van die maatreël op te skort of te herroep

Die Act of Union het die koninklike instemming op 14 April 1536, die laaste dag van die parlement van 1529, ontvang. Skrywe vir die volgende parlement het twee weke later uitgegaan, maar nie na Wallis of Monmouthshire nie, en dit is ook nie ingesluit in die parlementêre pand nie sy opvolger in 1539. Vermoedelik het die Koning sy gesag uitgeoefen om hul enfranchising op te skort totdat die proses van verkiesing, terugkeer en betaling op die gebied toegepas kon word. 'N Wet (28 Hen. VIII, c.3) wat tydens die parlement van 1536 uitgevaardig is, het beveel dat die verdeling in shires binne drie jaar voltooi moes word, maar die werk was nie teen 1539 klaar toe 'n ander wet (31 Hen. VIII c.11 ) die sperdatum met 'n verdere tydperk van drie jaar verleng. 'N Jaar later was die taak allesbehalwe klaar toe die wet wat die toelae vir lewenslange herroeping van Walliese geskenke (32 Hen. VIII, c.27) herroep, en in die herfs vir die eerste keer balju's wat vir 'n termyn dien, gekies is. in die 16de eeu. Teen 1541 is die herorganisasie bereik en lede vir Wallis en Monmouthshire is na die parlement van 1542 ontbied om te getuig van die integrasie van die streek in die 'liggaam van die hele koninkryk'. Wales het lede tydens die bewind van Edward II twee keer na die parlement gestuur, maar die voorbeelde van 1322 en 1327 het geen presedent geskep nie. 'N Brief van John Salusbury I (q.v.) aan Cromwell in 1539 word verkeerdelik beskou as bewys dat lede van Wallis en Monmouthshire in die parlement van daardie jaar gesit het.

Bekommernis oor die lot van die prinsdom as die erfgenaam van prins Edward het gelei tot 'n kort opsomming van die gevolge wat vir Wallis bedoel is gedurende 1540-1, waaruit die wet van 1543 ontstaan ​​het vir sekere verordeninge in die prinsdom (34 en 35 Hen. VIII , c.26). Hierdie wet, soms die tweede wet van unie genoem, het die bestaande administrasiestelsel gekodifiseer en statutêre magtiging aan die raad gegee tydens optogte: in reaksie op verteenwoordiging van die Walliese lede het dit die wet van 1536 gewysig en Haverfordwest uitgebrei. Die terugkeer van die prins se sekretaris Thomas Eynns, tydens 'n tussenverkiesing vir Cardiganshire in 1543 terwyl die wetsontwerp deur die parlement verskyn, was moontlik bedoel om 'n woordvoerder in die Commons te voorsien vir die belang van die prins. 'N Wet van 1544 (35 Hen. VIII, c.11) bevestig die voorbehoud in die Wet van 1536 vir die betaling van Walliese lede en verduidelik die rol van die bydraende stadsdele deur hulle verteenwoordigers te laat deelneem aan die verkiesing van die lede vir die gemeentes op so 'n manier as die burgesses van die. shire towns have or use ', en beveel twee vrederegters om die bydraes van die verskillende gemeentes tot die betaling van die lede te beoordeel. Die wette vir die vou van die lap in Noord -Wallis (33 Hen. VIII, c.11), die herstel van sekere heerskappye na Flintshire (33 Hen. VIII c.13), die regulering van katoenproduksie in Cardiganshire, Carmarthenshire en Pembrokeshire (34 en 35) Hen. VIII, c.11), vir eksigente en proklamasies in Wallis (1 Edw. VI, c.10), wat die produksie van doeke reguleer (5 en 6 Edw. VI, c.6 gewysig in 1558), om die versilging van Glamorganshire -hawens (1 Mary, st.3, c.11) en die bevestiging van die vryhede van die herenoptogter (1 en 2 Fil. En Mary, c.15) het amptelike oorsprong en ondersteuning gehad, maar ander maatreëls is vir die streek tydens die 1540's en 50's was die werk van die plekke. Diegene vir die bewaring van graafskapdae in Anglesey (2 en 3 Edw. VI, nr. 54) en in Cardiganshire (1 Mary st. 2, nr. 23) het geslaag, maar 'n soortgelyke een vir Radnorshire in 1552 het misluk. Niks het gekom van ses wetsontwerpe wat in 1547 ingestel is nie; dié vir howe en woude in Wallis en dat 'n skool in Carmarthen verlore gaan in die Here en dié vir die vermyding van die amp van rhaglaw (konstabel), vir die vervaardiging van katoen en vir die versorging van kinders wat nie daarin slaag nie die Commons 'n wetsontwerp vir outlaws om hulself oor te gee, het in Maart 1553 misluk en nog twee wat katoenproduksie reguleer in die herfs van 1554. Die verskeidenheid wetgewing vir Wallis en die aantal wetsontwerpe wat aan Walliese lede verbind is, dui daarop dat die 23 lede (26 as Monmouthshire ingesluit) wat in 1542 by die Commons gevoeg is, en die verdere een na die verryking van Haverfordwest, was daar ver van onaktief.3

Die voorstelling van die skiereiland was stewig in die hande van here uit die plekke, met Thomas Eynns die enigste bekende indringer. Hy was byna seker die eerste man wat tydens 'n tussenverkiesing vir 'n Walliese sitplek teruggekeer is. Cardiganshire, as een van die armer provinsies met min welgestelde inwoners, was meer vatbaar as die meeste om druk uit te oefen, dit was die enigste land wat ridders met huise elders verkies het, hoewel almal behalwe Eynns gekwalifiseer is as eienaars van eiendom met ervaring in plaaslike aangeleenthede. Die gesinne in die shires was dikwels nou onderling verbind en die lidmaatskapspatroon in ten minste Anglesey, Breconshire, Flintshire, Glamorganshire en Radnorshire weerspieël hierdie kenmerk. In Caernarvonshire, Carmarthenshire en Pembrokeshire was die verteenwoordiging min of meer verdeel tussen die voorste gesinne, terwyl dit in Denbighshire en Montgomeryshire slegs deur een gesin beheer was. Verwantskap met die balju blyk in 'n aantal provinsies belangrik te wees, waaronder Anglesey, Merioneth, Pembrokeshire en Radnorshire, maar geskille tussen familielede, gewoonlik oor erfenisse, speel min rol in plaaslike en parlementêre aangeleenthede, behalwe in Anglesey. Die voorval by Oxwich in 1556, wat dreig om Glamorganshire te verdeel, was 'n produk van oorvleuelende jurisdiksies en het geen blywende uitwerking gehad nie.

Slegs die rykste van die gemeentes, Beaumaris en Haverfordwest, is deur stedelinge verteenwoordig. Die lede vir Brecon Boroughs, Caernarvon Boroughs, Flint Boroughs, Montgomery Boroughs, Newborough en New Radnor Boroughs het almal eiendom in die dorpsdorpe of woon daar naby, en behalwe vir Gruffydd Done geld dieselfde vir dié van Cardigan Boroughs en, met die uitsondering van William Aubrey II en William Wightman, vir Carmarthen Boroughs. Alhoewel die meeste lede verkies is om as vrymanne van die shire -dorpe verkies te word, het sommige dit gedoen, aangesien inwoners in die bydraende stadsgebiede voorbeelde hiervan kan vind onder die lede van Cardiff Boroughs en Denbigh Boroughs, en miskien ook vir New Radnor Boroughs en Pembroke Boroughs . 'N Paar kom uit aangrensende graafskappe of verder in Wallis, maar ses was Engels van geboorte: John Evans, John Garnons en sir John Hoby was marsmanne met Walliese familielede, en John Herle van Oxfordshire het 'n Pembrokeshire -ma, maar John Harington II en William Wightman van naby Londen lyk dit asof hulle Walliese familielede ontbreek het. Pembroke Boroughs was byna 'n bewaring vir buitestaanders, slegs die vader en seun van Adams, wat stadsmense is, maar die verduideliking lê waarskynlik in die eienaarskap van die kroon van Pembroke self en die beskeie hulpbronne wat beskikbaar is vir betaling na die uitbreiding van Haverfordwest. Die lidmaatskap van Beaumaris, Brecon Boroughs en Montgomery Boroughs is feitlik beheer deur een gesin of belang.

Plaaslike verbintenisse en ervaring is dus byna al die lede van Wallis algemeen, en ander oorwegings het gehelp om hul keuse te bepaal. By gebrek aan rekords is die rol van die verskillende administratiewe sentrums nie maklik om te beoordeel nie, maar die aantal teruggekeerde offisiere skep 'n sterk vermoede dat amptelike ondersteuning dikwels deurslaggewend was. Daar is min twyfel dat die invloed wat die verkiesing van die derde Lord Ferrers van Chartley uitgeoefen het tot die opkoms van die 1ste graaf van Pembroke in die 1550's, soveel te danke was aan sy kamerheerskappy van Suid -Wallis as aan sy persoonlike posisie daar of dat die Herberts van Chirbury , die Salusburys van Lleweni en die Vaughans van Porthaml het hul poste in onderskeidelik Brecon, Denbigh en Montgomery gebruik. Dit is bekend dat die raad tydens die optogte by die verkiesing ingegryp het. As sy versoek ten gunste van Richard Mytton* in 1542 deur die Merioneth -kiesers geïgnoreer word, is sy genomineerdes vir die ridderskap van Carnarvonshire in 1555 aanvaar, en is daar gronde om te glo dat Sir Rhys Gryffydd nie die enigste suksesvolle kandidaat was nie. Minstens vier van die lede, John Bassett II, John Evans, Thomas Phaer en sir John Price, was lede van die raad toe hulle verkies is, soos sir Edward Carne en sir George Herbert. Verwantskap met huidige lede het blykbaar 'n rol gespeel in Radnorshire en ander provinsies wat nie ver van Ludlow was nie, en bande met opeenvolgende presidente was waardevol. Afgesien van Ferrers en Pembroke, was die enigste magnate wat 'n rol gespeel het, die 2de en 3de graaf van Worcester.

Die verkiesing vir die Shire en sy distrikte het nie altyd saamgeval ten opsigte van datum of plek nie, ten minste in Cardiganshire en Pembrokeshire, hoewel die ooreenkoms dit baie prys. Niks het aan die lig gekom oor die rol, indien enige, van die plaaslike kanse in die versending van die opgawes nie, tensy die nota met betrekking tot die 'terugkeer vir Breknok' op die parlementslid van November 1554 'n blik gee: die aflewering van die terugkeer by die geleentheid deur die heer -rentmeester van die huishouding sou moontlik 'n breuk met die normale prosedure gewees het, maar Brecon het tot die kroon behoort en was dus moontlik verantwoordelik vir die heer -rentmeester.

Die herrie by die verkiesing van die ridder vir Carmarthenshire in 1542 is in die optogte na die raad verwys, terwyl die reeks onreëlmatighede in die herfs van 1553 gelei het tot vervolging deur die prokureur-generaal in die staatskas teen die terugkerende beamptes. Die balju van Anglesey en van Haverfordwest word daarvan beskuldig dat hulle flase opgeneem het, die balju van Cardiganshire dat hy die verkiesing sonder behoorlike kennisgewing gehou het en 'n nie-inwoner teruggekeer het, en die balju van Radnorshire dat hy nie 'n voorskrif vir die verkiesing daar gestuur het nie. Die gegriefde kandidaat in Anglesey het ook 'n aksie teen die balju aanhangig gemaak in die algemene pleidooie. Alhoewel die uitslag slegs in die Anglesey -gevalle bekend is, het Adam Mytton* versoek dat die optrede teen homself as balju van Radnorshire laat vaar word omdat die reëls vir die verkiesing in Engeland nie van toepassing is op Wallis nie. 'N Verdere onreëlmatigheid het in September 1547 plaasgevind toe die man wat vir Cardigan Boroughs verkies is, deur Gruffydd Done vervang is. Die verkiesing van die ridder vir Carmarthenshire in 1545 was 'n omstrede, net soos Pembrokeshire in 1558.

Die rol van die shire -dorpe en ander 'ou stadsdele' by die verkiesing van die lede vir die stadsdele is elders breedvoerig bespreek, maar sedertdien het verdere inligting aan die lig gekom. Dit is bekend dat slegs die burgemeesters van die Shire -dorpe tydens die verkiesing tot die parlement van 1542 gestem het, en dit lyk asof hulle die res van die tydperk by verskeie geleenthede die enigste kiesers was. Verteenwoordigers van die bydraende stadsdele word tydens die verkiesings genoem vir almal behalwe Brecon Boroughs, Caernarvon Boroughs, Montgomery Boroughs en Pembroke Boroughs, waar hulle later in die eeu teenwoordig was: hulle was moontlik ook tydens die 1550's in Carnarvon. Niks is bekend oor betaling buite die wette wat dit bepaal nie, maar die geding wat Thomas Kynnyllyn, die lid van Monmouth Boroughs in 1542, aanhangig gemaak het, was miskien 'n samespreking om 'n uitspraak vir Monmouth en Wallis te verkry.

Slegs twee van die lede, John Evans en William Wightman, het vorige parlementêre ervaring gehad voordat hulle Walliese setels gevul het. 'N Verdere ses, William Aubrey II, John Bassett II, Thomas Eynns, William Devereux, John Hartington II, John Herle en John Perrot, gaan sit in die Engelse kiesafdelings, en Robert Massey word gelyktydig verkies vir Scarborough, en Sir Henry Jones miskien vir Old Sarum, vermoedelik as 'n beskerming teen die nederlaag in Wallis. Baie van die lede was bekende persone by die hof of in die veld, of het baie kroonknegte en handelaars besoek, en het dus baie gemeen met diegene by wie hulle in die huis aangesluit het.


Wallis en Engeland na die Tudor 'unie': Kroon, prinsdom en parlement, 1543–1624

Die grondwetlike anneksasie van Wallis na Engeland, wat onder Edward I begin is en deur Henry VIII voltooi is, het die onderskeie magte van koning en parlement eers uitgebrei oor dele en uiteindelik oor die hele land. In die 'vakbond' van 1536 was 'n parlementêre reëling van wette en geregtigheid wat voorgestel is, 'n uitbreiding van die Edwardiaanse nedersetting wat vir alle Walliese lande ontwerp is. Die historiese owerheid - die gebied waaroor die Walliese vorste van Gwynedd geheers het tot die verowering van 1282 en sedert 1301 gereserveer vir die oudste seuns en erfgename van die konings van Engeland - blyk in die 'unie' van Tudor te wees. In 1543 bevat die 'tweede verenigingsdaad' van Henry se bewind (soos dit in moderne Walliese historiese verslae bekend staan) 'n voorbehoud wat die parlementêre wetsvereniging wat vroeër voorgestel is, weerhou deur die koninklike magte te herbevestig vir Wallis wat Edward I oorspronklik aangeneem het in 1284. Hierdie voorbehoud bied 'n sleutel tot die konstitusionele verhouding van kroon en prinsdom oor die vorige twee en 'n half eeue. Nie die verhouding of die voorbehoud self is altyd goed verstaan ​​nie, en dit was 'n anachronistiese lesing van laasgenoemde wat in 1624 tot die herroeping daarvan gelei het. probeer om die historiese aard van die prinsdom en die prerogatief van die kroon in Wallis te identifiseer om hul huidige omvang en toekomstige potensiaal te definieer.

Stuur 'n e -pos aan u bibliotekaris of administrateur om aan te beveel dat u hierdie boek by u organisasie se versameling voeg.


St Fagans stel Henry VIII se 1536 Act of Union vir die eerste keer in Wallis te sien

Terwyl nuutverkose lede van die Walliese vergadering die uitslag van 'n verkiesing kies wat die Arbeidersparty winste behaal sonder om 'n meerderheid te verkry, het Saint Fagans, die National History Museum in Cardiff, 'n dokument vertoon wat die oorsprong van die Walliese regering verduidelik ons weet dit vandag.

Die 'Act of Union' van 1536 tussen Engeland en Wallis word vir die eerste keer in Wallis vertoon in 'n vertoning wat onthul hoe die Engelse kroon nie die hele land regeer het nie totdat Henry VIII beheer van die magtige Marcher Lords verkry het.

Tot 1536 het die suidelike en westelike dele van Cymru gelyk aan 'n lappieslappie van onafhanklike heerskappye met die Marcher Lords wat hul eie howe gehou het en belasting en private leërs verhoog het.

Die wet het verseker dat die hele Wallis onder die gesag van die Tudor Monarch val. Nuwe howe is ingestel, nuwe provinsies is gestig en vir die eerste keer kon elke provinsie 'n lid vir die parlement terugstuur.

Die voorbehoud van laasgenoemde 'voorreg' was dat Engels ook die taal van die nuwe instellings geword het. Diegene wat Wallies praat, word verbied om 'n openbare amp te beklee.

Dit is nogal verbasend dat die argument nog steeds woed oor die effek van die Wet van die Unie. Sommige interpreteer dit as 'n nuwe begin en 'n geleentheid vir Wallis, terwyl ander dit steeds en die onderwerping van die Walliese taal as 'n simbool van Engelse onderdrukking beskou.

Die 1536 Act of Union word ten toon gestel as deel van Geskiedenis maak: 1500 -1700, 'n uitstalling en reeks spesiale geleenthede wat kyk na hierdie onstuimige 200 jaar.


Uniewet met Wallis

Die Act of Union with Wales het tussen die jare 1536 en 1543 tot stand gekom as gevolg van 'n reeks wette wat in die Engelse parlement aangeneem is.

Wallis was sedert die verowerings van Edward I onder die beheer van die Engelse konings en is as 'n prinsdom regeer. Dit het beteken dat sommige wette in Wallis anders was as dié in Engeland. Na die Slag van Bosworth Field en Henry VII se oorwinning daar, het die bande tussen die twee lande 'n bietjie sterker geword. Henry was Wallies en baie van sy volgelinge was van Wallis.

Die tweede Tudor -monarg, Henry VIII, was bekommerd dat sommige van die Walliese here teen sy Split met Rome was en dat daar bewyse was dat sommige van die optogherre Engelse misdadigers huisves. Om dit te bestry en om die Walliese kus te beskerm teen 'n Franse of Spaanse inval, het Henry gekies om die Prinsdom stewiger te gryp.

Die Act of Union, in werklikheid 'n reeks wette, het beteken dat Wallis in die Engelse parlement verteenwoordig sou word. Dit het ook beteken dat Engels, nie Wallies nie, die eerste taal van die land sou wees: 'n stap wat vandag nog deur sommige Walliese mense ontstel word.


Wallis - 'n kort geskiedenis van 'n Keltiese land

Die Kelte het weswaarts gevlug onder aanhoudende invalle van Romeine, Vikings en Angelsakse. Die Angelsaksiese Engelse konings het Wallis nie regeer nie, en tydens die Normandiese inval was Wales 'n versameling klein koninkryke en owerhede van 400 na die 13de eeu. Daar was nie eers 'n amptelike grens met Engeland nie, totdat koning Offa van Mercia in die laat 8ste die Offa ’s Dyke gebou het om te beskerm teen Walliese aanvalle. eeu

Engeland het in die 10de eeu meer 'n enkele koninkryk geword onder die koninklike lyn van Wessex, en dit het Engelse ingryping in Wallis verhoog. Ondanks die teenkanting van Hywel ab Edwin van Deheubarthand Gruffydd ap Rhyderch van Suidoos-Wallis, beheer Gruffydd ap Llywelyn van Gwynedd die grootste deel van Wallis teen die laat 11de eeu. van Edward die Belyder van Engeland.

Dit het die Normandiërs ongeveer 200 jaar geneem om beheer oor die hele Wallis te verkry. Die 8 groot koninklike kastele soos Harlech (links) het intussen 'n deksel gehou op rebellie. Anglo-Normandiërs erken die Prinsdom Wallis in Verdrag van Montgomery, 1267. Die verdrag is egter verbreek en Wallis het 'n heerskappy van die Engelse koning gemaak. Op hierdie manier is regeer vanaf 1282-1535, regeer deur King se amptenare en optogherre.

Wallis is nie 'n groot land nie. Dit het 'n maksimum lengte van 140 myl en is 100 myl breed op sy breedste. Die totale oppervlakte is 8,015 vierkante kilometer

Dit is 'n bergagtige land. Ongeveer 'n kwart van die land is meer as 1,000ft en in die noorde styg die piek van Snowdon tot 3,560ft, die hoogste punt in Engeland en Wallis.

Wallis het 'n lang kuslyn van 732 myl, bestaande uit baaie, strande, skiereilande en kranse. Die grootste baai - Cardiganbaai - gee die Welsh -kuslyn in die weste sy kenmerkende 'hoefyster' vorm.

Wat grondgebruik betref - 81% word vir landbou gebruik, 12% is bedek met bosveld, en slegs 8% word as stedelik gekategoriseer.


Bibliografie

Bolton, Geoffrey C. Die verbygaan van die Irish Act of Union. 1966. Geoghegan, Patrick M. The Irish Act of Union: A Study in High Politics. 1999.

Kelly, James. "The Origins of the Act of Union: An Examination of Unionist Opinion in Britain and Ireland, 1650–1800." Ierse historiese studies 25, nee. 99 (Mei 1987): 236–263.

Kelly, James. "Populêre politiek in Ierland en die Wet van die Unie." Transaksies van die Royal Historical Society 6, ser. 10 (2000): 259–287.


Handtekening van koning Henry VIII

'Ons het, deur die lyding van God, die koning van Engeland en die konings van Engeland in die verlede nog nooit 'n meerdere gehad nie, behalwe God' Henry VIII

'As 'n man sy broer se vrou neem, is dit 'n onrein ding. hulle sal kinderloos wees 'Koning Henry VIII (met aanhaling van The Bible, Leviticus, XX, 21, as regverdiging om egskeiding te soek van Catherine van Aragon wat voorheen getroud was met sy broer prins Arthur)

. om myself (veral 'n aand) in my geliefde se arms te wens, wie se mooi eende [borste] ek binnekort vertrou om te soen - Koning Henry VIII (liefdesbrief aan Ann Boleyn)

'U het vir my 'n merrie van Vlaandere gestuur!' - Koning Henry VIII (op die eerste ontmoeting met Anne van Cleves wat op die punt was om sy 4de vrou te word)


  • Gerig op studente wat op alle vlakke studeer (kan aangepas word)
  • Gratis om af te laai
  • Gebruik soos u wil in die klaskamer of huislike omgewing
  • Gestruktureerde studiegids en uitdagende vrae.

  In die vroeë 1500's is Wallis in twee dele verdeel. Die deel is reeds deur Engeland beheer, maar die ander deel is beheer deur Marcher Lordships (Lords wat deur William the Conqueror grond gekry het om die Walliesers te weerhou). Die mag van hierdie here het mettertyd gegroei, en hulle het soos prinse opgetree met hul eie regshowe en private leërs. Die probleem vir die Engelse was nie die Walliesers self nie, maar die Marcher Lords. As Wallis nie heeltemal onder Engelse beheer was nie, kon dit deur ander lande gebruik word om Engeland aan te val. Die 'oplossing' vir die probleem was:

  Wet van die Unie van Engeland en Wallis – 1536
  • Alle Wallis is verdeel in regerings met Engelse regshowe. Marcher Lordships afgeskaf.
  • Wallis stuur parlementslede na die parlement in Westminster.
  • Walliesers sou vrederegters word

  Skoolgeskiedenis is die grootste biblioteek van geskiedenisonderrig en studiehulpbronne op die internet. Ons bied onderrig- ​​en hersieningsmateriaal van hoë gehalte vir die Britse en internasionale geskiedeniskurrikulum.


  Handtekening van koning Henry VIII

  'Ons het, deur die lyding van God, die koning van Engeland en die konings van Engeland in die verlede nog nooit 'n meerdere gehad nie, behalwe God' Henry VIII

  'As 'n man sy broer se vrou neem, is dit 'n onrein ding. hulle sal kinderloos wees 'Koning Henry VIII (met aanhaling van The Bible, Leviticus, XX, 21, as regverdiging om egskeiding te soek van Catherine van Aragon wat voorheen getroud was met sy broer prins Arthur)

  . om myself (veral 'n aand) in my geliefde se arms te wens, wie se mooi eende [borste] ek binnekort vertrou om te soen - Koning Henry VIII (liefdesbrief aan Ann Boleyn)

  'U het vir my 'n merrie van Vlaandere gestuur!' - Koning Henry VIII (op die eerste ontmoeting met Anne van Cleves wat op die punt was om sy 4de vrou te word)