Artikels

Beskermer I ARS -14 - Geskiedenis

Beskermer I ARS -14 - Geskiedenis


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Beskermer

Ek

(ARS-14: dp. 1,615,1. 183'3 ", b. 37'0", dr. 14'8 ", s. 12 k., Kpl.
65; a. 1 3 "; kl. Duiker)

Die eerste Beskermer (ARS-14) wat deur Colberg Boat Works, Stoekton, Kalifornië, 30 April 1942 neergelê is, op 27 April 1943 geborg deur mev. F. M. Harris, en in opdrag van 28 Desember 1943, Lt. Comdr. Myron E. MeFarland in bevel.

Na opleiding en bergingsoperasies uit die westelike kus, het Protector uit Seattle na Alaska se waters gekom en op 25 Junie aangekom. Aangeheg aan die A; nskan Sea Frontier Proteetor het bergings- en duikoperasies op verskillende Alaskan -stasies uitgevoer tot April 1945. Daarna keer sy terug na Kalifornië, waarna sy na die Marshalls vaar en op 2 Augustus by Eniwetok Atoll aankom.

Proteetor was besig met die berging van 'n gesinkte vliegtuig van Parry Island tot 15 September toe sy op 26 September na Yokosuka seil. Sy het tot 11 November by Yokosuka bergingsoperasies uitgevoer en daarna SS Drecel Victory bygestaan ​​in die omgewing van Fort No.2, Tokiobaai.

Op 7 Januarie 1946 vertrek Beskermer uit Yokosuka en vaar via Pearl Harbor na San Francisco as begeleiding en sleep na Seekonk (AVG-20). Op 24 Februarie 1946 arriveer sy in San Francisco

waar sy 15 Mei uit diens gestel het. Sy wns gesluit uit die lys van vlootvaartuie 8 Oktober 1946, oorgeplaas na die maritieme kommissie; en verkoop 30 Desember 1946 aan mnr Glen R. Butt van Cambridge, Mass.


Arizona Hersiene Statute Titel 14. Trusts, Boedels en Beskermingsgedinge § 14-5312. Algemene bevoegdhede en pligte van voog

A. 'N Voog van 'n ongeskikte persoon het dieselfde bevoegdhede, regte en pligte met betrekking tot die voogafdeling as 'n ouer met betrekking tot die ouer se ongemanipuleerde minderjarige kind, behalwe dat 'n voog nie aanspreeklik is teenoor derde persone vir dade in die wyk uitsluitlik as gevolg van voogdyskap nie . In die besonder, en sonder om voorafgaande in aanmerking te kom, het 'n voog die volgende bevoegdhede en pligte, behalwe soos gewysig op bevel van die hof:

1. In die mate dat dit in ooreenstemming is met die bepalings van enige bevel deur 'n bevoegde hof met betrekking tot aanhouding of verbintenis van die wyk, is die voog geregtig op toesig van die persoon in die wyk en kan hy die woonplek van die wyk bepaal binne of sonder hierdie toestand.

2. Indien die voog geregtig is op voorsorg, sal die sorg, gemak en instandhouding van die saal voorsiening maak en, waar nodig, sorg vir die opleiding en opvoeding van die saal. Sonder inagneming van die beskermingsregte van die persoon in die wyk, moet die voog redelik sorg dra vir die kleredrag, meubels, voertuie en ander persoonlike besittings van die saal en beskermingsverrigtinge begin indien ander eiendom van die saal beskerming benodig.

3. 'n Voog kan toestemming of goedkeuring gee wat nodig is om die saal in staat te stel om mediese of ander professionele sorg, advies, behandeling of diens te ontvang.

4. Indien geen bewaarder vir die boedel van die wyk aangestel is nie, kan die voog:

(a) instellingsverrigtinge om 'n persoon te verplig om die wyk te onderhou of bedrae te betaal vir die welsyn van die wyk om sodanige persoon se plig uit te voer.

(b) Ontvang geld en tasbare goedere wat by die saal afgelewer kan word en pas die geld en eiendom toe vir ondersteuning, versorging en opvoeding van die wyk, maar die voog mag nie geld uit sy saal se boedel gebruik vir kamer en aan boord van die voog of die eggenoot van die voog nie, ouer of kind die saal voorsien het, tensy 'n fooi vir die diens goedgekeur word deur die hof op kennisgewing aan ten minste een van die naasbestaandes van die saal, indien kennisgewing moontlik is. Hy moet versigtig wees om die oorskot vir die wyk se behoeftes te bewaar.

5. 'n Voog moet die toestand meld van die saal en die boedel wat onder die beheer van die voog was, soos vereis deur die hof- of hofreël.

6. As 'n konservator aangestel is, word al die boedel van die wyk wat die voog ontvang, bo die geld wat bestee word om die huidige uitgawes vir ondersteuning, versorging en opvoeding van die wyk te dek, aan die konservator betaal vir bestuur, soos uiteengesit in hierdie hoofstuk en die voog moet rekening hou met die konservator vir geld wat bestee is.

7. Indien toepaslik, moet 'n voog die saal aanmoedig om maksimum selfstandigheid en onafhanklikheid te ontwikkel en werk aktief daaraan om die voogdyskap te beperk of te beëindig en alternatiewe vir voogdyskap te soek.

8. 'n Voog moet die mees geskikte en minste beperkende omgewing vir die saal vind wat in ooreenstemming is met die behoeftes, vermoëns en finansiële vermoëns van die wyk.

9. 'n Voog moet redelike pogings aanwend om toepaslike mediese en sielkundige sorg en maatskaplike dienste vir die saal te verseker.

10. 'n Voog moet redelike pogings aanwend om geskikte opleiding, opvoeding en sosiale en beroepsgeleenthede vir sy wyk te verseker om die potensiaal van die wyk tot onafhanklikheid te maksimeer.

11. By die neem van besluite rakende sy wyk moet die voog die waardes en wense van die wyk in ag neem.

12. Die voog is gemagtig om op te tree ingevolge titel 36, hoofstuk 32. 1

13. Die voog van 'n ongeskikte volwassene met 'n ontwikkelingsgestremdheid soos omskryf in § 36-551, soek dienste wat in die beste belang van die wyk is, met inagneming van:

(b) Die graad of tipe ontwikkelingsgestremdheid.

(c) die teenwoordigheid van ander beperkende toestande.

(d) die vermoë van die voog om die maksimum geleentheid te bied om die maksimum potensiaal van die wyk te ontwikkel, om 'n minimaal gestruktureerde woonprogram en omgewing vir die saal te bied en om 'n veilige, veilige en betroubare woon- en programomgewing te bied.

(e) Die besondere begeertes van die individu.

B. Elke voog van 'n saal vir wie 'n konservator ook aangestel is, beheer die toesig en versorging van die saal en is geregtig op redelike bedrae vir die dienste van die voog en vir kamer en kos wat aan die saal voorsien is soos ooreengekom tussen die voog en die konserwator indien die bedrae waarop ooreengekom is onder die omstandighede redelik is. Die voog kan die konservator versoek om die boedel van die wyk te bestee deur aan derde persone of instansies te betaal vir die versorging en instandhouding van die wyk.

FindLaw-kodes word verskaf met vergunning van Thomson Reuters Westlaw, die toonaangewende aanlyn regsnavorsingstelsel in die bedryf. Besoek Westlaw vir meer gedetailleerde navorsingsinligting oor kodes, insluitend aantekeninge en aanhalings.

FindLaw -kodes weerspieël moontlik nie die mees onlangse weergawe van die wet in u jurisdiksie nie. Verifieer die status van die kode wat u ondersoek by die staatswetgewer of via Westlaw voordat u daarop vertrou vir u regsbehoeftes.


Beskermer I ARS -14 - Geskiedenis

14-5401 . Beskermende vingerafdrukke

A. Op versoekskrif en na kennisgewing en 'n verhoor ingevolge hierdie artikel kan die hof 'n konservator aanstel of 'n ander beskermingsbevel vir die volgende redes uitreik:

1. 'n Konserwator of 'n ander beskermingsbevel kan aangestel word met betrekking tot die boedel en aangeleenthede van 'n minderjarige as die hof bepaal dat 'n minderjarige geld of eiendom besit wat bestuur of beskerming vereis wat andersins nie voorsien kan word nie, of sake kan hê of kan hê. wat deur die minderheid in gedrang of gebring kan word of dat geld nodig is vir die ondersteuning en opvoeding van die minderjarige en dat beskerming nodig of wenslik is om fondse te bekom of te voorsien.

2. Die aanstelling van 'n bewaarder of 'n ander beskermingsbevel kan met betrekking tot die boedel en aangeleenthede van 'n persoon gemaak word indien die hof spesifiek die volgende op die rekord bevind:

(a) Die persoon is nie in staat om die boedel en sake van die persoon effektief te bestuur om redes soos geestesongesteldheid, geestesgebrek, geestesversteuring, liggaamlike siekte of gestremdheid, chroniese gebruik van dwelms, chroniese dronkenskap, opsluiting, aanhouding deur 'n vreemde mag of verdwyning .

(b) Die persoon beskik oor eiendom wat vermors of vernietig sal word tensy behoorlike bestuur verskaf word, of dat geld nodig is vir die ondersteuning, sorg en welsyn van die persoon of diegene wat geregtig is om deur die persoon ondersteun te word en dat beskerming nodig of wenslik is om fondse te bekom of te voorsien.

B. Op versoekskrif en na kennisgewing en 'n verhoor ingevolge hierdie artikel, kan die hof 'n conservatorium of 'n ander beskermingsbevel voortgaan wat ingevolge subartikel A, paragraaf 1 van hierdie artikel ingevoer is, verder as die minderjarige se agtiende verjaardag as die hof bepaal dat die bevel gepas is kragtens subartikel A, paragraaf 2 van hierdie afdeling. Die versoekskrif moet aan die vereistes van artikel 14-5404, subartikel B voldoen, en moet ingedien word na die sewentiende verjaardag van die minderjarige en voor die beëindiging van die bewaring deur 'n hofbevel.

C. Die hof kan vereis dat elke persoon wat 'n afspraak as konservator soek, 'n volledige stel vingerafdrukke moet gee sodat die hof 'n kriminele agtergrondondersoek kan doen. Die hof moet die voltooide vingerafdrukkaart van die persoon aan die departement van openbare veiligheid voorlê. Die persoon sal die koste dra om die inligting oor die kriminele geskiedenis van die persoon te bekom. Die koste mag nie die werklike koste vir die verkryging van inligting oor die kriminele geskiedenis van die persoon oorskry nie. Kriminele geskiedenisondersoeke word uitgevoer ooreenkomstig artikel 41-1750 en Publieke Reg 92-544. Die departement van openbare veiligheid kan hierdie vingerafdrukdata met die federale buro vir ondersoek uitruil. Hierdie subartikel is nie van toepassing op 'n fidusiêre wat gelisensieer is kragtens artikel 14-5651 of 'n werknemer van 'n finansiële instelling nie.


Geskiedenis

Hier is 'n blik op ons bereikte mylpale deur die jare.

Homer Warren en Co. het begin werk en is aangekoop deur Proctor en Co., wat gou ontwikkel het tot Proctor Homer Warren. Homer Warren was bekend en erken as die dekaan van mans in Detroit Real Estate, en daarna is hy deur president Roosevelt aangestel as posmeester van Detroit.

Edward A. Proctor het die firma Proctor and Company gestig. Hierdie maatskappy het verbandbeleggings vir 'n versekeringsmaatskappy in Detroit hanteer.

Edward Proctor het die stap geneem en Homer Warren & Co en Proctor & Co saamgesmelt, wat Proctor Homer Warren & Company geskep het.

Die onderneming verhuis na sy eie gebou in Troy, Michigan. Dit is waar die onderneming sy bedrywighede uitgebrei het tot nasionale verbandbankdienste en eiendomsbestuur, asook spesiale risiko/massa -bemarkingsversekering vir finansiële instellings. Ons hoofkwartier bly vandag in Troy.

Proctor is verkry as 'n volfiliaal van Brown & Brown, Inc. (NYSE: BRO).

Proctor het sy eie opsporingstelsel en kliëntportaal, bekend as Intelligent Insurance Manager (IIM), ontplooi. IIM se sakedoelwit was om 'n deursigtige, webgebaseerde hulpmiddel vir kliënte se bestuurderprogram vir kliënte te bied. Die regulatoriese omgewing vereis dat Proctor se kliënte in staat is om aan hul onderskeie ouditeure te voldoen. IIM lewer af deur elke versekeringstransaksie wat verband hou met Proctor se uitkontrakteringsprogram vir versekering af te handel.

Proctor brei sy bedrywighede in April uit en open 'n tweede kantoor in Daytona Beach, Florida.

In 2019 het Proctor sy eie verslagdoeninghulpmiddel uReport vrygestel aan hulpverleners wat lenersversekeringspolisse op hul diensplatform volg. Dit vervang ons InForcer -stelsel wat al meer as 30 jaar gebruik is.

Brown & Brown het die verkryging van Loan Protector Insurance Services voltooi en Loan Protector by die Proctor Financial -span verwelkom. Die ondernemings het saamgesmelt om die sterkte, kundigheid en tegnologie van die organisasie te kombineer om hul produk- en diensaanbiedings te optimaliseer.

Die onderneming onthul 'n nuwe handelsmerkidentiteit wat die vereniging van Proctor Financial and Loan Protector weerspieël.


Inhoud

In 1942 was die USS Protector (ARS-14) 'n reddings- en bergingsskip van die Escape-klas wat in opdrag van die Amerikaanse vloot tydens die Tweede Wêreldoorlog in gebruik geneem is. Haar taak was om geteisterde vaartuie te hulp te kom.

Na opleiding en bergingsoperasies aan die Weskus van die Verenigde State, het Protector vanaf Seattle, Washington, na die waters van Alaska gevaar, en op 25 Junie aangekom. Verbonde aan die Alaskan Sea Frontier Protector het bergings- en duikoperasies op verskillende Alaskan -stasies uitgevoer tot April 1945. Daarna keer sy terug na Kalifornië, waarna sy na die Marshalls vaar en by Eniwetok Atoll aankom op 2 Augustus.

Beskermer was besig met die berging van 'n gesinkte vliegtuig van Parry Island tot 15 September toe sy op 26 September na Yokosuka seil. Sy het tot 11 November by Yokosuka bergingsoperasies uitgevoer en daarna SS Drecel Victory bygestaan ​​in die omgewing van Fort No.2, Tokiobaai. Op 7 Januarie 1946 vertrek Beskermer uit Yokosuka en vaar via Pearl Harbor na San Francisco as begeleiding en sleep vir USS Seekonk (AOG-20).

Op 24 Februarie 1946 arriveer sy in San Francisco, Kalifornië, waar sy op 15 Mei uit diens neem. Sy is op 8 Oktober 1946 uit die lys van vlootvaartuie verwyder, na die Maritieme Kommissie oorgeplaas en 30 Desember 1946 aan Glen R. Butt van Cambridge, Massachusetts, verkoop. Sy is later in 1952 aan Pakistanse belange herverkoop. Haar huidige lot is onbekend.


Beskermer I ARS -14 - Geskiedenis

  - Heilige musiek het dieselfde funksie gehad as vroeër
  - Dieselfde liturgiese tekste is opgestel, maar in polifonie in plaas van monofonie
  - 'n Belangrike toevoeging tot heilige musiek was die motet
  - 'n Toename in die sosiale status van sekulêre musiek
   Gedemonstreer deur die adel van troebadoers en trouveres


  III. Styl- en prestasiepraktyk

   - Die ontwikkeling van polifoniewas die grootste bekommernis van komponiste
   - In die 12de eeu het die Ars Antiqua komponiste van die Notre Dame Skool
    was die eerstes wat reëls vir polifonie ontwikkel het
    Leonin & amp Perotien
    Ritme is uitgebrei deur die aanvaarding van dubbele patrone
    Harmonie - bekendstelling van derde en sesde (behandel as dissonansie)
    Vokale musiek georganiseer volgens die poëtiese en sillabiese behoeftes van die teks
     Dit was egter soms sekondêr tot ritmies en
     harmoniese oorwegings
     isoritmiese beginsel
     Rondeau
     Virelai
     Ballade
     Ritmiese ontwikkeling het betrekking op alle komponiste wat daarin belangstel
      ekspressiwiteit van musiek
      Afwisselende onderbreking van die ritmiese en melodiese vloei
      tussen die stemme
      Teen die 13de eeu menslike notasie ontwikkel is
      Was die gevolg van polifonies tekstuur
      Geen sistematiese akkoordstruktuur nie
       Baie skerp, onopgeloste dissonansies het voorgekom
       stem en nie vir mekaar nie
       Sekulêre musiek neig 'n bietjie meer na tonaliteit
       Ander tussenposes is as dissonansie beskou
       Eerstens gebruik in sekulêre dan heilige
       of ter wille van "skoonheid"
       Musica ficta
       Voor 1300 was sekulêre musiek monofonies en heilige musiek wel
        óf op tradisioneel gestel vlaktesang of organum
        Drie-stem polifonie was die algemeenste
        Vierstem was teen die einde van die 14de eeu gereeld gebruik
        Byna alles was gebaseer op bestaande gesing melodieë
         (cantus firmus) wat van stadig of aangevul was
         nootwaarde
         polifonie
         rigting as gevolg van die oorwegende gebruik van perfekte tussenposes


        - Instrumentasie en toonkleur

         Musiek vir stemme oorheers beide heilige en sekulêre musiek
         Melodiese instrumente kan vervang word met die cantus firmus in
          polifoniese vorme
          veral in sekulêre polifonie
          meestal die luit, harp en viool
          "out-of-doors" musiek (waarskynlik geïmproviseer nie geskryf nie)
          - Sekulêre monofonie was musiek van die troebadoers, trouveres en minners
           Baie vorms ingesluit, soos die Vorm regstellings
            Virelai
            Rondeau
            Ballade
            Gesang tipe
             Die Italianer Canzo
             Die Duitser Staafvorm
             Die Franse Rotrouenge
             Die Franse Virelai
             Die Italianer CantigaenLauda
             Die Franse Lai
             Die Duitser Leich
             Clausula
             Conductus
             Motet
              Isoritmiese motet


             V. Musiek vir instrumente

              - Die genoteerde instrumentale vorms ontwikkel stadig.
              - Die meeste danse gedurende hierdie tyd nog geïmproviseer is.
              - Conducti, motette, en selfs polifoniese gedeeltes van die Massa
               is soms gespeel in plaas van gesing


              VII. Historici, teoretici en manuskripbronne

               Middeleeuse skrywers beskou musiek nog steeds as die dienaar van die kerk, en hulle filosofie is hoofsaaklik 'n herhaling van die vroeëre skrywers. Belangrike gedeeltes van hulle geskrifte handel egter oor praktiese probleme van musiek, veral ritme en notasie.
                Franco van Keulen (fl. 1250-1280) - 'n Middeleeuse teoretikus en 'n praktiese musikant. Sy belangrikste bydrae tot die notasie, wat sy naam "Franconian" gekry het, was die ontwikkeling van 'n stelsel van presiese tydsduur vir notas, aangedui deur hul vorms.
                Marchetto da Padua (fl. 14de eeu) - 'n Italianer wat 'n verslag oor die musiekpraktyke in Italië geskryf het, was ook die outeur van 'n teoretiese verhandeling, "Pomerium", wat 'n regverdiging van dubbele tyd in musiek was.
                Jacques de Liege (c. 1260 -c. 1330) - 'n Belg, was die skrywer van "Speculum musicae", geskryf omstreeks 1325. Dit was 'n aanval op moderne musiekpraktyke. Dit is ook 'n samevatting van alle middeleeuse kennis oor musiek.
                Jean de Muris (c. 1290 -c. 1351) - 'n skrywer oor musiek, sterrekunde en wiskunde. Hy was die voorstander van die 'nuwe styl'.
                Philippe de Vitry (1291-1361) - was die eerste skrywer wat teoretiseer het oor die 'nuwe kuns'. Sy verhandeling, "Ars nova," waarin hy die nuwe manier om tyd te meet beskryf, het hierdie tydperk eers in Frankryk en daarna in Italië die naam gegee.

               Twee belangrike versamelings motette uit die 13de eeu is die Codex Montpellier en die Codex Bamberg.

               Italiaanse sekulêre musiek uit die 14de eeu word voldoende verteenwoordig deur die Codex Squarcialupi


               Waarom gebruik mense hierdie hulpmiddel?

               Soekgeskiedenis is iets baie privaat en dit onthul baie oor u voorkeure en u geheime. Sodra dit in u blaaier gestoor is, verskyn dit moontlik in outomatiese voorstelle of op ander plekke wat u geheim "verraai". Ons wil u 'n makliker manier gee om dit voortdurend te verwyder om u geskiedenis te beskerm, veral as u u skootrekenaar of toestel met ander mense in u kantoor of in die huis deel.

               Is hierdie instrument gratis?

               Ja, dit is 'n gratis blaaieruitbreiding wat u kan aflaai van Google se Microsoft Edge Extension Store en dit in u Edge -blaaier kan installeer.

               Waarom moet ons toegang tot my soekgeskiedenis verleen? Word dit met 'n derde party gedeel?

               Moenie bekommerd wees nie, die uitbreiding deel u soekgeskiedenis met niemand nie. U soekgeskiedenis word plaaslik in u blaaier gestoor en die uitbreiding sal plaaslik in u blaaier geïnstalleer word. Die uitbreiding kommunikeer direk met u blaaier. Dit stuur hierdie inligting nie saam met iemand anders nie. Die uitbreiding moet toegang tot u soekgeskiedenis hê om u meer vryheid te gee om dit te verwyder (kies die gesoekte terme en verwyder dit soos u wil).

               Wat is die verskil tussen die outomatiese skoonmaakmodus AAN en UIT?

               As die outomatiese skoonmaakmodus AAN is, hoef u niks spesiaals te doen nie. Na elke soektog sal die instrument outomaties alle gesoekte sleutelwoorde/terme uit u soekgeskiedenis verwyder. As dit as UIT is gestel, het u die vryheid en buigsaamheid om na die klein bedieningspaneel in die uitbreiding te gaan om die gesoekte sleutelwoorde self te verwyder.

               Hoe om hierdie uitbreiding te verwyder?

               Ons is jammer om u te sien gaan, maar ons respekteer u keuse ten volle. U kan instruksies vind oor hoe u hierdie uitbreiding kan verwyder op die deïnstalleer -bladsy. Ons sal dit waardeer as u ons kan laat weet waarom u dit wil verwyder. Dit sal ons produkspan baie help om die produk te verbeter!

               Soek privaat is 'n ligte en slim Edge -blaaierhulpmiddel wat u help om u soekgeskiedenis outomaties of met die hand te verwyder.


               'N KYK TERUG NA DIE LANG GESKIEDENIS VAN DIE RAYGLASS -BESKERMER

               In 1964 het die British Royal National Lifeboat Institution (RNLI) 'n probleem met hul reddingsbote gehad. Hulle is met behulp van stof gebou en opgeblaas, wat hulle lewendig en lig maak, maar hulle het dikwels erge slytasie opgedoen en vinnig gate opgedoen as hulle aan wal hardloop.

               Om die probleem op te los, begin hulle met die ontwikkeling van 'n innoverende vaartuig met groot opblaasbuise en 'n stewige laaghoutromp. Na baie eksperimente het RNLI die vaart verander deur die eerste konsep ooit vir 'n rigiede opblaasboot (RIB) te ontwikkel.

               Daar was verskeie herhalings van die RIB na die eerste poging, maar een van die belangrikste was in 1997 aan die onderkant van die wêreld toe 'n kaptein genaamd Tony Hembrow 'n idee gehad het.

               DIE VROEGE OORSPRONGE VAN DIE RAYGLASS -BESKERMERSRIB

               Tony Hembrow is die stigter van Rayglass en ontwikkel sedert 1985 veselglasbote in Pakuranga, Auckland.

               Tony het 'n visie gehad om 'n meer praktiese en aantreklike RIB te bou. Om dit te doen, gebruik hy die legendariese Rayglass -hardehuls op die Legend 850, wat 'n reputasie opgebou het vir uitstekende ruwe waterprestasie en hantering.

               Kort nadat Tony sy visie gehad het, is die eerste RIB van die onderneming gebore en die Rayglass Protector 850 genoem. Meer as twee dekades later werk Lyndsay en Tony steeds saam hier by Rayglass.

               Die eerste Protector is aangedryf deur twee 150 pk buiteboede van Yamaha en is talle kere suksesvol op plat water getoets. Tony en Lyndsay en 'n paar ander personeel het geweet dat hulle 'n paar weke later op iets besonders was toe hulle die duursaamheid van die boot op die proef gestel het in 'n stormwind.

               VERKOOP VAN DIE RAYGLASS -BESKERMER

               Toe die Rayglass Protector die eerste keer gebou is, was RIB's nie 'n algemene of gewilde boot hier in Nieu -Seeland nie, wat dit moeilik gemaak het om dit te verkoop.

               Tony en Lyndsay was 'n pionier in die ontwikkeling en verkoop van RIB -bote en die Protector -handelsmerk, en het die bote indrukwekkende vermoëns as 'n utilitaristiese werkboot bewys, en dit as hul belangrikste verkoopsfokus gebruik. Dit sluit in:

               • Die opblaasrib in 'n Rayglass Protector dien as 'n demper. Dit beteken dat as u op ruwe seë vaar, die meeste trillings en geraas wat verband hou met die tref van 'n golf word uitgeskakel.
               • Die opblaasrib het ook 'n ekstra dryfkrag vir die vaartuig gegee en ekstra dryfverhoging oor golwe, sodat hulle goed kon presteer in alle weersomstandighede.
               • Die sagte opblaas kante van die Protector beteken dat u langs ander bote of voorwerpe kan kom sonder om skade aan te rig.

               Die span het besluit dat hierdie bote 'n duidelike beroep op organisasies soos die Nieu -Seelandse kuswag het. Lyndsay en Tony wou hul eerste bestellings kry, en verkoop uiteindelik nuwe vloot Rayglass Protectors aan die Auckland-, Northland- en Waihi Coastguard -stasies en die streeksraad van Auckland as patrolliebote.

               Die woord van die Rayglass Protector het uitgekom en uiteindelik het dit landwyd 'n gewilde vaartuig geword vir die hele Royal NZ Coastguard.

               DIE RAYGLASS -BESKERMER EN DIE AMERIKA se KOPIE

               In die jaar 2000 versterk die Rayglass Protector sy reputasie as een van die beste werkbote ter wêreld toe die America's Cup in Auckland gehou is.

               Beskermers was uiters gewild as ondersteuningsbote vir baie van die spanne tydens die kompetisie. Hulle was bevoorreg vir hul ruwe waterhantering, die vermoë om langs seiljagte op te trek sonder om skade aan te rig en hul groot dekruimtes met genoeg ruimte vir ekstra seile, wedrenne en ondersteuningspersoneel.

               Sedertdien was die Rayglass Protector die ondersteuningsboot vir baie amptenare en spanne van die America's Cup. Dit sluit die komende kompetisie in 2021 in, waarvoor ons 24 beskermers van 9 tot 12,5 meter lank lewer.

               Gewildheid onder die wêreldwye superjag -broederskap het gevolg op die sukses van Rayglass America's Cup, vanweë hul praktiese doeleindes as vaartuie vir die America's Cup -wedrenne, sowel as vir daagliks gebruik.

               DIE veelsydigheid van die reeks Raytglasbeskermer

               Sedert die sukses van die Rayglass Protector met die Royal NZ Coastguard en tydens die America's Cup in 2000, het dit nou verskeie ander gebruike gevind, sowel ontspannings- as industriële.

               Die bote word nou gebruik deur die weermag, polisie, doeanebeamptes, media, duikers en deur ywerige vissers. Hulle word gereeld gebruik as jaagbote, eilandbakkers, superjag-tenders en nog baie meer vanweë hul klasleidende vermoëns en maklike praktiese funksies.

               Meer as twee dekades nadat hulle die eerste keer saamgewerk het, is Tony en Lyndsay steeds hier by Rayglass in Mt Wellington.

               As u graag wil praat of meer wil weet oor die Rayglass Protector -reeks, kom loer gerus in by ons vertoonlokaal om dit self te beleef.

               Nuutste van die LOGBOOK

               DIE STORIE AGTER RAYGLASS SE GROOTSTE OORVOERING OOIT

               Ons het met Matt Wheeler, tegnologie vir mariene opknapping, gesels om meer te wete te kom oor Rayglass se grootste opknappingswerk ooit

               Prada & amp; s America's Cup ondersteun bote om lewens in Nieu -Seeland te red

               saam met belangrike vennote, waaronder Emirates Team New Zealand, het Rayglass 26 spesiale vaartuie gebou wat lewens in gemeenskappe oor die hele wêreld sal red.

               Kyk na die mees buitelandse pasgemaakte vaartuie van Rayglass

               Luister na die tekenaar Gregor van Rayglass oor die eindelose aanpassings wat beskikbaar is op ons Protector Chase -vaartuie.


               'Die mansab van Agah khan, wat 'n polisiebeampte van die rivieroewers in Agra was, is verhoog van die oorspronklike 1000 zat en 1000 sawar tot 1000 zat en 1000 sawar met 800 van hulle met 2 perde en 3 perdepensioen elk.'

               Lahauri gee ons ook inligting oor Agah Khan se agtergrond en vorige werkervaring in sy geskrifte. Agah Khan is 'n betroubare beampte van die harem van Shah Jahan, vandaar die titel 'Khwajsara. ’Hy het die aanklag van die harem gehou en was in 'n posisie waar hy met gemak na enige burgerlike of militêre pos verskuif kon word. Hy beklee hierdie pos tot sy dood in 1656 nC.

               Khan het selfs 'n uitstekende eiendom aan die waterkant gekry, reg langs die Taj Mahal, waar hy 'n grand gebou het haveli vir homself. Hierdie haveli verskyn op verskeie historiese kaarte as Haveli Agah Khan, wat vandag in die omgewing langs die Dussehra Ghat geleë is. Die ruïnes kan tot vandag toe gesien word.

               Agah Khan het syne gebou haveli reg langs die Taj Mahal!

               Blykbaar, hierdie haveli het 'n groot landing gehad ghat, om toe te laat dat die polisie se vloot daar opdok. 'N Paar ander ruïnes is sigbaar op foto's wat in die 1850's geneem is, maar dit het mettertyd verdwyn.

               Met die agteruitgang en val van die Mughal -ryk het die veiligheidsmag ook ontbind. Die Taj Mahal sou aanvalle ondervind, aangesien dit as 'n simbool van die ou regime beskou is. In die middel van die 18de eeu het die Jat -heersers van Bharatpur Agra afgedank en die waardevolle besittings na hul paleis by Deeg gebring.

               Die Taj Mahal is eens gebruik as 'n gastehuis en balsaal vir klubpartytjies!

               In die 1770's, toe Agra onder die besit van die Scindias gekom het, is die Taj Mahal as 'n gastehuis gebruik. Nog meer ongelooflik, toe die Britte Agra in 1803 verower het, het hulle 'n klubhuis gebruik. Dit is moeilik om jou voor te stel, maar die marmerterras van die Taj is gebruik as 'n balsaal vir klubpartytjies!

               Die ghats, baghs en havelis langs die Yamuna -rivier het verbrokkel, en die rivier self sou mettertyd net 'n agtergrond vir die Taj word. Gelukkig is die herstel en herstel van die Taj Mahal tydens die onderkoning van Lord Curzon tussen 1902 en 1905 uitgevoer, en dit is sedertdien 'n beskermde monument.

               Die veiligheid van belangrike geboue vandag is 'n deurlopende debat. Almal wat Taj Mahal besoek het, het onbeskofte en gretige veiligheidsmanne raakgeloop wat dit vooraf bewaak het. U vind hulle met snuffelhonde, metaalverklikkers en allerhande hoëtegnologiese sekuriteite om dit te ondersteun.

               Maar die fassinerende feit is dat selfs in die tyd van Shah Jahan die bedreiging van 'n dreigende gevaar vir 'n belangrike baken bestaan, wat die oprigting van die veiligheidsmag van Shah Jahan noodsaak. Miskien was die tye tog nie so anders nie!


               Ars Nova

               Ars Nova is Latyn vir "nuwe kuns". Hierdie periode het Ars Antiqua onmiddellik opgevolg, aangesien dit tussen die 14de en 15de eeu hoofsaaklik in Frankryk strek. Hierdie tydperk het die uitvinding van die moderne notasie en die toename in gewildheid van die motet beleef. Een tipe musiek wat gedurende hierdie tydperk ontstaan ​​het, is die rondte waarin stemme gereeld na mekaar inkom en presies dieselfde melodie herhaal.

               Belangrike komponiste tydens die Ars Nova -periode is Philippe de Vitry, Guillaume de Machaut, Francesco Landini en ander komponiste wat anoniem bly.


               Kyk die video: Защитники Тайгана: с нами Бог! (Julie 2022).


Kommentaar:

 1. Brataur

  It agree, this rather good idea is necessary just by the way

 2. Baerhloew

  Charmante onderwerp

 3. Wacuman

  Ek dink jy maak 'n fout. Ek kan my posisie verdedig. E -pos my by PM, ons sal praat.

 4. Nigami

  Hoe sal jy bestel om te verstaan?Skryf 'n boodskap