Artikels

Wet op Arbeidswet

Wet op ArbeidswetWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Die Swart Dood het drie jaar in Engeland geduur. Geskiedkundiges skat dat tussen 30% en 50% van die Engelse bevolking aan die siekte gesterf het. Hierdie dramatiese verlies aan bevolking het gelei tot groot veranderinge. Die velde is ongesaai en ongesny gelaat. Diegene wat nie aan die pes gesterf het nie, loop die gevaar om van die honger dood te gaan.

Voedseltekorte het ook baie hoër pryse tot gevolg gehad. Die kleinboere, wat ekstra geld nodig gehad het om hul gesinne te voed, het hoër lone geëis. Die grondeienaars, wat desperaat gebrek het aan arbeid, het dikwels ingestem tot hierdie looneise. Die grondeienaars was bekommerd dat as hulle weier, hul werkers sou weghardloop en 'n werkgewer kry wat bereid was om hierdie hoër lone te betaal.

In 1348 betaal Ralph, graaf van Stafford en John Giffard hul plaasarbeiders een sent per dag. Teen 1350 moes hulle dit tot twee sent per dag verhoog. Ander plaaslike grondeienaars betaal drie sent per dag. John Giffard het die graaf van Stafford gewaarsku dat die gevaar bestaan ​​dat die slawe Yalding sou verlaat in 'n poging om hoër lone te bekom.

Grondeienaars soos die graaf van Stafford het by Edward III gekla dat hulle hierdie hoër lone moes betaal. Die grondeienaars was ook bekommerd oor die kleinboere wat in die land rondbeweeg en op soek was na beter werksgeleenthede. In 1351 het die Parlement besluit om die Statuut van Arbeiderswet aan te neem. Hierdie wet maak dit onwettig vir werkgewers om lone te betaal bo die vlak wat in 1346 aangebied is.

Sommige werkgewers, wat werklik tekort skiet aan werkers, was geneig om die wet te ignoreer. Dit was veral die geval met werkgewers wat in dorpe woon. Sommige vrymanne wat baie vaardighede gehad het, soos timmermanne en messelaars, het hul dorpe begin verlaat. Diensknegte het kwaad geword toe hulle hoor van die lone wat mense in dorpe verdien. Sommige diensknegte het selfs na die stede gehardloop in 'n poging om hoër lone te kry. Groot getalle diensknegte het na Londen gegaan. Die meeste van hierdie slawe kon slegs ongeskoolde handwerk vind. Teen 1360 woon meer as 40 000 mense in Londen.

As die slawe gevang is, is hulle teruggeneem na hul dorp en gestraf. Dit was moeilik vir die here van die herehuis om hulle te hard te straf. Teregstelling, gevangenisstraf en verminking het die tekort aan arbeid net vererger, daarom was die howe meer geneig om die slawe met 'n boete te straf. Soms is vlugtelinge op die voorkop gebrandmerk. Die res van die diendes se tiendegroep is ook beboet omdat hulle hom of haar nie verhinder het om weg te hardloop nie.

Dat elke man en vrou van ons koninkryk van Engeland ... wat liggaamlik is en jonger as sestig jaar is, nie uit die handel leef nie of 'n vaste vaartuig of eie land uitoefen ... lone ... wat betaal is in die twintigste jaar van ons regering van koning Edward III (1346).

(B) John Gower, besit 'n groot plaas in Kent (ongeveer 1360)

Die herder en die koeienman eis nou meer lone as die balju. Hulle werk min, trek aan en voed soos hulle beter, en die ondergang staar ons in die gesig.

(C) Henry Knighton, Kroniek (c. 1355)

Die koning het 'n kennisgewing na die provinsies gestuur dat arbeiders nie meer moes ontvang as wat hulle in die verlede ontvang het nie ... het hulle gevra, en daarom het hy 'n keuse gehad, óf om sy gewasse te verloor of om hul hebsug te bevredig.

(D) William Langland, Piers Ploughman (c. 1365)

Werkers vervloek die koning en sy hele parlement ... wat sulke wette maak om die arbeider in die steek te hou.

(E) J. F. C. Harrison, Die gewone mense (1984)

As 'n dienskneg vir 'n jaar en 'n dag in 'n stad onopgeëis woon en as 'n burger in die gemeenskap of gilde van die stad ontvang word, is hy daardeur vrygelaat.

1. Gee soveel moontlik redes waarom arbeiders in 1350 hoër lone geëis het.

2. Gee soveel moontlik redes waarom grondeienaars in 1350 hoër lone betaal het.

3. Lees paragrawe 3 en 4 en bron A. (a) Wat was die Wet op Arbeidswet? (b) Waarom het die Parlement die Wet op Arbeidswet aanvaar?

4. Lees paragraaf 5 en bron E. Waarom het dorpe na 1350 groter geword?

5. Lees bronne B, C en D. Het hierdie mans saamgestem of verskil van die Statuut van Arbeidswet?

6. Skryf 'n debat tussen John Gower en William Langland oor die Statute of Laborers 'Act.


Statute arbeid

Ons redakteurs gaan na wat u ingedien het, en bepaal of hulle die artikel moet hersien.

Statute arbeid, onbetaalde werk aan openbare projekte wat deur die wet vereis word. Onder die Romeinse Ryk het sekere klasse van die bevolking persoonlike dienste aan die staat of aan private eienaars verskuldig - byvoorbeeld arbeid in plaas van belasting vir die instandhouding van paaie, brûe en dike onbetaalde arbeid deur koloni (huurders) en vrymanne die boedels van grondeienaars en arbeid wat benodig word vir die instandhouding van die posstelsels van verskillende streke. Die feodale stelsel van corvée - gereelde werk wat vasale aan hul heer verskuldig was - het uit hierdie Romeinse tradisie ontwikkel. (Die term corvée, wat bydrae beteken, word nou dikwels sinoniem met statutarbeid gebruik.)

Soortgelyke arbeidsverpligtinge het in ander dele van die wêreld bestaan. In Japan het die jy stelsel van dwangarbeid aan die boere is in die 7de eeu in die belastingstelsel opgeneem. Die Egiptenare het die corvée eeue lank gebruik om arbeid te verkry om die modder te verwyder wat aan die onderkant van die kanale gelaat is deur die opkoms van die Nyl. Op verskillende tye en plekke is die corvée gebruik toe geldbetaling nie voldoende arbeid vir openbare projekte voorsien het nie. In oorlogstyd is die corvée soms gebruik om gereelde troepe in hul hoedanighede te versterk.

Die corvée verskil van dwangarbeid omdat dit 'n algemene en periodieke korttermynverpligting is wat dwangarbeid gewoonlik vir 'n lang of onbepaalde tydperk voorgeskryf word as 'n metode van straf of diskriminasie.


Die Swart Dood en Dakloosheid

Daklose reg as sodanig het sy oorsprong in die middel van die veertiende eeu. Die konsep daarvan lê in die Swart Dood en die sosiale omwenteling wat dit in die spoor gelaat het. Die geboorte daarvan is die Statuut van Cambridge van 1388.

Die nadraai van die Swart Dood het 'n ernstige arbeidstekort gelaat. Werkers het hul waarde gevoel en hoër lone geëis (en gereeld ontvang). Die aangewese werkgewers was nie opgewonde oor hierdie nuwe dinamika nie en het in reaksie hierop 'n aantal handelinge ingestel om mense te dwing om te werk en om lone op hul ou vlak te hou. Die handhawing van hierdie reaktiewe dade was taai en het in werklikheid weinig verhinder dat arbeiders na gebiede verhuis waar die lone nog hoog was en die wet oor die hoof gesien is.

Een so 'n antwoord was die Wet op die Ordonnansie van Arbeiders van 1349, wat uitdruklik verklaar het dat almal jonger as 60 jaar moet werk (of tronk toe moet gaan), en dat die lone nie hoër moet wees as die vlak voor die plaag nie. Dit het dit ook 'n oortreding gemaak (met dreigement van gevangenisstraf) om geld te gee aan bedelaars wat in staat is om te werk (of moet). Ongelyke en swaar handhawing van hierdie en daaropvolgende mandate het 'n belangrike faktor geword in die opskudding van die boer en rsquos-opstand van 1381.

1388: Die Statuut van Cambridge

In 1388 het 'n wetgewing in werking getree waarvan die eise vreemd bekend mag klink. Die Statuut van Cambridge het beperkings op die beweging van alle arbeiders en bedelaars geplaas. As hulle hulp wou hê, kon hulle dit slegs van hul plaaslike eienaar ontvang en die omgewing waartoe hulle 'n vaste verbinding het. Arbeidsmense kan slegs met uitdruklike toestemming na 'n ander gebied verhuis. Daarbenewens was verligting beperk tot die 'armoedige armes': mense wat sonder eie skuld arm was. Dit is verbied om sulke persone te beweeg, en die verantwoordelikheid vir behuising is op die persoon se plaaslike omgewing geplaas.

Dit is interessant om te sien dat ons hier in 1388 die begin het van die konsepte van plaaslike verbinding, prioriteitsbehoefte en opsetlikheid. Hulle verdwyn nooit.

Anders as ander regsgebiede wat op meer bruikbare onderwerpe fokus, is hawelose reg 'n uitdrukking van baie fundamentele en instinktiewe maniere om sosiale situasies te hanteer, het u my hulp regtig nodig: omdat dit moeite en duur is om u te help, verdien u dit: omdat ek nie my moeite aan freeloaders wil spandeer nie en is u deel van my stam: want as u dit is, kan dit my help, so nie, waarom moet ek u help?

Gedurende die volgende tweehonderd jaar is verskillende wette ingestel, wat elkeen fokus op maniere om die vrye beweging van armes te beperk en elkeen onderskeid tref tussen die 'verdienstelike' en die 'onverdiende' armes. Eersgenoemde moes liefdadig behandel word, maar slegs in hul plaaslike omgewing. Laasgenoemde, gedefinieer as die ledige, rondlopers, bedelaars en rondlopers, was onderhewig aan gevangenisstraf, handelsmerk, diensbaarheid en dwangarbeid. Die gee van aalmoese aan sulke mense was dikwels ook onderhewig aan veroordeling, indien nie blote straf nie.

'N Voorbeeld hiervan is die Wet op Vagabonds en Beggars uit 1494, wat lui: & ldquoVAgabonds, ledige en vermoedelike persone word drie dae en drie nagte in die voorraad gehou en het niks anders as brood en water nie, en dan word hulle uit die stad gesit.". Ledigheid, diegene wat kan werk, maar wat geag word om nie te werk nie, is in werklikheid as 'n misdaad beskou.


Wet op Statute van Arbeiders - Geskiedenis

Edward deur die genade van God ens. Aan die eerwaarde vader in Christus William, deur dieselfde genade aartsbiskop van Canterbury, Primate of all England, groet. Omdat 'n groot deel van die mense en veral van die werkers en bediendes nou in die pes gesterf het, is sommige, wat die reguitheid van die meesters en die skaarste aan diensknegte sien, nie bereid om te dien nie, tensy hulle buitensporige lone ontvang, en ander, liewer as om deur middel van arbeid te lewe, smeek ons ​​liewer: ons, met inagneming van die ernstige ongerief wat uit die gebrek aan veral ploegers en sulke arbeiders kan kom, het beraadslaag en verdrag aangegaan hieroor met die prelate en edeles en ander geleerde manne. by ons sit by wie se toestemmingsadvies ons geskik was om te besluit: dat elke man en vrou van ons koninkryk van Engeland, ongeag die toestand, hetsy in diens of vry, liggaamlik en jonger as sestig jaar, nie handel dryf nie nie om 'n vaste vaartuig aan te dryf nie, en ook nie eie lewensmiddele of eie grond te hê met betrekking tot die verbouing waarvan hy homself kan beoefen en 'n ander nie dien nie, as hy, in ag genome sy as hy gesoek word om in 'n geskikte diens te dien, is hy verplig om hom te dien wat dit goedgedink het om hom te soek, en hy sal slegs die salarisse wat hy of sy salaris ontvang, op die plekke neem waar hy wou dien , was gewoond om betaal te word in die twintigste jaar van ons regering van Engeland, of die vyf of ses gewone jare wat voorafgegaan het. Met dien verstande dat die here deur hul diens te behou, bo ander van hul slawe of hul huurders voorkeur geniet; so, nogtans, dat sulke here dus soveel behou as wat nodig is, en nie meer nie, en as daar so 'n man of vrou gesoek word na diens, sal dit nie gedoen word nie, die feit word bewys deur twee getroue manne voor die balju's of die balju van ons heer die koning, of die konstabels van die stad waar dit gebeur, reguit deur hulle, of iemand van hulle, sal hy geneem word en na die volgende gevangenis gestuur word, en daar sal hy in streng aanhouding bly totdat hy borg kry vir diens in die voormelde vorm.

En as 'n maaier of grassnyer, of 'n ander werker of dienskneg, in watter toestand of toestand ook al, wat in diens van iemand bly, van die genoemde diens afwyk voor die einde van die ooreengekome termyn, sonder toestemming of redelike rede , sal hy die straf van gevangenisstraf ondergaan en niemand, onder dieselfde straf, veronderstel om so iemand in sy diens te ontvang of te behou nie. Laat niemand boonop aan iemand meer loon, lewering, salaris of salaris betaal as wat gebruiklik was nie, en laat niemand dit op 'n ander manier eis of ontvang nie, onder straf van betaling aan hom wat voel homself hieroor bedroef, verdubbel die bedrag wat dus betaal of beloof is, geëis of ontvang is, en as die persoon nie bereid is om te vervolg nie, moet dit (die som) gegee word aan een van die mense wat in hierdie aangeleentheid en sodanige vervolging vind plaas in die hof van die heer van die plek waar die saak plaasvind. En as die heersers van die dorpe of herehuise op hul eie of deur hul dienaars op enige manier veronderstel om in stryd met hierdie huidige verordening te handel, dan word in die graafskappe, Wapentakes en Trithings -saak teen hulle in die voormelde vorm vir die drievoudige boete ingedien. (van die bedrag) wat deur hulle of die bediendes so beloof of betaal is, en as iemand voor die huidige verordening moontlik 'n verbond met iemand gehad het om meer lone te dien, is hy weens die genoemde verbond nie gebonde aan meer betaal as wat op 'n ander tydstip aan die persoon betaal sou word, nee, onder die voormelde boete mag hy nie meer betaal nie.

Net so sal saalers, velle, wit tawers, cordwainers, kleermakers, smede, timmermanne, messelaars, teëls, skeepsvaarders, karters en alle ander ambagsmanne en arbeiders nie meer vir hul arbeid en handewerk neem as wat op die plekke waar hulle te doen kry nie. , is gewoonlik aan genoemde persone betaal in die genoemde twintigste jaar en in die ander gewone jare wat voorafgegaan het, soos gesê is en as iemand meer neem, sal hy op die voorgaande wyse tot die naaste gevangenis verplig wees.

Slagters, visverkopers, vyandelinge, brouers, bakkers, trekkers en alle ander verkopers van enige eetgoed moet ook slagoffers teen 'n redelike prys verkoop, met inagneming van die prys waarteen sulke eetgoed in die aangrensende plekke verkoop word: sodanige verkopers kan matige winste hê, nie buitensporig nie, aangesien die afstand van die plekke waaruit sulke eetgoed redelik nodig is, nodig mag wees, en as iemand sulke eetgoed op 'n ander manier verkoop, en op die voormelde manier skuldig bevind word, betaal die dubbele van dit wat hy ontvang het aan die beseerde, of in gebreke van hom, aan 'n ander wat bereid is om namens hom te vervolg en die burgemeester en balju van die stede en Burroughs, handelstede en ander, en van die maritieme hawens en plekke het die bevoegdheid om navraag te doen oor elkeen wat op enige manier hierteen sal dwaal en om die voormelde boete te hef ten bate van diegene by wie die saak oortreders skuldig was in die geval dat dieselfde burgemeester en deurwaarders nalaat om die voormelde uit te voer, en hiervoor skuldig bevind word voordat regters deur ons opgedra word, dan word dieselfde burgemeester en balju deur dieselfde regters genoodsaak om aan sodanige regters te betaal 'n onregmatige persoon of 'n ander persoon wat in sy plek vervolg word, die treble van die saak wat so verkoop word, en ook van ons kant sal hulle swaar gestraf word.

En omdat baie gesonde bedelaars wel weier om te arbei solank hulle kan lewe van bedelende aalmoese, hulself oorgegee aan ledigheid en sondes, en soms tot roof en ander misdade-laat niemand onder die voormelde pyn van gevangenisstraf veronderstel nie, onder die kleur van vroomheid of aalmoese om iets te gee aan goed wat baie goed kan werk, of om dit in hul luiaard te koester, sodat hulle genoodsaak is om te werk vir die lewensbenodighede.

Henderson se nota

Die Statuut van Arbeiders is uitgereik na die groot plaag van die Swart Dood, wat in Europa van 1347 tot 1349 gewoed het. Dieselfde velde moet nog bewerk word, dieselfde hande -arbeid moet uitgevoer word, maar 'n groot deel van die arbeiders is dood. en die res kan bepaal watter lone hulle wil. Edward III, om hierdie euwel te stop, het hierdie taamlik Drakoniese besluit uitgevaardig.


Die Sierra Leone -web

Die Wet op Finansies, 2021 [No. 1 van 2021]
'N Wet om voorsiening te maak vir die heffing en verandering van belasting, om uitvoering te gee aan die finansiële voorstelle van die regering en om voorsiening te maak vir ander verwante aangeleenthede vir die boekjaar 2021.

Die bewilligingswet, 2021 [No. 2 van 2021]
'N Wet om die uitgawes van die Gekonsolideerde Fonds vir die dienste van Sierra Leone vir die jaar 2021 en vir ander verwante aangeleenthede goed te keur.

Die Wet op die Onafhanklike Kommissie vir Vrede en Nasionale Kohesie, 2021 [No. 3 van 2021]
As 'n wet om voorsiening te maak vir die instelling van die Onafhanklike Vrede- en Nasionale Kommissie om die Kommissie die bevoegdheid te gee om maatreëls te tref om konflikte te voorkom, te bestuur en op te los om volhoubare vrede in Sierra Leone te bou, te bevorder en te handhaaf en om voorsiening te maak vir ander verwante aangeleenthede.

Die Wet op die National Disaster Management Agency, 2020 [No. 3 van 2020]
As 'n wet om voorsiening te maak vir die oprigting van die National Disaster Management Agency om rampe en soortgelyke noodgevalle in Sierra Leone te bestuur, om kantore van die agentskap in Sierra Leone te vestig, om nasionale, streeks-, distriks- en hoofbestuurskomitees vir rampe op te rig, om 'n Nasionale rampbestuursfonds om finansies te verskaf vir die voorkoming en bestuur van rampe en soortgelyke noodgevalle in Sierra Leone en vir ander verwante aangeleenthede.

Die Wet op die Openbare Orde (wysiging), 2020 [No. 4 van 2020]
Synde 'n wet tot wysiging van die Public Order Act, 1965 (Wet No. 46 van 1965) deur deel V, wat handel oor lasterlike en oproerige laster, te herroep.
Wysig die Wet op die Openbare Orde, 1965.

Die Wet op die Onafhanklike Mediakommissie, 2020 [No. 5 van 2020]
'N Wet om voorsiening te maak vir die voortsetting van die Onafhanklike Mediakommissie, om voorsiening te maak vir die registrasie en regulering van massamedia -instellings in Sierra Leone -lisensieringsinstellings wat betrokke is by radio-, televisie- of regstreekse digitale satellietdiensuitsendings en registrasie van persone en instansies wat betrokke is in die publikasie van koerante, tydskrifte in Sierra Leone en om voorsiening te maak vir ander verwante aangeleenthede.
Herroep die Wet op Onafhanklike Mediakommissie, 2000.

Die wet op aanvullende toewysing, 2020 [No. 6 van 2020]
'N Wet om hersienings en aanvullende voorsiening te maak vir die dienste van Sierra Leone vir die jaar 2020.

Die Wet op Verbruikersbeskerming, 2020 [No. 7 van 2020]
'N Wet om voorsiening te maak vir die beskerming en bevordering van die belange van verbruikers om voorsiening te maak vir die instelling van die Nasionale Verbruikersbeskermingskommissie en vir ander verwante aangeleenthede.

Die wet op kubermisdaad, 2020
'N Wet om voorsiening te maak vir die voorkoming van die misbruik van rekenaarstelsels om voorsiening te maak vir tydige en effektiewe insameling van elektroniese bewyse vir die ondersoek en vervolging van kubermisdaad om voorsiening te maak vir die beskerming van kritieke nasionale inligtingsinfrastruktuur om voorsiening te maak vir internasionale samewerking in die hantering van kubermisdaadaangeleenthede en om voorsiening te maak vir ander verwante aangeleenthede.

Die bewilligingswet, 2019 [No. 1 van 2019]
As 'n wet om uitgawes uit die gekonsolideerde fonds vir die dienste van Sierra Leone vir die jaar 2019 en vir ander verwante aangeleenthede goed te keur.

Die Wet op die Bekamping van Geldwassery en Bekamping van Finansiering van Terrorisme (Wysiging), 2019 [No. 3 van 2019]
'N Wet om die Wet op die Bekamping van Geldwassery en Bekamping van Finansiering van Terrorisme, 2012, te wysig en om voorsiening te maak vir ander verwante aangeleenthede.

Die Bank of Sierra Leone Act, 2019 [No. 5 van 2019]
As 'n wet om die bestaan ​​voort te sit, dien die Bank van Sierra Leone as bankier, adviseur en fiskale agent en om die algemene ekonomiese beleid van die regering van Sierra Leone te ondersteun, om voorsiening te maak vir die handhawing van prysstabiliteit en 'n stabiele finansiële stelsel, vir die formulering en implementering van monetêre beleid en versigtigheidstandaarde en om voorsiening te maak vir ander verwante aangeleenthede.

Die Bankwet, 2019 [No. 6 van 2019]
'N Wet om voorsiening te maak vir die lisensiëring van persone wat bankdienste bedryf, die regulering en toesig van bankaktiwiteite, finansiële beheermaatskappye en filiale, die beskerming van deposante en om ander verwante aangeleenthede te voorsien.

Die National Electricity (Amendment) Act, 2018 [No. 3 van 2018]
Aangesien dit 'n wet is om die nasionale elektrisiteitswet, 2011, te wysig om voorsiening te maak vir die elektrisiteitsopwekkings- en transmissiemaatskappy en die elektrisiteitsverspreidings- en toevoerowerheid om gesamentlik of andersins ooreenkomste met derde partye aan te gaan om voorsiening te maak vir die opstel van invorderingsrekeninginstrumente vir die Maatskappy en Owerheid en om voorsiening te maak vir ander verwante aangeleenthede.

Die Wet op Aanvullende Toewysing, 2018
'N Wet om aanvullende voorsiening te maak vir die dienste van Sierra Leone vir die jaar 2018.

Die Wet op die inkomste uit die ekstraktiewe nywerhede, 2018
'N Wet om voorsiening te maak vir en koördineer verskillende belastings en heffings op onttrekkingsbedrywe, die regulering van fiskale aspekte van onttrekkingsbedryfsooreenkomste en vir ander verwante aangeleenthede.

Die Wet op Finansies (Wysiging), 2018 [No. 12 van 2018]
'N Wet om die bepalings van die finansieringswette van 2008, 2017 en 2018 en vir ander verwante aangeleenthede te wysig.

Wet op aanvullende bewilliging, 2018 [No. 13 van 2018]
'N Wet om aanvullende voorsiening te maak vir die dienste van Sierra Leone vir die jaar 2018.

Die Wet op Finansies, 2017 [No. 1 van 2017]
'N Wet om voorsiening te maak vir die heffing en verandering van belasting vir die jaar 2017 en vir ander verwante aangeleenthede.

Die Wet op Plaaslike Regering (Wysiging), 2017 [No. 2 van 2017]
Aangesien dit 'n wet is om die Wet op Plaaslike Regering, 2004, te wysig om voorsiening te maak vir die toevoeging van nuwe distrikte wat ingevolge die Provinsies (Administratiewe Afdeling) bevel, 2017 en ander verwante aangeleenthede geskep word.
Wysig die Wet op Plaaslike Regering, 2004.

Die Sierra Leone Water Company Act, 2017 [No. 4 van 2017]
As 'n wet om voorsiening te maak vir die voortbestaan ​​van die Sierra Leone Water Company, om voorsiening te maak vir 'n meer doeltreffende en doeltreffende bestuur van gemeenskaps- en landelike watervoorsieningstelsels in spesifieke gebiede, om voorsiening te maak vir die vergemakliking van waterverwante sanitasie en lewering in Sierra Leone en om voorsiening te maak vir ander verwante aangeleenthede.
Herroep die Sierra Leone Water Company, 2001.

Die Wet op die Nasionale Waterhulpbronbestuursagentskap, 2017 [No. 5 van 2017]
'N Wet om voorsiening te maak vir die billike, voordelige, doeltreffende en volhoubare gebruik en bestuur van die land se waterhulpbronne om 'n Nasionale Waterhulpbronbestuursagentskap in die lewe te roep om 'n waterbestuursraad en bestuurskomitees vir wateropvanggebiede te voorsien vir die bestuur van die water hulpbronne en vir ander verwante aangeleenthede.

Die Guma Valley Water Company Act, 2017 [No. 6 van 2017]
'N Wet om voorsiening te maak vir die voortbestaan ​​van die Guma Valley Water Company, om voorsiening te maak vir volhoubare watervoorsiening vir openbare en private doeleindes en om voorsiening te maak vir ander verwante aangeleenthede.

Die Wet op Vredesbewaring en Wetstoepassing in Sierra Leone, 2017 [No. 7 van 2017]
'N Wet om voorsiening te maak vir die oprigting van die Sierra Leone Academy for Peace Keeping and Law Enforcement en vir ander verwante aangeleenthede.

Die Wet op die meteorologiese agentskap van Sierra Leone, 2017 [No. 8 van 2017]
'N Wet op die oprigting van die Sierra Leone Meteorologiese Agentskap in die plek van die Departement van Meteorologie en om voorsiening te maak vir ander verwante aangeleenthede.

Die Wet op Fiskale Bestuur en Beheer, 2017 [No. 9 van 2017]
'N Wet om voorsiening te maak vir regeringsagentskappe om inkomste of ander gelde wat die agentskappe ontvang het, oor te dra na die gekonsolideerde fonds en vir ander verwante aangeleenthede.

Die National National Supplies Agency Act, 2017 [No. 11 van 2017]
Aangesien dit 'n wet is om die Wet op die Nasionale Farmaseutiese Verkrygingseenheid te herroep en te vervang, 2012, om die National Agency for Medical Supplies te stig as 'n staatsdiensagentskap wat verantwoordelik is vir die verkryging, berging en verspreiding van medisyne en mediese voorrade op 'n deursigtige en koste-effektiewe manier vir en namens alle openbare instellings in Sierra Leone.
Herroep die Wet op die Nasionale Farmaseutiese Verkrygingseenheid, 2012.

Die Wet op Openbare Verkryging, 2016 [No. 1 van 2016]
'N Wet om voorsiening te maak vir die voortbestaan ​​van die nasionale owerheid vir openbare verkryging, om openbare verkrygingsprosesse in die staatsdiens verder te reguleer en te harmoniseer, om openbare verkryging te desentraliseer aan verkrygingsentiteite, om ekonomiese ontwikkeling te bevorder, insluitend kapasiteitsbou in die veld van openbare verkryging deur waarde vir geld in openbare uitgawes te verseker en deelname aan openbare verkryging deur gekwalifiseerde verskaffers, kontrakteurs, konsultante en ander gekwalifiseerde verskaffers van goedere, werke en dienste en om voorsiening te maak vir ander verwante aangeleenthede.
Herroep die Wet op Openbare Verkryging, 2004 (Wet No. 14 van 2004).

Die Wet op Ontwikkelingsagentskap vir klein en medium ondernemings in Sierra Leone, 2016 [No. 2 van 2016]
As 'n wet om voorsiening te maak vir die oprigting van die ontwikkelingsagentskap vir klein en medium ondernemings, om 'n gunstige omgewing te skep waarbinne klein en medium ondernemings kan floreer en funksioneer, om voorsiening te maak vir die fiskale, monetêre en bankbeleid van Sierra Leone, handel en nywerheid, tegnologie , bemarking, infrastruktuur en institusionele ontwikkeling, en vir ander verwante aangeleenthede.

Die Wet op plaaslike inhoudsagentskap in Sierra Leone, 2016 [No. 3 van 2016]
As 'n wet om die Sierra Leone Local Content Agency op die been te bring om voorsiening te maak vir die ontwikkeling van plaaslike inhoud van Sierra Leone in 'n verskeidenheid sektore van die ekonomie, soos industriële, vervaardiging, mynbou, petroleum, mariene hulpbronne, landbou, vervoer, maritieme, lugvaart, hotel en toerisme, verkryging van goedere en dienste openbare werke, konstruksie- en energiesektore om die eienaarskap en beheer van produktiewe sektore in die ekonomie deur burgers van Sierra Leone te bevorder en om ander verwante aangeleenthede te voorsien.

Die National Youth Service Act, 2016 [No. 4 van 2016]
'N Wet om die nasionale jeugdiens te stig en om ander verwante aangeleenthede te voorsien.

Die Wet op die Sierra Leone Raad vir Nagraadse Kolleges vir Gesondheidspesialiteite, 2016 [No. 5 van 2016]
As 'n wet om die Sierra Leone -raad vir nagraadse kolleges vir gesondheidspesialiteite in te stel om toesig te hou oor en die koördinering van die opleiding van nagraadse gesondheidspesialiste en om voorsiening te maak vir ander verwante aangeleenthede.

Die Wet op Finansies, 2016 [No. 6 van 2016]
'N Wet om voorsiening te maak vir die oplegging en verandering van belasting, belasting en aksyns en vir ander verwante aangeleenthede.

Die National Social Security and Insurance Trust (Amendment) Act, 2016 [No. 7 van 2016]
Aangesien dit 'n wet is om die National Social Security and Insurance Trust, 2001 te wysig om voorsiening te maak vir die aanstelling van twee adjunk-direkteur-generaals.
Wysig die National Social Security and Insurance Trust Act, 2001.

Die Wet op die Komplekse Administrasie van Onderrighospitale, 2016 [No. 8 van 2016]
Aangesien dit 'n wet is om voorsiening te maak vir die instelling van die administrasie vir die onderrighospitale wat verantwoordelik is vir die eenvormige administrasie van die onderrighospitale -kompleks wat in die bylae gespesifiseer is, moet die instelling van 'n bestuursraad van die onderrighospitale, wat die beheerliggaam van die administrasie sal wees, wees. , om voorsiening te maak vir die dissipline van leerlinge en personeel deur die Onderrighospitale Kompleks en om voorsiening te maak vir ander verwante aangeleenthede.
Herroep sekere skedules van die Wet op Hospitaalrade, 2003 (nr. 6 van 2003).

Die Wet op Wysigingsowerheid (Wysiging) in Sierra Leone, 2016 [No. 9 van 2016]
As 'n wet om die Sierra Leone Road Safety Act, 1996 te wysig om voorsiening te maak vir die vervanging van die woorde: "Traffic Warden Corps" deur die woorde "Road Safety Corps" en vir ander verwante aangeleenthede.
Wysig die Sierra Leone Road Safety Authority Act, 1996 (nr. 4 van 1996).

Die Wet op die Grondwet van Sierra Leone (wysiging), 2016 [No. 10 van 2016]
Aangesien dit 'n wet is om die Grondwet van Sierra Leone, 1991, te wysig om voorsiening te maak vir die gebruik van die bestaande kiesersregister vir tussenverkiesings waar die kiesersregister nie hersien of hersien is ooreenkomstig subartikel (8) van artikel 38 nie.
Wysig die Grondwet van Sierra Leone, 1991 (Wet No. 6 van 1991).

Die Wet op Plaaslike Regering (Wysiging), 2016 [No. 11 van 2016]
Aangesien dit 'n wet is om die Wet op Plaaslike Regering, 2004, te wysig om voorsiening te maak vir die uitstel van plaaslike verkiesings en vir ander verwante aangeleenthede.
Wysig die Wet op Plaaslike Regering, 2004 [No. 1 van 2004]

Die Versekeringswet, 2016 [No. 12 van 2016]
As 'n wet om die bestaan ​​van die Sierra Leone -versekeringskommissie voort te sit en die versekering in Sierra Leone te reguleer.
Herroep die Versekeringswet, 2000.

Die Wet op Openbare Finansiële Bestuur, 2016 [No. 13 van 2016]
'N Wet om voorsiening te maak vir die versigtige, doeltreffende, doeltreffende en deursigtige bestuur en die gebruik van openbare finansiële hulpbronne en om voorsiening te maak vir ander verwante aangeleenthede.
Herroep die Wet op Begroting en Verantwoordbaarheid van die Staat, 2005 (Wet No. 17 van 2005).

Die National Civil Registration Act, 2016 [No. 14 van 2016]
As 'n wet om voorsiening te maak vir die wysiging en konsolidasie van die wette met betrekking tot die verpligte registrasie van burgers en nie-burgers wat in Sierra Leone woon, om voorsiening te maak vir die uitreiking van identiteitskaarte, om voorsiening te maak vir die instelling van die nasionale burgerlike registrasie-owerheid vir die registrasie van geboortes, aannemings, sterftes, huwelike, egskeidings en nietighede in Sierra Leone en om voorsiening te maak vir ander verwante aangeleenthede.

Die Wet op Telekommunikasie (Wysiging), 2015 [No. 1 van 2015]
'N Wet op die beëindiging van die monopolie wat Sierra Leone Telecommunications Company geniet by die werking van die internasionale gateway en vir ander verwante aangeleenthede.
Wysig die Telekommunikasiewet, 2006.

Die Wet op Wettige Praktisyns (Wysiging), 2015 [No. 2 van 2015]
As 'n wet om die Wet op Praktisyns, 2000, te wysig.
Wysig die Wet op Praktisyns, 2000.

Die Wet op die Nasionale Kommissie vir Maatskaplike Aksie (Wysiging), 2015 [No. 3 van 2015]
As 'n wet om die Wet op die Nasionale Kommissie vir Maatskaplike Aksie, 2001, te wysig.
Wysig die Wet op die Nasionale Kommissie vir Maatskaplike Aksie, 2001.

Die Wet op Plaaslike Howe (Wysiging), 2014 [No. 1 van 2014]
'N Wet om die wet op plaaslike howe, 2011, te wysig
Wysig die Wet op Plaaslike Howe, 2011.

Die Wet op Petroleum (Verkenning en Produksie) (wysiging), 2014 [No. 2 van 2014]
'N Wet om die wet op petroleum (eksplorasie en produksie), 2011, te wysig.
Wysig die Petroleum (Exploration and Production) Act, 2011.

Die Petroleum Regulatory Act, 2014 [No. 3 van 2014]
Dit is 'n wet om die Sierra Leone Petroleum Regulatory Agency in te stel om die doeltreffende invoer, berging, vervoer en verspreiding van petroleum te lisensieer en te reguleer om die gereelde beskikbaarheid daarvan teen redelike pryse vir verbruikers te verseker en om voorsiening te maak vir ander verwante aangeleenthede.
Wysig die Petroleumwet, Cap. 236.

Die Wet op Ouditdiens, 2014 [No. 4 van 2014]
'N Wet om voorsiening te maak vir die voortbestaan ​​van die ouditdiens as 'n outonome liggaam met bevoegdheid om groter aanspreeklikheid by die ontvangs, uitbetaling en beheer van openbare fondse te verseker, om meer doeltreffendheid en doeltreffendheid in die gebruik van openbare fondse en om voorsiening te maak vir ander verwante aangeleenthede.
Herroep die Wet op Ouditdiens, 1998.

Die Wet op korrektiewe diens in Sierra Leone, 2014 [No. 5 van 2014]
'N Wet op die oprigting van die Sierra Leone -korrektiewe diens, om bepalings in te stel vir die organisering en bestuur van korrektiewe sentrums en vir ander verwante aangeleenthede.
Herroep die gevangeniswet, 1960.

Die Wet op Universiteite (Wysiging), 2014 [No. 6 van 2014]
'N Wet om die universiteitswet te wysig met die doel om die Ernest Bai Koroma Universiteit van Wetenskap en Tegnologie te stig.
Wysig die Wet op Universiteite, 2005.

Die Wet op Polytechnics (Wysiging), 2014 [No. 7 van 2014]
'N Wet om die Polytechnics Act, 2001 te wysig.
Wysig die Polytechnics Act, 2001.

Die Wet op Handelsmerke, 2014 [No. 8 van 2014]
'N Wet om voorsiening te maak vir die beskerming, registrasie en regulering van handelsmerke, handelsname en vir ander verwante aangeleenthede.
Herroep die Wet op Handelsmerke, Cap. 244 en die Merchandise Marks Act, Cap. 245.

Die Maatskappywet, 2014 [No. 9 van 2014]
Synde 'n wet tot wysiging van die Maatskappywet, 2009.
Wysigings van die Maatskappywet, 2009.

Die wysigingswet op openbare gesondheid, 2014 [No. 10 van 2014]
Synde 'n wet tot wysiging van die Wet op Openbare Gesondheid, 1960.
Wysig die Wet op Openbare Gesondheid, 1960.

Die Public Private Partnership Act, 2014 [No. 11 van 2014]
'N Wet om die sluiting en implementering van openbare -private vennootskapsooreenkomste te bevorder, te fasiliteer en te vaartbelyn deur 'n kontrakterende gesag om 'n eenheid vir openbare privaat vennootskap te stig om prosedures vir die seleksie van private vennote in PPP -ooreenkomste daar te stel en voorsiening te maak vir aangeleenthede daarby.
Wysig die Nasionale Wet op Openbare Verkryging, 2004.

Die wet op aanvullende toewysing, 2014 [No. 12 van 2014]
'N Wet om aanvullende voorsiening te maak vir die dienste van Sierra Leone vir die jaar 2014.

Die Wet op leners en leners, 2014 [No. 13 van 2014]
'N Wet om die wetlike raamwerk vir kredietooreenkomste te voorsien, om standaarde vir die bekendmaking van inligting in kredietooreenkomste te verbeter, om sekere praktyke te verbied en om konsekwent te wees in die handhawing van kredietooreenkomste en om voorsiening te maak vir ander verwante aangeleenthede.

Die Wet op Finansies, 2015 [No. 15 van 2014]
'N Wet om voorsiening te maak vir die heffing en verandering van belasting vir die jaar 2015 en vir ander verwante aangeleenthede.

Die Wet op Wegvervoerowerheid (Wysiging), 2014 [No. 16 van 2014]
'N Wet om die Wet op Padvervoerowerheid, 1996, te wysig.
Wysig die Wet op Padvervoerowerheid, 1996.

Die Sierra Leone Produce Marketing Act (Repeal) Act, 2013 [No. 1 van 2013]
'N Wet op die herroeping van die Sierra Leone Produce Marketing Act, om die Sierra Leone Produce Marketing Board te ontbind, om die eiendom van die Raad in die Sierra Leone Produce Marketing Company Limited te vestig en om voorsiening te maak vir ander verwante aangeleenthede.
Herroep die Produce Marketing Act, Cap 229, en ontbind die Produce Marketing Board.

Die Wet op Toegang tot Inligting, 2013 [No. 2 van 2013]
'N Wet om voorsiening te maak vir die bekendmaking van inligting wat deur openbare owerhede of persone wat hulle dienste lewer, openbaar en vir ander verwante aangeleenthede.

Die Wet op Finansies, 2013 [No. 3 van 2013]
'N Wet om voorsiening te maak vir die heffing en verandering van belasting vir die jaar 2013 en vir ander verwante aangeleenthede.

Die Wet op die Grondwet van Sierra Leone (wysiging), 2013 [No. 5 van 2013]
As 'n wet om die grondwet van Sierra Leone, 1991, te wysig.
Verander die Grondwet van Sierra Leone, 1991.

Die Residual Special Court for Sierra Leone Agreement (Ratification) Act, 2011 [No. 1 van 2012]
Dit is 'n wet om die ooreenkoms tussen die Verenigde Nasies en die regering van Sierra Leone te bekragtig oor die instelling van 'n oorblywende hof vir Sierra Leone wat op 11 Augustus 2010 onderteken is en vir ander verwante aangeleenthede.

Die Wet op die Bestryding van Geldwassery en Bekamping van Finansiering van Terrorisme, 2012 [No. 2 van 2012]
'N Wet om voorsiening te maak vir die kriminalisering van geldwassery en die finansiering van terrorisme, die oprigting van strukture om dit te implementeer en vir ander verwante aangeleenthede.

Die Wet op die National Minerals Agency, 2012 [No. 3 van 2012]
'N Wet op die oprigting van die National Minerals Agency om die ontwikkeling van die mineralsektor te bevorder deur die administrasie en regulering van mineraalregte en mineralehandel in Sierra Leone effektief en doeltreffend te bestuur, insluitend aktiwiteite vir geologiese opnames en data -insameling om 'n raad van die National Minerals Agency op die been te bring. om tegniese en ander ondersteuning aan die agentskap te verleen en om ander verwante aangeleenthede te voorsien.

Die Wet op Openbare Verkiesings, 2012 [No. 4 van 2012]
As 'n wet om die wet op openbare verkiesings te konsolideer en te wysig, om voorsiening te maak vir artikels 32 en 33 van die Grondwet van Sierra Leone ten opsigte van die Verkiesingskommissie en vir ander verwante aangeleenthede.

Die Wet op die regulering van die posdienste, 2012 [No. 5 van 2012]
As 'n wet om die Post Services Regulatory Agency as 'n regspersoon in te stel, om die werking van posdienste regdeur Sierra Leone te lisensieer en te reguleer, om 'n Board of Regulatory Agency te stig en om ander verwante aangeleenthede te voorsien.

Die Wet op Regshulp, 2012 [No. 6 van 2012]
'N Wet om voorsiening te maak vir die instelling van die Raad vir Regshulp, om toeganklike, bekostigbare, geloofwaardige en volhoubare regshulpdienste aan behoeftige persone en ander verwante aangeleenthede te bied.

Die Wet op Kernveiligheid en Stralingsbeskerming, 2012 [No. 7 van 2012]
As 'n wet om voorsiening te maak vir die instelling van die owerheid vir kernveiligheid en stralingsbeskerming om regulerende en toesighoudende beheer uit te oefen oor die voordelige en vreedsame gebruik van radioaktiewe stowwe en hul toepassings, insluitend lisensiëring, inspeksie en handhawing in Sierra Leone om voldoende beskerming te bied aan die publiek, werkers en die omgewing teen die skadelike gevolge van ioniserende straling om voorsiening te maak vir Sierra Leone om sy verpligtinge ingevolge relevante internasionale verdrae na te kom, veral die Verdrag oor die nie-verspreiding van kernwapens en die ooreenkoms tussen Sierra Leone en die Internasionale Atoomenergie Agentskap (IAEA) vir die toepassing van beskermingsmaatreëls in verband met die nie-verspreidingsverdrag om voorsiening te maak vir die instelling van die Raad vir Stralingsbeskerming as beheerliggaam van die Owerheid en vir ander verwante aangeleenthede.

Die National Pharmaceutical Procurement Unit Act, 2012 [No. 8 van 2012]
As 'n wet om die Nasionale Farmaseutiese Verkrygingseenheid te stig as 'n outonome liggaam wat verantwoordelik is vir die verkryging, berging, verspreiding en bestuur van medisyne en mediese voorrade, namens en namens alle fasiliteite vir openbare gesondheid in Sierra Leone, om 'n nasionale eenheid vir farmaseutiese verkryging op te rig Raad en om voorsiening te maak vir ander verwante aangeleenthede.

Die Wet op Wapens en Ammunisie, 2012 [No. 9 van 2012]
As 'n wet om die wapen- en ammunisiewet, 1955, te herroep en te vervang om voorsiening te maak vir die beheer van die oordrag van handwapens en ligte wapens, hul ammunisie en ander verwante materiaal van, na of deur Sierra Leone om voorsiening te maak vir die regulering van die vervaardiging van handwapens en ligte wapens, om voorsiening te maak vir institusionele en operasionele vermoëns om die besit en gebruik van handwapens en ligte wapens in Sierra Leone te reguleer en om te sorg vir ander verwante aangeleenthede.

Die Wet op Patente en Nywerheidsontwerpe, 2012 [No. 10 van 2012]
'N Wet om voorsiening te maak vir die bevordering van vindingryke en innoverende aktiwiteite en die verkryging van tegnologie te vergemaklik deur die toekenning en regulering van patente en industriële ontwerpe en vir ander verwante aangeleenthede.

Die Wet op die National Protected Area Authority and Conservation Trust Fund, 2012 [No. 11 van 2012]
'N Wet om voorsiening te maak vir die oprigting van die National Authority of Protected Area and Conservation Trust Fund, om die bewaring van biodiversiteit, wildbestuur, navorsing te bevorder, om voorsiening te maak vir die verkoop van ekostelseldienste in die National Protected Areas en om voorsiening te maak vir ander verwante aangeleenthede.

Die Wet op Seksuele Misdrywe, 2012 [No. 12 van 2012]
Omdat dit 'n wet is om die wet met betrekking tot seksuele misdrywe met wysigings te konsolideer.

Die wet op bekragtiging van die nasionale vervoerderooreenkoms in Sierra Leone, 2012 [No. 13 van 2012]
As 'n wet om die Joint Venture -ooreenkoms met betrekking tot die oprigting en werking van Sierra Leone National Carrier Limited te bekragtig om aan Sierra Leone National Carrier Limited die status van die enigste nasionale vervoerder van die Republiek van Sierra Leone te verleen, om aan Sierra Leone National te voorbehou Carrier Beperk die reg om na sy goeddunke die maritieme vervoer van veertig persent van die totale waarde van vrag wat uit Sierra Leone uitgevoer en ingevoer is, na sy goeddunke uit te voer, ongeag of dit in grootmaat, droog of vloeibaar gebruik word, insluitend die verskaffing van FPSO's en FSO's.

Die Geneva Conventions Act, 2012 [No. 14 van 2012]
'N Wet om uitvoering te gee aan die Geneefse konvensies wat op 12 Augustus 1949 in Genève gedoen is en die protokolle wat bykomend is tot die konvensies wat op 8 Junie 1977 in Genève gedoen is en vir ander verwante doeleindes.

Die Wet op die Rooi Kruisvereniging van Sierra Leone, 2012 [No. 15 van 2012]
As 'n wet om voort te bestaan ​​in die Sierra Leone Rooi Kruisvereniging en om voorsiening te maak vir ander verwante aangeleenthede.

Statute met betrekking tot grondreg in Sierra Leone
37 (1961), nr. 18 (1963), Cap. 116, Kap. 117, Kap. 122, nr. 15 (1961), nr. 61 (1962), nr. 11 (1965), nr. 18 (1976), nr. 29 (1972), nr. 48 (1962) - Cap. 120, Kap. 66, nr. 56 (1961), nr. 10 (1964), Cap. 77 - PN nr. 76 (1964), Cap. 77 - PN nr. 75 (1964), Cap. 124, nr. 19 (1946) - Cap. 81, nr. 3 (2001), dekreet nr. 7 (1968), nr. 30 (1966), Cap. 128, nr. 11 (1950), Cap. 255, Kap. 256

Die Wet op die Onderrigdienskommissie van Sierra Leone, 2011 [No. 1 van 2011]
'N Wet om voorsiening te maak vir die instelling van die Sierra Leone -onderrigdienskommissie om die aangeleenthede van onderwysers te bestuur om hul professionele status en ekonomiese welstand en vir ander verwante aangeleenthede te verbeter.
Wysig die Onderwyswet, 2004 (nr. 2 van 2004)

Die Wet op die Bestuur van Openbare Skuld, 2011 [No. 2 van 2011]
'N Wet om voorsiening te maak vir die bestuur van die staatskuld van Sierra Leone en vir ander verwante aangeleenthede.

Die Wet op Persone Met Gestremdhede, 2011 [No. 3 van 2011]
'N Wet om die nasionale kommissie vir gestremdes op te rig, om diskriminasie teen gestremdes te verbied, om geleenthede vir gestremdes gelyk te stel en om ander verwante aangeleenthede te voorsien.

Die Wet op Kredietverwysing, 2011 [No. 4 van 2011]
'N Wet om 'n raamwerk te bied vir die vestiging van kredietverwysingsburo's, om die voorwaardes vir kredietverslagdoening vas te stel en om ander verwante aangeleenthede te voorsien.

Die Wet op die Kommissie vir Gesondheidsdiens in Sierra Leone, 2011 [No. 5 van 2011]
'N Wet om voorsiening te maak vir die instelling van die Sierra Leone Gesondheidsdienskommissie om die Ministerie wat verantwoordelik is vir gesondheid te help met die lewering van bekostigbare en verbeterde gesondheidsorgdienste aan die mense van Sierra Leone en vir ander verwante aangeleenthede.

Die wet op die begroting en aanspreeklikheid (wysiging) van die regering, 2011 [No. 6 van 2011]
'N Wet om die wet op begroting en aanspreeklikheid van die regering, 2005, te wysig.

Die Petroleum (Exploration and Production) Act, 2011 [No. 7 van 2011]
As 'n wet om voorsiening te maak vir die bestuur van petroleumbedrywighede, om die ondersoek, ontwikkeling en produksie van petroleum te reguleer en te bevorder om die lisensiëring en deelname van kommersiële entiteite in petroleumbedrywighede te reguleer om voorsiening te maak vir behoorlike toesig oor petroleumbedrywighede, om die deelname van Sierra Leoneërs te bevorder in die petroleumbedryf om voorsiening te maak vir doeltreffende en veilige petroleumbedrywighede om voorsiening te maak vir 'n oop, deursigtige en mededingende proses van lisensiëring en vir ander verwante aangeleenthede.
Gewysig deur die Wet op Petroleum (Verkenning en Produksie) (wysiging), 2014.

Die Kopieregwet, 2011 [No. 8 van 2011]
'N Wet om voorsiening te maak vir die beskerming van outeursreg in Sierra Leone en vir ander verwante aangeleenthede.

Die Doeanewet, 2011 [No. 9 van 2011]
'N Wet op die modernisering en vereenvoudiging van die wette aangaande doeane en die verbod en beheer van invoer en uitvoer van sekere goedere en om voorsiening te maak vir verwante aangeleenthede.

Die Wet op Plaaslike Howe, 2011 [No. 10 van 2011]
As 'n wet om voorsiening te maak vir die instelling en werking van plaaslike howe, die regspleging in die provinsies en vir ander verwante aangeleenthede.
Gewysig deur die Wet op Plaaslike Howe (Wysiging), 2014.

Die National MIV and AIDS Commission Act, 2011 [No. 11 van 2011]
As 'n wet om die Nasionale MIV- en VIGS -kommissie in te stel om beleide te maak vir die voorkoming, bestuur en beheer van MIV en VIGS, om voorsiening te maak vir die behandeling, berading, ondersteuning en versorging van persone wat besmet is, geraak word deur of die risiko loop om MIV en vigs en vir ander verwante aangeleenthede.

Die Wet op Finansies, 2011 [No. 12 van 2011]
'N Wet om voorsiening te maak vir die oplegging en verandering van belasting vir die jaar 2011 en vir ander verwante aangeleenthede.

Die wet op die regulering van elektrisiteit en water in Sierra Leone, 2011 [No. 13 van 2011]
As 'n wet om die Sierra Leone -reguleringskommissie vir elektrisiteit en water in te stel om die verskaffing van elektrisiteit en waterdienste te reguleer en om ander verwante aangeleenthede te voorsien.

Die Wet op die Bestryding van Geldwassery en Bekamping van Finansiering van Terrorisme, 2011
'N Wet om voorsiening te maak vir die kriminalisering van geldwassery en die finansiering van terrorisme, die oprigting van strukture om dit te implementeer en vir ander verwante aangeleenthede.

Die Bank of Sierra Leone Act, 2011 [No. 15 van 2011]
As 'n wet om die Bank van Sierra Leone voort te sit en om ander verwante aangeleenthede te voorsien.

Die National Electricity Act, 2011 [No. 16 van 2011]
'N Wet om die elektrisiteitsopwekkings- en transmissiemaatskappy op te neem en om die elektrisiteitsopwekkings- en toevoerowerheid te stig en om ander verwante aangeleenthede te voorsien.

Die Reëls vir Regspraktisyns (Gedragskode), 2010
Statutêre instrument van die Wet op Praktisyns, 2000 (nr. 15 van 2000)

Die Sierra Leone Broadcasting Corporation Act, 2009 [No. 1 van 2010]
'N Wet op die oprigting van die Sierra Leone Broadcasting Corporation en om voorsiening te maak vir ander verwante aangeleenthede.

Die Wet op Finansies, 2010 [No. 2 van 2010]
'N Wet om voorsiening te maak vir die oplegging en verandering van belasting vir die jaar 2010 en vir ander verwante aangeleenthede.

Die Wet op Administrasie van die Padonderhoudsfonds, 2010 [No. 3 van 2010]
'N Wet om 'n padonderhoudsfonds op te rig en 'n administrasie vir die finansiering van die instandhouding van die kernpadnetwerk en om voorsiening te maak vir ander verwante aangeleenthede.

Die wet op wysiging van die Sierra Leone -owerheid (wysiging), 2010 [No. 4 van 2010]
As 'n wet om die wet op die Sierra Leone Roads Authority, 1992, te wysig.
Wysig die Sierra Leone Roads Authority Act, 1992

Wet op Gewigte en Maatreëls, 2010 [No. 5 van 2010]
'N Wet op die herroeping en vervanging van die Wet op Gewigte en Maatreëls, 1961, om die gebruik van die metrieke stelsel van metings wat op die Internasionale Stelsel van Eenhede gebaseer is, te magtig en te bekragtig, om die vergelyking en verifikasie van gewigte en maatreëls moontlik te maak en om voorsiening te maak vir ander verwante aangeleenthede.
Herroep die Wet op Gewigte en Maatreëls, 1961 (Wet No. 22 van 1961)

Die Sierra Leone National Commission on Small Arms Act, 2010 [No. 6 van 2010]
'N Wet om 'n nasionale kommissie in te stel vir die beheer van die verspreiding en die onwettige verspreiding van handwapens en ligte wapens, ammunisie en ander verwante materiaal en om ander verwante aangeleenthede te voorsien.

Die Openbare Privaat Vennootskap, 2010
'N Wet om die implementering van openbare-private vennootskapstransaksies vir infrastruktuurprojekte en diensprojekte in die sosiale sektor te bevorder en te vergemaklik om 'n openbare-private vennootskapsraad en 'n publiek-private vennootskap-eenheid op die been te bring en voorsiening te maak vir aangeleenthede daarby.

Die Wet op Registrasie van Gebruiklike Huwelike en Egskeiding, 2009 [No. 1 van 2009]
'N Wet om voorsiening te maak vir die registrasie van gebruiklike huwelike en egskeidings en vir ander verwante aangeleenthede.
Vervang die Wet op Registrasie van Gewone Huwelike en Egskeiding, 2007 [No. 24 van 2007]

Die bewilligingswet, 2009 [No. 2 van 2009]
As 'n wet om uitgawes uit die Gekonsolideerde Fonds vir die dienste van Sierra Leone vir die jaar 2009 te magtig.

Die Wet op Betaalstelsels, 2009 [No. 3 van 2009]
'N Wet om voorsiening te maak vir die daarstelling, bedryf, aanwysing en toesig van elektroniese en ander betalings-, vereffenings- en vereffeningsisteme, die regte en verpligtinge van transaksie- en tussengangers en vir ander verwante aangeleenthede.

Die Wet op Huisverbandfinansiering, 2009 [No. 4 van 2009]
'N Wet op die regulering van huisverbandfinansiering en instellings wat huisfinansiering finansier en ander verwante aangeleenthede voorsien.

Die Maatskappywet, 2009 [No. 5 van 2009]
'N Wet om voorsiening te maak vir die registrasie en registrasie van maatskappye en vir ander verwante aangeleenthede.
Herroep die Maatskappywet [Cap. 249]. Gewysig deur die Maatskappywet, 2009.

Die Wet op Belasting op Goedere en Dienste, 2009 [No. 6 van 2009]
'N Wet om voorsiening te maak vir die heffing van 'n breë belasting op die verbruik van goedere en dienste in Sierra Leone en om voorsiening te maak vir ander verwante aangeleenthede.
Herroep die Wet op Vermaaklikheidsbelasting, 1971 die Wet op Restaurantevoedsel, 1989 die Wet op Eksterne Telekommunikasie, 1995 die Wet op Omsetbelasting, 1995. Wysig die Wet op Ontwikkeling van Toerisme, 1990.

Die bankrotskapwet, 2009 [No. 7 van 2009]
Dit is 'n wet om voorsiening te maak vir die verklaring van 'n bankrot persoon van 'n persoon wat nie sy skuld met 'n bepaalde bedrag kan betaal nie, en om hom te diskwalifiseer om sekere keusevakke en openbare ampte te beklee of om 'n gereguleerde beroep uit te oefen en vir ander verwante aangeleenthede.

Die Wet op Telekommunikasie (Wysiging), 2009 [No. 8 van 2009]
'N Wet om die telekommunikasiewet, 2006, te wysig.
Wysig die Telekommunikasiewet, 2006.

Die Chieftaincy Act, 2009 [No. 10 van 2009]
'N Wet om voorsiening te maak vir die kwalifikasie, verkiesing, bevoegdhede, funksies en verwydering van 'n persoon as opperhoof en vir ander aangeleenthede wat verband hou met hoofskap.
Wysig Cap.60.

Die Wet op Myne en Minerale, 2009 [No. 12 van 2009]
As 'n wet om die wet op myne en minerale te konsolideer en te wysig om plaaslike en buitelandse beleggings in die mynbousektor te bevorder deur nuwe en verbeterde bepalings in te stel vir eksplorasie, mynontwikkeling en bemarking van minerale en sekondêre minerale verwerking ten bate van die mense van Sierra Leone om te verseker dat die bestuur van die mineraalsektor deursigtig en verantwoordbaar is in ooreenstemming met internasionale beste praktyke om verbeterde indiensnemingspraktyke in die mynbousektor te bevorder om die welsyn van gemeenskappe wat deur mynbou geraak word, te verbeter om maatreëls in te stel om die nadelige gevolge van mynbouaktiwiteite op die omgewing en om voorsiening te maak vir ander verwante aangeleenthede.
Herroep die Wet op Myne en Minerale, 1994. Herroep die Kommissie vir die Bestuur van Strategiese Hulpbronne, Wet op Nasionale Heropbou en Ontwikkeling, 1999.

Die National Youth Commission Act, 2009
'N Wet op die instelling van die National Youth Commission, om die jeug te bemagtig om hul potensiaal, kreatiwiteit en vaardighede vir nasionale ontwikkeling en vir ander verwante aangeleenthede te ontwikkel.

Die Wet op Finansies, 2009
'N Wet om voorsiening te maak vir die oplegging en verandering van belasting vir die jaar 2009 en vir ander verwante aangeleenthede.

Die Wet op Geneeskunde en Tandartse (wysiging), 2008 [No. 1 van 2008]
'N Wet om die Wet op Mediese Praktisyns en Tandartse, 1994 te wysig.
Wysig die Wet op Geneeskundiges en Tandartse, 1997 (nr. 12 van 1994)

Die Wet op Burgerlike Lugvaart, 2008 [No. 2 van 2008]

Die bewilligingswet, 2008 [No. 3 van 2008]
As 'n wet om uitgawes uit die Gekonsolideerde Fonds vir die dienste van Sierra Leone vir die jaar 2008 te magtig.
Herroep die Wet op Nasionale Registrasie, 1974 (nr. 20 van 1974).

Die National Registration Act, 2008 [No. 4 van 2008]
'N Wet om voorsiening te maak vir die verpligte registrasie van burgers en nie -burgers wat in Sierra Leone woonagtig is en die uitreiking van identiteitskaarte aan sulke persone en vir die gebruik van openbare liggame en vir ander verwante aangeleenthede.

Die Wet op Handelsvaart (wysiging), 2008 [No. 5 van 2008]
Aangesien dit 'n wet is om die Wet op Handelsvaart, 2003, te wysig om voorsiening te maak vir die lisensiëring van skeepsagente en die regulering van hul aktiwiteite en vir ander verwante aangeleenthede.
Wysig die Wet op Handelsvaart, 2003 [No. 3 van 2003]

Die Bumbuna Watershed Authority en die Bumbuna Conservation Area Act, 2008 [No. 6 van 2008]
As 'n wet om voorsiening te maak vir die oprigting van die Bumbuna Watershed Management Authority, om volhoubare grondgebruik en landbouprogramme op 'n omgewingsversoenbare manier in die Bumbuna Watershed te koördineer, om omgewingsbestuur en die behoud van biodiversiteit in die Bumbuna Conservation Area te bevorder omgewings- en sosiale behoeftes wat verband hou met die werking van die Bumbuna -hidro -elektriese dam, insluitend die fisiese beskerming en volhoubaarheid van die Bumbuna -reservoir en om voorsiening te maak vir ander verwante aangeleenthede.

Die Wet op Finansies, 2008 [No. 7 van 2008]
'N Wet om voorsiening te maak vir die oplegging en verandering van belasting vir die jaar 2008 en vir ander verwante aangeleenthede.
Wysig die Wet op Finansies, 2007 [No. 22 van 2007]

Die Wet op die Nasionale Kommissie vir Maatskaplike Aksie (Wysiging), 2008 [No. 8 van 2008]
As 'n wet om die Wet op die Nasionale Kommissie vir Maatskaplike Aksie, 2001, te wysig.
Wysig die Wet op die Nasionale Kommissie vir Maatskaplike Aksie, 2001 (nr. 13 van 2001)

Die Grondwet van Sierra Leone (wysiging), 2008 [No. 9 van 2008]
Aangesien dit 'n wet is om die Grondwet van Sierra Leone, 1991, te wysig om die Kommissie teen Korrupsie die bevoegdheid te gee om oortredings met betrekking tot korrupsie te vervolg.
Verander die Grondwet van Sierra Leone, 1991 [No. 6 van 1991]

Die National Drugs Control Act, 2008 [No. 10 van 2008]
'N Wet op die instelling van die National Drug Law Enforcement Agency om voorsiening te maak vir die beheer en voorkoming van misbruik van dwelms om die bepalings van die Internasionale Dwelmbeheerkonvensies te implementeer en om ander verwante aangeleenthede te voorsien.
Herroep die Wet op Gevaarlike Dwelms [Cap. 154]. Gewysig by nr. 10 van 2008.

Die Wet op die Beskerming van die Omgewingsagentskap, 2008 [No. 11 van 2008]
'N Wet op die oprigting van die Sierra Leone Environmental Protection Agency, om voorsiening te maak vir die doeltreffende beskerming van die omgewing en vir ander verwante aangeleenthede.
Herroep die Wet op Omgewingsbeskerming, 2000 [No. 2 van 2000]

Die Anti-Corruption Act, 2008 *soekbaar [No. 12 van 2008]
'N Wet om voorsiening te maak vir die instelling van 'n onafhanklike antikorrupsiekommissie vir die voorkoming, ondersoek, vervolging en straf van korrupsie en korrupte praktyke en om voorsiening te maak vir ander verwante aangeleenthede.
Herroep die Wet op Korrupsie, 2000.

Die National Drugs Control (Amendment) Act, 2008 [No. 13 van 2008]
Synde 'n wet om die nasionale dwelmbeheerwet, 2008, te wysig
Wysig die National Drugs Control Act, 2008 [No. 10 van 2008]

Die wet op die sny en poleer van diamante, 2007 *soekbaar [Geen. 2 van 2007]
'N Wet om voorsiening te maak vir die beheer van diamantsny en poleer, die lisensiëring van diamantsnyers en poleerers, om die regte en pligte van 'n lisensiehouer en vir ander aangeleenthede wat daarmee verband hou, te definieer.

Die Wet op Agentskap vir Belegging en Uitvoer van Sierra Leone, 2007 [No. 3 van 2007] *soekbaar
'N Wet op die oprigting van die Sierra Leone -beleggings- en uitvoerbevorderingsagentskap om beleggings en uitvoere en vir ander onverwante aangeleenthede te bevorder.

Die Wet op Ander Finansiële Dienste (Wysiging), 2007 *soekbaar [Geen. 4 van 2007]
Aangesien dit 'n wet is om die Wet op Ander Finansiële Dienste, 2001, te wysig om voorsiening te maak vir die oprigting en bedryf van aandelebeurse.
Wysig die Wet op Ander Finansiële Dienste, 2001.

Die Padverkeerswet, 2007 *soekbaar [Geen. 5 van 2007]
'N Wet om die wet met betrekking tot padverkeer met wysigings te konsolideer en voorsiening te maak vir ander verwante aangeleenthede.
Herroep die Padverkeerswet, 1964 (nr. 62 van 1964).

Die Wet op die Beskerming van Vlugtelinge, 2007 *soekbaar [Geen. 6 van 2007]
'N Wet om voorsiening te maak vir die erkenning en beskerming van vlugtelinge, sodat die konvensie met betrekking tot die status van vlugtelinge in Sierra Leone, wat op 28 Julie 1951 te Genève uitgevaardig is, by die protokol met betrekking tot die status van vlugtelinge van die 31ste Januarie 1967 en die OAU -konvensie oor die spesifieke aspekte van vlugtelingprobleme in Afrika, wat op 10 September 1969 in Addis Abeba gedoen is en vir ander verwante aangeleenthede voorsiening maak.

Die Wet op Kinderregte, 2007 *soekbaar [Geen. 7 van 2007]
'N Wet om voorsiening te maak vir die bevordering van die regte van 'n kind wat verenigbaar is met die Konvensie oor die Regte van die Kind, wat op 20 November 1989 deur die Algemene Vergadering van die Verenigde Nasies aangeneem is en die opsionele protokolle van 8 September, 2000 en die Afrika -handves oor die regte en welsyn van die kind, en vir ander verwante aangeleenthede.
Herroep die Wet op Lyfstraf. Wysig die Wet op die Beskerming van Vroue en Meisies (Cap 30). Wysig die Wet op die Voorkoming van Wreedheid teenoor Kinders (Cap. 31). Wysig die Wet op Kinders en Jongmense (Cap. 44). Wysig die Wet op Moslemhuwelike (hoofstuk 96). Wysig die Wet op die weermag van Sierra Leone, 1961 (nr. 34 van 1961). Wysig die interpretasiewet, 1971 (nr. 8 van 1971).

Die Wet op die Voorkoming en Beheer van MIV en VIGS, 2007 *soekbaar [Geen. 8 van 2007]
'N Wet om voorsiening te maak vir die voorkoming, bestuur en beheer van MIV en VIGS, vir die behandeling, berading, ondersteuning en versorging van persone wat besmet is met, geraak word deur of 'n risiko loop vir MIV- en VIGS -infeksie en vir ander verwante aangeleenthede.

Die Wet op Finansies, 2007 *soekbaar [Geen. 9 van 2007]
'N Wet om voorsiening te maak vir die oplegging en verandering van belasting en vir ander verwante aangeleenthede.
Wysig die Inkomstebelastingwet, 2000 (nr. 8 van 2000). Wysig die Wet op die voedselbelasting op restaurante, 1989 (nr. 6 van 1989. Wysig die Wet op Eksterne Telekommunikasie, 1995 (nr. 2 van 1995). Wysig die Wet op Omsetbelasting, 1995 (nr. 5 van 1995). Wysig die Wet op Finansies, 2006 (nr. 7 van 2006). Wysig die Wet op die nasionale inkomste -owerheid, 2002 (nr. 11 van 2002). Wysig die wet op vrag (skoonmaak en versending), 1994 (nr. 5 van 1994).

Die wet (wysiging) op die vissery (bestuur en ontwikkeling), 2007 *soekbaar [Geen. 10 van 2007]
As 'n wet om die Wet op Visserye (Bestuur en Ontwikkeling), 1994, te wysig.
Wysigings nr. 19 van 1994.

Die Wet op Telekommunikasie (Wysiging), 2007 *soekbaar [No.11 van 2007]
'N Wet om die telekommunikasiewet, 2006, te wysig.
Wysigings 9 van 2006.

Die wet op die apteek en dwelms (wysiging), 2007 *soekbaar [Geen. 12 van 2007]
Om 'n wet te wees om die Wet op Apteek, 2001, te wysig.
Wysigings nr. 12 van 2001.

Die Wet op Wysiging van die Hospitaalrade, 2007 *soekbaar [Geen. 13 van 2007]
'N Wet om die Wet op Hospitaalrade, 2003, te wysig.
Wysigings nr. 6 van 2003.

Die wet op wysiging van die maritieme administrasie in Sierra Leone, 2007 *soekbaar [Geen. 14 van 2007]
As 'n wet om die wet op die maritieme administrasie van Sierra Leone, 2000, te wysig.
Wysigings nr. 11 van 2000.

Die wet op die kieswet (wysiging), 2007 *soekbaar [Geen. 15 van 2007]
Synde 'n Wet om die Wet op die Kieswet, 2002, te wysig.
Wysig nr. 2 van 2002.

Wet op Algemene Reg (Wysiging) (2007) *soekbaar [Geen. 16 van 2007]
Dit is 'n wet om sekere verordenings te wysig om hindernisse vir die vinnige vestiging, groei en ontwikkeling van sake in Sierra Leone uit die weg te ruim.
Wysig die Wet op Valutabeheer (Cap. 265). Wysig die Wet op Praktisyns, 2000 (nr. 15 van 2000). Wysig die Wet op nie-burgers (registrasie, immigrasie en uitsetting), 1965 (nr. 15 van 1965).

Die Wet op die Ontwikkelingsleersentrum, 2007 *soekbaar [Geen. 17 van 2007]
'N Wet om voorsiening te maak vir die oprigting van die Ontwikkelingsleersentrum om 'n koste-effektiewe alternatief te bied vir tradisionele vergaderings, konferensies en kursusse wat bestuurders, professionele persone en besluitnemers in die openbare en private sektor, sowel as studente en navorsers in staat stel om kontak met hul eweknieë en ander regoor die wêreld en vir ander verwante aangeleenthede.

Die Registrasie van Besigheidswet, 2007 *soekbaar [Geen. 18 van 2007]
'N Wet om die wet op die registrasie van besighede en besigheidsname te konsolideer en om voorsiening te maak vir ander verwante aangeleenthede.
Herroep die Wet op Registrasie van Besigheidsname (Cap. 257). Herroep die Wet op Besigheidsregistrasie, 1983 (nr. 13 van 1983).

Die Wet op die Onafhanklike Mediakommissie (wysiging), 2007 *soekbaar [Geen. 19 van 2007]
As 'n wet om die Wet op die Onafhanklike Mediakommissie, 2000, te wysig.
Wysig die Wet op die Onafhanklike Mediakommissie, 2000 (nr. 12 van 2000).

Die Wet op Gesinsgeweld, 2007 *soekbaar [Geen. 20 van 2007]
'N Wet om gesinsgeweld te onderdruk, beskerming te bied vir die slagoffers van gesinsgeweld en om voorsiening te maak vir ander verwante aangeleenthede.

Die Wet op die Ontwikkeling van Boedel, 2007 *soekbaar [Geen. 21 van 2007]
'N Wet om voorsiening te maak vir nagelate eggenote, kinders, ouers, familielede en ander afhanklikes van testate en intestate persone en om voorsiening te maak vir ander verwante aangeleenthede.
Wysig die Christelike Huwelikswet. Wysig die Moslemhuwelikswet. Wysig die Wet op Boedel.

Die hooggeregshofreëls, 2007 *deursoekbaar
In die uitoefening van die bevoegdhede wat aan hom verleen word deur artikel 145 van die Grondwet van Sierra Leone, 1991, maak die Reglement van die Hofkomitee die volgende reëls.

Die regulasies vir finansiële bestuur, 2007
By die uitoefening van die bevoegdhede wat aan hom verleen is deur artikel 82 van die Wet op Begroting en Verantwoording van die Staat, 2005, maak die Minister van Finansies hierby die volgende regulasies.

Die howe (wysiging), 2006 *soekbaar [Geen. 2 van 2006]
Synde 'n wet om die howewet, 1965, te wysig
Wysig die Wet op Howe, 1965.

Die Wet op die Onafhanklike Mediakommissie (wysiging), 2006 [No. 3 van 2006] *soekbaar
As 'n wet om die Wet op die Onafhanklike Mediakommissie, 2000, te wysig
Wysig die Wet op die Onafhanklike Mediakommissie, 2000.

Die Wet op die Nasionale Kragowerheid (wysiging), 2006 *soekbaar [Geen. 4 van 2006]
As 'n wet om die Wet op die Nasionale Kragowerheid, 1982, te wysig.
Wysig die National Power Authority Act, 1982.

Wet op die administrasie van boedels (wysiging), 2006 *soekbaar [Geen. 5 van 2006]
Aangesien dit 'n wet is om die Wet op Boedelwysigings te wysig, Cap. 45
Wysig die Boedelwet.

Die Wet op Inkomstebelasting (wysiging), 2006 *soekbaar [Geen. 6 van 2006]
'N Wet om die inkomstebelastingwet, 2000, te wysig.
Wysig die Inkomstebelastingwet, 2000.

Die Wet op Finansies, 2006 *soekbaar [Geen. 7 van 2006]
'N Wet om voorsiening te maak vir die oplegging en verandering van belasting en vir ander verwante aangeleenthede.
Wysig die inkomstebelastingwet, 2000, die verkoopsbelastingwet, 1995 en die wet op die begroting en aanspreeklikheid van die regering, 2005

Die bewilligingswet, 2006 *soekbaar [Geen. 8 van 2006]
As 'n wet om uitgawes uit die Gekonsolideerde Fonds vir die dienste van Sierra Leone vir die jaar 2006 te magtig.

Die Wet op Telekommunikasie, 2006 *soekbaar [Geen. 9 van 2006]
Aangesien dit 'n wet is om die Nasionale Telekommunikasiekommissie in te stel en voorsiening te maak vir die lisensiëring en regulering van telekommunikasie -operateurs en vir die bevordering van universele toegang tot basiese telekommunikasiedienste, billike mededinging ten bate van beleggers in en die gebruikers van telekommunikasienetwerke en -dienste, om die nasionale, streeks- en wêreldwye integrasie van Sierra Leone in telekommunikasie te verbeter en om voorsiening te maak vir ander verwante aangeleenthede.
Gewysig deur die Wet op Telekommunikasie (Wysiging), 2015.

Die wet op burgerskap (wysiging) van Sierra Leone, 2006 [No. 10 van 2006] *soekbaar
As 'n wet om die Sierra Leone -burgerskapwet, 1973, te wysig om die reg op dubbele burgerskap en burgerskap direk deur die moeder te verleen.
Vervang deur Wet nr. 11 van 2006.

Die wet op burgerskap (wysiging) van Sierra Leone, 2006 [No. 11 van 2006] *soekbaar
As 'n wet om die Sierra Leone -burgerskapwet, 1973, te wysig om die reg op dubbele burgerskap en burgerskap direk deur die moeder te verleen.
Wysig die Sierra Leone -burgerskapwet, 1973.

Die Wet op Wettige Praktisyns (Wysiging), 2005 *soekbaar [Geen. 2 van 2005]
As 'n wet om die Wet op Praktisyns, 2000, te wysig.
Wysig die Wet op Praktisyns, 2000.

Die wet op die begroting en aanspreeklikheid van die regering, 2005 *soekbaar [Geen. 3 van 2005]
'N Wet om deursigtigheid en aanspreeklikheid te verseker in die toewysing, beheer en bestuur van die finansies en ander finansiële hulpbronne van Sierra Leone en om voorsiening te maak vir ander verwante aangeleenthede.
Herroep die Wet op Openbare Begroting en Rekeningkunde, 1992 [No. 1 van 1992].

Die bewilligingswet, 2005 *soekbaar [Geen. 4 van 2005]
As 'n wet om uitgawes uit die Gekonsolideerde Fonds vir die dienste van Sierra Leone vir die jaar 2005 te magtig.

Die Wet op die Bestryding van Geldwassery, 2005 [No. 5 van 2005]
'N Wet om geldwassery te onderdruk en om voorsiening te maak vir ander verwante aangeleenthede.
Vervang deur Wet 6 van 2005.

Die Wet op die Bestryding van Geldwassery, 2005 *soekbaar [Geen. 6 van 2005]
'N Wet om geldwassery te onderdruk en om voorsiening te maak vir ander verwante aangeleenthede.

Die Wet op die Bestryding van Mensehandel, 2005 *soekbaar [Geen. 7 van 2005]
'N Wet om die handel in mense te onderdruk en om voorsiening te maak vir ander verwante aangeleenthede.

Die Wet op Inkomstebelasting (Wysiging), 2005 *soekbaar [Geen. 8 van 2005]
'N Wet om die inkomstebelastingwet, 2000, te wysig.
Wysig die Inkomstebelastingwet, 2000.

Die Wet op Plaaslike Regering, 2004 *soekbaar [Geen. 1 van 2004]
As 'n wet om te konsolideer met wysigings, die wet op plaaslike regering, en om voorsiening te maak vir die desentralisasie en afwenteling van funksies, bevoegdhede en dienste aan plaaslike rade en vir ander aangeleenthede wat daarmee verband hou.
Herroep die landelike gebiedswet (Cap. 75), die Sherbro Urban District Council Act (Cap. 76), die District Council Council (Cap. 79), die Bo Town Council Act (Cap. 80), the Townships Act (Cap. 295), die Wet op die stadsraad van Freetown (validering en bevestiging van wette), 1960, die Wet op Plaaslike Owerhede (Oudit), 1964, die Wet op Plaaslike Owerhede (Diverse Bepalings), 1965, die Wet op Plaaslike Owerhede (lasbriewe vir tariewe), 1966 en die Freetown Munisipaliteit Wet, 1973. Gewysig deur die Wet op Plaaslike Regering (Wysiging), 2016 (nr. 11 van 2016).

Die Onderwyswet, 2004 *soekbaar [Geen. 2 van 2004]
'N Wet om die onderwysstelsel te hervorm, insluitend voorsiening vir pre-primêre onderwys, tegniese en beroepsopleiding, volwasse en nie-formele onderwys en die rol van universiteite en om voorsiening te maak vir ander verwante aangeleenthede.
Herroep die onderwyswet, 1964.

Die Wet op Wysiging van Eksterne Telekommunikasie (2004) *soekbaar [Geen. 3 van 2004]
'N Wet om die Wet op Belasting op Eksterne Telekommunikasie, 1995, te wysig.
Wysig die Wet op Belasting op Eksterne Telekommunikasie, 1995.

Die bewilligingswet, 2004 *soekbaar [Geen. 5 van 2004]
'N Wet om die uitgawes van die Gekonsolideerde Fonds vir die dienste van Sierra Leone vir die jaar 2004 te magtig.

Die Wet op Inkomstebelasting (wysiging), 2004 *soekbaar [Geen. 6 van 2004]
'N Wet om die inkomstebelastingwet, 2000, te wysig.
Wysig die Inkomstebelastingwet, 2000.

Die Wet op Myne en Minerale (Wysiging), 2004 *soekbaar [Geen. 7 van 2004]
Synde 'n wet om die wet op myne en minerale, 1994, te wysig.
Wysig die Wet op Myne en Minerale, 1994.

Die Wet op Openbare Gesondheid (Wysiging), 2004 *soekbaar [Geen. 8 van 2004]
As 'n wet om die Wet op Openbare Gesondheid, 1960, te wysig om boetes in leones op te gradeer en te noem.
Wysig die Wet op Openbare Gesondheid, 1960.

Die Wet op die Menseregtekommissie van Sierra Leone, 2004 *soekbaar [Geen. 9 van 2004]
'N Wet om 'n kommissie in te stel vir die beskerming en bevordering van menseregte in Sierra Leone en om voorsiening te maak vir ander verwante aangeleenthede.
Wysig die Wet op die Nasionale Kommissie vir Demokrasie en Menseregte, 1994.

Die Wet op Beleggingsbevordering, 2004 *soekbaar [Geen. 10 van 2004]
'N Wet op die bevordering en lok van private beleggings, binne en buite, vir die ontwikkeling van produksie en aktiwiteite met toegevoegde waarde, om uitvoere te verbeter en werkgeleenthede te bied en in die algemeen 'n omgewing te skep wat gunstig is vir private beleggings en om voorsiening te maak vir ander verwante aangeleenthede.
Herroep die Wet op nie-burgers (handel en besigheid), 1969.

Die wet op wysigingsbelasting (wysiging), 2004 *soekbaar [Geen. 11 van 2004]
Synde 'n wet om die Wet op Betaalrol, 1972, te wysig.
Wysig die Pay-Roll Tax Act, 1972.

Die Wet op Wysigingsbelasting (Wysiging), 2004 *soekbaar [Geen. 12 van 2004]
'N Wet om die Wet op Vermaakbelasting, 1971, te wysig
Wysig die Wet op Vermaakbelasting, 1971.

Die Wet op Wettige Praktisyns (Wysiging), 2004 *soekbaar [Geen. 13 van 2004]
As 'n wet om die Wet op Praktisyns, 2000, te wysig.
Wysig die Wet op Praktisyns, 2000.

Die Wet op Openbare Verkryging, 2004 *soekbaar [Geen. 14 van 2004]
Om 'n wet te wees om die nasionale owerheid vir openbare verkryging te stig, om openbare verkrygingsprosesse in die staatsdiens te reguleer en te harmoniseer, om openbare verkryging te desentraliseer aan verkrygingsentiteite, om ekonomiese ontwikkeling te bevorder, insluitend kapasiteitsbou op die gebied van openbare verkryging deur waarde vir geld te verseker in openbare uitgawes en die deelname aan openbare verkryging deur gekwalifiseerde verskaffers, kontrakteurs, konsultante en ander gekwalifiseerde verskaffers van goedere, werke en dienste en om voorsiening te maak vir ander verwante aangeleenthede.
Herroep deur die Wet op Openbare Verkryging, 2016 (nr. 1 van 2016).

Die Wet op die weermag van die Republiek van Sierra Leone (wysiging), 2003 *soekbaar [Geen. 2 van 2003]
As 'n wet om die wet op gewapende magte van die Republiek van Sierra Leone, 1961, te wysig.
Wysig die Wet op Gewapende Magte van die Republiek van Sierra Leone, 1961.

The Merchant Shipping Act, 2003 *soekbaar [Geen. 3 van 2003]
Aangesien dit 'n wet is om die wette met betrekking tot die registrasie van skepe, die regulering van skeepsvaart, die handhawing van veiligheid op see en die mariene omgewing te versterk en om ander verwante aangeleenthede te voorsien, is dit 'n wet.
Herroeping van die Wet op Handelsvaart (fooie), die Wet op onseewaardige skepe, die wet op ongevalle, wrak en berging, die wet op skipbreukelinge, die wet op Afrikaanse werkers (indiensneming op see), die wet op die vervoer van dekpassasiers, 1961, die vervoer van Wet op dekpassasiers (wysiging), 1962, die Waterways Act, 1964 en die Registrasie van Vaartuigwet, 1965. Wysig die hawenswet, 1964. Gewysig by nr. 3 van 2008.

Die Wet op Salarisse, Pensioene, Rente en Ander Voordele, 2003 *soekbaar [Geen. 4 van 2003]
'N Wet om voorsiening te maak vir die salarisse, pensioene, vergoedings en ander voordele van die president, vise -president, parlementslede, ministers, adjunkministers, regters, voorsitter en lede van die verkiesingskommissie en vir ander aangeleenthede wat daarmee verband hou.
Herroep die Wet op Salarisse, Pensioene, Rente en Ander Voordele, 2001.

Die Wet op Wegvervoerowerheid (Wysiging), 2003 [No. 5 van 2003]
'N Wet om die Wet op Padvervoerowerheid, 1996, te wysig.
Wysig die Wet op Padvervoerowerheid, 1996.

Die Wet op Hospitaalrade, 2003 [No. 6 van 2003]
'N Wet op die instelling van hospitaalrade vir die beter bestuur van gespesifiseerde hospitale en die verskaffing van doeltreffende mediese sorg in die westelike gebied en alle distrikte van Sierra Leone en om voorsiening te maak vir ander verwante aangeleenthede.
Sekere skedules herroep deur die Wet op Komplekse Administrasie van Onderrighospitale, 2016 (nr. 8 van 2016).

Wet op die nasionale verkiesingskommissie, 2002 *soekbaar [Geen. 1 van 2002]
'N Wet om voorsiening te maak vir aanvulling van artikels 32 en 33 van die Grondwet ten opsigte van die Nasionale Verkiesingskommissie.

Die Wet op Verkiesingswette, 2002 *soekbaar [Geen. 2 van 2002]
Herroep die Wet op Franchise- en Verkiesingsregistrasie, 1995 die Wet op Verkiesingsbepalings, 1995 en die Presidentsverkiesingswet, 1995. Gewysig 2002 (nr. 5 van 2002).

Die Wet op Politieke Partye, 2002 [No. 3 van 2002]
'N Wet om die registrasiekommissie van politieke partye in te stel vir die registrasie en regulering van die optrede van politieke partye in ooreenstemming met artikels 34 en 35 van die Grondwet en om te sorg vir verwante aangeleenthede.
Herroep die Wet op Politieke Partye, 1995 en die Wet op Politieke Partye (Gedragsregulering), 1995. Gewysig 2002 (nr. 6 van 2002).

Die Wet op Sierra Rutile -ooreenkoms (bekragtiging), 2002 [No. 4 van 2002]
Synde 'n wet om 'n ooreenkoms te bekragtig en te bevestig vir die regering van die Republiek van Sierra Leone aan die een kant en deur Sierra Rutile Limited aan die ander kant.

Die Wet op Wysigingswet (Wysiging), 2002 [No. 5 van 2002]
Synde 'n Wet om die Wet op die Kieswet, 2002, te wysig
Wysig die Kieswet, 2002.

Die Wet op Politieke Partye (Wysiging), 2002 [No. 6 van 2002]
'N Wet om die Wet op Politieke Partye, 2002, te wysig
Wysig die Wet op Politieke Partye, 2002.

Die Wet op die spesiale hofooreenkoms, 2002 (bekragtiging), 2002 [No. 7 van 2002]
Aangesien dit 'n wet is om 'n ooreenkoms tussen die regering van Sierra Leone en die Verenigde Nasies van die ander deel te onderteken wat op 16 Januarie 2002 onderteken is vir die oprigting van 'n spesiale hof vir Sierra Leone, om voorsiening te maak vir die uitvoering van die ooreenkoms en vir ander verwante aangeleenthede. [Vervang deur Wet 9 van 2002].

Die kredietwet, 2002 [No. 8 van 2002]
As 'n wet om uitgawes uit die Gekonsolideerde Fonds vir die dienste van Sierra Leone vir die jaar 2002 te magtig.

Die Wet op die spesiale hofooreenkoms, 2002 (bekragtiging), 2002 [No. 9 van 2002]
Aangesien dit 'n wet is om 'n ooreenkoms tussen die regering van Sierra Leone van die een kant en die Verenigde Nasies van die ander deel te onderteken wat op 16 Januarie 2002 onderteken is vir die oprigting van 'n spesiale hof vir Sierra Leone, om voorsiening te maak vir die uitvoering van die ooreenkoms en vir ander verwante aangeleenthede.

Die National Security and Central Intelligence Act, 2002 [No. 10 van 2002]
'N Wet om voorsiening te maak vir die interne en eksterne veiligheid van Sierra Leone en vir ander verwante aangeleenthede.

Die National Revenue Authority Act, 2002 [No. 11 van 2002]
As 'n wet om die National Revenue Authority te vestig as 'n sentrale instansie vir die beoordeling en invordering van nasionale inkomste, om voorsiening te maak vir die administrasie en handhawing van gespesifiseerde wette, om gevolglike wysigings aan te bring aan sekere wette met betrekking tot inkomste en om voorsiening te maak vir ander verwante aangeleenthede .
Wysig die Inkomstebelastingwet, 2000.

Die Wet op die Nasionale Kommissie vir Privatisering, 2002 [No. 12 van 2002]
Dit is 'n wet om die nasionale kommissie vir privatisering in te stel wat verantwoordelik is vir die privatisering en hervorming van openbare ondernemings om sekere wette met betrekking tot openbare ondernemings te wysig en om ander verwante aangeleenthede te voorsien.
Herroep die Wet op Openbare Ondernemings (Hervorming), 1993 en die Wet op Openbare Ondernemings (Hervorming) (Wysiging), 1993.

Die Statistiekwet, 2002 [No. 13 van 2002]
'N Wet om statistieke in Sierra Leone te vestig as 'n regspersoon vir die versameling, samestelling, ontleding en verspreiding van amptelike en ander statistieke en om voorsiening te maak vir ander verwante aangeleenthede.
Herroep die Statistiekwet, 1963.

Die Sensuswet, 2002 [No. 14 van 2002]
'N Wet om voorsiening te maak vir die neem van sensus van tyd tot tyd en vir ander verwante aangeleenthede.
Herroep die Sensuswet, 1963.

Die wet op die toeëiening, 2001 [No. 2 van 2001]
'N Wet op die voorsiening van die dienste van Sierra Leone vir die jaar 2001.

Die Wet op Stads- en Landbeplanning (Wysiging), 2001 [No. 3 van 2001]
'N Wet om die stads- en landbeplanningswet te wysig.
Wysig die Wet op Stads- en Landbeplanning.

Die National Social Security and Insurance Trust Act, 2001 [No. 4 van 2001]
'N Wet op die oprigting van die National Social Security and Insurance Trust en 'n skema vir sosiale sekerheid om aftrede en ander voordele te bied om aan die gebeurlikheidsbehoeftes van werkers en hul afhanklikes te voldoen en om ander verwante aangeleenthede te voorsien.
By wet gekanselleer. Nr. 5 van 2001.

Die National Social Security and Insurance Trust Act, 2001 [No. 5 van 2001]
'N Wet op die oprigting van die National Social Security and Insurance Trust en 'n skema vir sosiale sekerheid om aftrede en ander voordele te bied om aan die gebeurlikheidsbehoeftes van werkers en hul afhanklikes te voldoen en om ander verwante aangeleenthede te voorsien.
Kanselleer Wet No. 4 van 2001. Gewysig deur die Wet op Nasionale Sosiale Sekerheid en Versekering (Wysiging), 2016 (nr. 7 van 2016).

Die Sierra Leone Water Company Act, 2001 [No. 6 van 2001]
'N Wet op die oprigting van die Sierra Leone Water Company, om voorsiening te maak vir die voorsiening van water in gespesifiseerde gebiede en vir ander verwante aangeleenthede.

Die Wet op Ander Finansiële Dienste, 2001 [No. 7 van 2001]
'N Wet om voorsiening te maak vir die lisensiëring, regulering en toesig van instellings wat ander finansiële bedrywighede as bankwese en verwante aangeleenthede uitvoer.
Gewysig by nr. 4 van 2007.

Die Wet op Kommissie vir Tersiêre Onderwys, 2001 [No. 8 van 2001]
'N Wet om die Kommissie vir Tersiêre Onderwys in te stel vir die ontwikkeling van tersiêre onderwys in Sierra Leone en om voorsiening te maak vir ander aangeleenthede wat daarmee verband hou.

Die Wet op Polytechnics, 2001 [No. 9 van 2001]
'N Wet op die oprigting van polytegniese instellings, die daarstelling van ooreenstemmende polytechnic rade en om voorsiening te maak vir die bestuur en toesig van polytechnic -instellings in Sierra Leone en vir ander aangeleenthede wat daarmee verband hou.
Gewysig deur die Wet op Polytechnics (Wysiging), 2001.

Die Wet op die Nasionale Raad vir Tegniese, Beroeps- en Ander Toekennings, 2001 [No. 10 van 2001]
'N Wet om die Nasionale Raad vir Tegniese, Beroeps- en ander Akademiese Toekennings in te stel vir die evaluering en sertifisering van sekere akademiese kursusse en programme en om voorsiening te maak vir sekere verwante aangeleenthede.

Die Petroleum Exploration and Production Act, 2001 *soekbaar [Geen. 11 van 2001]
'N Wet om voorsiening te maak vir die bepalings en voorwaardes van petroleumondersoek- en produksieooreenkomste en vir ander verwante aangeleenthede.
Herroep die Wet op Mynbou (Minerale Olie).

Die Wet op Aptekerswese, 2001 [No. 12 van 2001]
Dit is 'n wet om die professie van apteek te reguleer om die verskaffing, vervaardiging, berging en vervoer van medisyne, insluitend voedingsmiddels en skoonheidsmiddels, te beheer en om voorsiening te maak vir ander aangeleenthede wat daarmee verband hou.
Herroep die Wet op Apteek, 1988, maar bevele, reëls, kennisgewings of regulasies kragtens die wet bly van krag.

Die National Commission for Social Action Act, 2001 [No. 13 van 2001]
'N Wet om 'n nasionale kommissie vir heropbou en volhoubare ontwikkelingsaktiwiteite in te stel en om ander verwante aangeleenthede te voorsien.
Gewysig deur die National Commission for Social Action (Amendment) Act, 2015.

Die Wet op die Beskerming teen Straling, 2001 [No. 14 van 2001]
'N Wet om die publiek en werkers te beskerm teen gevare as gevolg van die gebruik van toestelle of materiaal wat ioniserende straling kan produseer en vir ander verwante doeleindes.

Die Grondwet van Sierra Leone (wysigingswet), 2001 *soekbaar [Geen. 15 van 2001]
As 'n wet om die grondwet van Sierra Leone, 1991, te wysig.
Verander die Grondwet van Sierra Leone, 1991.

Die Omgewingsbeskermingswet, 2000 [No. 2 van 2000]
Aangesien dit 'n wet is wat voorsiening maak vir die doeltreffende beskerming van die omgewing, is die administratiewe masjinerie om sodanige beskerming te verseker en vir ander verwante aangeleenthede.
Herroep by Nr. 11 van 2008.

Die Bank of Sierra Leone Act, 2000 [No. 3 van 2000]
As 'n wet om die bestaan ​​van die Bank van Sierra Leone voort te sit, om monetêre stabiliteit te verseker en om ander verwante aangeleenthede te voorsien.
Herroep die Bank of Sierra Leone Act, 1963 (nr. 6 van 1963).

Die Wet op Waarheid en Versoening, 2000 *soekbaar [Geen. 4 van 2000]
'N Wet om die Waarheids- en Versoeningskommissie in te stel ooreenkomstig artikel XXVI van die Lome -vredesooreenkoms en om te sorg vir verwante aangeleenthede.

Die Versekeringswet, 2000 [No. 5 van 2000]
'N Wet op die instelling van die National Insurance Commission en die regulering van die versekering in Sierra Leone.
Herroep die Versekeringswet, 1971 (nr. 12 van 1971) en die bevel van die versekeringswet (aanvang), 1972 (P.N. 67 van 1972). Herroep deur die Versekeringswet, 2016 (nr. 12 van 2016).

Die Wet op Burgerlike Huwelike (Wysiging), 2000 [No. 6 van 2000]
'N Wet om die Wet op Burgerlike Huwelike te wysig.
Wysig die Wet op Burgerlike Huwelike.

Die Wet op die Registrasie van Instrumente (Wysiging), 2000 [No. 7 van 2000]
'N Wet om die Wet op Registrasie van Instrumente te wysig.
Wysig die Wet op Registrasie van Instrumente.

Die Inkomstebelastingwet, 2000 *soekbaar [Geen. 8 van 2000] Gekonsolideer
As 'n wet om die wet met betrekking tot die belasting op inkomste met wysigings te konsolideer.
Herroep die inkomstebelastingwet, die Surtax (tydelike oplegging), 1968 (nr. 14 van 1968), en die inkomstebelastingwet (goedkeuring), 1992 (nr. 4 van 1992).

Die bewilligingswet, 2000 [No. 9 van 2000]
'N Wet om voorsiening te maak vir die dienste van Sierra Leone vir die jaar 2000.

Die Bankwet, 2000 [No. 10 van 2000]
As 'n wet om voorsiening te maak vir die lisensiëring van persone wat 'n deposito-onderneming bedryf, die regulering van deposito-aktiwiteite, die beskerming van deposante en voorsiening maak vir verwante aangeleenthede met die oog op die ontwikkeling en bevordering van 'n doeltreffende bank- en finansiële stelsel in Sierra Leone.
Herroeping van die Bankwet, 1970 (nr. 11 van 1970).

Die Sierra Leone Maritime Administration Act, 2000 [No. 11 van 2000]
'N Wet op die oprigting van 'n outonome liggaam vir die registrasie van skepe en ander vaartuie, die lisensiëring en veiligheid van maritieme personeel en vir die regulering en ontwikkeling in die algemeen van maritieme, kus- en binnelandse watervervoer en vir ander aangeleenthede wat daarmee verband hou.

Die Wet op die Onafhanklike Mediakommissie, 2000 [No. 12 van 2000]
'N Wet om 'n outonome liggaam te stig vir die regulering van massamedia -instellings en vir ander aangeleenthede wat daarmee verband hou.
Herroep die Koerantwet (Cap. 111). Gewysig by nr. 16 van 2006.

Die Wet op die weermag van die Republiek van Sierra Leone (wysiging), 2000 [No. 13 van 2000]
As 'n wet om die wet op gewapende magte van die Republiek van Sierra Leone, 1961, te wysig.
Wysig die Wet op Gewapende Magte van die Republiek van Sierra Leone, 1961.

Wet op staatsgedinge, 2000 [No. 14 van 2000]
'N Wet om voorsiening te maak vir die uitoefening van jurisdiksie ten opsigte van eise deur of teen die regering ingevolge die afskaffing deur subartikel (1) van artikel 133 van die Grondwet van Sierra Leone van die petisie van die regte proses en vir ander aangeleenthede wat daarmee verband hou.
Herroeping van die Wet op petisies van regte Wysig die howe, 1965.

Die Wet op Praktisyns, 2000 [No. 15 van 2000]
'N Wet om die wet met betrekking tot die toelating, inskrywing, praktyk en dissipline van regspraktisyns te konsolideer en te wysig en voorsiening te maak vir aangeleenthede wat verband hou met of verband hou met die voorafgaande.
Herroep die Wet op Praktisyns (Hoofstuk 11), die Wet op Regspraktisyns (Dissiplinêre Komitee) (nr. 51 van 1965), en wysig die Wet op die Raad op Regsopvoeding, 1989 (Wet No. 1 van 1989). Gewysig deur die Wet op Wettige Praktisyns (Wysiging), 2015.

Die bewilligingswet, 1999 [No. 2 van 1999]
'N Wet op die voorsiening van die dienste van Sierra Leone vir die jaar 1999.

Die Lome Peace Peace Agreement (Ratification) Act, 1999 [No. 3 van 1999]
As 'n wet om 'n vredesooreenkoms van 7 Julie 1999 te bekragtig en onderteken deur die president in die naam van Sierra Leone, aan die een kant, en die leier van die Revolutionary United Front van Sierra Leone, aan die ander kant.

Die Wet op die Revolutionary United Front of Sierra Leone (Participation in Political and Democratic Process), 1999 [No. 4 van 1999]
'N Wet om die transformasie van die Revolusionêre Verenigde Front van Sierra Leone in 'n politieke beweging te vergemaklik en die aanvaarding deur lede van die Front van enige openbare ampte wat hulle kragtens die Lome -vredesooreenkoms aan hulle toegewys is.

Die Wet op die Kommissie vir die Bestuur van Strategiese Hulpbronne, Nasionale Heropbou en Ontwikkeling, 1999 [No. 5 van 1999]
As 'n wet om 'n kommissie in te stel om die wettige uitbuiting van Sierra Leone se goud en diamante te beveilig en te monitor, en ander hulpbronne wat vasbeslote is om van strategiese belang vir nasionale veiligheid en welsyn te wees, sowel as om voorsiening te maak vir rehabilitasie en heropbou na die oorlog, soos bepaal in artikel XXVIII van die Lome -vredesooreenkoms.
Herroep by Nr 12 van 2009.

Die Wet op Grondwetlike en Statutêre Instrumente, 1999 [No. 6 van 1999]
'N Wet om voorsiening te maak vir die uitvaardiging en publikasie van hulpwetgewing volgens grondwetlike instrument of statutêre instrument, na gelang van die geval, en vir ander aangeleenthede wat daarmee verband hou.

Die Wet op Ouditdiens, 1998 [No. 1 van 1998]
Aangesien dit 'n wet is om die ouditdiens in te stel, moet die ouditdiensraad voorsiening maak vir die versterking van die bevoegdheid tot toeslag deur die ouditeur-generaal en vir ander aangeleenthede wat met die voorafgaande verband hou.
Herroep deur die Ouditdienswet, 2014.

Die toepaslike wet, 1998 [No. 2 van 1998]
'N Wet om voorsiening te maak vir die diens van Sierra Leone vir die jaar 1998.

Die Wet op Wysigingsbepalings (wysiging), 1998 [No. 3 van 1998]
'N Wet om die wet op kiesbepalings te wysig.
Wysig die Wet op Verkiesingsbepalings (Wet No. 16 van 1995)

The Bank of Sierra Leone (Amendment) Act, 1998 [No. 4 van 1998]
'N Wet om die Wet op die Bank van Sierra Leone, 1963, te wysig om die boekjaar van die Bank te verander om saam te val met die boekjaar van die regering.

Die Wet op Minimumloon, 1997 [No. 1 van 1997]
'N Wet om tydelik 'n nasionale minimum loon vas te stel en die Wet op Inkomstebelasting te wysig.
Wysig die Inkomstebelastingwet.

Die Ombudsmanwet, 1997 [No. 2 van 1997]
'N Wet om voorsiening te maak vir die oprigting van die kantoor van die ombudsman, om sy funksies te definieer en vir ander aangeleenthede wat daarmee verband hou.

Besluit van die rewolusionêre raad van die gewapende magte (oprigting van die kantoor van die hoof skakelbeampte), 1997 [AFRC -besluit nr. 3]
As 'n besluit om voorsiening te maak vir die oprigting van die kantoor van die hoof skakelbeampte.

Administrasie van Sierra Leone (Revolusionêre Raad van die weermag) Proklamasie (wysiging) besluit, 1997 [AFRC -besluit nr. 4]
As 'n besluit om die lidmaatskap van die rewolusionêre raad van die weermag te vergroot.

Die inwerkingtreding van die uitgangsverbod, 1997 [AFRC -besluit nr. 5]
'N Dekreet vir die instelling van 'n uitgangspunt.

Die AFRC (Anti-Looting) -besluit, 1997 [AFRC-besluit nr. 6]
As 'n besluit om voorsiening te maak vir die oprigting, funksies, bevoegdhede en pligte van 'n groep teen plundery, om voorsiening te maak vir die beskerming van persone teen teistering en intimidasie en vir ander verwante aangeleenthede.

Die Grondwet van Sierra Leone, 1991 (wysigingsbesluit), 1997 [AFRC -besluit nr. 7]
As 'n besluit om die Grondwet van Sierra Leone, 1991, te wysig en voorsiening te maak vir ander verwante aangeleenthede.

Die National Unity and Reconciliation Act, 1996 [No. 1 van 1996]
'N Wet om 'n kommissie te stig om nasionale eenheid en versoening te bevorder en vir ander aangeleenthede wat daarmee verband hou.

Die Wet op die Besluite van die Nasionale Voorlopige Besluitraad (herroeping en wysiging), 1996 [No. 3 van 1996]
As 'n wet om sekere besluite van die nasionale voorlopige uitspraakraad te herroep, aan te pas en op te neem in die wette van Sierra Leone en vir ander aangeleenthede wat daarmee verband hou.

Die Wet op Padvervoerowerheid, 1996 [No. 4 van 1996]
'N Wet om voorsiening te maak vir die instelling van 'n owerheid vir die regulering en ontwikkeling van die padvervoerbedryf, insluitend die regulering en lisensiëring van voertuie, die lisensiëring van bestuurders, die voorskrif van roetes vir passasiers- en goederevervoer en vir ander aangeleenthede wat verband hou met die voorafgaande.
Gewysig deur die Wet op Wegvervoerowerheid (Wysiging), 2014. Gewysig deur die Wet op Wysvervoerowerheid (Wysiging) van Sierra Leone, 2016 (nr. 9 van 2016).

Besluit oor die kieswet (Bekamping van nominasievereistes), 1996 [NPRC -besluit nr. 1]
As 'n besluit om die kwalifikasievereistes vir die nominasie van kandidate vir die presidents- en parlementêre verkiesing van 1996 te verlig.

Die Standaardebesluit, 1996 [NPRC -besluit nr. 2]
As 'n besluit om voorsiening te maak vir die standaardisering van goedere en produkte, die oprigting van die Sierra Leone Standards Bureau en die National Standards Council en om voorsiening te maak vir ander verwante aangeleenthede.

Besluit oor franchise en kiesregistrasie (opskorting van beswaarbepalings), 1996 [NPRC -besluit nr. 3]
As 'n besluit om sekere bepalings van die besluit oor franchise en verkiesingsregistrasie, 1995, op te skort.

Die bankwet (wysigingsbesluit), 1996 [NPRC -besluit nr. 4]
As 'n besluit om die bankwet te wysig ten einde die minimum opbetaalde kapitaal, die kapitaaltoereikendheidsverhouding en ander aangeleenthede wat verband hou met bankwese te verhoog.

Die besluit oor die presidensiële verkiesings (wysiging), 1996 [NPRC -besluit nr. 5]
As 'n besluit om die besluit oor die presidensiële verkiesing, 1995, te wysig

Die skadeloosstellings- en oorgangsbesluit, 1996 [NPRC -besluit nr. 6]
As 'n besluit om vrywaring te verleen aan lede van die weermag van die Republiek van Sierra Leone, die Nasionale Voorlopige Besluitraad en aanstellings van die Nasionale Voorlopige Besluitraad, om die Proklamasie tot oprigting van die Nasionale Voorlopige Besluitraad en vir verwante doeleindes te herroep.

Besluit op die Openbare Begrotings- en Rekeningkundige Wet (wysiging), 1996 [NPRC -besluit nr. 7]
As 'n besluit om die Wet op Openbare Begroting en Rekeningkunde te wysig om die rekeningkundige stelsel van die regering weer te sentraliseer.

Die besluit van die Nasionale Voorlopige Besluitraad (Toewysing), 1996 [NPRC -besluit nr. 8]
As 'n besluit om in 1996 vir die diens van Sierra Leone te voorsien.

Die wet op pensioene en aftredende voordele van presidente en ondervoorsitters (wysigingsbesluit), 1996 [NPRC-besluit nr. 9]
As 'n besluit om die wet op pensioene en aftredende voordele van presidente en vise-presidente, 1986, te wysig.

Besluit om vrywarings en oorgang (wysiging), 1996 [NPRC -besluit nr. 10]
As 'n besluit om die vrywarings- en oorgangsbesluit, 1996, te wysig.

Die maritieme gebiede (vestiging) -besluit, 1996 [NPRC -besluit nr. 11]
'N Besluit om die maritieme gebiede van Sierra Leone in te stel in ooreenstemming met die Verenigde Nasies se seeverdrag van 1982 en vir verwante doeleindes.

Die nasionale kommissie vir verligting, rehabilitasie en heropbou, 1996 [NPRC -besluit nr. 12]
As 'n besluit om 'n kommissie in te stel vir die beplanning, koördinering en implementering van programme vir die verligting, rehabilitasie en herintegrasie van persone en gemeenskappe wat geraak word deur konflik en natuur- en mensgemaakte rampe en ander noodgevalle.

Die Aannemingswet, 1989 [No. 9 van 1989]
'N Wet om voorsiening te maak vir die aanneming van kinders in Sierra Leone en vir verwante doeleindes.

Die wet op pensioene en uittredende voordele van presidente en vise-presidente, 1986 [No. 2 van 1986]
'N Wet om voorsiening te maak vir die toekenning van pensioen en aftreevoordele aan 'n afgetrede president ingevolge subartikel (5) van artikel 27 van die Grondwet van Sierra Leone, 1978 (Wet No. 12 van 1978) en ook voorsiening te maak vir die toekenning van pensioen en ander uittredende voordele aan afgetrede vise-presidente en vir ander doeleindes daarby.
Wysig die Wet op Parlementêre Pensioene, 1980.

Die wet op wysiging van behuisingskorporasie in Sierra Leone, 1986 [No. 3 van 1986]
Synde 'n wet tot wysiging van die Sierra Leone Housing Corporation Act, 1982 (Wet nr. 5 van 1982).
Verwerp die Bankwet, 1970 (Wet No. 11 van 1970) aan die Korporasie.

Die Wet op die Grondwet (wysiging) (nr. 2), 1986 [No. 4 van 1986]
Synde 'n Wet om die Grondwet van Sierra Leone, 1978 te wysig (Wet No. 12 van 1978)
Herroep artikel 39 van die Grondwet. Hoofwet herroep deur die Grondwet van Sierra Leone, 1991.

Die Wet op Wysigingsbepalings (wysiging), 1986 [No. 5 van 1986]
Synde 'n Wet om die Wet op Verkiesingsbepalings, 1962 (Wet No. 14 van 1962), te wysig
Herroeping van die Wet op Verkiesingsbepalings, 1962 (wysigingsbesluit), 1968 (NIC -besluit nr. 3 van 1968, en al die gegewens in die eerste bylae tot die Wet op Aanpassing), 1972 (Wet No. 29 van 1972) met betrekking tot die Wet op verkiesingsbepalings, 1962 (Wet nr. 14 van 1962).

Die Wet op Gesondheidsondersoekraad van Wes -Afrika, 1986 [No. 6 van 1986]
As 'n wet om in Sierra Leone te bekragtig en uitvoering te gee aan 'n grondwet wat die Wes -Afrika -raad vir gesondheidsondersoek instel.

Die Argitektewet, 1986 [No. 7 van 1986]
'N Wet om voorsiening te maak vir die registrasie van argitekte en die regulering van die beoefening van argitektuur in Sierra Leone en vir ander doeleindes wat daarmee verband hou.

Die Wet op verkenning, ontginning en verwerking van minerale olie (wysiging nr. 2) ooreenkoms (1986) (bekragtiging), 1986 [No. 8 van 1986]
As 'n wet om 'n ooreenkoms te bekragtig tussen die regering van Sierra Leone van die eerste deel en Amoco Sierra Leone Exploration Company van die tweede deel vir die eksplorasie, ontginning en verwerking van minerale olie in Sierra Leone en vir ander aangeleenthede wat daarmee verband hou of toevallig daarmee verband hou .

Die Chiefdom Treasuries (wysigingswet), 1975 [No. 6 van 1975]
Wysig die Chiefdom Treasuries Act (Cap. 62)

Die Wet op Plaaslike Howe (Wysiging), 1975 [No. 7 van 1975]
Wysig die Wet op Plaaslike Howe, 1963 (nr. 20 van 1963)

Die Freetown -munisipaliteit (wysiging), 1975 [No. 8 van 1975]
Wysig die Freetown -munisipaliteitwet, 1973 (nr. 20 van 1973)

Die Wet op Onregmatige Inmenging met Burgerlugvaart, 1974 [No. 1 van 1974]
'N Wet om bepalings te tref ten behoewe van bekragtiging, namens Sierra Leone, en uitvoering te gee aan die Konvensie vir die Onderdrukking van Onwettige Handelinge teen die Veiligheid van Burgerlugvaart, onderteken te Montreal op 23 September 1971.

Die wet op die onwettige beslaglegging op vliegtuie, 1974 [No. 2 van 1974]
As 'n wet om bepalings te tref ten behoewe van bekragtiging namens Sierra Leone en uitvoering te gee aan die konvensie vir die onderdrukking van onwettige beslaglegging op vliegtuie wat op 16 Desember 1970 te Den Haag onderteken is.

Die Wet op Fabrieke, 1974 [No. 3 van 1974]
'N Wet om die wet op fabrieke te konsolideer en te wysig.
Herroep die wet op masjinerie (veilige werk en inspeksie).

Die Wet op Aanvullende Begroting 1973/74, 1974 [No. 4 van 1974]
'N Wet om aanvullende voorsiening te maak vir die diens van Sierra Leone vir die jaar 1973/74.

Die Cargo (Clearing and Forwarding) Act, 1974 [No. 5 van 1974]
'N Wet om regulering en voorsiening te maak vir die beheer van die skoonmaak en versending van alle seevliegtuie in en uit Sierra Leone en aangeleenthede daarby.

Die Grondwet (wysigingswet), 1974 [No. 6 van 1974]
Wysig die Grondwet van Sierra Leone, 1971. Die Hoofwet is deur die Grondwet van Sierra Leone, 1978, herroep.

Die 1974/75 Wet op Toewysing, 1974 [No. 7 van 1974]
'N Wet om voorsiening te maak vir die diens van Sierra Leone vir die jaar 1974/75.

Die Sierra Leone Militêre Magte (Wysigings) Wet, 1974 [No. 8 van 1974]
Wysig die Sierra Leone Military Forces Act, 1961.

The Bank of Sierra Leone (Amendment) Act, 1974 [No. 9 van 1974]
Wysig die Bank of Sierra Leone Act, 1963 soos gewysig deur die Bank of Sierra Leone (wysigingswet), 1970.

Die Wet op die Elektrisiteitskorporasie (wysiging), 1974 [No. 10 van 1974]
Wysig die Wet op Elektrisiteitskorporasie, 1964.

Die Wet op Uitlewering, 1974 [No. 11 van 1974]
'N Wet om die wet aangaande die uitlewering van misdadigers te wysig en te konsolideer.
Herroeping van die Wet op Uitlewering, 1962.

Die Wet op die Chiefdom Councils (wysiging), 1974 [No. 13 van 1974]
'N Wet om die Wet op die Hoofdomrade te wysig ten einde sekere bevoegdhede by die Hoofdomrade te vestig.
Wysig die Wet op Hoofraad.

Die Sensuswet (wysiging), 1974 [No. 14 van 1974]
Wysig die Sensuswet, 1963. Hoofwet herroep deur die Sensuswet, 2002.

Die Wet op Paspoorte (Wysiging), 1974 [No. 15 van 1974]
Wysig die paspoortwet, 1964.

Die Wet op Wysigingsbelasting (wysiging), 1974 [No. 16 van 1974]
Wysig die Pay-Roll Tax Act, 1972.

Die Wet op Wapen en Ammunisie (Wysiging), 1974 [No. 17 van 1974]
'N Wet om voorsiening te maak vir meer drastiese strawwe vir die onwettige besit van wapens en ammunisie.
Wysig die Wet op Wapens en Ammunisie, 1955.

Die Wet op die plofstof (wysiging), 1974 [No. 18 van 1974]
'N Wet om voorsiening te maak vir meer drastiese strawwe vir die onwettige besit van plofstof.
Wysig die Wet op plofstof, 1955.

Die Wet op Plaaslike Howe (Wysiging), 1974 [No. 19 van 1974]
Wysig die Wet op Plaaslike Howe, 1963.

Die Bayer Preussag -ooreenkoms 1973 (bekragtiging) Wet, 1974 [No. 21 van 1974]
Aangesien dit 'n wet is om 'n ooreenkoms vir en namens die regering van Sierra Leone (hierna die regering) van die een deel en die Bayer Preussag -maatskappye (hierna die maatskappye) van die ander deel te bekragtig en te bevestig.

Die Wet op Plaaslike Howe (Wysiging), 1966 [No. 28 van 1966]
Wysig die Wet op Plaaslike Howe, 1963.

Die Wet op nie-burgers (rente op grond), 1966 [No. 30 van 1966]
Herroep die Wet op Grondbeskerming (Ontwikkeling), 1962.

Die Wet op nie-burgers (registrasie, immigrasie en uitsetting), 1965 [No. 21 van 1965]
'N Handeling om die Immigrasie- en Beperkingswet, die Wet op Vreemdelingsregistrasie, die Wet op Inwoner (Registrasie in Hotels) en die Wet op Skorsing, 1963 (Cap. 86 - Cap. 85 - Cap. 74 - Wet No. 35 van 1963, te konsolideer en te wysig) .)
Herroep die Wet op Inskrywings (Registrasie in Hotels) [Cap. 74], die Wet op Vreemdesregistrasie [Cap. 85], die Wet op Immigrasiebeperking [Cap. 86] en die Wet op Skorsing, 1963 [No. 35 van 1963]

Die Wet op Plaaslike Howe (Wysiging), 1965 [No. 29 van 1965]
Wysig die Wet op Plaaslike Howe, 1963.

Die Strafproseswet, 1965 *soekbaar [Geen. 32 van 1965]
'N Wet op strafproses wees.
Herroep die Strafproseswet, die Wet op Jurore en Beoordelaars, subartikel (3) van artikel 3 van die Wet op Verraad en Staatsoortredings, 1963, artikel 27 van die Polisiewet, 1964 en artikel 23 van die Wet op Bevoegdhede en Voorregte op die Huis. Wysig die Wet op Gevangenisse, 1961.

Die Public Order Act, 1965 [No. 46 van 1965] *soekbaar
'N Wet om die wet met betrekking tot die openbare orde te konsolideer en te wysig.
Wysig die Wet op Bevoegdhede en Voorregte van Huisgenote (Cap. 4) Die Sedition Act (Cap. 29) Die Summary of conviction overtredings Act (Cap. 37) the Processions Act (Cap. 73) the Trade Disputes (Law Declaration Act) ( 222,) Die Wet op Verkiesingsbepalings, 1962 (nr. 14 van 1962) Die Polisiewet, 1964 (nr. 7 van 1964). The Emergency Powers Act, 1962 (No. 70 of 1962), The Prevention of Crime Act (No. 24 of 1963) The Libel Act, 1792 (32 Geo. 3 c. 60) The United Kingdom Act Seditious Meetings, 1817 (57 Geo. 3 c. 19) The Criminal Libel Act, 1819 (60 Geo. 3 & 1 Geo. 4 c 8) The United Kingdom Libel Act, 1843 (6 & amp. 7 Vic c. 96) The Conspiracy and Protection of Property Act, 1875 (38 & amp 39 Vic c. 86).

Die Wet op Plaaslike Howe, 1963 [No. 20 van 1963]
'n Wet om die wet met betrekking tot die plaaslike howe te konsolideer en te wysig, om voorsiening te maak vir die uitbreiding van hul jurisdiksie en die aanhoor van appèlle van sulke howe en om sekere toevallige en gevolglike bepalings vir die regspleging in die provinsies te tref.
Herroeping van die Wet op Naturelle Howe (Hoofstuk 8) Wysiging van die Wet op Howe (Hoofstuk 7). Gewysigde 1965 (nr. 29 van 1965), 1966 (nr. 28 van 1966) en 1974 (nr. 19 van 1974). Herroep deur die Wet op Plaaslike Howe, 2011 (nr. 10 van 2011).

Sierra Leone Independence Act, 1961 [Cap. 169]
'n wet om voorsiening te maak vir en in verband met die bereiking van die volle verantwoordelike status deur die Statebond deur Sierra Leone.

Ordonnansie op oordrag van verdedigingsgronde, 1961 [No. 8 van 1961]
'N Ordonnansie om alle lande in die kolonie wat tans deur die Admiraliteit, die Lugdiens en die Oorlogsdepartement berus of beklee word in die regering van Sierra Leone, oor te dra en daaraan te vestig.

Wet op Crown Lands (wysiging), 1961 [No. 37 van 1961]
'N Wet tot wysiging van die Ordonnansie op Crown Lands, 1960.
Wysig die Crown Lands Ordonnance, 1960.

Die Crown Lands Ordonnance, 1960 [No. 19 van 1960]
'N Wet om voorsiening te maak vir die kriminalisering van geldwassery en die finansiering van terrorisme, die oprigting van strukture om dit te implementeer en vir ander verwante aangeleenthede.

& kopieer 1996-2019 Sierra Leone Web

Die Sierra Leone -web is onafhanklik, nie verbonde aan enige instelling, organisasie of regering nie.


Die Statuut van Anne: die eerste wet op outeursreg

In 1709 het die Britse parlement die Statuut van Anne kort titel opgestel: Copyright Act 1709 8 Anne c.21 lang titel: 'N Wet vir die aanmoediging van leer deur die afskrifte van gedrukte boeke by die outeurs of kopers van sodanige afskrifte te vestig tydens die tyd daarin. Dit is vernoem na Anne, die koningin van Groot-Brittanje, en dit was die eerste wet op outeursreg in die Koninkryk van Groot-Brittanje en die eerste volwaardige kopieregwetgewing ter wêreld. Dit is uitgevaardig in die regeringsjaar 1709 tot 1710 en het op 10 April 1710 in werking getree.

Die Statuut van Anne verleen uitgewers van boeke 14 jaar lank regsbeskerming met die aanvang van die statuut. Dit bied ook 21 jaar beskerming vir enige boek wat reeds in druk is. Na die verstryking van die eerste 14 jaar kopieregtermyn, het die outeursreg vir 'n verdere termyn van 14 jaar by die outeur daarvan gehou, indien hy of sy nog gelewe het.

"Die wet bepaal dat die 'kopie' die 'enigste vryheid is om 'n boek te druk en te herdruk' ' een sent vir elke vel van die boek, waarvan die een na die skrywer gegaan het, die ander na die kroon. In vandag se terme was dit 'n aansienlike boete. Boonop sou die betrokke boek vernietig word. van registrasie, het die statuut gespesifiseer dat 'n beroep teen inbreuk slegs ingestel kon word indien die titel voor publikasie in die register by die Stationers 'Company aangeteken is. van die gepubliseerde boeke wat in universiteitsbiblioteke gestoor moet word, het verseker dat daar toegang tot die publiek is tot werke wat kopiereg beskerm.

"Die statuut was die eerste om die wettige outeursreg te erken, maar dit het nie 'n samehangende begrip van outeurskap of outeursregte gegee nie. outeursreg, het dit ook 'n kopieregtermyn van 21 jaar gegee aan boeke wat reeds in druk was. Aan die einde van die 21 jaar wat die statuut verleen het, was die konsep van literêre eiendom steeds 'n bron van boekhandelaars eerder as 'n skrywer, aangesien die meeste skrywers steeds verkoop het Aangesien die statuut hoofsaaklik daarop gemik was om openbare leer aan te moedig en die boekhandel te reguleer, was enige voordele vir outeurs in die statuut toevallig. Gedurende die 18de eeu, op aanmoediging van die boekverkopers, eerder as die skrywers, 'n begrip het ontstaan ​​dat outeursreg die oorsprong was van die outeursreg op die produk van sy arbeid, dus is aangevoer dat die hoofdoel van outeursreg die beskerming van outeurs is ts, nie die beleidsdoelwit om openbare leer aan te moedig nie "(Wikipedia-artikel oor Statuut van Anne, verkry op 08-06-2011).

In Februarie 2014 was 'n digitale faksimilee van die oorspronklike kopie van die Britse parlement in die parlement beskikbaar by Primary Sources on Copyright by hierdie skakel.


Wet op Statute van Arbeiders - Geskiedenis

1857 Wet op huweliksoorsake maak voorsiening vir egskeiding deur die regshowe. Voorheen het egskeiding 'n private parlementswet vereis. (eksterne skakel na Spartacus -skoolnet)

Die Wet op Lunacy (Distrikte Howe) 1858 (Wet 35 van 1858).

Die Indian Lunatic Asylums Act 1858 (Wet 36 van 1858).

25 + 26 Victoria c. 86 1862 Wet op Chancery Lunatics
"Lord Westbury's Chancery Lunatics Act"
Die amptelike kort titel is Lunacy Regulation Act 1862
Royal Assent 7.8.1862
artikel 23: "Die Kanselier kan, indien hy dit goedvind, op 'n versoekskrif wat vir hom voorgelê is, beveel dat annuïteite, ten hoogste die helfte van hul onderskeie salarisse, aan die huidige mediese besoekers of een van hulle betaal word, as hulle of een van hulle wil aftree uit die ampte wat hulle beklee, het hulle reeds die onderskeie ouderdomme van agt-en-sewentig en een-en-tagtig jaar bereik en het hulle as sodanige mediese besoekers gedien onderskeidelik "

25 + 26 Victoria c. 111 1862 Wysigingswet op Lunacy
Dit blyk onder meer dat die doel was om chroniese pasiënte uit oorvol asiele na werkhuise te beweeg om plek te maak vir ander. Dit het die Lunacy -kommissie die bevoegdheid gegee om die oordrag van kranksinniges van werkhuise na asiel te beveel, terselfdertyd deur plaaslike asielbesoekers en arm regsvoogde die bevoegdheid te gee om voorsiening te maak vir 'n beperkte aantal chroniese kranksinniges in werkhuise. (Hodgkinson, R. 1967 bl. 586)

1869: John Stuart Mill se The Subjection of Women gepubliseer.

'N Reeks Handelinge tussen 1870 en 1918 het onderwys gratis en verpligtend gemaak vir kinders van vyf jaar tot tien, dan tot elf, dan tot veertien

1870 Wet op Laerskool Onderwys
1876 ​​Onderwyswet
1880 Wet op Laerskool Onderwys
1890 Wet op Laerskool Onderwys
1893 Wet op Laerskool Onderwys (Blinde en Dowe Kinders)
1893 Wet op Laerskool Onderwys (Skoolbywoning)
1899 Wet op Laerskool Onderwys (Skoolbywoning) (1893) Wysigingswet
1899 Wet op Laerskool Onderwys (Gebrekkige en Epileptiese Kinders)
1914 Wet op elementêre onderwys (gebrekkige en epileptiese kinders)
1918 Onderwyswet

33 + 34 Victoria c.93 1870 Wet op eiendom op getroude vrou 'n Wet tot wysiging van die wet met betrekking tot die eiendom van getroude vroulike koninklike goedkeuring 9.8.1870. Eerste oortreding in die instelling van dekmantel [Sien Blackstone] (Coverture is die regsooreenkoms dat 'n getroude vrou onder die beskerming van haar man was sonder 'n wettige bestaan). Die wet het vroue die reg gegee om hul eie verdienste na die huwelik te besit. [Let op hoe geheime getroude vroue in dieselfde kategorie geplaas het met betrekking tot eiendom as kinders en kranksinniges]

51+52 Victoria, c.41 1888 Local Government Act
County en County Borough Councils is gestig om die plaaslike administrasie (afgesien van justisie) van die regters van die vrede oor te neem. Onder andere, het hulle verantwoordelik geword vir asiele ingevolge die wette oor dwaasheid en asiel. Die wet het plaaslike demokrasie op provinsiale vlak ingevoer deurdat die raadslede deur belastingbetalers verkies is. Ongetroude vroue wat belastingbetalers was, mag stem. Die wet het in 1889 (April?) In werking getree.

53 Victoria c. 5 1890 Wet op Lunacy
'N Wet om sekere van die verordenings rakende Lunatics te konsolideer.
Twaalf dele, met 342 afdelings, plus skedules. 172 bladsye.
Royal Assent 29.3.1890.
Dit is heeltemal 'n konsolidasiewet, maar dit bevat veranderinge aan die wet wat deur die wysigingswet op Lunatics Law van 1889 ingestel is, wat ek uiteengesit het onder die wysigingswetsontwerp op Lunacy Acts uit 1888)
Herroep deur 1959 Wet op Geestesgesondheid

Hierdie wet is deur die parlement geneem na 'n konferensie (in Preston) van Lancashire County en die vyftien Lancashire County Boroughs. Dit definieer die lidmaatskap van die nuwe Lancashire Asylums Board en die formule vir die heffing van die tariefvoorskrif. Dit stel geen beduidende grense vir die werk van die direksie buite sy verantwoordelikhede ingevolge die wet op loonskap en idiote nie. Vanweë die spesiale bepaling van Lancashire het 'n paar latere openbare wette (soos die pensioenwet op asielbeamptes, 1909 en die wet op behuising, 1936) spesiale klousules vereis wat vir Lancashire wetgewing gegee het. (Inligting van Bob Hayes 22.12.2003)

afdeling 1: "'n Skoolowerheid ... mag .. sulke reëlings tref..om vas te stel (a) watter kinders in hul distrik, nie onbeskaamd is nie en nie net dof of agterlik is nie, is gebrekkig, dit wil sê watter kinders as gevolg van geestelike of fisiese gebrek nie in staat is om behoorlike voordeel te trek uit..instruksie in die gewone..skole

3 + 4 George 5 c.28 1913 Wet op Geestesgebrek "'n Wet om verdere en beter voorsiening te maak vir die versorging van Swaksinnige en ander verstandelik gebrekkige persone en om die Lunacy Acts te wysig"
Royal Assent 15.8.1913
Herroep deur 1959 Wet op Geestesgesondheid
Ontleding gebaseer op Jones, K. 1960 bladsye 67-71 Afdeling een omskryf grade van verstandelike gebrek. afdeling twee omskryf wie "onderhewig is aan behandeling". Artikels 3+4 handel oor mediese sertifikate en bevele wat in 'n instelling of onder statutêre voogdyskap geplaas moet word. Afdelings 5+6 met die duur en effek van bestellings. Artikels 21 tot 26 het die Beheerraad as die sentrale owerheid ingestel en sy lidmaatskap en funksies omskryf. Afdelings 27 tot 33 vereis dat alle County en County Borough Councils 'n Komitee vir Geestesgebreke op die been bring om vas te stel of alle mense in die gebied behandel moet word, die verskaffing en instandhouding van geskikte instellings, die versorging van geestesgebreke in die gemeenskap. Artikel 61 het die bevoegdhede en pligte van die Lunacy -kommissie aan die Raad van Beheer oorgedra.
Artikel 71 [Interpretasie] definieer 'n gesertifiseerde instelling.
Artikel 72 [Kort titel, omvang en aanvang] Wet geld nie vir Skotland en Ierland nie. Om in werking te tree 1.4.1914 behalwe wat die Raad van Beheer en die aanstelling van sy sekretaris, amptenare en bediendes betref, watter dele in werking tree 1.11.1913.

'N Algemene franchise vir parlements- en plaaslike regeringsverkiesings gestig. Die wet het mans bo 21 jaar in staat gestel om te stem (uitsonderings, sien hieronder).

Vroue is toegelaat om te kwalifiseer as hulle kiesers van die plaaslike regering was, of die vroue van die plaaslike kiesers op voorwaarde dat hulle ouer as 30. (Vroue ouer as 30 wat huishoudings was, die vroue van huishoudings, besetters van eiendom met 'n jaarlikse huur van & pond5 of gegradueerdes van Britse universiteite). -

Dit beteken "beroep as eienaar of huurder of uit hoofde van 'n kantoordiens of diens of as 'n inwoner in 'n kamer of kamers wat ongemeubileerd is". (Fraser)

Deur afdeling een: "'n Man is geregtig om geregistreer te wees as 'n parlementêre kieser vir 'n kiesafdeling (anders as 'n universiteitsdistrik) as hy volwasse is en nie onderworpe is aan enige regsgeskiktheid nie en oor die vereiste verblyfkwalifikasie of die nodige sakepersele beskik. kwalifikasie. "

Artikel 41 (Interpretasie)

"'N Persoon wat 'n gevangene of pasiënt is in 'n gevangenis, waansinnige asiel, werkhuis, armoede of enige ander soortgelyke instelling, word vir hierdie doel van hierdie wet nie as inwoner daarin behandel nie."

'Die volgende is regtens onbevoeg om ingevolge hierdie afdeling geregistreer te word: 'n eweknie van die Verenigde Koninkryk, of van Skotland, of van Ierland wat nie eintlik 'n kiesdistrik in Groot -Brittanje verkies en dien nie, 'n persoon wat 'n sekere amp beklee, 'n baba 'n vreemdeling 'n idioot, 'n kranksinnige wat nie met 'n duidelike tussenpose is nie, 'n onbesonne persoon wat nie saamgestel is nie, is 'n persoon wat skuldig bevind is aan verraad of misdryf en tot die dood of strafstraf of gevangenisstraf gevonnis is, hetsy met harde werk of langer as twaalf maande. "[en 'n lang lys van mense wat skuldig bevind is aan oortredings soos korrupsie]. "'n gewetensbeswaarmaker wat tydens die oorlog en daarna vyf jaar ongeskik is ingevolge artikel 9 (2) van die huidige wet".

Die kroon sou geoorloof wees om in die Raad bevele te gee om bevoegdhede van ander departemente aan die minister van gesondheid oor te dra. Hieronder was alle of enige van die bevoegdhede en pligte ingevolge die verordenings rakende waansin en geestesgebrek. Deur die Ministerie van Gesondheid (Lunacy en geestesgebrek, oordrag van bevoegdhede), 1920 (S.R.O.809) die meeste bevoegdhede van die minister van binnelandse sake met betrekking tot waansin en geestesgebrek is aan die minister van gesondheid oorgedra.

Die Algemene Verpleegrade moes 'n register van gekwalifiseerde verpleegsters opstel en onderhou en as die dissiplinêre gesag van die professie optree. Die Algemene Raad op Verpleegkunde het later verantwoordelik geword vir die advies, inspeksie of goedkeuring van opleidingskursusse, skole en leerplanne vir staatsgeregistreerde verpleegkundiges (SRN) in Engeland en Wallis.

Artikel 55 .- (1) 'n Plaaslike onderwysowerheid moet, met goedkeuring van die Onderwysraad, reëlings tref om vas te stel -

(a) wat kinders in hul omgewing, wat nie dom is nie, en nie net saai of agterlik is nie, gebrekkig is, dit wil sê dat kinders weens geestelike of fisiese gebrek nie in staat is om behoorlik voordeel te trek uit die onderrig in die gewone openbare laerskole, maar is nie in staat nie as gevolg van die gebrek om voordeel te trek uit onderrig in spesiale klasse of skole soos ingevolge hierdie deel van hierdie wet vir gebrekkige kinders en

(b) watter kinders in hul omgewing epileptiese kinders is, dit wil sê, kinders, wat nie idiote of dom is nie, weens ernstige epilepsie ongeskik is om die gewone openbare laerskole by te woon.
.
(3) Ten einde vas te stel of 'n kind gebrekkig of epilepties is in die sin van hierdie afdeling, is 'n sertifikaat daarvoor deur 'n behoorlik gekwalifiseerde mediese praktisyn wat deur die Onderwysraad goedgekeur is, vereis
.
Die sertifikaat moet in die vorm wees wat deur die Onderwysraad voorgeskryf word.
.
56 .- (1) Indien 'n plaaslike onderwysowerheid vasgestel het dat daar gebrekkige of epileptiese kinders in hul omgewing is, mag hulle, en in die geval van gebrekkige of epileptiese kinders ouer as sewe, voorsiening maak vir die opvoeding van kinders kinders deur skole te stig wat deur die Onderwysraad vir sulke kinders gesertifiseer is, of in die geval van epileptiese kinders ouer as sewe of gebrekkige kinders, hetsy deur die oprigting van sulke skole of op een van die volgende maniere:-

(a) Deur klasse in openbare laerskole wat deur die Onderwysraad gesertifiseer is as spesiale klasse vir sulke kinders of

(b) Deur so 'n kind in 'n huis, naby 'n spesiale klas of skool wat deur die Raad vir hierdie kinders gesertifiseer is, uit te gaan, onderhewig aan die voorskrifte van die Raad.

1922 kindermoordwet: (gewysig 1938) het die misdaad van kindermoord geskep in die geval van 'n vrou wat die dood van 'n kind onder twaalf maande veroorsaak het terwyl:

Voorheen was die moontlike uitsprake moord of doodslag.

Afdeling een vervang nuwe definisies vir die in artikel een van die 1913 -wet. Dit vermy die gebruik van die uitdrukking "vanaf geboorte of van kleins af". Die nuwe definisie was: "Verstandelike gebrek beteken 'n toestand van gearresteerde of onvolledige gemoedsontwikkeling wat voor die ouderdom van 18 jaar bestaan, hetsy as gevolg van inherente oorsake of veroorsaak deur siekte of besering."

20+21 George 5, c.23 1930 Wet op Geestesbehandeling
Royal Assent 10.7.1930
Herroep deur 1959 Wet op Geestesgesondheid
Die British Journal of Nursing, in Januarie 1930, het die wetsontwerp opgesom toe dit die House of Lords verlaat:

Die wetsontwerp op geestesbehandeling

Die wetsontwerp op geestelike behandeling van Earl Russell het sy derde lesing in die House of Lords geslaag.

'' N Wet tot wysiging van die Lunacy Acts, 1890 tot 1922, en die bepalings van die Wet op Geestesgebrek, 1913 tot 1927, wat betrekking het op die konstitusie en organisasie van die werk van die Raad van Beheer, die uitoefening van die bevoegdhede van die raad en die beskerming van persone wat die wette in werking stel. "

Dit bevat 'n paar belangrike bepalings.

Dit maak voorsiening vir die ontvangs van vrywillige kosgangers en vir behandeling sonder sertifisering van persone wat tydelik onwillig is, onder sekere voorsorgmaatreëls:-

(i) In 'n instelling verskaf deur 'n plaaslike owerheid of
(ii) In 'n geregistreerde hospitaal Or
(iii) In enige ander instansie, hospitaal of verpleeginrigting wat deur die Beheerraad goedgekeur is vir die ontvangs van sodanige tydelike pasiënte of
(iv) Met die toestemming van die Beheerraad, in enkel sorg.

Daar word voorsiening gemaak vir die herorganisering van die Raad van Beheer, wat voorgestel word uit die voorsitter (wat 'n betaalde kommissaris is) en nie meer as vier ander kommissarisse nie, wat almal betaalde kommissarisse sal wees.

Van die lede van die Raad van Beheer behalwe die voorsitter, is ten minste een 'n regskommissaris, een ten minste 'n mediese kommissaris en een ten minste 'n vrou.

Die lede van die Raad van Beheer word aangestel as senior kommissarisse en word aangestel deur Sy Majesteit op aanbeveling, wat die regskommissarisse van die Lord Chancellor betref, en, met betrekking tot die ander kommissarisse, op aanbeveling van die Minister van Gesondheid, en sal sy amp beklee tydens die plesier van sy majesteit.

Die Raad kan reëls voorskryf waarin die boeke en rekords voorgeskryf moet word in enige instelling, hospitaal, verpleeginrigting of huis wat 'n pasiënt kragtens hierdie Wet ontvang, of 'n instansie ingevolge hierdie Wet of 'n plaaslike Wet en voorskryf met betrekking tot sodanige instellings, hospitale , huise of huise enige van die ander aangeleenthede ten opsigte waarvan reëls opgestel word ingevolge subartikel (I) van artikel 335 van die Hoofwet.

Daar word ook bepaal dat asiele ingevolge die Lunacy Acts, 1890 tot 1922, deur enige plaaslike owerheid in Engeland voorsien of voorsien moet word, hierna genoem word, en in hierdie wet genoem word, geesteshospitale.

Die wetsontwerp is geestesbehandeling (nr. 60) H.L. Price 6d.
Verkrygbaar by His Majesty's Stationery Office, Adastral House, Kingsway, London, W.C., of deur enige boekhandelaar.

7+8 George 6, c.31 1944 Education Act 'n Wet om die wet op onderwys in Engeland en Wallis te hervorm. [Royal Assent 3.8.1944]
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1944/31/pdfs/ukpga_19440031_en.pdf
Laerskole sou vervang word deur baba- en juniorskole vir primêre onderwys. Sekondêre onderwys word gratis aangebied vir alle kinders in grammatika, tegniese of sekondêre moderne skole. Die keuring hiervoor word gedoen deur 'n eksamen om 11 (die "elf plus eksamen."). skoolverlofouderdom word verhoog tot 15 (geïmplementeer 1947) en daarna tot 16 (geïmplementeer 1973). Gratis skoolmelk, gesubsidieerde etes en gratis mediese en tandheelkundige inspeksies sal vir alle kinders in staatskole voorsien word.

Plaaslike onderwysowerhede sal alle gestremde kinders in hul omgewing vasstel. Hulle kan spesiale onderrig vir diegene tussen die ouderdomme van 2 en 5 jaar gee, en dit moet ook gedoen word vir diegene tussen die ouderdomme van 5 en 16 jaar. (Michael Warren)

Artikel 119 :. Deel 1 en 5 tree in werking wanneer dit verbygaan. Deel 2 en 4 tree in werking op 1.4.1945 en deel 3 tree in werking op sodanige datum na die genoemde eerste dag van April wat sy majesteit by bevel in die Raad mag aanstel vir die aanvang van daardie deel.

DEEL 1: SENTRAAL ADMINISTRASIE.
Afdeling.
1. Aanstelling van die Minister in beheer van die onderwys en die oprigting van die Ministerie van Onderwys.
2. Oordrag van eiendom en funksies aan minister en konstruksie van wette en dokumente.
3. Seël en handelinge van Minister.
4. Sentrale adviesrade.
5. Jaarverslag aan die parlement.

DEEL 2: DIE STATUTORIESE ONDERWYSSTELSEL.

Primêre en sekondêre onderwys van leerlinge wat spesiale opvoedkundige behandeling benodig.

Afdeling 33: Onderwys van leerlinge wat spesiale opvoedkundige behandeling benodig

1. Die Minister maak regulasies wat die verskillende kategorieë leerlinge omskryf wat spesiale opvoedingsbehandeling vereis en die spesiale metodes bepaal wat geskik is vir die opvoeding van leerlinge van elke kategorie.

(2) Die reëlings wat deur 'n plaaslike onderwysowerheid getref is vir die spesiale opvoedkundige behandeling van leerlinge van so 'n kategorie, maak voorsiening vir die opvoeding van leerlinge in wie se geval die gestremdheid ernstig is in spesiale skole wat geskik is vir daardie kategorie. , maar as dit onuitvoerbaar is, of as die gestremdheid nie ernstig is nie, kan die reëlings voorsiening maak vir die gee van sodanige onderwys in enige skool wat deur die plaaslike onderwysowerheid onderhou of bygestaan ​​word.

(3) Die Minister kan by regulasies voorsiening maak vir die vereistes waaraan enige skool moet voldoen as 'n voorwaarde vir goedkeuring van die skool as 'n spesiale skool, en oor die terugtrekking van goedkeuring van enige skool wat nie aan die vereistes voldoen nie so voorgeskryf, en ten spyte daarvan dat die bepalings van hierdie wet wat vereis dat plaaslike onderwysowerhede moet let op die noodsaaklikheid om te verseker dat primêre en sekondêre onderwys in afsonderlike skole aangebied word, nie van toepassing is op spesiale skole nie, kan sulke regulasies vereistes stel die organisasie van enige spesiale skool as laerskool of as sekondêre skool.

Artikel 34. Die plig van die plaaslike onderwysowerheid om vas te stel watter kinders spesiale opvoedkundige behandeling benodig.

34 .- (1) Dit is die plig van elke plaaslike onderwysowerheid om vas te stel wat kinders in hul omgewing spesiale opvoedkundige behandeling benodig en om die plig na te kom, kan enige beampte van 'n plaaslike onderwysowerheid namens die owerheid gemagtig deur skriftelike kennisgewing aan die ouer van enige kind wat die ouderdom van twee jaar bereik het, vereis dat hy die kind vir ondersoek deur 'n mediese beampte van die owerheid voorlê vir advies of die kind aan 'n verstandelike of liggaamlike gestremdheid ly en oor die aard en omvang van so 'n gestremdheid.
.
(4) indien, na oorweging van die advies wat 'n mediese beampte gegee het ten opsigte van enige kind as gevolg van 'n mediese ondersoek soos hierbo genoem, en enige verslae of inligting wat die plaaslike onderwysowerheid van onderwysers of ander persone kan verkry t.o.v. die kind se vermoë en aanleg, besluit die owerheid dat die kind spesiale opvoedkundige behandeling benodig, hulle moet die ouer kennis gee van sy besluit en die kind sodanige behandeling gee.

-(1) As dit aan die plaaslike onderwysowerheid blyk dat enige kind in hul omgewing wat die ouderdom van twee jaar bereik het, aan so 'n verstandelike gestremdheid ly of tot 'n mate dat hy nie in staat is om onderwys te ontvang nie by die skool, is dit die plig van die owerheid by skriftelike kennisgewing aan die ouer van die kind om te vereis dat die ouer hom voorlê vir ondersoek deur 'n mediese beampte van die owerheid.

(4) Vir die doeleindes van hierdie afdeling word 'n kind geag 'n verstandelike gestremdheid van so 'n aard en omvang te hê dat hy nie in staat is om skoolopleiding te ontvang nie net as die aard en omvang van sy gestremdheid soos om hom nie in staat te stel om onderwys te ontvang nie, maar ook as dit hom voordelig maak dat hy in sy eie belang of in sy eie belang in opvoeding met ander kinders geleer word.


Die Kode vir Beroepsveiligheid, Gesondheid en Werksomstandighede, 2020

Die Kode vir Beroepsveiligheid, Gesondheid en Werksomstandighede, 2020, is op 19 September 2020 in Lok Sabha bekendgestel en op 22 September 2020 aangeneem. Die wetsontwerp is op 23 September 2020 in Rajya Sabha aangeneem. Dit het op 28 September 2020 presidensiële toestemming ontvang.

1- Doel: Die kode is daarop gemik om die wette wat die veiligheid, gesondheid en werksomstandighede van werknemers in 'n onderneming reguleer en te wysig.

2- Wette vervang: Die Kode vir Beroepsveiligheid, Gesondheid en Werksomstandighede, 2020 vervang 13 bestaande wette: (a) die Wet op Fabrieke, 1948 (b) Die Wet op Mynwese, 1952 (c) Die Wet op Dokwerkers (Veiligheid, Gesondheid en Welsyn), 1986 (d ) Wet op die bou- en ander konstruksiewerkers (regulering van diens en diensvoorwaardes), 1996 (e) die wet op plantasies, 1951 (f) die wet op kontrakarbeid (regulering en afskaffing), 1970 (g) die migrasie tussen state Wet op Arbeidsmanne (Regulering van Diens en Diensvoorwaardes), 1979 (h) Die Wet op Werkende Joernaliste en ander Koerantwerknemers (Diensvoorwaardes) en Diverse Bepalings, 1955 (i) Die Wet op Werkende Joernaliste (Vasstelling van lone), 1958 (j) die Wet op Motorvervoerwerkers, 1961 (k) Die Wet op Verkoopsbevordering Werknemers (Diensvoorwaarde), 1976 (l) Die Beedi- en Sigaarwerkers (Diensvoorwaardes), 1966 (m) Die Cine-Workers en Cinema Theatre Workers Act, 1981.

3- Fabriek: Dit is 'n uitgangspunt waar ten minste 20 werknemers werk vir 'n proses met krag en 40 werknemers werk vir 'n proses sonder krag.

4- Ondernemings wat gevaarlike aktiwiteite doen: Die kode is van toepassing op alle ondernemings waar gevaarlike aktiwiteite uitgevoer word, ongeag die aantal werkers.

5- Werksure: Geen werker in enige onderneming werk meer as 8 uur per dag en 6 dae per week nie.

6- Oortyd: In die geval van oortyd is die werknemer geregtig op oortydvergoeding (minstens twee keer die normale lone). Dit is ook van toepassing op 'n klein onderneming met tot 10 werknemers.

7- Geslagsdiskriminasie: Die kode verbied diskriminasie op grond van geslag en bemagtig die vroue se arbeidsmag.

8- Vroue-indiensneming: Vroue wat in alle ondernemings werk vir alle soorte werk, kan voor 06:00 en daarna 19:00 werk. onderhewig aan hul toestemming, veiligheid, vakansiedae en werksure.

As vroue verplig is om gevaarlike operasies te onderneem, sal die werkgewer voldoende voorsorgmaatreëls aan hulle verskaf voor hul diens.

9- Regte van transgenders: Dit is verpligtend dat alle inrigtings waskamers, badplekke en kleedkamers vir mans, vroue en transgender -werknemers voorsien.

10- Regte van kontraktuele werkers: Die kode verbied kontrakarbeid in kernaktiwiteite, behalwe (i) die normale werking van die onderneming is so dat die aktiwiteit gewoonlik deur 'n kontrakteur uitgevoer word, (ii) die aktiwiteite is van so 'n aard dat dit nie vir die grootste deel voltydse werkers benodig nie van die dag, of (iii) daar 'n skielike toename in die volume werk in die kernaktiwiteit is wat binne 'n bepaalde tyd voltooi moet word. Hierdie kode is van toepassing op kontrakarbeid wat deur 'n kontrakteur in die kantore van die sentrale en staatsregerings aangewend word (waar die onderskeie regering die belangrikste werkgewer is).

11- Migrerende werkers en ongeorganiseerde werkers tussen die staat: Enige persoon wat na 'n ander staat gegaan het en daar werk gekry het, sal as 'n migrerende werker tussen die state beskou word. Slegs mense wat maksimum lone verdien, soos in kennis gestel deur die sentrale regering, sal as migrante tussen die staat beskou word.

Die migrerende werknemers tussen die state is geregtig op sekere voordele, soos (i) die opsie om die voordele van die openbare verspreidingstelsel te benut, hetsy in die inheemse staat of in die diensstaat, (ii) die beskikbaarheid van voordele wat onder die gebou en ander konstruksie beskikbaar is beëindigingsfonds in diensstaat, en (iii) versekerings- en voorsorgfondsvoordele beskikbaar vir ander werkers in dieselfde onderneming.

Die sentrale en staatsregerings sal ook die besonderhede van die migrerende werkers tussen die state in 'n portaal bewaar.

12- Fonds vir sosiale sekerheid: Vir die welsyn van ongeorganiseerde werkers sal die regering 'n fonds vir maatskaplike sekerheid stig. Die bedrag wat uit die samestelling van die oortredings ingevolge die Kode ontvang word, word aan die Fonds toegereken. Dit kan ook gefinansier word deur ander bronne wat die regering voorskryf.

13- 'Versprei oor tyd' bekendgestel: Op 19 November 2020 stel die Ministerie van Arbeid en Indiensneming 'n maksimum van 12 uur per dag voor, insluitend tussenposes ingevolge die Kode vir Beroepsveiligheid, Gesondheid en Werksomstandighede, 2020. Daar word ook gesê dat geen werknemer verplig of toegelaat moet word om in 'n vestiging vir meer as 48 uur per week.

'Versprei oor tyd' verwys na werksure plus die tyd vir middagete en ander pouses.


Onwillekeurige statuut van diensbaarheid, dwangarbeid en sekshandel

'N Aantal bepalings in die Amerikaanse kode handel oor mensehandel, ook bekend as onwillekeurige diensbaarheid/slawerny of dwangarbeid. Hierdie bepalings is vervat in Hoofstuk 77 van Titel 18 en word soms algemeen as Hoofstuk 77 -oortredings genoem. Die Wet op die beskerming van slagoffers van mensehandel (TVPA) van 2000 het bestaande wette aangevul, hoofsaaklik 18 U.S.C. § 1584 (onwillekeurige diensbaarheid), en het ook nuwe hulpmiddels verskaf om handel te bekamp. Sleutelwette word hieronder opgesom.

Opsomming: Artikel 1581 van titel 18 maak dit onwettig om 'n persoon in 'skuldskuld' te hou, of 'n pioen, wat nou verband hou met onwillekeurige diensbaarheid. Artikel 1581 verbied die gebruik van geweld, die dreigement van geweld of die dreigement van wettige dwang om 'n persoon te dwing om teen sy/haar wil te werk. Boonop moet die slagoffer se onwillekeurige diensbaarheid verband hou met die betaling van 'n skuld.

18 V.S.C. § 1581

(a) Elkeen wat 'n persoon in 'n toestand van pioene hou of terugbring, of iemand in hegtenis neem met die doel om hom in 'n toestand van pienk te plaas of terug te bring, word 'n boete opgelê onder hierdie titel of gevangenisstraf van hoogstens 20 jaar, of beide. As die dood voortspruit uit die oortreding van hierdie artikel, of as die oortreding ontvoering of 'n poging tot ontvoering, ernstige seksuele mishandeling of 'n poging tot ernstige seksuele mishandeling of 'n poging tot moord insluit, word die beskuldigde 'n boete opgelê onder hierdie titel of gevangenisstraf opgelê. vir enige termyn van jare of lewensduur, of albei.

(b) Elkeen wat die afdwinging van hierdie artikel belemmer, of probeer belemmer, of op enige manier inmeng of die inwerkingstelling daarvan verhinder, is strafbaar met die boetes wat in subartikel (a) voorgeskryf word.

Onwillekeurige diensbaarheid

Opsomming: Artikel 1584 van titel 18 maak dit onwettig om 'n persoon in 'n toestand van slawerny te hou, dit wil sê 'n voorwaarde van verpligte diens of arbeid teen sy/haar wil. 'N Artikel 1584 -skuldigbevinding vereis dat die slagoffer teen daadwerklike geweld, dreigemente van geweld of dreigemente van wettige dwang teen sy/haar wil aangehou word. Artikel 1584 verbied ook om 'n persoon te dwing om teen sy/haar wil te werk deur 'n 'klimaat van vrees' te skep deur middel van geweld, die dreigement van geweld of die dreigement van wettige dwang [dws As u nie werk nie, I bel die immigrasiebeamptes.] wat voldoende is om diens teen 'n persoon se wil te dwing.

Elkeen wat bewustelik en opsetlik onwillekeurige diensbaarheid ondergaan of verkoop in 'n toestand van onwillekeurige diensbaarheid, 'n ander persoon vir enige termyn, of 'n persoon wat so aangehou word in die Verenigde State bring, word onder hierdie titel beboet of gevangenisstraf van hoogstens 20 jaar, of beide. As die dood voortspruit uit die oortreding van hierdie artikel, of as die oortreding ontvoering of 'n poging tot ontvoering, ernstige seksuele mishandeling of die poging tot ernstige seksuele mishandeling of 'n poging tot moord insluit, word die beskuldigde 'n boete opgelê onder hierdie titel of gevangenisstraf opgelê. vir enige termyn van jare of lewe, of albei.

Gedwonge arbeid

Opsomming: Artikel 1589 van titel 18, wat as deel van die TVPA aangeneem is, maak dit onwettig om die arbeid of dienste van 'n persoon op een van drie verbode maniere te verskaf of te bekom. Die kongres het § 1589 uitgevaardig in reaksie op die uitspraak van die Hooggeregshof in die Verenigde State v. Kozminski, 487 U.S. 931 (1988), wat § 1584 uitgelê het om die gebruik of bedreigde gebruik van fisiese of wettige dwang te vereis. Artikel 1589 verbreed die definisie van die soorte dwang wat tot dwangarbeid kan lei.

18 V.S.C. § 1589

Wie bewustelik die arbeid of dienste van 'n persoon verskaf of verkry-

(1) deur dreigemente van ernstige skade aan of fisiese terughouding teen daardie persoon of 'n ander persoon

(2) deur middel van enige skema, plan of patroon wat bedoel is om die persoon te laat glo dat die persoon of 'n ander persoon ernstige skade of liggaamlike inperking sou ly as die persoon nie sulke werk of dienste verrig nie

(3) deur middel van die misbruik of dreigende misbruik van die wet of die regsproses,

word 'n boete opgelê onder hierdie titel of gevangenisstraf van hoogstens 20 jaar, of albei. As die dood voortspruit uit die oortreding van hierdie artikel, of as die oortreding ontvoering of 'n poging tot ontvoering, ernstige seksuele mishandeling of die poging tot ernstige seksuele mishandeling of 'n poging tot moord insluit, word die beskuldigde 'n boete opgelê onder hierdie titel of gevangenisstraf opgelê. vir enige termyn van jare of lewe, of albei.

Handel met betrekking tot pioen, slawerny, onwillekeurige diensbaarheid of dwangarbeid

Opsomming: Artikel 1590 maak dit onwettig om persone vir arbeid of dienste te werf, te hawe, te vervoer of te bemakel onder voorwaardes wat enige van die oortredings in hoofstuk 77 van titel 18 oortree.

18 V.S.C. § 1590

Elkeen wat willens en wetens werf, hawe, vervoer, verskaf, of op enige manier bekom, vir iemand of arbeid wat in stryd is met hierdie hoofstuk, word 'n boete opgelê onder hierdie titel of gevangenisstraf van hoogstens 20 jaar, of albei. As die dood voortspruit uit die oortreding van hierdie afdeling, of as die oortreding ontvoering of 'n poging tot ontvoering, verswarende seksuele mishandeling of die poging tot ernstige seksuele mishandeling of poging tot moord insluit, word die beskuldigde 'n boete opgelê onder hierdie titel of gevangenisstraf vir enige termyn van jare of lewenslank, of albei.

Sekshandel van kinders of deur geweld, bedrog of dwang

Opsomming: Artikel 1591 kriminaliseer sekshandel, wat gedefinieer word as 'n persoon wat handel dryf onder 'n kommersiële seksuele daad onder sekere statutêr opgesomde voorwaardes. 'N Kommersiële seksdaad beteken enige seksuele handeling, waardeur iets van waarde aan iemand gegee of ontvang word. Die spesifieke voorwaardes is die gebruik van geweld, bedrog of dwang, of optrede waarby persone onder die ouderdom van 18 betrokke is. termyn van jare of lewensduur. Die straf vir gedrag wat 'n slagoffer tussen die ouderdomme van 14 en 18 jaar behels, is 40 jaar.

18 V.S.C. § 1591

Wie wetend--

(1) in of tussen die buitelandse of buitelandse handel, of binne die spesiale maritieme en territoriale jurisdiksie van die Verenigde State, rekruteer, lok, hawe, vervoer, verskaf, of verkry op enige manier 'n persoon of

(2) voordele, finansieel of deur iets van waarde te ontvang, uit deelname aan 'n onderneming wat 'n handeling gedoen het wat in stryd met paragraaf (1) beskryf word, wetende dat geweld, bedrog of dwang beskryf in subartikel (c) (2) sal gebruik word om die persoon 'n kommersiële seksuele daad te laat doen, of dat die persoon nie die ouderdom van 18 jaar bereik het nie en 'n kommersiële seksuele daad tot gevolg sal hê, word gestraf soos bepaal in subartikel (b).

Onwettige optrede met betrekking tot dokumente ter bevordering van mensehandel, pioen, slawerny, onwillekeurige diensbaarheid of dwangarbeid

Opsomming: Artikel 1592 maak dit onwettig om beslag te lê op dokumente om ander te dwing om te werk. Deur sy dekking uit te brei na vals dokumente sowel as amptelike dokumente, erken § 1592 dat slagoffers dikwels gestrem word deur die weerhouding van die dokumente wat hulle besit, selfs al is die dokumente vervals of bedrieglik. Artikel 1592 brei die omvang van federale statute uit om mense te bereik wat die kwesbaarhede van immigrante -slagoffers roof deur hul papiere te beheer.

18 V.S.C. § 1592

(a) Elkeen wat 'n werklike of beweerde paspoort of ander immigrasiedokument, of enige ander werklike of beweerde identiteitsdokument van 'n ander persoon bewustelik vernietig, verberg, verwyder, konfiskeer of besit-

(1) tydens 'n oortreding van artikel 1581, 1583, 1584, 1589, 1590, 1591 of 1594 (a)

(2) met die opset om artikel 1581, 1583, 1584, 1589, 1590 of 1591 te oortree of

(3) om die persoon se vryheid om te verhuis of te reis, te voorkom of in te perk of om te probeer voorkom of beperk sonder wettige magtiging om die arbeid of dienste van daardie persoon te behou, wanneer die persoon 'n slagoffer van 'n ernstige vorm van mensehandel, soos omskryf in artikel 103 van die Wet op die beskerming van slagoffers van mense van 2000, word 'n boete opgelê onder hierdie titel of gevangenisstraf van hoogstens 5 jaar, of albei.

(b) Subartikel (a) is nie van toepassing op die gedrag van 'n persoon wat 'n slagoffer is van 'n ernstige vorm van mensehandel, soos omskryf in artikel 103 van die Wet op die Beskerming van Slagoffers van Mense van 2000 nie, indien daardie gedrag veroorsaak deur of insident by daardie handel.


Ek is 'n ervare inligtingsbestuurspersoon in Melbourne, Australië. Ek het byna 40 jaar se praktiese kennis oor die hele spektrum van inligting, rekords en inhoudsbestuurskwessies en direkte en praktiese ervaring met hedendaagse en opkomende stelsels vir sake- en inligtings- en ondernemingsinhoud. My produkkennis bevat SharePoint 2010/2013/Online en OneDrive (SharePoint -administrateur), Office 365 (insluitend as 'n globale administrateur), Yammer, Sway, TRIM Context (R6.2 en amp 7.1), ECM Documentum, Alfresco Share en ander aanlynstelsels . www.andrewwarland.com.au Bekyk alle plasings

Interessante artikel. Ek het dit geniet om dit te lees. Ek het wel een klein kritiek. Die volgende gedeelte na die begin bevat 'n onderwerp-werkwoord getal ooreenkomsfout:

As iets is, kan die oorsprong van 'n vasgestelde tydsraamwerk vir (regs) optrede na Romeinse reg teruggevoer word, maar weereens is die bande met die vroeë Engelse eiendomsreg nie sterk nie. ”

Óf “is ” moet verander word na “are, ” of “links ” moet in “link verander word. ” Dankie.