Artikels

Kommunikeer Kruistog: Livonian Mission en die Cistercian Network in die dertiende eeu

Kommunikeer Kruistog: Livonian Mission en die Cistercian Network in die dertiende eeu

Kommunikeer Kruistog: Livonian Mission en die Cistercian Network in die dertiende eeu

Deur Marek Tamm

Ajalooline Ajakiri, geen. 3/4 (2009)

Inleiding: In hierdie artikel wil ek die vraag opper oor hoe en tot watter mate die hedendaagse inligting oor die verowering en kerstening van Livonia Wes-Europa bereik het? Hierdie spesifieke vraag is natuurlik geleë in die breër konteks van die geskiedenis van die Middeleeuse kommunikasie in die algemeen, en veral die kommunikasiegeskiedenis van die kruistogte.

In besprekings oor Middeleeuse kommunikasie is dit baie belangrik om die mondelinge en konserwatiewe karakter daarvan in gedagte te hou. Alhoewel die betekenis van die destydse geskrewe en visuele kanale beslis nie onderskat moet word nie, was dit die onmiddellike mondelinge kontak tussen aanspreek en geadresseerde wat die middeleeuse kommunikasiehandeling oorheers het. Dit is nie moontlik om in die Middeleeue in die streng sin van die term oor massakommunikasie te praat nie, alhoewel vanaf die dertiende eeu al hoe wyer prediking sekere kenmerke begin kenmerk het van massakommunikasie.

Die bydrae van die kruistogte tot die evolusie van kommunikasie is inderdaad opmerklik, selfs al het dit nie die belangrikste veranderinge in die aard van kommunikasiekanale meegebring nie. Soos een van die mees prominente studente van Middeleeuse kommunikasie, Sophia Menache, dit treffend gestel het: “Die kruistogte bied een van die vroegste voorbeelde van wat sedertdien bekend geword het as die gebruik van massamedia, waarvan die impak in die Middeleeuse samelewing skaars is twyfelagtig. ”