Artikels

Demotiese tempeled uit die Ptolemaïese tydperk

Demotiese tempeled uit die Ptolemaïese tydperkWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Landbou en belasting in vroeë Ptolemaïese Egipte: Demotiese grondopnames en rekeninge (P. Agri). Papyrologische Texte und Abhandlungen, 46

In 2012 het Andrew Monson 'n seminale studie gepubliseer, Van die Ptolemeus tot die Romeine: politieke en ekonomiese verandering in Egipte (Cambridge), wat die veranderinge in baie aspekte van grondbesit en belasting ondersoek en beoordeel op grond van die bewyse van Griekse en Demotiese papirus uit Egipte. Hy het die opname aangevul met die boek onder bespreking, waar hy twaalf demotiese landboutekste van die vroeë Ptolemaïese tydperk, insluitend P. Cair, transkribeer en vertaal. II 31073 (a) en (b), met gepaardgaande gedetailleerde kommentaar, en vergelyk die tekste met verwante Demotiese tekste. Hierdie twaalf tekste gee bewys van die fundamentele veranderinge wat plaasgevind het in die vroeë deel van die oorgang van die faraoniese landbou-ekonomie van die Laat Tydperk na die instellings van die Grieks-Romeinse ekonomie wat, hoewel dit dikwels in die faraoniese tydperk gewortel was, verander en aangevul met 'n paar radikale vernuwings en inisiatiewe wat inherent was aan die hellenisering van Egipte, die oorgang van mag wat dit meegebring het, en die eienaardige topografie van die Nyldelta. Monson ontleed noukeurig die besonderhede van hierdie tekste in die hoop om die baie leemtes wat ons in ons vroeë Ptolemaïese landbou en belasting verstaan, te verminder. Terwyl hy af en toe verwys na tekste uit die Romeinse tydperk in Egipte, spreek of beoordeel Monson nie die transformasie van grondbesit of belasting onder Romeinse bewind nie.

Hierdie boek is gerig op 'n gehoor van geleerdes van faraoniese en Grieks-Romeinse Egipte, sowel as studente van antieke landbou wat die Demotiese tekste kan volg. 'N Voordeel is dat 'n mens vertroud moet raak met die teksmateriaal aan die einde van die boek voordat jy die voorafgaande bespreking van drie en dertig bladsye (1-33) probeer volg. In die bespreking is aanhalings uit die tekste min, maar verwysings na die tekste alleen op nommer is baie en moontlik verwarrend. U moet ook baie noukeurig lees, want daar is 'n aansienlike bespreking van ander dokumente wat verweef is met die inhoud van die tekste in Kaïro). 1

Deel I Inleiding. Monson het hierdie projek begin deur die Demotiese tekste wat Wilhelm Spiegelberg in sy ongepubliseerde korpus Demotiese tekste in die Kaïro -museum in 1908 as P. Cair opgeneem het, te vertaal. II 31073 (a) en (b), beskryf as 'n rekening oor landbou (1-2). Hierdie en ander tekste van Spiegelberg se Kaïro -korpus, onvertaal, onvertaal en swak gefotografeer, het byna 'n eeu lank in relatiewe onduidelikheid gebly. Monson was van plan om hierdie oorsig reg te stel weens ooreenkomste tussen Teks 1, Landopname deur kultivator, en die demotiese landopnames uit die derde en tweede eeu vC, waarvan min gepubliseer is. Net so is daar tans min topografiese opnames wat lyk soos teks 3. Deur die tekste van Kaïro, met baie nuwe foto's, te publiseer, brei 2 Monson die korpus van Griekse en Demotiese landboutekste uit wat aan geleerdes beskikbaar is, sodat dit mettertyd moontlik kan wees om 'die aanwending en aanpassing van Egiptiese skrifpraktyke binne die Griekse administrasie te begryp, om nie eers te praat van die belangrikheid daarvan vir die sosiale en ekonomiese geskiedenis van Ptolemaïese Egipte nie ”(1). Veral tekste rakende belasting vereis aandag om die leemte te vul wat die begrip van die oorgangstydperk van Ptolemaïs verhinder.

Na die bespreking van die plek van die dokumente in die ekonomiese literatuur en die inhoud daarvan, beskryf Monson (2-3) die onsekere herkoms van teks 1 (P. Cair. II 31073 (a) recto), die eerste van vele kwessies wat nie in hierdie studie bevredigend opgelos word, alhoewel aanwysings vir verdere bespreking voorgestel word.

Monson gaan vervolgens oor na die datering van teks 1 (4-5), aangesien dit met die regeringsjaar en maand begin, maar die dag weglaat. Monson bevoordeel die bewind van Ptolemeus II Philadelphus, aangesien dorpsgeleerdes teen die tweede eeu vC meer in Grieks eerder as Demotic geskryf het volgens getuienis van Kerkeosiris, Oxyrhynchus en Magdola.

Deel II, Historiese ontleding, begin met 'n oorweging van die relatief lae bevolkingsdigtheid van die Fayyum (90 000 of 67 per vierkante km) en die etniese samestelling daarvan in die konteks van die vinnige landbou -ontwikkeling wat ontvou het toe die vroeë Ptolemeërs Fayyumic agrariese instellings gevorm het tydens die derde eeu vC (7-9). Monson ondersoek die immigrasie uit die Griekse wêreld en die gevolglike toewysings van grond aan soldate (veral ruiters) wat in die Fayyum gevestig is as beloning vir hul diens, na aanleiding van die faraoniese tradisie om veterane te beloon met grond wat terugkeer na Ahmose in die vroeë agtiende Dinastie.

Tempel- en geestelike lande word gedetailleerd behandel (9-12), aangesien die tekste in Kaïro 'n waardevolle bron van inligting bied oor grondbesitpatrone in die vroeë Ptolemaïese Egipte. Die Ptolemaïese Fayyum is veral belangrik vanweë die relatief lae bevolkingsdigtheid in 'n gebied wat nie vroeëre administratiewe instellings/administratiewe organisasie het nie, wat die Fayyum onderskei van ander dele van Ptolemaïese Egipte.

"Tenure on Royal Land" (12-18) word gewy aan die groot omvang van nuwe grond onder koninklike bestuur wat in tekste 3 en 4. gedokumenteer word. is geboer deur (koninklike) kwekers namens die tempels/koning en deur privaatbesitters van die grond (kleinboere) wat op spesiale tempelgebiede gewerk het. 3 Tiende eeu P. Reinhardt is ook belangrik vir die relevansie daarvan vir Monson se tekste 3 en 4 en die ontwikkeling van grondbesit ná Wilbour, maar voor die begin van die Ptolemaïese tydperk. 4 Teks 1 is boonop waardevol vir die bewyse wat dit lewer van die oordrag van koninklike grond tussen kleinboere sowel as na en van dorpe gesamentlik. Die rol van die dorpskrywer by die toestemming van hierdie oordragte deur veranderinge aan die grondregister word korrek beoordeel as faraoniese wortels.

In “Huur op koninklike grond” (18-22), waar in ag geneem word die huurgeld wat in teks 1 uiteengesit word, kol. 2 en Teks 4, kol. 2-3, word geen melding gemaak van die beoordeling van koninklike inkomste nie. Boonop word daar tot die tweede eeu vC ook geen melding gemaak van grond- of oesbelasting op geestelike besittings nie. Dit is verbasend in die lig van die feit dat graanhuur die belangrikste bron van Ptolemaïese inkomste was (19). Wingerde en tuine, ook beoordeel in graanhuur, toon groot wisselvalligheid in tariewe wat klaarblyklik verband hou met die gebruik en waarde van die grond.

"Weidings en diere" (22-27) ondersoek die stelsel waarmee amptenare die regte op weidings en die insameling van die opbrengs van weiveld onder koninklike administratiewe beheer verkoop het, 'n stelsel wat tot dusver slegs deur Griekse bronne toegelig is. Hier het ons uiteindelik bewyse vir hierdie stelsel uit Demotiese tekste.

'Landbouproduksie' (28-33) gee 'n opsomming van die bewyse vir die vroeë Ptolemaïese tydperk 'saaiskedule' wat die aanplanting van gewasse beheer het om die koninklike inkomste te bepaal en die gewenste hoeveelhede goedere te verskaf. Besonderhede uit die Kaïro -papirus oor die verhouding van die verskillende gewasse wat op koninklike grond gesaai word, is des te meer waardevol in die lig van die verdwyning van die saaiskedule na die derde eeu vC.

Samevattend het Andrew Monson 'n skerp gefokusde versameling landboutekste gelewer wat baie waardevolle besonderhede toevoeg tot die geheelbeeld van landbou -ontwikkeling in die vroeë Ptolemaïese tydperk. Die vertaling van sensusregister 8 (P. Cair. II 50006 (b) verso) is 'n voorbeeld van die vordering wat gemaak is sedert dit vergelyk kan word met hedendaagse Fayyumic -tekste om bevolkingsberamings wat vir ander dorpe bereken is, te bevestig. 5 Alhoewel dit frustrerend is dat baie punte wat aan die orde gestel word, insluitend die herkoms van die Kaïro -dokumente en die aandeel van verskillende gewasse wat op geestelike en koninklike grond gesaai word, sonder oplossing bly, trek die bespreking van hierdie tekste in vergelyking met hedendaagse en byna hedendaagse Demotiese tekste die aandag op sommige punte wat nie voorheen waardeer is as diepgaande ondersoek nie. Alhoewel grondregisters wat 'n uiteensetting van die gesaaide gewasse bied, van onskatbare waarde is vir Ptolemaïese landbouproduksie, is daar bewyse dat ons registers bevat wat gegewens weerspieël uit saaiskedules eerder as werklike produksie, soos aangedui deur agterdogtige ronde getalle in die opsomming van gewasse.

Monson se mening dat slegs deur die grootte van die dokumentêre korpus uiteindelik oplossings te vind vir die kwellende probleme wat noodwendig uit 'n beperkte steekproef ontstaan, word beslis bevestig. Sy prestasie is des te waardevoller, want in die bestudering van tekste uit die vroeë derde eeu vC fokus hy op die belangrikste jare toe ouer stelsels van grondbesit wat deur tempels gedomineer word, te stadig en onkreatief ontwikkel het vir die onvermydelike veranderings wat die fiskale hervorming van die regering veroorsaak het. namate die ekonomie beweeg na 'n groter konsentrasie van rykdom in koninklike sowel as private hande. Namate meer en meer demotiese landboutekste vir studie beskikbaar word, sal ons nie net die vroeë Ptolemaïese landbou en belasting beter verstaan ​​nie, maar ook die oorgang van faraoniese landbouadministrasie in die laaste fase na innoverende Ptolemaïese herstrukturering.

1. U kan die kompleksiteit van Monson se aanbieding begryp deur die pdf van bladsy 1-33 te raadpleeg wat openlik beskikbaar is op die URL hierbo.

2. Die meer onlangse foto's van hoër kwaliteit van baie van die tekste is geneem van Erich Lüddeckens et al., Demotisches Namenbuch, Wiesbaden, 1988-2000, met vergunning van Günter Vittmann.

1.3] Alan H. Gardiner, Die Wilbour Papyrus, 3 volumes, Oxford: Oxford University Press, 1941-1948. Vir latere publikasies, sien Sally L.D. Katary, "Grondbesit (tot die einde van die Ptolemaïese Tydperk)," UCLA Encyclopedia of Egyptology (UEE), 2012

4. Sven P. Vleeming. Papyrus Reinhardt: 'n Egiptiese grondlys uit die tiende eeu v.C. Berlyn: Akademie Verlag, 1983.

5. Willy Clarysse en Dorothy J. Thompson, Tel die mense in Ptolemaïese Egipte. Vol. 2 Historiese Studies, Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2006.


Inhoud

Die Egiptenare het na die Demotiese skrif verwys as sš/sẖ n šꜥ.t, "dokumenteskryf", wat die tweede-eeuse geleerde Clement van Alexandrië ἐπιστολογραφική genoem het, "briefskryf", terwyl vroeë Westerse geleerdes, veral Thomas Young, dit vroeër as "Enchorial Egyptian" genoem het. Die draaiboek is meer as duisend jaar lank gebruik, en gedurende hierdie tyd het 'n aantal ontwikkelingsfases plaasgevind. Dit word van regs na links geskryf en gelees, terwyl vroeëre hiërogliewe van bo na onder, van links na regs of van regs na links geskryf kan word. Dele van die Demotic Greek Magical Papyri is met 'n siferskrif geskryf. [1]

Vroeë demotiese redigering

Vroeë demotiese (dikwels na verwys deur die Duitse term Frühdemotisch) ontwikkel in Neder-Egipte tydens die latere deel van die vyf-en-twintigste dinastie, veral op steles van die Serapeum by Saqqara. Dit is oor die algemeen gedateer tussen 650 en 400 vC, aangesien die meeste tekste wat in Early Demotic geskryf is, dateer uit die ses-en-twintigste dinastie en die daaropvolgende reël as 'n satrapie van die Achaemenidiese ryk, wat bekend gestaan ​​het as die sewe-en-twintigste dinastie. Na die hereniging van Egipte onder Psamtik I, het Demotic Abnormal Hieratic in Bo -Egipte vervang, veral tydens die bewind van Amasis II, toe dit die amptelike administratiewe en regsskrif geword het. Gedurende hierdie tydperk is Demotic slegs gebruik vir administratiewe, regs- en kommersiële tekste, terwyl hiërogliewe en hiëratieke voorbehou was vir godsdienstige tekste en letterkunde.

Middel (Ptolemaïs) Demotiese Redigering

Middle Demotic (ongeveer 400–30 vC) is die skryfstadium wat tydens die Ptolemaïese Koninkryk gebruik is. Vanaf die 4de eeu vC het Demotic 'n hoër status beklee, soos blyk uit die toenemende gebruik daarvan vir literêre en godsdienstige tekste. Teen die einde van die 3de eeu vC was Koine Greek belangriker, aangesien dit die administratiewe taal van die land was. Demotiese kontrakte het die grootste deel van hul regskrag verloor, tensy daar in Grieks 'n aantekening was dat hulle by die owerheid geregistreer was.


Deir el-Bahari in die Hellenistiese en Romeinse tydperke: 'n Studie van 'n Egiptiese tempel gebaseer op Griekse bronne. The Journal of Juristic Papyrology, aanvulling. IV

Min nuwe publikasies behoort vir geleerdes van antieke godsdiens soveel belang te hê as epigrafiese korpusse wat gewy is aan die vondste uit individuele heiligdomme, veral die webwerwe wat uit ons literêre bronne weggelaat is. Hieronder is die Egiptiese heiligdom van Amenhotep, seun van Hapu en Imhotep in Deir el-Bahari, waar 'n ryk versameling gekrapte en geverfde muurinskripsies hoofsaaklik saamgestel uit Grieks en Demoties die oortuigings en gebruike van diegene wat die webwerf besoek tydens die Ptolemaïese, Romeinse, belig , en Laat Antieke tydperke. Dit is die 323 Griekse graffiti en dipinti, wat ongeveer 60 persent van die oorblywende totaal verteenwoordig, wat die onderwerp is van hierdie uiters interessante en nuttige nuwe korpus deur Adam Lajtar. Lajtar (voortaan L.) het oor twee dekades aan Poolse en Pools-Egiptiese missies by Deir el-Bahari deelgeneem, en die groot tydsinvestering op die terrein en in die biblioteek toon: die publikasie is 'n voorbeeldwerk wat nagespeur word deur ander wat werk doen aan 'n korpus artefakte wat aan 'n spesifieke webwerf gekoppel is, hetsy ingeskryf of ongeskryf.

Deir el-Bahari, geleë in die westelike Thebe ” (dit wil sê die reeks gemeenskappe en komplekse, hoofsaaklik begrafnisondernemings, gevestig oorkant die Nyl vanaf Thebe vanaf die faraoniese tyd) in die onmiddellike omgewing van die Vallei van die Konings, is Dit word veral geassosieer met die 18de-dinastiese vroulike farao Hatshepsut en die tempel van die dood (15de eeu v.C.). Terwyl die grootste deel van die enorme kompleks uit die voet van 'n krans na buite gebou is, bestaan ​​'n beduidende deel uit rotsafgesnyde kamers wat in die krans gekerf is, waarvan sommige oorspronklik gewy was aan 'n heiligdom van die Thebaanse god Amun. Dit was in hierdie kamers dat die amptelike kultus van Amenhotep, seun van Hapu, in die vroeë Ptolemaïese tydperk bekendgestel is, byna 'n millennium nadat die doodskultus van Hatshepsut vervaag het en drie eeue na 'n kortstondige herlewing van die kultus van Amun op die terrein . Byna twee eeue later sou Amenhotep by die genesende god Imhotep aansluit, wat teen daardie tyd nou baie geïdentifiseer was met Asklepios in baie gedagtes. Net soos sy toekomstige medewerker Imhotep, wat die koning van die 3de-dinastie gedien het (27ste eeu v.C.), was Amenhotep in die lewe 'n priester, koninklike hoofargitek en hooggeplaaste hofamptenaar met aansienlike prestasies en talente. om vereer te word as 'n godheid met sprekende en genesende kragte. Anders as Imhotep, blyk dit egter dat Amenhotep 'n belangrike rol gespeel het in sy eie apoteose, met toestemming van die farao Amenhotep III uit die 18de dinastie (14de eeu v.C.), het Amenhotep standbeelde van homself opgerig by Karnak wat sy mag verkondig het om besoekers oor te dra en #8217 boodskappe aan Amun in ruil vir 'n offer of offer, en vestig hom sodoende as 'n tussenganger tussen aanbidders en hul god. Na die dood van Amenhotep is hy vereer in die lykshuis wat hy vir homself gebou het in die Thebaanse nekropolis in Medinet Habu, waar sy kultus drie jaar voor sy dood gevestig is. Hierdie lykskultus het ten minste tot aan die einde van die 21ste dinastie (10de eeu v.C.) gedy, maar namate dit in die 3de tussenperiode of laat periode (10de-4de sent. VC) gedaal het, het Amenhotep ook in die reeks rotskamers op die boonste terras van die tempel van Hatshepsut, met die terrein wat Medinet Habu vervang het as die lokus van sy aanbidding iewers omstreeks 300 v.C. Hier kan Amenhotep (“Amenothes ” in Grieks) die beste gesien word as 'n goddelike god en 'n god wat sy aanbidders direk genees het of hulle voorskrifte gegee het op 'n opvallend soortgelyke manier as dié van Asklepios. 1

Terwyl bewyse vir die loopbaan en die daaropvolgende nadoodse aanbidding van Amenhotep tydens beide faraoniese en Grieks-Romeinse tye op verskeie plekke in die omgewing van Thebe gevind kan word, bied sy rotsgesnyde heiligdom by Deir el-Bahari baie meer inligting oor sy kultus danksy enige ander webwerf, danksy die meer as 500 graffiti, benewens geverfde muurreliëfs met hiërogliewe tekste. Hierdie muurinskrywings maak ons ​​egter nie net bewus daarvan dat Amenhotep saam met Imhotep daar aanbid is nie: dit dokumenteer ryklik die aanbidders se godsdiensaktiwiteite en oortuigings, asook sekere ander aspekte van hul lewens en lewe in Grieks-Romeins Egipte. 2 Terwyl hy die hele liggaam van die Griekse tekste uit Deir el-Bahari, wat ook drie ostraka en twee inskripsies op klip bevat, redigeer of herredigeer, het L. dit uitgebrei vir inligting en het hy sy katalogus sowel as die inleiding wat dit voorafgaan verryk, en dit sal geleerdes uit 'n wye verskeidenheid velde bevoordeel.

Bogenoemde inleiding is verdeel in vyftien kort hoofstukke:

Hoofstuk 1 (“Deir el-Bahari voor die Ptolemaïese Tydperk: Topografie en Geskiedenis ”) spoor die geskiedenis van Deir el-Bahari gedurende die faraoniese tydperk, met 'n besondere fokus op die konstruksie en funksie van Hatshepsut ’s tempel en haar kultusontwikkeling en uiteindelike verdwyning.

Hoofstuk 2 (“Amenhotep, seun van Hapu en Imhotep ”) maak 'n opsomming van die biografieë van Imhotep en Amenhotep, wat elkeen een van die mees bekwame en gerespekteerde manne van hul tyd was, en dan hul onderskeie transformasies na goddelike sterflinge en uiteindelik gode.

Hoofstuk 3 (“Die kultus van Amenhotep, seun van Hapu en Imhotep by Deir el-Bahari: The Sources ”) ondersoek die tipes hiërogliewe, demotiese en Griekse dokumente in situ, die twee ostraka, en een houttafel wat van onbekende oorsprong is, maar waarskynlik van Deir el-Bahari afkomstig is, en papyri uit westelike Thebe wat na hierdie heiligdom verwys.

Hoofstuk 4 (“Vroege tydperk van die kultus voor die bou van die Ptolemaïese heiligdom ”) ontleed verskeie dokumente, waaronder meer as 'n dosyn muurinskripsies uit die eerste helfte van die Ptolemaïese periode, om aan te toon dat in die heiligdom ’s Die gewildheid onder die Grieke wat in die omgewing woon, het vroeër gegroei, deels omdat die priesters van Amenhotep betrokke was by propaganda wat sy aantrekkingskrag onder nie-inboorlinge sou toeneem.

Hoofstuk 5 (“ Die heropbou in die tweede helfte van die tweede eeu v.C. ”) gee 'n uiteensetting van die aard van die groot herbouingspoging by die heiligdom van Amenhotep wat plaasgevind het onder Ptolemeus VIII, heel waarskynlik rondom 124-117 vC, toe die koning baie tempels gebou of herbou in 'n poging tot versoening in die nadraai van die onlangse burgeroorlog.

Hoofstuk 6 (“The History of the Cult of Amenhotep and Imhotep in Deir el-Bahari in Late Ptolemaic and Roman Times ”) gebruik gedateerde en dateerbare inskripsies om die toenemende gewildheid van die heiligdom te onthul tydens die laat-Ptolemaïese en vroeg-Romeinse tyd periodes, gevolg deur 'n merkbare afname in die tweede helfte van die tweede eeu nC en die skynbare verdwyning van die kultus rondom 200 nC

Hoofstuk 7 (“Topography of the Cult ”) bestudeer die plasing van die muurinskripsies om te bepaal watter gedeeltes van die uitgestrekte Hatshepsut -kompleks hergebruik is vir die aanbidding van Amenhotep en Imhotep, en dus wat die tempel se heilige grense was . Gedeeltelik op grond van die sterkte van hierdie bewyse - maar ook gebaseer op 'n deurslaggewende gedeelte in een dipinto en die dekoratiewe skema - kom L. tot die gevolgtrekking dat die Bark -heiligdom en die twee kamers waarheen dit gelei het waarskynlik die heiligdom self bevat, omdat hulle geen graffiti en Dit blyk dus dat dit in die algemeen nie toeganklik was vir die publiek nie.

Hoofstuk 8 (“The Gods ”) lei uit die aantal kere wat Amenhotep en Imhotep afsonderlik of gesamentlik aangespreek is, ten spyte van die pogings van die kultusamptenare wat aan die hoof was van die installasie van Imhotep by Amenhotep en#8217s en die twee as gelykes behandel het , het die god uit Memphis nooit volkome aanvaarding gekry by die plaaslike Thebaanse bevolking nie. Boonop kom L. tot die gevolgtrekking dat by Deir el-Bahari Egiptiese Imhotep heeltemal geïdentifiseer is met Griekse Asklepios in die gedagtes van besoekers, aangesien nie een van die Demotiese graffiti-name Imhotep en die Griekse graffiti die naam “Asklepios ” eerder as “Imouthes gebruik nie . ” Die Griekse graffiti wys ook dat hy saam met Hygieia aanbid is en geïdentifiseer is as die seun van Apollo eerder as Hephaestus. 3 Boonop kan dokumente van die webwerf toon dat besoekende Griekse aanbidders 'n paar dekades voor Amenhotep as 'n god verwys het, wat hom nog 'n geruime tyd as 'n goddelike sterflike beskou het, maar nie as 'n regte god nie ('n transformasie wat L. skryf elders toe aan die priesters en die bekendstelling van die god Imhotep aan die heiligdom en hul behoefte om Amenhotep te verhef sodat hy 'n gelyke van die nuweling sou wees).

Hoofstuk 9 (“Aspects of the Cult ”) ondersoek vier aspekte van aanbidding in Deir el-Bahari: die voortsetting van die amptelike sterfkultus van Amenhotep Amenhotep se rol as goddelike geneesheer, wat beide sy mediese praktyk met Imhotep gedeel het, beide genees het deur wonderwerke te genees en deur behandelings of voorskrifte te verskaf vir diegene wat terapeutiese inkubasie doen, maar wat nie langdurige sanatoriumagtige fasiliteite van die soort elders in die antieke wêreld gesien het nie, die kultusfunksie, wat waarskynlik beide geskrewe orakels behels het en droom-orakels (en was soms afhanklik van verborge kultusamptenare wat die stem van Amenhotep simuleer vir 'n aanbidder se voordeel) en die kultus van die koninklike familie van Ptolemaïs, wat al in die middel van die derde eeu opgespoor kan word V.C.

Hoofstuk 10 (“Forms of the Cult ”) bespreek die verskillende soorte godsdienstige gebruike wat in die bronne voorkom, insluitend die sing van gesange (waarvan sommige gedeeltelik in muuropskrifte aangehaal word), feeste, feeste en feeste saamstel van proskynema tekste.

Hoofstuk 11 (“The Personnel of the Temple ”) bepaal wat bekend kan wees oor die kultushiërargie en identiteite van Amenhotep se priesters, hoofsaaklik gebaseer op Demotiese papirus van elders in die westelike Thebe.

Hoofstuk 12 (“The Economic Side of the Cult ”) toon aan wat min moontlik is oor die finansies van die kultus uit hierdie Demotiese papirus, wat betrekking het op Amenhotep se eienaarskap en verhuring van eiendom, terwyl dit ook parallelle trek met ander kultusse vir wat daar ryker dokumentasie van inkomstebronne is.

Hoofstuk 13 (“Besoekers aan die tempel ”) verdiep die nomenklatuur en etnisiteit van die aanbidders wat boodskappe in Grieks op die mure gelaat het. L. toon aan dat voor die heropbou onder Ptolemaeus VIII, Griekse graffiti byna geheel en al deur aanbidders met Griekse name geproduseer is, terwyl hedendaagse Egiptenare verkies het om in Demotic te skryf, maar na hierdie waterskeidingsgebeurtenis in die heiligdom se geskiedenis het die meerderheid van die wat Griekse graffiti vervaardig het. het Egiptiese of Grieks-Egiptiese name gedra. Aangesien baie hiervan teoforiese name is wat afgelei is van die gode wat in die weste van Thebe aanbid word, kom L. tot die gevolgtrekking dat die meerderheid besoekers aan die webwerf plaaslike inwoners was, en daarom moet Deir el-Bahari, ondanks enkele uitsonderings, nie verder oorweeg word nie 'n pelgrimstog. Terwyl die meeste van hierdie besoekers nie hul beroepe opgeteken het nie, was dit genoeg vir L. om te bepaal dat die heiligdom hoofsaaklik besoek is deur diegene uit die middel- en laer klasse van die Thebaanse samelewing.

Hoofstuk 14 (“Visitors ’ Inskripsies: enkele algemene waarnemings ”) ondersoek kwessies wat verband hou met die samestelling, kwaliteit en plasing van die ongeveer vyfhonderd Griekse en demotiese graffiti wat verband hou met die kultus van Amenhotep en Imhotep, wat L. glo het eens 'n duisend tel. Op grond van hierdie kriteria voer L. aan dat kultusamptenare moontlik 'n hand gehad het om te bepaal waar sekere muuropskrifte gegaan het - veral of dit binne die temenos - en sou ook diegene wat nie skryfvaardighede gehad het nie, gehelp het.

Hoofstuk 15 (“Deir el-Bahari in die laat oudheid ”) ondersoek 'n dosyn dipinti omstreeks 280-330 nC, baie dekades nadat die kultus van Amenhotep en Imhotep ontbreek het, waarvan minstens die helfte deur 'n korporasie ysterwerkers van die nabygeleë Hermonthis agtergelaat is. Soos L. demonstreer, was die naamlose god ter ere van wie hierdie manne rituele bankette sou hou, bier sou drink en 'n donkie sou offer, wel Amenhotep gewees - maar as dit so is, blyk dit dat hy teen daardie tyd tot 'n kosmiese god ontwikkel het. 4 Teen die middel van die vierde eeu het alle spore van heidense aanbidding op die terrein verdwyn, maar omstreeks 600 nC is 'n Christelike klooster wat waarskynlik na Sint Phoibamon vernoem is, in die voormalige tempel van Amenhotep en Imhotep gevestig. Hierdie klooster floreer twee eeue lank, en selfs nadat dit verlaat is, het dit steeds Christelike pelgrims gelok tot in die dertiende eeu, soos Koptiese graffiti onthul. Dit is veral opmerklik dat die genesingsfunksie van die webwerf onder St. Phoibamon voortgegaan het (of herbegin is), want verskeie van die Koptiese tekste uit die agtste eeu toon dat aanbidders behandel word vir siektes op die terrein en selfs besig is met inkubasie. L. sluit beide die hoofstuk en die inleiding af met 'n kort beskrywing van die huidige volksoortuigings en rituele wat verband hou met die plaaslike heilige Sheikh Abd el-Qurna, wie se hulp by die verwekking van kinders deur vroue met vrugbaarheidsprobleme gesoek word-net soos Amenhotep en Imhotep in Deir el-Bahari is vroeër deur die onvrugbare besoek, volgens Demotic-bronne. Net soos op soveel ander plekke in die antieke Mediterreense wêreld, is 'n heidense genesingsheiligdom uiteindelik deur 'n Christelike heiligdom vervang, en in hierdie geval kan dit selfs later Moslem -tradisies in die omgewing beïnvloed het.

Die katalogus van L. ’ begin met die graffiti, wat topografies gerangskik is, en eindig met die ostraka- en klipopskrifte. Hy behandel elkeen met bewonderenswaardige deeglikheid, en bied tipies argeologiese konteks, lemma, bibliografie, teks, apparaat kritiek, faks (en, in 'n dosyn gevalle, 'n verteenwoordigende foto), interpretatiewe bespreking en kommentaar. L. verdien ook lof vir sy gebruikersvriendelike benadering tot bibliografiese lyste vir inskripsies wat elders bespreek is, aangesien hy die leser moontlik baie tyd bespaar deur aan te dui hoeveel aandag die betrokke inskripsie in hierdie ander studies kry (bv. “) genoemde ” of “ kort bespreking ”). Die kommentare toon geweldige leer oor 'n groot verskeidenheid onderwerpe: Benewens insiggewende filologiese besprekings van kwessies soos fonologie, morfologie, dialek en sintaksis, is katalogusinskrywings van L volgepak met besprekings van nomenklatuur, godsdiens, politieke en sosiale geskiedenis , ekonomie, letterkunde, taalkunde en verskeie ander gebiede. Dit is nie 'n epigrafiese korpus waarvan die redakteur tevrede was om die tekste te publiseer en ander die betekenis en betekenis daarvan te laat ondersoek nie: in plaas daarvan het L. dit al gedoen en die werk verryk met 'n magdom insigte. Dit was geen geringe onderneming nie, aangesien hierdie uiters komplekse projek nie net die bemeestering van die Griekse epigrafie vereis nie, maar ook 'n mate van kundigheid in demotiese en hiërogliewe sowel as in baie elemente van die faraoniese en post-faraoniese godsdiens. Boonop het L. eintlik gekyk by elke teks wat nog oorleef, wat hom in staat stel om beide die lesings in die korpus van André Bataille ’s 1951 aansienlik te verbeter en meer as 130 nuwe tekste te publiseer wat voorheen gemis is of as gevolg van meer onlangse argeologiese werk ontdek is.

Die meerderheid van hierdie graffiti is proskynema tekste of tekste wat uitsluitlik bestaan ​​uit aanbidders en#8217 name. Daar is egter verskeie dokumente wat aansienlik meer insigte bied oor die aard en werking van die kultus, hoewel sommige hiervan groot skade berokken. Dit is die geval met 'n dipinto wat 'n Romeinse soldaat met die naam Athenodoros agtergelaat het, wat in Koptos gestasioneer was, waarvan die toestand so erg is dat die lang vertelling skaars na die openingsreëls gerekonstrueer kan word (kat. 208). Dit is veral irriterend, want die ervarings wat hy vertel het, is van groot belang: terwyl hy die heiligdom besoek het om te aanbid “ Amenhotep en Hygieia, het hy 'n nagtelike openbaring van Amenhotep ontvang, maar blykbaar ook 'n godsdienstige oortreding begaan deur die heiligdom, waarna hy as straf siek geword het, maar daarna deur die gode herstel is, wat hom opdrag gegee het om 'n geskrewe rekord van hierdie gebeure te laat.

Ons was baie meer gelukkig met die behoud van 'n gebreekte ostrakon wat uit 261/0 v.C. -die vroegste Griekse teks van Deir el-Bahari-met 'n byna volledige teks waarin 'n Masedoniese Griek met die naam Polyaratos 'n wonderbaarlike herstel onder die sorg van Amenhotep (kat. A1) beskryf. Volgens sy verslag ly Polyaratos al agt jaar aan 'n verswakkende klier siekte wat dokters nie kon genees nie, en sedert hy gehoor het dat Amenhotep talle wonderbaarlike genesings bewerkstellig het, dat hy genadig is en dat baie desperate mense het deur hom redding gevind, en Polyaratos het na Deir el-Bahari gekom en is suksesvol genees deur middel van inkubasie, en 'n verslag van die god en wonder laat staan ​​vir ander om te sien. 5

Hierdie twee dokumente val veral op omdat hulle so ryklik gedetailleerd is, en ook omdat die eerste 'n belangrike parallel is vir “confession ” inskripsies uit Klein -Asië en die tweede vir die genesing van getuienisse uit sekere heiligdomme van Asklepios, maar verskeie ander ingeskrewe bronne Dit is ook opmerklik: 6 ten minste drie metriese inskripsies, insluitend 'n voorheen ongepubliseerde lofsang tot Amenhotep wat ooreenkomste het met 'n hiërogliefiese gesang wat by die heiligdom ingeskryf is en 'n moontlike Egiptiese invloed op die poëtiese taal onthul (nr. 219 vgl. nr. 100, 209, 210) 'n graffito deur 'n Masedoniese arbeider waarin hy verklaar dat hy 'n goeie god by Menothes kom kuier het en siek geword het en die god hom op dieselfde dag gehelp het ” (Cat. 68) 7 'n beskadigde ostrakon wat blyk 'n gesegde of vraag deur Amenhotep (kat. A3) a te behou a proskynema teks met 'n onbehoorlikheid teen uitwissing (kat. nr. 123) en 'n gebreekte kalkvlokkie met 'n derde-eeuse v.C. teks getiteld die “Precipes of Amenothes ” wat 'n reeks etiese en praktiese maksimums insluit (bv. dieselfde tradisie as die Delphic “ -sinne wat by die Apollo -tempel ingeskryf is en die geskrewe versamelings van maksims wat in die Griekse tydperk in omloop was, en dit blyk dus 'n poging van die priesters van Amenhotep te wees om hul goddelike goddelikheid meer te maak gewild onder die Griekse gemeenskap (kat. nr. A2).

Geen noemenswaardige gebreke in L ’s se navorsing of argumentasie val op nie, alhoewel een gevolgtrekking bevraagteken kan word: sy behandeling van Imhotep as 'n volledige vennoot met Amenhotep in die heiligdom en die funksionele funksie. Alhoewel daar duidelike bewyse is dat Amenhotep orakels op die terrein uitreik-ten minste sommige deur drome-is daar geen bron van Deir el-Bahari wat Imhotep verbind met 'n mondelinge navraag of reaksie nie (hoewel 'n paar van die hiërogliewe muurskilderye verwys na die profetiese Imhotep ’s) magte, soos ook waar is van Amenhotep). Die vasberadenheid dat Imhotep, wat ongetwyfeld betrokke was by die genesingsfunksie van die heiligdom, het Amenhotep ook gehelp om te voldoen aan die vraag van aanbidders na orakels, blyk gedeeltelik te wees gebaseer op sy oortuiging dat die Romeinse soldaat Athenodoros moontlik Deir besoek het el-Bahari vir 'n mondelinge konsultasie. Dit word egter nie gesê in die oorlewende gedeeltes van Athenodoros's dipinto nie, wat slegs aandui dat hy bid en die goeie Asklepios aanroep, sowel as die geëerde Amenote en die grootste godin Hygieia. is slegs 'n moontlike verklaring vir sy teenwoordigheid, maar dit is nie minder waarskynlik dat hy Asklepios om mediese hulp of advies ingeroep het nie, miskien vir iemand wat nie die 40 kilometer lange rit van Koptos kon aflê nie. Terwyl L. dit korrek het dat elders in Egipte ondubbelsinnige bewyse bestaan ​​dat Imhotep-Imouthes as 'n sprekende god sowel as 'n geneser funksioneer, voer L. self aan dat die god wat in Deir el-Bahari aanbid word, deur Griekse besoekers as hul eie Griek beskou is god Asklepios, eerder as die Grieks-Egiptiese samesmelting, en toon verder aan dat Egiptiese besoekers wat Demotic gebruik het, beslis min belangstelling gehad het in die god wat daar saam met Amenhotep aanbid word. En hoewel Asklepios in Griekeland soms op navrae gereageer het wat nie gesondheidsverwant was nie, het sy aanbidders hom baie meer waardeer vir sy terapeutiese vaardighede as vir sy profetiese vermoëns. Alhoewel L. dus wel korrek kan wees dat Amenhotep en Imhotep-Asklepios orakels by Deir el-Bahari verskaf het, word dit nie duidelik deur die bronne aangedui nie, en moet dit dus as moontlik beskou word, maar nie bewys word nie.

Die enigste groot probleem met die volume self is dat agt planne van die Hatshepsut -kompleks, waarvan sommige die verspreiding van muurinskrywings volgens hul katalogusnommer toon, vir die boek voorberei is, maar die kamers en strukture is nie gemerk nie. Aangesien die onderskrifte aandui dat die etikette bedoel was, blyk hierdie weglating 'n ongeluk te wees. Die gevolg is dat die leser ongemaklik is deur die verskillende dele van die kompleks uit die katalogus se inligting oor die plek van elke muurinskrywing te moet identifiseer. Ook die besluit om die woord- en naamindeks nie aan te vul met 'n onderwerpindeks en 'n indeks locorum, veral omdat soveel noemenswaardige besprekings die bladsye van beide die inleiding en die kommentare vul.

Die paar probleme wat hier uitgelig word, doen amper afbreuk aan die groot kwaliteit en waarde van die boek L ’s. As 'n plek van godsdienstige aanbidding van die faraoniese tye tot die Bisantynse tydperk, is Deir el-Bahari veral belangrik vir die bestudering van godsdienstige kontinuïteit en verandering in antieke Egipte, as 'n plek waar honderde gewone mense gereeld besoek het wat boodskappe getuig het van hul besoeke, dit gee 'n belangrike blik op die lewens van diegene in die westelike Thebe in die Ptolemaïese en Romeinse tyd. By die vervaardiging van 'n uitstekende korpus van die Griekse tekste wat so 'n uitgebreide inleiding tot die webwerf bevat, het L. 'n onskatbare bydrae gelewer tot verskeie vakgebiede en 'n hoë standaard gestel vir toekomstige werke van hierdie genre.

1. Geen bronne werp lig op die installering van Amenhotep by Deir el-Bahari nie, wat lei tot twee denkrigtings op die tydlyn: óf die amptelike kultus van Amenhotep verhuis na die vakante kamers van Hatshepsut se tempel, óf 'n nie-amptelike heiligdom van Amenhotep was gevestig op hierdie webwerf voor die amptelike verhuising. Amenhotep moet nie verwar word met die farao Amenhotep I nie, wat in die nabygeleë Deir el-Medina as 'n sprekende god vereer is.

2. Benewens die vorige korpus van Griekse tekste deur André Bataille ( Les inskripsies grecques du temple de Hatshepsout à Deir el-Bahari [Publications de la Société Fouad I de Papyrologie, Textes et Documents 10 Cairo, 1951]), is die hiërogliewe muurreliëfs gepubliseer in Ewa Laskowska-Kusztal se uitstekende studie van die webwerf ( Le sanctuaire ptolémaïque de Deir el-Bahari [Deir El-Bahari 3 Warschau, 1984]), en Dietrich Wildung het die belangrikste Griekse, Demotiese en hiërogliewe tekste uit die heiligdom Amenhotep en Imhotep opgeneem in sy fundamentele studie van die twee gode ( Imhotep en Amenhotep [Münchner Ägyptologische Studien 36 Berlyn, 1977]). Die meeste hiërogliewe tekste wat besoekers gelaat het, bly egter ongepubliseer. 'N Korpus van ongeveer 180 Demotiese tekste uit Deir el-Bahari word tans deur dr. Jan Krzysztof Winnicki voorberei. L.berig ook dat die aantal Griekse ostraka wat in die 1890's by Deir el-Bahari opgegrawe is, in die versameling van die British Museum is, maar ongepubliseer bly-'n baie jammerlike toesig deur die papyrologiese gemeenskap, in die lig van die geweldige waarde van ander ostraka van die webwerf, veral vir die bestudering van die orakulêre en genesende funksies daarvan.

3. “Imouthes, ” die Griekse naam vir die interpretatio graeca van Imhotep, kan gesien word in talle Griekse bronne uit Memphis en elders in Egipte. Die vader van Imhotep, Ptah, is geïdentifiseer met die Griekse Hephaestus - daarom is 'n verwysing na Asklepios se pa as Apollo eerder as Hephaestus betekenisvol.

4. Sien ook Adam Lajtar, ” oor hierdie graffiti Proskynema Inskripsies van 'n korporasie ysterwerkers van Hermonthis in die tempel van koningin Hatshepsut in Deir el-Bahari: nuwe bewyse vir heidense kultusse in Egipte in die 4de eeu. A.D., ” JJP 21 (1991), 53-70.

5. Hierdie ostrakon is byna seker 'n ontwerp vir 'n groter inskripsie wat verlore gegaan het. Die besluit van Polyaratos om goddelike hulp te soek deur middel van inkubasie na 'n lang tydperk van chroniese lyding wat die dokters min kon doen om te genees, pas perfek by 'n patroon wat blyk uit die kultus van Asklepios, waarop Bronwen Wickkiser, “Chronicles of Chronic Cases and Tools van die Handel by Asklepieia,” Archiv für Religionsgeschichte 8 (2006) 25-40.

6. Hierdie lys bevat nie Demotiese graffiti en ostraka wat óf in Deir el-Bahari gevind word nie, maar ook op die webwerf toegewys is, wat nie minder fassinerend is nie en ook aansienlike behandeling van L.

7. L. merk nie op dat dit die enigste bekende inskripsie is waarin 'n individu rapporteer dat hy op dieselfde dag as wat hy siek geword het deur 'n god genees is nie.


Van die Ptolemeus tot die Romeine: politieke en ekonomiese verandering in Egipte

Daar word nou algemeen verstaan ​​dat die vestiging van Egipte as 'n Romeinse provinsie baie aspekte van sy grondbesit en belasting drasties verander het. Monson se nadenkende bydrae-in vier dele met twee hoofstukke elk-is die eerste gestruktureerde beoordeling van hierdie magsoorgang. Dit bevat 'n ondersoek van sleutelkwessies soos ekologie, grondbesit en eienaarskap, belasting, administrasie en politiek. In die hantering van hierdie aangeleenthede put Monson inligting uit Griekse en Demotiese papirusse en oorweeg dit teoretiese perspektiewe sowel as modelle uit sosiale wetenskappe. 1

Deel I bied 'n inleiding tot die politieke ekonomie van Egipte en die oordrag daarvan na die Romeinse bewind. 'N Groot fokus is op eiendomsreg en privatisering, met kritiese beoordeling van bronne (min of geen papiere in die Nyldelta en die meeste dele van die Nylvallei, asook feitlik geen van Alexandrië nie) en relevante kennis oor bevolkings- en eiendomskwessies in Egipte. Die volgende hoofstuk handel oor aardrykskunde en bevolking. Die demografie van Egipte is besonder moeilik, aangesien veilige ramings nie deurlopend vir die hele land vasgestel kan word nie. Verskeie landopnames laat sekere beramings toe vir sommige dorpe en gemeenskappe op sekere tye, maar daar is geen seker manier om presiese syfers te gee nie. As gevolg hiervan wend Monson hom tot onlangse wetenskaplike publikasies van antieke landopnames en moderne tellings van Egipte, sowel as opnames en teoretiese modelle van buite Egipte gedurende ander tydperke. Een fokus is op die kwessie van bevolkingsdigtheid, wat altyd verskil het in Egipte, afhangende van die streek. Sensusgetalle van 1895-1910 bevestig 'n stabiele skatting vir 'n lae digtheid in die meeste gebiede van die Nyl-delta en die Fayyum en 'n hoë digtheid in die Nylvallei. 'N Soortgelyke kontras het moontlik in die ou tyd bestaan. Volgens die antieke bronne oor Romeinse Egipte blyk dit egter dat die bevolking met minstens 30% laer was (68). Monson kyk deeglik na baie ander data wat beskikbaar is uit tellings en opnames uit die 19de eeu tot in die Napoleontiese ekspedisie. Hy behandel ook die vraag oor hoe ver omgewings- of klimaatsverandering die demografie moontlik beïnvloed het.

Deel II ondersoek "Die grondregime", wat begin met die regionalisme van grondbesit in hoofstuk 3. 'n Baie nuttige opsomming verduidelik die belangrikste spesifikasies van grond van die Ptolemaïese tydperk (koninklike grond, tempelgrond, geestelike grond, geskenkgoed en privaat grond) ) en die Romeinse heerskappy (openbare grond, keiserlike boedels, tempelgrond, katoikiese grond en privaat grond), met die basiese verskille tussen die drie belangrikste agrariese streke (Delta, Fayyum, Nylvallei) oor tyd. Daar blyk 'n veilige aanduiding te wees vir 'n hoër bevolkingsdigtheid onder Romeinse bewind. In die Fayyum was die omvang van geestelike grond in Ptolemaïese tye ongeveer dieselfde as dié van private grond onder Romeinse bewind. Die kontinuïteit van agrariese instellings is die onderwerp van hoofstuk 4. Dit begin met 'n groot uiteensetting van private grond in faraoniese Egipte voordat dit na die Ptolemaïese en Romeinse administrasie gaan. 'N Baie interessante gedeelte oor die administrasie van eiendom (122-131) Monson gaan voort deur te twyfel aan die langdurige opvatting dat Augustus beslag gelê het op tempelerfgoed en dit in openbare grond verander het, en beweer dat wat verander het die vermindering van die verspreidingsvermoë van die tempels (131-141). Hy daag dit uit op grond van een van sy vorige publikasies 2 en verwerp ook Rostovtzeff se model van gesentraliseerde staatsbeheer oor koninklike of openbare grond (153).

In deel III wend Monson hom tot die fiskale en administratiewe hervormings sedert die Ptolemaïese tydperk. Anders as wetgewing en grondbesit, het belasting in Grieks-Romeinse Egipte nie die aandag gekry wat dit verdien nie. Die verwaarlosing daarvan, voer Monson aan, 'laat 'n belangrike en verklarende leemte' vir die begrip van hierdie oorgangstydperk (159). 3 Hoofstuk 5 oor grondbelasting is 'n deeglike herevaluering van vorige studie, wat geen noemenswaardige veranderinge in grondbelasting in die Romeinse tyd ondervind het nie. Dit lyk asof belastinghervorming 'n sentrale element in die magsoorgang was, byvoorbeeld dat die oesbelasting in Opper -Egipte (waarvan die bedrag jaarliks ​​verskil onder die Ptolemeërs) teen die tyd van Tiberius afgeskaf is en deur 'n vaste belasting vervang is. Hierdie en later belastinghervormings het gelei tot meer verantwoordelikheid deur private eienaars en was aansporings vir grondbeleggings. Monson vergelyk belasting in die vroeë moderne Engeland, pre-revolusionêre Frankryk en Tokugawa Japan. Hoofstuk 6 kontrasteer die regeringsverskille tussen die Ptolemaïese en die Romeinse tydperk oor tempels, priesterlike ampte en administrasie in die algemeen. Die fundamentele veranderinge onder die Romeinse administrasie was die instelling van verpligte dienste (liturgieë) en 'n doeltreffender burokrasie. 'N Ander element was die ekonomiese agteruitgang van die tempelgoedere, veral in hul rol as verspreidingskrag (227).

Deel IV dek die politiek van ekonomiese verandering. Hoofstuk 7, “The impact of Empire”, bied 'n skerp vergelyking tussen die ekonomiese stelsels van die Ptolemeus en Rome. Die Romeinse bewind het stabiliteit na Egipte gebring, wat gedurende die Ptolemaïese tyd deurspek was met buitelandse oorloë en politieke sowel as ekonomiese onstabiliteit. Rome het belasting verlaag, eiendomsreg versterk, 'n groter kontrole op sy staatsagente uitgeoefen en meer verantwoordelikheid aan die plaaslike elite gegee. Hoofstuk 8 (275-289) is die samevattende gevolgtrekking van hierdie boek. Monson toon groot kundigheid en vertroudheid met die bronne en kwessies wat ondersoek word en wys op toekomstige vrae vir navorsing oor Ptolemaïese en Romeinse Egipte. Almal wat hierdie navorsingslyn volg, kan baat vind by die raadpleging van hierdie boek.

1. Een van die modelle wat hy gereeld toepas, is die by Boserup-Demsetz-model, waarvolgens “toenemende skaarste lei tot die ontwikkeling van geïndividualiseerde private regte ” (20). Vgl. E. Boserup, Die toestande van landbougroei: die ekonomie van landbouverandering onder bevolkingsdruk, Chicago 1965. Vir H. Demsetz vgl. bv. Die Palgrave Dictionary of Economics and the Law, P. Newman (Red.), New York 1998, II 144-155, s.v. eiendomsregte.

2. “ Heilige grond in Ptolemaïese en Romeinse Tebtunis ”, in: Tebtynis und Soknopaiu Nesos: Leben im römerzeitlichen Fajum, red. S.L. Lippert en M. Schentuleit, Wiesbaden 2005, 79-91.

3. Landbou en belasting in die vroeë Ptolemaïese Egipte: Demotiese grondopnames en rekeninge (P. Agri). Papyrologische Texte und Abhandlungen, 46. Bonn: Dr. Rudolf Habelt Verlag, 2012.


Die Rosetta -steen

Die Rosetta -steen, 196 v.G.J., Ptolemaïese tydperk, 112,3 x 75,7 x 28,4 cm, Egipte (British Museum, Londen) (foto: Steven Zucker, CC BY-NC-SA 2.0). Die Rosetta-steen is in Egipte ontdek, by Fort St Julien in el-Rashid, bekend as Rosetta.

Die sleutel tot die vertaling van hiërogliewe

'N Rekonstruksie van die stela waarvan die Rosetta Stone oorspronklik deel was (A. Parrot, CC BY-SA 4.0)

Die Rosetta -steen is een van die belangrikste voorwerpe in die British Museum, aangesien dit die sleutel tot die verstaan ​​van Egiptiese hiërogliewe bevat - 'n skrif wat bestaan ​​uit klein prentjies wat oorspronklik in antieke Egipte gebruik is vir godsdienstige tekste. Hiërogliewe skrif het in die vierde eeu G.J. in Egipte gesterf. Met verloop van tyd het die kennis van hoe om hiërogliewe te lees verlore gegaan tot die ontdekking van die Rosetta -steen in 1799 en die daaropvolgende ontsyfering daarvan.

The Stone is 'n tablet van swart gesteente genaamd granodioriet. Dit is deel van 'n groter ingeskrewe klip wat ongeveer 2 meter hoog sou gewees het. Die boonste deel van die klip het skuins afgebreek - in lyn met 'n band pienk graniet waarvan die kristallyne struktuur 'n bietjie in die lig skyn. Die agterkant van die Rosetta -klip is ruw, waar dit in vorm gekap is, maar die voorkant is glad en propvol teks, in drie verskillende skrifte ingeskryf. Dit vorm drie verskillende groepe skryf.

Die Rosetta -steen (detail), 196 v.G.J., Ptolemaïese tydperk, 112,3 x 75,7 x 28,4 cm, Egipte (British Museum, Londen) (foto: Steven Zucker, CC BY-NC-SA 2.0)

Die Rosetta -steen, 196 v.G.J., Ptolemaïese tydperk, 112,3 x 75,7 x 28,4 cm, Egipte (British Museum, Londen) (foto: Steven Zucker, CC BY-NC-SA 2.0). Gedeelte van grys en pienk granodiorietstela met priesterlike bevel aangaande Ptolemeus V in drie blokke teks: hiëroglief (14 reëls), demoties (32 reëls) en Grieks (53 reëls).

Drie vertalings van dieselfde dekreet

Die inskripsies is drie vertalings van dieselfde besluit, uitgevaardig deur 'n raad van priesters, wat die koninklike kultus van die dertienjarige Ptolemeus V bevestig op die eerste herdenking van sy kroning. Die besluit is drie keer op die klip ingeskryf, hiëroglief (geskik vir 'n priesterlike besluit), demoties (die inheemse skrif wat vir daaglikse doeleindes gebruik word) en Grieks (die administrasietaal). Die belangrikheid hiervan vir die Egiptologie is geweldig. In die vroeë jare van die negentiende eeu kon geleerdes die Griekse inskripsie op hierdie klip gebruik as die sleutel om die ander te ontsyfer.

Teenstand teen die Ptolemeërs

In vorige jare het die familie van die Ptolemeërs beheer oor sekere dele van die land verloor. Dit het hul leërs 'n geruime tyd geneem om opposisie in die Delta te beëindig, en dele van die suide van Bo -Egipte, veral Thebe, was nog nie onder die regering se beheer nie.

Voor die Ptolemaïese era (dit is voor ongeveer 332 v.G.J.), is dekrete in hiërogliewe soos hierdie gewoonlik deur die koning opgestel. Dit toon hoeveel dinge verander het vanaf die faraoniese tye dat die priesters, die enigste mense wat die kennis van die skryf van hiërogliewe gehou het, nou sulke bevele uitreik. Die lys van goeie dade wat die koning vir die tempels gedoen het, dui op die manier waarop die ondersteuning van die priesters verseker is.

Die einde van hiërogliewe

Kort na die einde van die vierde eeu G.J., toe hiërogliewe buite gebruik was, het die kennis van hoe om dit te lees en te skryf verdwyn. In die vroeë jare van die negentiende eeu, ongeveer 1400 jaar later, kon geleerdes die Griekse inskripsie op hierdie klip as die sleutel gebruik om dit te ontsyfer.

Die ontdekking

Thomas Young, 'n Engelse fisikus, was die eerste om aan te toon dat sommige van die hiërogliewe op die Rosetta -steen die geluide van 'n koninklike naam, dié van Ptolemeus, geskryf het. Die Franse geleerde Jean-François Champollion besef toe dat hiërogliewe die klank van die Egiptiese taal opneem en die grondslag lê vir ons kennis van antieke Egiptiese taal en kultuur.

Soldate in die Napoleon se leër het die Rosetta-steen in 1799 ontdek terwyl hulle die fondamente van 'n toevoeging tot 'n fort naby die stad el-Rashid (Rosetta) gegrawe het. By die nederlaag van Napoleon het die klip die eiendom van die Britte geword onder die voorwaardes van die Verdrag van Alexandrië (1801) saam met ander oudhede wat die Franse gevind het.

Die Rosetta Stone word sedert 1802 in die British Museum uitgestal, met slegs een pouse. Teen die einde van die Eerste Wêreldoorlog, in 1917, toe die museum bekommerd was oor swaar bombardemente in Londen, het hulle dit na veiligheid gebring saam met ander, draagbare, en#8216 belangrike ’ voorwerpe. Die Rosetta Stone het die volgende twee jaar in 'n stasie op die Postal Tube Railway 50 voet onder die grond by Holborn deurgebring.

Die Rosetta -steen (detail met Grieks), 196 v.G.J., Ptolemaïese tydperk, 112,3 x 75,7 x 28,4 cm, Egipte (British Museum, Londen) (foto: Steven Zucker, CC BY-NC-SA 2.0).

Ontleding van die Rosetta Stone

Toe die Rosetta -steen in 1799 ontdek word, is die gesnyde karakters wat die oppervlak bedek het, vinnig gekopieer. Drukker se ink is op die klip aangebring en wit papier is daarop gelê. Toe die papier verwyder is, het dit 'n presiese kopie van die teks onthul - maar omgekeerd. Sedertdien is baie afskrifte of "faksimilees" gemaak met verskillende materiale. Die oppervlak van die klip het onvermydelik baie lae materiaal opgehoop wat van hierdie aktiwiteite oorgebly het, ondanks pogings om enige oorblyfsels te verwyder. Sodra dit uitgestal is, het die vet van duisende mensehande wat gretig was om die klip aan te raak, die probleem bygedra.

'N Geleentheid vir ondersoek en skoonmaak van die Rosetta -steen het ontstaan ​​toe hierdie beroemde voorwerp die middelpunt van die Krakende kodes uitstalling in The British Museum in 1999. Toe begin word met die verwydering van alles behalwe die oorspronklike, antieke materiaal, was die klip swart met wit letters. Namate die behandeling vorder, is die verskillende stowwe wat ontdek is, ontleed. Vet van menslike hantering, 'n laag carnaubawas uit die vroeë 1800's en drukkersink van 1799 is met katoenwolpies en seep, seep, asyn en gesuiwerde water verwyder. Uiteindelik is wit verf in die teks wat in 1981 aangebring is, wat tot nou toe as 'n beskermende laag gelaat is, verwyder met watte en gesuiwerde water. 'N Klein vierkantjie in die linker onderste hoek van die Steen se gesig is onaangeraak gelaat om die donker was en die wit vulsel aan te toon.

Links: Detail van die regterkant van die Rosetta Stone Regs: detail van die Rosetta Stone met Demotiese skrif. Die Rosetta -steen, 196 v.G.J., Ptolemaïese tydperk, 112,3 x 75,7 x 28,4 cm, Egipte (British Museum, Londen) (foto: Steven Zucker, CC BY-NC-SA 2.0).

The Stone het 'n donker grys-pienkerige toon met 'n pienk streep wat daardeur loop. Vandag kan u spore van 'n rooibruin in die teks sien. Hierdie materiaal is ontleed en 'n duidelike mineraal bekend as hidroksiapatiet, die kleur kan as gevolg van yster spore wees. Die mineraal is moontlik doelbewus toegedien, maar daar is geen bewys hiervan nie. Dit is nie deur deskundiges bekend dat hierdie stof as 'n pigment gebruik is nie, en ook nie as 'n basis vir skildery (grond) in antieke Egipte nie.

Vertaling van die demotiese teks

Bykomende hulpbronne:

A.K. Bowman, Egipte na die farao's: 332 vC – nC 642 Van Alexander tot die Arabiese verowering (Berkeley, University of California Press, 1996).

VOERTUIG. Andrews, Die Rosetta -steen (Londen, The British Museum Press, 1982).

VOERTUIG. Andrews en S. Quirke, The Rosetta Stone: faksimileetekening (Londen, The British Museum Press, 1988).

D.J. Thompson, “ Literacy and Power in Ptolemaic Egypt, ” Geletterdheid en krag in die antieke wêreld (Cambridge, Cambridge University Press, 1994), pp. 67–83.

D.J. Thompson, The Ptolemies and Egypt in Andrew Erkine (red.), 'N Metgesel vir die Hellenistiese wêreld (Oxford, Wiley-Blackwell, 2003), pp. 105–20.

G.A. Hölbl, Geskiedenis van die Ptolemaïese Ryk (Londen, Routledge, 2000).

R. Parkinson, Die Rosetta -steen (Londen, British Museum Press, 2005).

R. Parkinson, Krakende kodes: die Rosetta -steen en ontsyfering (Londen, The British Museum Press, 1999).


Inhoud

Die Egiptenare het na die Demotiese skrif verwys as sš n šˤ.t 'dokumentskryf', wat die geleerde van die 2de eeu, Clement van Alexandrië, επιστολογραφική (epistolographikē) 'briefskryf' genoem het, terwyl vroeë Westerse geleerdes, veral Thomas Young, dit vroeër as 'Enchorial Egyptian' genoem het. Die draaiboek is meer as duisend jaar lank gebruik, en gedurende hierdie tyd het 'n aantal ontwikkelingsfases plaasgevind. Dit word van regs na links geskryf en gelees, terwyl vroeëre hiërogliewe van bo na onder, van links na regs of van regs na links geskryf kan word.

Vroeë Demoties

Vroeë demotiese (dikwels na verwys deur die Duitse term Frühdemotisch) ontwikkel in Neder -Egipte tydens die latere deel van die 25ste dinastie, veral op stelee van die Serapeum by Saqqara. Dit dateer gewoonlik tussen 650 en 400 vC, aangesien die meeste tekste wat in Early Demotic geskryf is, dateer uit die 26ste dinastie en die daaropvolgende Persiese periode (die 27ste dinastie). Na die hereniging van Egipte onder Psametik I, het Demotic Abnormal Hieratic in Bo -Egipte vervang, veral tydens die bewind van Amasis, toe dit die amptelike administratiewe en regsskrif geword het. Gedurende hierdie tydperk is Demotic slegs gebruik vir administratiewe, regs- en kommersiële tekste, terwyl hiërogliewe en hiërarte voorbehou is vir ander tekste.

Middel (Ptolemaïs) Demoties

Middle Demotic (ongeveer 400–30 vC) is die stadium van skryf wat gedurende die Ptolemaïese tydperk gebruik is. Vanaf die 4de eeu vC het Demotic 'n hoër status beklee, soos blyk uit die toenemende gebruik daarvan vir literêre en godsdienstige tekste. Teen die einde van die 3de eeu vC was Grieks belangriker, aangesien dit die administratiewe taal van die land was. Demotiese kontrakte het die meeste van hul regskrag verloor, tensy daar in Grieks 'n aantekening was dat hulle by die owerhede geregistreer was.

Laat (Romeins) Demoties

Vanaf die begin van die Romeinse bewind van Egipte, is Demotic geleidelik minder gebruik in die openbare lewe. Daar is egter 'n aantal literêre tekste geskryf in Late Demotic (c.30 vC – 452  AD), veral vanaf die 1ste en 2de eeu nC, hoewel die hoeveelheid alle demotiese tekste teen die einde van die 2de eeu vinnig afgeneem het. In teenstelling met die manier waarop Latyn minderheidstale in die westelike deel van die Ryk uitgeskakel het en die uitbreiding van Grieks tot die uitsterwing van Frygië gelei het, het Grieks Demotic nie heeltemal vervang nie. [1] Daarna is Demotic slegs gebruik vir 'n paar ostraca, intekeninge op Griekse tekste, mummie -etikette en graffiti. Die laaste gedateerde voorbeeld van die Demotiese skrif is gedateer op 11 Desember 452 en bestaan ​​uit 'n graffito op die mure van die tempel van Isis op Philae.


Inhoud

Philae word deur talle antieke skrywers genoem, waaronder Strabo, [6] Diodorus Siculus, [7] Ptolemaeus, [8] Seneca, [9] Plinius die ouderling. [10] Dit was, soos die meervoudsnaam aandui, die benaming van twee klein eilande op 24 ° noordelike breedte, net bokant die eerste katarak naby Aswan (Egipties) Swenet "Handel" Ou Grieks: Συήνη). Groskurd [11] bereken die afstand tussen hierdie eilande en Aswan op ongeveer 100 km (62 myl).

Ondanks die feit dat dit die kleiner eiland was, was Philae proper, van die talle en skilderagtige ruïnes wat vroeër daar was, die interessanter van die twee. Voor die oorstroming was dit nie meer as 380 meter (1250 voet) lank nie en ongeveer 120 meter (390 voet) breed. Dit bestaan ​​uit syeniet: sy sye is steil en op hul kruine is 'n hoë muur gebou wat die eiland omring.

Aangesien daar gesê is dat Philae een van die begraafplase van Osiris was, was dit baie eerbiedig deur die Egiptenare in die noorde en die Nubiërs (in Grieks dikwels 'Ethiopiërs' genoem) in die suide. Dit word as goddeloos beskou vir alle behalwe priesters om daar te woon, en is gevolglik gesekwestreer en benoem as "die ontoeganklike" (Ou Grieks: ἄβατος). [12] [13] Daar is ook berig dat geen voëls daaroor gevlieg het nie en dat daar nie vis naby die oewers kom nie. [14] Dit was inderdaad die tradisies van 'n afgeleë tydperk, aangesien Philae in die tyd van die Ptolemaïese Koninkryk soveel gebruik gemaak het, deels deur pelgrims na die graf van Osiris, deels deur persone in sekulêre boodskappe, dat die priesters 'n versoekskrif aan Ptolemaeus VIII versoek het Physcon (170-117 vC) om openbare funksionarisse te verbied om ten minste daarheen te kom en op hul koste te woon.

In die negentiende eeu het William John Bankes die Philae -obelisk waarop hierdie versoekskrif gegraveer is, na Engeland geneem. Toe sy Egiptiese hiërogliewe vergelyk word met dié van die Rosetta -steen, het dit groot lig op die Egiptiese konsonantale alfabet gewerp.

Die eilande Philae was egter nie slegs heilige woonplekke nie, dit was ook die handelsentrums tussen Meroë en Memphis. Want die stroomversnelling van die katarak was in die meeste seisoene onuitvoerbaar, en die goedere wat tussen Egipte en Nubië uitgeruil is, is wederkerig geland en weer begin by Syene en Philae.

Die aangrensende granietgroewe lok ook 'n talle bevolking van mynwerkers en klipmesselaars, en vir die gemak van hierdie verkeer is 'n galery of pad in die rotse langs die oostelike oewer van die Nyl gevorm, waarvan gedeeltes nog bestaan.

Philae was ook opmerklik vir die unieke effekte van lig en skaduwee as gevolg van sy ligging naby die Kreefkring. Terwyl die son sy noordelike grens bereik, sak die skaduwees van die uitsteeklike kroonlyste en lyste van die tempels al hoe laer af teen die vlakke van die mure totdat die son die hoogste hoogte bereik het, die vertikale mure oorskadu is met donker skaduwees 'n treffende kontras met die felle lig wat alle omliggende voorwerpe verlig. [15]

Konstruksie Redigeer

Die opvallendste kenmerk van albei eilande was hul argitektoniese rykdom. Monumente van verskillende tydperke, wat strek van die farao's tot by die keisers, beslaan byna hul hele gebied. Die belangrikste strukture lê egter aan die suidpunt van die kleiner eiland.

Die oudste was 'n tempel vir Isis, gebou in die bewind van Nectanebo I gedurende 380-362 vC, wat van die rivier af deur 'n dubbele kolonnade genader is. Nekhtnebef was sy antieke Egiptiese koninklike titel en hy het die stigter farao geword van die dertigste en laaste inheemse dinastie toe hy Nepherites II afgesit en vermoor het.

Die ander ruïnes dateer meestal uit die Ptolemaïese koninkryk, veral met die bewind van Ptolemaeus II Filadelphus, Ptolemeus V Epiphanes en Ptolemeus VI Filometor (282-145 v.C.), met baie spore van Romeinse werk in Philae gewy aan Ammon -Osiris.

Voor die propyla was twee kolossale leeus in graniet, agter wat 'n paar obeliskies staan, elk 13 meter hoog. Die propyle was piramidaal van vorm en kolossaal in afmetings. Een staan ​​tussen die dromos en pronaos, die ander tussen die pronaos en die portiek, terwyl 'n kleiner een na die sekos of adyton lei. Op elke hoek van die adytum het 'n monolitiese heiligdom gestaan, die hok van 'n heilige havik. Van hierdie heiligdomme is die een nou in die Louvre, die ander in die Museum in Florence.

Agter die ingang van die hoofhof is klein tempels, waarvan een, toegewy aan Isis, Hathor, en 'n wye verskeidenheid gode wat verband hou met vroedvrou, bedek is met beelde wat die geboorte van Ptolemaeus Philometor voorstel, onder die figuur van die god Horus. Die verhaal van Osiris word oral op die mure van hierdie tempel voorgestel, en twee van die binnekamers daarvan is besonder ryk aan simboliese beelde. Op die twee groot profiele is Griekse inskripsies wat deursny en gedeeltelik vernietig is deur Egiptiese figure daaroor gesny.

Die monumente op albei eilande het inderdaad, bo alle ander in die Nylvallei, getuig van die voortbestaan ​​van suiwer Egiptiese kuns eeue nadat die laaste van die Farao's opgehou het om te heers. Groot moeite is gedoen om die beelde van hierdie tempel te vermink. Die slopingswerk kan in die eerste plek toegeskryf word aan die ywer van die vroeë Christene, en daarna aan die beleid van die Ikonoklaste, wat hulself by die Bisantynse hof bevoordeel het deur die vernietiging van heidense sowel as Christelike beelde . [ aanhaling nodig ] Dit is opmerklik dat beelde/ikone van Horus dikwels minder vermink word as die ander gravures. In sommige muurtonele, elke figuur en hiërogliewe teks behalwe dié van Horus en sy gevleuelde sonskyfvoorstelling is noukeurig deur die vroeë Christene uitgekrap. Dit is vermoedelik omdat die vroeë Christene 'n mate van respek vir Horus of die legende van Horus gehad het - dit kan wees omdat hulle parallelle tussen die verhale van Jesus en Horus gesien het (sien Jesus in vergelykende mitologie#Ou Egipte).

Die grond van Philae is sorgvuldig voorberei vir die ontvangs van sy geboue - gelykgemaak waar dit ongelyk was, en ondersteun deur metselwerk waar dit verkrummel of onseker was. Die westelike muur van die Groot Tempel en die ooreenstemmende muur van die dromos is byvoorbeeld ondersteun deur baie sterk fondamente wat onder die vooroorstroming van die water gebou is, en rus op die graniet wat in hierdie gebied die bedding vorm die Nyl. Hier en daar is trappe uit die muur gekap om die kommunikasie tussen die tempel en die rivier te vergemaklik.

Aan die suidelike uiteinde van die dromos van die Groot Tempel was 'n kleiner tempel, blykbaar opgedra aan Hathor, en ten minste die paar kolomme wat daar oorgebly het, word met die kop van die godin oortref. Die portiek bestaan ​​uit twaalf kolomme, vier voor en drie diep. Hul hoofstede verteenwoordig verskillende vorme en kombinasies van die palmtak, die doum -palmtak en die lotusblom. Hierdie, sowel as die beeldhouwerke op die kolomme, die plafonne en die mure is geverf met die helderste kleure, wat weens die droogte van die klimaat weinig van hul oorspronklike glans verloor het.

Faraoniese era Redigeer

Die antieke Egiptiese naam van die kleiner eiland het 'grens' beteken. As hul suidelike grens het die farao's van Egipte 'n sterk garnisoen gehou, en dit was ook 'n kaserne vir Griekse en Romeinse soldate op hul beurt.

Die eerste godsdienstige gebou op Philae was waarskynlik 'n heiligdom wat deur Farao Taharqa van die 25ste dinastie gebou is, wat waarskynlik aan Amun gewy is. [2] [16] [17] Hierdie struktuur is egter slegs bekend uit 'n paar blokke wat in latere geboue hergebruik is, wat volgens Gerhard Haeny vermoedelik oorgebring is vir hergebruik van strukture elders. [2] [18]

Die oudste tempel wat ongetwyfeld op die eiland gestaan ​​het, asook die eerste bewys van Isis-aanbidding daar, was 'n klein kiosk wat deur Psamtik II van die 26ste Dinastie gebou is. [18] [19]: 76–77 Dit is gevolg deur bydraes van Amasis II (26ste dinastie) en Nectanebo I (30ste dinastie). [16] [17] [18] [19]: 88,119–122 Van hierdie vroeë geboue oorleef slegs twee elemente wat deur Nectanebo I gebou is - 'n kiosk wat oorspronklik die voorportaal van die ou Isis -tempel was, en 'n poort wat later opgeneem is in die eerste pylon van die huidige tempel. [18] [19]: 119–122

Ptolemaïese era Redigeer

Meer as twee derdes van die oorlewende strukture van Philae is in die Ptolemaïese era gebou, waartydens die eiland 'n prominente pelgrimstog geword het, nie net vir Egiptenare en Nubiërs nie, maar ook vir pelgrims van so ver as Anatolië, Kreta en die Griekse vasteland. [2] [16] Sommige van hierdie pelgrims het hul teenwoordigheid gemerk met inskripsies op die tempelmure, insluitend stem -inskripsies bekend as proskynemata, sowel as ander soorte. Hieronder is opskrifte wat vier Romeine in 116 vC gelaat het, wat die oudste Latynse inskripsies in Egipte verteenwoordig. [16] [20]: 207

Saam met die verskillende bydraes van die Ptolemaïese heersers, ontvang Philae ook byvoegings van die Nubiese koning Arqamani, wat bygedra het tot die tempel van Arensnuphis en die mammisi, en sy opvolger Adikhalamani, wie se naam op 'n stela op die eiland gevind is. [16] [19]: 179 [20]: 161–162,173 Sommige kenners het hierdie toevoegings geïnterpreteer as tekens van samewerking tussen die Nubiese en Ptolemaïese regerings, maar ander beskou dit as 'n tydperk van die Nubiese besetting van die streek, wat waarskynlik moontlik is deur die opstand van Hugronafoor in Bo -Egipte. [16] [20]: 161-166 [19]: 179 [20]: 157,162,173

Romeinse era Redigeer

Die Romeinse era het 'n algehele afname in die pelgrimstog na Philae gemaak, veral uit die Middellandse See -streke, soos blyk uit die verminderde aantal inskripsies. [16] Tog was dit 'n belangrike heilige plek, veral vir Nubiërs, wat beide individuele pelgrims en amptelike afvaardigings van hul regering in Meroë bly besoek het. [16]

Verskeie Romeinse keisers het artistieke en argitektoniese bydraes tot Philae gelewer. Terwyl die meeste argitektoniese toevoegings tot die Julio-Claudiaanse dinastie dateer, het die eiland steeds bydraes tot sy tempels ontvang tot in die tyd van Caracalla, sowel as 'n drievoudige boog wat deur Diocletianus gebou is. [2] [21] In 298 nC het Diocletianus Romeinse gebied suid van die eerste katarak afgestaan ​​as deel van 'n ooreenkoms wat met die naburige Nobades gemaak is, en die grens teruggetrek het na ongeveer die gebied van Philae self. [16] [22] Die Kushitiese koning Yesebokheamani het in hierdie tydperk 'n pelgrimstog gemaak na Philae en het moontlik die Romeinse hegemonie oorgeneem. [16]

Tydens die Romeinse era was Philae die plek waar die laaste bekende inskripsie in Egiptiese hiërogliewe geskryf is, in 394 nC, en die laaste bekende Demotiese inskripsie, geskryf in 452. [23] [24]

Christelikheid Redigeer

Dit lyk asof die Christendom teen die vierde eeu in Philae teenwoordig was, en dit het saam met die tradisionele Egiptiese godsdiens bestaan. [2] Volgens die Koptiese hagiografie Die lewe van Aaron, die eerste biskop van Philae was Macedonius (getuig in die vroeë vierde eeu), wat na bewering die heilige valk op die eiland vermoor het, hoewel moderne kenners die historisiteit van hierdie verslag bevraagteken. [23] Teen die middel van die vyfde eeu dui 'n petisie van biskop Appion van Syene aan mede-keisers Theodosius II en Valentinianus III op die teenwoordigheid van verskeie kerke op die eiland wat saam met die heidense tempels funksioneer. [23]

Dit lyk asof tradisionele aanbidding in Philae ten minste in die vyfde eeu oorleef het, ondanks die anti-heidense vervolging van daardie tyd. Die historikus Priscus uit die vyfde eeu noem eintlik 'n verdrag tussen die Romeinse bevelvoerder Maximinus en die Blemmyes en Nobades in 452, wat onder meer toegang tot die kultusbeeld van Isis verseker het. [2] [16] [23]

Volgens die historikus Procopius uit die sesde eeu is die tempel amptelik in 537 nC deur die plaaslike bevelvoerder Narses the Persarmenian gesluit in ooreenstemming met 'n bevel van die Bisantynse keiser Justinianus I. [25] Hierdie gebeurtenis word konvensioneel beskou as die einde van die ou tydperk Egiptiese godsdiens. [26] Die belangrikheid daarvan is egter onlangs in twyfel getrek, na 'n groot studie deur Jitse Dijkstra wat beweer dat die georganiseerde heidendom in Philae in die vyfde eeu geëindig het, gebaseer op die feit dat die laaste opskrifte van 'n aktiewe heidense priesterskap daar dateer uit die 450's. [2] [23] Tog blyk dit dat die tradisionele godsdiens tot 'n mate in die sesde eeu gebly het, gebaseer op 'n versoekskrif van Dioscorus van Aphrodito aan die goewerneur van Thebaid uit 567. [22] [23] Die brief waarsku van 'n naamlose man (die teks noem hom 'eter van rou vleis') wat, behalwe dat hy huise geplunder en belastinginkomste gesteel het, na bewering die heidendom in 'die heiligdomme' herstel het, moontlik met verwysing na die tempels in Philae. [22] [23]

Philae het sy betekenis behou as 'n Christelike sentrum, selfs nadat dit as 'n heidense plek gesluit is. Vyf van sy tempels is omskep in kerke (waaronder die Tempel van Isis, wat aan Saint Stephen gewy is), en twee doelgeboude kerke is aan die noordekant van die eiland gebou. [23] [27]

1800's wysig

Die eiland Philae het in die 19de eeu baie aandag getrek. In die 1820's het Joseph Bonomi the Younger, 'n Britse Egiptoloog en museumkurator, die eiland besoek. So ook Amelia Edwards, 'n Britse romanskrywer in 1873–1874.

Die benadering deur water is nogal die mooiste. Op die vlak van 'n klein bootjie lyk dit asof die eiland met sy handpalms, sy kolonnades, sy pilare uit die rivier opkom soos 'n lugspieël. Gestapelde rotse omring dit aan weerskante, en die pers berge sluit die afstand af. Terwyl die boot nader tussen glinsterende rotse gly, styg die gebeeldhouwde torings hoër en selfs hoër teen die hemel. Hulle toon geen teken van ondergang of ouderdom nie. Alles lyk solied, statig, perfek. 'N Mens vergeet vir die oomblik dat iets verander word. As 'n geluid van antieke gesang langs die stil lug gedra word-as 'n optog van witkleurige priesters wat die gesluierde ark van die God omhoog dra, tussen die handpalms en pilare omdraai, moet ons dit nie vreemd vind nie.

Hierdie besoeke is slegs 'n klein voorbeeld van die groot belangstelling wat Brittanje in die Victoriaanse era vir Egipte gehad het. Gou het toerisme na Philae algemeen geword.


Ptolemeus se heerskappy en die Egiptiese priesterdom

Priesters het in antieke Egipte altyd 'n belangrike rol gespeel as bestuurders van die Egiptiese godsdiens. Toe Egipte egter deur die Ptolemeërs regeer word, het die rol van tempels en die Egiptiese priesterdom gegroei: godsdienstig, polities en ekonomies. Die Ptolemeërs was buitelandse heersers wat die ondersteuning van die priesters en tempels nodig gehad het om hul heerskappy te legitimeer. Op hul beurt het priesters die rol wat die farao's gehad het, eerbiedig en die voorregte wat hulle gekry het, geniet. Beide die Ptolemeërs en die priesters het mekaar nodig gehad om in Egipte te oorleef. Dit was hierdie verhouding wat 'n relatief stabiele reël in Grieks-Egipte ingelui het.

Die Griekse bewind in Egipte het begin met die aankoms van Alexander die Grote in 332 vC. [1] Tydens sy kort verblyf in Egipte beveel hy die herstel van tempels wat tydens die Persiese besetting vernietig is, as 'n manier om die guns van die Egiptiese priesterdom te verkry. [2] Nadat hy gesterf het en sy generaal, Ptolemeus I, die bewind oorgeneem het, het hy en sy afstammelinge van die Ptolemaïese dinastie voortdurend moeite gedoen om nuwe tempels te bou om die verhouding met die priesterskap te versterk. [3] Die Ptolemeërs het baie van die Egiptiese godsdienstige, kulturele en argitektoniese elemente tydens hul bewind behou, maar hulle het ook nuwe Griekse elemente bygevoeg, soos die Grieks/Egiptiese hibriede god Serapis, wat in die tyd van Ptolemeus I. geskep is. [4] Serapis kombineer die aspekte van die Griekse gode Zeus, Dionysos, Asklepios en die Egiptiese gode Apis en Osiris. [5] Alhoewel Serapis vreemde Griekse elemente in sy ontwerp gehad het, was hy gewild onder Egiptenare sowel as Grieke. [6] Daar was ook bevele wat priesters sou maak wat die verskillende heersers van Ptolemeus sou prys vir hul bydrae tot nuwe tempels en vir hul groot heerskappy oor Egipte. [7]

Boonop sou hierdie tipe dekrete ook dinastiese kultusse legitimeer, soos in die geval met die Canopus -besluit in 238 vC, wat die Ptolemaïese prinses Berenike tot 'n dinastiese kultusgodin verhef het. [8] Onder die Ptolemeërs het dinastiese kultusse wat die Ptolemaïese konings en koninginne aanbid het begin vermeerder. [9] Die opvallendste was die godin -kultus van Arsinoe II, gestig deur haar man Ptolemaeus II. [10] Haar suster Philotera het ook 'n kultus aan haar opgedra, en haar man Philadelphos het die kultus gewild gemaak deur muntstukke met ramhorings op haar portret te slaan, wat haar verbintenis met die god Amun aandui. [11] Nog nooit het dinastiese kultusse in Egipte verskyn nie en die kultusse het die aanbidding van die Ptolemaïese koninklike familie, wat die staat verteenwoordig het, gevestig. [12] Dit het lojaliteit onder die priesterskap en die burgers geskep en die Ptolemeërs se heerskappy oor Egipte versterk. [13]

Konings het vanaf die Ptolemeërs meer prominente rolle gespeel in godsdienstige aangeleenthede, soos in tempelkuns, waar hulle offers gebring het aan die gode langs hul koninklike mans. [14] Die teorie was dat die Ptolemaïse farao's dit gedoen het om die aanbidding en groei van dinastiese kultusse aan te moedig om hul heerskappy te legitimeer. [15] Koninginne van die Ptolemaïese heersers het meer betrokke geraak by godsdienstige administrasie as vorige Egiptiese dinastieë. [16] Hulle het begin om koninklike koningstitels te hê, wat selde aan koninginne in vroeëre dinastieë gegee is, wat hulle meer belangrik gemaak het vir die priesterskap. [17] Ptolemaïese koninginne, soos Berenike II, is saam met hul mans as gelykes in tempelkuns getoon. [18] Hulle het selfs die titel van priesteres gekry, wat hulle dieselfde rang gegee het as hulle mans wat as die hoëpriester van Egipte opgetree het. [19]

Alexander die Grote was die eerste van die Griekse konings wat in Memphis gekroon is, maar die Ptolemeërs het die tradisie voortgesit wat in die Ou Koninkryk begin het. [20] Hierdie tradisie verbind die nuwe heersers met die hoëpriesters in Memphis, wat toon dat hulle bereid was om na hul godsdienstige gesag te luister en die standhoudende tradisies van Egipte te handhaaf. [21] Die Ptolemeërs het ook voortgegaan met Alexander se strategie om direk verbind te wees met die Egiptiese god Amun, sowel as afstammelinge van die Griekse god Zeus. [22] Dit gee hulle nie net legitimiteit in die oë van sowel die Grieke as die Egiptenare nie, maar dit gee hulle ook mag in die oë van die Egiptiese priesterdom deur die vorige dinastiese tradisies voort te sit. [23] Die Ptolemeërs het hulself ook meer ingewikkelde koninklike titels begin gee ná die bewind van Ptolemeus III. [24] Hulle gebruik van die Egiptiese god Ptah, die god wat Amun as die god van die farao's vervang het, illustreer in hul titels hoe kragtig die priesterskap geword het deurdat die Ptolemeërs die Egiptiese godsdiens moes omhels. [25]

In Egipte voor Ptolemeus was die rol van die farao in die samelewing nie net van politieke gesag nie, maar ook van godsdienstige gesag. [26] Die farao het 'n goddelike status en word beskou as die "Seun van Re", die Egiptiese songod. [27] Hy funksioneer ook as hoëpriester by tempels. [28] Vanweë hul goddelike status sou farao's nie net betrokke wees by die oprigting van tempels nie, maar ook verantwoordelik wees vir die instandhouding van tempels en vir rituele offers vir die gode en deelname aan feeste. [29] Terwyl die farao's wel aan feeste en seremonies deelgeneem het, was baie van die heersers se godsdienstige verantwoordelikhede simbolies en sou die gewone tempeldienste deur tempelpriesters verrig word. [30] Farao's sou die gode ook simbolies 'n beeld gee van die godin Maat, wat "die waarheid, orde, balans, korrektheid, geregtigheid, kosmiese harmonie en ander eienskappe verteenwoordig het wat die verantwoordelikheid van die koning se rol presies beliggaam". [31]

Net soos Alexander die Grote, het die Ptolemeërs wat ná sy bewind gekom het, 'n beroep op die priesterskap van Egipte gedoen om hulle guns te verkry. [32] Die Ptolemeërs het deelgeneem aan die ritueel om op te offer aan die Egiptiese god Apis in Memphis, 'n ritueel wat baie belangrik was vir die priesterskap daar. [33] Die Ptolemaïese heersers het ook standbeelde van Egiptiese gode teruggebring wat deur die vorige heersers, die Perse, gesteel is om hulself as die beskermers van die Egiptiese godsdiens te versterk. [34] Die reeks Siriese oorloë is deur die Egiptiese priesterdom ondersteun, aangesien die militêre veldtogte hul godsdienstige afgode uit Persiese lande teruggebring het. [35] In 274 v.G.J. het Ptolemaeus II 'n fees gehou om die oorwinning van die Eerste Siriese Oorlog te vier, wat Egiptiese priesters uitgenooi het om fees te vier. [36] Die priesterskap en die Ptolemeërs was baie onderling verbind en was vir hul voortbestaan ​​van mekaar afhanklik. [37]

Die Ptolemeërs het ook tydens hulle regering nuwe tempels gebou om die Egiptiese priesterdom te paai. [38] Alexander bou 'n tempel opgedra aan Isis in Alexandrië, wat Ptolemeus I later voltooi het. [39] Ptolemaeus II was bekend vir die bou van die Isis-tempel in Philae, die Isistempel in Bahbeit el-Hagar en die Onuris-Shu-tempel in Sebennytos tydens sy bewind. [40] Sy seun, Ptolemeus III, was ook 'n produktiewe bouer, wat veral bekend was vir die bou van die Horus -tempel in Edfu. [41] Priesters sou ook die rykdom wat hulle met grondinkomste verdien het, gebruik om ook vir tempelbouwerk te betaal. [42] Die bou van die tempels, veral tydens die begin van die Ptolemaïese dinastie, was om bande met die priesterskap te ontwikkel en goeie verhoudings daarmee te vestig. [43]

In die Rosetta -steen is Ptolemeus V deur die priesters van Memphis geprys vir sy werk en bydraes vir die koninkryk. [44] Hulle bring eers eer aan sy familie deur hul koninklike titels en hul dade te noem voordat hulle Ptolemaeus V se werke noem. [45] Hy het “baie geld en baie graan aan die tempels van Egipte gegee”, sowel as om nuwe tempels te bou en belasting te verminder. [46] Hy het ook die skenkings van tempels vergroot en hulle toegelaat om die opbrengs wat hulle in tempellande verbou, te behou. [47] Hy het ook die uitgawes in die Egiptiese weermag verhoog "om te verseker dat die tempels en die mense wat in Egipte was veilig was" en het goedere vir die gode in Egiptiese tempels geskenk. [48] Ten slotte, as dank vir die vrygewigheid van Ptolemeus V, het die tempelpriesters 'n kultus ter ere van hom geskep, met tempelfeeste, offergawes en tempelkuns. [49] Die Rosetta -steen was 'n belangrike eerstehandse weergawe van hoe die Ptolemeërs en die Egiptiese priesterdom wedersydse waardering en respek vir mekaar gehad het, solank hulle albei hul pligte teenoor mekaar handhaaf. [50]

Hoëpriesters sou die farao verteenwoordig in tempelpligte, soos offerandes vir die gode en die was van godbeelde. [51] Hulle titel was die "eerste dienaar van god" en hulle is deur die farao aangestel. [52] Die posisie van hoëpriester het ook 'n oorerflike posisie geword, alhoewel daar pogings was om die gebruik te verbreek. [53] Hoëpriesters woon óf naby die tempel óf in die tempel self. [54] Onder die hoëpriesters was deeltydse priesters wat van die tempel af gewoon het. [55] Beide soorte priesters sou egter vir hul dienste betaal word deur die voedseloffers wat aan die gode van die tempel gegee is en deur grond wat aan tempels toegestaan ​​is. [56] Saam met die priesters was daar ander beroepe binne die tempelsisteem. [57] Boere, herders en byeboere het die tempel van voedsel en offerdiere voorsien deur grond te besit wat deur die tempel besit word. [58] Skrifgeleerdes en klerke was belangrike beroepe vir die tempelbestuur en ambagsmanne sou kuns vir die tempels en as offerandes vir die gode voorsien. [59] Diegene wat hul dienste en goedere aan die tempels aangebied het, sou in ruil daarvoor offergawes ontvang wat aan die tempel gegee is, of sommige van hul eie goedere, soos graan, sou hulle vir hulself kon bewaar. [60]

Priesters sou grond aan boere verhuur en sou meet hoeveel grond beskikbaar sou wees vir voedselproduksie deur die Nilometers by die tempels te gebruik om die vlak van die Nyl te kontroleer. [61] Werkers wat by die tempels in diens was, sou help met besproeiing deur die bou van kanale, asook om te help met die oes op tempellande. [62] Die tempels was nie net belangrik in terme van die godsdienstige samelewing nie, maar dit was ook 'n belangrike deel van Egipte se ekonomie en sosiale struktuur, en daarom wou die Ptolemeërs goeie verhoudings met die priesterskap bou. [63] Om hierdie rede het heersers gedurende die Ptolemaïese tydperk meer grond vir hul tempels toegestaan, wat meer uitbreidings nodig gehad het om tempelwerkers te voed. [64] Tempels was ook gewilde plekke vir die mense van Egipte. [65] Tempelfeeste het gedien as ontmoetingsplekke vir gemeenskappe, sowel as plekke om orakels te soek, en mediese hulp. [66] Tempels dien ook as 'n toevlugsoord vir diegene wat aan die wet wou ontsnap en vir diegene wat hulself wou toewy aan hul geloof. [67]

Tempels was ook 'n leerinstelling. [68] In groot tempels was daar 'n afdeling genaamd die "Huis van die Lewe" waar skrifgeleerdes tekste sou skep en kopieer. [69] 'N Menigte vakke is in tempelbiblioteke oorgedra en bestudeer: "mitologie, liturgie, ikonografie, rekenkunde, meetkunde, regte, medisyne, sterrekunde, die interpretasie van drome, die studie van die Nyl", sowel as die "geografie, topografie, geskiedenis en filologie ”van Egipte. [70] Gedurende die Ptolemaïese tydperk sou priesters ook Griekse geleerdes raadpleeg om by te dra tot hul groot verskeidenheid kennis. [71] Dit was tydens die regering van die Ptolemeërs dat priesters begin het om jaarliks ​​in sinodes te vergader waar hulle politiek, godsdiens en godsdienstige kultusse met politici bespreek het. [72] 'N Hoëpriester se funksie was ook dat hy 'n verteenwoordiger van die Egiptiese volk aan die gode was, 'n reg wat hom deur die farao verleen is. [73]

Die Griekse filosowe en wetenskaplikes het positief gedink aan die Egiptiese geestelikes. [74] Die Egiptiese priesterdom word beskou as '' 'n bron van die wetenskappe, wysheid en filosofie, en selfs 'n onvergelykbare model van toewyding en moraliteit '. [75] Onderwerpe wat verband hou met die Egiptiese wetenskappe, godsdiens en filosofie kan in die Alexandria -museum gevind word, wat illustreer dat Griekse intellektuele 'n belangrike belangstelling in die Egiptiese priesterdom gehad het. [76] Dit was veral belangrik in die verhouding tussen die Ptolemeërs en die priesterskap, aangesien hierdie respek vir die Egiptiese geestelikes ook aan die Griekse heersers oorgedra is en die Egiptiese priesterskap 'n gunstige voordeel gebied het, sowel by die Griekse elite as by die Ptolemeërs. [77]

Daar kan ook geargumenteer word dat die Egiptiese priesterskap die belangrikste bydraers en bewaarders van die Egiptiese kultuur was. [78] Dit was die Egiptiese godsdienstige stelsel, met sy tempels en priesterskap, wat die Egiptenare verenig het tot 'n gemeenskaplike kultuur, ondanks die heerskappy van 'n vreemde Griekse mag. [79] Die priesterskap self het ook ekonomiese en politieke mag gehad. [80] Hulle was goed georganiseer met hul eie tempels en hiërargieë, en hulle tempels het dikwels die sentrums geword van metropoleis nomes. [81] Die geestelikes het nie net die grond rondom die tempels besit nie, maar het ook 'n belangrike rol gespeel in 'die handhawing van teologiese opvoeding en skriftradisies, die beoefening van die wetenskappe, wiskunde en medisyne'. [82] Die Ptolemeërs self het ook Egiptiese priesters in die posisies van koninklike skrifgeleerdes in die administrasie van die dinastie toegewys, net soos in die geval van Petosiris, 'n Egiptiese hoëpriester wat in daardie posisie verlig is. [83] Petrosiris het ook gedien as die koninklike sekretaris, as administrateur van die hoogste nomes en as administrateur van die Egiptiese god Thoth. [84] Hy het persoonlik die farao geantwoord en Petrosiris se voorbeeld illustreer die krag wat individuele priesters en hul administrasie gehad het om hul verhouding met die elite te vorm. [85]

Die priesters was ook gewild onder die inheemse Egiptenare. Die Egiptiese boere was wantrouig teenoor die Griekse owerhede en die priesterskap, wat hulle grond nie kon versorg nie, het die boere die geleentheid gebied om hulle grond te bewerk. [86] Priesters met 'n laer status het ook Griekse sake -eienaars as huurhulp gedien, net soos hul boerderygenote. [87] In een geval het 'n priester vir 'n olievervaardiger gewerk, en in 'n ander geval 'n priester as 'n eselbestuurder. [88] Priesters kan beide dien as hoë administrateurs en as dienslewering, wat aantoon dat hulle verskeie rolle in die samelewing speel. [89] Die verhouding tussen die priesterskap, die boer en die heersende klas was 'n veelvlakkige verhouding.

Die priesterskap was nie altyd 'n passiewe voorstander van die Ptolemaïese heerskappy nie. Alhoewel daar aangevoer word dat hul bondgenootskap met die Ptolemeërs gehelp het om die inheemse Egiptiese bevolking te kalmeer en hulle nuwe trou aan die Griekse heersers te vergemaklik, was die Egiptiese geestelikes ook verantwoordelik vir opstand teen die Ptolemeërs. [90] In 'n noemenswaardige voorbeeld, het die priesterskap in Thebe tydens die bewind van Ptolemeus IX Soter II in opstand gekom teen die Ptolemeërs en probeer om sy eie aparte koninkryk te vorm, net om te verslaan en deur die Ptolemeërs die priesterskap af te breek. [91]

Selfs met af en toe opstand, het die priesters en hulle administrasie regsbeskerming gekry onder die Ptolemeus. [92] Daar was dekrete wat beloof het "dat die heilige grond en die inkomste van die heiligdomme die eiendom van die tempels sal bly, en dat niemand die reg sal hê om die lande, die bestuur daarvan of die heilige inkomste toe te eien nie." [93] Boonop is die priesters ook beskerm teen diewe wat tempelartikels, marteling en die “bochten van heilige lande of inkomste uit tempels en godsdienstige verenigings” wou steel. [94] Laastens beskerm die dekrete ook priesters met terugwerkende krag vir geringe misdade. [95] Die burokrate het egter steeds hul mag benut en het die priesterskap onderwerp aan “beslaglegging op koninklike en heilige grond, afpersing van geld (insluitend deur marteling), bydraes wat vir persoonlike voordeel ingesamel is, onwettige aanwending van behuising, die eis van voorrade ten behoewe van die amptenaar , insluitend huisdiere, fyn lap of bote, en die organisasie van die privaat regstelsel wat op willekeurige arrestasie gebaseer is. ”[96] In die dokument, Die 'recluses' van die Great Serapeum in Memphis, het 'n groep Serapis -toegewydes by die Serapeum gebly, waar hulle tempeltake verrig het. [97] Maar soos aangetoon in die brief aan die stragtegos, die plaaslike goewerneur, is die toegewydes deur die tempelskoonmakers aangeval met klippe en stokke. [98] Die man wat die brief neergepen het, het vermoed dat hulle geslaan is omdat hulle Grieks was en gevra het dat geregtigheid moes geskied, aangesien die laaste keer dat hy gevra het, niks gedoen is nie. [99] Geweld in tempels was 'n baie werklike situasie en die goewerneurs en ander regeringsamptenare het nie altyd klagtes opgelos nie. [100] Ongeregtighede soos hierdie het spanning veroorsaak tussen die Griekse elite en die Egiptiese priesterklas, wat hulle tot mededingers van grond, goedere en hulpbronne gemaak het. [101]

Vir al sy ondersteuning deur die farao's en elite, het die mag van die Egiptiese priesterdom egter begin afneem in die Ptolemaïese era. [102] Die Ptolemaïese konings het meer mag oor tempels gehad as die priesterskap, wat tradisioneel onder hulle sorg was. [103] Tempels self het in verwaarlosing begin raak, en het toenemend meer herstelwerk nodig gehad. [104] Privaat eienaarskap van gewildheid onder die Ptolemeërs word, net soos migrasie na meer stedelike gebiede, wat die priesterskap met minder grond en minder kleinboere oorlaat om hul grond te besit. [105] Terwyl dit die Egiptiese priesterdom in 'n kwesbare toestand gelaat het, het die Grieke hul mag in Ptolemeus Egipte behou en die agteruitgang van die mag van die Egiptiese priesterskap het tot in die Romeinse era voortgeduur. [106]

Die Ptolemaïese era was gegrond op die konsep van wedersydse vennootskap tussen heerser en die Egiptiese priesterdom. Die priesterskap was die middelpunt van die Egiptiese samelewing en as die Ptolemeërs lang lewensduur vir hul dinastie wou hê, moes hulle die priesterskap versoen. Hulle het dit gedoen deur tempels te bou en Egiptiese tradisies aan te neem, wat die priesterskap toon dat hulle die orde van die Egiptiese kultuur en samelewing respekteer. [107] In ruil daarvoor handhaaf Egiptiese priesters dinastiese kultusse, die Egiptiese ekonomie en hul pligte as priesters om die stof van die Egiptiese samelewing bymekaar te hou en respek te betoon vir hul nuwe heersers. [108] Terwyl die verhouding tussen priesters en die Ptolemeërs aan die einde van die dinastie ontrafel het, was dit die ruggraat van die Ptolemeus -regering in Egipte. [109]

  1. Arnold Dieter, Lanny Bell, Ragnhild Bjerre Finnestad, Gerhard Haeny, Byron E. Shafer. Tempels van Antieke Egipte. Geredigeer deur Byron E. Shafer. Cornell University Press: New York, 1997.
  2. Austin, Michel M. Die Hellenistiese wêreld van Alexander tot die Romeinse verowering: 'n seleksie van antieke bronne in vertaling. Cambridge University Press, 2006.
  3. Bingen, Jean. Hellenistiese Egipte: monargie, samelewing, ekonomie, kultuur. Geredigeer deur Roger S. Bagnall. University of California Press, Berkeley en Los Angeles, 2007.
  4. Holbl, Gunther. 'N Geskiedenis van die Ptolemaïese ryk. Vertaal deur Tina Saavedra. Routledge Ltd, New York, 2001.
  5. S. Simpson, Demotiese grammatika in die Ptolemaïese heilige dekrete, “The Rosetta Stone ”, vertaal deur R.S. Simpson, (Oxford, Griffith Institute, 1996), pp. 258-71, http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/articles/r/the_rosetta_stone_translation.aspx.
  6. Wilkinson, Richard H. Die volledige tempels van antieke Egipte. Thames & Hudson Inc., New York, 2000.

[1] Richard H. Wilkinson, Die volledige tempels van antieke Egipte, (Thames & Hudson Inc., New York, 2000), 27.

[4] Richard H. Wilkinson, Die volledige tempels van antieke Egipte, (Thames & Hudson Inc., New York, 2000), 85.

[7] Richard H. Wilkinson, Die volledige tempels van antieke Egipte, (Thames & Hudson Inc., New York, 2000), 87.

[9] Gunther Holbl, 'N Geskiedenis van die Ptolemaïese Ryk, vertaal deur Tina Saavedra, (Routledge Ltd, New York, 2001), 95.

[10] Gunther Holbl, 'N Geskiedenis van die Ptolemaïese Ryk, vertaal deur Tina Saavedra, (Routledge Ltd, New York, 2001), 101-102.

[11] Gunther Holbl, 'N Geskiedenis van die Ptolemaïese Ryk, vertaal deur Tina Saavedra, (Routledge Ltd, New York, 2001), 103.

[12] Gunther Holbl, 'N Geskiedenis van die Ptolemaïese Ryk, vertaal deur Tina Saavedra, (Routledge Ltd, New York, 2001), 95.

[14] Arnold Dieter, Lanny Bell, Ragnhild Bjerre Finnestad, Gerhard Haeny, Byron E. Shafer, Tempels van Antieke Egipte, geredigeer deur Byron E. Shafer, (Cornell University Press: New York, 1997), 229.

[15] Arnold Dieter, Lanny Bell, Ragnhild Bjerre Finnestad, Gerhard Haeny, Byron E. Shafer, Tempels van Antieke Egipte, geredigeer deur Byron E. Shafer, (Cornell University Press: New York, 1997), 231.

[16] Gunther Holbl, 'N Geskiedenis van die Ptolemaïese Ryk, vertaal deur Tina Saavedra, (Routledge Ltd, New York, 2001), 85.

[20] Gunther Holbl, 'N Geskiedenis van die Ptolemaïese Ryk, vertaal deur Tina Saavedra, (Routledge Ltd, New York, 2001), 77-78.

[21] Gunther Holbl, 'N Geskiedenis van die Ptolemaïese Ryk, vertaal deur Tina Saavedra, (Routledge Ltd, New York, 2001), 78.

[22] Gunther Holbl, 'N Geskiedenis van die Ptolemaïese Ryk, vertaal deur Tina Saavedra, (Routledge Ltd, New York, 2001), 78-79.

[24] Gunther Holbl, 'N Geskiedenis van die Ptolemaïese Ryk, vertaal deur Tina Saavedra, (Routledge Ltd, New York, 2001), 80.

[26] Richard H. Wilkinson, Die volledige tempels van antieke Egipte, (Thames & Hudson Inc., New York, 2000), 86.

[27] Richard H. Wilkinson, Die volledige tempels van antieke Egipte, (Thames & Hudson Inc., New York, 2000), 88.

[28] Richard H. Wilkinson, Die volledige tempels van antieke Egipte, (Thames & Hudson Inc., New York, 2000), 89.

[29] Richard H. Wilkinson, Die volledige tempels van antieke Egipte, (Thames & Hudson Inc., New York, 2000), 86.

[31] Richard H. Wilkinson, Die volledige tempels van antieke Egipte, (Thames & Hudson Inc., New York, 2000), 88.

[32] Gunther Holbl, 'N Geskiedenis van die Ptolemaïese Ryk, vertaal deur Tina Saavedra, (Routledge Ltd, New York, 2001), 81.

[38] Gunther Holbl, 'N Geskiedenis van die Ptolemaïese Ryk, vertaal deur Tina Saavedra, (Routledge Ltd, New York, 2001), 86.

[39] Gunther Holbl, 'N Geskiedenis van die Ptolemaïese Ryk, vertaal deur Tina Saavedra, (Routledge Ltd, New York, 2001), 85.

[40] Gunther Holbl, 'N Geskiedenis van die Ptolemaïese Ryk, vertaal deur Tina Saavedra, (Routledge Ltd, New York, 2001), 86-87.

[41] Gunther Holbl, 'N Geskiedenis van die Ptolemaïese Ryk, vertaal deur Tina Saavedra, (Routledge Ltd, New York, 2001), 87.

[42] Gunther Holbl, 'N Geskiedenis van die Ptolemaïese Ryk, vertaal deur Tina Saavedra, (Routledge Ltd, New York, 2001), 90.

[43] Gunther Holbl, 'N Geskiedenis van die Ptolemaïese Ryk, vertaal deur Tina Saavedra, (Routledge Ltd, New York, 2001), 87-88.

[44] R.S. Simpson, Demotiese grammatika in die Ptolemaïese heilige dekrete, “The Rosetta Stone ”, vertaal deur R.S.Simpson, (Oxford, Griffith Institute, 1996), pp. 258-71, http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/articles/r/the_rosetta_stone_translation.aspx.

[51] Richard H. Wilkinson, Die volledige tempels van antieke Egipte, (Thames & Hudson Inc., New York, 2000), 87.

[52] Richard H. Wilkinson, Die volledige tempels van antieke Egipte, (Thames & Hudson Inc., New York, 2000), 92.

[54] Richard H. Wilkinson, Die volledige tempels van antieke Egipte, (Thames & Hudson Inc., New York, 2000), 91.

[57] Richard H. Wilkinson, Die volledige tempels van antieke Egipte, (Thames & Hudson Inc., New York, 2000), 92.

[61] Arnold Dieter, Lanny Bell, Ragnhild Bjerre Finnestad, Gerhard Haeny, Byron E. Shafer, Tempels van Antieke Egipte, geredigeer deur Byron E. Shafer, (Cornell University Press: New York, 1997), 232.

[64] Arnold Dieter, Lanny Bell, Ragnhild Bjerre Finnestad, Gerhard Haeny, Byron E. Shafer, Tempels van Antieke Egipte, geredigeer deur Byron E. Shafer, (Cornell University Press: New York, 1997), 233.

[65] Arnold Dieter, Lanny Bell, Ragnhild Bjerre Finnestad, Gerhard Haeny, Byron E. Shafer, Tempels van Antieke Egipte, geredigeer deur Byron E. Shafer, (Cornell University Press: New York, 1997), 236.

[68] Arnold Dieter, Lanny Bell, Ragnhild Bjerre Finnestad, Gerhard Haeny, Byron E. Shafer, Tempels van Antieke Egipte, geredigeer deur Byron E. Shafer, (Cornell University Press: New York, 1997), 228.

[69] Otto, Priester und Tempel [n.130], 1: 87-90, aangehaal in Arnold, Dieter, Lanny Bell, Ragnhild Bjerre Finnestad, Gerhard Haeny, Byron E. Shafer, Tempels van Antieke Egipte, geredigeer deur Byron E. Shafer, (Cornell University Press, New York, 1997), 228.

[70] Arnold Dieter, Lanny Bell, Ragnhild Bjerre Finnestad, Gerhard Haeny, Byron E. Shafer, Tempels van Antieke Egipte, geredigeer deur Byron E. Shafer, (Cornell University Press: New York, 1997), 228.

[73] Arnold Dieter, Lanny Bell, Ragnhild Bjerre Finnestad, Gerhard Haeny, Byron E. Shafer, Tempels van Antieke Egipte, geredigeer deur Byron E. Shafer, (Cornell University Press: New York, 1997), 229.

[74] Jean Bingen, Hellenistiese Egipte: monargie, samelewing, ekonomie, kultuur, geredigeer deur Roger S. Bagnall, (University of California Press: Berkeley en Los Angeles, 2007), 245.

[78] Jean Bingen, Hellenistiese Egipte: monargie, samelewing, ekonomie, kultuur, geredigeer deur Roger S. Bagnall, (University of California Press: Berkeley en Los Angeles, 2007), 246.

[79] Jean Bingen, Hellenistiese Egipte: monargie, samelewing, ekonomie, kultuur, geredigeer deur Roger S. Bagnall, (University of California Press: Berkeley en Los Angeles, 2007), 247.

[84] Jean Bingen, Hellenistiese Egipte: monargie, samelewing, ekonomie, kultuur, onder redaksie van Roger S. Bagnall, (University of California Press: Berkeley en Los Angeles, 2007), 218.

[86] Jean Bingen, Hellenistiese Egipte: monargie, samelewing, ekonomie, kultuur, geredigeer deur Roger S. Bagnall, (University of California Press: Berkeley en Los Angeles, 2007), 224-225.

[87] Jean Bingen, Hellenistiese Egipte: monargie, samelewing, ekonomie, kultuur, onder redaksie van Roger S. Bagnall, (University of California Press: Berkeley en Los Angeles, 2007), 227.

[90] Jean Bingen, Hellenistiese Egipte: monargie, samelewing, ekonomie, kultuur, geredigeer deur Roger S. Bagnall, (University of California Press: Berkeley en Los Angeles, 2007), 196-197.

[91] Jean Bingen, Hellenistiese Egipte: monargie, samelewing, ekonomie, kultuur, geredigeer deur Roger S. Bagnall, (University of California Press: Berkeley en Los Angeles, 2007), 197.

[96] Jean Bingen, Hellenistiese Egipte: monargie, samelewing, ekonomie, kultuur, onder redaksie van Roger S. Bagnall, (University of California Press: Berkeley en Los Angeles, 2007), 199.

[97] Michel M Austin, Die Hellenistiese wêreld van Alexander tot die Romeinse verowering: 'n seleksie van antieke bronne in vertaling, (Cambridge University Press, 2006), 434.

[98] Michel M Austin, Die Hellenistiese wêreld van Alexander tot die Romeinse verowering: 'n seleksie van antieke bronne in vertaling, (Cambridge University Press, 2006), 434-435.

[101] Jean Bingen, Hellenistiese Egipte: monargie, samelewing, ekonomie, kultuur, onder redaksie van Roger S. Bagnall, (University of California Press: Berkeley en Los Angeles, 2007), 199.

[102] Jean Bingen, Hellenistiese Egipte: monargie, samelewing, ekonomie, kultuur, geredigeer deur Roger S. Bagnall, (University of California Press: Berkeley en Los Angeles, 2007), 252.

[106] Jean Bingen, Hellenistiese Egipte: monargie, samelewing, ekonomie, kultuur, geredigeer deur Roger S. Bagnall, (University of California Press: Berkeley en Los Angeles, 2007), 253.

[107] Gunther Holbl, 'N Geskiedenis van die Ptolemaïese Ryk, vertaal deur Tina Saavedra, (Routledge Ltd, New York, 2001), 78-86.

[108] Richard H. Wilkinson, Die volledige tempels van antieke Egipte, (Thames & Hudson Inc., New York, 2000), 87-92.

[109] Jean Bingen, Hellenistiese Egipte: monargie, samelewing, ekonomie, kultuur, geredigeer deur Roger S. Bagnall, (University of California Press: Berkeley en Los Angeles, 2007), 253.


Antieke Egipte onder Cleopatra VII: Laaste van die Ptolemeërs

Standbeeld van 'n Ptolemaïese koningin – beslis Cleopatra VII, Egiptiese Ptolemaïese periode, via The Metropolitan Museum of Art, New York City

Die agteruitgang van Ptolemaïese Egipte het 'n hoogtepunt bereik met Cleopatra VII - dit wil sê die Gewoonlik word na Cleopatra in die populêre kultuur verwys sonder haar nommer. Dit is min bekend dat daar ses voor en een met dieselfde naam was. Dit, soos die vele ander weglatings en onheilspellendes in Hollywood, verduister die historiese persoon. Maar sy is met rede die bekendste lid van die House of Ptolemy.

In haar jeug was sy getroud met haar broer, 'n gebruik wat algemeen geword het onder die Ptolemeërs van die laat periode. Die huwelik tussen broers en susters het ou oorsprong in Egipte, maar dit is in Griekeland met afkeer beskou. Op hierdie manier het hulle skerp gebreek met hul voorvaders. Die broers en susters het 'n tyd lank as mede-farao's regeer, en ná 'n paar twis en sluipmoorde is Cleopatra as die enigste monarg grootgemaak.

Tydens haar bewind het sy die reputasie gekry dat sy werklik omgee vir haar onderdane. Cleopatra was 'n veelhoek. Sy was die eerste Ptolemaïese heerser wat eintlik Egipties praat, en daarvoor was sy geliefd. Cleopatra word beskou as die fisiese reïnkarnasie van Isis. En hoewel sy waarskynlik nie pragtig was in die tradisionele sin nie, soos Plutarch so delikaat stel, het sy 'n 'onweerstaanbare sjarme'.

Dit was bekend dat sy seks as 'n instrument in diplomatieke betrekkinge gebruik het. En in 'n tyd toe die guns van die Romeinse leiers noodsaaklik was om die mag in Egipte te behou, het Cleopatra haar sjarme verstandig verwerk. Sy het altesaam vier kinders tussen twee beroemde Romeinse staatsmanne gehad.

Kiekie van Invicta History Documentaries

Haar eerste kind was Caesarion, die seun van Julius Caesar. Hierdie seun het die band tussen Rome en Alexandrië verseker. Hy verseker Cleopatra se blywende heerskappy oor Egipte. Nadat Julius Caesar vermoor is, het Cleopatra egter gekoppel aan die Romeinse generaal Marc Antony. Saam het die egpaar drie kinders gehad: 'n tweeling en 'n seun en 'n meisie, Alexander Helios en Cleopatra Selene, en 'n tweede seun met die naam Ptolemaeus Philadelphus.

Maar ongelukkig het Cleo haar weddenskappe op die verkeerde generaal geplaas. Octavianus, die aangenome seun van Julius Caesar, wat die eerste Augustus van die Romeinse Ryk sou word, verslaan die egpaar tydens die Slag van Actium in 31 vC. Cleopatra het deur slanggif gely en haar vier kinders agtergelaat. Hierdie gebeurtenis was die definitiewe einde van Ptolemaïese Egipte.

Octavianus, nou keiser Augustus, het beheer oor Egipte en al die oorblywende buitelandse besittings oorgeneem. Hy het Caesarion onmiddellik laat vermoor. Hy het Cleopatras se ander drie kinders as trofeë na Rome teruggebring. Enige rekord van Ptolemaeus Philadelphus se lot is mettertyd verlore. Alexander Helios is vroeg in Italië oorlede. En Cleopatra Selene is aan 'n Numidiaanse koning verpand as 'n teken van welwillendheid van die Romeine.

Baie van die Ptolemaïese burokrasie en infrastruktuur is gedurende die Romeinse tydperk in plek gelaat. En vir die meeste gewone Egiptenare het elkeen wat in Alexandrië regeer het in elk geval nie 'n groot verskil aan hul lewens gemaak nie.