Onderhoude

Onderhoud met Dan McCarthy

Onderhoud met Dan McCarthy


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Die Ierse annale: hul ontstaan, evolusie en geskiedenis, deur Dan McCarthy, ondersoek die werke wat in die vroeë Middeleeuse Ierland geskep is, en wat 'n belangrike bron van die Ierse geskiedenis tot in die vroeë moderne tydperk was.

McCarthy se boek, wat die eerste keer in 2008 deur Four Courts Press gepubliseer is, ondersoek die manuskripgetuienis weer en begin met 'n weergawe van die primêre manuskripgetuies vir die tien mees kenmerkende annalistiese tekste. Daarna word die wetenskaplike literatuur met betrekking tot die annalistiese korpus hersien en word die hipoteses geïdentifiseer wat nie deur die beskikbare bewyse ondersteun word nie. Vervolgens bepaal die boek, op grond van 'n kritiese evaluering van beide die tekstuele en chronologiese eienskappe van die tekste, waar moontlik, die plek, outeur (s), tyd en opvallende eienskappe van die samestellings wat bygedra het tot die ontwikkeling van hierdie tien tekste. .

Dan McCarthy is 'n senior lektor aan die Departement Rekenaarwetenskap en 'n genoot van Trinity College Dublin. Ons het per e-pos met hom 'n onderhoud gevoer:

Soos u in u boek praat, is die gebruik van annale lank gewild in Ierland en strek dit oor meer as duisend jaar. Waarom dink jy het hierdie manier van skryf van geskiedenis so gewild gebly onder die Iere?

Wel, om voor die tyd van Christus te begin, glo ek dat die vrae oor die betekenis van die tyd en die voorstelling daarvan in die geleerde Keltiese samelewing van groot betekenis geag is. Byvoorbeeld, in Gallië, beide die Coligny-kalender en die verklaring van Caesar in boek ses van De bello Gallico dat die Galliese onderwys die gedetailleerde studie van die sterre en hul bewegings, die omvang van die wêreld en die aard van die dinge insluit, getuig van hierdie belangstelling. Dat hierdie belangstelling sowel die Romeinse inval as die koms van die Christendom daar oorleef het, blyk uit die feit dat die enigste twee belangrike Westerse Paschal-samestellings, die 84-jarige latercus van Sulpicius Severus en die 532-jarige Paastafel van Victorius van Aquitaine, is albei saamgestel in die vyfde-eeuse Gallië. Wat Ierland betref, is daar getuienis dat die geleerde klas hier in die pre-Christelike tyd hul Galliese neefs mettertyd se belangstelling gedeel het. Toe die Christendom in Ierland aankom, ontvang hierdie geleerde klas 'n annalistiese kroniek wat elke jaar van die wêreld van die skepping tot die vroeë vyfde eeu voorstel. Hierdie werk het duidelik ooreenstem met hul bestaande belangstelling in tyd en het gevolglik 'n entoesiastiese leserskorps onder hulle gevind, want hulle het hierdie kroniek vir meer as duisend jaar voortgesit, inderdaad tot die ineenstorting van die geleerde Gaeliese samelewing in ongeveer 1600. Dit lyk my dat 'n kritieke belangstelling in tyd 'n diep ingeboude intellektuele tradisie van die geleerde Ierse samelewing was, en dat dit hul opname van die geskiedenis so lank in annalistiese vorm volgehou het. Verder dat die Ierse samelewing nog steeds 'n groot belangstelling in die gedetailleerde optekening van die geskiedenis wat in die annale geïmpliseer word, behou, word duidelik getoon deur die groot aantal titels wat kronieke en geskiedenis registreer in die katalogus van my uitgewer Four Courts Press.

In hierdie boek neem u kennis van die "belangrikheid daarvan om die chronologiese apparaat in die analise van 'n kroniek op te neem." 'N Deel van u navorsing fokus op hoe chronologies akkuraat die verskillende annale is, soos die datering van periodes van hongersnood en wydverspreide sterftes gedurende die sesde eeu. Waarom wou u hierdie aspek van die annale bekyk?

Vir my is die chronologiese apparaat die kritieke element wat al die inskrywings samehangend aan mekaar verbind om 'n sinvolle tydelike struktuur, 'n kroniek, te vorm; in terme van 'n analogie, is dit die essensiële draad wat baie materiaalstukke aanmekaar heg om 'n enkele bruikbare kledingstuk te vorm. Alhoewel die chronologiese apparaat normaalweg slegs 'n klein persentasie van die teks van 'n kroniek uitmaak, speel die chronologiese apparaat 'n deurslaggewende rol van integrasie, want dit plaas al die kronieke-inskrywings oor tyd heen op 'n afgemete manier. Om kronieke-inskrywings te kan gebruik om betroubare afleidings te maak oor die gebeure wat hulle beskryf, moet ons weet of hierdie verspreiding betroubaar is of nie. Een manier om dit te doen is om die chronologie van die fenomenologiese inskrywings te vergelyk met die onafhanklike chronologie wat deur dendrochronologie, orbitale meganika en yskerne aangebied word. In die geval van die Ierse Annale, wat in veelvuldige eksemplare bestaan ​​met 'n relatief eenvoudige chronologiese apparaat van net 'n kalend, of 'n kalend plus 'n gegewe datum, is hierdie apparaat skaars deur vroeëre geleerdes bestudeer met die gevolg dat die redaksie van die gepubliseerde uitgawes het altyd teenstrydige marginale chronologieë verskaf. My studie van die chronologiese apparaat van die Annale is onderneem om die konflik tussen hierdie teenstrydige gepubliseerde redaksionele chronologieë op te los.

Op watter navorsingsgebiede dink u wil navorsers fokus - in terme van die annale self, sowel as die materiaal wat hulle dek?

Ek glo dat die Irish Annals, omdat hulle relatief min in detail bestudeer is, baie interessante navorsingsgeleenthede op 'n aantal gebiede bied. Eerstens, die aanwesigheid van 'n aansienlike aantal fenomenologiese inskrywings wat astronomiese gebeure opneem (bv. Verduisterings, komete, aurorae), meteorologiese gebeure (bv. Uiterste reën, ys, wind), biologiese gebeure (bv. Menslike en dierlike plae, oes-uiterstes), wat kan almal saamgevat word teen enige parallelle inskrywings in ander kronieke en teen rekords wat getrek is uit orbitale meganika, dendrochronologie, yskerne en stuifmeelafsettings, om ons begrip van hierdie gebeure te verbeter. Ek is bewus van twee sulke studies wat onlangs afgehandel is, een oor klimaat en die ander oor Europese beesplae. Tweedens, omdat doodsberigte die meerderheid van die Annalistiese inskrywings is en dit dikwels persoonlike naamelemente bevat wat twee of drie geslagte verbind, kan dit saamgevat word teen die groot aantal biologiese skakels wat in die Ierse geslagsregisters opgeteken is, en sulke studies kan nou ook in staat wees nuttig om DNA-analise te gebruik. Derdens het daar gedurende die laaste eeue van die eerste millennium 'n kanonieke lys van die vermeende konings van Ierland ontwikkel, en hierdie koninklike kanon is vir sowel mitologiese as chronologiese doeleindes gebruik. Teen die twaalfde eeu het dit die bekendste gelei tot verskillende resensies van The Book of Invasions, alias 'N Lebor Gabála, en 'n kritiese ondersoek na die vorming van die regerende kanon, moet die oorsprong, bedoeling en chronologie van hierdie kultuurbelangrike samestelling sterk belig. Vierdens bewaar sommige van die Annale vroeë weergawes van die Ierse oorsprongsmite, en meer oor die evolusie van hierdie mite kan geleer word deur hierdie Annalistiese weergawes te vergelyk met die latere weergawes wat in 'n groot verskeidenheid literêre vorms bewaar word.

Uiteindelik verduidelik u dat u hierdie annale sedert u jeug gelees en ondersoek het. Kan u ons vertel waarom u dit so boeiend gevind het?

Ek veronderstel dat ek van jongs af geïnteresseerd was in die verskynsel van tyd en die voorstelling daarvan, en dat ek gevolglik toe ek die Ierse Annale vir die eerste keer teëgekom het, aangetrokke was tot hul unieke kalend-, of kalend plus ferial-voorstelling. Die geleerdes wat hierdie voorstelling vroeër bespreek het, het dit as onbenullig beskou en hopeloos in die gedrang gebring deur skriffoute. Toe ek dit ondersoek, het ek egter gevind dat dit nie die geval was nie, en daarom het ek my besig gehou met die taak om die chronologie van die Annale op te los. In hierdie onderneming het die aanwesigheid van fenomenologiese inskrywings sowel as die feit dat ek toegang tot rekenaartegnologie gehad het, hierdie proses baie vergemaklik, en kon ek die gevolglike versamelings beskikbaar stel op www.irish-annals.cs.tcd.ie in 'n toeganklike vorm. . Hierdie chronologiese belangstelling, tesame met die feit dat die Annale al meer as duisend jaar soveel gedetailleerde inligting verskaf oor 'n groot aantal uiteenlopende gebeure in Ierland en buurlande, verseker dat my fassinasie daarmee binne die afsienbare toekoms sal voortduur.

Ons bedank Dan McCarthy vir die beantwoording van ons vrae.


Kyk die video: Unregistered 114: Daniel McCarthy VIDEO (Junie 2022).