Artikels

Wat is jurie en waarom het die VSA dit - geskiedenis

Wat is jurie en waarom het die VSA dit - geskiedenis


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Jurie

Hooggeregshof

Die Grondwet waarborg dat "die verhoor van alle misdade deur die jurie plaasvind." Die juriestelsel is een van die belangrikste beginsels van die Amerikaanse regstelsel. Dus, in almal behalwe die geringste sake en in beskuldigingsverhore, word die beskuldigde in 'n siviele of strafregtelike saak verseker dat 'n groep mense, eerder as 'n individuele regter, die uitslag van die proses sal beslis. is twee tipes juries: groot jury's en klein jury's. Die taak van die groot jurie is om te luister na getuienis wat deur aanklaers teen 'n individu gelewer word en 'n aanklagbrief terug te stuur. As 'n groot jurie iemand aandui nadat hy die getuienis van die vervolging gehoor het, sê hulle nie dat die persoon skuldig is nie. Hulle sê eenvoudig dat daar genoeg bewyse is om die persoon te verhoor. Terwyl die groot jurie in byna alle sake die leiding van die aanklaer volg, word dit beskou as 'n belangrike ondersoek by oorywerige staatsaanklaers. In baie lande word die groot jurie egter selde gebruik en is dit vervang deur 'n eenvoudiger stelsel waarin die aanklaer slegs formele aanklagte aanhangig maak. Dit bestaan ​​gewoonlik uit 12 mense. Sommige state het jurie met minder mense. In die meeste gevalle moet die jurieuitspraak eenparig wees. In sommige ander gevalle, veral in siviele sake, moet daar egter 'n soort buitengewone meerderheid wees.

.

.Die belangrikheid van die juriestelsel

Die doel van die wet is om gedrag en gedrag wat in 'n samelewing aanvaarbaar is, te definieer. & ldquo Die eis van die wet word vereis dat dit nie as 'n guns gevra word nie, en Theodore Rosevelt het gesê rdquo (1) oor hoe belangrik die wet vir 'n land is. Dit is om te verseker dat mense in 'n samelewing op 'n plek woon waar hulle vry is van vrees en in vrede kan woon. Misdaad kan oral in die wêreld gevind word en is 'n ongelukkige deel van die samelewing, wat hanteer moet word om die ondergang van wet en orde in 'n samelewing te voorkom.

Martin Luther King jr. Het gesê dat daar reg en orde bestaan ​​om geregtigheid te bewerkstellig, en as hulle nie daarin slaag nie, word dit die gevaarlik gestruktureerde damme wat die vloei van sosiale vooruitgang blokkeer. & rdquo (2) Persone wat vermoedelik 'n oortreding teen die wet gepleeg het, moet in die hof skuldig bevind word om hul straf te ontvang. Die jurie -stelsel bied 'n definitiewe gevolgtrekking vir die onskuld van diegene wat van 'n misdaad beskuldig is.

Om die jurie -stelsel te hê, is effektief en nuttig omdat Kanada trots is op die waarde van demokrasie, wat blyk uit die betrokkenheid by geregtigheid. slegs in die hande van een individu wat teenstrydige menings en waardes het as dié van die beskuldigde. In die volgende is die redes waarom die juriestelsel 'n integrale deel van die Canadian Justice System geword het. Die betrokkenheid van 'n jurie is belangrik omdat dit 'n regverdige afsluiting van verhore moontlik maak.

Om mee te begin, kan Kanada met die juriestelsel 'n aktiewe rol in hul regstelsel speel, wat van kardinale belang is om te verseker dat sosiale en sosiale waardes gehandhaaf word. Kanada is trots daarop om te verseker dat elke individu wat voor die hof moet verskyn, 'n regverdige verhoor kry. Deur 'n demokratiese regering te hê, kan die burgers van 'n land diegene kies wat hulle sal lei, en die verkose stemme oor kwessies wat hul land en sy burgers raak. Om 'n aktiewe burger te wees, demonstreer hoe u met die samelewing omgegaan het.

John Fitzgerald Kennedy het gesê dat u nie moet weet wat u land vir u kan doen nie, maar vra wat u vir u land kan doen. & rdquo (3) Op grond van hierdie aanhaling is dit duidelik dat 'n aktiewe burger baie belangrik is en dat jurieplig een van die algemeenste maniere is om dit te bereik. Canda staan ​​bekend as 'n land waar die standpunte en menings van burgers in ag geneem word by die besluit oor wat reg of goed geag word. Om die jurie te hê, maak dit meer effektief omdat dit die reuglations na 'n regverdige verhoor volg en om te verseker dat geregtigheid geskied.

Alhoewel dit belangrik is dat burgers 'n aktiewe rol in hul samelewing speel, is dit ook belangrik dat daar geen vooroordeel is nie. Boonop is dit belangrik dat daar 'n onbevooroordeelde verhoor is wanneer dit handel oor omstandighede waarin 'n persoon of groep 'n oortreding teen die samelewing gepleeg het. dit beteken dat die betrokke persone nie vooraf van die saak bewus is nie, dit stel hulle in staat om besluite te neem op grond van bewyse en toelaatbare opnames van getuies. Om 'n jurie te hê, is effektief, aangesien die jurielede willekeurig gekies word.

John Amery het gesê dat dit die rede is waarom ek vanaand na vore kom sonder 'n politieke etiket, sonder enige vooroordeel, maar net as 'n Engelsman om vir jou te sê: 'n misdaad word gepleeg teen die beskawing. & rdquo (4) Dit stel die idee voor dat die jurie ook beslissings oor die sake op feite en getuienis baseer, en nie vooroordeel nie. Dit kan baie invloede hê wat die beslissings in 'n verhoor beïnvloed, maar as 'n jurie onbewus is van die misdaad, die saak of nie weet wie die beskuldigde is nie, kan 'n regverdige verhoor plaasvind.

Curt Weldon het gesê: & ldquo Die hoofstroommedia het sy eie agenda. Hulle wil nie die feite afdruk nie. Hulle het 'n agenda, hulle het 'n inslag, hulle het 'n vooroordeel. Dit is vir my verregaande. & rdquo (5) Dit hou verband met die idee dat mense maklik deur valse feite wat oor sekere dinge geskryf kan word, beïnvloed kan word, wat 'n persoon se beskouing daarvan kan verander. Ons het jurie in baie gevalle, aangesien hulle nie bewus is van enige besonderhede rakende die saak nie, sodat hul opinies nie eenkant toe swaai voordat alle feite en toelaatbare getuienis in 'n hof verskyn nie.

Alhoewel dit belangrik is dat hulle geen vooroordele in die hofsaal het nie, moet daar ook gesê word dat die beslissing oor iemand se lot nie slegs deur een persoon beslis moet word nie. Laastens, as 'n jurie in plek is om die lot te bepaal van 'n individu wat daarvan beskuldig word dat hy 'n misdryf gepleeg het, kan die persoon 'n regverdige verhoor hê. Om slegs 'n regter te laat besluit oor die lot van 'n persoon kan teenstrydig wees omdat die regter opinies en vlaues kan hê wat verskil van die beskuldigde wat veroorsaak dat daar 'n onregverdige uitspraak is.

Met twaalf mense wat na die waarheid soek, laat slegs een 'n beter oordeel toe. Daarbenewens bestaan ​​daar 'n jurie uit mense wat almal wil verseker dat geregtigheid geskied waar dit moet. Die doel van die verweer is om 'n redelike twyfel te laat ontstaan ​​en die regte van die beskuldigde te beskerm. Deur twaalf mense te laat besluit of 'n persoon onskuldig of skuldig is, kan 'n mens 'n regverdige verhoor hê. In 'n jurieverhoor moet alle lede van die jurie saamstem oor 'n uitspraak, wat beteken dat die gegewe feite en die getuienis wat verskaf word ongetwyfeld bewys dat die beskuldigde skuldig is.

Dit kan moeilik wees om net 'n regter te hê, want daar kan presedente wees vir sake wat soortgelyk is aan die saak wat hulle aanhoor, wat 'n sekere beslissing kan laat swaai of beywer, ongeag hoe dit in die spesifieke saak van toepassing is. Persone wat deur 'n jurie verhoor word, voel gewoonlik dat dit meer waarskynlik is dat hulle aan die waarheid blootgestel moet word, want daar is soveel mense wat die waarheid probeer vind dat dit baie moeiliker is om saam te werk as slegs een persoon oortuig moes word.

Daar word gesê dat Dave Barry sê: 'Ons werk onder 'n jurie -stelsel in hierdie land, en so veel as wat ons daaroor kla, moet ons erken dat ons nie van 'n beter stelsel weet nie, behalwe om 'n muntstuk te gooi. & rdquo (6) Deur middel van hierdie aanhaling word verduidelik dat die jurie -stelsel nie 'n ekwivalent het nie. Alle jurielede moet oortuig wees dat 'n misdaad gepleeg is, in plaas van 'n muntstuk te gooi, wat dit in hierdie geval moontlik vergelyk met slegs een persoon wat die uitslag bepaal.

Dit is omdat hulle óf skuldig óf onskuldig sal sê, net soos om 'n muntstuk te gooi waar die resultaat kop of stert is. Daarom is dit meer effektief om 'n groep individue te bepaal wat die uitslag van 'n saak is, omdat dit nie gebaseer is op een persoon wat gedwing kan word om meer toegewyd te wees aan die een kant as aan die ander kant nie. Ten slotte, om die jurie -stelsel in Kanada te hê, is 'n effektiewe manier om die lot te bepaal van die individue wat daarvan beskuldig word dat hulle 'n misdaad teen die samelewing gepleeg het, sonder dat hulle ongeregtigheid hoef te verduur.

Kanada is trots op die feit dat hy 'n demokratiese land is en dat die publiek ingeroep word om van hul gemeenskap 'n vreedsame veilige plek te maak. Om 'n jurie te hê, beteken dat die kans op bevooroordeelde uitsprake baie minder is omdat dit willekeurige individue is wat gekies word om sake aan te spreek wat hulle nie ken nie. Boonop is dit beter as twaalf mense wat na die waarheid soek, as 'n eensame persoon. Dit kan 'n moeilike taak wees om die waarheid te vind, maar om meer as een persoon te laat besluit of dit waar is, is 'n uitstekende manier om geregtigheid in ons gemeenskap te behou.


Waarom sake na 'n groot jurie gaan?

Die konsep van 'n groot jurie het sy oorsprong in Engeland en is deur die vyfde wysiging in die Amerikaanse regstelsel vasgelê, wat vereis dat alle moontlike federale sake deur 'n groot jurie moet gaan.

Slegs ongeveer die helfte van die Amerikaanse state erken groot juries as 'n manier om staatsmisdaad te vervolg. In state wat groot juries gebruik, is 'n aanklag van 'n groot jurie die primêre manier om strafregtelike verrigtinge te begin. Die belangrikheid en gebruik daarvan wissel tussen state.

State wat nie groot jurie gebruik nie, gebruik voorlopige verhore vir strafbare sake. In plaas daarvan om 'n groot jurie te veranker, lê 'n aanklaer 'n kriminele klag in waarin die naam van die beskuldigde, feite van die saak en relevante aanklagte verskyn. Nadat die klagte ingedien is, hersien 'n regter dit in 'n openbare voorverhoor. Tydens hierdie verhoor is prokureurs teenwoordig en besluit die regter of die verweerder aangekla sal word al dan nie. In sommige state kan 'n persoon wat van 'n misdaad beskuldig is, 'n voorlopige verhoor aanvra.


Verhoor deur die jurie. Moet die juriestelsel afgeskaf word?

Is hierdie stelling meer as 50 jaar later nog steeds van toepassing? Moet die juriestelsel afgeskaf word? 'N Jurie is 'n beëdigde groep mense wat byeengeroep is om 'n onpartydige uitspraak te lewer. Die jurielede bestaan ​​uit jurielede, wat per definisie leek is, maar nie professionele persone nie. Die jurieverhore word nou beheer deur die Jury Act 1974. Soos Lord Devlin eens gesê het, is die verhoor deur die jurie meer as 'n instrument van geregtigheid en meer as een keer die wiel van die grondwet. Dit word nou beskou as die lamp wat wys dat vryheid lewe.

Dit is in 1956 deur Lord Devlin geskryf, en die vraag is nou of hierdie stelling vandag nog in die regstelsel toegepas kan word? Om mee te begin, skryf die akademikus Penny Derbyshire 'n artikel getiteld & quotThe Lamp that Shows that Freedom Lives – Is dit die kers werd? In hierdie artikel het sy aangevoer dat die jurie nie meer as verteenwoordigend van die samelewing beskou word nie; dit is meer geneig om as 'n anti-demokratiese, irrasionele en lukrake wetgewer beskou te word, wie se wisselvallige en geheime besluite teen die oppergesag van die reg is.

Sedertdien het die kritici min argumente aangevoer om haar stelling te ondersteun. Een van die argumente is die perverse besluit wat die jurie geneem het. Die kritici beweer dat die jurie in sommige duidelike gevalle kies om die verweerder vry te spreek, alhoewel die getuienis anders bewys. Dit is meer omdat hulle besluit het op grond van hul eie gewete, eerder as om die bewyse te ondersoek. Dit is gesien in die geval van R v Randle en Pottle, waar beskuldigdes daarvan aangekla is dat hulle die spioen George Blake gehelp het om uit die gevangenis te ontsnap.

Die arrestasie het eers 25 jaar later plaasgevind, en op grond van verloop van tyd het die jurie hulle vrygespreek. 'N Ander argument wat deur die kritici geopper word, is die geheimhouding van die besluit. Dit is ondersteun deur a. 8 van die Wet op die minagtingshof 1981, waar dit minagting van die hof sal wees as iemand inligting openbaar of bekom oor wat in die jurie plaasgevind het. Daar word beweer dat hierdie wet die jurie teen eksterne invloede beskerm en hulle in staat stel om ongewilde uitspraak te lewer. Daar is egter geen manier om te weet of die jurie werklik die aard van die saak begryp en om die regte redes tot die besluit kom nie.

Een so 'n saak is R v Mirza, waar die verweerder 'n Pakistani was wat in 1998 in die VK gewoon het. . Daarbenewens, in sommige gevalle soos R v Young en R v Karakaya, waar albei hierdie sake betrekking het op die jurie met behulp van onbetroubare maniere om tot 'n besluit te kom. Die bogenoemde owerhede toon dus aan dat die jurie nie bekwaam genoeg is om oor die skuldigbevinding van verweerder te besluit nie.

Daarbenewens is daar ook aangevoer dat die rasvooroordeel in die jurie baie kwessies ter sprake bring. Sommige beweer dat dit moontlik nie 'n kruisseleksie -samelewing is nie, omdat die name van die jurie lukraak gekies word. As dit gebeur, sal 'n mens waarskynlik 'n groep wit mense in die gesig staar, alhoewel hy moontlik die opsie het om die groep uit te daag. Selfs as hy die skikking kan betwis, kan die hof besluit om nie te aanvaar op grond daarvan dat die jurie lukraak gekies is soos in die geval van R v Ford nie.

Op grond van die saak Sander teen die Verenigde Koninkryk het die Europese Hof vir Menseregte dus bevind dat die regter die jurie moes ontslaan het op grond van die feit dat hy rassistiese uitlatings en grappe gemaak het. Sommiges sou ook beweer dat die mense vanweë die tegnologie wat tans ontwikkel, baie vorme van media bied. Hierdie media sal die mense se lewe indirek beïnvloed en dit sluit die jurie nie uit nie. Dit kan veral gebeur in 'n opspraakwekkende saak, waar die media allerhande nuus sal publiseer wat die regters kan mislei.

Een so 'n geval sal R v Taylor en Taylor wees, waar twee susters van moord aangekla is en die koerant 'n stil video -gevolg gepubliseer het wat die mense 'n verkeerde indruk gegee het. Op grond hiervan het die appèlhof besluit om die skuldigbevinding aan moontlike invloed te vernietig. Afgesien van die argumente hierbo, sien baie dat die jurie vandag 'n fundamentele rol speel in die Engelse regstelsel. Hulle verseker nie net dat die strafregstelsel tot voordeel van die publiek werk nie, maar verseker ook dat dit nie deur politieke leiers misbruik sal word nie.

Die uitspraak wat hulle gegee het, word dus beskou as die van die samelewing eerder as die regstelsel. Met die aanstelling van leke as jurie, sal dit die vertroue van die publiek verhoog. Boonop gee die ondersteuners van die jurie die rede vir die billikheid van die jurie. Hulle beweer dat jurie nie regskenners is nie en dat hulle nie die presedent sal volg nie. Boonop hoef hulle nie redes vir hul uitspraak te gee nie. Dit is dus meer waarskynlik dat hulle sake beslis op grond van billikheid. Gevalle soos Ponting toon aan hoe belangrik jurie -ekwiteit is. In hierdie geval is 'n staatsamptenaar aangekla van a.

3 van die amptelike geheime wet 1911 vir die lekkasie van inligting oor die sinkende skip. Hy het beweer dat sy optrede in die openbare belang was en dat die jurie geweier het om hom skuldig te bevind. Laastens word beweer dat die jurielede, in vergelyking met die regter, minder vervolg word. Hulle het die vermoë om te oordeel volgens die gewete. Hulle word beskou as 'n noodsaaklike beskerming teen onderdrukkende en polities gemotiveerde vervolgings. Dit is getoon R v Owen, waar die jurie die vragmotorbestuurder, wat die verweerder beseer het, vrygespreek het, ondanks baie bewyse teen hom.

Dit toon dus dat die jurie meer deernis het as die regter. Hulle is in staat om uitspraak te gee ten gunste van die publiek. Op grond van die nadele wat hierbo gelys is, is dit duidelik dat die rol van die jurie dalk nie so belangrik is as die vorige keer nie. Daarom het sir Robin Auld Lj 'n paar aanbevelings gemaak in sy Review of the Criminal Courts. Wat rassevooroordeel betref, beveel hy aan dat jurielede meer verteenwoordigend moet wees as die nasionale en plaaslike gemeenskappe en dat die kwalifikasie vir juriediens dieselfde moet bly.

Daarbenewens behoort niemand in die toekoms in aanmerking te kom vir, of verskoonbaar nie, uit die juriediens. Elke beweerde onvermoë om te dien, moet onderhewig wees aan diskresionêre uitstel of verskoning. In die geval van 'n verkeerde besluit, beveel hy aan dat die wet by wet bepaal dat jurie geen reg het om beskuldigde vry te spreek as die getuienis anders sê nie. Ten slotte, alhoewel daar nadele is van die sitting van jurie in die Engelse regstelsel, maar sedert die aanbeveling van die Auld -verslag, het die regering probeer om daaraan te werk deur dit in te stel ... Dit blyk sukses te wees as


Wat is jurie en waarom het die VSA dit - geskiedenis

Die sewende wysiging van die Amerikaanse grondwet is geformuleer en bekragtig as deel van die Handves van Regte. Hierdie spesifieke wysiging definieer die reg van elke burger om deur die jurie te verhoor en is een van die dele wat die meeste in die Handves van Regte genoem word. Dit was hoofsaaklik bedoel om die instelling van arbitrêre howe te voorkom, waar die beslissing van die regters onderhewig is aan die grille en beheer van die regering.

As een van die eerste tien wysigings aan die Grondwet speel die Sewende Wysiging 'n belangrike rol in die Amerikaanse politieke en regsteorie. Die reg op verhoor deur die jurie is selfs genoem in die Onafhanklikheidsverklaring, waarin die stigters die arbitrêre howe wat deur die Britse kroon geskep is, besluit het om Amerikaanse handelaars en handelaars te verhoor omdat hulle oortree het wat hulle as onregverdige handelswette beskou het.

Met verloop van tyd het die aard van die sewende wysiging egter meer kompleks geword, sodat dit 'n duidelike onderskeid tussen regter en jurie geskep het en die verskil tussen privaatregte en openbare regte beklemtoon het. Selfs vandag nog is daar mense wat argumenteer teen die doeltreffendheid van die verhoor deur die jurie en diegene wat ten gunste daarvan argumenteer.

Die Oorsprong

Die sewende wysiging is oorspronklik bekragtig op 15 Desember 1791. Dit het egter sy oorsprong in Engeland in die 12de eeu. Destyds was jurie saamgestel uit 12 plaaslike mans wat ingebring is om hul mening oor 'n spesifieke saak te gee. Alhoewel dit oorspronklik gebruik is as beskuldigdes teen diegene wat as vyande van die koning beskou word, het die jurie uiteindelik ontwikkel tot 'n stelsel waar die twaalf mans 'n vonnis sou verklaar op grond van bewyse in teenstelling met politieke nut.

Hierdie praktyk het uiteindelik na die Amerikaanse kolonies versprei, waar jurie een van die voorste instellings geword het waar koloniste hul ontevredenheid teenoor die Britse kroon uitgespreek het. Hierdie ontevredenheid kom hoofsaaklik uit die Wet op Navigasie en die ekonomiese beperkings wat die Kroon op die kolonies opgelê het.

Namate die Britse regering al hoe meer handelsbeheer op die Amerikaanse kolonies ingestel het, moes die koloniste hulle tot smokkel wend. Diegene wat gevang is, word dikwels deur die jurie verhoor, waar simpatieke jurielede hul medekolonis sou vryspreek van enige oortreding, alhoewel hulle die Britse wet oortree het.

Uiteraard het dit die Britse koning kwaad gemaak, wat toe nuwe howe geskep het wat nie juries kon toelaat nie. Dit was natuurlik woedend vir die koloniste, wat sulke besluite deur die koning beskou het as in stryd met die tradisies van die Engelse reg, en inbreuk op hul regte as burgers van die Britse Ryk.

Na die onafhanklikheidsoorlog word die sewende wysiging een van die eerste tien wysigings aan die grondwet wat deur die eerste kongres uitgevaardig is, en is so ontwerp dat dit die bevoegdhede van die federale regering sowel as die regterlike tak beperk.

Die doel

Die sewende wysiging waarborg die reg van die beskuldigde op 'n jurieverhoor in sekere siviele sake, en bepaal dat sulke verhore nie deur ander howe heroorweeg moet word nie. Die belangrikheid van hierdie wysiging gaan egter verder as die mees voor die hand liggende kenmerke en strek tot ander gebiede van die Amerikaanse regsleer.

Onder die belangrikste funksies van die 7de wysiging is die duidelike onderskeid tussen regter en jurie. Hierdie onderskeid word uitgedruk in terme van funksies. Dit dui die regter aan as die regter van die wet, terwyl jurie feitlik 'n saak is. Hierdie onderskeid tussen feit en reg is belangrik omdat dit legitimiteit verleen aan die vonnis van jurie, terwyl dit terselfdertyd verhinder dat hulle die geregverdigde regsverwagtinge van die eisers skend.

Met ander woorde, die sewende wysiging waarborg nie net die bestaan ​​van jurie nie, maar stel dit ook die perke van sy pligte en verantwoordelikhede. Wat dit beteken, is dat die wet altyd in ag geneem moet word wanneer 'n jurie 'n uitspraak lewer. Dit was die oorspronklike bedoeling van diegene wat die Handves van Regte opgestel het. Hulle wou 'n stelsel hê waarin die verweerder se reg om deur die jurie verhoor te word, beskerm word sonder om die eiser se reg om deur die wet beskerm te word, op te hef.

Die manier waarop dit uitwerk, is dat die regter bepaal watter wette op watter saak van toepassing is, terwyl die jurie die feite van elke saak bepaal. In elke verhoor deur die jurie word die regter verplig om te bepaal watter getuienis in die hof toelaatbaar is, en die jurielede opdrag gee oor die aard van die betrokke wette en 'n sekere mate van balans tussen die eiser en die verweerder handhaaf. Wat die jurie betref, is hulle in beheer van die vasstelling van die feite van die saak en wat die regsgevolge vir die betrokke partye is.


Watter sake word na 'n groot jurie gestuur?

In Minnesota gaan aanklagte met die strengste vonnis van die staat - lewenslange gevangenisstraf en geen doodstraf in die staat nie - altyd na 'n groot jurie. Onder hierdie aanklagte is eerstegraadse moord en sekere seksuele misdrywe ingesluit. Vir ander vermeende misdade is dit aan die diskresie van 'n aanklaer of 'n groot jurie byeengeroep moet word.

Die vraag oor hoe - en of - om wetstoepassers wat 'n lewe neem, te vervolg, het na die bespreking gekom in die nasleep van polisiemoorde.

In die geval van die beampte wat Michael Brown in Ferguson, Mo, vermoor het, het 'n groot jurie 'n & quotno-bill & quot-besluit teruggestuur. Aktiviste was ontsteld en die geroep teen die gebruik van groot juries het voortgeduur. In 2016, toe hy in die skietdood van Jamar Clark geweier het om twee aanklagte teen Minneapolis aanhangig te maak, het Mike Freeman, prokureur in Hennepin County, gesê sy kantoor sal nie meer polisiebeamptes na groot juries stuur nie, iets wat die aanklaers van Hennepin County al dekades lank gedoen het .

Maar dit is belangrik om in gedagte te hou dat daar geen wetlike noodsaaklikheid is om 'n noodlottige polisie -skietgeding na 'n groot jurie te bring nie - dit is 'n aanklaer se keuse, en daar is baie redes waarom 'n aanklaer kan besluit om dit te doen .

'N Aanklaer kan 'n saak aan die groot jurie stuur, byvoorbeeld vir politieke dekking, sê Brad Colbert, 'n professor aan die Mitchell Hamline School of Law. Dan hoef die aanklaer nie te sê dat ek dit aangekla het nie, of dat ek dit nie aangekla het nie, maar eerder 'n saak na 'n jurie van eweknieë gestuur het. of sy sien dit as 'n manier om die regstelsel te demokratiseer.


Waarom juries die beste werk

In die kwarteeu wat ek regte beoefen het, het ek allerhande jurielede gesien, van hoog opgeleide tot diegene wat nie die eedwoorde kon lees nie, van groot aantekeninge tot diegene wat 'n stryd gestry het om wakker te bly (verloor dit gewoonlik tydens my toespraak), van diegene wat gelag het net voor die skuldigbevinding aan die wat gehuil het toe hulle vrygespreek het. Ek het lankal opgehou om juries te lees of hul uitsprake te voorspel. As die jurieverhoor so lukraak lyk, waarom bly ek dan so 'n groot aanhanger daarvan?

In die eerste plek, want ondanks die mislukkings van individuele jurielede, kry juries dit meestal reg. Hulle neem die regte besluite oor die getuienis en kom tot die regte uitsprake. Natuurlik is hulle nie elke keer onfeilbaar nie - hoe kan dit wees, geen mense nie, selfs nie regters nie, maar hulle kry dit meestal reg.

Moenie net my woord daarvoor neem nie. Die verslag van die Ministerie van Justisie wat verlede week gepubliseer is, die hoogtepunt van 18 maande se noukeurige navorsing oor meer as 'n halfmiljoen sake wat in Engeland en Wallis aangehoor is, toon dat juries regverdig, doeltreffend en effektief is. Hulle skuldig bevind byna twee derdes van diegene wat hulle probeer, hulle skuldig bevind meer as wat hulle in verkragting vryspreek, hulle toon geen rassevooroordeel nie en hulle slaag slegs in minder as 1% van die gevalle. Dus doen jurie goeie werk en nou het ons die feite en syfers om dit te bewys. Dit moet duidelik die eerste vereiste vir jurieverhoor wees, wat ook al die waarde daarvan is.

Dink terug aan al die groot miskrame van geregtigheid van die afgelope 50 jaar, en u sal moeilik wees om een ​​te vind waar die fout by die jurie lê. Die miskrame was oorwegend te wyte aan mislukkings in ander dele van die stelsel - deur die polisie, deur kundiges, deur getuies of deur prokureurs. As die getuienis voor die jurie gebrekkig is, omdat dit deur onbehoorlikheid besmet is, verkeerd geïnterpreteer, onakkuraat of onvolledig is, kry u 'n gebrekkige uitspraak.

Maar dat die jurie goed werk, is nie die enigste rede om die verhoor deur die jurie te ondersteun nie. Net so belangrik is die feit dat jurie een van die mees demokratiese aspekte van die grondwet is, dit is demokrasie in werking elke dag van die week, nie net elke vier of vyf jaar nie. Daar is geen ander deel van die grondwet wat so oop is vir die publiek nie, waar gewone mense deelneem aan besluite van so 'n onmiddellike belang en werklike mag uitoefen. Daar is jurielede wat elke dag van die week die lot van hul medeburgers in kroonhowe op en af ​​in die land besleg, wat deur hul uitsprake bepaal of beskuldigdes skuldig is aan die ernstigste misdade van geweld en oneerlikheid soos moord, verkragting, roof en bedrog.

Die jurie bring die varsheid en insig saam met diegene wat nuut is in die stelsel en nie verhard of sinies geraak het nie. Vir almal wat van misdaad beskuldig word, kan die eerlike verdediging nie anders wees as die leuen nie - ek was nie daar nie, ek het gedink hy gaan my slaan, sy het ingestem, ek het gedink ek is eerlik, ek het nie die dwelms geken nie was daar. Daar is 'n beperking op die maniere waarop u onskuldig kan wees. Maar as jurie nie sinies is nie, is dit ook nie naïef nie, en is dit 'n seldsame jurie wat nie kan agterkom waar die waarheid lê wanneer hy met die botsende getuienis te staan ​​kom nie.

Omdat dit die voordeel van 'n jury van 12 is: dit verminder die kans dat 'n feitelike fout gemaak kan word. Dit kan wees dat een of twee in die jurie nie die getuie of die verweerder glo nie, maar dat al 12 verkeerd is, is onwaarskynlik. Diegene wat argumenteer vir verhoor deur regter, sal moet aanvaar dat regters foute begaan en dat hulle nie onfeilbaar is nie. Maar wat as die regter 'n feitelike fout maak, besluit om die verkeerde getuie te glo, wat slegs 'n minderheid van die jurielede sou geglo het? Daar is geen oplossing vir hierdie soort foute nie.

Daar is nog 'n kragtige rede waarom verhoor deur die jurie nodig is. In hierdie tydperk van massamedia put die meeste mense hul kennis uit van wat in 'n hof aangaan, uit wat hulle in die koerant lees en op televisie sien. Maar geen koerantberig of TV -item kan al die besonderhede en subtiliteit van die ure se getuienis in die hof weergee nie. 'N Bewerkingsproses vind plaas: selfs die mees onpartydige verslaggewer moet die bewyse filter. As al wat die burgers van die strafregstelsel weet, is wat hulle in die koerante lees en op TV sien, kry hulle 'n misleidende indruk van hoe dit werk en kan die misleidende indruk hul geloof in die stelsel bederf.

As u die koerantberig van 'n saak lees, wonder u miskien hoe 'n jurie tot die uitspraak kon kom, maar u het slegs 'n fraksie van die getuienis wat die jurie gehoor het, gehoor. Toe Frances Inglis en Kay Gilderdale verhoor word omdat hulle hul kinders onwettig vermoor het, was daar hewige openbare debat oor die verdienste van die vervolging, maar die enigste mense wat al die getuienis gehoor het, was die jurielede, en die verskillende uitsprake weerspieël die verskillende getuienis in twee sake wat oppervlakkig gelyk het.

Hoe gereeld is ek in die nasleep van die Munir Hussain-verhoor gevra of die wet op selfverdediging buite verband is met die openbare mening, ondanks die feit dat 12 lede van die publiek wat in die jurie sit, al die getuienis gehoor het, insluitend die feite van die inbraak en die karakters van die deelnemers, en was seker dat die beskuldigdes die selfverdedigingsgrense oorskry het?

Deur gewone burgers in die stelsel te bring en hulle in die kern van die besluitnemingsproses te plaas, stel die jurieverhoor die strafregstelsel bloot aan hul ondersoek, terwyl hulle verseker dat hulle eerstehandse ervaring opdoen oor hoe die stelsel werk. Verhoor deur die jurie help die strafregstelsel om die waardes en standaarde van die algemene publiek te weerspieël. Dit is van kardinale belang vir die gesondheid van die strafregstelsel dat burgers daaraan deelneem, en dit is noodsaaklik vir demokrasie wat hulle doen, wat kan verklaar waarom politici altyd hul deelname probeer beperk.

Aan die begin van elke strafregtelike verhoor sweer die jurielede 'n eed om die verweerder te verhoor "en 'n ware uitspraak te lewer volgens die getuienis". Wat die verslag van verlede week bo redelike twyfel toon, is dat dit presies is wat die jurie doen, en dit moet vir ons almal toegelaat word om dit te doen.


Waarom het ons jurie nodig?

Die meeste Amerikaners beskou jurieplig as 'n vermorsing van tyd. Die staat dwing u om persoonlike en professionele verpligtinge prys te gee, sodat u die verkeer kan beveg en sukkel om (waarskynlik betaalde) parkeerplek by die hof te vind. Dan maak u haastig en wag in 'n kaal kamer met ongemaklike stoele terwyl onbekende magte besluit of u diens selfs nodig is. En as u ongelukkig is om gekies te word, kan die hele beproewing weke of selfs maande duur. Dit is geen wonder dat mense bang is om hul dagvaarding te ontvang nie.

Maar daar is 'n aantal belangrike redes waarom ons juries het. Onthou, die reg tot verhoor deur die jurie het die Revolusionêre Oorlog letterlik gemotiveer. Die Onafhanklikheidsverklaring noem uitdruklik die optrede van King George "om [die koloniste] in baie gevalle die voordele van 'n verhoor deur die jurie te ontneem" as een van die belangrikste griewe van die stigters. Dit is dus nie verbasend dat artikel drie afdeling twee van die Grondwet die kriminele jurie as 'n instelling bepaal nie. En in nie een nie, nie twee nie, maar drie afsonderlike wysigings wat die Handves van Regte uitmaak, is toegewy aan die waarborg van die reg op onderskeidelik groot, kriminele en burgerlike jurie. Soos baie al opgemerk het, was die reg tot verhoor deur die jurie ten tyde van ons stigting waarskynlik die waardevolste van alle burgerregte.

Die stigters het die jurie so waardeer vir hul vermoë om misbruik van regeringsmag deur regters, wetgewers en presidente na te gaan. Thomas Jefferson het byvoorbeeld 'die mening van twaalf eerlike jurielede' oor permanente regters bevoorreg, 'wat deur versoeking versoek kan word en deur guns mislei word, 'n verhouding, 'n partydige gees en toewyding aan die uitvoerende gesag of wetgewende bevoegdheid. ” Furthermore, the Founders celebrated the jury as a mechanism to repeal legislative acts. The jury ensured that no act of Congress could be enforced without first passing through a democratic body of ordinary citizens. Finally, the jury ensured that presidents who abused their authority could not bring charges without the stamp of the grand jury’s approval, and that those harmed by such abuses might find compensation.

These considerations are no less relevant today as they were nearly two hundred and fifty years ago. Judges—especially those that are elected, as is the practice in the majority of states—remain more likely to be corrupt or swayed by political favor than an impermanent body of jurors. Legislatures, too, still pass inequitable laws that run afoul to the community’s conscious. And Presidents continue to exercise their authority to punish political rivals or benefit preferred party members. We, just like our Founders, need the jury to help halt these abuses of power.

Accordingly, while serving on a jury surely disrupts your daily life, it is important to remember that by doing so you are engaging in an institution designed to preserve our very democracy. Our country needs juries to check the work of our representatives and judges, and assure that justice is done. Without your participation, power runs amok and liberty gives way to tyranny.


For much of its history, the American criminal jury has been required to reach unanimous verdicts. In 1972, in a pair of U.S. Supreme Court cases, the Justices held that Sixth and Fourteenth Amendments did not require jury unanimity in state court jury trials. Social science research conducted on the impact of jury unanimity raises questions about the Justices&rsquo assumptions about how non-unanimous decision rules would affect the functioning of the jury. Recent certiorari petitions have pressed the Court to reconsider the jury unanimity issue in light of changing Sixth Amendment jurisprudence and the social science evidence.

Social Science and Law

That all members of the jury must agree unanimously on a final verdict has long been a traditional feature of trial by jury. Consider this set of clips of famous cinematic depictions of trial by jury, where the unanimity requirement creates memorable dramatic tension.

Case Excerpts. In a remarkable departure from the historical tradition, in Apodaca v. Oregon, 406 U.S. 404 (1972), and a companion case, the US Supreme Court held that the Sixth and Fourteenth Amendments did not require jury unanimity in state court jury trials. A plurality of the Court employed a functional rather than a historical test, and concluded that the prime functions of the jury would not be impaired if states required less-than-unanimous jury verdicts.

Excerpt of Apodaca v Oregon

Apodaca v. Oregon, 406 U.S. 404 (1972)

From Justice White&rsquos opinion:

Our inquiry must focus upon the function served by the jury in contemporary society. Cf. Williams v. Florida, supra, at 99-100. As we said in Duncan, the purpose of trial by jury is to prevent oppression by the Government by providing a "safeguard against the corrupt or overzealous prosecutor and against the compliant, biased, or eccentric judge." Duncan v. Louisiana, 391 U.S. at 156&hellip.A requirement of unanimity, however, does not materially contribute to the exercise of this common sense judgment. As we said in Williams, a jury will come to such a judgment as long as it consists of a group of laymen representative of a cross-section of the community who have the duty and the opportunity to deliberate, free from outside attempts at intimidation, on the question of a defendant's guilt. In terms of this function, we perceive no difference between juries required to act unanimously and those permitted to convict or acquit by votes of 10 to two or 11 to one. Requiring unanimity would obviously produce hung juries in some situations where nonunanimous juries will convict or acquit*. But in either case, the interest of the defendant in having the judgment of his peers interposed between himself and the officers of the State who prosecute and judge him is equally well served&hellip..Petitioners also cite quite accurately a long line of decisions of this Court upholding the principle that the Fourteenth Amendment requires jury panels to reflect a cross-section of the community&hellip.. We also cannot accept petitioners' &hellip assumption -- that minority groups, even when they are represented on a jury, will not adequately represent the viewpoint of those groups simply because they may be outvoted in the final result. They will be present during all deliberations, and their views will be heard.

*The most complete statistical study of jury behavior has come to the conclusion that when juries are required to be unanimous, &lsquothe probability that an acquittal minority will hang the jury is about as great as that a guilty minority will hang it.&rsquo H. Kalven & H. Zeisel, The American Jury 461 (1966).

Excerpt of Johnson v. Louisiana

Johnson v. Louisiana 406 U.S. 356 (1972)

JUSTICE WHITE delivered the opinion of the Court.

Under both the Louisiana Constitution and Code of Criminal Procedure, criminal cases in which the punishment is necessarily at hard labor are tried to a jury of 12, and the vote of nine jurors is sufficient to return either a guilty or not guilty verdict. The principal question in this case is whether these provisions allowing less than unanimous verdicts in certain cases are valid under the Due Process and Equal Protection Clauses of the Fourteenth Amendment&hellip. Appellant focuses instead on the fact that less than all jurors voted to convict, and argues that, because three voted to acquit, the reasonable doubt standard has not been satisfied, and his conviction is therefore infirm&hellip.. But the mere fact that three jurors voted to acquit does not, in itself, demonstrate that, had the nine jurors of the majority attended further to reason and the evidence, all or one of them would have developed a reasonable doubt about guilt. We have no grounds for believing that majority jurors, aware of their responsibility and power over the liberty of the defendant, would simply refuse to listen to arguments presented to them in favor of acquittal, terminate discussion, and render a verdict. On the contrary, it is far more likely that a juror presenting reasoned argument in favor of acquittal would either have his arguments answered or would carry enough other jurors with him to prevent conviction. A majority will cease discussion and outvote a minority only after reasoned discussion has ceased to have persuasive effect or to serve any other purpose when a minority, that is, continues to insist upon acquittal without having persuasive reasons in support of its position&hellip.Appellant offers no evidence that majority jurors simply ignore the reasonable doubts of their colleagues or otherwise act irresponsibly in casting their votes in favor of conviction, and before we alter our own longstanding perceptions about jury behavior and overturn a considered legislative judgment that unanimity is not essential to reasoned jury verdicts, we must have some basis for doing so other than unsupported assumptions.

Justice Douglas&rsquos dissent in Johnson v. Louisiana:

The plurality approves a procedure which diminishes the reliability of a jury. First, it eliminates the circumstances in which a minority of jurors (a) could have rationally persuaded the entire jury to acquit, or (b) while unable to persuade the majority to acquit, nonetheless could have convinced them to convict only on a lesser-included offense. Second, it permits prosecutors in Oregon and Louisiana to enjoy a conviction-acquittal ratio substantially greater than that ordinarily returned by unanimous juries.

The diminution of verdict reliability flows from the fact that nonunanimous juries need not debate and deliberate as fully as must unanimous juries. As soon as the requisite majority is attained, further consideration is not required either by Oregon or by Louisiana even though the dissident jurors might, if given the chance, be able to convince the majority. Such persuasion does in fact occasionally occur in States where the unanimous requirement applies: &lsquoIn roughly one case in ten, the minority eventually succeeds in reversing an initial majority, and these may be cases of special importance.&rsquo* One explanation for this phenomenon is that because jurors are often not permitted to take notes and because they have imperfect memories, the forensic process of forcing jurors to defend their conflicting recollections and conclusions flushes out many nuances which otherwise would go overlooked. This collective effort to piece together the puzzle of historical truth, however, is cut short as soon as the requisite majority is reached in Oregon and Louisiana. Indeed, if a necessary majority is immediately obtained, then no deliberation at all is required in these States. (There is a suggestion that this may have happened in the 10-2 verdict rendered in only 41 minutes in Apodaca's case.) To be sure, in jurisdictions other than these two States, initial majorities normally prevail in the end, but about a tenth of the time the rough-and-tumble of the jury room operates to reverse completely their preliminary perception of guilt or innocence. The Court now extracts from the jury room this automatic check against hasty fact-finding by relieving jurors of the duty to hear out fully the dissenters. It is said that there is no evidence that majority jurors will refuse to listen to dissenters whose votes are unneeded for conviction. Yet human experience teaches that polite and academic conversation is no substitute for the earnest and robust argument necessary to reach unanimity.

* H. Kalven & H. Zeisel, The American Jury 490 (1966). See also The American Jury: Notes For an English Controversy, 48 Chi.B.Rec. 195 (1967)

Justice Douglas included the following table, taken from Kalven & Zeisel&rsquos The American Jury, in his dissenting opinion in Johnson. He used it to support the claim that the nonunanimous verdict option favored the state over the defendant. How persuasive is this table?


The Sixth Amendment

The Sixth Amendment guarantees a cluster of rights designed to make criminal prosecutions more accurate, fair, and legitimate. But the institutions of American criminal justice have changed markedly over the past several centuries, forcing courts to consider how old rights apply to new institutions and procedures.

At the time of the Founding, there were local sheriffs but no professionalized police forces instead, ordinary men took turns serving as constables or night watchmen. Criminal cases were almost always brought by victims, not public prosecutors. At trial, neither side typically had a lawyer, so both victims and defendants represented themselves. Trials were like shouting matches, in which victims and defendants argued and brought other live witnesses to tell their stories. They lasted minutes or hours, not days.

Juries of twelve ordinary men were central players in this system. They were local citizens who often knew the victim, defendant, and other people and places involved. They also knew which charges subjected defendants to the death penalty (as many felonies did), and which did not. Jurors looked witnesses in the eye and debated both whether a defendant was factually guilty and whether he deserved mercy. They checked the government&rsquos power to punish and applied the conscience of the community in the public eye, assuring everyone that justice had been done swiftly, impartially, and fairly.

The Framers of the Sixth Amendment sought to strengthen this vigorous adversarial process. Continental Europe had long used an inquisitorial system, in which magistrates investigate crimes and judges take leading roles in framing the issues, digging up evidence, and questioning witnesses. The Anglo-American system that the Sixth Amendment codified, by contrast, leaves it to each side to conduct its own investigation, present its own evidence, and argue one side of the story in open court.

Most of the institutions of criminal justice changed greatly over the decades after the Sixth Amendment was enacted. Professional police forces came into being and took charge of investigating crime and arresting suspects. Public prosecutors steadily displaced victims, and then defendants who could afford to increasingly hired lawyers to level the playing field. In some communities, charities or local governments set up public defender offices, offering free lawyers to all or some defendants accused of sufficiently serious crimes. Judges developed rules of evidence and procedure and gave the lawyers a say in selecting and instructing juries, so trials grew longer and more complex.

To avoid the time and expense of jury trials and clear courts&rsquo busy dockets, prosecutors and defense lawyers also increasingly plea bargained. That meant that most defendants avoided trial and pled guilty in exchange for lower charges or sentences. So by the mid-twentieth century, juries resolved only a small fraction of criminal cases.

Around the same time, the Supreme Court ruled that virtually every aspect of the Sixth Amendment applies not only to federal but also to state prosecutions. This vastly expanded the Amendment&rsquos reach, because most criminal prosecutions occur in state court. This &ldquoincorporation&rdquo of the Sixth Amendment against the states has also required the Court, over the past half-century, to spell out the Amendment&rsquos protections and apply them to the variety of criminal justice systems across the Nation.

Perhaps the Supreme Court&rsquos most significant work has involved implementing the right to counsel. The Court has confirmed that a defendant with enough money generally has the right to be represented by the lawyer of his choice. The accused also has an implied right to forego counsel entirely and defend himself. But what if the defendant wants a lawyer but cannot afford to hire one? In Gideon v. Wainwright (1963), the Court held that such defendants facing possible prison time are entitled to court-appointed lawyers, paid for by the government. Furthermore, such appointed lawyers (usually public defenders) must deliver &ldquoeffective&rdquo assistance to defendants&mdashmeaning that they must adequately advise the defendants of the potential consequences of pleading guilty and provide a reasonably competent defense if defendants choose to go to trial. But the test for effectiveness is quite lax. Courts routinely condone mediocre lawyering, often because the conviction seems to have been inevitable no matter what the lawyer did.

The Court also has fleshed out the Sixth Amendment&rsquos other requirements. Starting with the right to a &ldquospeedy and public&rdquo trial, the Court has held that the failure to begin a trial in a timely manner requires dismissing the prosecution entirely. Perhaps because that remedy is drastic, the Court has interpreted the term &ldquospeedy&rdquo quite leniently delays of several years are sometimes permissible. The Court has enforced the &ldquopublic&rdquo aspect of the trial right much more strictly. Criminal proceedings may be closed to the public and the media only for &ldquooverriding&rdquo reasons, such as national security, public safety, or a victim&rsquos serious privacy interests.

The Compulsory Process Clause, the Court has confirmed, lets defendants subpoena witnesses to force them to testify at trial. This Clause (combined with other constitutional provisions) also now impliedly guarantees defendants the right to testify in their own defense if they wish. The Confrontation Clause requires prosecution witnesses to testify under oath and subject to cross-examination except for small children who would be traumatized by the process, they must also testify in court and in the presence of the defendant. To preserve the integrity of these confrontation requirements, the Court also held in Crawford v. Washington (2004) that the prosecution may not introduce out-of-court statements by nontestifying witnesses when those statements are &ldquotestimonial&rdquo&mdashthat is, when the statements were made primarily to establish facts for the criminal prosecution. So if, for example, the police investigate a crime and a witness identifies the defendant in order to have him arrested and charged, the prosecution cannot use that statement as evidence in court against the defendant, unless the witness is brought to court so that the defendant can cross-examine him. Finally, the Compulsory Process and Confrontation Clauses guarantee the defendant&rsquos right to be present in the courtroom throughout his trial (though he can forfeit this right by behaving badly).

That leaves the right to trial by &ldquoan impartial jury.&rdquo The Court has held that this right applies whenever the accused faces more than six months&rsquo imprisonment, and it applies to any fact (other than a prior conviction) that would affect the permissible sentencing range. A jury must come from a pool representing a fair cross-section of the local community. Despite the history to the contrary, a jury may consist of as few as six members (though nearly all states require the traditional twelve). The Jury Trial Clause, combined with the Due Process Clauses of the Fifth and Fourteenth Amendments, also forbids conviction unless the prosecution proves every element of the crime beyond a reasonable doubt. And the jury&rsquos verdict must be unanimous though the Court declined in 1972 to enforce this requirement against the States. Louisiana and Oregon, therefore, have continued to allow non-capital convictions by 11-1 and 10-2 votes.

Consistent with its historical purpose, a jury retains the power to acquit regardless of the strength of the prosecution&rsquos case or to return logically inconsistent verdicts to mitigate punishment. Yet the Supreme Court has refused to hold that the Sixth Amendment entitles defendants to have juries instructed about that power or even advised about the sentencing consequences of the charges. Thus, while juries have continued to serve the role as fact-finders, they are left today to perform their traditional role as &ldquocircuitbreaker in the State&rsquos machinery of justice&rdquo largely in the dark.


Kyk die video: Wat is er gebeurd met juryrechtspraak? - Suja A. Thomas (Julie 2022).


Kommentaar:

 1. Rushford

  Nogal goeie onderwerp

 2. Anastasius

  Heeltemal reg! It seems to me an excellent idea. Ek stem saam met jou.

 3. Syd

  Toegegee, sy idee briljant

 4. Fagen

  Jy is nie reg nie. Ek kan my posisie verdedig. Skryf vir my in PM, sal ons bespreek.

 5. Huxeford

  Dit is interessant. Waar kan ek meer hieroor uitvind?Skryf 'n boodskap