Artikels

The Politics of Tradition: Examining the History of the Old English Poems The Wife's Lament and Wulf and Eadwacer

The Politics of Tradition: Examining the History of the Old English Poems The Wife's Lament and Wulf and Eadwacer

Die politiek van tradisie: die geskiedenis van die ou Engelse gedigte ondersoek Die vrou se klaaglied en Wulf en Eadwacer

Deur Berit Åström

PhD-proefskrif, Universiteit Umeå (2002)

Samevatting: Oud-Engelse literatuurwetenskap is 'n boeiende navorsingsveld wat strek oor verskillende benaderings, waaronder filologie en taalkunde, sowel as literêre en kulturele teorieë. Die veld word gekenmerk deur 'n sekere konserwatisme, wat in hierdie proefskrif tradisie genoem word.

Hierdie tesis ondersoek die studiebeurs op Die vrou se klaaglied en Wulf en Eadwacerwat sy omslagtige verwantskap met tradisie as 'n konserwatiewe mag sowel as die weerstand daarteen uitsteek. Die ondersoek fokus hoofsaaklik op twee aspekte van wetenskaplike navorsing: die ontstaan ​​van 'n professionele identiteit onder Anglo-Saksistiese geleerdes en die keuse van 'n metaforiese of metonimiese benadering tot die materiaal.

'N Laaste hoofstuk bestudeer die gepaardgaande veranderinge binne die Ou-Engelse feministiese studies. Die proefskrif som ook die benaderings tot dubbelsinnigheidspunte in die gedigte op, en bied 'n omvattende bibliografie oor wetenskap oor die twee tekste.


Kyk die video: Wifes Lament - Old English Poem (Mei 2021).