Artikels

Hermann Duncker: Biografie

Hermann Duncker: Biografie


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Hermann Duncker is gebore in 1874. As student het hy in politiek belanggestel en in 1893 het hy by die Social Democratic Party (SDP) aangesluit. Hy was 'n gereelde bydraer tot Vorwärts, die SPD se amptelike dagblad. In 1903 word hy 'n voltydse werker vir die partytjie.

Duncker was 'n leidende figuur in die anti-militaristiese afdeling van die SDP. Karl Liebknecht was die enigste lid van die Reichstag wat teen Duitsland se deelname aan die Eerste Wêreldoorlog gestem het. Hy voer aan: "Hierdie oorlog, wat nie een van die betrokke mense wou hê nie, is nie begin ten bate van die Duitser of vir enige ander volk nie. Dit is 'n imperialistiese oorlog, 'n oorlog vir kapitalistiese oorheersing van die wêreldmarkte en vir die politieke oorheersing. van die belangrike lande in die belang van die industriële en finansiële kapitalisme. Dit is 'n voorkomende oorlog wat deur die Duitse en Oostenrykse oorlogspartye uitgelok is uit die bewapeningswedloop in die duisterheid van semi-absolutisme en geheime diplomasie. "

Onmiddellik na die stemming oor oorlogskrediete in die Reichstag, het 'n groep SDP-anti-militaristiese aktiviste, waaronder Duncker, Ernest Meyer, Franz Mehring, Wilhelm Pieck, Julian Marchlewski en Hugo Eberlein, by die huis van Rosa Luxemburg vergader om toekomstige optrede te bespreek. Hulle het ingestem om 'n veldtog teen die oorlog te voer, maar het besluit om nie 'n nuwe party te stig nie en het ingestem om voort te gaan om binne die SPD te werk.

Lede van hierdie groep is in die komende maande gearresteer en het verskeie kort tydjies in die tronk deurgebring. By die vrylating van Luxemburg in Februarie 1916 is besluit om 'n ondergrondse politieke organisasie met die naam Spartakusbund (Spartacus League) te stig. Die Spartacus League het sy standpunte in sy onwettige koerant, Spartacus Letters, bekend gemaak. Net soos die Bolsjewiste in Rusland, het hulle begin argumenteer dat sosialiste hierdie nasionalistiese konflik in 'n revolusionêre oorlog moet verander.

Dick Howard het aangevoer: "Agitasie het gedurende die hele oorlog voortgeduur; maar die Spartacus -liga was nooit baie sterk nie. Alle agitasie moes streng geheim gehou word, en die leiers was meer gereeld as in die tronk." Lede was Duncker, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Leo Jogiches, Paul Levi, Ernest Meyer, Franz Mehring, Clara Zetkin, Wilhelm Pieck, Julian Marchlewski en Hugo Eberlein.

Op 1 Mei 1916 besluit die Spartacus -liga om in die openbaar te kom en organiseer 'n demonstrasie teen die Eerste Wêreldoorlog in die Potsdamer Platz in Berlyn. Een van die wat dit bygewoon het, het gesê: "Dit was 'n groot sukses. Om agtuur die oggend het 'n digte menigte werkers - byna tienduisend - op die plein vergader, wat die polisie al lank voor die tyd beset het. Karl Liebknecht , in uniform, en Rosa Luxemburg was te midde van die betogers en begroet met 'n gejuig van alle kante. " Verskeie van sy leiers, waaronder Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg, is in hegtenis geneem en in die tronk gestop.

Karl Radek, lid van die Bolsjewistiese sentrale komitee, het aangevoer dat die Sowjet -regering die verspreiding van die wêreldrevolusie moet help. In 1918 is hy na Duitsland gestuur en saam met 'n groep radikale, waaronder Duncker, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Leo Jogiches, Paul Levi, Wilhelm Pieck, Julian Marchlewski, Hugo Eberlein, Paul Frölich, Ernest Meyer, Franz Mehring en Clara Zetkin, gehelp om die Duitse Kommunistiese Party (KPD) te stig.

In Duitsland is verkiesings gehou vir 'n konstituerende vergadering om 'n nuwe grondwet vir die nuwe Duitsland te skryf. As gelowige in demokrasie het Rosa Luxemburg aangeneem dat haar party hierdie universele, demokratiese verkiesings sou betwis. Ander lede word egter beïnvloed deur die feit dat Lenin 'n demokraties verkose Grondwetgewende Vergadering in Rusland met wapens verstrooi het. Luxemburg verwerp hierdie benadering en skryf in die partykoerant: "Die Spartacus League sal nooit die regeringsmag op 'n ander manier oorneem as deur die duidelike, ondubbelsinnige wil van die groot meerderheid van die proletariese massas in die hele Duitsland nie, behalwe op grond van hul bewustelike instemming met die standpunte, doelstellings en vegmetodes van die Spartacus League. "

Op 1 Januarie 1919, tydens 'n byeenkoms van die Spartacus -liga, is Luxemburg oor hierdie kwessie uitgestem. Soos Bertram D. Wolfe daarop gewys het: "Tevergeefs het sy (Luxemburg) probeer om hulle te oortuig dat om teen die rade en die konstituerende vergadering met hul klein magte te staan, waansin was en 'n verbreking van hul demokratiese geloof. Hulle het gestem om te probeer neem die mag in die strate, dit wil sê deur gewapende opstand. Byna alleen in haar party het Rosa Luxemburg met 'n swaar hart besluit om haar energie en haar naam aan hul pogings te verleen. "

In Januarie 1919 organiseer Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Leo Jogiches en Clara Zetkin die Spartakist Rising wat in Berlyn plaasgevind het. Friedrich Ebert, die leier van die Sosiaal -Demokratiese Party en die nuwe kanselier van Duitsland, het die Duitse weermag en die Freikorps ingeroep om 'n einde te maak aan die opstand. Teen 13 Januarie was die opstand verpletter en die meeste van sy leiers, insluitend Liebknecht en Luxemburg. Hulle is albei vermoor terwyl hulle in polisie -aanhouding was.

Nadat Adolf Hitler in 1933 die bewind gekry het, het Duncker na Denemarke gevlug. Daarna verhuis hy na die Verenigde State waar hy tydens die Tweede Wêreldoorlog gewoon het. Hy het in 1947 in Oos -Duitsland gaan woon, waar hy as professor aan die Rostock -universiteit aangestel is.

Hermann Duncker is in 1960 oorlede.

I. As onmiddellike maatreëls om die rewolusie te beskerm:

1. Ontwapening van die hele polisiemag en van alle offisiere en nie -proletariese soldate; ontwapening van alle lede van die heersende klasse.

2. Beslaglegging op alle wapens en ammunisievoorrade sowel as wapensfabrieke deur werkers- en soldaatrade.

3. Bewapening van die hele volwasse manlike proletariese bevolking as 'n werkersmilisie. Oprigting van 'n Rooi Garde van proletariërs as 'n aktiewe deel van die burgermag vir die voortdurende beskerming van die Revolusie teen kontrarevolusionêre aanvalle en ondermynings.

4. Afskaffing van die bevelowerheid van offisiere en onderoffisiere. Vervanging van die militêre kadawer dissipline deur vrywillige dissipline van die soldate. Verkiesing van alle beamptes deur hul eenhede, met reg op onmiddellike herroeping te eniger tyd. Afskaffing van die stelsel van militêre geregtigheid.

5. Skorsing van offisiere en kapitulasies uit alle soldaatrade.

6. Vervanging van alle politieke organe en owerhede van die voormalige regime deur afgevaardigdes van die arbeiders- en soldaatrade.

7. Oprigting van 'n revolusionêre tribunaal om die hoofmisdadigers wat verantwoordelik is vir die aanvang en verlenging van die oorlog, die Hohenzollerns, Ludendorff, Hindenburg, Tirpitz en hul medepligtiges, saam met al die samesweerders van kontra-revolusie, te verhoor.

8. Onmiddellike beslaglegging op alle voedsel om die voeding van die mense te verseker.

II. Op politieke en sosiale gebied:

1. Afskaffing van alle owerhede; stigting van 'n verenigde Duitse Sosialistiese Republiek.

2. Uitskakeling van alle parlemente en munisipale rade, en die oorname van hul funksies deur werkers- en soldaatrade, en van laasgenoemde se komitees en organe.

3. Verkiesing van werkersrade in die hele Duitsland deur die hele volwasse werkende bevolking van beide geslagte, in die stad en op die platteland, deur ondernemings, sowel as van soldate se rade deur die troepe (offisiere en kapitulasies uitgesluit). Die reg van werkers en soldate om hul verteenwoordigers te eniger tyd te herroep.

4. Verkiesing van afgevaardigdes van die werkers- en soldaatrade in die hele land in die sentrale raad van die werkers- en soldaatrade, wat die uitvoerende raad as die hoogste orgaan van die wetgewende en uitvoerende mag verkies.

5. Vergaderings van die sentrale raad voorlopig ten minste elke drie maande - met nuwe verkiesings van afgevaardigdes elke keer om konstante beheer oor die aktiwiteite van die uitvoerende raad te behou, en om 'n aktiewe identifisering tussen die massas werkers en soldate te skep rade in die land en die hoogste regeringsorgaan. Die reg op onmiddellike herroeping deur die plaaslike werkers- en soldaatrade en vervanging van hul verteenwoordigers in die sentrale raad, sou hierdie nie in die belang van hul kiesers optree nie. Reg van die uitvoerende raad om die volkskommissarisse sowel as die sentrale nasionale owerhede en amptenare aan te stel en af ​​te dank.

6. Afskaffing van alle rangverskille, alle ordes en titels. Volledige wettige en sosiale gelykheid van die geslagte.

7. Radikale sosiale wetgewing. Verkorting van die arbeidsdag om werkloosheid te beheer en met inagneming van die fisiese uitputting van die werkersklas deur die wêreldoorlog. Maksimum werksdag van ses uur.

8. Onmiddellike basiese transformasie van die voedsel-, behuisings-, gesondheids- en opvoedingstelsels in die gees en betekenis van die proletariese revolusie.

III. Onmiddellike ekonomiese eise:

1. Beslaglegging op alle dinastiese rykdom en inkomste vir die kollektiwiteit.

2. Afwysing van die staat en ander staatskuld saam met alle oorlogslenings, met die uitsondering van bedrae van 'n sekere vlak wat deur die sentrale raad van die werkers- en soldaatrade bepaal moet word.

3. Onteiening van die lande en velde van alle groot en medium landbouondernemings; vorming van sosialistiese landboukollektiewe onder verenigde sentrale leiding in die hele land. Klein boerderybesit bly in die besit van hul inwoners totdat die vrywillige assosiasie met die sosialistiese kollektiewe plaasvind.

4. Onteiening deur die raadsrepubliek van alle banke, myne, smelters, tesame met alle groot ondernemings van nywerheid en handel.

5. Beslaglegging op alle rykdom bo 'n vlak wat deur die sentrale raad bepaal moet word.

6. Oorname van die hele openbare vervoerstelsel deur die rade Republiek.

7. Verkiesing van ondernemingsrade in alle ondernemings, wat in samewerking met die werkersrade die taak het om die interne sake van die ondernemings te orden, die arbeidsomstandighede te reguleer, produksie te beheer en uiteindelik die leiding van die onderneming oor te neem.

8. Oprigting van 'n sentrale stakingskommissie wat, in voortdurende samewerking met die ondernemingsrade, die stakingsbeweging wat nou in die hele land begin, 'n verenigde leierskap, sosialistiese rigting en die sterkste steun van die politieke mag van die arbeiders en soldate sal voorsien. rade.

IV. Internasionale take:

onmiddellike verbintenis met die broederlike partye in ander lande, ten einde die sosialistiese revolusie op internasionale voet te plaas en die vrede te vorm en te verseker deur middel van internasionale broederskap en die revolusionêre opstand van die wêreldproletariaat.


Hermann Göring

Ons redakteurs gaan na wat u ingedien het, en bepaal of hulle die artikel moet hersien.

Hermann Göring, Göring ook gespel Goering, (gebore 12 Januarie 1893, Rosenheim, Duitsland - oorlede 15 Oktober 1946, Nürnberg), 'n leier van die Nazi -party en een van die primêre argitekte van die Nazi -polisiestaat in Duitsland. Hy is in 1946 deur die Internasionale Militêre Tribunaal in Nürnberg veroordeel om as 'n oorlogsmisdadiger op te hang, maar neem eerder gif en sterf die aand toe sy teregstelling beveel is.

Wie was Hermann Göring?

Hermann Göring was 'n leier van die Nazi -party en een van die primêre argitekte van die Nazi -polisiestaat (1933-1945), bekend as die Derde Ryk in Duitsland.

Waar het Hermann Göring grootgeword?

Hermann Göring is gebore in Rosenheim, Beiere, in Duitsland en is grootgemaak naby Nürnberg, in die klein kasteel van Veldenstein.

Waarvoor is Hermann Göring bekend?

Hermann Göring is bekend daarvoor dat hy een van die primêre argitekte van die Nazi -polisiestaat van die Derde Ryk (1933–45) in Duitsland was. Hy stig die Gestapo geheime politieke polisie en konsentrasiekampe vir die 'korrektiewe behandeling' van moeilike teenstanders.

Hoe is Hermann Göring dood?

Hermann Göring het op 15 Oktober 1946 selfmoord gepleeg deur gif op te neem nadat die Internasionale Militêre Tribunaal in Nürnberg hom veroordeel het om as oorlogsmisdadiger op te hang vir sy optrede as deel van die Nazi -regime tydens die Tweede Wêreldoorlog.

Göring is gebore in Beiere, die tweede seun deur die tweede vrou van Heinrich Ernst Göring, destyds die Duitse konsul -generaal in Haïti. Die gesin is herenig in Duitsland by die aftrede van die vader in 1896. Göring is grootgemaak naby Nürnberg, in die klein kasteel van Veldenstein, wie se eienaar Hermann was, Ritter (ridder) von Epenstein, 'n Jood wat tot 1913 die minnaar van Göring se moeder was en die peetvader van haar kinders. Göring, wat opgelei is vir 'n weermagloopbaan, het sy opdrag in 1912 ontvang en tydens die Eerste Wêreldoorlog met lof gedien en by die embrioniese lugmag aangesluit. In 1918 word hy bevelvoerder van die gevierde eskader waarin die groot Duitse vlieënier Manfred, Freiherr (baron) von Richthofen, gedien het. Göring was so diep ontsteld oor die behandeling wat die burgerlike bevolking tydens die moeilike tydperk na die kapitulasie van Duitsland aan die weermagoffisiere gegee het dat hy die land verlaat het. Na 'n tydperk as kommersiële vlieënier in Denemarke en Swede ontmoet hy die Sweedse barones Carin von Kantzow, wat van haar man geskei is en op 3 Februarie 1923 met Göring getroud is.

Göring ontmoet Adolf Hitler in 1921 en sluit hom aan by die klein Nasionaal -Sosialistiese Duitse Arbeidersparty (laat in 1922). As voormalige offisier kry hy bevel oor Hitler se Storm Troopers (die SA, Sturmabteilung). Göring het deelgeneem aan die aborsiewe Beer Hall Putsch van November 1923, waarin Hitler voortydig die mag probeer gryp het. Gedurende die putsch is Göring erg gewond in die lies. Sy arrestasie is beveel, maar hy ontsnap saam met sy vrou na Oostenryk. Omdat hy morfien gekry het om die pyn van sy wonde te verminder, het hy so erg verslaaf geraak dat hy in 1925–26 twee keer in die Långbro -geesteshospitaal in Swede behandeling ondergaan het.

In 1927 keer hy terug na Duitsland, waar sy kontakte in die Duitse nywerheid nuttig geblyk het, en hy word teruggeneem in die partyleierskap. Hy beklee 1 van die 12 Reichstag -setels wat die Nazi -party tydens die 1928 -verkiesing gewen het. Daarna word Göring die erkende partyleier in die laer huis, en toe die Nazi's 230 setels in die verkiesing van Julie 1932 wen, word hy verkies tot president van die Reichstag.

Göring se enigste besorgdheid in die Reichstag was om die demokratiese stelsel, wat die Reichstag oënskynlik tot Maart 1933 verteenwoordig het, te verstik. die opeenvolgende kanseliers, veral Kurt von Schleicher en Franz von Papen, totdat Hindenburg uiteindelik genoodsaak is om Hitler uit te nooi om kanselier te word op 30 Januarie 1933. Die stryd om diktatoriale mag is egter nog steeds nie tussen 30 Januarie en 23 Maart gewen nie, toe 'n Magtigende wetsontwerp wat Hitler sy diktatoriale magte gee, is aangeneem, maar Göring was onvermoeid. Hy gebruik sy nuwe pos as minister van binnelandse sake in Pruise, die grootste en invloedrykste staat van Duitsland, om die Pruisiese polisie te Nazify en die Gestapo, of geheime politieke polisie, te stig. Hy het ook konsentrasiekampe opgerig vir die 'korrektiewe behandeling' van moeilike teenstanders. Die Reichstag -brand van 27 Februarie 1933, wat die Nazi's heel waarskynlik aangewakker het, het dit vir Göring moontlik gemaak om die Kommunistiese Party daarvan te beskuldig dat hy 'n staatsgreep voornemens was. Die groot arrestasie van kommuniste en selfs sommige sosiaal -demokratiese afgevaardigdes het daarin geslaag om die daaropvolgende maand van die Magtigingswet enige effektiewe opposisie teen die gang daarvan te verwyder.

Göring se posisie as die lojaalste ondersteuner van Hitler was die res van die dekade onaantasbaar. Hy het staatsamptenare na willekeur versamel. Hy was Rykskommissaris vir lugvaart en hoof van die nuut ontwikkelde Luftwaffe, die Duitse lugmag, wat tot Maart 1935 as 'n burgerlike onderneming vermom is. In 1933 word hy Meester van die Duitse Jag en van die Duitse Woude. In Junie 1934 neem hy 'n leidende rol in die party se suiwering van die SA leier Ernst Röhm, maar gee in dieselfde jaar sy pos as sekuriteitshoof aan Heinrich Himmler af, en onthef hom dus van die verantwoordelikheid vir die Gestapo en die konsentrasiekampe. In 1937 verplaas hy Hjalmar Schacht, wat ná 1934 in 1936 Hitler se minister van ekonomiese aangeleenthede was, sonder om Schacht te raadpleeg, en maak Göring kommissaris vir sy vierjaarplan vir die oorlogsekonomie. Göring was ook voortdurend werksaam as Hitler se rondreisende ambassadeur.

Göring was die gewildste onder die Nazi -leiers, nie net by die Duitse volk nie, maar ook by die ambassadeurs en diplomate van buitelandse moondhede. Hy het sy onneembare posisie gebruik om homself te verryk. Die meer genadelose aspek van sy aard is aangetoon in die opgetekende telefoongesprek waarmee hy die oorgawe van Oostenryk voor die Anschluss (politieke unie) met Duitsland in 1938 afpers het. Dit was Göring wat die ekonomiese despolasie van die Jode in Duitsland en in die verskillende gebiede wat onder Hitler se mag geval het.

Göring se eerste vrou is in 1931 oorlede en op 10 April 1935 trou hy met die aktrise Emmy Sonnemann. Göring was op sy beurt toegewy aan elkeen van sy vroue. Sy jagbelange het hom in staat gestel om 'n uitgestrekte boslandgoed in die Schorfheide, noord van Berlyn, te bekom, waar hy vanaf 1933 'n groot baroniale vestiging op 'n skaal ontwikkel wat ooreenstem met sy ambisies. Dit noem hy Carinhall ter ere van sy eerste vrou. Hy het die grootste deel van sy enorme kunsversameling by Carinhall gehou. Op 2 Junie 1938 het Emmy vir hom 'n dogter, sy enigste kind, Edda, gebaar.

Alhoewel Göring waarskynlik opreg was in sy begeerte om die oorlog af te weer of uit te stel - soos sy abortiewe onderhandelinge in 1939 met die Sweedse nyweraar Birger Dahlerus aandui - was dit sy Luftwaffe wat gehelp het om die blitskrig uit te voer wat Poolse weerstand verslaan en land na land verswak het, soos Hitler se veldtogte gevorder het. . Maar Göring se selfgenoegsaamheid was te swak om die strengheid van die oorlog te onderhou of om Hitler se blinde vooroordeel teë te staan ​​ten gunste van die vervaardiging van bomwerpers eerder as vegvliegtuie. Die Luftwaffe se verdedigingsvermoë het afgeneem namate Hitler se gevegsfronte van Noord -Europa tot by die Middellandse See en Noord -Afrika uitgebrei het, en Göring gesig verloor het toe die Luftwaffe nie die Slag van Brittanje kon wen of die geallieerde bombardering van Duitsland kon voorkom nie. Op gebed van swak gesondheid het Göring net so baie teruggetree as wat Hitler hom in die privaat lewe sou toelaat onder die weelde van Carinhall, waar hy sy kunsversameling (verder verryk met buit uit die Joodse versamelings in die besette lande) versamel en ontvang baie geskenke van diegene wat sy guns gesoek het. Sy kolossale omtrek was meer die gevolg van 'n klierdefek as van vraatsug, maar sy oormatige gebruik van parakodeïentablette ('n ligte afgeleide van morfien) het sy stelsel vergiftig en herhaaldelike behandeling vir dwelmverslawing nodig gemaak. Sy verslawing het gehelp om hom afwisselend opgewonde en depressief te maak; hy was egosentries en bombasties, verheug oor flambojante klere en uniforms, versierings en ekshibisionistiese juweliersware.

Hitler was blind vir Göring se foute en het 'n noue verbintenis met hom gehad. In 1939 verklaar Hitler hom as sy opvolger en gee hom in 1940 die spesiale rang van Reichsmarschall des Grossdeutschen Reiches (“Marshal of the Empire”). Die ander Nazi-leiers was albei jaloers op sy gunstelingposisie en verag sy selfgenoegsaamheid, maar Hitler het hom eers in die laaste dae van die oorlog verplaas, toe Göring, in ooreenstemming met die dekrete van 1939, probeer het om die magte van die Führer aan te neem en hom glo omsingel en hulpeloos in Berlyn. Nietemin het Göring verwag dat hy as 'n gevolmagtigde behandel sou word, nadat hy hom na Hitler se selfmoord aan die Amerikaners oorgegee het.

Uiteindelik genees van sy dwelmverslawing tydens sy tydperk van gevangenskap in afwagting van 'n oorlogsmisdadiger, verdedig hy hom bekwaam voor die Internasionale Militêre Tribunaal in Nürnberg (kyk oorlogsmisdaad: die verhore van Nürnberg en Tokio). Hy beskou homself as die sterverweerder, 'n historiese figuur wat hy ontken het dat hy meegedoen het aan die meer afskuwelike aktiwiteite van die regime, wat volgens hom die geheime werk van Himmler was. Na sy veroordeling, toe hy sy pleidooi om te skiet en nie op te hang nie geweier is, het hy gif geneem en in die sel in Nürnberg gesterf die aand toe sy teregstelling beveel is. Eers in 1967 is dit onthul dat hy 'n briefie agtergelaat het waarin verduidelik word dat die gifkapsule die hele tyd in 'n houer pomade afgeskei is.


Biografie: Hermann Schacht

Hermann Schacht (15 Julie 1814, in Ochsenwerder – 20 Augustus 1864, te Bonn) was 'n Duitse apteker en plantkundige wat gespesialiseer het op die gebied van plantanatomie en embriologie.

Voor 1847 werk hy by apteke in Braunschweig, Hamburg, Emmerich, Aachen en Altona, waar hy nou saam met die hepatoloog Carl Moritz Gottsche werk. Intussen het hy klasse bygewoon aan die Universiteit van Jena (1841–42), waar hy vanaf 1847 as assistent van Matthias Jakob Schleiden gedien het. Ώ ]

In 1850 behaal hy sy PhD by Jena en verhuis daarna na Berlyn, waar hy in 1853–60 as universiteitsdosent werk. As gevolg van gesondheidsprobleme het hy twee jaar in Madeira (1855–57) deurgebring en ondersoek gedoen na die flora van die eiland tydens sy herstel. Van 1860 tot 1864 was hy professor in plantkunde en direkteur van die botaniese tuin aan die Universiteit van Bonn. Ώ ] ΐ ]

In 1859 noem Gustav Karl Wilhelm Hermann Karsten die plantgeslag Schachtia (familie Rubiaceae) ter ere van hom. ΐ ]


Emil Busch

Die Emil Busch A.-G. was 'n kamera- en lensvervaardiger in Rathenow, Duitsland.

Emil Busch -kamera, beeld deur Yumi Abe
Vier Emil Busch -produkte van 1910:
die F: 4.5 Omnar, die merkwaardige Bis-Telar F: 7 telefoto lens, die vinnige Glaukar F: 3.1 Anastigmat en die Preis-kamera (9x12 of 10x15).

Geskiedenis [wysig | wysig bron]

In 1792 begin pastoor Johann Heinrich August Duncker (1767-1843) van Rathenow optiese instrumente maak en verkoop dit in Duitsland. In 1801 kry hy toestemming van die Pruisiese koning om sy onderneming tot industriële dimensies uit te brei. Hy het weeskinders en oorlogsgestremdes in diens geneem Optische Industrie-Anstalt. Van 'n bankrot optiese aanleg in Neuruppin het hy 'n groot meervoudige lensmasjien gekoop. Hy het dit uitmekaar gehaal en sy eie slypmasjien gemaak van die onderdele. Hy het selfs 'n patent daarop gekry. Met lae lone en stukwerk kon hy goedkoop produseer. Die eerste produkte was brille wat deur spesialiswinkels verkoop is in plaas van deur huis-tot-huis-verkopers. Duncker het gratis glase vir arm mense gegee.

ROJA Rapid Aplanat No.3
beeld deur siimvahur (Beeld   regte)

Toe sy seun Eduard (1797-1878) die onderneming in 1819 oorneem, het dit begin om oorbuise te maak. In die 1840's het dit 'n moderne bril met staalrame begin maak. Die onderneming het toe geskoolde werkers in plaas van kinders en oorlogsgestremdes gehad, maar baie van hulle moes tuis werk omdat die kamers van die onderneming nie voldoende was nie. Die produkte is deur middel van handelsbeurse verkoop. In 1843 het dit 250 000 lenselemente en 40 000 brilrame gemaak wat deur 300 winkels tussen New York en Moskou verkoop is.

Aangesien Eduard Duncker en sy vrou geen kinders gehad het nie, het hy sy neef uit Berlyn gestuur Emil Busch (1820-1888) terug na Berlyn vir 'n vakleerlingskap in optika. In 1845 het Busch die onderneming oorgeneem. In 1852 het hy begin om kameras te vervaardig. In 1856 het die onderneming sy eerste stoomenjin gekry. In 1865 het hy sy nuut uitgevinde groothoeklens begin maak Pantoskop en het 'n prys gewen vir sy fotografiese produkte. In 1872 word die Optische Anstalt Rathenow die aandelemarkonderneming Emil Busch A.-G. . Dit het sy optiese glas van Zeiss gekry. Daar bestaan ​​'n kartel tussen die maatskappye. Die onderneming het toe groter geboue met beter werkkamers, waaronder badkamers en 'n noodhulpstasie, maar nog steeds baie huiswerkers. In 1877 stig Emil Busch en Eduard Duncker 'n ondersteuningsstigting vir Busch -werkers. Hulle het voorsiening gemaak vir die saak wanneer die onderneming eendag gesluit moes word. Dan moet 'n goeie deel van sy geld bestee word vir sosiale en opvoedkundige doeleindes.

In 1896 is die 163 optiese besighede in Rathenow geregistreer, baie ontwikkel uit die tuiswerk van Busch-werknemers. Omstreeks 1900 was die stad 'n sentrum van die optiese industrie in Duitsland. Onder die produkte van Busch was 'n kis met 'n lensbuis en 'n stel lenselemente wat in verskillende fokusvariante as 'n volledige lens, die Busch Vademecum, gekombineer kon word. Sedert 1900 of 1910 het verskeie Emil Busch -produkte 'n kenteken gekry ROJA of Roia, byvoorbeeld die Roia Spiegelreflex-kamera. In 1927 is die meerderheid van die aandele van die maatskappy deur Zeiss oorgeneem. E. Busch het aanhou om kameras te maak, maar het opgehou om die lens te maak.

Aan die einde van die Tweede Wêreldoorlog is die onderneming vernietig. Die Oos-Duitse regering het eerder die VEB Rathenower Optische Werke en die VEB Augenoptik "Hermann Duncker" gestig. Na die Duitse hereniging in 1989 is die optiese nywerheidsondernemings in Rathenow verminder van 4000 na 800 werknemers.


Hermann Ebbinghaus, 'n pionier in geheue -navorsing

Hermann Ebbinghaus (24 Januarie 1850 - 26 Februarie 1909) was die stigter van die eksperimentele geheue -sielkunde. Onder sy bekendste ontdekkings is die vergeetkurwe, die leerkurwe en die spasiëringseffek. Ebbinghaus publiseer sy baanbrekende resultate in 'n monografie getiteld “ & Uumlber das Ged & aumlchtnis ” (1885), wat later in Engels vertaal is as “Memory: A Contribution to Experimental Psychology ” (1913).

Die lewe van Hermann Ebbinghaus

Hermann Ebbinghaus is gebore op 24 Januarie 1850 in Barmen (nou deel van die Duitse stad Wuppertal). Sy vader, 'n welgestelde Lutherse handelaar, het hom van kleins af aangemoedig om 'n akademiese loopbaan te volg. Op 17-jarige ouderdom het Ebbinghaus by die Universiteit van Bonn (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universit & aumlt) ingeskryf om geskiedenis en filosofie te studeer. In 1868 word hy lid van die Corps Guestphalia Bonn ('n studentekorporasie in Duitssprekende lande). Sy studie is in 1870 onderbreek weens die Frans-Pruisiese oorlog waarin hy as lid van die Pruisiese weermag aangesluit het.
Na die oorlog sit Ebbinghaus sy opleiding voort aan die universiteite van Halle en Berlyn. Uiteindelik keer hy terug na die Universiteit van Bonn om sy proefskrif oor Eduard von Hartmann se filosofie van die onbewuste te voltooi. In 1873, op drie-en-twintigjarige ouderdom, ontvang Ebbinghaus sy doktorsgraad in filosofie.

Hermann Ebbinghaus verhuis daarna na Berlyn waar hy etlike jare onafhanklike post-doktorale studies doen voordat hy drie jaar na Frankryk en Engeland reis. 'N Belangrike punt in sy lewe was toe hy tydens sy reise in Londen ontdek het Gustav Fechner se boek “Elements of Psychopysics ”, wat sy belangstelling aangespoor het om studies in eksperimentele sielkunde uit te voer, veral oor geheue.
Ebbinghaus het laat in 1878 met sy eerste stel geheue -eksperimente begin, wat hom meer as 'n jaar geneem het. Daarna word hy 'n privaat dosent aan die Universiteit van Berlyn in 1880, waar hy sy geheue studeer. In die jare 1883-1884 het Hermann Ebbinghaus baie van sy oorspronklike eksperimente van 1878-1880 herhaal en verfyn. In 1885 publiseer hy uiteindelik sy deurslaggewende werk in die monografie “ & Uumlber das Ged & aumlchtnis ” (1885), wat later in Engels vertaal is onder die titel “Memory: A Contribution to Experimental Psychology ” (1913).

Hermann Ebbinghaus was 'n energieke, entoesiastiese, welsprekende en geestige dosent wat 'n gewilde professor geword het, hoog aangeskryf deur universiteitsonderwysers en geliefd by studente. Hy het opgewonde geraak oor nuwe probleme wat ontstaan ​​het en het die bespreking daarvan aangemoedig. Ebbinghaus was algemeen bekend en sy reputasie het selfs Amerikaanse studente tydens hul reise deur Europa na Berlyn gebring. Die Cornell -universiteit bied hom 'n pos aan, maar Ebbinghaus verkies om in Europa te bly.

In 1886 stig hy die laboratorium vir eksperimentele sielkunde aan die Universiteit van Berlyn.

In 1890 stig hy die “Zeitschrift fur Psychology und Physiologie der Sinnersorgane (Journal of Psychology and Physiology of the Sense Organs) en#8221 saam met Arthur K & oumlnig. Sy belangstelling in die tydskrif is meestal aangespoor deur die moontlikheid om werk te publiseer wat afkomstig is van ander plekke as Wundt ’s Leipzig -laboratorium. Die tydskrif word dikwels toegeskryf aan die internasionale vordering van sielkundige studie. Ten tyde van Ebbinghaus se dood in 1909 het die tydskrif "... die vordering van sielkunde gedurende hierdie twintig jaar waarskynlik meer volledig verteenwoordig as enige ander tydskrif ..." van die tyd (Woodworth, 1909).

In die jare daarna het Ebbinghaus belanggestel in die bestudering van visie en het hy in 1893 'n teorie oor kleurvisie gepubliseer.

Tussen 1894 en 1905 word Hermann Ebbinghaus professor aan die Universiteit van Breslau (vandag Wroclaw, Pole). In 1894 stig hy 'n ander laboratorium vir eksperimentele sielkunde aan die Universiteit van Breslau. Van 1905 tot 1908 word hy professor aan die Universiteit van Halle.

In 1909 sterf Hermann Ebbinghaus aan longontsteking in Breslau.

Die werke van Hermann Ebbinghaus

Die werke van Ebbinghaus is die resultaat van harde werk en baie eksperimentering in die laboratorium. Ebbinghaus bestee egter baie tyd, nie net in die laboratorium nie, maar ook op soek na finansiering en finansiële bronne om sy navorsing voort te sit en sy studente te betaal. Sy tyd en moeite is goed bestee, en die resultate van sy navorsing is vandag 'n fundamentele bydrae tot die veld van sielkunde. En Ebbinghaus word beskou as 'n baanbreker in geheue -navorsing.

Ebbinghaus ’ Bydraes tot die wetenskap

 • ontdekking van die vergeetkromme
 • ontdekking van die spasiëringseffek
 • ontdekking van die leerkurwe
 • ontdekking van die reeksposisie -effek
 • ontdekking van die primaat -effek
 • ontdekking van die onlangse effek
 • ontdek die besparingseffek
 • ontdekking van die oorleer -effek
 • die verskil tussen vrywillige en onwillekeurige geheue
 • bekendstelling van die moderne manier om wetenskaplike artikels te skryf
 • die een wat eksperimente in die sielkunde gewild gemaak het
 • voltooiing van die vonnis as intelligensietoets vir skoolkinders
 • ontdekking van die Ebbinghaus -illusie (optiese illusie)

Verhouding met Flashcard -leerder

Flitskaartleerder is 'n herhalingsflitskaartprogrammatuur wat gedeeltelik gebaseer is op die bevindinge van Hermann Ebbinghaus. Flashcard -leerder ontleed u leer- en vergeetgedrag op grond van u persoonlike vergeetkurwe en voorspel wanneer u 'n flitskaart moet herhaal net voordat u dit vergeet, gebaseer op optimale spasiëringsberekeninge met die spasiëringseffek.

Publikasies van Hermann Ebbinhaus

Ebbinghaus het nie baie boeke en koerante gepubliseer nie. Hieronder is 'n lys van sy publikasies, insluitend verskillende uitgawes en uitgewers.

 • & Uumlber die Hartmannsche Philosophie des Unbewussten (Diss., Bonn 1873).
 • & Uumlber das Ged & aumlchtnis: Untersuchungen zur experimentellen Psychologie (Leipzig 1885 Darmstadt 1992), engels: Memory: A Contribution
  na eksperimentele sielkunde (New York 1913, New Delhi 2003)
 • Ebbinghaus, H. (1913). 'N Bydrae tot eksperimentele sielkunde. New York: Onderwysers
 • Ebbinghaus, H. (1885/1962). Geheue: 'n bydrae tot eksperimentele sielkunde. New York: Dover.
 • Abriss der Psychologie (Leipzig 1908 Berlin 1932 repr. Saarbr & uumlcken 2007).
 • Ebbinghaus, H. (1902). Grundz & uumlge der Psychologie. 1. Band, 2. Theil. Leipzig: Veit & Co.
 • Ebbinghaus, H. (1908/1973). Sielkunde: 'n elementêre handboek. New York: Arno Press.

Verwysings

 • Fuchs, A. H. (1997). Ebbinghaus se bydraes tot sielkunde na 1885. American Journal of Psychology, 110 (4), 621-634.
 • Boneau, C. A. (1998). Hermann Ebbinghaus: Op pad om te vorder of langs die tuinpad? In G. A. Kimble, & M. Wertheimer, (Red.), Portrette van pioniers in die sielkunde (volume 3), pp. 51-64. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Wozniak, R. H. (1999). Inleiding tot geheue: Hermann Ebbinghaus (1885/1913). In Classics in psychology, 1855-1914: Historiese essays. Bristol, Verenigde Koninkryk: Thoemmes Press.
 • Zawidzki, T. (2004). Ebbinghaus, Hermann. In C. Eliasmith (Ed.)., Dictionary of Philosophy of Mind. Retrieved July July 24, 2006 from http://artsci.wustl.edu/

Hermann Hankel

In 1857 Hankel entered the University of Leipzig where he studied mathematics with Möbius and physics with his own father. Following the tradition in Germany at that time Hankel did not complete his studies at one university, but moved to several different universities during the course of his studies. From Leipzig he went to Göttingen in 1860 where he became a student of Riemann and then, in the following year, he worked with Weierstrass and Kronecker in Berlin. He received his doctorate for a thesis Über eine besondere Classe der symmetrischen Determinanten Ⓣ in 1862 .

Hankel's habilitation was accepted in 1863 and he began teaching at Leipzig where he was appointed extraordinary professor in 1867 . The appointment as extraordinary professor had been in the spring but by the autumn of the same year Hankel was at Erlangen to take up an appointment as ordinary professor. He married Marie Dippe in Erlangen but again he would move fairly soon, accepting the chair at Tübingen in 1869 .

He worked on the theory of complex numbers, the theory of functions and the history of mathematics. His work on complex analysis, however, is not considered of the first rank and in [ 8 ] he is included with those who contributed but whose:-

Hankel looked at Riemann's integration theory and restated it in terms of measure theoretic concepts. This, and other work he did in this area, constitutes progress towards our current integration theories. He is remembered for the Hankel transformation which occurs in the study of functions which depend only on the distance from the origin. He also studied functions, now named Hankel functions or Bessel functions of the third kind, in a series of papers which appeared in Mathematische Annalen.

His historical writings are rather hard to evaluate since they contain many errors, yet they are filled with brilliant insight. In the same way that he saw the importance of Grassmann's work, Hankel also must have considerable credit for seeing the importance of Bolzano's work on infinite series.


Hermann Klaus Hugo Weyl

It is rather remarkable that this 1913 text was reprinted in 1997 . Weyl himself produced two later editions, the third ( and final ) of these editions appearing in 1955 covering the same topics as the original text but with a more modern treatment. It was the original 1913 edition, however, which was reprinted in 1997 showing perhaps more fully than the later editions just how significant the original 1913 text was in the development of mathematics.

As a privatdozent at Göttingen, Weyl had been influenced by Edmund Husserl who held the chair of philosophy there from 1901 to 1916 . Weyl married Helene Joseph, who had been a student of Husserl, in 1913 they had two sons. Helene, who came from a Jewish background, was a philosopher who was working as a translator of Spanish. Not only did Weyl and his wife share an interest in philosophy, but they shared a real talent for languages. Language for Weyl held a special importance. He not only wrote beautifully in German, but later he wrote stunning English prose despite the fact that, in his own words from a 1939 English text:-

From 1913 to 1930 Weyl held the chair of mathematics at Zürich Technische Hochschule. In his first academic year in this new post he was a colleague of Einstein who was at this time working out the details of the theory of general relativity. It was an event which had a large influence on Weyl who quickly became fascinated by the mathematical principles lying behind the theory.

World War I broke out not long after Weyl took up the chair in Zürich. Being a German citizen he was conscripted into the German army in 1915 but the Swiss government made a special request that he be allowed to return to his chair in Zürich which was granted in 1916 . In 1917 Weyl gave another course presenting an innovative approach to relativity through differential geometry. The lectures formed the basis of Weyl's second book Raum-Zeit-Materie Ⓣ which first appeared in 1918 with further editions, each showing how his ideas were developing, in 1919 , 1920 , and 1923 . These later ideas included a gauge metric ( the Weyl metric ) which led to a gauge field theory. However Einstein, Pauli, Eddington, and others, did not fully accept Weyl's approach. Also over this period Weyl also made contributions on the uniform distribution of numbers modulo 1 which are fundamental in analytic number theory.

In 1921 Schrödinger was appointed to Zürich where he became a colleague, and soon closest friend, of Weyl. They shared many interests in mathematics, physics, and philosophy. Their personal lives also became entangled as Moore relates in [ 5 ] :-

From 1923 - 38 Weyl evolved the concept of continuous groups using matrix representations. In particular his theory of representations of semisimple groups, developed during 1924 - 26 , was very deep and considered by Weyl himself to be his greatest achievement. The ideas behind this theory had already been introduced by Hurwitz and Schur, but it was Weyl with his general character formula which took them forward. He was not the only mathematician developing this theory, however, for Cartan also produced work on this topic of outstanding importance.

From 1930 to 1933 Weyl held the chair of mathematics at Göttingen where he was appointed to fill the vacancy which arose on Hilbert's retirement. Given different political circumstances it is likely that he would have remained in Göttingen for the rest of his career. However [ 8 ] :-

One also has to understand that Weyl's wife was Jewish, and this must have played a major role in their decision to leave Germany in 1933 . Weyl remained at the Institute for Advanced Study at Princeton until he retired in 1952 . His wife Helene died in 1948 , and two years later he married the sculptor Ellen Lohnstein Bär from Zürich.

Weyl certainly undertook work of major importance at Princeton, but his most productive period was without doubt the years he spent at Zürich. He attempted to incorporate electromagnetism into the geometric formalism of general relativity. He produced the first unified field theory for which the Maxwell electromagnetic field and the gravitational field appear as geometrical properties of space-time. With his application of group theory to quantum mechanics he set up the modern subject. It was his lecture course on group theory and quantum mechanics in Zürich in session 1927 - 28 which led to his third major text Gruppentheorie und Quantenmechanik Ⓣ published in 1928 . John Wheeler writes [ 56 ] :-

In 1951 Weyl retired from the Institute for Advanced Study at Princeton. In fact he described the Symmetry book as his 'swan song'. After his retirement Weyl and his wife Ellen spent part of their time at Princeton and part at Zürich. He died unexpectedly while in Zürich. He was walking home after posting letters of thanks to those who had wished him well on his seventieth birthday when he collapsed and died.

We must say a little about another aspect of Weyl's work which we have not really mentioned, namely his work on mathematical philosophy and the foundations of mathematics. It is interesting to note what a large number of the references we quote deal with this aspect of his work and its importance is not only in the work itself but also in the extent to which Weyl's ideas on these topics underlies the rest of his mathematical and physical contributions. Weyl was much influenced by Husserl in his outlook and also shared many ideas with Brouwer. Both shared the view that the intuitive continuum is not accurately represented by Cantor's set-theoretic continuum. Wheeler [ 56 ] writes:-


[Story of three SS dentists during World War II: Pr Hugo Blaschke, Dr Hermann Pook and Dr Willy Frank]

This story of three SS dentists shows very clearly that the medical code of ethics, under a totalitarian regime, ends where ideology begins. Professor Hugo Blaschke provided dental care to the most eminent Nazi leaders, but he also was the senior SS dentist. He was in charge of dental care in the Waffen-SS, and therefore, he had responsibility for the stocks of dental gold collected from the mouths of those who died in the concentration camps, in order to make dentures for his soldiers. Dr Hermann Pook was the dentist in charge of all the other dentists practising in the concentration camps. He was responsible for gathering statistics on the dental care provided for prisoners in the camps. His instructions were very clear: "No conservation or restorative treatment. Only extractions, and with no anaesthesia!" He was also in charge of gathering the gold that was collected in the camps, for the financial department of the SS. Dr Willy Frank, an Auschwitz dentist, took part in the selection of some of the convoys for the gas chambers. His participation in the collection of gold from the mouths of the dead was also established. These three men were sentenced to prison for War Crimes and Crimes against Humanity.


Hermann Hallwich

Hermann Hallwich, a son of the Josef Hallwich couple (1804–1850), tenant of the palace garden hall in Bad Kudowa in the County of Glatz , and Aloisia, née. Gudra, graduated from high school in Komotau , studied history with Constantin von Höfler and economics at the Charles University in Prague , received his doctorate in philosophy in 1862, became a history teacher in Prague and in Reichenberg in 1864 . There he was secretary of the Reichenberg Chamber of Commerce and Industry from 1869 to 1891, from 1871 a German liberal member of the Bohemian state parliament as a representative of the Trautenau district , from 1873 to 1897 member of the Reichsrat in the Austrian Chamber of Deputies . Reporter on trade and customs agreements there since 1878 .

From 1891 he lived in Vienna , where in 1892 he founded the Central Association of Austrian Industrialists , of which he was president from 1904. In addition to his work in politics and industry, he was an important Wallenstein researcher. In addition, he published documents from archives and articles on local history in Northern Bohemia, including a history of his native Teplitz . He was a co-founder of the Association for the History of Germans in Bohemia, in whose newsletter he published articles.

Hermann Hallwich collected precious historical miniatures carved in ivory , which included 40 carvings of leaders and historical scenes from the time of the Thirty Years' War . This collection, together with another collection of graphic sheets, pictures and engravings from the 17th century with portraits of commanders of the Thirty Years' War, was acquired by the Eger Museum after Hallwich's death in 1913 .


Hermann Gunkel

Hermann Gunkel was born as the son of the First Pastor in Springe. Karl Gunkel was his brother. After graduating from school he studied theology in Göttingen , then Gießen and finally Göttingen again . In Göttingen he attended lectures with Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff and seminars, especially with Albrecht Ritschl , against whom a circle around Albert Eichhorn (1856–1926) emerged, from which the so-called religious history school was later to emerge.

Gunkel received his doctorate and habilitated at the same time in 1888 in Göttingen for biblical theology and exegesis and then worked there as a private lecturer for the New Testament . In 1889 he had his habilitation as lecturer for exegesis of the Old Testament in Halle , where the Prussian ministerial director Friedrich Althoff had recommended him (without his motives being still recognizable today).

In 1895 Gunkel became an associate professor for the Old Testament in Berlin , but went on a few lecture tours and held holiday courses to improve his financial situation. Creation and Chaos was also published in the same year . An application for the position of elementary school teacher failed. It seems as if the Empress opposed Gunkel. In 1901 the first edition of the Genesis Commentary came on the market. "This commentary, the third edition published in 1910, is still considered a classic today - perhaps the best commentary of the 20th century on an Old Testament script."

It was not until 1907 that Gunkel was appointed full professor in Giessen. In 1913 the University of Oslo awarded him an honorary doctorate - in gratitude he dedicated his anthology of speeches and essays to the Collegium Academicum . In 1920, on the initiative of Undersecretary of State in the Prussian Ministry of Culture, Carl Heinrich Becker , who was also responsible for Hugo Gressmann's appointment to Berlin, he returned to the theological faculty in Halle . Here he wrote his psalms commentary. For health reasons, Gunkel retired there in 1927 , but still held a teaching position for Old Testament literary history. Die introduction to the Psalms was his last major project, which was supposed to be completed by Joachim Anbich .

By then, Gunkel had become an outstanding representative of the school of religious history. In addition to his scientific work on the Old and New Testament, he had developed the method of form and genre history in theology as a delimitation and extension to the method of literary history and, influenced by Wilhelm Wundt , researched the meaning of sagas and legends (especially in the Old Testament) and discovered the fairy tale as an Old Testament genre.

Nevertheless, a large part of his literary production was written in an educational effort for a wider audience. As editor, Gunkel accompanied the series of researches on the religion and literature of the Old and New Testaments (FRLANT) and the first two editions of the lexicon Religion in Past and Present (RGG).Kommentaar:

 1. Terris

  Herfrase asb

 2. Betzalel

  Ek is jammer, maar na my mening is jy verkeerd. Ek is seker. Ek is in staat om dit te bewys. Skryf vir my in PM, dit praat met jou.

 3. Dijar

  Bravo, watter nodige woorde..., 'n merkwaardige idee

 4. Godofredo

  Nuttige idee

 5. Connal

  Dit stem absoluut saam met jou. Dit is 'n uitstekende idee. Ek ondersteun jou.

 6. Maitland

  En wat volg?Skryf 'n boodskap